ازشکستن قلم نـمایـنده یـونـامـا کــی بـایـد خـجـالـت بـکـشـد؟ نوشته : مـحـمــد داود سـیـاووش

محترم داوود سیاووش  وقتی نماینده یوناما از غصه وخشم فساد حاکم برافغانستان تا آن حد احساساتی میشود که در جلسه قلمش را میشکند ، حال باید دولتمردان افغانستان سر به گریبان برده از جا تکان بخورند که کی هستند وچه کاره هستند واگر رییس جمهور غنی و عبدالله ریگی به کفش خود ندارند باید یخن خود را پاره کنند ویا اجازه دهند مردم یخن شان را پاره کند.

به گزارش بی بی سی مارک هارتمن یکی از مسوولان دفتر هییات نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) در مراسمی به ارتباط اصلاحات ادارای وزارت عدلیه با انتقاد از فساد در دستگاه دولت افغانستان به حدی به خشم آمد که قلمش را شکست و در اوج احساسات گفت:

download   تا حال هیچ وزیر و حتا معاون وزیر فعلی یا پیشین به دلیل دست داشتن در فساد به دادگاه کشانیده نشده است.

این مقام سازمان ملل گفت: حکومت افغانستان قانون دسترسی به اطلاعات را تصویب نموده ،اما در عمل اگر فردی برای گرفتن اطلاعات به یک اداراه حکومتی برود ماموران او را مسخره و از اداراه بیرون خواهند کرد.

در ادامه سخنان انتقادی نماینده یوناما، خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت در این جلسه گفت: در گذشته پرداخت رشوه از طریق حساب های بانکی صورت میگرفت اما حالا رشوه به صورت نقدی و آشکار در داخل اداره پرداخته میشود.

افغانستان در ردیف فاسد ترین حکومت های جهان به شمار میرود و سازمان شفافیت بین المللی این کشور را در ردیف سومین کشور فاسد جهان درجه بندی کرده است.

با توجه به افتضاح لاینحل کابل بانک و حتی متهم شدن افرادی به دریافت پول از این بانک در کمپاین انتخاباتی دوره دوم حامد کرزی، لا ینحل ماندن ماجرای شهرک هوشمند، افتضاح کرایه طیارات انتقال حجاج در سال گذشته که عملا در این سه ماجرا پای سه مشاور رییس جمهور کشیده شد و سر به مهر ماند و با توجه به رسوایی مکاتب خیالی و مصرف یکصد و چهار میلیارد دالر در بازسازی که گزارشات تکان دهنده یی از فساد و حیف و میل این پولها توسط اداره سیگارمنتشر شد و با درنظر داشت ادعایی که جنرال دوستم معاون اول رییس جمهور در زمینه تقسیم پولهای سیاه میان رییس جمهور و رییس اجراییه مطرح نمود و سر به مهر ماند ، به نظر نمی رسد دست کسی به یخن کدام فاسد در ارکان عالی قدرت برسد و تا آنجا که به تشکیل دادگاه ویژه مبارزه با فساد ارتباط میگیرد این اقدام بیشتر سمبولیک بوده و برای مصرف در گزارش کنفرانس وارسا طور تحفه لفظی برای اشتراک کننده گان مطرح شد، در حالی که از کنفرانس وارسا تا کنون هیچ اقدام عملی در زمینه صورت نگرفته است.

مردم میگویند : وقتی یک نمایند سازمان ملل از وضعیت فساد در افغانستان آنقدر نا راحت واحساساتی میشود.برای دولتمردانی با غرور وخاطر آرام بر کرسی ها تکیه زده با تبختر بر مردم فخر میفروشند چه عنوان میتوان داد. افغانستان از شانزده سال به اینسو توسط تیمی رهبری میشود که تعدادشان از پنجصد نفر تجاوز نمیکند و با شناخت وتعاملاتی که با جامعه جهانی دارند پای اکثریت قریب به اتفاق شان در این رسوایی وآبروریزی کشور دخیل است.

دربارۀ این تبلیغات