اعلان فوتی و فاتحه : عبدالقاهر

دیپلوم انجنیر عبدالقاهر” سایق” سابق رییس سرکهای وزارت فواعد عامه، پوهنوال سمونوال عبدالولی ظاهر” سابق استاد و معاون اکادمی پولیس، دوکتور عبدالشکور “ظاهر” سابق رئیس شفاخانه جمهوریت، پوهندوی دوکتور عبدالباطن ” ظاهر” سابق استاد پولیتخنیک برادران – قمر ” ظاهر” و شیرین ” ظاهر” خواهران- ملیحه “ظاهر”، دوکتورس زیبا   ” ظاهر” و ساجده “ظاهر” خانمهای برادران- ماریا ” ظاهر”، ولید ” ظاهر”، مینه”ظاهر”، هیله “ظاهر” ، زحل ” ظاهر”، دیوه “ظاهر” و عبداله “ظاهر” برادرزاده ها- عبدالصادق “عمرخیل” و دوکتور عبدالواسع” عمرخیل” پسران کاکا – صابره “بابکرخیل”، ماری “صدیقی” و رنا ” نورستانی” خیاشنه های برادر- عبدالنبی سابق کارمند ملل متحد و عبدالرسول خُسُربره های برادران – انجنیر غلام قادر ” صدیقی” و جنرال عبدالولی  ” نورستانی” باجه های برادر؛ نسبت  وفات مهتاب” ظاهر” صبیه ی مرحوم تورن جنرال عبدالظاهر “عمرخیل” به اطلاع دوستان میرسانند که جنازه مرحومه ساعت « 12 چاشت » روز شنبه 20 جولای در حظیره ی مسلمانان واقع:

Vestre Kirkegårds Allé 15

2450 København

Denmark ‎

به خاک سپرده میشود. فاتحه ی زنانه و مردانه در همان روز از ساعت 2  تا ساعت 4 پس از  چاشت در آدرس ذیل گرفته میشود:

Frederikssundsvej 264, 2700 Brønshøj

Diamond Palase

دوستان وعلاقه مندان با تشریف آوری خویش وشرکت در مراسم فاتحه خوانی، به شادی روح آن مرحومه می افزایند.

تیلفون های ارتباط: