هرکه ناموخت ازگذشت روزگار- نیز ناموزد ز هیچ آموزگار(رودکی): احمد سعیدی

از چند روز به اينطرف طی محافل و نشست های بخاطر روز ۲۶ دلو (خروج قوای شوروی از افغانستان) در کابل و ولايات، از فداکاری و مقاومت مردم  در راه دفاع از اين سرزمين تجلیل صورت می گيرد. بدون شک افغان ها در طول تاريخ؛ شهامت و شجاعت شان را بخاطر حفظ استقلال وطن دربرابر بيگانگان ثابت ساخته اند؛ چنانچه شکست قوای انگليس و شکست قوای روس در گذشته ها نمونۀ بارزی ازاين فداکاری هاست. ازينرو حرمت گذاری و يادآوری از همچو پايمردی ها و استقامت مبارزان راه آزادی قابل تحسين ميباشد. 

ادامه خواندن هرکه ناموخت ازگذشت روزگار- نیز ناموزد ز هیچ آموزگار(رودکی): احمد سعیدی

اتفاق اتفاق اي اتفاق :شعر از : طالب حسین طالب

سينه ام شد شرحه شرحه همچو رومي در فراق 

شيشه صبرم  شكست و طاقت دل  گشت طاق 

ساز كن  اي  مطرب  خوش  لهجه  اهنگ  عراق 

تاكشم  من  هم  زدل  چون  ني   نواي  اشتياق 

اتفاق  اتفاق  اي اتفاق 

در  چنين قرني  كه بايد  خواندنش  قرن  ستيز 

ادامه خواندن اتفاق اتفاق اي اتفاق :شعر از : طالب حسین طالب

بتاج و تخت رسیدن احمدشاه ابدالی؛ میان افسانه و واقعیت بخش اول- نویسنده؛ جاناتانلی ترجمه:محمد محمدی

 اشاره: آنچه در پی می‌آید، روایتی ساختارشکنانه از پاره‌ای کلیشه‌های جاافتاده در مورد چگونگی به قدرت‌رسیدن احمدشاه ابدالی در تاریخ‌نگاری افغانستان است. متن حاضر ترجمه‌ی فصل دوم کتاب «افغانستان؛ از ۱۲۶۰ بدین‌سو» نوشته‌ی جاناتان لی می‌باشد. این فصل که تحت عنوان احمدشاه و تأسیس سلسله‌ی ابدالی: افسانه و واقعیت (مشتمل بر صفحات ۱۰۵ تا ۱۱۵) نوشته شده است،

حوادثی را که به قدرت‌رسیدن احمدشاه ابدالی منتهی می‌شود، برشمرده و با نگاه ناقدانه به نقد روایت جاافتاده را که عمدتا توسط تاریخ‌نگاران ناسیونالیست افغانستان ساخته و پرداخته شده است، به چالش می‌کشد. نویسنده در متن خویش واژه‌ی «افغان» را معادل با «پشتون» به‌کار برده و مراد از واژه‌ی «اساطیر» و «افسانه» در این متن، آن سلسله حوادثی‌اند که واقعا رخ نداده‌ و یا هم در متون و منابع تاریخی معاصر سندی برای آن‌ها ارائه نشده است. تمام تأکیدها چه به‌صورت قوس ناخنک یا ایتالیک از خود نویسنده می‌باشد. شرح مترجم داخل کروشه اضافه شده است و با نشان و حرف «م» ختم شده است.

ادامه خواندن بتاج و تخت رسیدن احمدشاه ابدالی؛ میان افسانه و واقعیت بخش اول- نویسنده؛ جاناتانلی ترجمه:محمد محمدی

کار هر بز نیست خرمن کوفتن–
گاو نر میخواهد و مرد کهن
: احمد سعیدی

رهبران و سیاسیون که مردم ما را تشویق به دفاع از وطن، استقلال و آزادی میکنند و خود را سخت وطندوست میدانند و آنانیکه فرزندان خود  شان در افغانستان نیستند تنها خود شان بخاطر قدرت، پول و دارایی به افغانستان آمده اند به باور من گوش کردن به نصایه اینها کار عاقلانه ی نیست.
کسانیکه فرزندان شان در این شرایط حساس و دشوار  داخل افغانستان نیست و از وطن دفاع و یا به وطن خدمت نمیکنند معلوم دار است که به منافع ملی باورمند نیستند و نسبت به منافع ملی افغانستان زیادتر مزدور بیگانه هستند.

ادامه خواندن کار هر بز نیست خرمن کوفتن–
گاو نر میخواهد و مرد کهن
: احمد سعیدی

افغانستان بزنگاۀ تروریزم و آوردگاۀ شبکه های استخباراتی: مهرالدین مشید

پس از تهاجم شوروی به افغانستان، این کشور به آوردگاۀ شبکه های استخباراتی کشور های منطقه و جهان بدل شده است. این سناریوی غم انگیز در حدود ۹ سال خوش بختی و امنیت و رفاه مردم افغانستان را به تاراج برد و پس شکست شوروی در افغانستان اکنون که بیش از ۳۰ سال از آن می گذرذ هنوز هم تراژدی افغانستان به شدت ادامه دارد. اشتباۀ شوروی افغانستان را به کام آشوب بزرگ افگند و مردم را وادار به قیام در برابر تهاجم شوروی نمود. با تاسف که قربانی ها و حماسه آفرینی های مردم افغانستان قربانی اهداف شیطانی شبکه های استخباراتی و بویژه پاکستان و ایران گردید و بالاخره پس از سرنگونی داکتر نجیب افغانستان به ویژه شهر کابل به حمام خون بدل شد. طالبان حکومت مجاهدین را زیر نام « شر و فساد» سرنگون کردند و بالاخره نیرو های امریکایی طالبان را به جرم تسلیم نکردن اسامه به آن کشور در ظرف ۴۰ روز سقوط دادند. 

ادامه خواندن افغانستان بزنگاۀ تروریزم و آوردگاۀ شبکه های استخباراتی: مهرالدین مشید

«مینا در برف» و هزار دست فوبی : موسی فرکیش

1 – مجموعه‌ی داستانی «مینا در برف» از نیلاب‌موج‌سلام حاوی سه داستان بلند است. با آن‌که داستان ‌ها در برهه‌های متفاوت زمانی نوشته شده‌اند، اما سبک و نگرشِ درون‌کاوانه در هرسه می‌رساند که نویسنده با خطِ مشخص و خودشده در پرداخت داستانی قلم و قدم بایسته می‌زند. شخصیت‌ها درین داستان‌ها ماهرانه و پرقصه کاویده می‌شوند. تامل در گستره‌ی روان‌کاوانه‌ی شخصیت، از مهم‌ترین بحث‌هاست؛ هم بدان‌جهت که گذر ازین پهنا برای کاوش ذهن و ادراک و عواطف دریچه‌ی عبور می‌گشاید.

ادامه خواندن «مینا در برف» و هزار دست فوبی : موسی فرکیش

جو بایدن در نخستین دیدار خود در وزارت خارجه: دکتور علی احمد کریمی

 آمریکا دیپلماتهای این کشور را قلب و روان امریکا نامید. امریکا بر گشته،امریکا باز گشته و دیپلماسی امریکا برگشته است. امریکا با پیروی از سیاست تعامل،گفتگو و جنگ به خاطر دفاع از دموکراسی و احترام به حقوق بشرباید افتخار رهبری را در حل مناقشات جهانی بدست بیآورد.

آقای بایدن باتوجه به نقش وزارت خارجه و دفاع امریکا در مقابله با چالشها و وظایف جدید اظهار داشت که هردو وزارت کلیدی امریکا با اتفاق همکاری خواهند کرد. آقای بایدن افزایش روحیه دیپلماتهای امریکا رامهم ترین اصل برگشت رهبری اخلاقی امریکا درجهان میداند  که در سالهای اخیر هبوط نموده است.

ادامه خواندن جو بایدن در نخستین دیدار خود در وزارت خارجه: دکتور علی احمد کریمی

ای باد صبا گذرکن… سناتور میر محمد سلام

ای باد  گذر  کن  بر سر  مر قد   چنگیز             ان خسرو خون ریز 

بر گوی که قوم تو زبون گشت زجا خیز             با خنجر  سر   تیز 

اهنگ سفر کن که شده حوصیله لبریز              با   ظلم  در   اویز 

ای خان    معظم    بنگر   چشم   تر ما             خون  شد  جگر ما 

ادامه خواندن ای باد صبا گذرکن… سناتور میر محمد سلام

زبان فارسی ربطی به فارس ندارد ” زبان گهربار ما فارسی/پارسی است” : نوشته دکتور لطیف ناظمی

این مقاله ی پژوهشی ارزشمند را که به قلم توانای پروفیسور لطیف ناظمی، استاد ادبیات فارسی، ( دارنده ی دو دوکتورا/ PhD )، برنده ی جوایز جهانی، شاعر و نویسنده ی بزرگ زبان فارسی نگاشته شده است ، به هدف پخش و اشاعه ی ثقه ترین معلومات درین باب ، خدمت دوستان ارجمندم تقدیم می نمایم .

       دری همان فارسی است و هرگز زبان جداگانه یی نیست و کسانی که جز این می اندیشند پیداست که از زبان فارسی دری و تبار و تاریخ آن بی خبراند. این زبان پنج نام دارد بدین سان : فارسی ، پارسی، دری ، فارسی دری ، پارسی دری . این دگرسانی نامها به هیچ روی به معنای آن نیست که ما با پنج زبان جداگانه رو یاروییم . از دیدگاه زبان شناسی هیچ دست آویزی نداریم که پارسی و دری دو زبان مستقل باشند با دو دستور زبان مختلف و دو نظام واژگانی جدا ازهم. شاعران و خامه زنان ما در گذشه اگر زبان شان را دری خوانده  اند آن را پارسی هم گفته اند و تمایزی میان دری، فارسی و فارسی دری  قایل نبودند.

ادامه خواندن زبان فارسی ربطی به فارس ندارد ” زبان گهربار ما فارسی/پارسی است” : نوشته دکتور لطیف ناظمی

موقعیت جیوستراتیژیک افغانستان  :میر عنایت الله سادات

مفهوم ” ستراتیژی ” ازکلمۀ یونانی موسوم به ” ستراتیگوس ” (Strategos) بمیان آمده است. این اصطلاح در یونان باستان به معنی فرماندهی لشکربکارمیرفت . اما درازمنۀ متأخر، بکاربرد قدرت سیاسی ، نظامی ، فرهنگی و اقتصادی یک ملت را ، بخاطردستیابی به اهداف نظامی افاده میکرد.

ولی امروز ” ستراتیژی ” تنها بُعد نظامی را احتوا نکرده ، بلکه مجموع اهداف ملی یک کشوررا افاده مینماید. تقابل اهداف استراتیژک قدرتها سبب میشود که مناطق فی مابین آنها از اهداف استراتیژیک طرفین متأثر گردد و درنتیجه ، این نواحی بنام مناطق استراتیژیک ( مناطق سوق الجیشی ) مسماء شوند. طرفین متقابل میکوشند تا بخاطرنیل به اهداف استراتیژیک شان ، تاکتیک های طرف ضرورت خویش را بیآزمایند. ولی همۀ  این تاکتیک ها برای مدت های کوتاه بکار گرفته شده و عندی الضرورت ، بخاطر رسیدن به اهداف طویل المدت ( استراتیژیک ) تغیر میآبند. 

ادامه خواندن موقعیت جیوستراتیژیک افغانستان  :میر عنایت الله سادات

بال در بال با آن عقاب زخمی!: استاد پرتو نادری

محمود فارانی، یکی از پیشگامان شعر نیمایی یا شعر آزاد عروضی در کشور، دوگام از هشتاد ساله‌گی آن‌سوتر گذاشت. او روز شانزدهم دلو 1317 خورشیدی در کابل چشم به جهان گشود و حال رسیده است به 82 ساله‌گی. تا کنون سه گزینۀ شعری از او نشر شده است: رویای شاعر، آخرین ستاره و سفر در توفان. عمرت دراز باد، ای « عقاب زخمی آواره!»

ادامه خواندن بال در بال با آن عقاب زخمی!: استاد پرتو نادری

۲۶ دلو روز با شکوه و به یاد ماندنیِ؛ اما دستاورد هایش به غارت رفت : مهرالدین مشید

سخن از یک آغاز است، آغازی که گواۀ روشنی از یک پایان دارد؛ اما پایانی که نه تنها پایان نیافت؛ بلکه پایان آن دردناکتر و تراژید تر از آغازش بود. درست 26 دلو آغازی از یک پیروزی بزرگ بود و نویدی بر یک پایان دردناک و اما صدها دریغ که نه تنها درد ها پایان نیافت، بلکه به زخم ناسور مبدل شد که هنوز هم درد از اعماق آن فواره دارد و آرمان انسان مظلوم در آن شعله ور است، اکنون نه تنها آرمان من و تو؛ بل آرمان یک ملت در آن شراره دارد که به گونۀ خیلی بیرحمانه تخته مشق سیاسی و سکوی پرش قدرت برای شماری افراد خودخواه و ناعاقبت اندیش و متعصب و قوم گرا و در واقع دشمنان واقعی مردم افغانستان گردید که با تاسف هرگز ممکن نیست تا با لفاظی ها بزرگ نمایی ها بر آن همه جهاد ستیزی ها زیرنام جهاد پرده کشید و عده ای را برائت داد که می خواهند سیاه کاری های شان زیر نام جهاد مقدس افغانستان پنهان کنند.

ادامه خواندن ۲۶ دلو روز با شکوه و به یاد ماندنیِ؛ اما دستاورد هایش به غارت رفت : مهرالدین مشید

به مناسبت ۵۸۰ سالروز تولد امیر علیشیر نوایی : دوکتور فیض الله ایماق

نوایی؛ شاعر  و نویسنده ی  سرشناس دوره ی تیموریان هرات

آدمی ایرسنگ دیما گیل آدمی  

  آنی کیم یؤق خلق غمیدین غمی

« نوایی »

باید گفت امیر علیشیر نوایی اگر چه از فامیل بزرگان به شمار میرفت ولی  هیچگاه از مردم عادی دوری نگزیده است. او با دِه  نشینان، کسبه کاران و  قاطبه ٔ مردم علاقه و رابطه ٔ حسنه و نیکو داشته است.

دوره ٔ تیموریان هرات با نام امیر علیشیر نوایی رابطه ٔ ناگسستنی دارد.

اساسگزار مکتب میناتوری هرات استاد کمال الدین بهزاد در این دور ، شهره ٔ آفاق گشت . مدارس، مساجد، شفاخانه ها،  پُلها  و سایر ابنیه ، در  زمان  حضرت  نوایی  قد برافراشه بود. او، شاعران، نویسنده گان و دانشمندان را دَور خود جمع کرد و به تشویق و ترغیب آنان همت گماشت .

مردم  افغانستان، به  شخصیت عالی و انساندوستی نوایی  ارج میگذارند. نام و آثار  نوایی در ادبیات   شفاهی مردم ما به خوبی انعکاس یافته است . 

خواننده گان ارجمند !

مقاله ٔ من درباره ٔ آنچه که در بالا تذکار یافت به زبان تورکی اوزبیکی نبشته شده است :

ادامه خواندن به مناسبت ۵۸۰ سالروز تولد امیر علیشیر نوایی : دوکتور فیض الله ایماق

پوهاند مجروح قربانى انعكاس راى و نظر مردم مظلوم : میرعبدالواحد سادت

در (١١ )  فبروری ( ١٩٨٨ م )  پوهاند سید بهاالدین مجروح ، دانشمند بزرگ، فیلسوف ،استاد سابق پوهنتون کابل و خالق اثر ماندگار اژدهاها خودی ،  « بجرم » بلند کردن خواست ونظر مهاجران مقیم پاکستان در رابطه به آینده کشور شان، بدستور آی اس آی توسط تنظیم های افراطی افغانی (زیادترین اتهام متوجه حزب اسلامی حکمتیاراست ) در سال (1۹۸٨م) مظلومانه به شهادت رسید .(روانش شاد و نفرین باد بر قاتلان سفاک آن)

ادامه خواندن پوهاند مجروح قربانى انعكاس راى و نظر مردم مظلوم : میرعبدالواحد سادت

      آخند شیعه را با طالب سنی چی کار؟ … نوشته عثمان نجیب

تذکر: در محشری از اصطبل هایی که علیه کشور ما و به خواست نابخردان حاکم بر سرنوشت ما، همه وحش می پرورانند هیچ کسی کوتاهی نه کرده است.

از هیچ گوشه ی جهان هیچ صدایی را نه شنفته ایم تا کسی علیه ما اعلام مستقیم جنگ و ستیز کرده باشد، مگر جهان گشایان ‌قدرت مندانی که نیازی به اعلام جنگی یا کسب اجازه یی نه داشته اند.

ادامه خواندن       آخند شیعه را با طالب سنی چی کار؟ … نوشته عثمان نجیب

مکر پاکستان و فصل ناتمام توافقنامهء امریکا باطالبان : مهرالدین مشید

در این تردیدی نیست که بازیگر اصلی پشت پردهء جنگ افغانستان نظامیان پاکستان است و صلح با طالبان معنای واقعی صلح با پاکستان را دارد. در واقع توافقنامهء دوحه را در پشت پرده آی اس آی کلید می زند. این حقیقت به همگان آشکارا است و بیش از چهل سال جنگ و وحشت در افغانستان ثابت کرده است که عامل اصلی وحشت آفرینی ها در افغانستان آی اس آی است و تمامی گروه های تروریستی فعال در افغانستان از طالبان تا داعش و القاعده و جیش محمد و لشکر طیبه و ده ها گروهء تروریستی دیگر در چنگال آهنین نظامیان پاکستان قرار دارند و تجهیز و تمویل آنان بوسیلهء نظامیان پاکستان صورت می گیرد.

ادامه خواندن مکر پاکستان و فصل ناتمام توافقنامهء امریکا باطالبان : مهرالدین مشید

آزادى فردى و دسپلين سازمانى : پروفیسور نور محمد غفوری

رابطه آزادی فردی عضو سازمان سیاسی با دسپلین حزبی از موضوعات مهم و قابل بحث و دقت می باشد. حق آزادی عقیده، وجدان، نظر، بیان، دید سیاسی و عمل در چوکات قانون تدوین شدۀ ملی از جملۀ حقوق اساسی و اولیۀ انسان است که در اعلامیۀ حقوق بشر ملل متحد تسجیل گردیده و تمام کشور های عضو ملل متحد و سازمان های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و کلتوری همان ممالک مکلف به مراعات نمودن آن می باشد. هیچ قانون فرعی داخل کشور، اساسنامۀ سازمانی نهاد های سیاسِی- اجتماعی و طرزالعمل تشبثات اقتصادی نباید مانع و نقض کنندۀ حقوق و آزادی های اساسی و اولی افراد باشد.

ادامه خواندن آزادى فردى و دسپلين سازمانى : پروفیسور نور محمد غفوری

پروسه مذاکرات در قطر دیگر مرده است
: احمد سعیدی


به نقل از منابع معتبر پروسه صلح قطر دیگر مرده است، و از مرده نباید دیگر امیدی داشت.
آنچه را که زلمی خلیلزاد  به طالبان وعده کرده بود که تمام نیروی های امریکایی افغانستان را ترک میکنند این کار عملی شدنی نیست.
حکومت جدید امریکا تحت رهبری جو بایدن بزودی از گروه طالبان تقاضا های خواهد داشت که آن آتش بس دایمی، قطع روابط با تمام گروه های تروریستی بشمول گروه داعش و القاعده میباشد.

ادامه خواندن پروسه مذاکرات در قطر دیگر مرده است
: احمد سعیدی

جهان سوم دیروزی در آتش و خون و رهبران وامانده و سرگشتۀ آن : مهرالدین مشید

سیاست های چند پهلوی ...

رهبران جهان سوم دیروزی در انحصار متملقان نامجو و کامجو

ساختار های قدرت درجهان سوم بویژه در کشور هایی که در آنها نظام های توتالیتر و استبدادی حاکم است و بوسیلهء رهبران مستبد و خودخواه اداره می شوند؛ بویژه آنانی که برای ادامه و بقای قدرت از هر ابزاری استفاده می کنند و به اصول های سیاسی و حتا به اصول های اخلاقی باور ندارند. در واقع در قاموس رهبری این رهبران چیزی به نام خط سرخ وجود ندارد.

ادامه خواندن جهان سوم دیروزی در آتش و خون و رهبران وامانده و سرگشتۀ آن : مهرالدین مشید

مژده : خورشید شرق« علامه سید جمال الدین افغانی» : اثر ماریا دارو از چاپ برآمد.

کتاب خورشید شرق بیان گر افکار و مبارزات علامه سید جمال الدین افغانی که با قلم و گفتارش علیه استعمار گران خارجی و ارتجا و استبداد داخلی مبارزه کرده است . سید جمال الدین افغانی جنبش های انقلابی را در کشور های تحت اشغال انگلیس رهنمایی می کرد و در کشور های اسلامی روحیه وحدت و همبستگی ملی را ایجاد مینمود.

يادواره از ازادي خواه سترگ و مورخ بزرگ وطن میر غلام محمد غبار: میر عبدالواحد سادات

در مبارزۀ تاریخی علم و جهل که همین اکنون نیز با شدت آن در افغانستان جریان دارد و فی الواقع یکی از مشخصه های عمدۀ روال جاری تاریخ کشور مارا میسازد، بسیار ضرور است تا پدران معنوی خویشرا گرامی بداریم و راه ورسم وطندوستانه، منورانه و مترقی شان را ملاک عمل قرار بدهیم و به همین ارتباط و به ادامۀ تلاشهای سایر قلمبدستان منور، این نبشته را که به ارتباط نشر جلد دوم «افغانستان در مسیر تاریخ» تهیه و به چاپ رسیده بود، به بهانۀ چهل و سومين سالگرد وفات مورخ نامدار و مبارز استوار راه آزادی، ترقی و سعادت مردم بنشر میسپارم.

دراحوال ناهنجارکنونی که تیشه ها از داخل و خارج برریشۀ تاریخ و فرهنگ افغانستان زده میشود و تلاش مذبوحانه به خاطر وارونه ساختن تاریخ کشور ما انجام میگیرد ، بدون شک یکی ازوظایف مبرم و با اهمیت درنشرات ملی و فرهنگی افغان ها، درراستای پاسداری ازتاریخ و فرهنگ جاویدان کشور، همانا معرفی رجال و شخصیت های برجسته تاریخی ، ملی ، فرهنگی و اجتماعی میباشند. بادرک ازهمین نیازمندی ، ازآنجایی که نشر جلد دوم افغانستان در مسیر تاریخ یکباردیگر نام مؤرخ بزرگ افغان شادروان میرغلام محمد غبار رامطرح ساخته است ، خواستم تا مطالبی راپیرامون شخصیت بزرگ شان تهیه و برای خواننده گان عزیز تقدیم بدارم:

ادامه خواندن يادواره از ازادي خواه سترگ و مورخ بزرگ وطن میر غلام محمد غبار: میر عبدالواحد سادات

“څو چی پاتی یو افغان وی، تل به دا افغانستان وی” آیا میدانیداین آوای قلب هر افغان آزاده سرودهٔ کیست؟ : داکتر ناصر اوریا

ترانهٔ سرود ملی افغانستان در زمان جمهوریت شهید محمد داود خان را استاد عبدالرؤف بینوا سروده که کمپوز موزیک آن از استاد عبدالغفور برشنا است. استاد بینوا دانشمند، ژورنالیست، محقق، مؤرخ، دیپلمات، شاعر، ادیب و نویسنده ریالیست افغانستان به تاریخ اول سنبلهٔ ۱۲۹۲ (۲۳ اگست ۱۹۱۳ میلادی) در یک خانوادهٔ متدین و منور در شهر قندهار چشم به جهان گشود. پدرش مفتی عبدالله (مفتی عبده) و پدرکلانش عبدالحق آخندزاده از جمله علمای دانشمند و نیک نام عصر خود بودند.  بینوا قران کریم و فقه را نزد برادر دانشمندش عبدالکریم حقانی آموخت و سپس به تحصیل صرف، نحو، بدیع، بیان و ادبیات عربی پرداخت.

ادامه خواندن “څو چی پاتی یو افغان وی، تل به دا افغانستان وی” آیا میدانیداین آوای قلب هر افغان آزاده سرودهٔ کیست؟ : داکتر ناصر اوریا

روز های دشوار و پرخطر و نگرانی های بیش از انتظار : مهرالدین مشید

سیاست های چند پهلوی ...

در این تردیدی نیست که افغانستان شرایط دشوار و خطرناک ‌و مردم آن آزمونی ترین و حساس ترین مرحلهء تاریخی را پشت سر می گذارنند. فضای سیاسی و نظامی و اقتصادی کشور نه تنها به مرحلهء حساس و خیلی نگران کننده رسیده است؛ بلکه زمین و آسمان کشور به رنگین کمانی از فساد و قانون ستیزی و غارت و خودخواهی و قدرت خواهی و ثروت طلبی و بی باوری و بی اعتمادی به بهای خیانت در حق مردم مظلوم افغانستان مبدل شده است. تنها جنگ نیابتی نیست که بر روان مردم افغانستان سایهء سنگین افگنده و تروریستان در تبانی و همکاری مستقیم و نزدیک پاکستان از مردم افغانستان قربانی می گیرند و مرتکب جنایت های بشری می شوند؛ بلکه اختلاف میان حکومت و گروه های سیاسی و بی اعتمادی و بی باوری بدتر از جنگ رفاه و آسایش مردم افغانستان را به یغما برده است.

ادامه خواندن روز های دشوار و پرخطر و نگرانی های بیش از انتظار : مهرالدین مشید

دلسردی امریکابه طالبان وآینده صلح در افغانستان ! : دکتور علی احمد کریمی

دولت جدید امریکا به جای سیاست های حداکثری فشار رئیس جمهور سابق از فشار های هوشمندانه برای دستیابی به صلح و خروج “مسئولانه ” سربازان امریکا استفاده خواهد کرد. اما بیم آن می‌رود که استراتژی هوشمندانه جدید امریکا اینده مذاکرات صلح رامیان طالبان و ارگ به مشکلات تازه مواجه خواهد گردانید . امریکا اگرچه ظاهرا خواهان بازنگری وتحقیق پیرامون توافقنامه دوحه می باشد اما چرخش قاطع دولت جدید به باور کارشناسان  هوشدار به طالبان است . جو بایدن  راه دستیابی به اتحاد کامل رادر داخل امریکا مبارزه برعلیه تروریسم داخلی و برتر طلبی های نژادگرانه سفید پوستان به خاطر دفاع از ازادی وعدالت اجتماعی اعلام نموده است.

ادامه خواندن دلسردی امریکابه طالبان وآینده صلح در افغانستان ! : دکتور علی احمد کریمی

سوخت میهن کس نگفت کار منست: نذیر ظفر

سوخت میهن کس نگفت کار منست

کس نگفت این جـرم کردار منست

قتل ها شد کـــــس نگفت من قاتل ام

کس نگفت ایـــــن ظلم رفتار منست

چور شد مال و متــــاع هـــــــموطن

کس نگفت مال وطـــــــــندار منست

ادامه خواندن سوخت میهن کس نگفت کار منست: نذیر ظفر