بحران آفرینی مکتب توطئه وترور؟ … احمد سعیدی

 دوستان گرامی این نوشته به منظور بیداری ملت وتکان خوردن از سیر حوادث ناگواری است که از اثر بحران سازی حاکمان کابل این مبتکرین مکتب توظئه وترور در همیاری با ملا های پنجاب پاکستان دارد دست وپای ملت مارا می بیندند تا مارا دوباره راهی سیه چال های جهنمی ظلم، استبداد، اختناق وجهل دست پرورده های انگلیس سازند. واین بحران آفرینی ها هدف بسیار مشخصی را دنبال میکند که عبارت از دوام سلطنت حکام  وگر فتن تضمین حیات سیاسی واقتصادی  تیم ما فیائی موجود است.وفتوای ملای پاکستانی طاهر اشرفی که به هدایت مستقیم انگلیس و ISI  صورت گرفته بخاطر مشروعیت بحران  واختناق در افغانستان است وبه همین ارتباط چند توطئه را بر جسته میسازیم.

ادامه خواندن بحران آفرینی مکتب توطئه وترور؟ … احمد سعیدی

حمایت نظامی به شرط دفاع از ارزش های مدنی : احمد سعیدی

   ملتوی گذاشتن کمک های نظامی ناتو به دلیل عدم حمایت حکومت افغانستان از برخی ارزش های مدنی یک امر منطقی ومعقول به نظر میآید  چه  بسیاری ا ازپتانسیل های اثر گزار سیاسی وامنیتی در جامعه ارزش خودرا از نتیجه وپیامد میگیرند به همین دلیل سران  ناتو در نشست روز دوم حوت  برو کسل ضمن بحث روی مسائل نظامی ولوژستیکی ونحوه ایفای وظیفه در افغانستان به این  مسئله نیز تأکید کرده اند که کمک های نظامی شان در آینده مشروط به

ادامه خواندن حمایت نظامی به شرط دفاع از ارزش های مدنی : احمد سعیدی

فر مان عدم در خواست کمک هوای از خارجی ها: احمد سعیدی


  
فرامین وهدایات در نوع خود میتواند خوبیها وبدی های خودرا داشته باشد اما طرز پیاده کردن شرائط تخنیکی اوضاع زمانی ومکانی میتواند ماهیت بسیاری از اصول را تغییر دهد که یکی از ین اصول فرمان أخیر جناب حامد کرزی مبنی بر عدم در خواست کمک هوای از خارجی هاست.اگر به أصل وماهیت فر مان نگاه کنیم خیلی غرور آفرین موجه ومعقول است.هر گاه خواسته باشیم زمینه های تطبیق عملی این فر مان را با شرائط زمانی ومکانی وظرفیتها وامکانات موجود در کشورپیوند دهیم بدون شک سوال ها وپرسش های زیادمطرح میشود که انسان را به پاسخ جوی وا میدارد.

ادامه خواندن فر مان عدم در خواست کمک هوای از خارجی ها: احمد سعیدی

ابتکار ویا شکار دشوار: احمد سعیدی

    زمستان سخت در پیش است برای بیرون رفت از مشکلات زمستان به ابتکار ویا هم شکار  پر بار نیاز است.فکر میکنم بر رسی های أخیر کمیسیون مؤظف پارلمان در مورد شناسائی غاصبین زمین ومشخص ساختن کمیت اراضی وجایداد های غصب شده قبل ازینکه یک ابتکار باشد یک شکار دشوار خواهد بود.طوریکه معلوم میشود ساکنین خانه ملت  روز های آغازین فصل زمستان را به با ابتکارات شکار آفرین به آزمایش گرفتند اول استیضاح یک وزیر وبعد طرح استیضاح یازده وزیر که آوازه است زیاد پول دار اند و

ادامه خواندن ابتکار ویا شکار دشوار: احمد سعیدی

پیام طالبان وحزب اسلامی روشنتر از پیام حکومت کابل: احمد سعیدی

     طالبان وحزب اسلامی در نشست پاریس پیام روشنی به حکومت کابل وشورای عالی صلح وجامعه جهانی فرستادند وآن اینکه  اصلاح مواد قانون اساسی وتغییر سیستم نظام سیاسی کشور میتواند دریچه باشد برای وارد شدن به میز مذاکره دو شرط روشن ودر عین زمان نسبتا معقول، اما دولت صلح میخواهد نه اجندا معلوم است ونه هم استراتیزی طوریکه  از طریق رسانه ها شنیده شد وزارت خارجه قبل ازینکه شورای عالی صلح درین زمینه پیامی داشته باشد

 

ادامه خواندن پیام طالبان وحزب اسلامی روشنتر از پیام حکومت کابل: احمد سعیدی

فساد معیار ارتقای تشکیل: احمد سعیدی

      اینکه پارلمان کشور در کنار وظائیف اصلی دست به ابتکارات عجیب وخیره کننده میزند از نظر کسی پوشیده نیست.درامه های روز ونجوا های شب در مورد کابینه وشرکتها و بانک ها وتمام منابع پولی که در سال جاری بیشتر نقل بر نا مه های شب وروزی رسانه ها بوده است دست آورد های پارلمان کشور است واما  ارتقای تشکیل  ادارۀ ارگانهای  محل به گفته بعضی از اعضای ولسی جرگه  بخاطر موجودیت فساد گسترده درین اداره  بوزارت امور ولایات یکی از اقدامات معیاری مطابق شرائط معاصر بوده است که میتواند  لقب افغانستان را

ادامه خواندن فساد معیار ارتقای تشکیل: احمد سعیدی

دوصد و چهل نه تقسیم یازده ویا کیفیت تقسیم کمیست: احمد سعیدی

   دوستان خواننده  با مشاهدۀ عنوان فوق فکر میکنند  این یک بحث فلسفی ریاضی  خواهد بود که جهت فهم مطلب بایست از محترم  پروفیسور ریاضی آقای صدیق افغان استمداد جست اما قضیه در واقع  خیلی ساده  تر از آن است که از ظاهر عنوان بر داشت شده ،این بحث باز تاب وانعکاس آئینه دل مردم مظلوم وسر گردان افغانستان که از اثر درامه بین کابینه وپارلمان شوک زده شده  أهداف استیضاح وپروسه استهزاء را اینطور نتیجه گیری کرده اند که وکیل صاحب ها جهت امیتاز گیری از وزرای پر بودجه آنها را بالای کمیست دوصد وچهل نفری وکلا تقسیم کرده اند  به به کیفیت امتیاز بیشتر میدهند ، یعنی آنعده  وزراء ایکه پر مایه وخوش دوش اند از کفیت بالای بر خوردار اند بایست کمیت بیشتری را تحمل کنند نسبت به وزرائیکه بودجه وامکانات کم دارند ویا هم خدای نا خواسته از داد وستد خوش شان نمیاید بناءٌ آنچه از نظر شما یک مقولۀ  ریاضی فلسفی مینماید 

ادامه خواندن دوصد و چهل نه تقسیم یازده ویا کیفیت تقسیم کمیست: احمد سعیدی

حکومت باز ومردمی!… احمد «سعیدی»

  به نظر شما حکومتیکه با جواسیس استخبارات خارجی آغوش باز دارد حکومت باز  ومردمی است.؟ رئیس جمهور گفته است ازینکه حکومت ما یک حکومت باز ومردمی است انتحاریون به آسانی میتوانند وارد دفاتر ومهمان خانه های ما شوند چنانچه  بر مبنی همین پالیسی دوروز قبل  از حادثه انفجار رئیس عمومی امنیت ملی با یک طالب عادی در قصر ریاست جمهوری دیدار نموده ودر مسجد ارگ یکجا باوی نماز خوانده وشاید هم به آن اقتدا کرده باشد بعضی از ناظرین اوضاع شاید به این عقیده باشند که این طالب عادی همان طالبی است که حین آغوش گرفتن اسدالله خالد غیر عادی عمل کرد.  تفلسف مضحک دیپلو ماتیک رئیس جمهور میگوید تعامل این است تا سران ومسئولین با همتا های خویش ملاقات کنند واما

ادامه خواندن حکومت باز ومردمی!… احمد «سعیدی»

تکرار فاجعه و عدم مسوولیت پذیری ..احمد ” سعیدی “

  در این  چند سال اخیر پی ‌درپی شاهد حوادث و اتفاقاتی تکان دهنده و هولناک هستیم که سوگوار نامه بخشی از زندگی روزمره مردم بی دفاع و مظلوم افغانستان شده است. عادت کردن به این وضعیت بسیار نگران‌کننده ‌تر از اصل واقعه است. انگار هیچ ‌کس مسئول و پاسخگو در این کشور نیست، همه سر دمداران کشور می‌گویند از مسوولان بپرسید، مسوولین  هم کر و کور شده اند غیر از زر اندوزی دیگر کاری ندارند .همین یک سال و چند ماه پیش بود که استاد برهان الدین ربانی را به شهادت رسانیدند بعداً صد ها نفر از دانش‌آموزان معصوم و مظلوم و معلمین دلسوز و زحمتکش را در مکاتب مسموم کردند در انتحار و انفجار ها  کشته ها به پشته ها رسید از  زخمی ها و قطع عضو بدن انسان ها چی بگویم اما از همه مهم‌تر این بود که بلندپایه‌ترین مسوول این حکومت  در برابر پرسش‌ها به راحتی و آسانی  اعلان میکند کمیسون تعین شده برسی می شود ماه ها و سال ها گذشت مردم نداستند کی کشت کی بست و نتیجه برسی چی شد اگر حمله بجان رئیس عمومی امنیت ملی محترم اسد الله خالد را از نزدیک ترین همکاران وی پرسان کنید که چرا چنین شد فوراً می گوید  من مسوول نیستم، بروید از مسوولان درجه اول بپرسید.

ادامه خواندن تکرار فاجعه و عدم مسوولیت پذیری ..احمد ” سعیدی “

کاندید إصلی وپیروز قطعی در انتخابات آینده چه کسی خواهد بود؟… احمد سعیدی

      با توجه به گذشته سیاسی وهویتی برخی از مدعیان کرسی ریاست جمهوری  افغانستان اینبار کاندیداتوری برای عدۀ تکرار اشتباه وبرای برخی  آغاز یک انتباه وعبرت خواهد بود شاید هم کاندید  پیروزی درین میان باشد که مشخص کردنش درین برهه  پرشور وغبار آلود فضای سیاسی امنیتی کشور خیلی قبل  از وقت است ولی باز هم درین نوشته شعاع روشنی ستارۀ بخت مشتاقان این مسیر پرخم وپیچ را با بر جسته ساختن برخی شاخصه ها ونیاز ها به کنکاش میگریم تا  از سر در گمی آنعده از هم میهنان ما که درین راستا کمتر تجربه وآگاهی دارند وبا تشویش ودلهره زیاد به افق آیندۀ سیاسی افغانستان چشم دوخته اند قدری بکاهیم.نخست نام کاندیدان احتمالی را درین پروگراف رقم زده وسپس آنهائیکه را که از وجوه مختلف با هم مشابهت ومشارکت دارند در کته گوری های مختلف تقسیم بندی وسپس گذشته وایندۀ شان در یک ورق ویا صفحه پی میگیریم.

ادامه خواندن کاندید إصلی وپیروز قطعی در انتخابات آینده چه کسی خواهد بود؟… احمد سعیدی