حکومت باز ومردمی!… احمد «سعیدی»

  به نظر شما حکومتیکه با جواسیس استخبارات خارجی آغوش باز دارد حکومت باز  ومردمی است.؟ رئیس جمهور گفته است ازینکه حکومت ما یک حکومت باز ومردمی است انتحاریون به آسانی میتوانند وارد دفاتر ومهمان خانه های ما شوند چنانچه  بر مبنی همین پالیسی دوروز قبل  از حادثه انفجار رئیس عمومی امنیت ملی با یک طالب عادی در قصر ریاست جمهوری دیدار نموده ودر مسجد ارگ یکجا باوی نماز خوانده وشاید هم به آن اقتدا کرده باشد بعضی از ناظرین اوضاع شاید به این عقیده باشند که این طالب عادی همان طالبی است که حین آغوش گرفتن اسدالله خالد غیر عادی عمل کرد.  تفلسف مضحک دیپلو ماتیک رئیس جمهور میگوید تعامل این است تا سران ومسئولین با همتا های خویش ملاقات کنند واما

ادامه خواندن حکومت باز ومردمی!… احمد «سعیدی»

تکرار فاجعه و عدم مسوولیت پذیری ..احمد ” سعیدی “

  در این  چند سال اخیر پی ‌درپی شاهد حوادث و اتفاقاتی تکان دهنده و هولناک هستیم که سوگوار نامه بخشی از زندگی روزمره مردم بی دفاع و مظلوم افغانستان شده است. عادت کردن به این وضعیت بسیار نگران‌کننده ‌تر از اصل واقعه است. انگار هیچ ‌کس مسئول و پاسخگو در این کشور نیست، همه سر دمداران کشور می‌گویند از مسوولان بپرسید، مسوولین  هم کر و کور شده اند غیر از زر اندوزی دیگر کاری ندارند .همین یک سال و چند ماه پیش بود که استاد برهان الدین ربانی را به شهادت رسانیدند بعداً صد ها نفر از دانش‌آموزان معصوم و مظلوم و معلمین دلسوز و زحمتکش را در مکاتب مسموم کردند در انتحار و انفجار ها  کشته ها به پشته ها رسید از  زخمی ها و قطع عضو بدن انسان ها چی بگویم اما از همه مهم‌تر این بود که بلندپایه‌ترین مسوول این حکومت  در برابر پرسش‌ها به راحتی و آسانی  اعلان میکند کمیسون تعین شده برسی می شود ماه ها و سال ها گذشت مردم نداستند کی کشت کی بست و نتیجه برسی چی شد اگر حمله بجان رئیس عمومی امنیت ملی محترم اسد الله خالد را از نزدیک ترین همکاران وی پرسان کنید که چرا چنین شد فوراً می گوید  من مسوول نیستم، بروید از مسوولان درجه اول بپرسید.

ادامه خواندن تکرار فاجعه و عدم مسوولیت پذیری ..احمد ” سعیدی “

کاندید إصلی وپیروز قطعی در انتخابات آینده چه کسی خواهد بود؟… احمد سعیدی

      با توجه به گذشته سیاسی وهویتی برخی از مدعیان کرسی ریاست جمهوری  افغانستان اینبار کاندیداتوری برای عدۀ تکرار اشتباه وبرای برخی  آغاز یک انتباه وعبرت خواهد بود شاید هم کاندید  پیروزی درین میان باشد که مشخص کردنش درین برهه  پرشور وغبار آلود فضای سیاسی امنیتی کشور خیلی قبل  از وقت است ولی باز هم درین نوشته شعاع روشنی ستارۀ بخت مشتاقان این مسیر پرخم وپیچ را با بر جسته ساختن برخی شاخصه ها ونیاز ها به کنکاش میگریم تا  از سر در گمی آنعده از هم میهنان ما که درین راستا کمتر تجربه وآگاهی دارند وبا تشویش ودلهره زیاد به افق آیندۀ سیاسی افغانستان چشم دوخته اند قدری بکاهیم.نخست نام کاندیدان احتمالی را درین پروگراف رقم زده وسپس آنهائیکه را که از وجوه مختلف با هم مشابهت ومشارکت دارند در کته گوری های مختلف تقسیم بندی وسپس گذشته وایندۀ شان در یک ورق ویا صفحه پی میگیریم.

ادامه خواندن کاندید إصلی وپیروز قطعی در انتخابات آینده چه کسی خواهد بود؟… احمد سعیدی