يادواره از ازادي خواه سترگ و مورخ بزرگ وطن میر غلام محمد غبار: میر عبدالواحد سادات

در مبارزۀ تاریخی علم و جهل که همین اکنون نیز با شدت آن در افغانستان جریان دارد و فی الواقع یکی از مشخصه های عمدۀ روال جاری تاریخ کشور مارا میسازد، بسیار ضرور است تا پدران معنوی خویشرا گرامی بداریم و راه ورسم وطندوستانه، منورانه و مترقی شان را ملاک عمل قرار بدهیم و به همین ارتباط و به ادامۀ تلاشهای سایر قلمبدستان منور، این نبشته را که به ارتباط نشر جلد دوم «افغانستان در مسیر تاریخ» تهیه و به چاپ رسیده بود، به بهانۀ چهل و سومين سالگرد وفات مورخ نامدار و مبارز استوار راه آزادی، ترقی و سعادت مردم بنشر میسپارم.

دراحوال ناهنجارکنونی که تیشه ها از داخل و خارج برریشۀ تاریخ و فرهنگ افغانستان زده میشود و تلاش مذبوحانه به خاطر وارونه ساختن تاریخ کشور ما انجام میگیرد ، بدون شک یکی ازوظایف مبرم و با اهمیت درنشرات ملی و فرهنگی افغان ها، درراستای پاسداری ازتاریخ و فرهنگ جاویدان کشور، همانا معرفی رجال و شخصیت های برجسته تاریخی ، ملی ، فرهنگی و اجتماعی میباشند. بادرک ازهمین نیازمندی ، ازآنجایی که نشر جلد دوم افغانستان در مسیر تاریخ یکباردیگر نام مؤرخ بزرگ افغان شادروان میرغلام محمد غبار رامطرح ساخته است ، خواستم تا مطالبی راپیرامون شخصیت بزرگ شان تهیه و برای خواننده گان عزیز تقدیم بدارم:

ادامه خواندن يادواره از ازادي خواه سترگ و مورخ بزرگ وطن میر غلام محمد غبار: میر عبدالواحد سادات

دانلودکتاب افغانستان درمسیر تاریخ جلد اول؛ جلد دوم به زبان دری و انگلیسی و هم چنان ترجمه جلد اول و دوم به زبان پشتو.

جلد اول افغانستان در مسیر تاریخ – فارسی دری -پی دی اف -دیجیتالhttps://ia601001.us.archive.org/…/Jild1BW…/Jild1__BW_LOW.pdf
جلد دوم افغانستان در مسیر تاریخ – فارسی دری- چاپ اول – پی دی اف دیجیتالhttps://ia800105.us.archive.org/…/Afghanistan_in_Course_of_…
جلد دوم افغانستان در مسیر تاریخ- انگلیسی – چاپ اول – پی دی اف دیجیتالhttps://ia800107.us.archive.org/…/Afghanistan_in_the_course…
افغانستان در مسیر تاریخ (جلد اول و جلد دوم )— ترجمه پشتو — پی دی اف –http://afghandata.org:8080/…/azu_acku_ds369_4_ghain22_1393_…

ادامه خواندن دانلودکتاب افغانستان درمسیر تاریخ جلد اول؛ جلد دوم به زبان دری و انگلیسی و هم چنان ترجمه جلد اول و دوم به زبان پشتو.

تخریب سينماي پارك: شعر از نذیر ظفر

نذیر ظفر

سينما سينه نما نيست خرابش نكنيد

مسكن قتل و جفا نيست خرابش نكنيد

است تعمير پر اوازه فر هنگ وطن

خانه كفر و دغا نيست خرابش نكنيد

همتي بهر خراب كردن اشرار كنيد

سر گنديده شانرا به سر داركنيد 

ادامه خواندن تخریب سينماي پارك: شعر از نذیر ظفر

داستان ذبح حضرت اسماعیل(ع) و پدید آمدن گوسفند و جشن عید سعید قربان در قالب مثنوی: وحدت الله درخانی

ثنا خوانم به آن خالق رحمان 

که بر ما رسم کرده عید قربان 

درود و صد سلام بر انبیا اش 

ز آدم تا محمد مصطفی اش 

هزاران در هزاران انبیا اند 

که هر یک هادی راه خدا اند 

ادامه خواندن داستان ذبح حضرت اسماعیل(ع) و پدید آمدن گوسفند و جشن عید سعید قربان در قالب مثنوی: وحدت الله درخانی

در جوابِ اراجيفِ پروفسور قلابى تاريخ ( جنابِ لعلزاد ) – نویسنده : امیر فروغ

بتاريخ ٢٨ بهمن ماهِ سال ١٣٩٨ هجرى خورشيدى باز هم پروفسورِ قلابىِ تاريخ ( جناب عبدالخالق خان لعل زاد ) چرندياتى را زير عنوانِ ( میرغلام محمد غبار یا پدر تاریخ سازی جعلی افغانستان ) در وبسايتِ ( جاودان ) به نشر رسانده و باز هم اين اجنت و غلامِ بيگانگان خواسته مثل هميشه با بلغور كردنِ دوباره و تكرارىِ اراجيفش مثلاً خود را به عنوانِ محقق و پژوهشگرِ تاريخ جا زده و دشمنى ديرينه اش را با مؤرخِ صادق و راستينِ كشور “شاد روان مير غلام محمد غبار ” ، ابراز نمايد .

به عقيده ى من اين خزعبلات ارزشِ دوباره جواب دادن را ندارد و فقط نظر خوانندگانِ ارجمند را به مقاله اى كه در ٢٥ دسامبر سال ٢٠١٣ ميلادى در جوابِ ياوه سرايى هاى اين اجنت بيگانگان ، نوشته بودم ، جلب مى كنم .

اين هم مقاله ى قبلى من كه در جوابِ لاطائلاتِ ٢٣ دسامبر سال ٢٠١٣ ميلادى نامبرده نوشته بودم :

تذكرى به جناب عبدالخالق خان لعلزاد در مورد مقاله ى كذايى ايشان تحت عنوانِ ( چگونگى نام گذارى افغانستان ) :

بتاريخ ٢٣ دسامبر ٢٠١٣ اراجيفى از نويسنده نما و پژوهشگر دروغينى بنام ” عبدالخالق لعل زاد ” در وبسايت ” كابل پرس ” زير عنوانِ ( چگونگی نام گذاری افغانستان از پدر نشنلیزم افغانی”طرزی” تا پدر جعل کاران تاریخ “غبار” : ) به نشر رسيده است .

ادامه خواندن در جوابِ اراجيفِ پروفسور قلابى تاريخ ( جنابِ لعلزاد ) – نویسنده : امیر فروغ

به‌مناسبت ۱۶ دلو سالروز مرگ شاد روان میر غلام‌محمد غبار: پوهنمل روح‌افزا امین؛ استاد تاریخ دانشگاه کابل

یادی ازدو اثرممتازتاریخی، دومبارز راه آزادی 1- افغانستان درمسیرتاریخ، تألیف میرغلام محمدغبار 2- نامه هایی از زندان، نوشتۀ نلسن ماندلا : پروفیسور داکتر عبدالواسع لطیفی

   در انتشارات  گذشته یادی از دو اثرممتاز مبارز راه آزادی« نلسن ماندلا » کرده بودم٬  اکنون مبارز راه  آزادی  انسان  و انسانیت  و تاریخ  نگار معروف راستین مردم رنج دیده  افغانستان « شادروان  میر غلام  محمد  غبار» را بریسی  مینمایم.

1- افغانستان درمسیرتاریخ، تألیف میرغلام محمدغبار

2- نامه هایی از زندان، نوشتۀ نلسن ماندلا

خوانندۀ نهایت گرامی یقینا بخاطرخواهید داشت که من در سلسلۀ  انتشارات، این سایت هردواثرفوق الذکررا بررسی کرده ام. عنوان نوشتۀ امروزی خودرا که یک جنبۀ مقایسوی هردواثر دارد، میگذارم:

ازمورخ  شاد روان میر غلام محمدغبار تا رئیس نلسن ماندلا :

گرچه چو برگ گل همه برباد رفته اند

هرگز گمان مبر که از یاد رفته اند

سرباز سربکف سخت ترین نبرد اند

پولاد زیست کرده و پولاد رفته اند

بهرحال، هردوشخصیت مبارز وممتاز سیاسی واجتماعی زمان خود، روزهای مشقت باری رادرزندانهای مخوف سردمداران وقت سپری کرده ویادداشتهای اسف انگیزخودرا باانتباه ازکرامت انسانی واحساس بشری خود وتعبیرات فشارهای پی درپی روحی وجسمی خود به رشتۀ تحریرآورده اندکه انعکاس دهندۀ دستبرد وتجاوز به حقوق حقۀ انسانی وشهروندی ازسوی حکمرانانست. ادامه خواندن یادی ازدو اثرممتازتاریخی، دومبارز راه آزادی 1- افغانستان درمسیرتاریخ، تألیف میرغلام محمدغبار 2- نامه هایی از زندان، نوشتۀ نلسن ماندلا : پروفیسور داکتر عبدالواسع لطیفی

دانشمند محترم دکتور مـحـمـد سـرور مـولائـی با لطف بیکران فهرست موضوعی و تفصیلی جلد دوم کتاب افغانستان در میسر تاریخ اثر شادروان میرغلام محمد غبار را ترتیب و جهت استفاده هموطنان فرستاده اند.

فهرست کتاب افغانستان در مسیر تاریخ جلد دوم by mariadaro on Scribd

(غبار ستاره ی درخشان مبارزات دوره ی هفتم شورا بود) درسایت ارمغان ملی٬ سال ۲۰۰۸ میلادی در مورد دوره هفتم شورای ملی مطلب ذیل به نشر رسیده است. جهت مطالعه شما دوستان آنرا تجدید نشر کردیم.

 

   armaghanmilleژوئن 5, 2008تاریخی، سیاسی

در پارلمان صف آرا ئی دست راست حکومتی و اپوزیسیون پارلمان به وجود آمد و در تشکیل کمیسیون های متعددو انتخاب رؤسا و منشیان کمیسیون اپوزیسیون توانست آرای اکثریت را به نفع خود حاصل کند و ریاست کمیسیون ها را به دست آورد، همین کمیسیون ها بود که قانون جدید وظایف داخلی شورا و قانون جدید انتخابات را به شکل نسبتاً دموکراتیک تسوید و و لزوم تجدید و وضع قوانین اساسی، تشکیلات ملکی، تفکیک وظایف مأمورین و قانون ترفیع و تقاعد را مطرح کرد و عدۀ از وزرا را برای اولین بار در تاریخ افغانستان احضار و استجواب نمود. شورا به شکل مفتش اعمال حکومت در آمد و فیصله های عمده ای در سیاست داخلی و خارجی کشور به عمل آورد شورا اساسات دموکراتیک را را در ساختار دولت به وجود آورد و بودیجه مبهم حکومت را که طی سالها مستور نگهداشته میشد برملا ساخت و از این بودیجه که جماً (500) میلیون افغانی بود مصارف گزاف و لوکس ادارات، معاشات مستمری و مخارج اضافی  را حذف نمود و زیر عنوان مواد هفتگانه کار اجباری و بیگار، خریداری غله اجباری دولت از زارع و زمیندار، اخذ مالیه از مواشی شمار ناشده و اخذ مالیات خارج از قانون از قبیل وثایق و امثال آنرا ممنوع و غیر قابل تأدیه اعلان نمود، وضع مالیات جدید بلدیه کابل را بالای پیشه و ران خورده مانند سقا و شاگردان اهل حرفه، دکانداران و دست فروشان ناتوان لغو نمود و دیپوی تعاونی دولت را تفتیش و محکوم نمود و بالاخره صدای احضار صدر اعظم و کابینه را در شورای ملی به خاطر اخذ رأی اعتماد بلند نمود که برای دولت قابل تحمل نبود. ادامه خواندن (غبار ستاره ی درخشان مبارزات دوره ی هفتم شورا بود) درسایت ارمغان ملی٬ سال ۲۰۰۸ میلادی در مورد دوره هفتم شورای ملی مطلب ذیل به نشر رسیده است. جهت مطالعه شما دوستان آنرا تجدید نشر کردیم.

درباره مبارزهء سید کمال خان و اقدام وی مبنی بر قتل محمد عزیز خان سفیر افغانستان در برلین : برگرفته از صحفات «۱۲۸ الی ۱۳۳» کتاب افغانستان در مسیر تاریخ جلد دوم

     در سایت  حزب  همبستگی  مطلب  تحت  عنوان   « ترجمه  بخشی  از حکم  محکمه  در مورد  اعدام  شهید  سیدکمال  در  آلمان  نظرم  را  جلب  نمود .  مطلب  مذکور  صرفا ٌ صورت محاکمه  اورا  که از  آرشیف  آلمان  بدست آروده  اند  بدسترس  خوانندگان  قرار  داده بودند بخاطرم  امد  که  موضوع  شهید  سید  کمال  را  مفصلا  در کتاب افغانستان  در مسیر  تاریخ  جلد  دوم  خوانده بودم.   خواستم  برای  روشنی  موضوع  صحفات(  ۱۲۸ الی ۱۳۳ )   جلد دوم  کتاب افغانستان در مسیرتاریخ  را  تایپ  و  بدسترس  خواندگان  محترم  قرار  بدهم .:  

«….  در  هر حال  مبارزه  روشنفکران افغانی  در  دو جبهه  داخلی  و خارجی  علیه  رژیم  نادرشاه  متوازیاٌ  آغاز  گردید. اما در خارج  با آنکه  پارتی  نسبتاٌ قویتر  وجود داشت٬ منورین  و محصلین  افغانی  در چهار  دسته  منقسم  شدند: یکی  جزء اعضای  پارتی  سابق   الذکر  قرار گرفت٬ و دیگری  خارج  پارتی  باقیماند٬ و در  عین  حال  با شخص  امان  الله  خان  و حزب  دلچسپی  میگرفت٬ مستقلاٌ  حرکت  میکرد٬ از  قبیل  محمد  عمر  خان  مشهور  به  دراز  میر عبدالرشید  خان بیغم٬ سید کمال  خان ٬ دین  محمد  خان ٬ عبدالله خان  ناصری (دونفر  اخیر الذکر در جرمنی  مردند) و غیره.

دسته  سوم  وابستگان  سلطنت  جدید افغانستان بودند  که بعد ها بکابل  امدند  و بجاه و مقامی رسیدند از  قبیل  پروفیسور انور  علی  خان  هندی  نژاد٬محمد عتیق  خان  محمد زائی ( وزیر زراعت و ملاک بزرگ)  وچند نفر دیگر .

دسته  چهارم  بیطرفها بودند ار  قبیل : عبدالغنی  خان٬ محمود خان٬ عبدالله شمس الدین  خان٬ عبدالله خان طرزی٬ علی  گل  خان وغیره.

کار پارتی  یعنی  دسته  اول  ٬ در صحفات گذشته ذکر گردیده  و اما دسته  دوم ( خارج  پارتی) هریک  بنوعی  با سلطنت  جدید مخالفت  میکردند و از آن جمله دونفر  مصمم با اقدام جدی  گردیدند و ترور  برادر نادرشاه ( محمد عزیز خان وزیر مختار در برلن ) بعمل  امد.

کشته شدن  برادرنادرشاه: ادامه خواندن درباره مبارزهء سید کمال خان و اقدام وی مبنی بر قتل محمد عزیز خان سفیر افغانستان در برلین : برگرفته از صحفات «۱۲۸ الی ۱۳۳» کتاب افغانستان در مسیر تاریخ جلد دوم

آگاهـی: ترجمه انگلیسی جلد دوم کتاب افغانستان در مسیر تاریخ ٬اثر شادروان میر غلام مـحمد غـبار بصورت دیجتال بدسترس هموطنان قرار گرفته است.

متن دیجتال ترجمه انگلیسی جلد دوم «افغانستان در مسیر تاریخ» اثر ماندگار زنده‌یاد میرغلام محمد غبار منتشر شد.لنک مستقیم…

Posted by ‎میر غلام محمد غبار Mir Ghulam Mohammad Ghubar‎ on Wednesday, March 7, 2018

جواب دندان شکن به آقای عبدالـحی خراسانـی: شـاه امـیـر فـروغ

  آقای عبدالحی خراسانی در رخنامه ی شان نوشته ای دارند زیر عنوانِ  [ دکوراسیون نماهاى بيرونى و داخلى ساختمان افغانيزم ( پشتونيزم ) و طراحان خردمند در خدمت حاكمانِ فاشيزم ! ایشان در آغازِ این نوشته چنین مینویسند : [ روياى افغانيزم كه در مقدمه ى بلند دستور زبان افغانى ( پشتو ) در سال 1938 توسط محمد گل خان مومند نوشته شده بود، در عصر سلطنت محمد ظاهر خان به سياست راهبردى حاكميت تبديل شد و تا كمتر از سى سال يعنى تا 1964 ساختمان هويت سياسى بر محور افغانيزم تكميل گرديد.                                                                     اكنون زمان آن رسيده بود كه براى اين ساختمان تازه تأسيس و بى نام و نشان ، هويت تاريخى و شناسنامه تمدنى دست و پا نمايند .براى انجام اين مأمول دو شخصيت دانشمند استخدام شدند تا تاريخ و فرهنگ بيافرينند و زبان افغانى (پشتو) را كه به اعتراف مولف دستور زبان و استراتيژيست ( مومند) تا سى سال پيش فاقد دستور زبان و فن نگارش بود، شناسنامه جعلى هزار ساله صادر نمايند! به اين ترتيب شادروان استاد عبدالحى حبيبى ( پته خزانه ) را نوشت و مير غلام محمد غبار (افغانستان در مسير تاريخ ) را تأليف نمود. ]                          دریغا از وجدانی که بعضی ها هرگز ندارند !! بلی آقای خراسانی در این نوشته با کمال پر رویی و بی حیایی زنده یاد غبار را اجیر شده و نوکر حکام خاین و وطن فروش آل یحیی معرفی نموده و

ادامه خواندن جواب دندان شکن به آقای عبدالـحی خراسانـی: شـاه امـیـر فـروغ

سخن از مشروطیت و اشعار مقاومت است٬ اینهم شعر زیبا (دست اتحاد ) ازشادروان مـیـرغـلام مـحـمـد غـبـار یکتن از مـبـارزیـن مشـروطـیـت .

      ز ظلم جــان بلب آمد ، چـــه انتظـــار کشیــد

                                بیـــاد سوختـــگان ، شمع سان ، شرار کشــید

                                کنـــید معرکـــه بــر پـــا ، بضدِ ظلم و ستــــم

ز خـــاکِ مرتجعان ، بـــر هوا ، غبـــار کشید

در ایـــن زمانــه ، بگیتی کسی نــدید و شنیــد

                                حـــکومتـــی کــــه وطن را به چاله زار کشید

ادامه خواندن سخن از مشروطیت و اشعار مقاومت است٬ اینهم شعر زیبا (دست اتحاد ) ازشادروان مـیـرغـلام مـحـمـد غـبـار یکتن از مـبـارزیـن مشـروطـیـت .

تاریخـچـه وظایف جـاسوسی پاکسـتان در قـبـال وضع کنونی افغانستان: مــاریـادارو

                                       دوستان گرانقدر و هموطنان  شریف!

چندی قبل  در باره  تـاریـخـچـه                                                   وظایف    جـاسوسی  پاکسـتان در قـبـال وضع کنونی افغانستان از خامه بنده در انترنت  و فیسبوک  نوشته  کوتاهی  انتشار یافت و آن  نوشته به استناد و شواهد عینی  وتاریخی از صحفات  مختلف  کتاب  افغانستان در مسیر  تاریخ اثر گرانسنگ  شادروان میرغلام محمد غبار برشته تحریر در آمده  بود. همه میدانندکه از دولت های پاکستان بخاطر اجرای وظایف  نا مقدس جاسوسی  قوای استعماری علیه افغانستان و منطقه در طول سالیان  متمادی استفاده گریده است .                                                         روی  همین  اصل روز  سه شنبه ۲۱ جدی ۱۳۹۵مطابق  ۱۳ جنوری  سال  ۲۰۱۷ میلادی ما شاهد کشته  شدن ده ها تن از هموطنان شریف خویش در ولایت کابل  و کندهار بودیم که ۳۸  کشته  و ۸۶  زخمی  از اثرعمل  وحشیانه  مزدوران  استعمار بجاگذاشته شد و مردم ما در گلیم غم  به سوگ  ازدست دادن عزیزیان شان نشستند.       این  حادثه  جدید نیست ریشه و سابقه  تاریخی  دارد. چند روز قبل  مردم  شریف  افغانستان با آگاهی  سیاسی  مقابل  سفارت پاکستان در کابل  تجمع نمودند و با شعار های مرک برلانه  جاسوسی  پاکستان  آن کشور  تتقبیح  کردند٬ حق  مسلم  شان  میباشد . اما گره  مشکلات  سیاسی  تنها با شعار های  مرده باد و زنده  باد باز نمیگردد.  ما باید باهوشیاری سیاسی  قدم  های  اول  را درقسمت  واحد  ساختن  خویش بنام  ملت  واحد  برداریم .

ادامه خواندن تاریخـچـه وظایف جـاسوسی پاکسـتان در قـبـال وضع کنونی افغانستان: مــاریـادارو

سخنان سر محقق عبدالصابر خان عضو اکادمی عـلوم افغانستان درباره کتاب افغانستان در مسیر تاریخ : مصـاحبـه کـنـنـده داود سیـاووش

%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%88%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%88%d9%88%d8%b4

آقای حشمت خلیل غبار دارنده حق امتیاز نشر کتاب افغانستان در مسیر تاریخ اخیراً شکایت نامه ای را مبنی بر نشر خودسرانه و بدون اجازه کتاب ارزشمند افغانستان در مسیر تاریخ توسط شخصی بنام اورنگ زیب رشاد منتشر نموده که در آن از نشر خودسرانه ، بدون اجازه قانونی ،ترجمه بدون اجازه کتاب به پشتو و چاپ آن از طریق موسسه ( دانش خپرندوی تولنه) شکایت نموده است. آقای حشمت خلیل غبار در این شکایت نامه متذکر شده که اورنگ زیب رشاد کتاب افغانستان در مسیر تاریخ را با حذف و کم و زیاد نمودن مطالب و صفحات و اهداییه و یادداشت ناشر، فهرست کتب مواخذ، سوانح و آثار مولف، تبصره های منابع خارجی در مورد مولف، تصویر مولف و کتابنامه خلاف قانون کاپی رایت منتشر نموده، شما ابعاد حقوقی این موضوع را از زاویه حق کاپی رایت ناشر چگونه ارزیابی میکنید؟

سر محقق عبدالصابر جنبش پژوهشگر تاریخ وعضو آکادمی علوم افغانستان:

افغانستان در مسیر تاریخ کتابی است به خامه توانایی مورخ،ژونالیست، شاعر و سیاستمدار شناخته شده میهن محبوب ما روانشاد میر غلام محمد غبار، که جلد اول آن در سال 1346 خورشیدی و جلد دوم آن بعد از وفات نویسنده اثر اقبال چاپ یافت.

ادامه خواندن سخنان سر محقق عبدالصابر خان عضو اکادمی عـلوم افغانستان درباره کتاب افغانستان در مسیر تاریخ : مصـاحبـه کـنـنـده داود سیـاووش

چاپ وترجمه کتاب( افغانستان درمسیرتاریخ )بدون اجازه ناشر یک عمل جرمی وخلاف قانون است: مصاحبهً داود سیاووش باجلال نورانی

%d8%ac%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%88%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%88%d9%88%d8%b4آقای حشمت خلیل غبار فرزند مورخ شهیر کشورمیرغلام محمدغبار که حق نشر کتاب افغانستان در مسیر تاریخ را شادروان میرغلام محمد غبار به ایشان تفویض نموده در یادداشتی نوشته اند که:

(اخیراٌ شخصی بنام اورنگ زیب ارشاد توسط موسسهً انتشارات دانش (دانش خپرندویه تولنه ) بدون اخذ اجازه قانونی از این جانب به ترجمه وچاپ هردو جلد افغانستان در مسیر تاریخ بزبان پشتو پرداخته است. این اقدام خلاف تمام موازین اخلاقی مطبوعاتی وخلاف تمام قوانین حق چاپ و ترجمه وتکثیر کتب میباشد. تمام مراجع قانونی ملی و بین الملی چنین عمل را دزدی و سرقت ادبی دانسته قابل مجازات قانونی میدانند.

علاوه برآن این ترجمه آقای اورنگ زیب ارشاد باطل وفاقد اعتبار است٬ زیرا نه تنها بدون اجازهً قانونی اقدام کرده ٬بلکه مفاهیم و مطالب و صفحات را کم وزیاد کرده است . بطور مثال اهدایهً مرحوم غبار را در جلد اول و دوم حذف کرده است. همچنین یادداشت لازمهً اینجانب را در آغاز هردو جلد کتاب نیز از قلم انداخته است . علاوه برآن تمام ضمایم لازمه هردو جلد مثل : فهرست کتب ماًخذ ٬ سوانح و آثار مولف ٬ تبصره های منابع خارجی در مورد موًلف و کتاب وی٬ تصویر مولف و کتاب نامهً آن را نیز حذف کرده است.

با درنظر داشت نکته های فوق الذکر ترجمه این کتاب به زبان پشتو توسط آقای اورنگ زیب ارشاد به عنوان «افغانستان دتاریخ به بهیرکی » ٬ باطل و فاقد اعتبار است زیرا در گنجینه تاریخی افغانستان٬ ناشیانه دستبرد زده شده است.)    ادامه خواندن چاپ وترجمه کتاب( افغانستان درمسیرتاریخ )بدون اجازه ناشر یک عمل جرمی وخلاف قانون است: مصاحبهً داود سیاووش باجلال نورانی

قــابــل تـوجـه: نامـه ً ســرگـشـاده …

 مرحوم  میر غلام محمد غبار مبارز و مورخ راه مردم ٬نویسنده و خبرنگار آزادی خواه که قسمت زیاد حیاتش را در زندان ها وتبعید گاه های حکومات استبدادی  و نوکر  استعماری گذشتاند ٬ کتاب افغانستان در مسیر تاریخ را در  دو جلد نوشت تا تاریخ باستان و معاصر افغانستان ( آریانا ٬خراسان٬ افغانستان) را بطور  واقعی  و علمی  آشکار سازد .

بقول  خودش : «… ما تاریخ  گذشته کشور  خودرا برای  این  مطالعه  مینمائیم که اوضاع امروزی  خودرا صحیح  تر  درک نمائیم٬ تا مبارزین  جوان افغانستان در حرکت  به  پیش خط  درست  آگاهانه اختیار نمایند. زیرا این  تاریخ  است  که سیر  تکامل  یک  جامعه را در روشنائی  نشان  میدهد …» .

جلد اول  افغانستان در مسیر  تاریخ  که در مطبعه کابل چاپ شد تا وقتیکه مرحوم  غبار زنده بود روی  آزادی  را ندید  و در  تحویل  خانه  مطبعه  کابل  زندانی  بود. جلد دوم  کتاب  افغانستان در مسیر تاریخ که  چاپ آن  در داخل  افغانستان نا ممکن بود. بعداٌ توسط اینجانب (حشمت  خلیل  غبار ) فرزند مرحوم غبار و دارنده  حق  قانونی چاپ ٬ ترجمه وتکثیر هر دو جلد  افغانستان در مسیر تاریخ در خارج  از افغانستان چاپ گردید. مرحوم  غبار افغانستان در مسیر تاریخ را  برای  مردم  مظلوم ومبارز  افغانستان نوشت و بمن  وصیت  کرد تا این  کتاب  بدون  کم وکاست  بدسترس مردم  گذاشته  شود .از  همین  رو اینجانب  اجازه قانونی چاپ وترجمه وتکثیر  هردو جلد این کتاب را همیشه بطور مجانی و بدون اخذ پول به اشخاصی داده ام که امانت کار ٬ صادق  بوطن خود و لایق  در طبع  کتاب  بوده  اند.. زیرا طبق  وصیت پدر مرحومم ٬ وظیفه  و هدف من نشر صادقانه و بدون تغیر  کتاب  افغانستان در مسیر تاریخ به  زبانهای  پارسی  دری  و پشتو برای  مردم و هم چنین حفظ اصالت این کتاب از دستبرد جعل کاران میباشد ٬ نه تجارت. .مثلاٌ در افغانستان و پاکستان به جناب  نصیر  عبدالرحمن  و بنگاه انتشارات میوند و در ایران برای  جناب اسدی  جنتی انتشارات جمهوری  چنین اجازهً  بعین  شرایط داده شده  است.  ادامه خواندن قــابــل تـوجـه: نامـه ً ســرگـشـاده …

تـاریـخـچـه وظایف جـاسوسی پاکسـتان در قـبـال وضع کنونی افغانستان : مــاریــا دارو

FullSizeRender (3) copy امروز سروصدای زیاد  جاسوسی و استخبارات  پاکستان در افغانستان Maria-Daro-2008 copyبگوش میرسد. پاکستان نه تنها امروز این اعمال را در افغانستان انجام میدهد بلکه ریشه  تاریخی داشته و این گونه اعمال را از آغاز تاسیس ان کشور در قبال افغانستان  انجام داده است. برای  معلومات  بیشتر تاریخچه  جاسوسی پاکستان صفحات (۲۰۴ – ۲۰۵) جلد دوم  افغانستان در میسر  تاریخ  نوشته  شادروان  میرغلام  محمد غبار را برای شما عزیزان  مینگارم:                                                                                                                                                    «  …. سفارت  انگلیس در  دوران  جنگ (جهانی دوم ) موافقت صدراعظم ( هاشم خان) را حاصل  کرد که تا اختتام  جنگ برای  کنترول  تمام  افغانستان  دستگاه  جاسوسی  انگلیس  تحت  نظر سفارت  برتانیه درکابل  تاسیس  گردد.  این دستگاه  به  عجله  و در نهایت  سادگی  از اشرار ساده وجاهل افغانستان  در واحد های  ده نفره تحت قیادت  یکنفر  «دهباشی »درمناطق  عمده  شهرها و جوار راه  های عمومی  وقصبات  تشکیل  گردید .دهباشی  ها بایستی دارای  سواد میبودند  ومعاش ماهانه  خود و نفری متعلقه  خود را از مامورین  و نمایندگان سفارت برتانیه حاصل میکردند. دولت  افغانستان این عمال را درفعالیت  وظیفوی شان آزاد و مامون میداشت . وظیفه  اینها عبارت بود از دیدن  وشنیدن واقعات در منطقه محوله  و دادن  راپوربه دهباشی .

ادامه خواندن تـاریـخـچـه وظایف جـاسوسی پاکسـتان در قـبـال وضع کنونی افغانستان : مــاریــا دارو

دســتِ اتــحــاد : شــاد روان مـــیرغـــلام مــحــمــد غــبــار

FullSizeRender (3) copy

ز ظلم جــان بلب آمد ، چـــه انتظـــار کشیــد

                                بیـــاد سوختـــگان ، شمع سان ، شرار کشــید

                                کنـــید معرکـــه بــر پـــا ، بضدِ ظلم و ستــــم

ز خـــاکِ مرتجعان ، بـــر هوا ، غبـــار کشید

در ایـــن زمانــه ، بگیتی کسی نــدید و شنیــد

                                حـــکومتـــی کــــه وطن را به چاله زار کشید

ستمــــگری کــــه بسودِ کلیــک و فـــامیـــلش

بــصد شکنجــه ، زما و شمــا ، دمــــار کشیـد

ادامه خواندن دســتِ اتــحــاد : شــاد روان مـــیرغـــلام مــحــمــد غــبــار

اما چه بدبخت است کشوری که دولتش نه صادق باشد و نه لایق.

FullSizeRender (3) copyاینکه گفته اند « هرملت مستحق همان طرز حکومتیست که دارد» وقتی صدق میکند که ملت در انتخاب رژیم و حکومت خود آزاد باشد . سلطنت (حکومت ) کنونی افغانستان یکی از همین گونه دولتهای تحمیلی است که مردم افغانستانرا عمداٌ بسوی ارتجاع و خرافات کشانده و کوشیده است تا از ترقی و تکامل آن جلوگیری کند. صحفه 209 جلد دوم افغانستان در مسیر تاریخ
کتاب  افغانستان درمسیر تاریخ

بـیــسـت و هــشــتم اســد : مــحــمـد عــلـی مـهـرزاد

mehrzad alidownload (1)  کشور افغانستان در1919، دست آوردبزرگ جنبش مشروطه خواهان وما حصل جهاد مردم حق شناس افغانستان تحت رهبری شاه امان الله خان برضد سلطه 110 ساله استعمارانگلیس بر استقلال خارجی کشوربود که با امضاء قرارداد راوالپندی افغانستان وارد مرحله تازه ای از زنده گی سیاسی، اجتماعی واقتصادی،فرهنگی خود شد، مرحله که با جنبش قانون سازی وتاسیس مراکزتعلیمی وتحصیلی برای عموم مردم کشورهمراه بود. ایجاد مناسبات سیاسی مستقل با کشورهای خارجی وتاسیس سفارت های افغانی در کشورهای متحابه وپزیرفتن سفیرانکتاب  افغانستان درمسیر تاریخ

کشورها ی متحابه درکابل ، مبارزه با فساد اداری وقطع امتیازات مستمری خاندان محمد زایی ، وسران قبایل وروحانیون متنفذ وتعمیم ارزشهای دیگر اجتماعی در تاریخ افغانستان برای اولین بار صاحب یک قانون اساسی مدرن وعصری گردید.قانون که درفصل حقوق عمومی: اصول برابری وازادی شخصی ولغواسارت وبرده گی ، ازادی مطبوعات وشغل وپیشه وحق مالکیت شخصی ومصئونیت مسکن ومنع مصادره دارایی ولغو بیگاروشکنجه ومجازات غیر قانونی وغیره نکات برجسته اساسی بازتاب یافته بود. بنا برحکم ماده 11 این قانون در حدود 700 تن غلام وکنیزدرشهر کابل از منازل اربابان خود برآمدند،  این قانون اساسی  در جامعه افغانستان انقلابی بود، نه تنها بخاطرانکه حقوق مدنی شهر وندان را تضمین می کرد، بلکه عملیه دستگاه دولت را نیز تنظیم واصل مسئولیت کابینه رامعین می کرد، وهم چنان به این دلیل که اقتدارپادشاه را محدودوتابع قانون می ساخت ماده 7 این قانون ((مقاطعه رادیکال از حاکمیت شخصی واستبدادی مروج درافغانستان بود.)) در پرتوهمین قانون اساسی بود که اقلیت های دینی ومذهبی اجازه یافتند تا مناسک مذهبی خودرا بطورمناسبی بجا آورند.شادروان غباردر مسیرتاریخ افغانستان می نویستد:((روح این قانون ، آن بود که در عمل تطبیق می شد واز لوث کذب وریا وفریب کاری مبرا بود.))،چنانکه مراسم مذهبی وتکیه گاهای پیروان مذهب امامی مجالس مشوره در ولایات ادامه خواندن بـیــسـت و هــشــتم اســد : مــحــمـد عــلـی مـهـرزاد

مـلــت افــغــانــســتـان بـعـد ازهـرغسل خون و آتـش هـمـان پـیراهـن چرکین گذشــتـه را بر تـن میکـنـنـد: نـوشــتــه : مـــاریـــا دارو

غبار Maria-Daro-2008 copy     بزرگمردان اندیشمند با چند سطر کوتاه  یک  کتاب را بیان  مینمایند تا ملت ها جاده های  خونینی را که دراثر استعمار خارجی  و استبداد و ارتجاع داخلی  پیموده اند٬ دوباره  تکرار نکنند. هرگاه  تاریخ  پر افتخار و مبارزات سیاسی  نیاکان  مارا از  زمان آریانای  باستان  ٬ خراسان  و افغانستان امروز مرور کنیم  بتمام دسایس استعماری پی  میبریم  اما افسوس که یکتعداد مزدوران  در طول تاریخ بخاطر منافع  شخصی  خویش زیر نام  مسایل  قومی  ٬ مذهبی  , زبانی و نژ‌ادی ٬مردم عادی را  که از دسایس  اگاهی  نداشته اند ٬بخاک وخون کشانیده اند. نباید فراموش  کرد که همین  مبلغین  تبعیضات  نژادی  و زبانی دست  به تفتین  وتفرقه  زده انده  و مبارزین مردم را که برای  نجات میهن کفن  پوشیدند و دشمن  خارجی  را شکست  دادند  ٬فراموش  کرده  اند.  اما یقین  داشته باشید که تاریخ  رحم  نمیکند و واقعیت ها نوشته میشود.  روی  همین  دلیل  بزرگمرد تاریخ  شادروان  میر غلام  محمد غبار فرموده  است  :« مــــلـــت افـــغـــانـــســتــان بــعـد ازهر غـــســل خـــون وآتــش هـــمــان  پــیــراهـــن چــرکـــیــن گـــذشـــتــه را بـــه تـــن مــیـکــنـد»  این گفتار اشاره است به واقعیات تاریخی که  پس  از تسلیم  شدن  دولت  های  استبدادی به  تجاوزات  استعمارگران ٬ مردم افغانستان  قیام  کرده  و اشغال  گران استعماری  را شکست  داده  اند اما بار دیگر شاهان  و حکومات استبدادی و نوکران  استعماری  براریکهٓ  قدرات نشسته  اند.  مثلاٌ جنگ  اول  و دوم  مردم  افغانستان  در مقابل  اشغال اسعمارگران انگلیس و همچنین در برابر تجاوز اتحاد شوروی .

ادامه خواندن مـلــت افــغــانــســتـان بـعـد ازهـرغسل خون و آتـش هـمـان پـیراهـن چرکین گذشــتـه را بر تـن میکـنـنـد: نـوشــتــه : مـــاریـــا دارو

شـخـصـیـت مـبـارزی کـه هـرگـز تـسـلیـم زر و زور نگردید : نویــسنـده : آرش پــرشــان

Ghobarمیر غلام محمد غبار، تاریخ نویس شهیر، نه‌ترس و مبارز افغانستان که هرگز تسلیم زر و زور نگردید و بخاطر بیان حقایق چندین مرتبه راه زندان را در پیش گرفت. تمامی شنکجه‌های و تبعیدهای نظام مستبد شاهی را پذیرفت ولی در مقابل این همه بیداد سر تسلیم فرود نیاورد.                                                      میرغلام محمد غبار فرزند میرزا میر محبوب خان در سال ١٢٧٦ه.ش (١٨٩٨م) در شهر کابل متولد گردید.  غلام محمد غبار دروس ابتدائی را نزد پدرش فراگرفت و به گمان اغلب تا صنف پنجم و ششم بیشتر در مکتب درس نخوانده است. پدر غبار در آموزش و تنویر پسرش نقش اساسی ایفا نمود و به اصرع وقت او را به آثار محمود طرزی، فیض محمد کاتب و سایر روشنفکران برازنده ی قرن نوزدهم آشنا ساخت.

ادامه خواندن شـخـصـیـت مـبـارزی کـه هـرگـز تـسـلیـم زر و زور نگردید : نویــسنـده : آرش پــرشــان

سیلاب بلا : شعر از شاد روان مـــیــر غــــلام مــحـــمــد غــبـار به صدای حیدر سلیم

download   543479_483660358364026_2019266506_n

 

 

ســـــیــلاب بــــلا

تا به سرسودای آن زلف پریشان بوده است           صبح صادق درنظرشام غـریبان بوده است             

  هربن  مــو  از غـم  او طـــرح شیون میکند               این دل صد چاک ما گوئی نیستان بوده است

خـــــون دل خوردم  به یاد لعل میگون کسی            دوستی رادیده  باشی دشمن جان بوده است

این دل وحشت سرشت ازمن چه میخواهددگر          عمرهـا آواره گـرد کــوی جانـان  بوده  است

بـهر  یــاری   دردل بشکسته  ام  دیـگر مـیا            الحذرای شوخ من این خانه ویران بوده است

رفـته  رفتـه سـیل اشـکم  ریخت  سیلاب  بلا            قطرۀ  ما خـانه  زاد جوش طوفان بوده است

                          سرمه سان منظورچشم  یارخواهد شد«غبار»

                               گوشه گیری ها نصیب خاکساران بوده است

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/152b1fd197b47b02?projector=1