رهبران افغانستان در حال از دست دادن فرصت ها؛ کرونای سیاسی و سیاست کرونایی به امید پایان کرونا ی سیاسی و کرونا ی ویروسی: نوشتهء مهرالدین مشید

حال که بحث بر سر کرونای سیاسی، سیاست کرونایی و از دست دادن فرصت ها است. با تاسف که کشور ما چنان درگیر کرونای سیاسی است و سیاست  کرونایی بر برج و باروی فضای مبهم و پیچیدهء کشور سایهء شوم افگنده است و سیاست گران کشور را به چالش آزمونی کشانده است که ویروس کرونا فضای پیچدهء سیاسی آن را ویروسی و وحشتناک تر کرده و مردم را قرنطینه و بیچاره کرده است؛ اما کرونای سیاسی چنان هفتاد گام پیشی گرفته است که اوضاع سیاسی کشور را بدتر از وحشت کرونایی کرده و اکنون کرونای سیاسی بر فضای کل کشور سنگین تر سایه افگنده است؛ اما تاسف بار این است که سیاستگران کشور نه تنها برای روشن شدن فضای سیاسی کشور فرصت سازی می کنند و برعکس هر روز فرصت ها را از دست می دهند و و با به بازی گرفتن سرنوشت مردم ، نزدیک است، کشور را تباه و برباد کنند. دو جناح چنان درگیر تنش اند و  حاضر به انعطاف نیستند

ادامه خواندن رهبران افغانستان در حال از دست دادن فرصت ها؛ کرونای سیاسی و سیاست کرونایی به امید پایان کرونا ی سیاسی و کرونا ی ویروسی: نوشتهء مهرالدین مشید

توقع از طبیعت و تربیت به عنوان یک دستگاه بستر ساز فرهنگ و دانش : نوشته :نوشته و پژوهش از: پوهاند دوکتور حبیب پنجشیری

دکتور حبیب پنجشیری

ما انسان ها جزئی از طبیعت هستیم؛ پس احترام به طبیعت یعنی احترام به خود. احترام به تربیت از شناخت طبیعت آغاز میشود و به عشق و محبتی میرسد که جاودانه است و هر آنچه در وجود ما انسان ها است در ارزش ها و نگرش ها نیز جریان دارد. طبیعت و تربیت یکی از مسایل مهم جوامع بشری است که همواره مورد توجه اندیشمندان و متفکران قرار گرفته و نقش شگفت انگیز طبیعت و تربیت در زنده گی انسان و حتا حیوان به هیچ خردمندی پوشیده نیست و تا اکنون هم ضرورت آن مورد تردید قرار نگرفته است. 

اهمیت پژوهش و بررسی مفهوم طبیعت بخش بسیار بزرگی از دانش بشر را تشکیل میدهد؛ هرچند که بشر خود پاره ‌ای از طبیعت است، تربیت اغلب به عنوان یک موضوع جداگانه از دیگر پدیده‌ های طبیعی مورد بررسی و گفتگو قرار میگیرد.

ادامه خواندن توقع از طبیعت و تربیت به عنوان یک دستگاه بستر ساز فرهنگ و دانش : نوشته :نوشته و پژوهش از: پوهاند دوکتور حبیب پنجشیری

نوروز و جشن مهرگان؛ عالم پیر دگر بارہ جوان خواھد شد: نوشته – مهرالدین مشید

هله نوروز آمد، جشن جمشیدی ما شاد و گل افروز آمد

نوروز که جلوهء اهورامزدایی دارد و با جشن مهرگان هم آویز است، برابر است به روز اول حمل یعنی لحظات آغازین رستاخیز طبیعت و دگرکونی های شگفت انگیز در زمین خدا و شگوفایی شور آفرین و وجد گستر در آن که وجب وجب آن دگرکون پذیری های سودمند را برای رهایی و رستگاری انسان به نمایش می گذارد. نوروز برابر به جشن مهرگان و سرآغاز یک انقلاب جدید و تکان تازه در هستی برای بازآفرینی های بکر و تبدیل کردن زمین به سرسبزی و دمیدن صور حیات در روح خشک زمین است. این روز باستانی در کشور ما پیشینهء چندین هزار ساله دارد و از آن روز آغاز شده که زنده گی در این سرزمین گل کرده است. در طول تاریخ اقوام آریایی و حتا غیر آربایی در این سرزمین از این روز بزرگداشت به عمل آورده اند و با رقص ها و پایکوبی ها از آن نقدیر به عمل آورده اند. این روز روز خدا است مانند هر روز دیگر که خدا از آن ” کل یوما هو فی شان ” یاذ کرده است . بنا بر این اطلاق اسلام و غیر اسلامی کردن به این روز دلالت به خفت عقلی می کند؛ ریرا این روز ریشه در فرهنگ چندین ساله دارد و در فرهنگ های گوناگون از اوستایی تا زروشنی، بودایی، برهمنی و بالاخره اسلامی رسوب کرده نا به زمان ما رسیده است. فقهای آگاه از این روز قدر کرده و از حرمت آن سخن نگفته اند

ادامه خواندن نوروز و جشن مهرگان؛ عالم پیر دگر بارہ جوان خواھد شد: نوشته – مهرالدین مشید

وحشت آفرینی های بیماری کرونا و دست مافیا های سیاسی و اقتصادی جهان امید کرونای ویروسی بر کرونای سیاسی در کشور پایان دهد : نوشته مهرالدین مشید

سیاست های چند پهلوی ...
مهرالدین مشید

دراین تردیدی نیست که کرونا بحیث بیماری یک واقعیت است و حتا گفته می توان که بلای طبیعی و آسمانی است که هرچند قربانیان آن عام است و از همه گان چه قدرتمند و چه ثروتمند اند، یکسان قربانی می گیرد و اما بر فرق ستمگران تاریخ به مثابۀ رعد های کشنده و سنان های آتشین بیشتر می کوبد و غفلت زده گی و بی تفاوتی آنان را زیر پرسش برده و جباران تاریخ را تنبیه می کند تا بیش از این جهان را عرصۀ تاخت و تاز و مانور های سیاسی و اقتصادی  و نظامی شان قرار ندهند. این به معنای انکار ویروس کرونا نیست و نمی توان از آن انکار کرد؛ زیرا این بیماری هر  روز در سراسر جهان صدها قربانی می گیرد و به تعبیر این ویروس دموکرات است همگان را یک سان مورد حمله قرار می دهد. چنان رعب و وحشت را در سراسر جهان خلق کرده است که اثرات روانی آن کشنده تر از خود بیماری است.

ادامه خواندن وحشت آفرینی های بیماری کرونا و دست مافیا های سیاسی و اقتصادی جهان امید کرونای ویروسی بر کرونای سیاسی در کشور پایان دهد : نوشته مهرالدین مشید

نقش‌ زنان در اصلاحات امانی : نوشته – فرح دیبا انوری

فرح دیبا انوری

شاه امان الله خان فرزند حبیب الله خان و نواسه امیر عبدالرحمن خان، یگانه شاه جوان که در دوره ی آن، توجه اساسی و بنیادی جهت ارتقای ظرفیت و رشد زنان، تلاش و کوشش هایی همه جانبه صورت گرفت. 

چنانچه در جامعه ی افغانستان، زنان سال ها فاقد هویت بودند و از بُردن نام شان در کنار نام همسر، برادر و پدر یادآوری شده و اینگونه به سرکوب کردن آنها ادامه می دادند اما نقش زنان در اصلاحات دورۀ امانیه به گونه یی دیگری مورد بحث و قابل ستایش است.

ادامه خواندن نقش‌ زنان در اصلاحات امانی : نوشته – فرح دیبا انوری

اوضاع پیچیده و غیر قابل پیش بینی : احمد سعیدی

وضعیت افغانستان و منطقه قابل پیش بینی نیست، آدم هیچ نمیفهمد که فردا چه میشود. گاهی در سیاست میشود با تحلیل ها اوضاع را پیش بینی کرد اما
اتفاقات و جنجالهای چون نتیجه انتخابات، شیوع ویروس کرونا، ناامیدی ها، زد و بندهای امریکا با طالبان، حمایت بعضی کشورها از تروریزم و غیره کار را بجای رسانده که آدم هیچ چیزی را پیش بینی کرده نمی تواند. هیچ کس نمی تواند بگوید که فردای افغانستان به کدام طرف میرود. شاید جنگ، شاید صلح و شاید هم فردای پر از امید در راه باشد! فعلآ سخت ترین کار تحلیل و پیش بینی اوضاع افغانستان است. چون از یک طرف ما به سر خود نیستیم که تصمیم بگیریم، خط های ما بدست دیگران است و آنها تعین میکنند که چه رنگی باشد سرخ باشد یا زرد.

ادامه خواندن اوضاع پیچیده و غیر قابل پیش بینی : احمد سعیدی

ویروس کرونا و بسیح جهانیان و رویای احیای ارزش های مشترک بشری : نوشته – مهرالدین مشید

ویروس کرونا و بسیح جهانیان و رویای احیای ارزش های مشترک بشری و همزیستی های مسالمت آمیز

کرونا

ویروس کرونا با همه وحشتی که در جهان خلق کرده است و هر روز موج وحشت آن سنگین تر می شود و چون کابوسی بر روان انسان های روی زمین سایه افگنده است، اما این ویروس با همه بدی هایش یک پیام خوب دارد که نوعی نوع خواهی در انسان ها را بیدار کرده، بر میزان ارجگذاری به انسانیت افزوده است و بشریت را برای بازیافت یک سلسله ارزش های مشترک بشری نیز ناگزیر نموده است. تمدن مادی امروز نفخ بی باوری، یاس، دلزده گی و دلهره گی را در انسان ها می وزد و شور و هیجان انسانی را در آنان می کشد. حال امید آن می رود که ویروس کرونا موج تازه ای از نوع دوستی و انسانگرایی و انسانیت پروری را در جهان ایجاد کند و برغفلت زده گی های آنان غلبه کند و تحرک تازه ای را بیاغازد که بازدهی آن فرهنگ جدیدی باشد که ارزش های مشترک فرهنگ بشری در آن متجلی گردد و فصل تازه ای از همخوانی های میان فرهنگی میان ملت های شرق و غرب بوجود آید تا باشد که صور همزیستی و وحدت و همدلی ها جای دشمنی ها و کینه توزی ها و حق خواری ها و ستمگری ها و تمامیت خواهی ها را بگیرد. 

ادامه خواندن ویروس کرونا و بسیح جهانیان و رویای احیای ارزش های مشترک بشری : نوشته – مهرالدین مشید

اکنون ما، تداوم دیروز ما است. به همین شکل، فردای ما، تداوم امروز ما است: نویسنده- بهزاد برمک

بهزاد برمک

فردای ما در ابهام گم است. هیچ کسی از فردای کشور آگاه نیست. افق انتظار در افغانستان به حدی محدود است که حتا فردا را پیش‌ بینی‌ ناپذیر می سازد. هیچ شهروند افغانستان، خود را حاکم بر سرنوشت خویش احساس نمی‌کند. بدترین حالت ممکن برای هر دولت – ملت این است که ملت آن، خویشتن‌ شانرا در آئینه‌‌ مملکت خودشان نبینند. زمانی که ملت به این نتیجه برسد که نه رای آنها و نه حرکت‌‌ شان و نه عزم و اراده‌‌ آنان در تعیین سرنوشت‌‌ شان نقش دارد، طبیعی است که خود را به دست قضا و قدر می‌‌سپارند.

ادامه خواندن اکنون ما، تداوم دیروز ما است. به همین شکل، فردای ما، تداوم امروز ما است: نویسنده- بهزاد برمک

بیدار شوید یا فنا شوید: نویسنده دکتور میر عبدالرحیم عزیز – مبصر سیاسی

دکتور میرعبدالرحیم عزیز

نوت: مضمون پائین قبلاً در ماه فروری 2008 گزارش یافته بود.  نظر به پیش کشیدن بار دیگر طرح تجزیۀ افغانستان از جانب استعمار و دامن زدن آن توسط عمال و مزدوران داخلی، لازم دیدم که این نوشته را دوباره خدمت هموطنان تقدیم نمایم.  صدای تجزیۀ افغانستان عزیز هرچند بار توسط استعمار جهانی و مزدورانش بلند میشود و دوباره خاموش میگردد. استعمار جهانی مردم را می آزماید و ذهن شان ارزیابی می کند. اگر تعداد خائنان کمتر از میهن دوستان بود، استعمار طرح استعماری خود  را به تعویق می اندازد و چندی بعد آن را دوباره مطرح میکند. ملت ستمکش افغانستان از آزمون تأریخ سرخ رو بدر آمده و در دام امپریالیزم و عمال داخلی اش نیفتاده اند. 

مجلۀ اتلانتیك منتشرۀ امریكا در شمارۀ جنوری – فروری سال 2008 خود،  مضمونی را تحت عنوان بعد از عراق همراه با یك نقشۀ جدید از شرق میانه و جنوب آسیا  به نشر سپرده است.

درین مضمون و نقشه، افغانستان دیده نمیشود.  استعمار جهانی  در صدد تغییر جغرافیایی شرق میانه و جنوب آسیا است كه بتواند منافع  نیرو های استعماری را تأمین كند.  ملت افغان باید بیدار شود و نگذارد كه دشمنان  خارجی و داخلی به اهداف شوم خود برسند.  با كمترین سهل انگاری، كشور و ملت ما بسوی بربادی و فنا خواهد رفت.

ادامه خواندن بیدار شوید یا فنا شوید: نویسنده دکتور میر عبدالرحیم عزیز – مبصر سیاسی

سکوت نگران کننده وجدان خفته غرب در انتخابات افغانستان !– نویسنده : دکتور علی احمد کریمی

دکتور کریمی

خوانندگان محترم آگاه اند که نویسنده این قلم در نوشته های ” سناریوی غرب در انتخابات افغانستان” ” چرا مردم افغانستان انتخابات را تحریم نمودند” ” جسارتهای اشرف غنی در جنگ با مجاهدین” و”آینده انتخابات افغانستان و چالشهای روبروی ترامپ”   اهداف انتخابات را در شرایط جنگ  ، بی امنیتی و مخالفت گروههای سیاسی در داخل چون تحمیل حاکمیت  اقلیت بر اکثریت ،مشروعیت بخشیدن دولتهای vassal یعنی غلام  و ادامه حضور طولانی نیروهای خاریجی درجنگ ضرورت پیشگویی گردید که به آینده صلح ، ثبات و اتحاد  کمک نه خواهدکرد و منجر به بحرانهای بدتر میگردد .پیشگویی درباره رویداد های سیاسی در جهان معاصر کار پسندیده نیست ولی آنچه در نوشته های بالا ذکر گردیده بود تحقق یافت.

ادامه خواندن سکوت نگران کننده وجدان خفته غرب در انتخابات افغانستان !– نویسنده : دکتور علی احمد کریمی

به مناسبت روز زبان٬ «دری» را نه ایرانی ها از ما دزدیده اند و نه ما از آن‌ها: استاد پرتو نادری


زمانی که به زبان و فرهنگ از روزنه‌های تاریک و دودآلود سیاست و تعصب نگاه‌کنیم نه تنها راه به جایی نمی بریم؛  بلکه خود در چاه پندارهای تاریک و بیمار خود فرو می افتیم و بعد می اندیشیم که آسمان همان دهان چاه است.

دری، پارسی یا پارسی دری زبان یک حوژۀ سیاسی نیست که انگلیس و روس یا هم نیروهای برتر دیگری  دور آن خط کشیده باشد؛ بل پارسی دری زبان یک حوزۀ بزرگ تمدنی است که امروزه به کشورهای گوناگونی تقسیم شده است

  تا جایی که از آثار پژوهشی زبان‌سناسان می توان نتیجه گرفت، «دری» نه لهجۀ پارسی است و نه هم صفتی برای پارسی؛ بلکه « دری» زبانی است کهن‌سال که نخستین سروده‌ها در این زبان به پیش از اسلام می‌رسد. دری همان زبانی است که به آن پارسی یا پارسی دری نیز می‌گویند. 

ما در این جا با سه زبان رو به رو نیستیم، بلکه سه نام داریم برای یک زبان. حال چه دری گوییم چه پارسی یا هم پارسی دری، اشاره به یک مفهوم یا یک زبان داریم. 

ادامه خواندن به مناسبت روز زبان٬ «دری» را نه ایرانی ها از ما دزدیده اند و نه ما از آن‌ها: استاد پرتو نادری

یاد آوری از کار کرد های هنری هنرمند هفت قلم کشور سید داوود حسینی: فرستنده — مسیح حسینی

بایسته است نگاشته آید که کتیبه های طاق ظفر پغمان، مینار علم و جهل در دهمزنگ کابل، مینار نجات وطن در چهارراهی کنار بالاحصار کابل که در سال 1357 شمسی به هدایت دولت به قدرت رسیده ویران گردید، دو مینار یادگار جنگ استقلال در انتهای جادۀ دارالامان کابل، مینار عبدالوکیل خان در دهمزنگ کابل، مینار استقلال در وسط جادۀ ارگ و پل محمود خان این شهر و بسا کتیبه های دیگر تاریخی به وسیلۀ سید محمد داؤد حسینی نوشته شده است.

لوحه یی بر فراز دروازۀ مزار حضرت علی کرم الله وجهه در بلخ، لوح سنگ های مزار شخصیت های تاریخی کشور چون حضرت سنایی غزنوی، بابر شاه مغلی، مزار حضرت عبدالقادر بیدل در خواجه رواش کابل، لوحه سنگ اعلیحضرت محمد نادر شاه به وسیلۀ حسینی خطاطی شده است. آخرین لوح سنگی که استاد نوشته است، بر آرامگاه استاد صلاح الدین سلجوقی قرار دارد.

ادامه خواندن یاد آوری از کار کرد های هنری هنرمند هفت قلم کشور سید داوود حسینی: فرستنده — مسیح حسینی

۲۶ دلو نتیجۀ حماسۀ با شکوهی که دستاورد هایش به تاراج رفت : نوشته مهرالدین مشید

خروج عساکر اتحادشوروی از افغانستان

امروز ۲۶ دلو است، سی و یک سال پیش از امروز مردم افغانستان روز فراموش ناشدنی یی را به استقبال گرفتند. در این روز آخرین نیرو های فرقهء چهل شوروی به فرماندهی جنرال گروموف با عبور از دریای آمو افغانستان را پس از نه سال و یک ماه بیست روز جنگ دشوار و نفس گیر برای همیش ترک کردند. جنرال گروموف با نگاهی به عقب مراسم سادهء شکرگذاری را ادا کرد و خروج از افغانستان را جشن گرفت که از جنگ سخت و آزمونی جان به سلامت برده است. نیرو های شوروی در این روز افغانسنان را ترک و به اشغال مستقیم شان به این کشور پایان دادند.           

      خروج ارتش سرخ پس از کمتر از ده سال جهاد و حماسه آفرینی های مجاهدین آزاده و رادمردان مومن افغانستان به وقوع پیوست که با ایثارگری های بی مانند شان اسطورهء غلبهء خون بر شمشیر را به اثبات رساندند. 

ادامه خواندن ۲۶ دلو نتیجۀ حماسۀ با شکوهی که دستاورد هایش به تاراج رفت : نوشته مهرالدین مشید

جسارتهای اشرف غنی درجنگ بامجاهدین !: دکتور علی احمد کریمی

دکتور علی احمد کریمی

مردم افغانستان ازبازی های مبتذل شعبده بازان سیاسی  خسته ،ناامید وبی تفاوت گردیده اند. همه می‌دانند که انتخابات و نتایج آن به مصلحت ارباب بزرگ اعلام میگردد تا ضرورت حضور خود را تازمانی که می خواهد مشروعیت بخشد.  بازی انتخابات کنونی درکشور ما شبه به تیاتری بود که به هنرنمایی یک بازیگر اجرا گردید . اشرف غنی در این تئاتر چون بازیگر ماهر رقبای خودرا به پشت پرده این تئاتر آزاد گذاشت تا به کوبیدن بد اخلاقی ها و رسوایی همدیگر بپردازند . غنی با استفاده ازشمشیر قدرت اجرایی، پاهای آنان را قطع نمود تا چون بازیگر اصلی و جالب به روی صحنه ظاهر نگردند،اشرف غنی با شناخت دقیق از رقبای مجاهد کشف نمود که آنان پایه مردمی و سابقه پاک و درخشان  در عالی ترین مقامات دولتی ندارند.

ادامه خواندن جسارتهای اشرف غنی درجنگ بامجاهدین !: دکتور علی احمد کریمی

معرفی کتاب و اشعار شیون کابلی – مؤلف کتاب : ولی احمد نوری! معرفی کننده پروفیسور داکتر عبدالواسع لطیفی

رحیم ضیایی

یاد ایامی که ماهم آرزویی داشتیم

گردن جان درخم زنجیرمویی داشتیم

بی سبب بیگانگی داردبه ماپیرمغان  

 بردرمیخانه ماهم آبرویی داشتیم

کار مازانرو به آه وشیون وافغان رسید 

 کاشنایی ظالمی، بیگانه خویی داشتیم

(شیون کابلی)

مطالعین نهایت عزیز وفرزانۀ !

اینک به سلسلۀ معرفی شعرا ونویسندگان وطن، مجموعۀ شعری زنده یاد محمد رحیم ضیایی «شیون کابلی» را که توسط نگارنده ومولف روشن بین ولی احمد نوری برشتۀ تحریر آمده است، به شما ارائه می کنم :

درصفحۀ اول کتاب که دو صد وسی ودو صفحه را با بعضی تصاویر تاریخی در بر میگیرد، شخصیتی چند از ادبا ون ویسندگان آشنای مرحوم شیون چنین می خوانیم :

ادامه خواندن معرفی کتاب و اشعار شیون کابلی – مؤلف کتاب : ولی احمد نوری! معرفی کننده پروفیسور داکتر عبدالواسع لطیفی

چند سطر در پیوند به زنده گی استاد سید مسعود، استاد دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه کابل: پرتو نادری

               دلم برای این دوست تنگ شده است!

چند سال پیش این چند سطر پراگنده را در پیوند به زنده گی استاد سید مسعود، نوشته بودم.

 

امروزه استاد سید مسعود استاد دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه کابل یکی از موفقترین و محبوب ترین استادان این دانشگاه استاو چهره درخشانی در عرصۀ رسانه ها نیز است . البته استاد مسعود این شهرت و محبوبیت را از سکوی بلندی هیچ مقامی رسمی به دست نیاورده ؛ بلکه سالیان درازیست که می نویسد ، با مسوولیت می نویسد و کارشناسانه به تحلیل مسایل پیچیده سیاسیاقتصادی کشور می پردازد.
سید مسعود به سال 1335 خورشیدی در شهر کابل در یک خانوادۀ روشنفکر چشم به جهان گشود.
پدرش روان شاد سید محمود، مردی بود فاضل و دانشمند که مسؤولیت های بزرگی دیوانی داشت. چنان که او نه تنها در دوره های هفتم، هشتم و نهم نمایدۀ منتخب مردم غزنی در شورای ملی بود؛ بلکه به حیث حاکم زابل و تگاب و نجراب و مستوفی کندهارخدمت کرده است.

آموزشها: ادامه خواندن چند سطر در پیوند به زنده گی استاد سید مسعود، استاد دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه کابل: پرتو نادری

یادی از حافظ اکه آواز خوان محبوب-فراموش شده ی خانقاهی حافظ اکه : دوکتور فیض الله ایماق

            شب نوروز سا ل ۱۳۴۹ بود، هنر دوستان اندخوی، طبق عادت خواستند در   این شب خجسته وپُر  میمنت ،مجلسی  از سرور وخوشی برپا کنند وزنگ دل را در آوای نغمه های دوتار و ترانه های   دل  انگیز خواننده ی  معروف  دیارخود  بزدایند،    همان بود که شخصی را به  کلبه ی هنرمند  سابقه  دار، فرستادند تا او در مجلس یاران اشتراک کند .

در دق الباب شد. صدایی از منزل هنرمند به گوش نرسید، بالاخر ، قاصد نعره زد: « حافظ اکه، حافظ اکه…!» ولی جز خاموشی مطلق که سرتاسر اطراف و اکناف را فراگرفته بود، چیزی به  گوش نمی رسید. روشنی خفیف چراغ الیکین، در اقامتگاه حافظ اکه، می تابید، این تابش نور، قاصد را وادار گردانید که به نحوی از انحاء خود را به این روشنی برساند، در نتیجه، قاصد از دیوار خود را به حویلی انداخت و خویشتن را به روشنی رساند، دید که مرد محاسن سپیدی که رختهای ناشسته ونیم شسته به دست داشت، جان به جان آفرین تسلیم کرده است.

ادامه خواندن یادی از حافظ اکه آواز خوان محبوب-فراموش شده ی خانقاهی حافظ اکه : دوکتور فیض الله ایماق

تنش ها میان ایران و امریکا و تاثیر گذاری آن بر افغانستان و منطقه تنش ها میان ایران و امریکا از اوج تا حضیض یا از متن تا حاشیه: مهرالدین مشید

پس از کشته شدن سلیمانی فرماندهء سپاه پاسداران ایران بوسیلهء امریکا این پرسش در ذهن هر کسی خطور می کند که آیا ایران وارد جنگ با امریکا خوهد شد؛ اما  ایران در موجی از نگرانی های جهانی و فراخودند دو طرف به خویشتن داری دو پایگاۀ امریکایی عین الاسد و التاج را در عراق  مورد حمله قرار داد. پس از این حمله گمانه زنی ها برای یک جنگ بزرگ بالا گرفت و تمامی رهبران جهان ابراز نگرانی کردند و دو طرف را به خویشتن داری فراخواندند. ادامه خواندن تنش ها میان ایران و امریکا و تاثیر گذاری آن بر افغانستان و منطقه تنش ها میان ایران و امریکا از اوج تا حضیض یا از متن تا حاشیه: مهرالدین مشید