از بن بدفرجام تا دوحهء نافرجام : مهرالدین مشید

مردم افغانستان از چهل سال بدین سو شاهد رویداد های تاریخی زیادی بوده اند که در این میان از حوادثی به عنوان نقطهء عطف می توان یادآوری کرد که در چرخش های اوضاع سیاسی کشور از اهمیت زیادی برخوردار بوده اند. از جمله معاهدهء ژنیو که زمینه ساز خروج نیرو های شوروی و سقوط نجیب و پیروزی مجاهدین گردید. حادثۀ دوم بن اول بود که پس ازسقوط طالبان منجر به تاسیس حکومت موقت گردید. به همین گونه نشست دوحه پس از توافق امریکا و طالبان میان هیئت حکومت و طالبان نقطۀ عطفی در تاریخ کشور است که نتایج آن هرچه باشد، چه مثبت و چه منفی در دو حالت یا فاجعه و  یا رستگاری را به بار خواهد آورد؛ اما آنچه تا کنون گذشته و اکنون هم می گذرد، وزنۀ نافرجامی آن بر فرجام امید بخش آن سخت سنگینی می کند. 

ادامه خواندن از بن بدفرجام تا دوحهء نافرجام : مهرالدین مشید

به دام افگندن ماهیان ساده است; و مرد آن است که نهنگان را به دام افگند ؛ فراخوان برای مبارزه با فساد: مهرالدین مشید

فساد در عرصه های گوناگون بیشتر از جنگ و ناامنی در کشور بیداد می کند و شیرازۀ نظام سیاسی، اقتصادی و حتا فرهنگی کشور را شکسته است و به حکومتداری خوب صدمۀ جبران ناپذیر وارد کرد ه است و حیثیت حکومت و مردم افغانستان را در سطح جهانی زیر پرسش برده است. هرچند فساد اداری و اختلاث در کشور پیشینۀ زیادی دارد واین رسم نادرست پس از سرنگونی نجیب در کشور رایج یافت و اما فساد پس از سقوط طالبان به گونۀ مافیایی و گروپی شکل سرسام آوری را در کشور به خود گرفته است. با تاسف تا کنون تلاش هایی که برای مبارزه با فساد صورت گرفته است، بیشترشکل گزینشی و مقطعی و نمایشی را داشته است. از همین رو بوده که تا کنون دست عدالت به گلوی مفسدان بزرگ و مقام های ارشد دولتی و مافیا های کلان اقتصادی و مافیای قاچاق اسلحه و مواد مخدر در کشور نرسیده است. عامل اصلی این همه ناکامی ها برای مبارزه با فساد تنها جنگ نبوده؛ بلکه نبود ارادۀ استوارسیاسی بوده که تا کنون برای به محاکمه کشاندن مقام های ارشد و زورمندان بزرک اقدام های قاطع و فیصله کن صورت نگرفته است.

ادامه خواندن به دام افگندن ماهیان ساده است; و مرد آن است که نهنگان را به دام افگند ؛ فراخوان برای مبارزه با فساد: مهرالدین مشید

بسته شدن پروندهء منازعه تاریخی وابسته به جرات رهبران دو کشور : مهرالدین مشید

نخست وزیر پاکستان برای نخستین بار به افغانستان آمد و این سفر را پس از ۵۰ سال انتظار خوشایند خواند و گفت: آنان به رئیس جمهور غنی  اطمینان می‌دهند که بیشتر از آن‌چه آقای غنی انتظار دارند انجام خواهند داد و افزود، پاکستان کشوری‌است که پس از افغانستان خواهان تأمین صلح دراین کشور است.  رییس‌جمهور غنی با تاریخی خواند سفر خان گفت «خشونت پاسخ به وضعیت کنونی نیست.» و تاکید کرد: «خواست مردم افغانستان یک آتش‌بس همه‌شمول است.»  در پایان این سفر یک سند همکاری در راستای صلح، امنیت و توسعه همکاری‌های اقتصادی و مردمی میان دوکشورامضا شد که از اهمیت ویژه‌یی پیرامون توافق روی اصول اساسی و برنامه همکاری میان دو کشور برخوردار می‌باشد.

ادامه خواندن بسته شدن پروندهء منازعه تاریخی وابسته به جرات رهبران دو کشور : مهرالدین مشید

امریکا و پاکستان در پشت صحنه درگیر یک بازی خطرناک برضد مردم افغانستان: مهرالدین مشید

چرا جهان بویژه امریکا در برابر لانه های تروریستی در پاکستان سکوت کرده است

تمامی کشور های جهان بویژه آمریکا خوب می داند که تمامی رهبران، مراکز و پایگاه های هراس افگنان در خاک پاکستان است و بیش از هفتاد گروۀ تروریستی به نام های گوناگون و اما به اهداف معین تحت نظر مستقیم نظامیان این کشور قرار دارند. این گروه ها به کمک مالی عربستان سعودی و سایر کشور ها بوسیلهء نظامیان پاکستان آموزش داده می شوند و تمویل و تجهیز می گردند. فعالیت های بیشتر این گروه ها از سوی آی اس آی کنترل و مدیریت می شود. طالبان نیز مانند تنظیم های جهادی پیشین دفتر هایی زیر نام « دفتر ارتباط» دارند که روابط نظامی و فعالیت های آنان را لحظه به لحظه به نظامیان پاکستان تنظیم می نمایند.

ادامه خواندن امریکا و پاکستان در پشت صحنه درگیر یک بازی خطرناک برضد مردم افغانستان: مهرالدین مشید

سینمای پارک فروریخت، برای پیشگیری از فروریزی کاخ انسانیت دست به کار شوید :مهرالدین مشید

سرزمینی که کاخ انسانیت هر روز در آن بیرحمانه پرپر می شود

کرونا

هرچند بحث بر سر پیش گیری از فروریزی کاخ انسانیت و افتادن سنگ ریزه های آن از برج و باروی انسانیت در کشوری مانند افغانستان که از چندین دهه بدین سو این کاخ با شکوه در آن به گونۀ دردناکی در حال فروریختن است و تاسف بار این که هنوزهم در حال فروپاشی قرار دارد و هر روز خشتی از بنای استوار آن بر زمین می افتد، شاید بحثی تاریخ گذشته باشد؛ زیرا این بحث باید سال ها پیش به شدت مطرح می شد تا امروز در جایگاهی قرار می داشتیم که در برابر انسانیت این قدر خجل زده و شرمساز نمی بودیم. در آن صورت اشک ریزی در پای تخریب سینما پارک هم معنا پیدا می کرد؛ اما ده ها دریغ و درد که بسیاری عزیرانی که برای تخریب سینمای پارک گریستند و شب زنده داری ها کردند؛ یک روز هم نشد که اشکی در پای یتیم شدن انسانیت بریزند. در پای عزیزی که از چندین دهه بدین سو بیرحمانه در کشور ما پرپر می شود و فریاد در گلو شکستۀ انسانیت در آن سخت ضجه می کشد؛ اما باز هم به گفتۀ معروف « هر ازگاهی که ماهی را از آب بیرون کنی زنده است» بحث انسانیت هنوز هم شاید زیاد زاید و مصرف گذشته نباشد. 

ادامه خواندن سینمای پارک فروریخت، برای پیشگیری از فروریزی کاخ انسانیت دست به کار شوید :مهرالدین مشید

پیروزی جوبایدن؛ چالش ها و فرصت ها برای حکومت و مردم افغانستان: ‌مهرالدین میشد

کرونا

سیاست های ناکام و عطش قدرت خواهی ترمپ واحتمال  سقوط امریکا

ترامپ رئیس جمهور آمریکا تا هنوز پیروزی بایدن را نپذیرفته است و وی تا کنون چندین بار در پیام های  تویتری خود ادعای پیروزی کرده و گفته به اسنادی دست یافته است که پیروزی او را حتمی گردانیده است. بایدن که از طریق رسانه های آمریکا برندهء انتخابات ریاست جمهوری امریکا خوانده شده است. وی این سخنان ترامپ را خطرناگ و خلاف منافع ملی آمریکا خوانده است. این در حالی است که تا کنون بایدن۲۹۰ الکترال کالج را بدست آورده است که پیروزی او را قطعی نشان می دهد. براساس پیشنهاد ترامپ مبنی بر تقلب در شماری مراکز رای دهی شمارش آرا آغاز شده است و شمارش آرا هنوز پایان نیافته است. شمارش آرا در ایالت های کارولینای شمالی و ایالت اریزونا و جورجیا ادامه دارد و در صورتی که ترمپ برندۀ ایالت نخستین و  جوبایدن برندۀ دو ایالت اریزونا و جورجیا شود.

ادامه خواندن پیروزی جوبایدن؛ چالش ها و فرصت ها برای حکومت و مردم افغانستان: ‌مهرالدین میشد

آری سکوت فضای رنگین کمان تنهایی و درد: مهرالدین مشید

سکوت فضای رنگین کمان خموشی را ماند که هزاران صدا در وادی های پرپیج و تاب ودامنه های حیرت شکن و شگفت انگیز آن به تصویر های ملکوتی بدل می شوند و با زبان بی زبانی ناله می کشند. آری در جهان سکوت است که صدا ها در هم می شکنند، در چنگال های آهنین نه گفتن ها به خاموشی می گرایند، خشم ناگفته ها فرو می روند،  پناه گاهی برای بی پناهان می شوند و درست آن زمانی است که شاید مخاطب به گم شده ای بدل شود که تنها سکوت بتواند، فضای گم شدۀ  ایده آل انسانی را پر کند. شاید بزرگ ترین راز سکوت در همین نکته نهفته باشد که بودا ها و کنفیوس ها  لائوتسه ها در جهان سکوت و از فیض و برکت بی زبانی آن به مقام های بلند انسانی تمکین کرده اند و به مقام بلند انسانی صعود نمودند. پیش قراول این سکوت های حیرت آور رویداد های کوچکی بوده اند که آنان را عوض کرده است. 

ادامه خواندن آری سکوت فضای رنگین کمان تنهایی و درد: مهرالدین مشید

منافع ملی امریکا رابطۀ این کشور را با کشور های جهان رقم می زند: مهرالدین مشید

کرونا

نه گفتن ترمپ به نتایج انتخابات را نباید دست کم گرفت

چند روز پیش در بزرگ ترین دموکراسی دنیا انتخابات برگزار شد و مردم امریکا به پای صندوق های رای رفتند و به دو نامزد یکی از جمهوری خواهان و دیگری از دموکرات ها رای دادند. امریکا دارای ۳۲۰ میلیون جمعیت دارد که از این میان براساس اعلام پروژه انتخابات آمریکا در دانشگاه فلوریدا، تا قبل از روز انتخابات (۳ نوامبر)، ۹۹ میلیون نفر در رای گیری زودهنگام شرکت کردند.

برآورد پروژه انتخابات حاکی است که ۲۳۹ میلیون و ۲۴۷ هزار و ۱۸۲ آمریکایی واجد شرایط رای دادن در انتخابات ۲۰۲۰ بودند که از مجموع ۲۳۰ میلیون و ۹۳۱ هزار و ۹۲۱ نفر در انتخابات ۲۰۱۶ بیشتر بود. چنانچه مشارکت ۱۵۰ میلیون نفری در انتخابات سال جاری صحت داشته باشد، این به منزله حضور ۶۳ درصدی مردم در انتخابات ۲۰۲۰ است.

ادامه خواندن منافع ملی امریکا رابطۀ این کشور را با کشور های جهان رقم می زند: مهرالدین مشید

حمله به دانشگاۀ کابل؛ کربلایی وحشتناک ترازستم یزیدیان تاریخ: مهرالدین مشید

حمله به دانشگاۀ کابل نشانۀ حمله به دانش و نامقدس پنداری تروریستان حمله به دانشگاۀ کابل به مثابۀ حمله به حریم مقدس علم و فرهنگ و بالاخره انسانیت و اسلامیت و تمامیت ارضی کشور است که در قاموس آگاهی و آزادی وعدالت هرگز جایگاهی ندارد و هرگز قابل توجیه نیست. این حمله جان بیش از ۲۰ تن دانشجوی جوان دختر و پسر را گرفت و بیش از ۵۰ تن را زخمی نموده است. شمار حمله کننده گان را سه و یا ۴ تن ذکر شده است که آنان با وارد شدن در صنف ها فوری بر روی دانشجویان فیر می کنند و آنان را با گلوله ها می بندند.

ادامه خواندن حمله به دانشگاۀ کابل؛ کربلایی وحشتناک ترازستم یزیدیان تاریخ: مهرالدین مشید

دل بستن به نتیجۀ نشست دوحه به مثابۀ عبور از « هفتاد خوان رستم» :مهرالدین مشید

سیاست های چند پهلوی ...

باتاسف که مردم افغانستان از چهاردهه بدین سو به گونۀ بیرحمانه ای قربانی بازی های سیاسی و جنگی زمامداران، رهبران وسیاستگران جهادی و غیر جهادی شده اند. این آقایان با تمامی نیرو سر بلند و پرغرور این ملت را بر زمین زده اند و بر این زمین زدن ها قخر و مباهات هم کرده اند و می نمایند. امروز می بینیم که مردم افغانستان در دو راهه ای قرار گرفته اند که در یک سو پرتگاه و در سوی دیگر پلنگ در کمین آنان نشیته است. به همگان آفتابی است که مردم افغانستان طی نیم قرن گذشته و بویژه پس از تهاجم شوروی پیشین به این کشور با بزرگ ترین دشواری های نفس گیر دست و پنجه نرم کردند و از هیچ مبارزه ای برای رهایی از دشواری ها دریغ نورزیده اند؛

ادامه خواندن دل بستن به نتیجۀ نشست دوحه به مثابۀ عبور از « هفتاد خوان رستم» :مهرالدین مشید

خشونت آفرینی در اسلام حرام است : مهرالدین مشید

کرونا

پس از واکنش تند مکرون رئیس جمهور فرانسه در برابر آن جوان مسلمان که یک معلم را به خاطر نشان دادن کاریکاتور پیامبر اسلام به قتل رساند. این ماجرا پس از آن آغاز شد که ساموئل پتی، معلم فرانسوی کاریکاتور های پیامبر اسلام را در درس آزادی بیان به دانش آموزان نشان داد و سر او بوسیلۀ بک جوان ۱۸ ساله اسلامگرا بریده شد. عبدالله انزاروف ۱۸ ساله روز ۱۶ اکتبر سر ساموئل پتی را با فریاد الله اکبر بیرون پاریس برید و خودش به ضرب گلوله پولیس کشته شد. این مهاجر چچنی به تازه گی اجازۀ ۱۰ سالۀ فرانسه را گرفته بود. پولیس فرانسه به دنبال این حادثه ده ها خانه را بازجویی کرد و شماری را بازداشت نمود. این قتل با محاکمه عاملان حمله سال ۲۰۱۵ به مجله فکاهی شارلی ابدو که این کاریکاتورها را منتشر کرده بود همزمان بود و باعث بروز اعتراضاتی در سراسر فرانسه شد.

ادامه خواندن خشونت آفرینی در اسلام حرام است : مهرالدین مشید

به مناسبت رونمایی دیوان مرحوم نجم العرفا حیدری وجودی: مهرالدین مشید

درود وسلام و سپاس فراوان بر شما فرهیختگان عزیز وسروران ارجمند و شخصیت هایی که هر کدام از جمله غنیمت های بزرگ روزگار ما هستید که با همه دشواری ها برما منت نهادید تا بخاطر اشتراک در محفل رونمایی دیوان نجم العرفا حیدری وجودی این شاعر شوریده حال و عارفی وارسته و با وفا، دین انسانی و ادبی و فرهنگی خویش را ادا کردید. از همه مهم تر این که با اشتراک تان در این محفل با شکوه و یادآوری از شخصیت استاد وجودی، دین انسانی و فرهنگی تان را برای درخشان نگهداشتن چراغ عشق، عرفان و فرهنگ در کشور با حسن صورت ادا نمودید.

ادامه خواندن به مناسبت رونمایی دیوان مرحوم نجم العرفا حیدری وجودی: مهرالدین مشید

از دپلوماسی سخت افزاری تا دپلوماسی نرم افزاری پاکستان : مهرالدین مشید

از سیاست های تروریست پرورانۀ پاکستان تا سیاست های آشتی جویانۀ این کشور

کرونا

پاکستان درحالی یک گام پیش نهاده و دپلوماسی تازه را در پیوند به افغانستان به راه افگنده است که گفت و گو های دوحه بر رغم تلاش های خلیل زاد و کشور های کمک کننده به صلح افغانستان به بن بست رسیده است و در ضمن خشونت ها و ناامنی ها به گونۀ بی پیشینه ای در کشور افزایش یافته اند وامیدواری ها روز تا روز برای صلح کاهش می یابند. در همین حال پاکستان دپلوماسی فشرده و متمرکز را در پیوند به افغانستان آغاز کرده است.

ادامه خواندن از دپلوماسی سخت افزاری تا دپلوماسی نرم افزاری پاکستان : مهرالدین مشید

مردم افغانستان قربانی پیچیده ترین و دشوار ترین جنگ و صلح نیابتی

گره گشای جنگ نیابتی صلح نیابتی است

مردم افغانستان بیشتر از چهل سال بدین سو قربانی طولانی ترین و پیچیده ترین و دشوار ترین جنگ نیابتی اند که با سقوط داوود و کودتای ثور ۱۳۵۷ آغاز شد. هرچند سر نخ این جنگ به تشکیل پاکستان می رسد که پیش از سال ۱۳۵۷ هم بار ها میان افغانستان و پاکستان کشیده گی پیدا شده است که در زمان صدارت داوود در سال ۱۳۳۵ جدی شد و دو کشور به سرحد رفتن به یک جنگ تمام عیار پیش رفتند و بالاخره با پا درمیانی عربستان سعودی و شاۀ ایران پایان یافت.  داوود برای نخستین بار خواست با دیدار با بوتو با پا درمیانی قذافی در کنفرانس اسلامی در لاهور در بدل راه یافتن افغانستان به راۀ ترانزیت به بندر کراچی به زمینه ها و فرصت های این جنگ نیابتی پایان بدهد؛ اما کودتای حامیان شوروی پیشین برضد داوود در کابل و کودتای ضیاالحق برضد بوتو به کمک امریکا در پاکستان نتوانست بر این داعیه تحقق ببخشد.

ادامه خواندن مردم افغانستان قربانی پیچیده ترین و دشوار ترین جنگ و صلح نیابتی

نگرانی روسیه از ورود جنگجویان اسلامی به آسیای میانه: مهرالدین مشید

مشتعل شدن جنګ در ناگرونا قره باغ اوضا منطقه را پیچیده تر می سازد

سیاست های چند پهلوی ...

پیش از آن که به منازعۀ تازه میان آذربایجان و ارمنستان بپردارم، بهتر است به پیشینۀ کشیده گی میان دو کشور اندکی بپردازم. برای روشن شدن موضوع بیرابطه نخواهد بود که اندکی به پیشینۀ تنش ها در ناگورناقره باغ اشاره شود. این ماجرا به دهۀ ۱۹۲۰ باز می‌گردد. به زمانی که اتحاد جماهیر شوروی منطقه خودمختار ناگرونو- قره‌باغ یا قره‌باغ کوهستانی را که ۹۵ درصد جمعیت آن از نظر قومی ارمنی هستند، در آذربایجان (که آن زمان یکی از ایالت‌های شوروی سابق به شمار می‌رفت) تاسیس کرد. ناگورنو واژه‌ای روسی است که به معنای کوهستانی استفاده می‌شود. در زمان حکومت بلشویک‌ها درگیری میان ارمنستان و آذربایجان بر سر این منطقه تحت کنترل بود.

ادامه خواندن نگرانی روسیه از ورود جنگجویان اسلامی به آسیای میانه: مهرالدین مشید

افغانستان از نقطهء عطف تا آستانهء یک گذار : مهرالدین مشید

افغانستان پس از سال ۱۳۵۲ تا کنون چهار نقطهء عطف را پشت سر نهاده است که پی آمد آن تاسیس چهار جمهوریت در این کشور بوده است. کودتای داوود نخستین نقطۀ عطف در تاریخ کشوربود که منجر به تاسیس «جمهوریت» در افغانستان شد و بعد از آن کودتای هفت ثور رخ داد که پی آمد آن منجر به «جمهوری دموکراتیک افغانستان» گردید. درزمان نجیب الله با وضع قانون اساسی جمهوری افغانستان و الغای اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان و با انفاذ قانون اساسی سال ۱۳۶۶ خورشیدی جمهوریت سوم تاسیس شد. پس از آن هم سرنگونی رژیم نجیب که به تاسیس «دولت اسلامی» انجامید و بعد از سرنگونی طالبان «جمهوری اسلامی افغانستان» در کشور تاسیس شد که تا کنون ادامه دارد. نقطۀ عطف درمعادله های انتی گرال و تفاضلی به نقطه ای گفته می شود که بر روی بلندترین نقطۀ یک خم قرار دارد که خمیدگی آن خم در آن نقطه تغییر جهت می‌دهد و یا به عبارت دیگر علامت مشتق دوم یک تابع، قبل و بعد از نقطهٔ عطفش بر روی تابع تغییر می‌کند.

ادامه خواندن افغانستان از نقطهء عطف تا آستانهء یک گذار : مهرالدین مشید

هراس از نقد تاریخی؛ عریانی حقایق و افشای سیمای مستبدان وستمگران : مهرالدین مشید

چرا از نقد تاریخ و شخصیت های تاریخی می ترسیم و چه دلایلی وجود دارد که انتقاد از تاریخ و شخصیت ها به تابو مبدل شده و عبور از آن دشوارتر از ” هفت خوان” رستم گردیده است. شاید یکی از ده ها دلیل آن یکی این باشد، آنانی که خود را در پشت مسخ و تحریف تاریخ و شخصیت ها قرار داده اند، در صورت رفتن تاریخ و شخصیت های تاریخی در زیر انبان نقد سیمای اصلی و هویت کذایی شان آشکارا می شود. در این صورت نقاب از سیمای آنان می افتد. شاید هم دللیش این باشد که بار معنایی تاریخ و فلسفۀ ذاتی آن مبارزۀ داد برضد بیداد است. وجهۀ بیداد ستیزی تاریخ و داوری بیرحمانه آن نسبت به مستبدان وغداران و اجنبی پرستان انسان دشمن سبب شده تا زمامداران مزدور و نوکران خارجی ها و اجنبی پرستان از نقد تاریخ هراس داشته باشند. زمانی که سخن از داد برده می شود، خواه و ناخواه بیداد چهره می نمایاند و بیداد چون توجیهی برای حقانیت بخشیدن خود ندارد و ناگزیر است تا به قوم و تبار و سنت ها پناه ببرد و به قهرمان آفرینی های کذایی دست بزند و ناگزیر تاریخ راجعل کند.

ادامه خواندن هراس از نقد تاریخی؛ عریانی حقایق و افشای سیمای مستبدان وستمگران : مهرالدین مشید

پذیرایی از عبدالله بحیث رئیس جبهۀ پیشین شمال یا رئیس شورای مصالحه : مهرالدین مشید

پس از سفر داکتر عبدالله به پاکستان و استقبال بی سابقۀ مقام های نظامی و ملکی این کشور از او و هیئت همراه اش امید های تازه ای برای صلح افغانستان پیدا شده است. شماری این گرم جوشی مقام های پاکستانی را مثابۀ  نشان دادن چراغ سبز از سوی اسلام آباد تلقی کرده اند که گویا اسلام آباد برای نخستین بار می خواهد، سیاست های راهبردی به شمول ادعای بلند پروازنۀ عمق استراتیژی خود را در افغانستان تغییر داده و مورد تجدید نظر قرار داده است. مقام های افغانستان هم این رویۀ اسلام آباد را فال نیک گرفته و از آن استقبال کرده اند. این رویکرد پاکستان در واقع معنای بستن پروندۀ منازعۀ بیشتر از نیم قرن اسلامی آباد در مورد افغانستان تلقی شده است. هرچند بسیاری ها موضوع دیورند را نقطۀ  داغ و عامل اصلی منازعه میان افغانستان و پاکستان تلقی می کنند و می گویند تا زمانی که این موضوع حل نشود، نمی توان به صداقت اسلام آباد در پیوند به افغانستان باورمند بود.

ادامه خواندن پذیرایی از عبدالله بحیث رئیس جبهۀ پیشین شمال یا رئیس شورای مصالحه : مهرالدین مشید

خلیل زاد در نقش میانجی صلح یا لابی پاکستان: مهرالدین مشید

خلیل زاد در این اواخر در حالی به کلی گویی های خود افزوده و بدون آنکه نام از کسی ببرد، می‌گوید، کسانی در داخل افغانستان برای بقای شان در قدرت و حفظ منافع شان در جنگ مخالف روند صلح اند و صلح را تخریب می کنند. وی همچنان چند روز پیش با رسانه ها گفت که آمریکا به کسی اجازه نخواهد داد که افغانستان را به سال های دههء نود میلادی ببرد. وی با ابراز نگرانی از احتمال شکست مذاکرات دوحه در آخرین سخنرانی خود در انستیتیوت صلح از دو طرف خواست تا به یک توافق سیاسی برسند که بتواند، فصل ۴۰ سالۀ مرگ و ناامیدی را در افغانستان بسته کند و در ضمن از نخبگان قدیمی، نخبگان تازه، کسانی که نخبه خواهند شد،

ادامه خواندن خلیل زاد در نقش میانجی صلح یا لابی پاکستان: مهرالدین مشید