خروج نیرو های امریکایی یا تغییر نحوۀ حضور آنان و نقش خلیل زاد: مهرالدین مشید

جوبایدن رئیس جمهور امریکا پس از آن که تاریخ خروج نیرو های امریکایی از افغانستان را اعلان نمود و گفت که امریکا پس از خروح هم آمادۀ ضربه زدن به القاعده است. وی هدف حملۀ امریکا به افغانستان را موجودیت اسامه خواند و گفت، نیرو های آنان اسامه را نابود کرده اند و هر زمان که خطر القاعده در افغانستان احساس شود، نیرو های امریکایی آماده است تا آنان را نابود کند. وی به ادامهگفت، ده سال می شود که اسامه بن لادن رهبر القاعده کشته شده است و اکنون زمان آن است تا جنگ امریکا در این کشور پایان یابد و سربازان امریکایی به کشور شان باز گردند. وی افزود: «ما خروج نیروهای مان را به تاریخ اول می آغاز خواهیم کرد.”  و این خروج تا ۱۱ سپتمبر ۲۰۲۱ پایان خواهد یافت. به گفتۀ او، این خروج به گونه شتابزده نخواهد بود و اگر طالبان حمله کنند، ایالات متحده از خود و همکارانش دفاع خواهد کرد. آقای بایدن گفت: «ما از بهر یک حمله مهیب که بیست سال پیش انجام شد، به افغانستان رفته بودیم… این به آن معنا نیست که ما در آن جا در سال ۲۰۲۱ نیز بمانیم.»

ادامه خواندن خروج نیرو های امریکایی یا تغییر نحوۀ حضور آنان و نقش خلیل زاد: مهرالدین مشید

افغانستان قربانی جنگ تریاک و مهار چین و روسیه زیر نام مبارزه با تروریزم :مهرالدین مشید

افغانستان میدان جنگ تریاک یا مهار برتری جویی های چین و روسیه

افغانستان پس از تهاجم شوروی به میدان جنگ نیابتی و رقابتی کشور های منطقه و جهان بدل شده است. این تهاجم بیش از هر زمانی پاکستان را برای رسیدن به عمق استراتیژی اش در افغانستان نزدیک تر کرد و امریکا به بهانۀ حمایت از جهاد افغانستان فرصت یافت تا انتفام شکست ویتنام را از شوروی پیشین بگیرد؛ اما امریکایی ها از همان آغازین زرع، تولید و قاچاق مواد مخدر را تحت نظر گرفت و سر و ساماندهی آن را  سازمان استخباراتی امریکا به عهده گرفت. اما جنگ طولانی افغانستان به نحوی بازی های استخباراتی امریکا مانند سایر کشور های منطقه و جهان رادر پیوند به افغانستان وارد تغییرات فاحشی نمود. فروپاشی شوروی  و برخاستن روسیه از زیر خاک و خاکستر شوروی پیشین و صعود بی پیشینۀ اقتصادی چین باعث بیداری امریکا ازخواب خرگوشی شود و برای مهار این دو کشور افغانستان را انتخاب نماید تا به بهای قربانی کردن مردم افغانستان به اهداف استراتیژیک خود نایل آید. در این نوشته تلاش شده تا حدودی به این دو موضوع پرداخته شود.  

ادامه خواندن افغانستان قربانی جنگ تریاک و مهار چین و روسیه زیر نام مبارزه با تروریزم :مهرالدین مشید

استانبول؛ حضور سنگین مهره های سوخته و سرنوشت ناپیدای مردم افغانستان نویسنده: مهرالدین مشید

افغانستان در آستانۀ یک تحول در مرزی از فاجعه و فلاح

با تاسف که هنوز هم آنانی در صحنۀ سیاسی کشورحضور سنگین و نفرت انگیز دارند که به آرمان های مردم افغانستان در زمان قیام در برابر تهاجم شوروی را به گونۀ بیرحمانه به بازی گرفتند و جهاد وارزش های جهاد و قربانی های مجاهدین را در پای خودخواهی ها، ثروت اندوزی ها، قدرت طلبی ها و کاخ های زمردین در کابل و ویلا های مرمرین دردوبی و دهلی و برلین و لندن و … خیلی ناجوانمردانه و بزدلانه و دیده درایانه ریختند. این مزدوران آی اس آی و سی آی ای و ام آی 6 و راوا و … پس از سرنگونی نجیب کابل به ویرانه بدل کردند و هرات و کابل را بدست طالبان سپردند و فرار را بر قرار ترجیح داده و قربانی توطیۀ زیرکانۀ آی اس آی شدند.

ادامه خواندن استانبول؛ حضور سنگین مهره های سوخته و سرنوشت ناپیدای مردم افغانستان نویسنده: مهرالدین مشید

هندوکش نماد پایداری و وحدت و هندوکشیان منادیان آگاهی، آزادی و عدالت :مهرالدین مشید

سیاست های چند پهلوی ...

بحث بر سر هندوکش بحث بر منطقه ای است که به دلیل قرارگرفتن در مسیر جاده ابریشم پیوندگاه تمدن‌های بزرگ جهان بوده و یکی از مهم‌ترین مراکز بازرگانی عصر باستان به‌شمار می‌رفته‌است؛ بلکه از این بیشتر بحث در بارۀ هندوکش نماد پایداری و وحدت و همدلی مردمی را در خاطره ها تداعی می کند که فرزندان راستینش در طول تاریخ نماد شجاعت و مردانگی ومنادیان آزادی، آگاهی و عدالت بوده اند.

از این رو بحث در مورد هندوکشنه تنها شهکاری ها و رادمردی ها و دلاوری های مردانی را در خاطره ها تداعی می کند که رزم آوری ها و حماسه آفرینی های آنان در طول تاریخ تمدن ها را دگرگون کرده و تمدن های جدیدی را به بار آورده اند؛ بلکه باهمی و همرزمی  مردانی را به نمایش می گذارد که تاریخ کشور های منطقه و جهان را نیزعوض کرده اند. شگفت آور این که هندوکشیان در طول تاریخ تاج بخش بوده اند و بر سکوی رستم داستان تکیه زده اند و تا خسروان را در سلطنت ابقا نمایند؛ اما دریغ و درد که خسروان این پاسداری هندوکشیان را پاس نداشته اند و در برابر آن ناپاسداری کرده اند.

ادامه خواندن هندوکش نماد پایداری و وحدت و هندوکشیان منادیان آگاهی، آزادی و عدالت :مهرالدین مشید

استانبول فرصتی استثنایی؛ اما چالشی فراتر از عبور از« هفت خوان رستم»: مهرالدین مشید

نشست استانبول میزبان امیدها و قافلۀ آرزو ها 

مردم افغانستان از چهل سال بدین سو بی صبرانه به انتظار صلح نشسته اند و ناگزیرانه امیدوار اند تا سرنوشت ناپیدای خویش را در نشست های منطقه ای و جهانی پیدا نمایند.

نشست استانبول به دنبال نشست مسکو از جمله آخرین نشست هایی اند که در پیوند به پیدایی راۀ حلی برای صلح افغانستان برگزار می شود. دلیل کلان این چشم داشت این است که پس از کودتای هفت ثور و تهاجم شوروی تا کنون کار از دست مردم افغانستان رفته است و آنان خویش را قربانی یک جنگ فرسایشی و بیرحمانه ای می دانند که بازیگر اصلی آن خارجی ها و شبکه های جهنمی استخباراتی منطقه وجهان بوده است. به تعبیری گفته می توان که سرنوشت مردم افغانستان از چهل سال بدین سو در دست کشور های خارجی سبک و سنگین می شود و مردم افغانستان چوب سوخت و آتش خونین این جنگ بی پایان است که سناریوی اصلی آن در هر مرحله بوسیلۀ خارجی ها رقم زده شده است.

ادامه خواندن استانبول فرصتی استثنایی؛ اما چالشی فراتر از عبور از« هفت خوان رستم»: مهرالدین مشید

صلح در گرو معامله با طالبان یا در معامله با پاکستان :مهرالدین میشید

سیاست های چند پهلوی ...

در این شکی نسیت که پاکستان از چهل سال بدین سو در امور افغانستان مداخله می کند و این مداخله چنان عمیق و گسترده شده است که حالا سرنخ قضایای افغانستان بر دست پاکستان است. پاکستان با بازی های سیاسی ونظامی خود در افغانستان با به فریب کشاندن امریکایی ها توانسته است که این کشور را طی چهل سال گذشته به بهانه گوناگون بدوشد. امریکا در واقع در چهل گذشته برای پاکستان در رابطه به موضوع افغانستان حیثیت تلک خرس را داشته است و هر از گاهی امریکا را در تلک فریب خود به چالش کشیده است.

ادامه خواندن صلح در گرو معامله با طالبان یا در معامله با پاکستان :مهرالدین میشید

سیری کوتاه بر نظام جمهوریت و چالش های آن به مثابۀ آخرین نظام ایده آل :مهرالدین مشید

کرونا

در این تردیدی نیست که جمهوریت و مردم سالاری آخرین نظام مطلوب و ایده آل برای بشریت است و تنها عملی شدن مولفه های جمهوریت در حوزه های گوناگون پاسخگوی واقعی نیاز انسان امروز است. درست این زمانی ممکن است که مولفه ها و اجزای یک نظام مردم سالار در یک جامعه در روشنایی قانون و حاکمیت قانون در منصهء عمل به اجرا در آید. در حقیقت قانونیت و حاکمیت قانون است که مرز میان یک نظام مردم سالار و نظام استبدادی را معین می سازد. هرگاه حکومتداری خوب و حاکمیت قانون از میان نظام های جمهوریت و دیکتاتوری برداشته شود. در این صورت جمهوریت جز پوششی برای حاکمیت استبدادی و قانون ستیزی و حق خواری و غارت مفهوم دیگری ندارد. گفته می توان که چنین نظام به مراتب بدتر از یک نظام توتالیتر و دیکتاتوری و حال فاشیسم است. زیرا طوری که از نام نظام های دیکتاتوری و فاشیستی فهمیده می شود که از نگاهء ماهیت اسم های با مسما اند و اما ستم روایی و نظامی گری و قانون ستیزی و غارت و فساد زیر چتر جمهوریت نه تنها بزرگ ترین جفا به حق نظام مردم سالار است؛ بلکه بدتر از آن جف و توهین به تلاش ها و جان بازی های انسان اروپا است که پی از پنجصد سال مبارزهء خستگی ناپذیر موفق شدند تا نظام های اسقف و کشیش و سلطنت های مطلقه را سرنگون و نظام جمهوریت را بر ویرانه هایش آباد کردند. 

ادامه خواندن سیری کوتاه بر نظام جمهوریت و چالش های آن به مثابۀ آخرین نظام ایده آل :مهرالدین مشید

نوروز تان مبارک غم های تان دور و هر روز تان نوروز : مهرالدین مشید

نوروز که جلوهء اهورامزدایی دارد و با جشن مهرگان هم آویز است،

برابر است به روز اول حمل یعنی لحظات آغازین رستاخیز طبیعت و دگرکونی های شگفت انگیز در زمین خدا و شگوفایی شور آفرین و وجد گستر در آن که وجب وجب آن دگرکون پذیری های سودمند را برای رهایی و رستگاری انسان به نمایش می گذارد. نوروز برابر به جشن مهرگان و سرآغاز یک انقلاب جدید و تکان تازه در هستی برای بازآفرینی های بکر و تبدیل کردن زمین به سرسبزی و دمیدن صور حیات در روح خشک زمین است. این روز باستانی در کشور ما پیشینهء چندین هزار ساله دارد و از آن روز آغاز شده که زنده گی در این سرزمین گل کرده است.

ادامه خواندن نوروز تان مبارک غم های تان دور و هر روز تان نوروز : مهرالدین مشید

نشست های مسکو و ترکیه و چشم انداز نافرجام صلح: مهرالدین مشید

سیاست های چند پهلوی ...

نشست مسکو در حالی دایر شد که گفت و گو های دوحه به بن بست رسید و جوبایدن رئیس جمهور امریکا توافقنامۀ دوحه را مورد بازنگری قرار داد. هرچند مقام های امریکایی تا هنوز نتایج بررسی های شان را در مورد این توافقنامه اعلان نکرده اند واما از لحن مقام های امریکایی فهمیده می شود که شاید خروج نیرو های امریکایی از افغانستان اندکی به تعویق افتد.

هرچند از نشست مسکو بحیث بدیل دوحه ذکر نشده است و اما این نشست از نشست‌های مهم منطقه‌یی دربارۀ افغانستان بوده است. نشست مسکو در واقع چهارچوب گفت و گو ها در ترکیه را فراهم می سازد و نتیجۀ نشست مسکو تاثیر مستقیم بر نشست ترکیه دارد.

ادامه خواندن نشست های مسکو و ترکیه و چشم انداز نافرجام صلح: مهرالدین مشید

فلسفۀ سیاسی و سیاست و سیاستگری در کشور سیاست زده گان :مهرالدین مشید

هرچند بحث برسر سیاست و سیاستگری و سیاست زده گی در کشوری مانند افغانستان بحثی نیست که به ساده گی به آن پرداخت و سیاست را در آن به بحث گرفت و سیاستگرانش را  سره و ناسره نمود؛ زیرا کشوری که با توجه به موقعیت مهم و حساس چیوپولیتیک، چیو استراتیژیک و چیو ایکونومیک آن به مثابۀ کشوری واقع در چهار راۀ آسیای جنوبی و آسیای میانه و آسیای غربی، از چهل سال بدین سو ثبات سیاسی ندارد و امنیت و ثبات آن دیروز تحت تهدید تهاجم شوروی و امروز زیر تهدید تروریزم به سردمداری پاکستان در تبانی با امریکا به خطر جدی رو به به رو است.

جنگ و ناامنی در موجی از وحشت و دهشت تمامی ارزش هایش را شکار کرده است و اوضاع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن را بیش از هر  زمانی بی سر و سامان نموده است.  آشکار است، به هر میزانی که در یک کشور امنیت و توازن و تعادل سیاسی وجود نداشته باشد.

ادامه خواندن فلسفۀ سیاسی و سیاست و سیاستگری در کشور سیاست زده گان :مهرالدین مشید

سیاست زده گی و اختلاف در داخل و نفرت پراگنی و وحشت آفرینی امریکایی ها از بیرون : مهرالدین مشید

نیاز افغانستان به سیاستگران دلسوزو دارای اندیشۀ عدالت محور

سیاست های چند پهلوی ...

هرچند آغاز و ریشۀ ناامنی ها و خشونت ها در افغانستان به قرن نوزدهم به دوران تهاجم انگلیس به افغانستان برمی گردد که انگلیس ها وارد منطقه شدند. درست این زمانی بود که در نتیجۀ هجوم های پیاپی احمدشاۀ ابدالی برهند حکومت بابری ها ضعیف شد و انگلیس برنیم قاره مسلط شد و نخستین تهاجم انگلیس به افغانستان در سال ۱۹۳۹ آغاز شد و پس از آن بسیاری از شاهان و زمامداران این کشور جاده صافکن و قافله سالار استعمار و نیرو های خارجی در افغانستان بوده اند و حماسه ها و فداکاری های مردم و قایدین ملی را قربانی رسیدن به حاکمیت تحت حمایت انگیس نمودند که معاهده های لاهور، بوسیلۀ امیر دوست محمد و معاهدۀ جمرود بوسیلۀ شاه شجاع و سایر فرزندان تیمورشاۀ درانی و معاهدۀ گندمک بوسیلۀ یعقوب خان و ده ها معاهدۀ ننگین دیگر گواه بر آن است. این گونه معاهده ها بار دیگر پس از کودتای هفت ثور جان تازه گرفت و شوروی به بهانۀ  امضای معاهده با تره کی افغانستان را مورد تجاوز نظامی قرار داد.

ادامه خواندن سیاست زده گی و اختلاف در داخل و نفرت پراگنی و وحشت آفرینی امریکایی ها از بیرون : مهرالدین مشید

فلسفه و رازآلودی حقیقت و پرسش های بدون پاسخ : مهرالدین مشید

فلسفه نوعی تفکر و اندیشیدن است در مورد هستی و انسان و تاریخ و هیچ اندیشه ای نه زشت است و نه هم مطلق که بحیث حقیقت مسلم قبول شود؛ اما در این تردیدی نیست که هر گونه اندیشه ای رو به حقیقت دارد و در جستجوی شناخت برای نزدیک شدن به برج و باروی حقیقت است.

به تعبیری می توان گفت که فلسفه چراغی را ماند که با نور درخشان بر پیکر جامعه می تابد، بساط افسرده گی ها را می چیند تا در روح آشفته و حیرت زدۀ انسان امروزی که زیر بار صنعت و فناوری های جدید ضجه می کشد، اندکی نفخ صور و شادی بدمد و او را از این سردی ها و یخ زده گی های بیدرمان رهایی بخشد. انسان پس از آن که به آگاهی رسیده است و لالهان و سرگردان از پی پرسش هایی است که تا کنون به آن دست نیافته است. از این رو انسان به فلسفه پناه برد تا برای پرسش های خود پاسخ یابد و از راز آلوده گی هستی، تاریخ و انسان اندکی کاسته شود.

ادامه خواندن فلسفه و رازآلودی حقیقت و پرسش های بدون پاسخ : مهرالدین مشید

طرح حکومت مشارکتی نقشۀ راۀ صلح یا; فصلی تازه برای بحران های دیگر: مهرالدین مشید

حکومت مشارکتی زیر چتر بن دوم حرکت به پیش یا به عقب

در این تردیدی نیست که امریکا قصد ماندن درازمدت در افغانستان را ندارد و طرح حکومت مشارکتی آخرین تلاش امریکا برای بیرون شدن مسؤولانه اش از افغانستان است. در رهنمود راهبرد موقت امنیت ملی ایالات متحده که به تازگی در 24 صفحه نشر شده به پایان مسوولانه جنگ در افغانستان تاکید شده است. این رهنمود که خط سرخ خوانده شده با تاکید به این که نباید افغانستان به جای امن به تروریستان بدل شود، منافع امریکا را در کوتاه‌مدت حفظ می‌کند و جنگ افغانستان را بی‌پایان خوانده و تأکید کرده که امریکا نباید در جنگی مصروف شود که تریلیون‌ها دالر هزینه برداشت. در این رهنمود استفاده از نیروهای نظامی آخرین گزینه خوانده شده است.

ادامه خواندن طرح حکومت مشارکتی نقشۀ راۀ صلح یا; فصلی تازه برای بحران های دیگر: مهرالدین مشید

پاکستان و گذار از عمق استراتیژی خونین به استراتیژی همزیستی مسالمت آمیز!؟.. مهرالدین مشید

تغییر استراتیژی پاکستان و پایان بازی های خونین تروریستی در منطقه

کابل پس از یک دوره خاموشی و کرختی و هیچ ندانم کاری ها فعالیت های جدید سیاسی را در سطح کشور های منطقه آغاز کرده است. هدف از این تلاش ها تقویت اجماع منطقه ای در پیوند به صلح افغانستان است که تا کنون عقیم مانده اند. این نازایی سیاسی اجماع داخلی و گفت و گومیان افغان ها را نیز به چالش رو برو کرده است. هرچند کرختی سیاسی یا بن بست سیاسی در کابل دلایل داخلی و خارجی داشت؛ اما نبود اجماع در سطح ملی و منطقه ای در پیوند به صلح افغانستان، تایید یا رد توافقنامۀ دوحه از سوی کاخ سفید و بی میلی و فرار طالبان از گفت و گو های دوحه از جمله عوامل کلان آن به حساب می رود. شماری ها شکست نسبی بن بست در کابل را وابسته به تصمیم جدید اسلامی آباد تعبیر کرده اند.

ادامه خواندن پاکستان و گذار از عمق استراتیژی خونین به استراتیژی همزیستی مسالمت آمیز!؟.. مهرالدین مشید

افغانستان سند روم مهاجمان و پرتگاهء استراتیژی کشور های منطقه و جهان: مهر الدین مشید

کرونا

به گواهی تاریخ جغرافیای کنونی افغانستان در طول تاریخ چه از شرق و چه از شمال و چه از جنوب و چه از غرب هر از گاهی در معرض تهاجم کشور های خارجی بوده است. هرچند این هجوم ها قربانی های زیادی از این کشور گرفته است و اما هیچ مهاجمی در طول تاریخ از سکندر کبیر تا کوشانیان و ساسانیان و مغلان و صفویان انگلیس ها و روسیه و امریکا نتوانسته، نفس آرام را در این کشور تجربه کند. این جغرافیا در طول تاریخ به « سندروم » مهاجمان بدل شده است و باطلاقی برای آنان شده که حتا فرار از آن برای شان دشوارتر از حمله بوده است.

ادامه خواندن افغانستان سند روم مهاجمان و پرتگاهء استراتیژی کشور های منطقه و جهان: مهر الدین مشید

بازی های جدید استعماری در کشور های استعماری، نیمه استعماری و مجاورت استعماری: مهرالدین مشید

استعمار در هر برهه ای از تاریخ به مثابۀ اژدهای هزار سر عمل کرده است

رد پای استعمار را می‌توان از قرن‌ها پیش در تاریخ جهان مشاهده کرد و پیگیری نمود. این استعمار و سیاست های آن همیشه یک نواخت نه؛ بلکه به مثابۀ رنگین کمانی از شیطنت و فریب بوده و متناسب با هر دوره تاریخی و متناسب با شرایط ویژه هر کشور در قالبی متفاوت ظاهر و آشکار شده است که البته تاثیرات متفاوتی نیز بر جای گذاشته است. استعمار درهر برهه ای از تاریخ نقاب جدید به رخ کشیده و خود را با شرایط جدید آماده کرده است. از همین رو است که استعمار در طول تاریخ سیمای رنگارنگ داشته است؛ گاهی با سیمای خشن و زشت وکریه زیر چتر لشکرکشی های ستمگرانه و کشتار های بیرحمانه آشکار شده است و زمانی هم با چهرۀ نرم و ابریشمین بدون گلوله و تفنگ فقطه  در نماد طلا و تسبیح ظاهر شده است. کشور های استعماری با توجه به تجارب تلخ و ذلت باری که از رویکرد های خشن نظامی برای اشغال کشور های فقیر داشتند. 

ادامه خواندن بازی های جدید استعماری در کشور های استعماری، نیمه استعماری و مجاورت استعماری: مهرالدین مشید

افغانستان بزنگاۀ تروریزم و آوردگاۀ شبکه های استخباراتی: مهرالدین مشید

پس از تهاجم شوروی به افغانستان، این کشور به آوردگاۀ شبکه های استخباراتی کشور های منطقه و جهان بدل شده است. این سناریوی غم انگیز در حدود ۹ سال خوش بختی و امنیت و رفاه مردم افغانستان را به تاراج برد و پس شکست شوروی در افغانستان اکنون که بیش از ۳۰ سال از آن می گذرذ هنوز هم تراژدی افغانستان به شدت ادامه دارد. اشتباۀ شوروی افغانستان را به کام آشوب بزرگ افگند و مردم را وادار به قیام در برابر تهاجم شوروی نمود. با تاسف که قربانی ها و حماسه آفرینی های مردم افغانستان قربانی اهداف شیطانی شبکه های استخباراتی و بویژه پاکستان و ایران گردید و بالاخره پس از سرنگونی داکتر نجیب افغانستان به ویژه شهر کابل به حمام خون بدل شد. طالبان حکومت مجاهدین را زیر نام « شر و فساد» سرنگون کردند و بالاخره نیرو های امریکایی طالبان را به جرم تسلیم نکردن اسامه به آن کشور در ظرف ۴۰ روز سقوط دادند. 

ادامه خواندن افغانستان بزنگاۀ تروریزم و آوردگاۀ شبکه های استخباراتی: مهرالدین مشید

۲۶ دلو روز با شکوه و به یاد ماندنیِ؛ اما دستاورد هایش به غارت رفت : مهرالدین مشید

سخن از یک آغاز است، آغازی که گواۀ روشنی از یک پایان دارد؛ اما پایانی که نه تنها پایان نیافت؛ بلکه پایان آن دردناکتر و تراژید تر از آغازش بود. درست 26 دلو آغازی از یک پیروزی بزرگ بود و نویدی بر یک پایان دردناک و اما صدها دریغ که نه تنها درد ها پایان نیافت، بلکه به زخم ناسور مبدل شد که هنوز هم درد از اعماق آن فواره دارد و آرمان انسان مظلوم در آن شعله ور است، اکنون نه تنها آرمان من و تو؛ بل آرمان یک ملت در آن شراره دارد که به گونۀ خیلی بیرحمانه تخته مشق سیاسی و سکوی پرش قدرت برای شماری افراد خودخواه و ناعاقبت اندیش و متعصب و قوم گرا و در واقع دشمنان واقعی مردم افغانستان گردید که با تاسف هرگز ممکن نیست تا با لفاظی ها بزرگ نمایی ها بر آن همه جهاد ستیزی ها زیرنام جهاد پرده کشید و عده ای را برائت داد که می خواهند سیاه کاری های شان زیر نام جهاد مقدس افغانستان پنهان کنند.

ادامه خواندن ۲۶ دلو روز با شکوه و به یاد ماندنیِ؛ اما دستاورد هایش به غارت رفت : مهرالدین مشید

مکر پاکستان و فصل ناتمام توافقنامهء امریکا باطالبان : مهرالدین مشید

در این تردیدی نیست که بازیگر اصلی پشت پردهء جنگ افغانستان نظامیان پاکستان است و صلح با طالبان معنای واقعی صلح با پاکستان را دارد. در واقع توافقنامهء دوحه را در پشت پرده آی اس آی کلید می زند. این حقیقت به همگان آشکارا است و بیش از چهل سال جنگ و وحشت در افغانستان ثابت کرده است که عامل اصلی وحشت آفرینی ها در افغانستان آی اس آی است و تمامی گروه های تروریستی فعال در افغانستان از طالبان تا داعش و القاعده و جیش محمد و لشکر طیبه و ده ها گروهء تروریستی دیگر در چنگال آهنین نظامیان پاکستان قرار دارند و تجهیز و تمویل آنان بوسیلهء نظامیان پاکستان صورت می گیرد.

ادامه خواندن مکر پاکستان و فصل ناتمام توافقنامهء امریکا باطالبان : مهرالدین مشید

جهان سوم دیروزی در آتش و خون و رهبران وامانده و سرگشتۀ آن : مهرالدین مشید

سیاست های چند پهلوی ...

رهبران جهان سوم دیروزی در انحصار متملقان نامجو و کامجو

ساختار های قدرت درجهان سوم بویژه در کشور هایی که در آنها نظام های توتالیتر و استبدادی حاکم است و بوسیلهء رهبران مستبد و خودخواه اداره می شوند؛ بویژه آنانی که برای ادامه و بقای قدرت از هر ابزاری استفاده می کنند و به اصول های سیاسی و حتا به اصول های اخلاقی باور ندارند. در واقع در قاموس رهبری این رهبران چیزی به نام خط سرخ وجود ندارد.

ادامه خواندن جهان سوم دیروزی در آتش و خون و رهبران وامانده و سرگشتۀ آن : مهرالدین مشید

روز های دشوار و پرخطر و نگرانی های بیش از انتظار : مهرالدین مشید

سیاست های چند پهلوی ...

در این تردیدی نیست که افغانستان شرایط دشوار و خطرناک ‌و مردم آن آزمونی ترین و حساس ترین مرحلهء تاریخی را پشت سر می گذارنند. فضای سیاسی و نظامی و اقتصادی کشور نه تنها به مرحلهء حساس و خیلی نگران کننده رسیده است؛ بلکه زمین و آسمان کشور به رنگین کمانی از فساد و قانون ستیزی و غارت و خودخواهی و قدرت خواهی و ثروت طلبی و بی باوری و بی اعتمادی به بهای خیانت در حق مردم مظلوم افغانستان مبدل شده است. تنها جنگ نیابتی نیست که بر روان مردم افغانستان سایهء سنگین افگنده و تروریستان در تبانی و همکاری مستقیم و نزدیک پاکستان از مردم افغانستان قربانی می گیرند و مرتکب جنایت های بشری می شوند؛ بلکه اختلاف میان حکومت و گروه های سیاسی و بی اعتمادی و بی باوری بدتر از جنگ رفاه و آسایش مردم افغانستان را به یغما برده است.

ادامه خواندن روز های دشوار و پرخطر و نگرانی های بیش از انتظار : مهرالدین مشید

فهم جدید از فلسفهء تاریخ و فلسفهء سیاسی صلح : مهرالدین مشید

از این که فلسفه نگاۀ نو به انسان، جامعه و تاریخ و به همین گونه به جهان و آفرینش دارد؛ اما هنوز هم که هنوزاست نگاۀ جدید فلسفی و دیدگاه های نو در مورد فلسفۀ تاریخ نتوانسته گرۀ دشواری های انسان امروز را بگشاید و دست کم باری از ناشادی های کنونی او را از شانه اش فرو نماید. تاسفبار این که تاریخ بشریت جز سخن از گذشتۀ  ناشاد و غم انگیز پیام دیگری برای بشریت ندارد. با تاسف که بیشترین ناشادی ها شامل حال مسلمانان شده است. در بیشترین جوامع اسلامی ظلم و فساد بیداد می کند و مردم آنها تحت حاکمیت حکام مستبد و غارتگر بدترین روزگار را سپری می کنند. باتاسف که وضعیت مسلمانان افغانستان دردناک تر وفاجعه بار تر از هر کشوری است وعامل آن هم حکومت های فاسد وتروریسم طالبانی می با شد. دراین میان این قدر می توان گفت که فهم جدید از فلسفهء تاریخ، فلسفه صلح را نیز دگرگون کرده است. از آنجا که علم تاریخ به شناخت قوانین تحولات اجتماعی  می پردازد تا به یاری شناخت از قوانین جامعه و تحولات آن بستر مناسبی را برای فلسفۀ تاریخ بگشاید و فلسفهء تاریخ موفق به کشف قوانین تاریخی شود و رمزی از چرایی ها و چگونگی ها را در انسان و تاریخ پیدا نماید. 

ادامه خواندن فهم جدید از فلسفهء تاریخ و فلسفهء سیاسی صلح : مهرالدین مشید

حکومت موقت راۀ حل یا «ابتذال شر» بر دامان جمهوریت : مهرالدین مشید

سیاست های چند پهلوی ...

ساحل افتاده گفت گرچه  بسی زیستم     

  هیچ نه معلوم شد آه که من چیستم

موج ز خود رفته ئی تیز خرامید و گفت    

  هستم اگر میروم گر نروم نیستم

در این روزها بحث بر سر تشکیل ادارۀ موقت گرم است. هرچند این موضوع از چندین ماه بدین سو از سوی شماری شخصیت ها و گروه های سیاسی یگانه راه برای نجات کشور از فاجعۀ کنونی مطرح شده است؛ اما این موضوع پس از آن بیشتر داغ و رسانه ای شد که زلمی خلیل موضوع حکومت موقت را در نشستی با شماری شخصیت ها و رهبران گروه های سیاسی در دوحه مطرح کرد. گفته می شود که خلیل‌زاد در این دیدارها سه طرح را مطرح ساخته است؛ طرح نخست ادامۀ حکومت کنونی و شامل ساختن طالبان در این حکومت، طرح دوم شریک ساختن حکومت در یک ساختار حکومتی طالبان و طرح سوم هم ایجاد حکومت موقت و همه‌شمول بوده‌است. هرچند مقام های کاخ سفید در این رابطه ابراز نظر نکرده اند واما مقام های آن در جریان این موضوع اند. 

ادامه خواندن حکومت موقت راۀ حل یا «ابتذال شر» بر دامان جمهوریت : مهرالدین مشید

جمهوریتهای جهان سوم یا سندیکاه های جنایتکاران : مهرالدین مشید

جمهوری های واقعی را نباید با سندیکا های تباه کاران به اشتباه گرفت

جمهوریت به نظامی گفته می شود که در آن رئیس جمهور بوسیلهء رای سری و مستقیم مردم انتخاب می شود. به صورت کل سه نوع جمهوری ها وجود دارند؛ نخست جمهوریهای دموکراتیک غربی که ریشه های تاریخی آنها به انقلاب های قرن هجدهم و نوزدهم می رسد ( فرانسه و ایالات متحده ) و بعدتر هم ( ایتالیا وآلمان غربی) در این کشورها جمهوری با سنت آزادی حزبها و مطبوعات واجتماعات همراه است. دوم دولتهایی که به گونۀ رسمی جمهوری نامیده می شوند اما در عمل رژیمهای نظامی و پولیسی بر آنها حکومت می کند , مانند بیشتر کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی و آفریقاو آسیا. سوم هم جمهوری های دموکراتیک توده ای , که در اروپا و آسیای شرقی پیش از فروپاشی شوروی حاکم بودند.

ادامه خواندن جمهوریتهای جهان سوم یا سندیکاه های جنایتکاران : مهرالدین مشید

دوحه «هفت خوان»ی برای صلح یا سناریویی برای ادامۀ جنگ : مهرالدین مشید

                           سر در گمی ها در دوحه و آشفتگی ها در کابل  

سیاست های چند پهلوی ...

از رسیدن هیئت حکومت افغانستان به دوحه ۲۱ روز می گذرد و تا کنون ۴ بار نشست هایی میان هیئت دو طرف بخاطر بحث روی اجندا صورت گرفته است و اما از گزارش رسانه ها که این نشست ها را تحت پوشش قرار می دهند، فهمیده می شود که نه تنها پیشرفت چشم گیری روی اجندای مذاکرات صورت نگرفته؛ بلکه برعکس برفاصلهء مواضع دو طرف بیشتر افزوده است. از انعطاف ناپذیری ها، ارایۀ موضوع های تازه و در کل به انحراف کشاندن روند گفت و گو ها از سوی طالبان نشانگر این است که آنان درصدد استفادۀ ابزاری از نشست بن هستند.                                             

ادامه خواندن دوحه «هفت خوان»ی برای صلح یا سناریویی برای ادامۀ جنگ : مهرالدین مشید