دوحه «هفت خوان»ی برای صلح یا سناریویی برای ادامۀ جنگ : مهرالدین مشید

                           سر در گمی ها در دوحه و آشفتگی ها در کابل  

سیاست های چند پهلوی ...

از رسیدن هیئت حکومت افغانستان به دوحه ۲۱ روز می گذرد و تا کنون ۴ بار نشست هایی میان هیئت دو طرف بخاطر بحث روی اجندا صورت گرفته است و اما از گزارش رسانه ها که این نشست ها را تحت پوشش قرار می دهند، فهمیده می شود که نه تنها پیشرفت چشم گیری روی اجندای مذاکرات صورت نگرفته؛ بلکه برعکس برفاصلهء مواضع دو طرف بیشتر افزوده است. از انعطاف ناپذیری ها، ارایۀ موضوع های تازه و در کل به انحراف کشاندن روند گفت و گو ها از سوی طالبان نشانگر این است که آنان درصدد استفادۀ ابزاری از نشست بن هستند.                                             

ادامه خواندن دوحه «هفت خوان»ی برای صلح یا سناریویی برای ادامۀ جنگ : مهرالدین مشید

ریاست جمهوری جوزف بایدن نقطۀ عطفی در تاریخ امریکا : مهرالدین مشید

سیاست های چند پهلوی ...

جوبایدن پس از تنش های انتخاباتی در ۲۰ جنوری ۲۰۲۱ در موجی از تهدید ها و در میان تدابیر شدید امنیتی مراسم تحلیف را بحیث چهل و ششمین رئیس جمهور امریکا در کاخ  سفید بجا آورد. تنش های انتخاباتی پس از آن سراسر امریکا را فراگرفت که ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا از پذیرش نتیجۀ انتخابات خودداری کرد. این مراسم در حالی برگزار شد که ۲۵ هزار نظامی تدابیر امنیتی واشنګتن را ګرفته بودند و واشنګتن ازلحاظ امنیتی شبه کابل و بغداد خوانده شد. بایدن بر رسم معمول امریکا روز نخست کار خود را با لغو برخی فرمان های ترامپ آغاز کرد. لغو فرمان اجرایی رئیس جمهوری ترامپ مبنی بر ممنوعیت صدور ویزا برای شهروندان چند کشور، با اکثریت جمعیت مسلمان، یکی از نخستین اقدام‌های جو بایدن بود. لغو ممنوعیت صدور ویزا ترامپ در جنوری ۲۰۱۷ و در نخستین روزهای حضور در کاخ سفید فرمانی امضاء کرد.

ادامه خواندن ریاست جمهوری جوزف بایدن نقطۀ عطفی در تاریخ امریکا : مهرالدین مشید

حق سکوت دادن ها جریان تاریخ را عوض نمی کند : مهرالدین مشید

سیاست های چند پهلوی ...

از آنجا که فلسفهء تاریخ به تعبیری از خدا آغاز می شود و به خدا پایان می یابد که به نحوی قوانین عام در تاریخ را نشان می دهد و از این رو جریانی غیرقابل برگشت است و انسان قادر به براندازی آن نیست؛ اما این به معنای نفس نقش انسان در تاریخ نیست؛ بلکه انسان است که با ارادهء استوار جریان تاریخ را در نبرد پایان ناپذیر داد برضد بیداد رهبری کند و نگذارد تا از مدیریت انسان بیرون شود. آنانی که با حق سکوت دادن به حادثه سازان تاریخ می خواهند، جریان تاریخ را عوض کنند و یا آن را از مسیر اصلی اش که همانا غلبهء پایان ناپذیر و جاودانهء داد برضد بیداد و سرنگونی ستمگران و مستبدان و دیکتاتوران است، به انحراف بکشانند. ممکن بتوانند تا مدتی با نفی و سرکوب ارادۀ انسان در برابر تاریخ قرار بگیرند و چرخ تاریخ را به عقب برنند. به این ترتیب آنان بتوانند، در برابر حرکت دادخواهانهء تاریخ بایستند و اما این کار مقطعی است. از همین رو است که باتوجه به فراز و فرود حوداث حرکت تاریخ را نمی توان خطی خواند؛ بلکه جریان تاریخ همراه با پیشرفت ها و پس رفت ها بوده که تحولات تاریخی را از خطی بودن آن بیرون می کند

ادامه خواندن حق سکوت دادن ها جریان تاریخ را عوض نمی کند : مهرالدین مشید

مهره های سوخته را نباید دیگر به صدر مجلس راه داد :مهرالدین مشید

کرونا

کاروان صلح را صالحان به منزل مقصود می رسانند

مردم افغانستان از چهار دهه بدین سو قربانی اهداف افراد خاصی شده اند که طی چهل سال گذشته در تحولات سیاسی افغانستان به نحوی نقش تعیین کننده داشته اند؛ اما با تاسف که منافع ملی و اقتدار ملی را قربانی اهداف شخصی و گروهی و قومی نموده اند. بازی های سیاسی و نظامی آنان زیر چتر شعار های ملی و اسلامی آنقدر شخصی و گروهی و قومی بوده که اکنون به سکه های ناچل سیاسی و مهره های زنگ زده تبدیل شده و مردم افغانستان برآنان اعتماد ندارند. سازش ها و بی مبالاتی ها و بازی های سیاسی آنان چنان ضدملی بوده و کار بجایی رسیده که مردم افغانستان از تمامی مهره های سوخته نفرت دارند و آنان را به نحوی مسؤول حوادث کنونی در کشور می دانند.

ادامه خواندن مهره های سوخته را نباید دیگر به صدر مجلس راه داد :مهرالدین مشید

زمامداران و سیاستگران چهل سال اخیر نزد مردم افغانستان مسؤول پاسخگو اند: مهرالدین مشید

افغانستان و روز هار دشوار و سرنوشت ساز

افغانستان همزمان با آغاز گفت و گو های صلح در دوحه روز های دشوار و شرایط حساسی را پشت سر می گذارد که نقطۀ عطفی در تاریخ چهاردهۀ خونین کشور به حساب می رود. درست روز هایی که جنگ ویرانگر تمامی خوش بختی ها و آرزو های انسانی مردم افغانستان را به یاس بدل کرده است و بیش از هرزمانی احساس خستگی می نمایند. از این رو با آغاز دور دوم گفت و گو ها در دوحه چشم بر راۀ زمامداران و سیاستگران کشور خود اند که چگونه درازراۀ جنگ را به کوتاه راۀ   صلح بدل می کنند و به طولانی ترین تراژیدی خونین کشور نقطۀ پایان می گذارند. از آنجا که تراژیدی کنونی محصول وابستگی های استخباراتی و خودخواهی ها و قدرت طلبی های چهل سالۀ همۀ سیاستگران کشور از جهادی تا غیرجهادی و لیبرال وتکنوکرات و … است.

ادامه خواندن زمامداران و سیاستگران چهل سال اخیر نزد مردم افغانستان مسؤول پاسخگو اند: مهرالدین مشید

دور دوم گفت و گو های قطر مرحلۀ دشوار وتعیین کننده:مهرالدین مشید

دور دوم گفت و گو های قطر مرحلۀ دشوار و تعیین کننده

مردم افغانستان فقط صلح می خواهند و  صلح در اولویت آنان قرار دارد

هیئت مذاکره کنندۀ دولت افغانستان پس از توقف ۱۶ روزه و گفت و گو ها و مشوره ها با رهبران حکومت، شورای ملی، نخبگان و روشنفکران کشور سه شنبۀ گذشته کابل را به قصد دوحه برای آغاز دور دوم گفت وگو ها ترک کرد. هرچند تبصره های به نشر رسید که هدف حکومت از ایجاد وقفه در مذاکرات صلح روشن شدن موضع بایدن رئیس جمهور امریکا در قبال خروج نیرو های امریکایی از افغانستان بود و اما سفر شتاب زدۀ خلیل زاد به منطقه و دیدارش با قمرباجوه و آمدنش به کابل نپذیرفتن او از سوی آقای غنی بیانگر این واقعیت است که موضع بایدن با ترامپ در رابطه به خروج نیرو های امریکایی از افغانستان چندان متفاوت نیست.

ادامه خواندن دور دوم گفت و گو های قطر مرحلۀ دشوار وتعیین کننده:مهرالدین مشید

مبارزۀ قاطع و عادلانه با فساد مشتی کوبنده بر دهن تروریزم: مهرالدین مشید

مبارزۀ جدی با فساد کسب اعتماد مردم و تقویت پایه های حکومت

سیاست های چند پهلوی ...

افغانستان کشور جنگ زده ای است که از چهاردهه بدین سو درگیری جنگ های خانمان سوز بوده و با تاسف که جنگ در این مدت بسیاری از ارزش های انسانی، اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی جامعۀ ما را نابود کرده و باقیمانده را هم مسخ کرده است. جنگ های دراز مدت در فاصلۀ دو تهاجم و در موجی از فساد،غارت و دزدی و غصب هزاران جریب زمین بویژه بوسیلۀ آنانی که مردم به حرف های آنان باور داشت و آنان را الگو های راستی و نجات در زنده گی خود تلقی می کردند، همه چیز را به چالش و ابهام کشیده است. هزاران دریغ و درد که این آقایان مسخ شده بجای آنکه در نقش الگوها در جامعۀ ما جا می افتادند و کردار، گفتار و پندار آنان نصب العین مرد و زن این سرزمین می بود، برعکس چنان در دزدی و غارت و فساد و غصب زمین های مردم پیش گام شدند و از نظر ها افتادند و در فساد سقوط کردند که حتا دست دزدان سرگردنه را هم از پشت بستند.

ادامه خواندن مبارزۀ قاطع و عادلانه با فساد مشتی کوبنده بر دهن تروریزم: مهرالدین مشید

سکوت مرموز آمریکا در برابر روابط آشکار طالبان با القاعده : مهرالدین مشید

طالبان و القاعده دو بازوی جدا ناپذیر هراسی افګنی و بازی های پنهان امریکا طالبان و القاعده رابطۀ دیرینه و سنتی دارند که این رابطه حتا به پیش از تشکیل تحریک طالبان با شبکۀ حقانی بر می گردد. این شبکه قوی ترین و منظم ترین نیروی چریکی جنگهای متعدد در افغانستان است که در اوایل دهه 1970میلادی یعنی در زمان جنگ افغانستان  توسط مولوی جلال الدین حقانی تشکیل شد.گفته می شود این گروه منشعب از طالبانی است که در شهر میران شاه پاکستان مستقر بودند. بنیانگذار شبکه حقانی جلال الدین حقانی در دهه 70 و 80 میلادی به عنوان رهبر چریکی برجسته معرفی شد. جلال الدین عضو قبیله پشتون زدران از ولایت پکتیا افغانستان، در مدارس خصوصی مذهبی افغانستان و پاکستان تحصیل کرده بود. از سال 1976 تا 1979میلادی جلال الدین به همراه حکمتیار و برهان الدین ربانی، عضو کمیته اجرایی حزب اسلامی، به رهبری فرمانده مشهور مجاهدین «محمد یونس خالص بابا» بود که از افراطی ترین جنبش های مقاومت ضد شوروی به شمار می رفت. 

ادامه خواندن سکوت مرموز آمریکا در برابر روابط آشکار طالبان با القاعده : مهرالدین مشید

آنگاه فاجعه زبانه می کشد که خودبیگانگی به جنون قدرت بدل شود: مهرالدین مشید

کرونا

روز های دشوار و موج سواری بر امواج توفان

افغانستان در حالی روز های  دشوار را تجربه می کند که نه تنها افعی جنگ هر روز زهراش را در دل و و دماغ این ملت فرو می ریزد و هر روز از مردان و زنان شامل جوانان و پیرمردان ده ها تن را به قربانی می گیرد؛ بلکه بدتر از آن  هر روز شرایط امنیتی را خراب تر و حلقه های محافظتی را دریده و دامنۀ وحشت و دهشت را حتا در مرکز شهر کابل چنان گسترده است که هیچ جای امن نیست و هیچ کس احساس امنیت نمی کند. تنها وحشت جنگ و تروریزم نیست که تیغ از دمار این ملت بیرون کرده است؛ بلکه بدتر از آن روزگار مردم اش به گونۀ بیرحمانه ای در ترازوی از خودبیگانگی و جنون قدرت سبک و سنگین می شود و مشتی از انگل ها و طفیلی بر گرده های مردم سوار شده اند و چنان توسن های حرص و آز خویش را بی هراس بر سینه های مردم می رانند که گویا خود را مالک رقاب این کشور و این مردم حساب کرده اند.

ادامه خواندن آنگاه فاجعه زبانه می کشد که خودبیگانگی به جنون قدرت بدل شود: مهرالدین مشید

ظریف وزیر خارجه ایران از سیاست های دو پهلوی کشورش در افغانستان پرده برداشت ؛ فاجعۀ کنونی در افغانستان پی آمد مداخله های پاکستان و ایران است: مهرالدین مشید

این مقاله را پس از سخنان بی شرمانه و مداخله گرانهء جواد ظریف وزیر خارجهءایران با طلوع نوشته ام که آقای ظریف خیلی ها بی شرمانه گفت ” نیرو های فاطمیون و زینبیون که متشکل از مهاجرین افغانستان اند، برای مبارزه با تروریزم و برای مبارزه با داعش و برای امنیت افغانستان، ساخته شده اند از جمله بهترین نیرو ها اند که باید افغانستان از آنها سود ببرد” هدف از نوشتن این مقاله بازکردن گوشه هایی از مداخله های چنایتبارنۀ ایران و پاکستان به مثابۀ دو پر جیرۀ شیطانی در افغانستان است. سخنان آقای ظریف با طلوع نه تنها گواهء آشکار بر مداخلهء درازمدت ایران در افغانستان است؛ بلکه به این حقیقت مهر تایید می گذارد که دخالت دوامدار پاکستان و ایران پس از تهاجم شوروی پیشین زیر نام دفاع از اسلام در افغانستان، به مراتب خطرناک از تجاوز شوروی در این کشور است. تهاجم شوروی به افغانستان به نحوی مداخلۀ پاکستان و ایران در افغانستان را مشروعیت بخشید و شکم حرص و تمامیت خواهی هر دو کشور برضد مردم افغانستان را فراخ تر نمود.  ظریف در یک مصاحبه با تلویزیون طلوع افغانستان ناخواسته از سیاست های دو پهلوی کشورش در افغانستان پرده برداشت. وی از یک طرف گفت، طالبان در قوانین کشور اش هنوز یک گروهء تروریستی است و نام آنان از لیست گروه های تروریستی بیرون نشده است و در  ضمن از اختلاف های ایران با طالبان سخن گفت که چندین همکاران او بوسیلهء طالبان کشته شده اند. به آقای ظریف ممکن خیلی دشوار باشد که با چه منطقی می تواند، این سخن را که طالبان یک گروۀ تروریستی است و اما کشورش با آن گروه رابطه دارد، بیان کند. وزارت امور خارجه و کمیسیون امور خارجی مجلس نماینده‌گان، این گفته‌ها را خلاف قانون اساسی و منافع ملی کشور و نیز مخالف قوانین جهانی می‌دانند.در همین‌حال، طالبان در اعلامیه‌یی، برخی از گفته‌های محمد جواد ظریف را در این گفت‌وگو «مداخله آشکار در امور داخلی افغانستان» می‌شمارند و نیز آنچه را که وزیر امور خارجه ایران در باره «خارج نشدن طالبان از گروه‌های تروریستی» از سوی ملل متحد گفته، برخاسته از ناآگاهی وی می‌گویند. طالبان ادعا کردند که درلیست گروه های تروریستی شامل نیستند. 

ادامه خواندن ظریف وزیر خارجه ایران از سیاست های دو پهلوی کشورش در افغانستان پرده برداشت ؛ فاجعۀ کنونی در افغانستان پی آمد مداخله های پاکستان و ایران است: مهرالدین مشید

ازسرآغاز تهاجم شوروی تا پایان وحشتناک یک تهاجم دیگر؛ یادی از شب ششم جدی سال ۱۳۵۸و تهاجم شوروی : نویسنده- مهرالدین مشید

درست ۴۱ سال پیش از امروز در چنین شبی در حوالی ساعت هشت شب صدای کارمل از امواج رادیوی تاجکستان بلند شد وپیام سقوط حفیظ الله امین و پیروزی جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق را اعلان کرد. درست پیش تر از این شب ازطرف حفیظ الله امین در پهلوی تشدید قیود شب گردی ، به شهریان کابل دستورداده شد که از طرف شب هیچ کس اجازه ندارد تا پرده های کلکین های خود را آویخته نگهدارند و چراغ ها را خاموش نمایند. به مالکین خانه های که در نزدیکی جاده های عمومی قرار داشتند، گفته شده بود که باید شیشه های خانه خود را رنگ سیاه کنند. همچنان به شهروندان کابل هشدار داده شده بود که از طرف روز از تجمع بیش از دو نفر خودداری کنند. شهروندان کابل گویی منتظر حادثه بودند و همه فکر می کردند که حادثه یی در حال آبستن است و بدون آنکه بدانند، چه واقع می شود؛ اما این قدر می دانستند که خاموشی قبل از توفان در کشور حاکم است.

ادامه خواندن ازسرآغاز تهاجم شوروی تا پایان وحشتناک یک تهاجم دیگر؛ یادی از شب ششم جدی سال ۱۳۵۸و تهاجم شوروی : نویسنده- مهرالدین مشید

روز نامه نگاران متعهد نه ماجراجو منادیان حقیقت و مدا فعان عدالت اند : مهرالدین مشید

روزنامه نگاران پرچمداران آزادی و عدالت و مدافعان حقیقت و عدالت اند

روزنامه نگاران سپاهیان شجاع اطلاع رسانی اند که به بهای سر های بلند و افتخار آفرین شان رویداد های نظامی، سیاسی، اجتماعی واقتصادی را گزارش می دهند. در این میان گزارشگران تحقیقی با تهیۀ گزارش های تحقیقی در راستای افشای فساد های کلان مافیایی و پرده بیرون کردن از سیمای لابی های کلان جایگاۀ بلندتری دارند. از این رو روزنامه نگاران رسالتی کم تر از پیامبران را در هر عصر و زمانی ندارند. بزرگ ترین رسالت پیامبران هدایت بشر و کشاندن آنان از ظلالت به سوی هدایت است تا باشد که بشریت از فساد و زشتی و پلشتی و ظلم اجتناب کنند و به سوی پرهیزگاری وصداقت و عدالت بشتابند و درعین زمان درخت باشکوۀ آگاهی، آزادی و عدالت به ثمر بنشیند. بنا بر این روزنامه نگاران منادیان آگاهی، آزادی و عدالت اند که رسالت آنان را با پیامبران گره ناگسستنی زده است.

ادامه خواندن روز نامه نگاران متعهد نه ماجراجو منادیان حقیقت و مدا فعان عدالت اند : مهرالدین مشید

آیا جنگ و صلح افغانستان راهء حل بین الافغانی دارد؟ ..جستجوی راۀ حل افغانی؟! در جنگی که بوسیلۀ آی اس آی مدیریت می شود: مهرالدین مشید

در این شکی نیست که جنگ و صلح افغانستان ریشه های داخلی دارد و اما این جنگ و صلح در مدت چهل سال چنان پیچیده و دشوار شده است که ریشه های داخلی آن در حال خشک شدن است. اکنون افغانستان به میدان جنگ نیابتی کشور های منطقه و جهان بدل شده است و به همان میزان جنگ و صلح آن نیز پیچیده و دشوار شده است. وضعیت کنونی این پرسش را در افکار عامه تداعی می کند که آیا برای حل جنگ و صلح افغانستان راهء حل افغانی یا داخلی پیدا کرد و یا راهء حل بیرونی و غیر افغانی. در این میان پیچیده گی جنگ و صلح افغانستان بیانگر این واقعیت است که جنگ و صلح افغانستان چنان پیچیده و استخباراتی شده است که جستجوی راهء حل داخلی در آن بعید به نظر می رسد. هرچند پیچیده گی این جنگ و صلح علل و عوامل زیادی دارد و اما یکی از علل مهم آن برمی گردد به اشتباهء زمامداران و سیاستگران افغانستان است که بخاطر عصبیت های قومی و اهداف سیاسی، بجای پرداختن به حل معضل تاریخی میان افغانستان و پاکستان؛ برعکس با شعار های غیرواقعی و غیر عملی به تنش ها میان دو کشور افزوده اند.

ادامه خواندن آیا جنگ و صلح افغانستان راهء حل بین الافغانی دارد؟ ..جستجوی راۀ حل افغانی؟! در جنگی که بوسیلۀ آی اس آی مدیریت می شود: مهرالدین مشید

ابهامات در توافقنامهء دوحه و پیشبرد روند صلح ; و بازی های مرموز :مهرالدین مشید

توافق نامۀ چند لایه و پنهان، پیشبرد روند  صلح  و بازی های مرموز 

کرونا

توافقنامۀ آمریکا با طالبان صندوق جادویی را ماند که هر روز سرکلافۀ تازه ای از آن بیرون می شود. کلید راز آلود این صندوق در دست آمریکا است وهر ازگاهی که خواسته باشد بنا بر اقتضای شرایط اندکی از راز های سر به مهر آن پرده بر می دارد. این توافقنامه که در نتیجۀ دلالی خلیل زاد درغیاب حکومت افغانستان با طالبان امضا شده حتا شاهدی هم ندارد. از این رو امریکا دست باز دارد تا زیر پوشش توافقنامۀ دوم که به بهانۀ دلایل امنیتی رسانه ای نشده است، هر زمانی در تبانی با پاکستان و طالبان به آن بافزاید و یا از آن چیزی کم کند. این موضوع  زمانی منطق پیدا می کند که سرپرست سفارت آمریکا از احتمال رهایی ۷ هزار زندانی طالب تا ده روز دیگر سخن زده است. اظهارات جدید ولسن به این حقیقت مهر تایید می گذارد که سردمداران نظام های سرمایه داری به بهای خیانت به منافع ملی کشور های دیگر تنها به منافع خود توجه دارند و آن را برای خود خط سرخ می خوانند. بحث بر سر توافقنامۀ چند لایه و‌پنهان و در ضمن مرموز آمریکا با طالبان در دوحه این سخن مارکس که سرمایه را به وامپیر یعنی خفاش خون آشام تشبه می کند که جز با نوشیدن خون به چیز دیگری عطش اش فروکش نمی کند. مارکس نظام سرمایه داری را یک سیستم غیرعادلانه و ضد انسانی و پر از مکر و فریب می خواند که مشتی از سرمایه داران خونخوار میلیون ها انسان را مورد بهره برداری قرار داده و سرنوشت آنان را بیرحمانه به بازی گرفته اند.

ادامه خواندن ابهامات در توافقنامهء دوحه و پیشبرد روند صلح ; و بازی های مرموز :مهرالدین مشید

بمناسب وفات استاد رهنورد زریاب: مهرالدین مشید

قامت مردی به ز مین افتاد که زبان فارسی از آن استواری یافته است

چند روز پیش ما شاهد غروب مردی از تبار فرهنگیان نام آشنای کشور استاد محمد اعظم زریاب بودیم. هرچند این کاخ بلند و استوار زبان دری فروریخت و ادبیات فارسی از نوازش اندیشه های مردی محروم شد که عمری برای غنامندی و بالنده گی آن به گونۀ خستگی ناپذیر کار کرد و لحظه ای هم از کار برای خدمتگذاری به زبان شیرین و زیبا و نغز پارسی فروگذار نکرد. .استاد رهنورد زریاب با کار های خستگی ناپذیر خویش توانست آثاری را از خود به جامعۀ افغانستان برجای بگذارد که نام او را جاودانه ساخته اند و گواۀ آشکار بر تلاش های او برای غنامندی زبان فارسی است؛ زبانی که به گفتۀ مرحوم عاصی، فراتراز دل ما است و غوغای دو جهان را در سر دارد و از آفتاب معجزه بر دوش می کشد و در یک حوزۀ  تمدنی بزرگ از شام تا کاشغر و از سند تا خجند صور زنده گی را می دمد و روح بزرگ ایرانیان و طبل خراسانیان را به بر و دوش می کشد؛ نه تنها این که زبان یک فرهنگ و تمدن بزرگ است و پا به پای زمان حکایت از شکوه و جلال تاریخی زبان مردمانی دارد که به گفتۀ پروفیسور فرانسوی هانری ماسه چهار ستون اصلی و استوار آن

ادامه خواندن بمناسب وفات استاد رهنورد زریاب: مهرالدین مشید

تحول تازه در روند صلح؛ تشکیل شورای عالی مصالحه و درازراۀ دشوار صلح : مهرالدین مشید

کرونا

در این روز ها روند صلح افغانستان وارد مرحلۀ جدیدی شده و به تعبیری آهنگ صلح گوش نوازتراز هر صدایی شده است. هرچند جغرافیایی که بیش از چهل سال در آتش جنگ می سوزد، سرزمین غرقه به خونی به نام افغانستان است؛ اما مردم آن چنان باهم جنگیده اند و از یک دیگر متنفر شده اند که تمامی پل های وصل میان خود را ویران کرده اند. از این رو کشور سومی به نام قطر بیش از دو سال  بدین سو گفت و گو های صلح افغانستان را میربانی می کند. در این روز ها  چشم ها بیشتر از هر زمانی به سوی دوحه دوخته شده و مردم افغانستان بی صبرانه منتظر اند و لحظه شماری می کنند که چه زمانی خبر های خوش از توافقات نهایی میان هیئت های دوطرف از دوحه می رسد.

ادامه خواندن تحول تازه در روند صلح؛ تشکیل شورای عالی مصالحه و درازراۀ دشوار صلح : مهرالدین مشید

پیچیده گی جنگ افغانستان و مانورهای نظامی هراس افگنان: مهرالدین مشید

بیش از چهل سال جنگ و ناامنی و فساد و جنایت و غارت و دزدی و تاراج و انسان زدایی و انسانیت کشی در ماتم سرایی به نام افغانستان همه هست و بود و دار و ندار این کشور را به تاراج برده است و ارزش های ماندگار فرهنگی و مدنی این کشور را در موج سنگین فقر و بیکاری وستم و بی عدالتی یا نابود کرده و یامسخ نموده است. مردم افغانستان در این مدت دو تهاجم خونین، وحشتناک و دردناک را پشت سر نهاده اند. درنتیجۀ این دو تهاجم وحشتناک و خونین اکنون چنان فضای امنیتی و نظامی وسیاسی و فکری وفرهنگی در کشور پیچیده و مغلق شده است که  امروز نه تنها به بسترخونین و بیرحمانۀ جنگ نیابتی کشورهای منطقه و جهان بدل شده است؛ بلکه عرصۀ مانور هراس افگنان منطقه ای و جهانی نیز گردیده است.

ادامه خواندن پیچیده گی جنگ افغانستان و مانورهای نظامی هراس افگنان: مهرالدین مشید

از بن بدفرجام تا دوحهء نافرجام : مهرالدین مشید

مردم افغانستان از چهل سال بدین سو شاهد رویداد های تاریخی زیادی بوده اند که در این میان از حوادثی به عنوان نقطهء عطف می توان یادآوری کرد که در چرخش های اوضاع سیاسی کشور از اهمیت زیادی برخوردار بوده اند. از جمله معاهدهء ژنیو که زمینه ساز خروج نیرو های شوروی و سقوط نجیب و پیروزی مجاهدین گردید. حادثۀ دوم بن اول بود که پس ازسقوط طالبان منجر به تاسیس حکومت موقت گردید. به همین گونه نشست دوحه پس از توافق امریکا و طالبان میان هیئت حکومت و طالبان نقطۀ عطفی در تاریخ کشور است که نتایج آن هرچه باشد، چه مثبت و چه منفی در دو حالت یا فاجعه و  یا رستگاری را به بار خواهد آورد؛ اما آنچه تا کنون گذشته و اکنون هم می گذرد، وزنۀ نافرجامی آن بر فرجام امید بخش آن سخت سنگینی می کند. 

ادامه خواندن از بن بدفرجام تا دوحهء نافرجام : مهرالدین مشید

به دام افگندن ماهیان ساده است; و مرد آن است که نهنگان را به دام افگند ؛ فراخوان برای مبارزه با فساد: مهرالدین مشید

فساد در عرصه های گوناگون بیشتر از جنگ و ناامنی در کشور بیداد می کند و شیرازۀ نظام سیاسی، اقتصادی و حتا فرهنگی کشور را شکسته است و به حکومتداری خوب صدمۀ جبران ناپذیر وارد کرد ه است و حیثیت حکومت و مردم افغانستان را در سطح جهانی زیر پرسش برده است. هرچند فساد اداری و اختلاث در کشور پیشینۀ زیادی دارد واین رسم نادرست پس از سرنگونی نجیب در کشور رایج یافت و اما فساد پس از سقوط طالبان به گونۀ مافیایی و گروپی شکل سرسام آوری را در کشور به خود گرفته است. با تاسف تا کنون تلاش هایی که برای مبارزه با فساد صورت گرفته است، بیشترشکل گزینشی و مقطعی و نمایشی را داشته است. از همین رو بوده که تا کنون دست عدالت به گلوی مفسدان بزرگ و مقام های ارشد دولتی و مافیا های کلان اقتصادی و مافیای قاچاق اسلحه و مواد مخدر در کشور نرسیده است. عامل اصلی این همه ناکامی ها برای مبارزه با فساد تنها جنگ نبوده؛ بلکه نبود ارادۀ استوارسیاسی بوده که تا کنون برای به محاکمه کشاندن مقام های ارشد و زورمندان بزرک اقدام های قاطع و فیصله کن صورت نگرفته است.

ادامه خواندن به دام افگندن ماهیان ساده است; و مرد آن است که نهنگان را به دام افگند ؛ فراخوان برای مبارزه با فساد: مهرالدین مشید