مصاحبه با دکتر احمد ریسونی رئیس اتحاد جهانی علمای مسلمین مترجم : مطیع الله تائب؛ بخش اول

دکتر احمد الریسونی  رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان جانشین دکترقرضاوی است. دفتر این اتحادیه در دوحه پایتخت کشور قطر قرار دارد. عیدالحفیظ منصور عضو هیئات جمهوری اسلامی افغانستان در مذاکرات صلح با طالبان که در قطر به سر می برد با احمد الریسونی مصاحبۀ مفصل و قابل توجه انجام داده است. این گفتگو در چند بخش تقدیم خوانندگان می شود.

ادامه خواندن مصاحبه با دکتر احمد ریسونی رئیس اتحاد جهانی علمای مسلمین مترجم : مطیع الله تائب؛ بخش اول

چند اثر طالبانی – جهادیانی و سُچه مسلمانی : سلیمان کبیر نوری

 ۱ – پیشبینی پیامبرانه از ظهور طالبان در 1400 سال پیش

پیامبر اسلام در رابطه به خوارج که در صدر اسلام ظهور نمودند و بنا به متن حدیثی، ده ها بار دیگر در تاریخ ظهور مجدد خواهند نمود، گفته بود:

 … يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان” رواه البخاری ومسلم.

ترجمه: آن ها مسلمانان را می کشند و غیر مسلمانان را می گذارند.

صدق الصادق المصدوق”

دوكتور بشير احمد انصاری

البته که در سخن پیامبر اسلام حرفی ندارم. ولی در اینکه طالبان افغانستانی، پاکستانی و القاعده، داعش و اخوانیان کلاسیک، جیش محمد، لشکر طیبه و بوکو حرام … یا سلفیان و وهابیان و غُلات و جُهال اسلامی در مذاهب و فرقه های نفرت پراگن، خونریز و دهشت افگن همه «خوارج» شمرده شوند؛ و حتی اشراری مانند لارنس عربی و «پیر کرم شاه» خود ما را هم “خوارج” بخوانیم و بدانیم؛ درست نخواهد بود. 

از جمله به این دلیل که اینها بیشترینه «دواخل» اند؛ یا داخل گردانیده شدگان به صفوف و مذاهب و مکاتب اسلامی اند؛ نه «خوارج» یا خارج گردانیده شدگان از آنها.

«خوارج» مشخصن به آنانی اطلاق میگردید که پس از جنگ صفین و قبولی حضرت علی از «حکمیت» و دنباله آن که شکستش را رقم زد؛ به رسم اعتراض از صف حضرت علی خارج شده و به ایده ها و آرمانهایی که پایمال امویان شده بود؛ به زعم خویش وفادار ماندند و متقبل زحمات و قربانی های فراوان نیز گردیدند.

ازین که «خوارج» در زمان زندگانی پیامبر اسلام حتی قابل تصور نبودند؛ این ارشاد پیامبر به آنان مربوط و مختوم نمیشود. و اساسن بر منافقان و مسلمان نمایان مسلمان کُش و بیشترینه بر طالبان صاحبان خصوصن پس از متارکه با اشغالگران کافر صدق میکند!

تنها کافی است به سند زیر دقت فرمایید:

ادامه خواندن چند اثر طالبانی – جهادیانی و سُچه مسلمانی : سلیمان کبیر نوری

رمضان ماۀ نزول قرآن و الگوی هدایت و نماد ایثار : مهرالدین مشید


در این شکی نیست که هر روز روز خدا است، تحول هم ویژه گی بدون استثنای هر پدیده است، تغییر هم قانون طبیعت است و انسان، تاریخ، جامعه و بالاخره هستی تابع قانون عام هستی که قرآن از آن به عنوان سنت الله یاد کرده است و به همین گونه قوانین خاص تحول در انسان، جامعه و تاریخ روال ویژۀ خود را دارد که قرآن از آن فطرالله یاد کرده است؛ یعنی قوانین فطرت در هستی؛ البته با تفاوت این که سنت الله قوانین عام هستی است که ثابت و تغییر ناپذیر بوده و اندک ترین تغییر در یک گوشۀ آن حرکت در تمام هستی را به رکود و انحطاط می کشاند؛ مانند حرکت سیاره بدور آفتاب و حرکت منظومۀ شمسی بدور کهکشان سحابه که قرآن آن مدار های معین را فلک نامیده است؛ اما قوانین در انسان، جامعه و تاریخ تابع قانون فطرت است که متحول و تغییر پذیر است، هر نوع مخالفت با آن جهل است و لجاجت با آن هم جهل مرکب خوانده شده است. انسان بحیث وارثان خدا در زمین رسالت دارد تا برای تغییر در خود، جامعه و تاریخ نقش بایستۀ خود را ادا کند؛ اینکه خداوند می گوید

ادامه خواندن رمضان ماۀ نزول قرآن و الگوی هدایت و نماد ایثار : مهرالدین مشید

سلفیت تیغی آخته و زهر آلود در گلوی جهان اسلام ( قسمت اول ) : مـهرالـدین مشـید

قسمت اول

هرچند هدف اصلی بحث خطر تبدیل شدن دانشگاۀ  کابل به سنگر افراطیت و گروه های فکری سلفی است؛ اما بخاطر روشنی افگندن به تجارب گذشته و انگشت نهادن بر کاستی ها و کوتاهی های گذشته لازم دانستم تا به پیشینۀ فعالیت های دانشگاهی در افغانستان اشاره داشته باشم که چگونه اشتباهات دیروزی افغانستان را به دامن افراطیت افگند و با تاسف که افراطیت هم اکنون هر روز از مردم ما گروه گروه قربانی می گیرد.

هدف از نوشتن مقاله در واقع روشن ساختن خطر بالقوه یی است که اسلام را زیر نام سلفیت تخدیر می کند و زیر نام اسلام در اصل اسلام زدایی می کند. شبکه هایی به این شیطنت های فکری در موجی از تبلیغات خیلی ماهرانه و اشک آلودمی پردازند که بیشتر وابسته به شبکه های استخباراتی یهود و نصارا و همکاران نزدیک آنان شیخ های عیاش خلیج اند. 

                        ادامه خواندن سلفیت تیغی آخته و زهر آلود در گلوی جهان اسلام ( قسمت اول ) : مـهرالـدین مشـید

رمضان ماهء هدایت و رستگاری و خرد ورزی وغلبۀ نور بر ظلمت : نویسنده – مـهـرالدین مـشیـد

  رمضان ماهء هدایت و رستگاری و غلبۀ نور بر ظلمت است تا چراغ رهایی و پیشرفت بشریت برای همیش درخشان باقی بماند و رمضان در واقع با گذشت هر سال بر قندیل آن روغن تازه می ریزد تا چراغ هدایت برای همیش روشن باشد و نور امید و هدایت بر چشمان انسان ها درخشنده تر از پیشتر بدرخشد. این روغن در واقع همان زیتونی است که به قول قرآن در بوتل شیشه یی جان ریخته می شود و چنان می درخشد که “نورا علی نور” دل های خفته را بیدار و انسان های نشسته را به قیام، ایستاده را به تکان، افتاده را به قیام، خاموشان  را به فریاد، خوابیده گان را بیدار، بی تفاوتان را تفاوت و فرصت جوبنده گان  را فرصت میسر می سازد تا عشق انسان داشتن در آنان زنده شود و شور انسان بودن در آنان جان تازه بگیرد و آهسته و پیوسته به سوی آدم شدن گام بردارند. به این ترتیب به مقامی برسند که “از ملک پران شوند و آنچه اندر وهم ناید آن شوند” تا باشد که شیخ چراغ بدست ما دیگر با چراغ دنبال انسان نرود و فریاد بزند که ” از دیو ودد ملولم انسانم آرروست”. رمضان در واقع جرقه یی است که پیامبر را به سوی ادامه خواندن رمضان ماهء هدایت و رستگاری و خرد ورزی وغلبۀ نور بر ظلمت : نویسنده – مـهـرالدین مـشیـد

نیایش دریچه یی به سوی امید و کلیدی برای تحرک و دگرگونی ها: الهی تو آن کن که پایان کار – تو خوشنود باشی و ما رستگار : نویسنده – مـهـرالدین مـشیـد

  الهی پروردگارا به برکت این ماهء خجسته و پرمیمنت بر حال این ملت مظلوم و دردمند رحم کن، به لطف و عظمت خویش بر غمنامهء چهل سالهء این ملت نقطهء پایان بگذار و  دفتر خونین و غمبارهء درازمدت این ملت از پا افناده و بی درمان را ببند. الهی حالا که کار از دست این ملت رفته است و سرنوشت اش زیر بازو های آهنین اژدهای تروریزم و بازی گران منطقه یی و جهانی با تروریزم بسا بیرحمانه به بازی گرفته شده است. تنها دستان قدرتمند و مقدس تو گارساز است تا کابوس جنگ و وحشت و دهشت را از فضای این سرزمین برداری و نسیم صلح و آرامش را به این کشور به ارمغان آوری. الهی تو مسبب الاسباب هستی، برای عبور از کوه و کتل دشواری ها ما را یاری رسان، تو سبب ساز واقعی هستی و در این مقطع حساس  تاریخی بر ما سبب ساز شو تا از این توفان بیرحم که کشتی سرنوشت ما در گل نشسته است،  رهایی یابیم، الهی اکنون که چرخ تاریخ در کشور ما پا در گل مانده است و تپیدن و از جا جنبنیدن بررغم نیاز های شدید دشوار و نهایت آزمونی شده است، بر ما چتر رحمت را بگستر. الهی برای زمامداران ما ارادۀ  راستین برای خدمتگذاری  به مردم، مبارزه با مفسدان بزرگ و غارتگران زمین ارزانی نما و برای شان نیت نیک، شجاعت خوب، استقلال عمل عنایت بفرما تا حاکمیت قانون در کشور برپا و این طلسم شوم جنگ در کشور ما شکسته شود. الهی سیاستگران ما را توفیق عطا کن تا صادقانه و صمیمانه دست به دست هم بدهند و بدور از مرض و غرض در راهء خدمتگذاری راستین به مردم ما بی ریا و دور از فریب با یکدیگر همسو و هم صدا شوند. ادامه خواندن نیایش دریچه یی به سوی امید و کلیدی برای تحرک و دگرگونی ها: الهی تو آن کن که پایان کار – تو خوشنود باشی و ما رستگار : نویسنده – مـهـرالدین مـشیـد

ما كيستيم و اينجا كجاست؟ : خواجه بشیر احمد انصاری

جوامع سیاسى در مسیر عبور بسوى ثبات و استقرار نا گزیر اند بحرانهایی را پشت سر نهند که یكى از این بحرانهای سرنوشت ساز، بحران هویت ملی است. كاروان وحدت ملی، انسجام اجتماعی و استقرار سیاسی تا آنكه از تنگنای بحران هویت ملی نگذرد ، نمیتواند بحرانهای دیگر جامعه را حل نموده و به منزل مقصود رسد. حال این پرسش مطرح میشود كه هویت چیست و بحران هویت چه معنی ای را افاده مینماید؟

هویت در اصل واژه ای عربی بوده و از ضمیرهوكه بمعنیاومیباشد، اشتقاق یافته است. عربها كه در دوره هاى شگوفائی تمدن اسلامى منطق و فلسفه را از زبان یونانی ترجمه میكردند، ازهو،هویترا اشتقاق نمودند و ازماهو،ماهیترا. برای هویت تعریف های بی حد و حصری شده است كه مجموع شان در شناسه هایی خلاصه می شود که انسان و جامعه او را معرفی می نماید. ادامه خواندن ما كيستيم و اينجا كجاست؟ : خواجه بشیر احمد انصاری

آگاهی، آزادی و عدالت نماد های فرهنگ و تمدن آسلامی در معرض خطر افراطیت : مهرالدین مشید

  آگاهی، آزادی و عدالت سه  اقنوم رستگاری برای انسان و جامعه  است تا انسان ها در هر برهه یی از تاریخ ندای جاودانۀ آگاهی، آزادی و عدالت را بنا بر نیاز زمان در شرایط گوناگون تاریخی به همنوعان شان برسانند تا باشد که این پیام های رهایی بخش از نسلی به نسلی سینه به سینه انتقال کند. آگاهی نخستین ودیعۀ الهی است که در نتیجۀ طی مراحل قانونمند تحولات شعوری انسان به تکامل نهایی می رسد و انسان از حالت غریزیی به تکامل شعوری نایل می  آید و به آگاهی می رسد.  نخستین نفخ آگاهی زمانی در انسان دمید که جاذبه و اشتیاق آزادی از قید و بند در او جان گرفت آن را در نماد رهایی از بند غریزه و بیرون شدن  از بهشت غیر موعود آشکار کرد. این خروج در واقع آغازی بود که عطش عدالت خواهی در آدم را زنده کرد و از آن به بعد از نسلی به نسلی و از عصری به عصری ادامه یافت. هرچند تکامل شعوری انسان نشیب و فراز زیادی را پیموده است و به قول شماری خشکه مقدس ها  راۀ یک شبه را نپیموده است؛ بلکه این تکامل پس از آن آغاز شد که زمین با گذار از مراحل تکامل جیولوژیک به مرحلۀ تکامل بیولوژیک پا نهاد و تکامل مغزی انسان سال های زیادی را در بر گرفت تا انسان به مثابۀ موجودی باشعور و آگاه آخرین مرحله تکامل انسانی خود را پیمود. پس از آن به زنده گی اجتماعی روی آورد و  مراحل تکامل سوسیولوژیک خویش را پیمود تا آن که تکامل از حالت بشره به معنای قرآن به حالت انسان خود آگاه در نماد آدم  تداوم  و تکامل یافت که انسان بعد ها  توانایی توالد و تناسل مستقل را در نوع خود پیدا کرد؛ اما هزاران دریغ و درد که این سه اقنوم رهایی در نخستین روزگاران انسان در آزمون دشواری قرار گرفت و در یک آزمون شگفت انگیز در نماد نبرد حق طلبانۀ هابیل برضد قابیل به قربانی گرفته شد. ادامه خواندن آگاهی، آزادی و عدالت نماد های فرهنگ و تمدن آسلامی در معرض خطر افراطیت : مهرالدین مشید

اصول دیـن مبین اسلام : داکتر محمد فریـد یـونـس

دین اسلام یک أصول دارد و آن عبارت از توحید است. توحید یعنی خدا یکی است، انسان یک انسان است، جهان هستی یک است، و علم  یکی است. مرجع همه چیز خدا ست و به خدا بر می گردد  انا الیه راجعون. هیچ چیز از هم جدا نیست. همه نظام خلقت با هم یک بافت دارد. همان DNA که در نباتات است در  وجود انسان و حیوان است. هیچ چیز به باطل خلق نشده است. همه مخلوقات، نباتات، حیوانات، حشرات، همه و  همه در خدمت همدیگر اند. انسان جز همین خلقت است و خلقت جز انسان است. بدین ترتیب انسان یک موجود طبیعی است.  به اساس توحید قانون  خدا و قانون طبیعت هر دو یکی است. دو قانون نیست و فقط یک قانون خلقت است.

انسان  آزاد خلق شده است. دین تحمیل نمیشود. حضرات بزرگوار اسلام حضرت علی ( رض) و حضرت عمر ( رض) گفته اند که خدا انسان را آزاد آفریده شما به کدام حق ایشان را برده می سأزید. انسان یک موجود خود مختار است. اگر به خطا می رود به زیان خود رفته است و اگر به راه راست رفته است به سود خود اوست. هیچ کس مسول گناه کسی دیگر نیست.

ستون دین  عبادت خداست. هر کار نیک که انسان انجام میدهد  عبادت کرده است. یک لبخند عبادت است. انسان موجود  با کرامت است و این کرامت در اخلاق او نهفته است. ادامه خواندن اصول دیـن مبین اسلام : داکتر محمد فریـد یـونـس

ممانعت خشونت علیه زنان طبق دیدگاه اسلام : نور محمدی، دکتر غلام رضا

حقوق زن جالبتر از دیگران.صدیق افغان در مورد حقوق زن حرف های دارد. واقعآ جالب است شما نیز در مورد بعد از شنیدن نظریات تان را شریک سازید.

Posted by ‎خبر تازه‎ on Wednesday, November 29, 2017

               لطفاٌ متن را تا آخر  بخوانید:

                           مقدمه

تاریخ نشان دهنده این است که خشونت علیه زنان از زمانهای طولانی در جوامع بشری مروج بوده است، در یونان باستان زنان از حق رأی محروم بودند و گاهی به خرید و فروش گذاشته می شدند. رسوم و عنعنات عصر جاهلیت زنان را پست می شمرد و زن بعد از وفات همسرش به مانند اموال به میراث می رفت. جاهلیت عرب به اندازه ای زن و دختر را پست می شمردند که هر گاه دختری در خانه آنها به دنیا می آمد تا مدتی خود را به دیگران از شرم نشان نمیدادند، دختران را زنده به گور می کردند و زن بیچاره ای که در خانه اش دختر به دنیا آمده بود با انواع خشونت ها روبرو بود.

خداوند در سوره نحل می فرماید: «زمانیکه به یکی از آنها مژده دهند که خانم تو دختر بدنیا آورده، (از شدت غم و حسرت) رخسارش سیاه شده و سخت دلتنگ و خشمگین می گردد.» (سوره نحل: آیه ۵۸)  همچنان در آیه دیگر می فرماید: «بخاطر مژده بدی که به او داده شده از قوم و قبیله خود (در جائیکه او را نبینند) پنهان میشود، (و به فکر میافتد که) آیا او (دخترک) را با قبول ننگ و ذلت نگهدارد و یا در خاک زنده به گورش کند؟ آگاه باشید که اینها (نسبت به دختران) چه بد فیصله می کنند.» (سوره نحل: آیه ۵۹)

ظهور اسلام چهره جدیدی از بشریت را جلوه گر شد، پیامبر در اولین اقدامات خویش زنده بگور نمودن دختران را غیر انسانی و اسلامی دانست، سیاه و سفید، زن و مرد را یکی دانسته و برتری را به تقوای الهی خلاصه نمود. آیات و احادیث زیادی موجود است که نشانگر توجه به زن به عنوان کسی که به گفته قرآن از جنس مرد آفریده شده است، می باشد. با مطالعه سیره پیامبر بزرگ اسلام متوجه خواهیم شد که ایشان نیز همواره با همسران خویش و دیگر زنان با مهر و عطوفت برخورد نموده و هیچ نمونه خشونت از جانب ایشان را در متون تاریخی شاهد نیستیم.

  1. بررسی متون دینی:

ادامه خواندن ممانعت خشونت علیه زنان طبق دیدگاه اسلام : نور محمدی، دکتر غلام رضا

گسترش گروههای افراطی در جهان اسلام تهدیدی به انحطاط فرهنگ و تمدن اسلامی: مهرالدین مشید

   در این شکی نیست که عوامل زیادی دست به دست هم می دهند تا فرهنگ و تمدنی را تحت فشار قرار داده و با خفه کردن عناصر پویای آن، تمامی فرصت های بالنده گی را از آن می گیرد و بالاخره آن فرهنگ را دچار انحطاط و بحران هویتی می نماید. هرچند ریشۀ بحران فرهنگی در اسلام به یک تعبیر به چهارده قرن پیش، پس از دوران خلفای راشدین و به تعبیر دیگر به قرن هفت وهشت خورشیدی بر می گردد که اجتهاد در قلمرو های اسلامی به دلایل نامعلوم بند شد و حکام و زمامداران مستبد فرصت یافتند تا بر آزادی افکار افسار ببندند. این در واقع آغاز نامیمونی بود که فرصت های اندک برای پویایی و بالنده گی فرهنگ و تمدن اسلامی را نیز گرفت. مصلحان و احیاگران دینی از آن به بعد تلاش کردند تا نگذارند، درفش شگوفایی فرهنگ اسلامی به زمین افتد و اما با تاسف که تمامی تلاش ها عقیم و نازا ماند و اکنون  که فرهنگ ها و تمدن های جهان وارد تحولات ژرف فکری و فرهنگی می شوند و با تاسف که فرهنگ و تمدن اسلامی برعکس شاهد یک انحطاط خطرناک فکری و فرهنگی است که حاکی از بحران خطرناک هویتی دارد. این که این نزول تمدنی ریشه در قانون عام تکامل وانقراض تمدن ها و فرهنگ ها دارد و یا عوامل کنون بویژه اختلاف در جهان اسلامی در موجی از اوضاع آشفتۀ آن ریشیه در این انقراض هویتی دارد که تروریزم مانند موریانه در جهان اسلام خانه کرده است و یکی پی دیگر بساط جوامع اسلامی را می چیند. ادامه خواندن گسترش گروههای افراطی در جهان اسلام تهدیدی به انحطاط فرهنگ و تمدن اسلامی: مهرالدین مشید

بیت المقدس، خط سرخ مسلمانان : احمد سعیدی

  بتاریخ 24 ثور 1397به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا سفارت آن کشور به بیت المقدس انتقال یافت این رویداد یکی از مهم‌ترین رخدادهای است که در تاریخ تحولات سیاسی منطقه غرب آسیا به عنوان یک نقطه عطف بشمار میرود. این عمل نا عاقبت اندیشانه با اعتراضات فراگیر شهروندان فلسطینی در هفتادمین سالگرد روز «نکبت» یعنی تاسیس رژیم صهیونیستی، اسرائیل همراه بود، که منجر به شهادت اضافه تر70 نفر  و زخمی شدن در حدود 2700 نفر نیز گردید. تصمیم جنجالی و غیرمنطقی دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا در شرایطی اتخاذ گردید که جهان در معضلات دیگری نیز دست و پنجه نرم مینماید از سوی دیگر این امر با بی‌توجهی و نادیده ‌گرفتن تمامی قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت پیرامون سرزمین‌های اشغالی و در نتیجه با مخالفت اکثریت قاطع جامعه بین المللی صورت می گرفت. اگر بتوان یک دلیل عمده را به عنوان فصل مشترک کشورهای مختلف از شرق تا غرب جهان در مخالفت با اقدام یکجانبه‌گرایانه آمریکا در نظر گرفت به طور حتمی هشدار نسبت به تبعات داخلی، منطقه ای و بین المللی این رویداد می باشد که در اولین روز ها موجب شهادت بیش از 70 فلسطینی و زخمی شدن شمار زیادی شد. با این وجود مهمترین تاثیرات این موضوع را می توان در موارد ذیل عنوان کرد. ادامه خواندن بیت المقدس، خط سرخ مسلمانان : احمد سعیدی

رمضان ماهء هدایت و رستگاری – نویسنده : مهرالدین مشید

  رمضان ماهء هدایت و رستگاری است تا چراغ رهایی و پیشرفت بشریت برای همیش درخشان باقی بماند. رمضان در واقع با گذشت هر سال بر قندیل هدایت روغن تازه می ریزد تا چراغ هدایت برای همیش روشن باشد و نور امید و هدایت بر چشمان انسان ها درخشنده تر از پیشتر بدرخشد. این روغن در واقع همان زیتونی است که به قول قرآن در بوتل شیشه یی ریخته می شود و چنان می درخشد که “نورا علی نور” دل های خفته را بیدار و انسان های نشیته را به قیام، ایستاده را به تکان، افتاده را به قیام، خاموش را به فریاد، خوابیده را بیدار، بی تفاوت را تفاوت و فرصت جوبنده را فرصت میسر می سازد تا عشق انسان داشتن در وی زنده شود و شور انسان بودن در وی جان بگیرد و آهسته و پیوسته به سوی آدم شدن گام بردار تا به مقامی برسد که “از ملک پران شود و آنچه اندر وهم ناید آن شود” تا باشد که شیخ چراغ بدست ما دیگر با چراغ دنبال انسان نرود و فریاد بزند که ” از دیو ودد ملولم انسانم آرروست”. رمضان که ماۀ صبر اش نیز خوانند، به مثابۀ انتظار در مکتب اعتراض است که به انتظار های پیهم پایان می دهد و با پیمودن وادی انتظار گشودن گرۀ انتظار ممکن می شود. چنانکه به انتظار پیامبر پایا ن داد. پس برای پیمودن وادی انتظار باید صبر کرد، اما نه صبر انفعالی، بل صبر فعال و پویا که انسان را از گم شدن در وادی انتظار رهایی ببخشد. ادامه خواندن رمضان ماهء هدایت و رستگاری – نویسنده : مهرالدین مشید

اندک معلومات در باره خرقه ء مبارك حضرت سرور كاينات محمد مصطفي (ص)در قندهار : پروفیسور محمد سعید


  دوستان ارجمند و فضيلت مآب ، مو ضوع مهمي توجه ام را جلب نمود تا واقعيتي راكه در سلسله ء تتبعات يافتم با شما شريك سازم.

خرقه ء مبارك كه يك جامه ء ضخيم و از پشم شتر ساخته شده به رنگ آسماني و متجلي از شخص سرور كاينات حضرت محمد مصطفي پيامبر بزرگوار ماميباشد.
اين خرقه ء مبارك پس از رحلت آنحضرت به سرزمين يمن انتقال يافت و به ويس قرن تفويض گرديد.
در وسعت قلمرو امپراتوري مغول در زمان حكومت امير تيمور كورگاني كه از طريق افغانستان وارد ايران و پس از فتح ايران وارد. كشور عراق شدند خرقه ء مبارك راكه در بغداد پايتخت عراق بود به سمر قند انتقال دادند جاييكه مركز امپراتوري ايشان بود ه است . در قريهء ده بيد سمر قند محل مناسب با تزيين خاص و توليت بزرگان قوم سادات نگهداري و زيارتگاه مقدسي ساخته شد.
ادامه خواندن اندک معلومات در باره خرقه ء مبارك حضرت سرور كاينات محمد مصطفي (ص)در قندهار : پروفیسور محمد سعید

جهـان بینی و سـؤ استفاده از آن : مـیـر عـنـایـت الله سـادات

  پیش از آنکه بکاربرد “جهان بینی” و نقش آن در زندگی انسانها به مباحثه گرفته شود، لازم است تا نخست روی خود اصطلاح “جهان بینی” و مفهوم آن، اندکی مکث گردد. در مسیر تاریخ بشر، جهان بینی به گونه های متفاوت و حتی متضاد ظهور نموده و مبتنی بر اصول پیدایش آن، در هر عصر، از جانب انسانها به معرفی گرفته شده است. زیرا تعبیر انسانها از جهان و محیط ماحول آنها، بر پایه درک و شناخت ایشان بوجود آمده و همگام با تکامل جوامع، معرفت انسانی نیز ارتقاء میآبد. بناءً می توان گفت: جهان بینی، مجموعۀ از سوالات و جواباتی است که مبتنی براصول معین فکری و اعتقادی، درک انسان را از زندگی و جهان او مشخص میسازد. ادامه خواندن جهـان بینی و سـؤ استفاده از آن : مـیـر عـنـایـت الله سـادات

حضرت عمر وعلنی شدن اسلام : تتبع ونگارش : امین الدین « سعیدی- سعید افغانی » مـدیـر مرکز مطالعات ستراتیژیکی افغان و مسؤل مرکز فرهنگی دحق لاره – جرمنی

  امیرالمومنین حضرت عمر (رضی الله عنه) شخصیت آهنین، با وقار، با همت و با قدرت فوق العاده ی عظیمی بود. حضرت عمر(رض) لقب  «امیرالؤمنین» را بجای «خلیفه رسول الله» ارجحيت داد. 

 پیامبر بزرگوار اسلام محمد (ص)  در بارهء حضرت عمر فرموده است :« وقال معن القزاز : حدثنا الحارث بن عبد الملك الليثي ، عن القاسم بن يزيد بن عبد الله بن قسيط ، عن أبيه ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، عن أخيه الفضل ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم«عمر معى وأنا مع عمر والحق بعدى مع عمر حیث کان») یعنی: عمر با من است و من با عمر و پس از من هرجا که عمر باشد حق  همراه اوست)
درصفحه (137 ) تاریخ الخلفاء آمده است : عمر در ذی حجة سال ششم بعثت، در سن بیست و هفت سالگی به دین اسلام مشرف شد.
پیامبراکرم صلی الله علیه وسلم به درگاه خداوند متعال دست به دعا  بُرده  بودند که وی اسلام بیاورد: طوریکه این حدیث صحیح را ترمذی از ابن عمر نقل فرموده است.
همچنین، طبرانی از ابن مسعود و انس نقل کرده است که پیامبرگرامی اسلام به درگاه خداوند متعال 
چنین دعا نمود:
«اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلامَ بِأَحَبِّ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ: بِعُمَرَ بن الْخَطَّابِ، أَوْ بِأَبِي جَهْلِ بن هِشَامٍ (الترمذي) » «خداوندا، اسلام را با هر یک از این دو نفر که نزد تو محبوب‌تر است یاری ده و عزت بخش: عمربن خطاب یا ابوجهل بن هشام که نام ابوجهل نیز عمر بود». «(جامع الترمذی، ابواب المناقب، «مناقب عمربن الخطاب»، جلد 5، صفحه 576، ح 3681. ).که عملاً معلوم شد آن فرد محبوب‌نزد الله (ج)، عمربن خطاب (رضی الله عنه)  بوده است.
ادامه خواندن حضرت عمر وعلنی شدن اسلام : تتبع ونگارش : امین الدین « سعیدی- سعید افغانی » مـدیـر مرکز مطالعات ستراتیژیکی افغان و مسؤل مرکز فرهنگی دحق لاره – جرمنی