کتاب خورشید شرق « علامه سید جمال الدین افغانی» سال چاپ ۲۰۲۰ میلادی – کابل – افغانستان

کتاب خورشید شرق را  به  استقبال  کتاب  بیدارگرعصر؛ اثر گران بهای  استاد فضل الرحمن  فاضل نوشتم و طوری رایگان به خدمت مردم عزیز گذاشتم. خورشید  شرق «علامه  سید جمال  الدین  افغانی»  بیان گر افکار و مبارزات علامه سید جمال الدین افغانی  که با قلم و گفتارش علیه استعمار گران خارجی وارتجا و استبداد داخلی مبارزه میکرد وجنبش های انقلابی را در کشور های تحت اشغال انگلیس رهنمایی می نمود؛ در  سال  ٬۲۰۲۰ میلادی  نوشتم.  زیرا علامه سید جمال الدین  افغانی در کشور های اسلامی روحیه وحدت و همبستگی ملی را ایجاد میکرد. بناٌ  کتاب خورشید شرق  را   به  ملت  سرفراز گشورم که در  ادوار  تاریخ  در مقابل  اشغالگران مبارزه  وپیکار  شدید نموده  اند؛  وهیچگاه غلامی  اجنبی را نه  پذیرفتند و به  دشمنان وطن  و دشمنان دین؛ عقیده  سر خم نکرده اند ؛ اهدا می  نمایم.     با حرمت-  ماریا  دارو- نزدهم فبوری سال 2020

مژده : خورشید شرق« علامه سید جمال الدین افغانی» : اثر ماریا دارو از چاپ برآمد.

کتاب خورشید شرق بیان گر افکار و مبارزات علامه سید جمال الدین افغانی که با قلم و گفتارش علیه استعمار گران خارجی و ارتجا و استبداد داخلی مبارزه کرده است . سید جمال الدین افغانی جنبش های انقلابی را در کشور های تحت اشغال انگلیس رهنمایی می کرد و در کشور های اسلامی روحیه وحدت و همبستگی ملی را ایجاد مینمود.

صلح ، حقوق و حاكميت قانون : میرعبدالواحد سادات

نجمن حقوقدانان در افغان در اروپا همه ساله كنفرانس علمى – را تحت عناوين مختلف و مبرم براى افغانان و افغانستان داير مينمايد . در سال ( ٢٠٢٠ م ) بنابر شيوع وسيع وايروس كرونا ، تدوير كنفرانس ممكن نگرديد و برمبناى نظرات خبره گان شوراى رهبرى انجمن تصميم اتخاذ نمود ، تا مقالات پژوهشى خبره گان حقوق و دانشمندان ورجاوند ، بشكل كتاب منتشر گردد .  در سال ( ٢٠١٩ م ) در كنفرانس علمى – مسلكى انجمن منعقده در كشور شاهى بلجيم ، بخاطر دستيابى به صلح واقعى و پايدار ، انجمن صلح  « ارزش محور » ( برخلاف شخص  ، قوم و تنظيم محورى ) را پيشنهاد و اصل :

کتاب قانون by mariadaro on Scribd https://www.scribd.com/embeds/491954718/content?

start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-iv91TohpB4zsieWnUrQX

صلح ، حقوق و حاكميت قانون : میرعبدالواحد سادات

                            

بنام خداوند جان و خرد ! 

انجمن حقوقدانان در افغان در اروپا همه ساله كنفرانس علمى – را تحت عناوين مختلف و مبرم براى افغانان و افغانستان داير مينمايد . در سال ( ٢٠٢٠ م ) بنابر شيوع وسيع وايروس كرونا ، تدوير كنفرانس ممكن نگرديد و برمبناى نظرات خبره گان شوراى رهبرى انجمن تصميم اتخاذ نمود ، تا مقالات پژوهشى خبره گان حقوق و دانشمندان ورجاوند ، بشكل كتاب منتشر گردد .  در سال ( ٢٠١٩ م ) در كنفرانس علمى – مسلكى انجمن منعقده در كشور شاهى بلجيم ، بخاطر دستيابى به صلح واقعى و پايدار ، انجمن صلح  « ارزش محور » ( برخلاف شخص  ، قوم و تنظيم محورى ) را پيشنهاد و اصل : 

ادامه خواندن صلح ، حقوق و حاكميت قانون : میرعبدالواحد سادات

” وظيفه ما در برابر تاريخ باز نويسى آن است “عبدالواحد سادات

انيس كنج تنهايى كتاب است

فروغ صبح دانايى كتاب است

به تأسى ازين سخن اديب و شاعر ايرليندى ( اسكار وايلد ) ، نويسنده بلند مرتبت و ژورناليست سابقه دار جناب محمد صفر خواريكښ به نيكويى  به وظيفه خود در برابر تاريخ عطف توجه كرده است . نتيجه سالها پژوهش و تدقيق  جناب خواريكښ در ديار غربت  كتاب فخيم و حجيم در ( ٦٤٠ ) صفحه و سيزده فصل بزبان پشتواز طرف مؤسسه انتشاراتى دانش طبع و  در كتابفروشى هاى وطن در خدمت اهل مطالعه و علاقمندان تاريخ كشور قرار داده شده است. «افغانستان له ” هورا ” تر ” تكبيره “» تازه ترين و دهمين كتاب مؤلف گران است  كه بر اساس چشم ديد ها ،  مطالعه ، تحقيق و تدقيق

و مراجعه به اهل خبره و اشخاص ذيدخل و اگاه از قضايا  با اهتمام فرهنگى گران ارج و نستوه جناب محمد قاسم آ سمايى آماده گرديده و معطوف به حوادث سالهاى ( ١٣٥٧ تا ١٣٩٣ هجرى – شمسى ) مى باشد .  بخاطر معرفى اين كتاب پر ارزش در بيان حوادث تاريخى كه مولف با كمال امانت دارى انرا بازگو نموده است ، تقريظ را كه به لطف مولف بزرگوار ازين قلم درين كتاب بنشر رسيده و معرف ان مى باشد ، با خوانندگان عزيز شريك و براى دوست  و برادر والا مقام و شخصيت ورجاوند فرهنگى ، شاعر و ژورناليست سابقه دار افغانستان شاغلى خواريكښ موفقيت هاى مزيد ارزو ميبرم . 

انيس كنج تنهايى كتاب است

فروغ صبح دانايى كتاب است

                                                           ( حضرت جامى )

ادامه خواندن ” وظيفه ما در برابر تاريخ باز نويسى آن است “عبدالواحد سادات

سرود های شفاهی اوزبیکان افغانستان : دکتور فیض الله ایماق

سرود های شفاهی اوزبیکان افغانستان نام دارد. این کتاب در حقیقت رساله علمی است که جهت دفاع از دوکتورای خود « فیض الله ایماق  » آماده ساخته بودم. در باره فولکلور اوزبیکان افغانستان نوشته شده است.  در سال ۱۹۸۶از این رساله خود در اکادمی علوم اوزبیکستان دفاع نموده ، دپلوم دوکتورای خود را در رشته فیلالوژی به دست آوردم. این کتاب به زبان اوزبیکی نوشته شده، به روسی ترجمه شده است. 

سروده های شفاهی مردم اوزبیک زبان افغانستان

2 Khalq Qushiqlari -BOOK by mariadaro on Scribd

سرنوشت خانواده در جوامع غربی : اثر میرعنایت الله سادات

80

معرفی کتاب: از قلم پرفیسور عبدالواسع لطیفی.. نویسنده کتاب بانو جمیله صانعی نجم

خاطرۀ از زندگی درخشان یک مرد عالم وشجاعی که بابدن نیمه فلج (پولیو) حماسه آفرید و انتباه ماندگاربه یادگار گذاشت.

ماه گذشته کتاب زیبا وپرمحتوایی که توسط همسرچنین شخصیت پولادین، بانو جمیله صانعی نجم به رشتۀ تحریرآمده، ازدست بانوی فرزانه جمیله جان رهین بدستم رسید، که زیرعنوان(چهرۀ ماندگار) درهشتادصفحه باتصاویر یاد گاری درمطبعۀ سپیدی امریکن بچاپ رسیده است. صفحۀ اول کتاب بااین سروده تزئین یافته است:

آن گنج نها در دل وخانه ، همسرم بود

محبوب همه، یارهمه، تاج سرم بود

هرجا که زمن نام ونشانی بطلبند

آوازۀ نامش سند معتبرم بود

به تعقیب این شعر، بانوی پراحساس جمیله صانعی درمقدمۀ کتاب چنین نوشت است: انسانها درزندگی اجتماعی وخانوادگی بنابه اهمیت ونقش شان، جایگاههای متفاوتی را ازآن خود میکنند. یک خانواده زمانی خودرا دراوج خوشبختی وسعادت احساس میکند که همه اعضای آن درکنارهم شیرینترین ودوست داشتنی ترین لحظات عمر راسپری کنند. بعضا کمبود ویاازدست دادن فردی ازاعضای خانواده در زندگی سایراعضای آن چنان اثرگذار می باشد که کمبود آن برای سالیان متمادی همچنان محسوس خواهدبود.

ادامه خواندن معرفی کتاب: از قلم پرفیسور عبدالواسع لطیفی.. نویسنده کتاب بانو جمیله صانعی نجم

مژده به علاقمندان کتاب: رسالهء از قلم ماریا دارو در باره « کتاب جنبش مشروطه خواهی اثر سید سعدالدین هاشمی » .

پشتی رساله

کتاب تاریخ مبارزات مردم افغانستان ضد ارتجاع ؛ استبداد و استعمار و جنبش مشروطه خواهی در افغانستان که طی چند سال توسط محترم استاد سید سعدالدین هاشمی به رشته تحریر آمده بود؛ اکنون رسالهء از قلم ماریا دارو در مورد این کتاب در کابل طبع گردیده است و اکنون در سـایـت ماریا دارو بدست علاقـمندان مطالـعه قرار دارد. برای مطالعه رساله به سـایـت ماریا دارو ( mariadaro.com ) روی تصویر کلیک « فشار» بدهند باز میشود و مطالعه فرمایند.

معرفی کتاب« افغانستان سرزمین حماسه وفاجعه»اثر میر عنایت الله سادات: از قـلم مـاریا دارو

افـغـانـستان  سـرزمـین  حـماســه و فــاجــعـه

کتاب  « افغاستان  سرزمین حماسه  و فاجعه » اثر گران بهاء  جناب محترم  میر عنایت  الله سادات  واقعیت های انکار  ناپذیر از حوادث  جامعه  ما و عوامل  تاثیر گذاری  منفی  کشور های  خارجی  بر وطن  مارا و  پادشاهان  و رهبران الی دو نیم دهه گذشته را همه  جانبه  مورد برسی  قرار داده است.                                      

               خوشبختانه  جناب  محترم سادات  کتاب با ارزش  خویش را برایم  اهدا کردند٬ جا دارد که  از این  تحفه  ذیقمیت  شان  اظهار سپاس  نمایم. 

محترم  سادات  با موشگافی  خیلی  دقیق  و صادقانه  حوادث  وطن رااز سالهای کهن  یعنی  آریانای باستان٬ خراسان دیروز  و افغانستان امروز با جزئیات  و اسناد  موثق  و معتبر داخلی  و خارجی  با تحلیل  دقیق  علمی نوشته  است .   بامطالعه  این  کتاب٬ حوادث گنگ  که  تا  هنوز  ذهن عده  از هموطنان  مارا مشکوک  نگهداشته  است ٬ روشن  میشود . وضع  رقتبار  فعلی و آینده  نا مشکوف و پوشش  از تبلیغات از جوانب  مختلف ٬ روی  واقعیتهای  وطن خاک  پاشیده  است   اما وطنداران صدیق  و قلم  بدستان راستکار  مانند جناب  سادات  وظیفه  خویش دانسته اند٬تا تمام حقایق  را بدون  در نظرداشت  ملحوظات سیاسی٬ قومی  و زبانی  برای  نسل  آینده  کشور بیان نمایند.

ادامه خواندن معرفی کتاب« افغانستان سرزمین حماسه وفاجعه»اثر میر عنایت الله سادات: از قـلم مـاریا دارو

خالد نویسا با رمان « آب و دانه» خود در جرگۀ رومان نویسان افغانستان : استاد پرتو نادری

      خالد نویسا با رمان « آب و دانه» خود در جرگۀ رومان نویسان افغانستان جایگاه و یژه یی دارد. البته او پس از سالها ریاضت در عرصۀ داستان کوتاه به این جایگاه رسیده است.هرچند رمان نسبت به داستان عمر دارازتری دارد، با این حال در افغانستان ادبیات داستانی ما بیشتر برداستان نویسی کوتاه استوار بوده تا رمان . در همین یکی دو دهۀ اخیر است که نویسندهگان با جدیت بیششتری به رمان روی آورده اند.در این سالها شماری از داستان نویسان پناهندۀ کشور در پاکستان ، ایران و بعضی از کشور های غربی رمان هایی را به نشر رسانده اند.
تصور من چنین است که خالد نویسا از چند سال بدینسو روی رمان آب و دانه کار کرده است. رومان « آب و دانه »ی خالد نویسا به وسیلۀ انجمن قلم افغانستان در هزار نسخه در بنگاه انتشارات میوند به چاپ رسیده است.
به درستی برای من معلوم نیست که خالد نویسا در کدام سال به هدف داستان نویسی دست به قلم برده است. هرچند امروزه شاعرانی که می پندارند که گویا سراپا شعله جوالۀ نبوغ اند، گاهی بی علاقه نیستند بگویند که شعر را یک جا با سخن گفتن در همان نخستین سالهای کودکی خود آغاز کرده اند. خدا را شکر دست کم من یک چنین گزافه گویی هایی را ازنویسنده گان نشنیده ام .
به هر صورت خالد نویسا کار را با روزنامه نگاری آغاز کرده است. حاکمیت طالبان برکابل در میزان 1376 خورشیدی موجی از نویسنده گان و فرهنگیان کشور را به آن سوی دیورند پرتاب کرد که نویسا نیز یکی از آنها بود . او درروزگار دشوار غربت در پاکستان نخستین گزینۀ داستانهایش را به سال 1378زیر نام «تصورات شبهای بلند » انتشار داد.
ادامه خواندن خالد نویسا با رمان « آب و دانه» خود در جرگۀ رومان نویسان افغانستان : استاد پرتو نادری

وحدت ملی و استقلال و اقتدار ملی خط سرخ نویسنده : مهرالدین مشید

  وحدت ملی و استقلال و اقتدار ملی خط سرخ نویسنده

کسی که برای سرانجامی های خونین خود عاشقانه می نویسد

ز خون خویش خطی می کشم به سوی شفق –  چه خوب عاشق این سرخی سرانجامم

نویسنده کسی است که زیبایی ها و زشتی ها و حقیقت ها و واقعیت های تلخ جامعۀ خود را از زیر عینک شفاف روشنفکری به تماشا نشسته و پس از بررسی و سره و ناسره کردن آنها دریافت های خویش را با تمامی نیرو به جامعه تقدیم می کند. وی ناگزیر است تا برای بازنمایی بهتر واقعیت ها با رویکردی نقادانه عمل کند و از زیر عینک نقد شفاف و بیطرفانه و بدور از مرض و غرض واقعیت ها را بیان و به شدت بازنمایی کند. یک نویسندۀ موفق با رویکردی ساختار گرایانه عمل می کند تا موفق به کشف واقعیت هایی ناملموس و ناپیدا در جامعه شود که چارچوب های اصلی پدیده های ظاهری اجتماع را تشکیل می دهند. تنها نویسنده است که توانایی کشف و شناخت واقعیت های ناپیدا در جامعه را دارد. این شناخت او را قادر می سازد تا از یک سواز واقعیت های عینی بهتر پرده بردارد و از سویی هم با بازنمایی و ارایۀ واقعیت های ناپیدا قادر به شناسایی گره های کور جامعه شود که عامل اصلی از هم گسیختگی های کلان اجتماعی می باشند. از همین رو نویسندۀ آگاه و بادرد به مثابۀ روشنفکر مسؤول حیثیت طبیب حاذق جامعه را دارد تا با کشف درد های جامعه نحوۀ  علاج آنها را ارایه کند. ویژه گی اخیر رسالت نویسنده را سنگین تر و نقش و جایگاۀ او را در جامعه فراتر از نویسنده در مقام  یک روشنفکر متعهد و مسؤول درشت تر نشانی می کند. ادامه خواندن وحدت ملی و استقلال و اقتدار ملی خط سرخ نویسنده : مهرالدین مشید

معرفی کتاب «ابن سینا فرزند فرزانه بلخ »٬ طبیب بی همتا نابغه جهان٬ اثر گران بهای دیپلوم انجنیرسید اکرم سینایی: نوشته پروفیسور داکتر عبدالواسع لطیفی

ابن  سینا فرزند  فرزانه بلخ  تالیفی دیپلوم انجنیرسید اکرم سینایی، که تحت عنوان (ابن سینا طبیب بی همتا ونابغۀ جهان و معالجات شگفت انگیز او) دریکصد وپنجاه صفحه بشمول عکسهای تاریخی آنزمان، سال گذشته بچاپ رسانیده است. این معرفی مختصررا تذکری از چند مصراع قصیدۀ شخص مولف گرامی آغاز میکنم :   

                                              ای بوعلی فرشتۀ تابان آدمیای عقل و هوش و دانش کم سان آدمی

فهم توبوده راهگشای جهان علم/ ای آفتاب فیض درخشان آدمی

درطب کجاست همچوتواستادبینظیر/ ازبس که تومعالج شاهان آدمی

آن میت کفن شده گردیده زنده جان/ ازلابلای دانش پنهان آدمی ادامه خواندن معرفی کتاب «ابن سینا فرزند فرزانه بلخ »٬ طبیب بی همتا نابغه جهان٬ اثر گران بهای دیپلوم انجنیرسید اکرم سینایی: نوشته پروفیسور داکتر عبدالواسع لطیفی

یادی از غنی نسواری 
روایتی از کاکه های کابل٬ 
غنی نسواری کیست؟ : وحدت الله درخانی

  تقریباً یک قرن و نیم پیش در خانوادۀ عبداللطیف خان باشندۀ بالا حصار کابل، طفلی بدنیا آمد که آوازۀ آن هنوز در کوچه ها، خانه ها و جمعیت های خاص و عام بر سر زبان هاست، در جوانی در قطار کاکه های کابل و در ایام پیری یکی از فقیر مشربان شهر به حساب میرفت. عبدالغنی مشهور به غنی نسواری در آوان جوانی یکی از کاکه های چوک کابل بشمار میرفت. وی چپن و دستار ابریشمی ساخت چنداول و کمربند و شال شانه یی «خلیل خانی» و «پتگی» نوع دیگر « شال های موره دوزی» را می پوشید. در آن زمانه ها کسی که در جمعیت ویا مسلک کاکه ها داخل میشد، وظیفۀ او حفظ حیثیت محله و معاونت با کوچه گی ها بود. غنی از آن جوانان بود که به بیوه زنان، بچه های یتیم و بی سرپرست کوچه و دوستان بی بضاعت خود از معاونت های مادی دریغ نمیکرد. برای اینکه از عهدۀ این همه مصارف برآید، لازم بود چشمۀ عایداتی داشته باشد. ادامه خواندن یادی از غنی نسواری 
روایتی از کاکه های کابل٬ 
غنی نسواری کیست؟ : وحدت الله درخانی

“آدمهای مشهور دشمنان گمنام دارند” : داکتر صبور الله سیا سنگ

              دکتور فطرت در نگاه دکتور اکرم عثمان
                برگهای 195 تا 199 کتابناشناس    ناشناس نیست” …
                         سویدن، نهم فبروری 2009
*
سیاسنگ: دکتور صادق فطرت را در یک واژه چه مینامید؟
دکتور اکرم عثمان: آن بزرگوار در نگاه من شخصیت چندبُعدی با عظمت علمی و هنری است. دکتور فطرت این موقعیت بیبدیل را به آسانی حاصل نکرده و برای رسیدن به جایگاه رفیع امروزین هزاران لیلونهار سراپا کار و پیکار را پشت سر نهادهاست، لذا هویتش در یک کتاب نمیگنجد. هنرمندی که در کتاب نگنجد، تلخیصش در یک واژه محال است.

سیاسنگ: آغاز آشنایی؟
دکتور عثمان: دکتور فطرت و من همسن هستیم، اگر تفاوتی در میان باشد، یکی دو سال خواهد بود، اما مطمین هستم اگر عکسهای دیروز و امروز ما را در کنار همدیگر بگذارید، چنان شباهت داشتیم و داریم کهفلک سورهم نخواهد دانست کدامیک چهار صباح جوانتر است. تصور میکنم در اواخر 1952 یا اوایل 1953 آشنا شدیم. همان وقت در بارهاش میگفتند که یک جوان خوشقریحه از هندوستان آمدهو با رادیو همکاری میکند.
ادامه خواندن “آدمهای مشهور دشمنان گمنام دارند” : داکتر صبور الله سیا سنگ

کتاب “ناشنانس ناشناس نیست” – برگهای 200 تا 208 ٬ مصاحبه مرحوم ظاهر هویدا در باره ناشناس : دکتور صبورالله سیاسنگ

 هزاران عقده در دل داشت فطرت
[][][][][][][][][][][][][][][][]

ظاهر هـویدا/ جرمنی، 27 و 28 اگست 2009
کتابناشنانس ناشناس نیست” – برگهای 200 تا 208

تشکر که نظر من حقیر و فقیر سراپا تقصیر را در مورد دکتور فطرت عزیز پرسیدید. اول امیدوارم از اضافهگویی من خسته نشوید. دوستان و البته یک تعداد دشمنان هم که خدا کم شان نسازد و زیاد شان هم نسازد، در حصۀ من میگویندمختصرِ ظاهر هویدا هم از مفصلِ دیگران بیشتر است“. اما باور کنید هر چه بگویم، با کُلیت بازی نمیکنم. من اهل صراحت هستم و میخواهم مشخص صحبت کنم. البته، دو شرط دارم، پیش از آنکه افکارم را در مورد فطرت عزیز خاطر نشان سازم.

شرط اول اینکه نقطهنظرهای من زیر تیغ سانسور روانه نشوند، زیرا کسانی که با من سر و کار دارند و مرا میشناسند، میدانند که من ظاهر هویدا هستم و از قیچی سانسور بیزار و متنفر. در هر موردی که بخواهم، به صداقت و شهامت حرف میزنم. در صحبتهایم ریب و ریا نیست، مصلحت و مصلحتبازی نیست، ساخت و بافت نیست و نمیخواهم باشد. من در پای حرف حرفم نامم را مینویسم و در پای نامم امضا هم میکنم و اگر مهر هم ضرورت باشد، در پای امضا مُهر سنگی هم میگذارم. من عادت دارم که مسئولیت و عواقب حرفهای خود را هم مرد مردانه به دوش میگیرم. ادامه خواندن کتاب “ناشنانس ناشناس نیست” – برگهای 200 تا 208 ٬ مصاحبه مرحوم ظاهر هویدا در باره ناشناس : دکتور صبورالله سیاسنگ

نگاهی بر « نخستین کتاب در باره جنبش مشروطه خواهی در افغانستان » اثر گران سنگ پوهاند داکتر سید سعدالدین هاشمی آگاهی در باره مبارزات گذگشتگان و مطالعه تاریخ امریست ضروری! – مـاریـادارو

در باره کتای جناب هاشمی Copy PDF by mariadaro on Scribd

فرهنگ دوجلد تورکی و اوزبیکی با ترجمه فارسی – دری از قلم پربار داکتر فیض الله ایماق از چاپ برآمد: امان معاشر

   فرهنگ دو جلدی تورکی اوزبیکی به فارسی / دری داکتر فیض الله ایماق به یاری عثمان ایماق و دوست فرهیخته ام اسحاق ثنا در شهر ونکوور رسیده غرض استفاده در خدمت علاقمندان قرار گرفت.

در این دایرة المعارف بیش از چهل هزار لغات تورکی اوزبیکی به فارسی / دری،جا گزین شده است .

این اثر دو جلدی، هر کدام در حدود پنج صد صفحه بوده ، در آن بعضی از کشور ها و زنده گی نامه ی شخصیتهای اجتماعی ، ادبی و هنری افغانستان و کشورهای همسایه نیز به معرفی گرفته شده است..

به آرزو آنکه داکتر فیض الله ایماق کتاب دایرة المعارف مشرح و پنج جلدی خویش را نیز هرچه زودتر به طبع رسانند.

محترم داکتر ایماق، در جمع آوری و نوشتن این قاموس ، بیش از چهل سال عمرخویش را سپری کرده است. ادامه خواندن فرهنگ دوجلد تورکی و اوزبیکی با ترجمه فارسی – دری از قلم پربار داکتر فیض الله ایماق از چاپ برآمد: امان معاشر