ویروس کرونا و ویروس نژادگرایی دو دشمن دموکراسی ونقض حقوق بشر در امریکا: دکتور علی احمد کریمی

سیاستمداران،نظامیان و تحلیلگران سیاسی در کشور های مختلف نگرانی واتفاق نظر دارند که جهان بعد از ویروس کرونا چهره دیگر خواهد داشت . مبارزه تا هنوز برعلیه این دشمن نامرئی ادامه دارد . اگرچه در اکثر کشورهای جهان مردم به زندگی عادی برمی گردند اما مسابقه برای دستیابی کشف واکسن ضد کرونا جریان دارد و هنوز معلوم نیست کدام کشور دراین مسابقه افتخاربزرگ علمی را در عالم بهداشتی کمایی می نماید  ، پیروزی به کرونا نه تنها بزرگترین افتخار علمی است بلکه به ارتقای حیثیت  جهانی کشوری که موفق به  کشف آن گردد؛ خواهد گردید. تلفات جانی مبتلایان به این دشمن نامرئی و تعداد افراد مصاب به کرونا خطر موج جدید آنرا درآینده نیز بیشتر گردانیده است.

ادامه خواندن ویروس کرونا و ویروس نژادگرایی دو دشمن دموکراسی ونقض حقوق بشر در امریکا: دکتور علی احمد کریمی

 تکرار بار دوم کمدی موافقتنامه سیاسی ! … نوشتهء دکتور علی احمد کریمی

این جمله کارل مارکس متفکر قرن نزدهم “که تاریخ دوبار تکرار می شود یکبار به صورت تراژدی و یک بار به صورت کمدی”  درتاریخ جنبشهای سیاسی و حکومتهای های خودکامه و کودتاچی مانند یک ضرب المثل ورد زبان سیاستمداران و جامعه شناسان در قرن بیست ویک گردیده است. 

مارکس دراثر معروف خود” هیجدهم برومر لوئی بناپارت” درارتباط به کودتای دسامبر ۱۸۵۱ لوئی بناپارت در فرانسه به ادامه این جمله خاطر نشان میگرداند که” قهرمانان این تاریخ دوبار زائیده می شوند یک بار در قامت یک اسطوره وبار دوم به شکل دلقک.”  امضای پیمان توافقنامه سیاسی، تکرار همان تراژدی فاجعه انگیز و خنده آور میان  غنی و عبدالله است. 

ادامه خواندن  تکرار بار دوم کمدی موافقتنامه سیاسی ! … نوشتهء دکتور علی احمد کریمی

خداوند قوم ستمگر را هدایت نمی کند: نوشتهء دکتور علی احمد کریمی

درماه مبارک رمضان و ماه نزول قرآن و شبهای مبارک قدر سرنوشت انسان ها رقم زده میشود. بزرگترین معجزه پیامبر اسلام به اتفاق نظر تمام مفسران و تاریخ  قرآن کتاب مبین ، روشن و آشکار  و مبارزه آن حضرت به دشمنی ها،کینه هاوعدوات های قبیله ای بود . قبیله ها و اقوام که در حق همدیگر ظلم وستم میکردند وبه خرافات و جهالت های پوچ و ستمگرانه قومی خود افتخار می نمودند .پیامبر به آنان هوشدار داد که از ظلم وستم وبی عدالتی‌ در حق همدیگر خودداری ورزند تا سزاوار رحمت ومهربانی الهی گردید چون خداوند قوم ستمگر را هدایت نمی نماید. پیامبر اسلام درشب های قدر دعا می نمود که ” خداوندا،کسانی را برما مسلط مکن که برما رحم ندارند و آنقدر ازخشیت خود برما عطا کن که مانع گناه کردن گردد.” .

ادامه خواندن خداوند قوم ستمگر را هدایت نمی کند: نوشتهء دکتور علی احمد کریمی

چرا وتا کی جنگ وتحریم  بر علیه مردم افغانستان؟ : دکتور علی احمد کریمی

دکتور علی احمد کریمی

بیشتر از چهار نسل مردم مظلوم و صلح طلب افغانستان قربانی جنگهای تجاوزگرانه در سرزمین آبایی خود میگردند. افغانستان درطول ناریخ مورد تهاجم بیگانگان قرار قرارگرفته است ولی تهاجم های زنجیری  چهل سال  آخر مردم را از حق زندگی  در فضای آزاد نیز محروم و همه را به مرگ تدریجی وبه زنده ماندن بخور ونمیر  قانع گردانیده است. تهاجم  شوروی بعد از کودتای هفت ثور بدون توجه به اراده مردم، تاریخ وفرهنگ افغانستان  با حمایت های مغرضانه و یکجانبه از کودتاچیان، منجر به قتل و کشتار هزاران مردم معمولی ،کارمندان دولتی ومیلونها آواره افغانستان در کشورهای مختلف گردید و هزاران خانواده، یتیم و آواره گردیدند.این تهاجم  مقدمه بزرگترین فاجعه اواخر قرن بیست برای افغانستان وشوروی شد. شوروی ها باشعار  جنگ با”دشمن” شرایط را برای قیام و جهاد واجب و حتمی گردانید و خود در زمان جنگ سرد بهانه ای برای مداخله غرب ،کشورهای عربی و همسایگان افغانستان بوجود آورد  و…… در حادثه دلخراش ۱۱ سپتامبر در نیورک امریکا به افغانستان حمله نمود.

ادامه خواندن چرا وتا کی جنگ وتحریم  بر علیه مردم افغانستان؟ : دکتور علی احمد کریمی

نقش نیایش و دعا در جنگ با کرونا! دکتور علی احمد کریمی – امریکا

آمارجانباختگان ویروس کرونا و مبتلایان به دوصد ده کشور جهان سیر صعودی دارد تا هنوز در اثر این ویروس زیاد تراز دو ملیون مبتلا و بیشتر ۱۳۷ هزار تلف گردیده است. کرونا زندگی معمولی را در پیشرفته ترین کشورهای جهان فلج ،انزوا عمومی و ترس ازاین بیماری تشویشهای روانی را در همه جا افزایش بخشیده است.قدرتهای بزرگ ، تحلیلگران و سیاستمداران نگرانی دارند که جهان بعد از کرونا چهره دیگر خواهد داشت و پس لرزه های این ویروس که دامن گیر همه گردیده است مشکلات و بحرانهای اقتصادی بی سابقه و بدتر از سقوط های مالی سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ برای همه درپی خواهد داشت.دنیا مجنون و بویژه دنیای حریص سرمایه دارای مجنون تر خواهد گردید. در کنار بیماری کرونا شایعه سازی و اظهارات نظر های مقامات بلند پایه کشور ها خطر شایعه سازی های کاذبانه مانند تئوری توطئه که آیا این ویروس همه گیر، تولیدی است و یا طبیعی است ؟ سطح بی اعتمادی، بدگمانی و مقابله جویی را میان قدرت های بزرگ را به شکل خطرناک ارتقا بخشیده است وتشویشهای روانی را درمیان مردم معمولی ومیلونها افرادی که مجبور به انزوا گردیده اند افزوده است.

ادامه خواندن نقش نیایش و دعا در جنگ با کرونا! دکتور علی احمد کریمی – امریکا

آینده مذاکرات صلح بعد از گوشمالی غنی وعبدالله و دلجویی ملابرادر !… دکتور علی احمد کریمی

دکتور کریمی

وزیر خارجه آمریکا با لحن تند وبی سابقه ناکامی های غنی و عبدالله را چون خطر بزرگ به منافع ملی آمریکا انتقاد نمود. پمپو بعد از گوشمالی  غنی و عبدالله به دیدار ملا برادر رفت وبه او اطمینان داد که امریکا از قرارداد توافقنامه صلح در قطر حمایت می نماید. پمپیو  به غنی به دلیل جعل و کودتا درانتخابات و از عبدالله به خاطر اعتراض به تقلب که منجر به دولت موازی شد  هوشدار داد که  یک میلیارد دالر کمک های خودرا متوقف میگرداند . 

امریکا با استفاده از سیاست دوگانه،فشار وتحریم  و بی اعتنایی به دفاع از انتخابات آزاد که از ارکان عمده دموکراسی است، داغ ننگ را بر جبین جاعلان و مدافعان  و دار و دسته  آنان چسپانید ، پمپیو نشان داد  اگر  شما به خون میلونها مردم دربدر، آواره ، یتیم ، بیوه زنان و  آبروی و حیثیت وطن خود  احترام نمی گذارید ، اجازه  نه ندارید که بیشتر ازاین دربازی های کثیف قدرت و ثروت  به اعتبار جهانی امریکا لطمه وارد نمایید. آیا امریکا در این ناکامی ها بی گناه است؟ مقامات بلند پایه این کشور بدبختانه بعد از ۱۸ سال حمایت از دولتهای فاسد از زهر تلخ این ناکامی ها اشک تمساح می ریزند.

ادامه خواندن آینده مذاکرات صلح بعد از گوشمالی غنی وعبدالله و دلجویی ملابرادر !… دکتور علی احمد کریمی

سعدی آموزگار آزادی اندیشه و قلم  : نوشته – دکتور علی احمد کریمی

خوانندگان گرامی با تجلیل از سال نو ورقی از گلستان و بوستان سعدی آموزگار آزادی های اندیشه و آزادی قلم چون برگی سبزی از معرفت الهی تقدیم میگردد. ابومحمد مشرف الدین مصلح بن عبدالله بن مشرف مشهور به سعدی (۶۰۶- ۶۹۰ هجری قمری) شاعر،نویسنده و مصلح بزرگ  که تحصیلات خودرا در نظامیه بغداد که مهم ترین مرکز علم ودانش درجهان اسلام بود به نزد اساتید بزرگ چون ابو حامد غزالی سلطان العرفا  فرا گرفت وبکشور های مختلف جهان سفر کرد. سعدی تاثیر انکار ناپذیر به زبان فارسی گذاشته است وما همه مدیون او میباشیم بطوریکه که شباهت قابل توجهی بین فارسی امروز و زمان سعدی وجود ندارد.سخنان ناب سعدی امروز ورد زبان عام وخاص گردیده است ومانند ضرب المثل  در انجمن هادی ادبی وفرهنگی وحتی در حلقه های سیاسی و میان مردم عوام مورد استفاده دارد. 

ادامه خواندن سعدی آموزگار آزادی اندیشه و قلم  : نوشته – دکتور علی احمد کریمی

ناکامی های سیاسی زلمی خلیلزاد در افغانستان : دکتور علی احمد کریمی

 بعد از چهل سال فجایع جنگ خانمان برانداز داخلی تحولات نگران کننده و خوشبینانه در افغانستان   درآستانه تکوین است. برای نخستین بار درتاریخ کشور ما دو رئیس جمهور در کنار هم در پایتخت کشور مراسم تحلیف را ادا نمودند. در مراسم تحلیف عبدالله  نمایندگان اقوام مختلف افغانستان اشتراک ورزیدند که درواقع نمایشی از اعتراض برعلیه نتایج جعلی  انتخابات بود.غنی باوجودیکه از امکانات قوی برخورداراست  به جای جلوگیری از دومراسم تحلیف به رقیب خود کمک نمود تا  نمایندگان اقوام مختلف از ظلم که درحق عبدالله بار ها صورت گرفته بود حمایت نمایند و نام عبدالله چون نخستین سیاستمداری که توانست اقشار مختلف کشور رابه دنبال خود بکشاند ثبت تاریخ گردد.

ادامه خواندن ناکامی های سیاسی زلمی خلیلزاد در افغانستان : دکتور علی احمد کریمی

” چرا کافر عادل بهتر از مسلمان ظالم است”؟… دکتور علی احمد کریمی

دکتور علی احمد کریمی

 افغانستان سر زمین سلحشور و خانه مشترک اقوام متنوع،  با طبیعت زیبا،گنجینه های عظیم و پنهان وافتخارات بزرگ فرهنگی وتاریخی است. با وجودیکه افغانستان درطول تاریخ مورد تهاجم بی وقفه بیگانگان قرار گرفته است اما مردم قهرمان ما در سخت ترین دوران زندگی  از تمامیت ارضی خود دفاع نموده اند و قوی ترین،مکار ترین و بد ذات ترین دشمنان این مرز و بوم را از هوس  تجزیه این سرزمین سلحشور نا امید گردانیده اند.  ولی چرا  مردم ما امروزبه سرنوشت مشترک شان بیطرف وبی تفاوت گردیده اند.؟ چرا کافر عادل بهتر از مسلمان ظالم است ؟و چرا مردم ازدولتهای دست نشانده مایوس و از رهبران سیاسی سلب اعتماد نموده اند .؟ این بی اعتمادی ، بی تفاوتی وبیطرفی مردم مانع بزرگ برای برقراری صلح پایدار و قابل قبول برای همه گردیده است وحتی می تواند عواقب خطرناک تر در آینده به دنبال داشته باشد.

ادامه خواندن ” چرا کافر عادل بهتر از مسلمان ظالم است”؟… دکتور علی احمد کریمی

خودکشی سیاسی اشرف غنی !… دکتور علی احمد کریمی

دکتور علی احمد کریمی

اکثریت مردم افغانستان امضای موافقتنامه صلح را یگانه راه پایان جنگ می دانند. مردم افغانستان ادامه وضع موجود را برای خود و آینده کشور ناممکن می ببینند و بیشتر ازاین آرزو ندارند قربانی و اسیر تکه داران جنگ گردند، امریکا و جوامع جهانی نیز به این نتیجه رسیده اند تا دراستراتژی خود در افغانستان تجدید نظر نمایند. توافقنامه صلح در قطر بنام “دولت امارات اسلامی افغانستان” که امریکا آن رابه این نام به رسمیت نمی شناسد به عنوان توافقنامه صلح  با طالبان امضاء نمود .

ملا برادر بعد امضاء این بزرگترین سند تاریخی بعد ازجنگ دوم جهانی درطولانی ترین جنگ با ابرقدرت برتر جهان از کشور های جهان وبه ویژه بازیگران فعال در منطقه ابراز سپاسگزاری کرد و مجاهدین افغانستان را دعوت به همکاری نمود. تا به” امارات اسلامی” نام “خود ساخته و بدون اراده مردم که تاهنوز هیچ کشوری” آنرا به رسمیت نمی شناسد بیعت نمایند.

ادامه خواندن خودکشی سیاسی اشرف غنی !… دکتور علی احمد کریمی

سکوت نگران کننده وجدان خفته غرب در انتخابات افغانستان !– نویسنده : دکتور علی احمد کریمی

دکتور کریمی

خوانندگان محترم آگاه اند که نویسنده این قلم در نوشته های ” سناریوی غرب در انتخابات افغانستان” ” چرا مردم افغانستان انتخابات را تحریم نمودند” ” جسارتهای اشرف غنی در جنگ با مجاهدین” و”آینده انتخابات افغانستان و چالشهای روبروی ترامپ”   اهداف انتخابات را در شرایط جنگ  ، بی امنیتی و مخالفت گروههای سیاسی در داخل چون تحمیل حاکمیت  اقلیت بر اکثریت ،مشروعیت بخشیدن دولتهای vassal یعنی غلام  و ادامه حضور طولانی نیروهای خاریجی درجنگ ضرورت پیشگویی گردید که به آینده صلح ، ثبات و اتحاد  کمک نه خواهدکرد و منجر به بحرانهای بدتر میگردد .پیشگویی درباره رویداد های سیاسی در جهان معاصر کار پسندیده نیست ولی آنچه در نوشته های بالا ذکر گردیده بود تحقق یافت.

ادامه خواندن سکوت نگران کننده وجدان خفته غرب در انتخابات افغانستان !– نویسنده : دکتور علی احمد کریمی

برازندگی اندیشه های آزادی خواهانه فیلسوف امریکا در جنگ افغانستان !نوشته – دکتور علی احمد کریمی

 توماس پین پدیده نادردرتاریخ امریکا (۱۷۳۷-۱۸۰۹).
 سومین دوشنبه ماه جنوری به افتخار مارتین لوتر کینگ رهبر جنبش سیاهان در سرتاسر امریکا تعطیلات رسمی اعلام گردیده است. جهان اورا چون قهرمان مبارزه با تبعیض می شناسند، رسانه های امریکا در این روز با نشر تصویر ده فیلسوف و نخبگان فاخر این کشور نوشتند که برای هرآمریکایی با سواد شرم آور خواهد بود اگر نوآوری های فکری،دستآوردهای علمی ،تاریخی و ملی آنان را ندانند . درمیان این ده فیلسوف به علاوه مارتین لوتر کینگ  نام توماس پین نویسنده،فیلسوف و فعال سیاسی بریتانیایی تبار ذکر گردیده است که در انقلاب امریکا برعلیه استعماربریتانیا  روی جریانات فکری مردم امریکا تاثیر گذاشت و منجر به انقلاب امریکا وبیاینه استقلال امریکا شد  . توماس پین با نوشتن کتاب ” عقل سلیم” با زبان ساده وعام فهم و بدون استفاده از زیور ادبی، دولت بریتانیا را  دولت ستم پیشه خواند، مردم می پرسند پادشاه امریکا کجاست؟ قانون شاه امریکا است.

ادامه خواندن برازندگی اندیشه های آزادی خواهانه فیلسوف امریکا در جنگ افغانستان !نوشته – دکتور علی احمد کریمی

جسارتهای اشرف غنی درجنگ بامجاهدین !: دکتور علی احمد کریمی

دکتور علی احمد کریمی

مردم افغانستان ازبازی های مبتذل شعبده بازان سیاسی  خسته ،ناامید وبی تفاوت گردیده اند. همه می‌دانند که انتخابات و نتایج آن به مصلحت ارباب بزرگ اعلام میگردد تا ضرورت حضور خود را تازمانی که می خواهد مشروعیت بخشد.  بازی انتخابات کنونی درکشور ما شبه به تیاتری بود که به هنرنمایی یک بازیگر اجرا گردید . اشرف غنی در این تئاتر چون بازیگر ماهر رقبای خودرا به پشت پرده این تئاتر آزاد گذاشت تا به کوبیدن بد اخلاقی ها و رسوایی همدیگر بپردازند . غنی با استفاده ازشمشیر قدرت اجرایی، پاهای آنان را قطع نمود تا چون بازیگر اصلی و جالب به روی صحنه ظاهر نگردند،اشرف غنی با شناخت دقیق از رقبای مجاهد کشف نمود که آنان پایه مردمی و سابقه پاک و درخشان  در عالی ترین مقامات دولتی ندارند.

ادامه خواندن جسارتهای اشرف غنی درجنگ بامجاهدین !: دکتور علی احمد کریمی

آفتهای تنبلی اجتماعی در افغانستان!… دکتـور علـی احمـد کریـمی

تنبلی اجتماعی چیست؟ تنبلی اجتماعی  هرکاری را به آینده گذاشتن ،به تعویق افگندن و فرار از مسئولیت  است که از آفتهای نگران کننده اجتماعی به شمار می آید که بین افراد  معمولی ،دانشمندان ،سیاستمداران و تحصیلکرده ها در سطوح مختلف دیده میشود  . روانشناسان مهم ترین معیار های تنبلی،  اجتماعی را چون ” تقدیرگرایی، مراجعه به فال گیری ورمال،تمایل به کار زود بازده و یک شبه،خودداری و فرار از مسئولیت به دلیل منافع فردی ، کسب درآمد ازراه آسانتر  چون دلالی،پارتی بازی، دروغگویی،فساد ،رشوه،،بدخواهی وبد دلی،راحت طلبی، تن پروری ،تجمل پرستی و کار ها را بدست حوادث سپردن  می‌نامند .

ادامه خواندن آفتهای تنبلی اجتماعی در افغانستان!… دکتـور علـی احمـد کریـمی

چرا امریکا مانند روسیه در سوریه بر علیه تروریسم در افغانستان نجنگید؟ : دکتور علی احمد کریمی

     سال ۲۰۲۰ بحران های مانند خاورمیانه، جنگ تجارت میان امریکا وچین، افزایش گرمای خطرناک زمین، ادامه جنگ نامعلوم در افغانستان،جنگ اوکراین و تشدید اختلافات میان روسیه و امریکا بیم مجدد مسابقات تسلیحاتی را تشدید بخشیده است و اگر چالشهای پیشرو از راه  همکاری های مشترک واحترام متقابل حل نگردد خطر تصادم بزرگ را ناگزیر خواهد گردانید. ثبات جهانی ارتباط مستقیم به همکاری های مشترک دارد و هیچ قدرت ولو بزرگ به تنهایی نمی تواند شرایط که‌ در دنیای  امروز حاکم گردیده است امنیت عمومی را تامین نماید ،انکسار قدرت در روابط بین المللی بیشتر باعث تشدید بی ثباتی‌ و هرج ومرج در جهان خواهد گردید. ادامه خواندن چرا امریکا مانند روسیه در سوریه بر علیه تروریسم در افغانستان نجنگید؟ : دکتور علی احمد کریمی

ماموریتهای نا تمام امریکا و ناتو در افعانستان ! … دکتـور عـلی احـمـد کریـمی

    به آرزوی پیروزی جشن صلح بر جنگ در سال نو میلادی ۲۰۲۰ در افغانستان.
درسال نو میلادی ۲۰۲۰ مردم دنیا  آرزودارند تا کره زمین این خانه زیبا و مشترک تمام مردم جهان خانه همکاری های صادقانه،صلح و صفا و گفتگوی فرهنگها و تمدن ها، پیروزی سیاست های احترام متقابل به  خاطرمنافع متقابل بر خود خواهی های یک جانبگرانه وتسلط جویانه  باشد. پیشگویی های متفاوت ومتضاد همراه با خوشبینی های نگران کننده در سال نومیلادی  ۲۰۲۰ از جانب دانشمندان وسیاستمداران و نظامیان ابراز میگردد وداغ ترین رویداد آغاز  سال نو را، استیضاح رئیس جمهور ترامپ درمجلس سنای  و انتخابات پیش روی ریاست جمهوری آمریکا پیشگویی می نمایند. مجلس نمایندگان آمریکا در اواخر ماه دسامبر سال ۲۰۱۹ به استیضاح دونالد ترامپ رای دادد،گام بعدی برگزاری اجلاسیه مجلس سنا برای تصمیم گیری پیرامون برکناری ترامپ از مقام ریاست جمهوری است، امری

ادامه خواندن ماموریتهای نا تمام امریکا و ناتو در افعانستان ! … دکتـور عـلی احـمـد کریـمی

خلا اخلاقی در آئیـنه دولت و اجتـماع!.. دکـتور علی احـمد کریـمـی

   زمامداران متکبر و تشنه به قدرت افغانستان بیشتر از چهل سال در طوفان روزگار با تکیه با نیروهای خاریجی اخلاقن ، عمدا و بطور افتخاری عامل کامل جدایی  دولت از مردم گردیده اند که درنتیجه باعث تشدید  بحرانهای سیاسی،اقتصادی ، اجتماعی وخلا اخلاقی گردیده است  ،انحطاط درامور اخلاقی دلیل نه دارد بلکه در اثر علت ها مانند استبداد های سیاسی و اختناق های  مذهبی که مادر تمام رذایل اجتماعی است بوجود میآید.ما باید مدیون افتخارات تاریخی،فرهنگی و اخلاقی خود باشیم که مهمترین عامل وحدت است  ورنه کشور ما دراین طوفان های بی وقفه در طول چهل سال فرو می پاشید،تاریخ افتخارات فرهنگی ما واقعن از امپراطوری های فرهنگ  و اخلاق پسندیده جهان محسوب میگردد. به گفته سلطان العرفا مولانا بزرگترین آفت وبیماری درجامعه مفاسد اخلاقی‌ است اومفاسد اخلاقی را مادر تمام رذایل می خواند ،و کوتاه ترین راه پیروزی بر مفاسد اخلاقی را عشق ،مهربانی و محبت که گرایش به خیر و نیکی و برکت که زیبا ترین مظهر فضیلت است می دانست. مهم ترین پیام بزرگان ما درس اخلاق مداری به تمام بشریت بوده است،  اکثری از خوانندگان این شعر  شیخ الجل سعدی را ازدوران مکتب شایدبخاطر داشته باشند :

بیاد دارم دارم ز پیر دانشمند

توهم ازمن بیاد دار این پند

هرچه بر نفس خویش  نپسندی

نیز بر نفس دیگری مپسند  

ادامه خواندن خلا اخلاقی در آئیـنه دولت و اجتـماع!.. دکـتور علی احـمد کریـمـی

زندان پلچرخی گورستان زندگان است!!! :دکتور علی احمد کریمی

  افزایش شمار زندانیان وضع را در زندانهای کشور بد وفلاکت بار گردانیده است . باوجودیکه ملیارد ها دالر کمک های خارجی وسازمان ملل برای بازسازی افغانستان واز آن جمله زندانها سرازیر گردیده است اما در اثر فساد سازمانهای امنیتی زندانهای افغانستان به گورستان زندگان تبدیل گردیده است ، زندانیان حتی از آب ،غذای کافی، دسترسی به کمک های بهداشتی و سایر تسهیلات مانند آکسیژن در سلولهای زندان محروم اند و زندانیان به دلیل رفتار های نامطلوب وفساد مورد تحقیر،شکنجه وتجاوزقرار می گیرند .

ادامه خواندن زندان پلچرخی گورستان زندگان است!!! :دکتور علی احمد کریمی

سفر محرمانه ترامپ وآینده افغانستان!… : دکتور علـی احـمد کریـمی

 سفره های محرمانه ویا خود سرانه سران جهان یک امر معمولی است وسابقه طولانی در روابط بین الملی دارد و در آینده نیز ادامه خواهد یافت.                              کنفرانس تهران به تاریخ ۲۸ نوامبر سال ۱۹۴۳ به اشتراک استالین،روزولت وچرچیل به صورت سری و مخفیانه در سفارت شوروی در تهران بر گزار گردید. دولت ایران و مسئولین آن از برگزاری این کنفرانس بی خبر بودند . چیرچل و روزولت از فرودگاه به سفارتهای خود رفتند و به استالین نیز به فرودگاه تهران پیشنهاد گردید که به سفارت شوروی برود ولی استالین به خاطر احترام به کشور میزبان به دیدار شاه جوان رفت.  چرچیل و روزولت حاضر نشدند به دیدار شاه بروند و تنها برای چند دقیقه در حیاط سفارت شوروی با شاه دیدار نمودن ،ایران در آن زمان در تصرف نیروهای متفقین بود وحتی کاخ سعد اباد شاه توسط نیروهای شوروی محافظت میگردید ، اما هرسه کشور توافق نمودند تمامیت ارضی ایران حفظ گردد.  ادامه خواندن سفر محرمانه ترامپ وآینده افغانستان!… : دکتور علـی احـمد کریـمی