پیام تبریکی بمناست شصت و سومین سالگرد تولد عالم و دانشمند بزرگ پوهنمل استاد محمد عالم لبیب : استاد – م – اسحاق ثنا

شنیده ام که برخی از دوستان فرهنگی اعم از شاعر و نویسنده گان سابقه دار و جوان به مناسبت شصت و سومین سالگرد تولد عالم و دانشمند بزرگ، زبان شناس زبان فارسی دری و ازبیکی، تیوری پرداز، منتقد ادبی، شاعر ذوالسانین پوهنمل استاد محمد عالم لبیب را تجلیل می نمایند. خواستم من نیز چون با این دانشمند نستوه از نیم قرن به اینسو آشنایی دارم و همیشه از مظهر علمی و ادبی شان چه زمانیکه در کشور عزیز بودم و یا اینکه امروز در خارج بسر می برم استفاده برده و منحیث شاگرد از ایشان آموخته ام. بناْ ضمن مبارکباد از سالگرد تولد استاد، متذکر میشوم که مقام فضل و تبهر پوهنمل استاد محمد عالم لبیب در شعر به زبانهای فارسی دری و ازبیکی آشکار است.

ادامه خواندن پیام تبریکی بمناست شصت و سومین سالگرد تولد عالم و دانشمند بزرگ پوهنمل استاد محمد عالم لبیب : استاد – م – اسحاق ثنا

مکتب عرفانی نجم العرفا که با نور حق پیوسته درساحه معرفت و دانش نور افگنی میکند٬ بخود می بالم که چند صبائی در محیط کتابخانه عامه کابل در سایهء این ابرمرد خرد٬ سپری کرده ام. به پاس آن ایام فرض میدانم تا نشرات این هفته را به حضرت نجم العرفا تخصیص بدهم. هشادمین سالروز تولد شما ای پدر معنوی فرهنگ والای افغانستان مبارک باد! با حرمت بی پایان : ماریا دارو

هشتادمین سالروز تولد ستارهٔ تابناک و درخشندهٔ آسمان عرفان و تصوف و ادبیات و فرهنگ کشور؛ استاد سخن نجم العرفا شیخ حیدری وجودی شاعر عارف و عارف شاعر به کافهٔ اهل ادب و فرهنگ کشور مبارک‌باد. عمرشان طولانی و صحتمندی و سعادت قرین حال‌شان باد! : وحدت الله درخانی

“روز معلم” روز فرشته یی که واژهها از بیانش قاصر است : مـهرالـدیـن مشید

   امروز روز معلم گرامی ترین موجود آفریدهء خداوند در زمین است و نمی دانم که با نوشتن کدام واژه ها این روز را مبارکباد بگویم تا در پای آن روح معلمی شاد شود که با شکم گرسنه و دل نالان که با ده ها دشواری ها دست و پنجه نرم می کند و اما از پرورش فرزندان این سرزمین لحظه یی هم فروگذار نمی کند؛ اندکی تلطیف شود و شاید هم این ممکن نباشد.

زیرا که رنج معلم بزرگ تر از آن است که واژه ها به داد اش برسد. شاید اینکه خدا گفته وارث زمین بنده گان صالح و مستضعف است، روی سخنش با معلم باشد. اما اگر هزار بار بگویم که ” در کتاب دل نویسم بامدادروز تو تبریک باد” کمتر از آن باشد که بتوان حق معلم گرامی و ارجمند این فرشته خوی استثنایی و انسان ساز را ادا کرد. این معلم بود که ما را انسان ساخت و نخستین درس آدمگری را برای ما آموختمعلم یعنی رهبر و رهنما و اموزگار انسان در هر عصری برای هر نسلی است  و تنها معلم است که درس انسانیت را برای انسان می آموزد و با دمیدن نور اگاهی غبار جهل و زنگار نادانی را از درون دل ها می روبد و مغز های پوپنک زده را با برش های آگاهی پاک و شفاف می نماید. آری ای معلم گرامی تو ابر مرد نبرد مبارره با جهل هستی و قهرمان راستین معرکه های رویارویی نور با ظلمت و تو هستی که طلسم ناآگاهی را می شکنی و قفل های فولادین جهل را با کلید اگاهی می گشایی. آری معلم عزیز و نهایت ارجمند تو طور معرفت هستی که در وادی های تفتیده و خشکیده جهل و خرافات رسم و راه به پیش رفتن را برای انسان می اموزی و غواص چیره دستی هستی که هنر خوب شنا کردن را برای دانش آموزت می اموزی و نور آگاهی را در چهار دیوار های تاریک ذهن او می افشانی . ادامه خواندن “روز معلم” روز فرشته یی که واژهها از بیانش قاصر است : مـهرالـدیـن مشید

مژده-مژده … کار جلد اول تاریخ هنرو ثقافت افغانستان اثر گران سنگ جناب حامد نوید به پایهٔ تکمیل رسیده و اکنون در دسترس است.

یادداشت نویسنده:

افغانستان، میهن عزیز ما دارای فرهنگ وتمدن باستانی پُربار وغنامندیست. من این وطن و همهٔ مردم خوب آنرا ازهرقوم و تباری که استند با تمام وجودم دوست دارم؛ واین کتاب یعنی هنرافغانستان در عرصهٔ تاریخ نمایندگی ازعشق سرشارم به زادگاه و هموطنانم مینماید .

میهن ما از زمانه های بسیار دور تا ادوار اسلامی و ازآنگاه تا عصرحاضرخاستگاه مدنیت های شکوفای درطی زمانه ها بوده، مردمانی از ازاقوامی مختلف درین سرزمین زیسته ودر درازی تاریخ نقشهای جاودانی از خود بجا مانده اند.

مبرهن است که این پدیده های ناب هنری وادبی بخش مهمی از گنجینه های تمدن انسانی را تشکیل میدهد . هرچند فرهنگ وتمدن باستانی افغانستان با نامهای پارینهٔ آن یعنی آریانا ، خراسان و افغانستان که مانند اکثر کشور ها درطی زمانه ها داشته، در نتیجهٔ سیاستهای جهانی وبازی با کلمات درسطح جهانی اغماض گردیده، و لی این مدنیت متعلق به همه مردم افغانستان است.

از سویی متأسفانه درنتیجهٔ کم توجهی خود ما دربسیاری از موارد آثار تاریخی میهن ما بنام کشورهای همجوار تسجیل یافته ، درحالیکه تحقیق وپژوهش در هرشهر و روستای افغانستان، از بلخ باستان تا کندهار و زرنج و ازهری تا غور،بامیان ، غزنه و گردیز، و بهمین ترتیب از پروان ، کاپیسا ، کابل و لوگر تا ننگرهار ونورستان این نکته را ثابت میگرداند که در هر دور و زمانی درین سرزمین اثری آفریده شده و ازخاک آن شاعر، هنرمند و متفکری برخاسته است.  روی این اصل این نوشته را که ثمرهٔ تحقیق بیش از سه دهه من یعنی از زمانیکه مضمون تاریخ هنر جهان و افغانستان را در کانون هنرهای زیبای پوهنتون کابل تدریس میکردم و این پژوهش تا کنون ادامه دارد، به هموطنم تقدیم میدارم ،
چون میدانم مردمیکه هویت تاریخی و فرهنگی خودرا می شناسند، هیچگاه ازصفحهٔ روزگار محو نمیشوند.

با ابراز سپاس فراوان از هموطنان نهایت عزیز ، فرهیخته و با احساسیکه به فرهنگ غنی واصیل این سرزمین باستانی علاقه دارند و مرا در رونمایی این کتاب در کلیفورنیای جنوبی وشمالی یاری نموده اند، به عرض میرسانم که هموطنان گرامی میتوانند این کتاب را در هفتهٔ اول ماه اکتوبر سال جاری از سیات انترنیتی ذیل بدست بیاورند:

hamidnaweedbooks.com

دوستدارتان
حامد نوید  

پیام محترم پروفیسور دکتور عنایت الله شهرانی بمناسبت سمینار بین المللی گرامیداشت از شخصیت و کارنامه های شاه محمد ولیخان دروازی، : پروفیسور عنایت الله شهـرانـی

  شاه محمد  ولیخان دروازی  مرد  سیاست  و تدبیر :

بحضور حضار محترم جلالتمآب وزیر خارجۀ دولت اسلامی افغانستان و اعضای عالیقدر سمینار عالی شاه محمد ولیخان دروازی وکیل السلطنت اعلیحضرت شاه امان الله غازی سلام و احترام تقدیم میگردد.
در بارۀ شاه محمد ولیخان دروازی یا این شخصیت بی بدیل در سیاست و تدبیر بعد از شهادتش حکومت های وقت تا دوران آخرین زعیم خاندان محمد نادرشاه خان کسی اجازه نداشت تا بنویسد، یک مقاله بنام مستعار «حبیب زاده» از شادروان سید قاسم رشتیا در کابل بوقت رژیم پیروان روسها بطبع رسید ولی دیگران در اطراف آن تبصره ننمودند چونکه همه عکسها، اسناد و معلومات از میان برده شده بود.
در امریکا یک سلسله مقالات دنباله دار را اینجانب شهرانی در جریدۀ «امید» دربارۀ حیات پر بار، لیاقت، کاردانی و سیاستمداری شاه محمد ولیخان دروازی نوشتم و در آن مضمون خواهش نمودم که نویسنده گان منبعد کلمۀ «شاه» را طبق سنت مردم قهرمان درواز و بدخشانیان پیش از نام شان علاوه نمایند، اتفاقاً بعد از آن اکثر دانشمندن آن خواهش را پذیرفتند، چونکه کلمه «شاه» جزء نامشان بود.
درواز نام بلند آوازه ییست که با داشتن صفات عالی لقب افسانوی «کوه قاف» را بدو نسبت میدهند، مردم روشنفکر، بیدار و با فرهنگ درواز به فرهنگی بودن شهرۀ آفاق اند، به همان گونه که تاریخ درواز قدیم است شعرای درواز از حساب بیرون میباشد، جناب دانشمند گرامی نجیب بیضایی بعد از اختصار در دو جلد شعرای درواز را تهیه داشته اند، همچنان که شادروان استاد محمد نادر سروری مؤسس مکتب درواز شعرای درواز را در مجلۀ «عرفان» بطبع رسانیده بودند
ادامه خواندن پیام محترم پروفیسور دکتور عنایت الله شهرانی بمناسبت سمینار بین المللی گرامیداشت از شخصیت و کارنامه های شاه محمد ولیخان دروازی، : پروفیسور عنایت الله شهـرانـی

غور؛ زندان جغرافیایی افغانستان : احمد سعیدی

 

  ولایت غور با ده واحد اداری آن (ده ولسوالی به شمول مرکز)، در دلی سلسله کوه های بابا، سیاه کوه، فیروزکوه، بکک، بند بور، بندغوک، بند باین، چهل ابدال، صدبرگ و سلاح خانه و همچنان منبع و سرچشمه هریرود و همینطور در همسایگی هلمند، ارزگان، فراه، هرات، بادغیس، دایکندی، بامیان و فاریاب واقع شده است. هریرود از چشمه های ولسوالی لعل و سرجنگل آن سرچشمه گرفته از مرکز غور(فیروزکوه) گذشته و بطرف غرب جریان میابد، در بالای آن در ساحات غور تنها یک بند برق بنام (پوزلیچ) در حال ساخت و ساز بوده که متاسفانه در روزهای اخیر کارآن نیمه کاره، توقف و تعطیل شده است. دومین و کوتاه ترین شاهراه ی که با ساخت آن ولایات حوزه غرب را با شمال و مرکز کشور وصل میسازد از این ولایت عبور میکند. این سرک از هرات شروع، در کنار دریای هریرود امتداد یافته با عبور از مناطق خوش آب و هوای و ساحات و آبدات تاریخی همچون چشمه شفا ولسوالی اوبه، آبدات تاریخی و زیارت چشتی ها در ولسوالی چشت شریف، دره ی جام و بیدان قریه کمنج ولسوالی شهرک غور، منار تاریخی جام، فیروزکوه، قلعه ضحاک، بت های بامیان، بند امیر و غیره به کابل میرسد. مردم حوزه غرب بخصوص مردم ولایت غور در ساخت و اسفالت این سرک حرکات مدنی زیادی انجام دادند ولی از سوی مقامات مرکزی در زمینه توجه لازم صورت نگرفت. ادامه خواندن غور؛ زندان جغرافیایی افغانستان : احمد سعیدی

بیناد زندگی استاد پر تو نادری را مـورد تقدیر قرار داد.

استاد پرتو نادریبهترین شاعر سال 1396

Posted by ‎بنیاد زنده گی‎ on Saturday, April 28, 2018

سایت  ماریا دارو:  این  موفقیت را برای  استاد سخن  پرتو نادری  تبریک  میگوید.

جشن نوروزی و شور وهلهلۀ بهاری بر همگان مبارک باد. نوروز باهیچ دینی پیوند ندارد و اما پیوندی استوار با انسان، تاریخ و طبیعت دارد : مـهـرالـدیـن مشـهیـد

نوروز آغاز شگوفایی ها و شگفتن ها و نماد اهورامزدایی و دگرگونی های ژرف در طبیعت است که پیام آور همدلی و هم آمیزی انسان و طبیعت بوده و جهان وارد یک تحول بزرگ می شود. روح شادی و طراوت در هستی می دمد و بساط سرد و خستۀ زمستانی را یک سره جمع می کند، روح شادی و طراوت را در هستی می دمد و نفخ امید های تازه را در صور زنده گی می وزد. نوزوز ابعاد و سیمای گوناگون دارد و یا به تعبیری یک سکه در دو روی است که  در یک چهره نماد اسطوره یی و در روی دیگر نماد تاریخی دارد؛ اما هرچه باشد، این مسافر سبزپوش که از آنسوی تاریخ آمده است و با همین قبای سبز اش به مثابۀ سنگی شناور تاآنسوی تاریخ استوار منزل می زند و هرگز فتوا های خس و خاشاک گونه،  سیر سیلاب آسای آن را  مانع نمی شود؛ برعکس این مسافر کهنسال تاریخ هر از گاهی بر فراز اسطوره های بلند قامت آرایی می کند. اسطوره ها در اصل حقایق ماندگار و رویا های مینوی بشر در بستر تاریخ بشری اند که جهت های عملی پیدا نکرده اند و به گونۀ رویا ها در سیمای اسطوره ها در دل تاریخ  رسوب کرده اند. اسطوره ها  را سرگذشتی مینوی یا بهشتی می خوانند که ارایه کنندۀ عمل، عقیده و پدیده های طبیعی است بخشی از آنها از روایت ها گرفته شده و با آیین وعقیدۀ دینی پیوند ناگسستنی دارد. در اصل اسطوره سخن از این دارد که  چگونه پدییده یی ظهور می کند و به هستی خود ادامه می دهد. ادامه خواندن جشن نوروزی و شور وهلهلۀ بهاری بر همگان مبارک باد. نوروز باهیچ دینی پیوند ندارد و اما پیوندی استوار با انسان، تاریخ و طبیعت دارد : مـهـرالـدیـن مشـهیـد

حلول سال ۱۳۹۷-ش- و نوروز باستانی را برای تمام شما دوستان و بخصوص برای ملت رنج کشیده ومظلوم افغانستان تبریک وتهنیت میگویم .

دوستان گرانقدر !

سال  نو و بهار نو را به امید آغاز  یک زندگی  خوب  و با سعادت  و عاری  از کشتن وخون ریزی برای  تمام  اقوام  ونژاد های  مختلف  وطن  خویش آرزو دارم.  و تحکیم  وحدت  و همبستگی  تمام  ملت  نجیب  خودرا  در احیای  صلح در  کشور میخواهم.  بقول (  نجیب  برید ) شاعر  وطن  که  سروده  است :

دشت وصحرا از  لاله  چراغانست

بلبل  در  چمن زار  است ٬ نوروز مبارک باد

ای  مردم  با  همت  برخیز و نوا سر کن

دشمن  همه غدار است  نوروز  مبارک باد

شاعر  دیگر  بنام  (سمیع  حامد ) میگوید

زبان گشود پرستو که بهاران آمد

ولی  چو بال  برآورد تیر باران شد

بهار آمد وشعر بهشت بر لب داشت

اسیر  خاطر خونین سوگداران شد

       سال  سبز  و پرشگوفه  وبا سعادت  پیشرو داشته باشید.

 

 

دوستان گرانقدر٬ هـمـوطـنان عـزیـز عـید هـمـه تـان مبـارک باد.

دوستان گرانقدر!   با وجود چنیدن دهه  جنک  در وطن  عزیز ما  هنوز هم  خون  ریزی و قتل  هموطنان  ما  در هر  گوشه  وکنار  کشور  دوام  دارد  و امنیت  تامین نگردیده  است. بسیار هموطنان عزیزما از عید  خبری ندارند  بناٌ جای  تبریک باید  برای هموطنان ما  که عزیزان  شان راازدست  داده  اند ٬ تسلیت  عرض بداریم . و برای آنهای که  شکم گرسنه و پای برهنه از  خانه وکاشانه  شان  بیجا شده اند ٬ صبر میخواهیم . 

                       ترحم پیشه پیـغمبـرانست  – سـتم کردن رسـوم کافرانـست

غزیزا تا توانی دل بدست آر –  که عرش الله قلوب مومنانست

زبد بگریز با نیکان بیـامـیـز –    بهشت عدل جای صاحب دلانست

شعرفوق از شاعره  شیرین سخن عایشه درانی برای تبریکی عید خیلی بجاست. 

فوتو ازصفحه  دکتور ارغند گرفته شده  است.

این عید چه عید است؟ : نورالدین همسنگر

این عید چه عید است که دلی شاد نسازد –  ویرانه دلها زغم آزاد نسازد

رحمی نکند حال پریشانی مارا – این خانه تهی ناله وفریاد نسازد

بابی به رخ خسته ای مردم نگشاید – شور وطربی شهر دل ایجاد نسازد

از دام وقفس خیل قناری نرهاند – ماتمکده ای لانه ُ صیاد نسازد

هر خار وخس دامن گلزار نچیند – این باغ وچمن پر گل وشمشاد نسازد

گلبانگ تبسم نشود دیده ای گریان- آشفته شب راحت بیداد نسازد

این عید چه عید است؟که دلی شاد نسازد – این خاک زهر قید غم آزاد نسازد.

                          هالند-اگست ۲۰۱۷

                       نورالدین همسنگر

مصاحبه محترم آشنا بامحترم نوراحمد خالدی کارشناس ،تحلیل ګر مسایل سیاسی وتاریخی افغانستان ،نویسنده ،شاعر وکارمند سابق ارشد احصائیه افغانستان واسترالیا رادرمورد اهمیت وتاریخچه ۲۸ اسد روزی استقلال افغانستان .

  درمورد اهمیت وتاریخچه ۲۸ اسد روزی استقلال افغانستان را دراینجا بشنوید

تو ای غازی تو ای مرد دلاور « امان الله خان » همه افـغـان به پیکار تو نازد — خدا روح و روانت شاد سازد «حمید پرافشان » به مناسب تجلیل از (۹۸) سال استقلال افغانستان ویدیو تلویزیون طلوع را تقدیم میداریم.

قرار یکه  استماع  نمودید از تحولات و افتخارات و اشتباهات  زمان «شادروان  امان الله خان» یاداآوری  گرید مگر افراد و اشخاص و جواسیس خارج و داخلی که در سقوط  نظام دست  داشتند٬ نام برده نشده  است.

فیلم جدید خانم رویا سادات بنام « نامه ٔ به ریَس جمهور » – سایت مـاریـا دارو ایـن موفقیت بزرگ را برایش تبریک میگوید

چند روز بعد، فلم «نامه‌ای به رییس‌جمهور» به کارگردانی رویا سادات، کارگردان افغان در «جشنواره فلم لوکارنو» در سوییس نمایش داده می‌شود. این فلم روایتی متفاوت از پیچیده‌گی‌های زنده‌گی شهروندان افغانستان و ابعاد زنده‌گی خصوصی زنان افغان را به تصویر کشیده است. در فلم «نامه‌ای به رییس‌جمهوری» زنی به نام ثریا محکوم به قتل شوهرش است. در یکی از بخش‌های «تریلر» فلم، ثریا را نشان می‌دهد که در گوشه‌ی زندان در حال نوشتن «نامه» است. رویا سادات، این کارگردان و فلم‌ساز جوان افغان که تجربه‌ی ساخت چندین فلم داستانی و مستند را دارد، این بار با امکانات کم، فلم بلند سینمایی را در کابل ساخته است.

خانم سادات در مورد فلم «نامه‌ای به رییس‌جمهور» گفت: «ایده و طرح ابتدایی از من بود، اما عزیز دلدار [همسر کارگردان] فلم‌نامه را نوشته است، از همان ابتدا این نام را به فلم انتخاب کرده بودم. این فلم، کاملاً در افغانستان به خصوص در کابل فلم‌برداری شده است. یک تعداد «لوکیشن‌ها» بازسازی شده، اما بیشترش واقعی است، ما در این فلم کوشش کردیم که معیارهای جهانی را در فلم داشته باشیم.»

ادامه خواندن فیلم جدید خانم رویا سادات بنام « نامه ٔ به ریَس جمهور » – سایت مـاریـا دارو ایـن موفقیت بزرگ را برایش تبریک میگوید

غریب‌ترین شاگرد اول‌نمره‌ ‌ٔ عمومی کانکور؛سال۱۳۹۶ – پوهنتون کابل : حسن کریمی

روزی که نتایج کانکور سال ۱۳۹۵-۱۳۹۶ خورشیدی اعلان شد، رضا در پس‌خانه‌ی دکان یکی از دوستان نزدیکش، خواب بود. یکی از رفیق‌هایش با او به تماس می‌شود و می‌گوید: «او بچه رضا، نامت دَر فیسبوک‌ها برآمده، دَ کانکور اول شدی.» رضا ساعت ۲ بعد از ظهر، یکی دو ساعت بعد از اعلان نتایج کانکور به یکی از «انترنت کلپ‌های شهر» مراجعه می‌کند و می‌بیند که «مقام اول کانکور» سال ۱۳۹۵-۱۳۹۶ را گرفته است.

 در «لیسه عبدالرحیم شهید»، معلمان به‌خاطر اول شدن رضا رفعت به همدیگر تبریکی می‌دهند. چون رضا شاگرد این مکتب بوده است. روز شنبه گذشته، نتایج کانکور سال ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶ اعلان شد. رضا رفعت فرزند عوض، شاگرد مکتب عبدالرحیم شهید در کابل، با اخذ ۳۴۴.۲۴ نمره رتبه اول کانکور را از آن خود کرد. به گزارش وزارت تحصیلات عالی افغانستان در ۱۳۹۵بیش از ۱۶۹ هزار نفردر کانکور شرکت کردند که بیش از ۶۰ هزار تن در مؤسسات تحصیلات عالی راه یافتند.

ادامه خواندن غریب‌ترین شاگرد اول‌نمره‌ ‌ٔ عمومی کانکور؛سال۱۳۹۶ – پوهنتون کابل : حسن کریمی

از طرف وزارت هنر وفرهنگ لقب استادی برای وحید قاسمی داده شد : نگارنده – زلــمـی رزمی

وحیدقاسمی آوازخوان ، نوازنده و آهنگسازبا ذوق و محبوب رادیو وتلویزیون کشور را همه میشناسیم .
اوهنرمندی است متواضع و بی ادعا که صدا و آثار و آهنگهای بیادماندنی اش را از سالها به اینطرف ازطریق رادیو وتلویزیون، کنسرتها ومحافل هنری می شنویم ، زمزمه می کنیم و مجالس سرور و شادمانی برپا می کنیم.
وحیدقاسمی اخیرا به برسم سپاس و قدردانی از چهل سال خدمات هنری اش درعرصه موسیقی لقب استادی را دریافت کرد.

ما هم ضمن عرض تبریک و تهنیت، اینک زندگینامه و کارنامه هنری وی را اختصارا بخوانش میگیریم و ذکر خیری ازاو بعمل می آوریم تا شاید برای جوانان هنرجو و مستعدکشورسرمشق قرارگیرد و توجه داشته باشندکه نیل برکمال رسیدن به اوج، درهنر و دانش موسیقی جز از راه کوشش بی انقطاع و تلاش مداوم صورت پذیرنیست .
وحیدقاسمی متولدسال ۱۳۳۹ خورشیدی و فارغ التحصیل فاکولته ادبیات دانشگاه یا (پوهنتون کابل) است و فرزند استاد فقید یوسف قاسمی و نواسه سرآمد موسیقی افغانستان مرحوم استادقاسم افغان .
ادامه خواندن از طرف وزارت هنر وفرهنگ لقب استادی برای وحید قاسمی داده شد : نگارنده – زلــمـی رزمی

پیام رستاخیز تغییر به مناسبت عید سعید فطر : سیلمان کبرنوری

   ملت شریف و متدین افغانستان!

اعضای جنبش رستاخیز تغییر با کمال حرمت و صمیمت فرا رسیدن عید مبارک رمضان را به همه‌ی شما و خانواده‌های گرامی تان تبریک عرض می‌دارند. با فهم این که درد و اندوه مردم ما، خاطر هر انسان آزاده و با شرف این ملت را می آزارد، بگذارید عید فرصتی  باشد برای دلجویی و دیدار از خانواده‌های داغده‌ای که متاسفانه در ماه‌های پسین فرزندان شان را تروریسم طالبانی از آن‌ها گرفته است. ما با اغتنام از فرصت به نوبه خود عید را به خانواده‌های سربازان شجاع نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان که با دلیری سینه‌های شان را برای پاسداری از این کشور سپر کرده اند، تبریک می‌گوییم.

هموطنان گرامی!  

ادامه خواندن پیام رستاخیز تغییر به مناسبت عید سعید فطر : سیلمان کبرنوری

عرض تبریک عید سعید فطر به همه همیهنان مستضعف ما و کافه ای ملل مسلمان : نذیز ظفر

ایام پر میمنت عید سعید فطر را به همه همیهنان مستضعف ما و کافه ای ملل مسلمان عرض تبریک گفته عبادات و طاعات شان قبول گرگاه رب العزت قرار گیرد و خداوند بزرگ صلح و آرامی را در وطن عزیز ما بر قرار نماید و جنگ افروزان را به غضب خویش گر فتار نماید .

عیدانه نوشته نذیر ظفر  ۲۰۱۷/۲۴/۶ ورجینیا –امریکا

شب عید است و باشم انتظارت

که فیشن کرده آیی پیش یارت

ادامه خواندن عرض تبریک عید سعید فطر به همه همیهنان مستضعف ما و کافه ای ملل مسلمان : نذیز ظفر

سایت ماریا دارو – روز مادر را برای تمام مادران رنج دیده افغانستان که مادر بمها بالای شان پرتاب گردیده است و هر روز درمـاتـم نشسته اند… بجای تبریک ٬تسلیت عـرض میدارد.

                 

                 آبـروی  اهـل دل  از خـاک پــای  مادر اسـت

                   هـر چـه دارند  این جـماعـت  ازدعای  مادر  اسـت

                       آن بـهـشـتی  را  قـران  میـکند  تـوصـیـف  آن

                     صـاحب  قـرآن  بـگـفتـا  زیـر پـای  مادر اسـت

تبریک و تهنیت به استاد جــمـیـله زمـان انـوری

به تاریخ اول ماه اپریل «2017 »  به ابتکار اتحادیه همبستگی ملی افغان های مقیم بلجیم از بانوی فرهیخته، نطاق ورزیده و اسبق رادیو تلویزیون ملی  افغانستان که عمری  خویش را  بخاطر دانش  و آموزش نسل  جوان  وطنش  درمعارف  کشور صرف نیز نموده  است ٬ طی يک محفل با شکوه ارج گذاری و قدردانی به عمل آمد.  
سوانح مکمل این چهره برازنده و ممتاز را میتوانید  در کتاب  آوای ماندگار زنان افغانستان اثر ماریا  دارو چاپ 208 میلادی کشور  کانادا  در صفحه  192  در لینک  ذیل  مطالعه  بدارید .                                    سایت  ماریا دارو مراتب  تبریکات  خویش را حضور بانو  جمیله زمان  انوری  تقدیم میدارد.                        لینگ ها : طرف  راست  در سایت  ماریا دارو  بر وری کتاب  آوای ماندگار زنان  کلیک نمایید ٬ کتاب  باز  میشود . در صفحه  192 سوانح وی  تحریر  گردیده است. 

 

به استقبال بهار – مژدهُ دیدار : نـورالدین همـسنـگـر

بوی بهار از در ودیوار میرسد

بشگفته گل به دامن گلزار میرسد

باد صبا به کلبه ُ ما شاد میوزد

تاب رمق به پیکر بیمار میرسد

ادامه خواندن به استقبال بهار – مژدهُ دیدار : نـورالدین همـسنـگـر