خواست دل نوشته : نذیر ظفر ورجینیا – امریکا

2ngzlux******* 

دیدن باغ و گل و گلزار میخواهد دلم

بوسه های از رخ دلدار میخواهد دلم

بادهء سرخ ونگار ی نازنین و گلبدن

با لب پر از شکر گفتار میخواهد دلم

ادامه خواندن خواست دل نوشته : نذیر ظفر ورجینیا – امریکا

جام سراب : مولانا کبیر (فرخاری) ونکوور کاناد

 m.a.k.farkhari

شیــخ را نــازم بـبزم دلــبری میــنا گــرفت

  آب حـــیوان از لـب پیــمانه ی صـهــبا گرفت

برمجاهد بین که از خون کسان شالوده ریخت
پایه ی کاخـی که بالـین گنبد خـضرا گرفت

ادامه خواندن جام سراب : مولانا کبیر (فرخاری) ونکوور کاناد

کوره ی کباب چندی قبل مشاعره یی به استقبال شعری از مرحوم حیدر (نیستان) به این مطلع : شگوفه غوره به دل ماند ژاله آب شوی = هــلاک خنجر مــژگان آفــتاب شوی

 NaamloosFARGARI11

اشعار سروده اند و به هدایت محترم “ثنا”شعر واره یی را با آن وزن و قافیه از من مطالعه گردد.

***** 

جهان ز پرده ی جهل ار که بی نقاب شوی
شکوه جلوه ی خورشید و مهتاب شوی

فــتد به سینه ات  از ابر، گنج  آب  حــیات
برای تشنه لبــی چشمه ی پر آب شوی

براه راست رود گــر کـسی به شهـره رسد
بپای کج نگــران عقــ ده ی تناب شوی

نمـی سزد که روی  پشت  ابـر هـای سـیه
ز پشت ابــر سیه سـر کش آفتاب شوی

ادامه خواندن کوره ی کباب چندی قبل مشاعره یی به استقبال شعری از مرحوم حیدر (نیستان) به این مطلع : شگوفه غوره به دل ماند ژاله آب شوی = هــلاک خنجر مــژگان آفــتاب شوی

فرخنده باد ماه مبارک صیام این ماه ضیافت الهی بر تمام مسلیمن .رمضانی – نوشته نذیر ظفر ورجینیا

nazir zafar_esalat 

یارب تو مرا ز عشق خود کام ببخش

مجنون صفتم به کو چه ها نام ببخش

مغروق گــــــناه ام و تو یی بنده نواز

ما را به مـــــــقام ماه صــــیام ببخش

ادامه خواندن فرخنده باد ماه مبارک صیام این ماه ضیافت الهی بر تمام مسلیمن .رمضانی – نوشته نذیر ظفر ورجینیا

رنگ پیری نوشته نذیر ظفر – ورجینیا –امریکا

nazir zafar_esalat******

پیری مرا زبـــزم جوانان کشیده است

مثل گدا زمحـــــفل شاهان کشیده است

تصویر من به آییــــنه آنقدر بد نماست

کآیینه دار چهـــرهء گریان کشیده است

ادامه خواندن رنگ پیری نوشته نذیر ظفر – ورجینیا –امریکا

نیافتم نوشته نذیر ظفر سندیاگو – امریکا

download******** 

بر هر دری که حلقه زدم سر نیافتم

پالـــیدم عمری همدل و یاور  نیافتم

دیدم ز روزگار بسی گرم و سرد را

یک آشـــنا به حرف پیامــــبر نیافتم

ادامه خواندن نیافتم نوشته نذیر ظفر سندیاگو – امریکا

ما را فرو ختند نوشته نذیرظفر 13/25/06

download******

ما را برای غیر چی ارزان فروختند

مثل متاع کــــــهنه به تاوان فروختند

اخوان دست فروش ببــــازار اجنبی

ما را به شادیانه به دزدان فروختند

آتش زدند به رونق کا شانه های ما

ما را میان آتـــش سوزان فروختند

اول به چاه نهادن وبا فتنه های داغ

مثل جمال یوسف ء کنعان فروختند

از بهر نان خویـــش حریفان نا بکار

ما را به صد فسانه به دونان فروختند

زین زاهدان امیدءدعا را مکن (ظفر)

اینها نیات خویش به شیطان فروختند

مـرجــــان : شعر زیبای از نـجــــیــبـه آرش

image003********

بیا باهم به عصرپیش برګرد یم

بیابا لحظ های داغ تاریخ همسفر ګرد یم

تونام قهرمانان را اګرپرسی ؟

به جزچند تا نمیدانم

درون رده های داغ تاریخ ،

هزاران قهرمان بوده

که بی نام ونشان مرده .

تومیدانی ؟

ادامه خواندن مـرجــــان : شعر زیبای از نـجــــیــبـه آرش

چشم امید نوشته : نذیر ظفر لویزیانا –امریکا 13/15/06

 2ngzlux

چشم امیدم به دیدار تو رعــــنا بود و هست

آرزوی وصل درد کهـــنه با ما بود و هست

نگهتء عاشق فریبت از چـــــمنزار جمــال

در دماغ خسته گانت عطردلــها بودو هست

ادامه خواندن چشم امید نوشته : نذیر ظفر لویزیانا –امریکا 13/15/06

دروغ است : …به اقتباس از شعر محترم باری جهانی ( دمور وصبت او نصیحت) …..مسعود حداد

 hadad

    ببخش ای مادرم قربان نامت

خدا حافظ الی روز قیامت

ترک کنم من این جهان راباخودم

میفرستم کافران را در عدم

ادامه خواندن دروغ است : …به اقتباس از شعر محترم باری جهانی ( دمور وصبت او نصیحت) …..مسعود حداد

سجده بر خاک وطن : ملک الشعرا بهار که مدت کوتاهی نماینده مردم بجنورد در مجلس بود : ارسالی مرجان از هالند

وطن امروز اسير دو سه تن بيوطن است
انهدام وطن از نکبت اين چند تن است
اين يک لاشخور و آن دگری جغد سياه
اين يکی مرده خور و آن دگری گورکن است

بوسه جوانی نوشته نذیر ظفر ورجینیا –امریکا 13/06/10

 nazir zafar_esalat

خوشا وقتی که یار جان بوسه میداد

بـــــــــرایم از دل و جان بوسه میداد

جوانی بود و هـــم سر مایه ء حسن

بدون ناز و پرســـــــــان بوسه میداد

ادامه خواندن بوسه جوانی نوشته نذیر ظفر ورجینیا –امریکا 13/06/10

گام مثمر ُ شعر زیبا از : ج عابد

download******** 

دل بدریا نزنی، تسخـــیر دنیــــا نـــکنی

نشوی شهره بشهر، خـــاطره انشأ نکنی

به هوس نوش نکنی، از خُـم نوشین بتان

تاکه در راهِ طمع، رنجه تمنــــا نــــکنی

ادامه خواندن گام مثمر ُ شعر زیبا از : ج عابد

اسرار خلقت… ف .بری

 

Untitled

خدایا این همـــــه اســرار چون است         زعقــــــل نا رسا  بردیـــده خـون است

نه دانــــــم کین همـــه هستی و دنیــا       چـــــــرا پیــــدا وبازهم واژگــون است

 پیـــــــام خلقــــــــت آدم درعالــــــم          سراســــر محنت ورنــــج وجنون است

ادامه خواندن اسرار خلقت… ف .بری