انحرافات اجتماعی در نظام طالبان در افغانستان: نجیب الله ابراهیمی

امارات اسلامی در ماه آگست ۲۰۲۱ قدرت و حکومت افغانستان را بدست گرفت و از آن تاریخ تا اکنون حدود پنج برج سپری می‌شود اما دورنمایی حکومت داری و حکومت کردن توام با اقتدار برای آینده افغانستان اعضای امارات اسلامی طالبان در سطح ملی با انحرافات اجتماعی مواجه خواهند بود. در این مقاله تلاش می‌شود مفهوم انحراف اجتماعی، رویکرد های نظری انحرافات اجتماعی، و عوامل موثر انحرافات اجتماعی در افغانستان در پیوند به انحرافات اجتماعی در مقابل نظام امارات اسلامی پرداخته خواهند شد.

طوری مبرهن است هر واژه و کلمه کاربردی در علوم انسانی دارای بار معنی مطلق و خاص نیست. تعارف که از مفاهیم ارائه می‌شود نسبی است و تلاش می‌شود در این مقاله تعارف و مفاهیم قابل قبولی نسبی را از مفاهیم مطروحه دریافته و به رشته تحریر در آوردیم. 

ادامه خواندن انحرافات اجتماعی در نظام طالبان در افغانستان: نجیب الله ابراهیمی

تحولات افغانستان از روستا به شهر؛ نقش ژئوپولتیکی قصبات بر انتقال قدرت در کابل : نوشته – نجیب الله ابراهیمی

تحولات افغانستان از روستا به شهر؛ نقش ژئوپولتیکی قصبات بر انتقال قدرت در کابل

انسان های که تاریخ را مطالعه نکرده باشند، محکوم به تکرار تاریخ و گرفتار شدن به سرنوشت گذشتگان است. اگر به تاریخ تحولات سیاسی و امنیتی گذشته افغانستان نظر افگنیم، اکثراً تحولات در افغانستان از روستا به شهر صورت گرفته است.

موضوع اصلی این مقاله ریشه یابی تحولات در افغانستان است. فرضیه ریشه تحولات سیاسی و امنیتی در افغانستان از روستا به شهر درست است یا خیر؟

به خاطر درک بهتر، معلومات مزید و نتیجه‌گیری از فرضیه مفروض در این تحقیق به روش کتابخانه‌ای با تحلیل تبیینی و پیش بینی آینده به دنبال پاسخ به سوال اصلی تحقیق هستیم. سوال اصلی این است که آیا رژیم حاکم امارت اسلامی (طالبان) در افغانستان از طریق اقدامات روستائیان در داخل شهرها زمین گیر و سر نگون خواهند شد؟ 

ادامه خواندن تحولات افغانستان از روستا به شهر؛ نقش ژئوپولتیکی قصبات بر انتقال قدرت در کابل : نوشته – نجیب الله ابراهیمی

انقلاب در جنگل * بیانگر حالت ۴۰ سال اخیر : داکتر ناصر اوریا

تعدیل و خلاصهٔ از کتاب معروف “فارم حیوانات” نوشتهٔ جورج اورویل ۱۹۴۵

وقایع المناکِ جوامع انسانی از زبان حیوانات که مصداق آنرا در جهان، منطقه و در چهاردههٔ‌ اخیر در وطن خود می توان به وضوح مشاهده کرد. امید این سرکس انسانی را، که به قیمت خون و تباهی میلیون ها هموطن ما جریان دارد، متوقف ساخته و بازیگران وطنی این سرکس (اعم از چپ، راست و وسط) به اشتباهاتِ خویش متوجه شده و به جای توجیه جنایات به انسانیت رو آورند. ناصراوریا

“همه حیوانات برابرند اما بعضی ها برابرترند”

ALL ANIMALS ARE EQUAL,

BUT SOME ANIMALS ARE MORE EQUAL THAN OTHERS

… حیوانات فارم که از ظلم انسان به ستوه آمده بودند با یک جهش انقلابی توانستند حاکمیت انسان را خاتمه بخشند. دراین میان خوک ها که خود را زرنگ تر از دیگران تصور می کردند٬ در تبانی با سگ ها٬ زمام امور را بدست گرفتند. خوک ها با استفاده از احساساتِ‌ حیوانات و دستگاه تبلیغاتی برای حیوانات این ذهنیت را خلق نمودند که خوک ها و مخصوصاً خوکِ کبیر همیشه “درست” و “برحق” بوده و برای مصالح تمامِ حیواناتِ جنگل کار و تلاش می کنند.

رهبر انقلاب سخنرانی اش را با این سوال آغاز نمود:

رفقا و برادران، ماهیت زندگی از چه قرار است؟

ادامه خواندن انقلاب در جنگل * بیانگر حالت ۴۰ سال اخیر : داکتر ناصر اوریا

اعلامیه در پیوند به نشست اسلو” برای یک مبارزۀ دوام‌دار و نفس‌گیر متحد شوید”: هدا خموش ـ اسلو ؛ ناروی

تنها پیام نشست اسلو به زنان این است که برای یک مبارزۀ دوام‌دار و نفس‌گیر متحد شوید.

به نمایند‌گی از جنبش‌های اعتراضی زنان در نشست اسلو اشتراک کردم. گزارش خود را از این نشست قرار زیر ارایه می‌کنم. محتوای آن، بیانگر موضع رسمی ما زنان در قبال موضوع و نتایج این نشست است:

تا پیش از اول دلو، من و سایر زنان افغانستان، برای به دست آوردن حقوق حداقلی‌مان در خیابان‌های کابل با طالبان در مبارزه بودیم. در حالی‌که یک روز قبل، پنج‌تن از همراهانم بی‌هیچ موجبی از سوی طالبان گرفتار شده بودند، از من دعوت شد تا در این نشست شرکت کنم. این دعوت برای من همان‌قدر ناگهانی و غافل‌گیرکننده بود که برای اکثر شما. بنابراین، ما زمان محدودی داشتیم تا دربارهٔ این فرصت پیش‌آمده تصمیم بگیریم. همزمان که من به سوی ناروی حرکت کردم همرزمانم در کابل شروع به بررسی تمام جوانب این نشست کردند. 

ادامه خواندن اعلامیه در پیوند به نشست اسلو” برای یک مبارزۀ دوام‌دار و نفس‌گیر متحد شوید”: هدا خموش ـ اسلو ؛ ناروی

حماسه آفرینی حق طلبانه زنان در موجی ازخشونت آفرینی های طالبان  :مهرالدین مشید

هرچند پس از تصرف کابل بدست طالبان تمام مردم افغانستان تکان خوردند و چتر یاس و افسرده گی و فقر و بیکاری در سراسر کشور دامن گسترد؛ اما زنان به مثابهء محروم ترین قشر جامعهء افغانستان بعد از به قدرت رسیدن طالبان بیشترین ضربه را متحمل شدند و با از دست دادن حق کار و آموزش و حقوق بنیادی شان به آسیب پذیر ترین قشر جامعه بدل شدند. زنان شجاع و با شهامت افغانستان که زنده گی خود را تحت سیطرهء طالبان در مرزی از فاجعه و فلاح احساس می کنند.

آنان باتوجه به حس شدید زن ستیزی طالبان به زودی درک کردند که باید هرچه زودتر به فصل انتظار پایان داده و با جدیت تمام به اعتراض در برابر آموزش ستیزی طالبان به پا خیزند تا حق خود را از کام طالبان بیرون کنند. زنان درک کردند که حق گرفته می شود و حق داده نمی شود. این حس مشترک سبب شد تا زنان سراسر کشور دست بدست هم بدهند و با حمایت از یکدیگر جنبش سرتاسری زنان را در کشور بوجود آورند و خانم هدا توانست که صدای اعتراض زنان افغانستان را در نشست ناروی بلند کند و صدای مظلومانهء زنان افغانستان را به گوش جهانیان برساند تا حمایت و توجهء جهانیان را به زنان شجاع افغانستان جلب کنند.
آری ایستاده گی تمنا ها و پروانه ها و هدا ها و تهمینه ها در برابر طالبان چماق و کیبل بدست، عزم و ارادهء استوار و خلل ناپذیر زنان با غرور افغانستان را در سطح ملی و بین المللی به نمایش گذاشت.

ادامه خواندن حماسه آفرینی حق طلبانه زنان در موجی ازخشونت آفرینی های طالبان  :مهرالدین مشید

درست بنویسید ؛ استعمال دقیق واژه ها : استاد جاوید فرهاد

به بهره برداری سپرده شد / بزرگ‌داشت به عمل آمد

______________________________________

– به بهره برداری سپرده شد

بسیاری از رسانه‌های دیداری، شنیداری و نوشتاری در افغانستان به گونه‌ی نمونه، این گونه می‌نویسند و می‌خوانند: “چند پروژه ( دو، پنج، هفت و… ) در ولایت کابل به بهره برداری سپرده شد”که نادرست است؛ زیرا “بهره برداری” کسی یا فردی نیست که این پروژه‌ها به وی سپرده شود.

بهتر است به جای این کاربردِ نادرست، گفته و نوشته شود: از چند پروژه ( دو، پنج، هفت و… ) بهره برداری شد. ( یا از آن بهره برداری شده است ) چند پروژه مورد استفاده قرار گرفت ( یا قرار گرفته‌است ) یا هم چند پروژه به بهره برداری رسید. ( یا به بهره برداری رسیده‌است. )

– بزرگ‌داشت به عمل آمد

بسیاری از رسانه‌ها این روزها می‌نویسند :” از روز جهانی بهداشت، امروز بزرگ‌داشت به عمل آمد”.

ادامه خواندن درست بنویسید ؛ استعمال دقیق واژه ها : استاد جاوید فرهاد

طالبان له نړیوالو سره نږدې کیږي؟ : نور محمد غفوری

مطبوعات خبر ورکوي چې له طالبانو سره د ناروي د اوسلو په لیدنو کې اروپايي اتحادیې خپلې غوښتنې طالبانو ته واضح کړې او د افغانستان له پاره د اروپا ځانګړي استازي په نوي تعلیمی کال کې د نجونو او هلکانو له پاره د ښوونځيو خلاصول ضروري بللي.  برسیره پردې، اروپايي ټولنې له افغانستان سره د مرستو بیا پیلول په دغه هېواد کې بشري حقونو ته د درناوي سره تړلي دي. 

د زمانې (دی څایټ) خپرونه لیکي چې د ناروې په پلازمېنه اوسلو کې له اسلامپالو طالبانو سره له درې ورځنيو خبرو وروسته، د افغانستان لپاره د اروپايي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسون په یوه ټوېټ کې ویلي: «ما په ټول هېواد کې د لومړنیو او منځني ښوونځیو پر اړتیا هم ټینګار کړی چې د هلکانو او نجونو دواړو پر مخ پرانیستل شي. کله چې ښوونیز کال په مارچ کې پیل شي.”

ادامه خواندن طالبان له نړیوالو سره نږدې کیږي؟ : نور محمد غفوری

آیا میدانید، خوک ها برای طولانی شدن عمر انسان قربانی می دهند؟ : سلیمان کبیر نوری

از آنجاییکه طبابت خود بخشی از علوم کاربردی بوده، برای حفظ سلامتی، ارتقای سلامتی، وقایه وجلوگیری از شیوع بیماری های عدیده، تشخیص و تداوی به موقع و موثر آن ها میپردازد؛ خوشبختانه امروز، در همسویی با سایر علوم و تکنالوژی، در گستره ی اختراعات و اکتشافات، در هر ثانیه و هر دقیقه، سیر تکاملی خود را پیموده به بزرگترین فراورده های شگرف و بلند قرن بیست ویک دست یازیده است.

     به تازگی از جانب یکی از دوستان، از طریق واتس اپ، گزارشی در مورد یک پیروزی سترگ درعرصه طبابت را حاصل نمودم. اینکه گزارش ذکر شده سخت برای این کمینه جذاب و جالب جا افتاد، از نویسنده ی آن ( محترم آقای دوکتورنبیل پاکطین) در کابل، تقاضا به عمل آمد  تا توانسته باشم این متن را همگانی سازم. ایشان با الطاف مهر و محبت همیشگی نسبت به همه ی هموطنان مبذول میدارند، به تقاضای من نیز با علاقمندی لبیک گفتند. اینجانب با تجدید احترامات فایقه، یکبار دگر از ایشان ابراز سپاس می نمایم.

*** 

اولین عمل پیوند قلب خوک در بدن انسان ثبت تاریخ شد! 

اما چرا از خوک ؟

ادامه خواندن آیا میدانید، خوک ها برای طولانی شدن عمر انسان قربانی می دهند؟ : سلیمان کبیر نوری

نگاه اجمالی پیرامون آمار جمعیت افغانستان؛ادعای واقعی، اسطوره ای یا واهی !- نویسنده- فاتح محمد سامع

می خواهم به طور موجز چند نکته را برای آگاهی خوانندگان و علاقمندان درباره سرشماری نفوس (جمعیت) افغانستان بنویسم. البته روشنایی کامل در مورد چگونگی اجرای سرشماری درست و دقیق جمعیت افغانستان بحث طویل علمی، حرفوی و فنی را ایجاب می نماید. ‌‌‌اما علاقمندان می توانند به مقالات متعدد من و سایر صاحب نظران پیرامون چگونگی سرشماری جمعیت افغانستان مراجعه کنند. این قلم در زمینه سرشماری جمعیت افغانستان به زبان های فارسی- دری و انگلیسی ۲۷ سال پیش در آکادمی علوم افغانستان (مجله انگلیسی به سردبیری زنده یاد سرمحقق عبدالتواب فنایی)؛ ۱۵ سال قبل در هفته نامه امید (مدیر مسؤول: قوی کوشان، ساکن امریکا)؛ تارنگار آریایی؛ دانشگاه جواهر لعل نهرو؛ و دانشگاه بمبهی مقالاتی نشر کرده که می توان به آن ها مراجعه کرد. 

من، بدون تایید و تردید افواهات و تجارب شخصی کسانی که سابق برای مدتی در اداره مرکز احصائیه افغانستان به صفت کارمند کار کرده اند، در مورد سرشماری افغانستان مستند و مدلل سخن می گویم. 

نکات کلیدی درباره سرشماری جمعیت افغانستان:

۱. سرشماری تعریف خاص دارد. سرشماری نفوس عبارت از مجموع روند جمع آوری توحید، ارزیابی، تحلیل و نشر یا پخش ارقامی اجتماعی، اقتصادی و جمعیت سرتاسر یک کشور در یک زمان مشخص است. به عبارت دیگر، سرشماری شمارش کامل یک جمعیت یا گروهی از مردم در یک مکان در عین زمان با توجه به ویژگی های کاملاً مشخص مانند مشخصات جمعیت، تولیدات صنعتی و کشاورزی، وضعیت صحی، اقتصادی، قوای بشری، کار و استخدام تحصیل، جنسیت، تراکم نفوس، تعداد منازل، شرکت های تولیدی و خدماتی، عواید سرانه، توزیع سرمایه و سایر اشیای مهم در یک کشور یا منطقه است که مشخصات نفوس آن کشور یا منطقه را در بر می گیرد (OECD، ۲۰۲۲).  

ادامه خواندن نگاه اجمالی پیرامون آمار جمعیت افغانستان؛ادعای واقعی، اسطوره ای یا واهی !- نویسنده- فاتح محمد سامع

تا زنـده یک افـغـــان است، زنـده افغـانستـان اسـت: “څو چی پاتی یو افغان وی، تل به دا افغانستان وی” داکتر ناصر اوریا

آیا میدانیداین آوای قلب هر افغان آزاده سرودهٔ کیست؟

ترانهٔ سرود ملی افغانستان در زمان جمهوریت شهید محمد داود خان را استاد عبدالروف بینوا سروده که کمپوز موزیک آن از استاد عبدالغفور برشنا است.

روح این ابرمرد دانشمند شاد و بهشت مکانش باد.

معلومات بیشتر برای علاقمندان * نور معلومات مینه والو ته

استاد بینوا دانشمند، ژورنالیست، محقق، مؤرخ، دیپلمات، شاعر، ادیب و نویسنده ریالیست افغانستان به تاریخ اول سنبلهٔ ۱۲۹۲ (۲۳ اگست ۱۹۱۳ میلادی) در یک خانوادهٔ متدین و منور در شهر قندهار چشم به جهان گشود. پدرش مفتی عبدالله (مفتی عبده) و پدرکلانش عبدالحق آخندزاده از جمله علمای دانشمند و نیک نام عصر خود بودند. 

ادامه خواندن تا زنـده یک افـغـــان است، زنـده افغـانستـان اسـت: “څو چی پاتی یو افغان وی، تل به دا افغانستان وی” داکتر ناصر اوریا

د بیان آزادي : نور محمد غفوری

ما ډیر کلونه مخکې یوه مقاله د (قانوني آزادۍ او د هغو عملي امکانات) تر نامه لاندې لیکلې او په انټرنيټ او د هیواد په داخل کې مې په مطبوعاتو کې خپره کړې وه چې وروسته مې هغه په ۲۰۱۵م کال کې یو ځل بیا نشر ته وسپارله. په دې لیکنه کې د انسان آزادي د ټولنیز ژوندانه په مختلفو ډګرونو کې لکه- اقتصادي آزادي، د دين او مذهب آزادي، سیاسی آزادي، کلتوري آزادي، د لباس آزادي، د بیان آزادي، د ميډيا او مطبوعاتو آزادي، د غونډو، تشکیلاتو او سیاسی ګوندونوآزادي-  تر بحث لاندې نیول شوې او په اړتیا یې بحث شوی دی. اوس چې یو ځل بیا د بیان د آزادۍ موضوع د افغانستان په سیاست او مطبوعاتو کې راپورته شوې ده، غواړم په دې اړه لاندې معلومات درنو لوستونکو ته وړاندې کړم.  

ادامه خواندن د بیان آزادي : نور محمد غفوری

واژه ها را درست بنویسیم : جاوید فرهاد

گپی در باره‌ی واژه ” دهشت‌گرد “

____________________________

این روزها، برخی رسانه‌ها، به تقلید از رسانه‌های پاکستانی، واژه‌ی ” دهشت‌گرد ” را به جای ” هراس‌افگن ” ( تروریست ) به کار می‌برند که، نادرست است؛ زیرا ” دهشت‌گرد ” واژه‌ی‌است که، در زبان ” اردو ” به معنای ” هراس‌افگن ” و ” دهشت‌افگن ” به کار می‌رود؛ اما در زبان پارسی کاربرد این واژه ( دهشت‌گرد ) با همین مفهوم، معنای ناهنجاری را بیان می‌کند، یعنی کسی که ” دهشت را می‌گردد یا گشت می‌زند.”

پسوند ” گرد ” ( که مصدرش گردیدن و گشتن است )  در واژه‌ ” جهان‌گرد ” هم به معنای کسی‌ست که جهان را سیر می‌کند و می‌گردد، و ” جهان‌گشتی ” هم به معنای ” دیدن و سیرکردن جهان ” است.

ادامه خواندن واژه ها را درست بنویسیم : جاوید فرهاد

استاد دکتور فیض الله جلال در آزمونگاه جامعه: محمد عارف عرفان

https://www.facebook.com/100004497379206/videos/1094660908001009

برای شیندن سخنان دکتور جلال لینک فوق را کلیک نمایید.

وقتا که از درون نظام استبدادی وتلاطم ظلم وصحرای وحشت صدای آزادی ونعره دادخواهی ازگلوی استاد جلال برخاست ،سکوت جامعه را درهم شکست ورخنهٔ بزرگی برپیکر نظام بسته امارتی که قلمرو افغانستان را به زندان مردمان اسیر مبدل ساخته بود،وارد کرد.

انگار که صدا وفریاد مردم از حنجره رسای مردی چون استاد جلال این شخصیت دادخواه وسرسپرده وطن طنین انداخت باید این آواز را حمایت کرد وبرای رزم وپیکار آزادیبخش آنراچون راهکار های زرین آزادی ورهایی الگو ساخت.

طالبان ،امروز استاد جلال را بردند تا در معیادگاه ستمپارهٔ نظام  بربریت صدایش را خموش سازند.

گناه اش روشن است.او فقط حقیقت نظام ظلمتبارطالبان را بطرز شفاف وبا شجاعت کم‌نظیربه تصویر کشید. 

ادامه خواندن استاد دکتور فیض الله جلال در آزمونگاه جامعه: محمد عارف عرفان

ترانه‌سُرای مرگ یک اعدامی : جاوید فرهاد

” شلدون آلن سیلور استاین ” آهنگ‌ساز، آوازخوان و ترانه‌سُرای مشهور امریکایی در ۲۵ سپتامبر ۱۹۳۰در “شیکاگو ” زاده شد و دهم ماه می ۱۹۹۹ از اثر حمله‌ی شدید قلبی در گذشت .

افزون بر دست‌رسی شلدون به هنرِ آواز خوانی، آهنگ‌سازی و ترانه سُرایی، او نویسنده و کاریکاتوریست نیز بود ؛ اما ترانه‌هایش به دلیل نگرش‌های عاطفی آمیخته با واقعیت، از شهرت بیش‌تری برخورد دار است .

ویژه‌گی کارِ هنری شلدون در ترانه‌هایش این است که وی با قدرتِ تخیلِ خلاقش ، رویداهای واقعی در زنده‌گی را از پرویزنِ دید ِهنری و با توجه به نگاهِ هنرمندانه ارائه می‌دهد و تنها به عکاسی صرفِ واقعیت‌ها نمی پردازد. او در هر ترانه‌اش هیجان می‌آفریند و این هیجان، پاره‌ی جدا شده از رویدادهای عینی در زنده‌گی نیست؛ مرگ ، عشق ، بدبینی و … تجربه‌های ملموسی اند که وی آنهارا در ترانه‌هایش می‌سُراید :

” همه می‌گویند من بدبینم

همه فکر می‌کنند من دیوانه‌ام

ظاهرن به من لب‌خند می‌زنند

ادامه خواندن ترانه‌سُرای مرگ یک اعدامی : جاوید فرهاد

تشابهات در رویداد ها وحوادث افغانستان وایران!- دکتور علی احمد کریمی

رویداد های افغانستان درسال ۲۰۲۱ ازمهمترین ترین وقایع غیرقابل پیش‌بینی بود که مایه تعجب جهان، سیاستمداران و نظامیان دنیا گردید. تحولات افغانستان برای امریکا، متحدین آن وحتی خود طالبان  قابل تصور نبود. مهندس عبدالعلی بازرگان دانشمند مشهور ایران و ازشخصیت های برجسته ،روشنفکر دینی ومفسر قرآن که در آمریکا وسایر کشور های جهان از شهرت عمومی برخوردار است دیدگاه جالب از لحاظ تاریخی و اجتماعی پیرامون حوادث ورویداد های افغانستان و ایران دارد. این دانشمند ایران در ارتباط با تحولات و متشابهات چهل سال آخر در افغانستان و ایران می گوید، تحولات هردو کشور تشابهات زیاد دارد.

ادامه خواندن تشابهات در رویداد ها وحوادث افغانستان وایران!- دکتور علی احمد کریمی

درست بنویسیم؛ چند واژه در این باره: جاوید فرهاد

چالش ؛ گونه‌ی نادرست به جای ” مشکل ” به کار می‌رود؛ در حالی که این واژه اسم مصدر بوده و به معنای ” مبارزه ” و نیز ” کسی را به مبارزه طلبیدن ” است.

افزون بر این در فرهنگ سخن  (فرهنگ فشرده‌ی دوجلدی سخن، تألیف دکتر حسن انوری صـ783 ) چالش به معنای ” تلاش، مسأله و نیز مسأله‌ای که برای آن چاره اندیشی شود، آمده است. “

در فرهنگ فارسی مُعین ( فرهنگ یک جلدی، چاپ پنجم، نشر سُرایش، تهران، 1382، صـ 369 ) افزون برمعنای واژه‌ی چالش به مفهوم آنچه گفته شد، این واژه به معنای ” زد و خورد، جنگ و جدال ” نیز آمده است؛ اما به نظر می‌رسد مفاهیم بعدی این واژه تا حدی متروک شده اند و تنها چالش به معنای ” مبارزه ” و ” کسی را به مبارزه فراخواندن ” تا اکنون باقی مانده‌است.

از سوی دیگر ” چالش ” برابر واژه‌ی ” چلنج ” در زبان انگلیسی است.

باید گفت: بسیاری از پارسی زبانان به دلیل بودن حرف ” چ ” در واژه‌ی ” چالش ” تصور می‌کنند این واژه پارسی است؛ در حالی که ” چالش ” واژه‌ی پارسی نه؛ بلکه ترکی است.

– فرایند

 کاربرد واژه‌ی ” فرایند ” به جای ” سیستم ” و یا برابر دانستن آن با این واژه ( سیستم ) در زبان پارسی نادرست است.

فرایند در معنای نخست: “مجموعه‌ای از فعالیت‌های مختلف ( است ) که برای دست یافتن به نتیجۀ خاصی انجام می‌شود مانند: فرایند گرفتن گواهی نامه “؛

ادامه خواندن درست بنویسیم؛ چند واژه در این باره: جاوید فرهاد

په تیاره کې ساتل شوی ولسمشر! : نور محمد غفوری

له بي بي سی سره مې د پخواني ولسمشر ډاکتر محمد اشرف غني مصاحبه ولوسته. ډیرې خبرې مې ورپکې ولیدې. مصاحبه سوالونو ته د ځواب ورکولو تر څنګ ډیر نور سوالونه راپیدا کوي. ما نه غوښتل او نه غواړم په دې اړه ډیر څه ولیکم، ځکه چې دده د واک په وخت کې مې خپل انتقادونه او اصلاحي نظرونه او وړاندیزونه لیکلي او وړاندې کړي دي؛ خو بیخي چوپه خوله او بې له لیکلو هم سړی له داسې مصاحبې نه شي تیریدلای. نو دا لاندې لنډې یادونې به ددې لیکنې له درنو لوستونکو سره شریکې کړم. 

دی پخپله هم ښه اداره چي نه و، خو نا اهلو، بې تجربه او بې وفا کسانو ته د کارونو ورسپارلو او له کنترول پرته د باور کولو پایله همداسې او لا تر دې بدتره وي چې په الوتکه کې يې کښینوي، خو دی لا خبر نه وې چې چېرته یې وړي او پرواز پر کومه خوا دی؟!

ادامه خواندن په تیاره کې ساتل شوی ولسمشر! : نور محمد غفوری

اینگونه عشق ناکام شد؛ داستان کوتاه : رویا عثمان انصاف

عیش دنیا را بقایی نیست دیدی غنچه را

یک تبسم کرد و عمرش در پریشانی گذشت

داستانی مردِی عاشقیست که به‌ خاطر حاصل کردنِ عشقش دوسال شب و روز نمی شناسد و در اخیر…مردِ قد بلند و خوش اندام ، مثل همیشه با وقار و مهابت اما با فروتنی و تواضع از کوچه ء می گذشت که یکسو کلکین های خانه های قدیمی و سوی دیگر جوی خروشان آب روان بود.  در پهلوی جوی، باغی بود با درختانِ بزرگ، چون درخت زردآلو توت و آلوبالو. مرد سرباز بود و روزانه پیاده تا شهر که چندین مایل می شد  به عسکری  می رفت. یکی از همان روز ها صبحِ وقت، که آفتاب هنوز طلوع نکرده بود و هوا سرد و پاکیزه بود، مرد طبق معمول از همان کوچه می گذشت.  یکبار چیزی به ضربه به پشت  شانه اش خورد. مرد ایستاد و پشت سرش را نگاه کرد.

ادامه خواندن اینگونه عشق ناکام شد؛ داستان کوتاه : رویا عثمان انصاف

دین ملامت است یا دین‌دار؟ بخش دوم: محمد عثمان نجیب

مبرهن است که ادیان ابراهیمی پیوسته‌گی زنجیره‌یی دارند و هیچ‌کدام عیبی نه دارند. خالق پیروان همه ادیان احدی بوده که الله ماست و لاشریک. سلسله‌هایی را که قرآن به ما روایت می‌کند تا از گذشته‌ها خبر شویم و با اسلام بمیریم بیان آن است که او تعالٰی با عِلمِ‌کامله‌ی خودش بر ما عنایت فرمود که به هر آن‌چه پیش از ما بوده و به غیب ایمان داشته باشیم و الله خود را با تمام صفات از جمله عالم‌الغیب و شهادة بشناسیم. اوست که بر پیامبر آیه‌های آسمانی‌ خود را فرستاد تا به امتِ خود و بشریت ابلاغ کند تا ایمانِ کامل داشته باشند. بنده هم به پیروی از همان ارشادات خدا و پیامبرانِ خدا را می‌شناسد. ((( آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿۲۸۵﴾

ادامه خواندن دین ملامت است یا دین‌دار؟ بخش دوم: محمد عثمان نجیب

طالبان پروژه ایکه  به آخر خط رسیده استبقای طالب دشوارتر از عبور از ” هفتاد هزار خوان رستم”

در این تردیدی نیست که گروه های ساخته و بافتهء شبکه های استخباراتی مانند طالبان بیشتر پروژه های مقطعی و زود گذر اند تا گروه های سیاسی برخاسته از متن جامعه. این گروه ها به هدف مشخص از سوی استخبارات پاکستان ساخته شده و با برآورده شدن هدف نابود می شوند. شبکه هایی که این گروه ها را ایجاد کرده اند و پیش از پیش در برابر آنان مین ها را جاسازی کرده اند و هر زمان که خواسته باشند، تمامی فرصت ها را از آنان می گیرند. ا

ین گروه ها مثل طالبان خاستگاهء مردمی نداشته و از میان مردم  تجرید شده اند. بنابراین طالبان یک گروهء استخباراتی است که از سوی پاکستان برای نابودی افغانستان و بردن آن به عصر حجر ساخته شده است. طالبان از روزی که به قدرت رسیده اند، در تلاش اند نا پروژهء ناتمام آی اس آی را در افغانستان به پایهء تکامل برسانند تا آنکه پاکستان تحت سیطرهء طالبان افغانستان عصر حجر را به تماشا بنشینند. گروه های مثل طالبان دسته های ملیشه ای اند که به هیچ موازین اخلاقی و انسانی و دینی پای بند نیستند و زیر چتر رهبران غایب چون ملا هیبت الله بوسیلهء آی اس آی رهبری می شوند و کم ترین شباهتی با گروه های سیاسی ندارد.

ادامه خواندن طالبان پروژه ایکه  به آخر خط رسیده است


شعور سیاسی چیست؟؛ نوشتهء : نجیب روشنگر ؛ ارسالی دنیا غبار

شعور_سیاسی؛ ثمره رشد عقلی در علوم اجتماعی که بعد از رشد مغزی، انسان به آن دست پیدا می کند عبارت است از «شعور سیاسی» شعور سیاسی چیست؟ شعور سیاسی عبارت است از

؛الف:- شناخت دوست و دشمن.

ب:-شناخت افکار جامعه

.ج:- شناخت مملکت خویش از لحاظ جغرافیایی، اقتصادی و ظرفیت ها.

د:- در نهایت شناخت پلان ها و استراتیژی ها علیه خویش.

ادامه خواندن شعور سیاسی چیست؟؛ نوشتهء : نجیب روشنگر ؛ ارسالی دنیا غبار

اسارت  شعر از : مهرو

عنانم را به حیوان میسپارند!

به وحشی ها ی نادان میسپارند

به خفاشان عصر و قاتل ما

به جلادانِ دوران میسپارند!

چه سازم کشورِ بی صاحبِ ما ؟؟

به جاسوس و غلامان میسپارند

ادامه خواندن اسارت  شعر از : مهرو

دین ملامت است یا دین‌دار؟: محمد عثمان نجیب؛در چند‌بخش 

دو کلیسای دیگر در سرزمین بومیان کانادا در آتش سوختند – BBC News فارسی

https://www.bbc.com/persian/world-57628819

وقتی اسلام ما را به پذیرش و‌ ایمان داشتنِ همه پیامبران و کتب و صحیفه‌های آسمانی امر می‌کند پس کافری وجود نه‌داشته و نه‌دارد و‌ همه مسلمان اند. انسانِ بی‌دین هرگز به‌ دنیا نیامده اما مذاهب ساخته‌ی افکار انسانی بوده است. به‌دلیل دست‌خورده‌گی‌های فراوان در کتابِ مقدسِ انجیل و نایاب بودن کتب آسمانی زبور و تورات و یا هم صحیفه‌های ابراهیم و موسیٰ علیهماالسلام و‌ پشینینان شان تنها مرجع تتبعات و ‌تفکرات و استنتاجات ‌و اجتهادات و صدور فتاوی و مأخذ احکامِ خدایی همین آیه‌های‌آسمانی اند که برای پیام‌بر جلیل‌‌القدرِ ما نازل و فرستاده شده است.

قرآنِ خدا «ج» برای محمد «ص» فهماند که: یاایهاالناس اناخلقناکم من ذکراً و انثی. من شما را از یک مرد و یک زن خَلق کردم. نه گفت که من شما را به کدام مذهب خلَق کردم. اما فرمود که وجعلناکم شعوباً و‌قبایلاً لتعارفو. و شما را برای معرفت و شناخت هم‌دیگر تان به قبایل و گروه‌های مختلف تقسیم کردیم. پیام‌بر مکلف‌بودند تا ارشادات اوتعالیٰ‌ را به امت خود و ابنای‌بشر در زمان خود برسانند و پس از خود هم میراثی به‌جا گذارند تا تداوم راه انسان‌ها باشد. معنای این سخن آن نیست که نعوذباالله پیام‌بران پیشین کاری از پیش نه ‌برده اند. وقتی خدا همه امت‌های همه‌پیام‌بران را هدایت کرد به دعوت پیام‌بران خود لبیک گفتند و از گناه رهیدند.

ادامه خواندن دین ملامت است یا دین‌دار؟: محمد عثمان نجیب؛در چند‌بخش