خدعه وکلاه برداری در کابل بانک: احمـد سعـیدی

  درین نوشته به دو مطلب اساسی اشاره میشود که هردو به سکوت  معنی داروخوشباوری غیر قابل باور شخص رئیس جمهور در برابر تحولات وقضایای نا گوار کشور  ارتباط دارد یکی خروج پنج ملیارد دالر از کابل بانک وثبوت 900 ملیون اختلاس ودزدی ودیگری خوشباوری رئیس جمهور نسبت به آیندۀ افغانستان بعد از سال 2014 ویا بعد از خروج نیرو های رزمی ناتو از کشور چون این دو مسئله شگفت وبی باوری ناظران اوضاع آشفته وپیچیدۀ افغانستان را در پی داشته .لذا ضروری میدانم  تا نویسندگان وتحلیل گران اوضاع با درایت ودلسوزی چهل اوصاف قضیه را در آورند که چرا در برابر این اختلاسهای بزرگ و  وحشتناک حرکتهای نمایشی بی نتیجه صورت میگیرد  وهم رئیس جمهور بدون ابراز هیچ دلیل از پیش آمد هر اوضاع  در نبود جامعه جهانی استقبال میکند؟

ادامه خواندن خدعه وکلاه برداری در کابل بانک: احمـد سعـیدی

آیا دنیا و بشریت؛ در 21 دسامبر (یکم جدی) نابود خواهد شد؟ من گنگ خوب دیده و خلقی تمام؛ کَـر؛ من عاجزم ز گفتن و خلق؛ از شنیدنش (مولانای بلخی)

 شاید 3 سال پیش بود که صباح هنگام در

جاده های شبرغان؛ گردش میکردم و به

دوستی برخوردم. با پُررویی ی تحسین

انگیز متوقفم ساخت و گفت:

ـ امشب ـ جایت خالی ـ با …. و …. (استادان دانشگاه) شب نشینی پُر کیفی داشتیم. استاد… گفت: افتخار؛ چند دانشجوی ما را از راه به در کرده چرندیاتی به ایشان تحویل میداد؛ مانند “اولین کشف بشر؛ کشف مرگ بوده است!…”

یارا! سه رُخ آنقدر خندیدیم که ساعت ها را در برگرفت؛ بازهم این حالی که دیدمت؛ نتوانستم از خنده خود داری کنم و به همین خاطر هم ایستادت کردم. اوه؛ جناب کاشف! مردم؛ مجهول ها را کشف می نمایند و شما معلوم ها را؟؟؟ هه ههه هه…

ادامه خواندن آیا دنیا و بشریت؛ در 21 دسامبر (یکم جدی) نابود خواهد شد؟ من گنگ خوب دیده و خلقی تمام؛ کَـر؛ من عاجزم ز گفتن و خلق؛ از شنیدنش (مولانای بلخی)

داغ غدۀ سر طانی غصب زمین: احمد سعیدی

   اینکه داغ غدۀ سر طانی غصب زمین،زهر فساد واختلاس وشعف قانون  پیکر نحیف وناتوان کشور را معلول وناتوان ساخته قابل انکاررنیست اما شگفت در این است که سران ورهبران کلیدی کشور چون رئیس جمهور ومعاونین شان بجای مهار این  امراض ساری وریشه کن کردن این غدۀ از سوز وگداز آن شکایت دارند  چنانچه جناب استاد محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور در سخنرانی های اخیر خویش از وجود غدۀ سر طانی غصب زمین ها لب به شکایت کشودند گواینکه قدرتمندان بلا منازع دیگر ی وجود دارند که ایشان را  در مجمر داغ این مصیبت جانکاه کباب کرده اند. احترام که با جناب آقای خلیلی داشته و دارم نمی خواستم درمورد صحبت های شان تبصره داشته باشم اما به حکم وجدان مشت نمونه خروار باید چیزک می نوشتم تا جناب شان در آینده بهتر متوجه وظایف خویش باشند .

ادامه خواندن داغ غدۀ سر طانی غصب زمین: احمد سعیدی

استعمار کهن، نباید چون لسان سانسکریت مُرده شمرده شود بازگشت پیروز مندانهء قوای امپریال و نیروهای مرئوس ازافغانستان درسال 2014 قسمت سوم : سیلمان کبیر نوری

  درینجا میخوانید:

-عوامل تهاجم و اشغال افغانستان

– برداشتن موانع بزرگ از سر راه، قبل از تهاجم ( اولین هدف تیر رس، فقید دوکتور نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان)

– بعد از هجوم، انتصاب مزدوران برای رهبری کشور

– شو ها و نمایش ها برای اغفال ذهنیت عامه جهان و موجه نشان دادن اشغال

– مزدوران منطقوی تاریخی در خدمت امپریال

– پیروزی های شگرف  نیرو های اشغالگر و اعلام خروج از کشور

ادامه خواندن استعمار کهن، نباید چون لسان سانسکریت مُرده شمرده شود بازگشت پیروز مندانهء قوای امپریال و نیروهای مرئوس ازافغانستان درسال 2014 قسمت سوم : سیلمان کبیر نوری

…اگر که جناب فرید مزدک؛ دکتورین دارد!؟. محمد عالم افتخار

   طئ روز های اخیر بحث فیسبوکی را که به ابتکار و خواست و گرداننده گی محترم زلمی نصرت؛ راه اندازی شده بود؛ در همان حدی که ویبسایت وزین وطندار؛ انتشار داده است؛ با علاقه مندی و دقت لازم مرور نمودم:

 http://www.vatandar.at/ZalmaiNasrat16.html

صرف نظر از اینکه کس به نظر و ارزیابی و داوری من ارزشی میدهد یا نه؛ کمینه حین برخورد با چنین موارد؛ احساس مسئولیت ویژه میکنم و بدین لحاظ نتوانستم؛ خاموش و بی تفاوت از کنار این بحث؛ رد شوم و «شوله خود را بخورم و پردهء خود را بکنم!»درین بحث که اساساً موارد مطروحه توسط محترم فرید مزدک معاون منشی عمومی کمیته مرکزی و آخرین رئیس دولت متعلق به حزب دموکراتیک خلق (وطن) یعنی شهید دکتور نجیب الله؛ در برنامهء تازهِ «به عبارت دیگر» بی بی سی؛

ادامه خواندن …اگر که جناب فرید مزدک؛ دکتورین دارد!؟. محمد عالم افتخار

وزیر صاحب تحصیلات عالی من خجالت می کشم شما چطور ؟ احمد ” سعیدی ”

    خیلی خجالت آور است که در یک کانون علمی عده ای بجان هم می افتند سر و کله یک دیگر را خون آلود می سازند برای چه بخاطر چه امام حسین (ع) مربوط به یک قوم زبان و مذهب نیست او یک مکتب است الگوی از مقاومت بخاطر عدالت و انصاف  اما در افغانستان آن هم در لیلیه پوهنتون یا دانشگاه عده ای یا چند کس بی رمق از “نسل جوان ما ” درزیر بار تراژدی و اشتباهات عقده مندانه “نسل گذشته”از یکدیگر انتقام میگیرند گریبان پاره می کنند  دیالوگ های بی معنی  منقطع،و خشونت بار، بی سرانجام و فاقد یک انسجام گفتمانی.و انسانی نمی دانم اینها به نقد چه ساختاری، چه فرهنگ و ارزشی مشغول تحصیل اند وزارت تحصیلات عالی برای وحدت و استخوان شکنی و تضاد های مذهبی تا کنون چه گام های را برداشته یا برای وحدت و انسجام  ملی  چه کسی يا چه كساني را این وزارت آماده همدیگر پزیری کرده  و در کدام افق آینده ما با این وزارت محاسبه کنیم

ادامه خواندن وزیر صاحب تحصیلات عالی من خجالت می کشم شما چطور ؟ احمد ” سعیدی ”

استعمار کهن، نباید چون لسان سانسکریت مُرده شمرده شود بازگشت پیروز مندانهء قوای امپریال و نیروهای مرئوس ازافغانستان درسال 2014 : سیلمان کبیر نوری

 قسمت دوم

 درینجا میخوانید:

-عوامل تهاجم و اشغال افغانستان

– برداشتن موانع بزرگ از سر راه، قبل از تهاجم ( اولین هدف تیر رس، فقید دوکتور نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان)

– بعد از هجوم، انتصاب مزدوران برای رهبری کشور

– شو ها و نمایش ها برای اغفال ذهنیت عامه جهان و موجه نشان دادن اشغال

– مزدوران منطقوی تاریخی در خدمت امپریال

– پیروزی های شگرف  نیرو های اشغالگر و اعلام خروج از کشور

– آغاز جنگ روانی برای ایجاد وحشت، رعب و ترس؛ جنگی بمقابل مردم، ” نه جنگ برضد ترور”؛ مداخلات آشکار انگلیس، سعودی، ایران، پاکستان…

ادامه خواندن استعمار کهن، نباید چون لسان سانسکریت مُرده شمرده شود بازگشت پیروز مندانهء قوای امپریال و نیروهای مرئوس ازافغانستان درسال 2014 : سیلمان کبیر نوری

عمده ترین آسیب مغزی ـ روانی ی سیاسیون و نخبه گان فرهنگی ی افغانستان :عالم افتخار

     قسم حاشیه درخور یاد آوری است که این تیتر(سرنامه،عنوان) برای نوبت های خیلی پسین مد نظر بود؛ ولی اخبار و رویداد ها و جریانات متراکم و متکثر روز های جاری؛ از جمله سرو صدا ها پیرامون «دیورند لاین»، تسلیم تپه مرنجان یعنی قلب پایتخت افغانستان به سلطنت وهابی عربستان سعودی، چرخش 180 درجه ای حزب اسلامی گلبدین حکمتیار به گونه اعلام آماده گی آن در انتخابات ریاست جمهوری با پا در میانی قاضی حسین احمد معلوم الحال پاکستانی، تشکیل شورای مجاهدین و توزیع سلاح به گروه های غیرمسئول و چندین موضوع داخلی و منطقوی و جهانی؛ مبرمیت پرداختن به آن را درین شب و روز برجسته کرد. 

ادامه خواندن عمده ترین آسیب مغزی ـ روانی ی سیاسیون و نخبه گان فرهنگی ی افغانستان :عالم افتخار

فراتر از تبصره؛ و فراتر از «به عبارت دیگر»! … عالم افتخار

 شماری از دوستان با فرستادن ویدیوی گفتگوی عنایت فانی با فرید مزدک از رهبران سابق حزب وطن در برنامه به عبارت دیگر بی بی سی و هکذا متن پیاده شده آن در تایپ برقی؛ از این کمینه خواسته اند که در مورد تبصره و ابراز نظر نمایم. با سپاس فراوان از این الطاف و مهربانی ها ؛ با در نظر داشت موارد مباحثات و مناقشات که چندی قبل در پی برآمد دیگر جناب مزدک در همین بنگاه سخن پراکنی انگریزی؛ به راه افتاده بود و من نیز طی مصاحبه ای به عرایضی در مورد پرداخته بودم؛ برای فعلاً و به طرز مشخص از در گیر شدن به بگو مگو در این مورد؛ معذرت میخواهم. ولی عرض این اصل پرانسیپی را لازم میدانم که برخورد انتقادی با گذشته های رخداد ها در افغانستان و منطقه و جهان؛ نه تنها کار و مشغولیت فوق العاده پر مسئولیت علمی است بلکه ضرورتی است حیاتی ـ مماتی .

ادامه خواندن فراتر از تبصره؛ و فراتر از «به عبارت دیگر»! … عالم افتخار

برخورد دانشمندانه و کارستان هیجان انگیز آقای نادر نورزایی


در پی انتشار مطلبآیا نقد آقای نورزایی «نقد» است یا مانفیست کمونیزم مورچه ها؟طبعاً خواننده گان عزیز متوقع بودند تا واکنش ها و تبصره های ایشان را بر موارد مشخص و کانکرتِ عنوان و حلاجی و خاطر نشان شده؛ دریابند و بخوانند و بدانندتصادف جالب اینکه در این فاصله زمانی؛ دریافت سایت وزین گفتمان برای من در دهلی غیر ممکن شد تا جائیکه ناگزیز گشتم به جناب استاد اسدالله الم مسئول وبگاه؛ معضله را توسط ایمیل عرض نمایم. ایشان بلافاصله مهربانی کردند که سایت با استفاده از برنامه های جدید کاربردی کمپیوتری بازسازی و نوسازی گردیده احتمالاً مشکل پیش آمده به این تحولات مربوط است.

بالاخره پس از دو هفته آشکار شد که به راستی هم چنین بوده و مشکل توسط خود ایشان دریافت و امکان دسترسی مجدد به سایت گفتمان در هند فراهم گردیدمن طی دو سه روز اخیر مندرجات تازه فراوان این سایت را در فرصت های پیش آمده مرور میکردم تا آنکه به مقاله گزیده از قلم جناب نادر نورزایی منهمک شدم که عنوان داشت « بازی های بزرگسالان و مشکل گفتمان سالم» به راستی مقاله بسیار علمی و جدید در راستای تحلیلات روانشناسی و روانکاوی. به طور معمول ما به چنین مقالات عمیق و حدوداً اکادمیک در اکثریت ویبسایت های افغانی بر نمیخوریم.

ادامه خواندن برخورد دانشمندانه و کارستان هیجان انگیز آقای نادر نورزایی

سیاست خارجی افغانستان به یک خانه تکانی ضرورت دارد : احمد «سعیدی»

 

    طی یازده  سال که از حاکمیت موجود  گذشته مبارزه مشترک یکجا  با پاکستان علیه تروریزم همکاری اقتصادی نشان دهی منبع تروریزم آرزوی هم سایه نیک و حسن همجواری نکته های دلچسب  بوده اند که هر روز ما و دست اندر کاران سیاست خارجی ما  به آن مصروف بوده ایم جهان در رس امریکا  هم از آن هر لحظه  نام برده در روی کاغذ و در میز های مدور تا  چندین دهۀ دیگر مقبولیت خواهد داشت. من در این مورد دلائل زیاد دارم که هر کدام شان به نوبه خود قابل درک اند اگر ما عملکرد ها و دورۀ دپلوماسی موجود را بنگریم و از جانب به فکر راه حل های موقت زود گذر و باور های میان تهی  باشیم آینده روشن در انتظار ما و کشور ما بوده نمیتواند هیچ کس دقیق  پیش بینی کرده نمی تواند که بعد از خروج قوت های امریکا در 2014  طی دو سال دیگر مناسبات ما با امریکا در کدام حد و اندازه خواهد بود. بعداز 2014  ناتو با کدام موقف خواهد بود و در مورد افغانستان چه خواهد کرد؟

دیدار سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در کانادابا افغانهای مقیم ایالت برتش کلمبیا: نوشته امان معاشر

     برنا کریمی سفیر کبیر جمهوری اسلامی افغانستان در کانادا روز پنجم نوامبر با عده یی  از بزرگان و شخصیت های اجتماعی افغانها ی برتش کلمبیا دیدار و گفت و گو  نمودند .

در محفلی که در مقرکار  قنسولگری جمهوری افغانستان در شهر ونکوور  ترتیب یافته بود، محترم غیاث توخی سر قنسل جمهوری افغانستان در ونکوور در آغازتشریف آوری سفیر کبیر جهموری افغانستان در کانادا و مهمانانی را که غرض ملاقات با محترم سفیر آمده بودند خوش آمدید گفتند.

ادامه خواندن دیدار سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در کانادابا افغانهای مقیم ایالت برتش کلمبیا: نوشته امان معاشر

اگر بناست؛ بشریت را نجات دهید؛ کودک را نجات دهید! گوهر اصیل آدمی چگونه کشف شد و چگونه پیامد هایی خواهد داشت؟ ـ گفتار نهم ـ عالم افتخار

 

        یکی از مهمترین تحولات در اواخر قرن 18 (1794) آن بود که روان درمانگر معروف فرانسوي كه به حق او را بايد بنيان گذار روان درمانی جديد ناميد به نام ((فيليپ ئينيل)) به سرپرستي بيمارستان رواني ((بي ستد)) در پاريس ك انتخاب شد.

اولين اقدام او بازكردن زنجير از پا و گردن بيماران بود و بر خلاف تنبيه و شكنجه، كه گویا درمان بيماران رواني و عقب ماندگان ذهني ی آن زمان بود، به د لجويي آنان پرداخت. اين روش بعدها به درمان اخلاقي مشهور شد؛ زيرا پنيل بود كه زندان را تبديل به بيمارستان كرد.

ادامه خواندن اگر بناست؛ بشریت را نجات دهید؛ کودک را نجات دهید! گوهر اصیل آدمی چگونه کشف شد و چگونه پیامد هایی خواهد داشت؟ ـ گفتار نهم ـ عالم افتخار

رهبران کج آهنگ سیاست فرهنگی ُ نباید زبان های ریشه دار ملی را مسخ کنند: اکادمیسین دستگیر پنجشیری

      شمشیر  قلم  گرفته ، فرزند وطن 

  دلبند عزیز  میهن  و  ما در   من   

راند زدیار و ” زخم  خونین ”  جهان   

  خصم  وطن  مردم   بی گور و کفن 

    ” فروغ  هستی ” 

  مسخ  –  ( بفتح میم  )  ،  واژه ی  عربی است .  ودر  فرهنگ  مفصل  و مصور  عمید  : ”  د  گر گون کردن  صورت  وبرگرداندن آن   بصورت  زشت ” باشد (1) 

  با آگاهی ژرف ،  ازین آموزشها  ، فرزندان همه اقوام وقبایل  برا بر  حقوق  افغانستان مستقل  وتجزیه ناپذیر ما  ،میتوانند و   باید ، بار نگ وبو  و زبانهای ویژه ی خود  ،درکنار همدیگر  آزادانه کار وپیکار نمایند ودرغنامندی  گنجینه های خرد وزبانهای  ملی کشور ،  تلاشهای  آفریننده وخلاق کنند                                                                                                              اگر که  احکام  مواد  شانزدهم ، چهل سوم وچهل وهفتم  قانون اساسی دولت اسلامی ، سیاست  فرهنگی  ضد دموکراتیک  دوران استبداد استعماری  امارتی  وسلطنتی افغانان را  منسوخ کرد   ( ازبین  برد ، فسخ   کرد )

ادامه خواندن رهبران کج آهنگ سیاست فرهنگی ُ نباید زبان های ریشه دار ملی را مسخ کنند: اکادمیسین دستگیر پنجشیری

بسته پیشنهادی أحزاب سیاسی یا حیات تازۀ دموکراسی: احمد سعیدی

     در نبود احزاب سیاسی و نهاد های مدنی هیچ نظام وحکومتی حق ندارد ادعا کند که متکی براصول دموکراسی  وارزش های مدنی استوار است ،دولت های که پیوسته درجهت تضعیف جامعهء مدنی و بیرون راندن احزاب سیاسی از میدان فعالیت سیاسی تلاش می ورزند دولت های اند که باورمند به اصول دموکراسی نبوده بلکه با استفاده از کلیمه دموکراسی در برابر واقعیت دموکراسی وارزش های مدنی استاد شده است موجودیت جامعهء مدنی نیرومند، شرط اساسی دوام و استقراردموکراسی در یک جامعه است نه خورد کردن ویا بی إعتنائی به آن.عجیب است خیلی هم تأمل انگیز حکومت مدعی دموکراسی هر فریاد ملی ومردمی را در تضاد با منافع وموقعیت خودمیداند حرکتهای سیاسی وملی را همیشه با نگاه کج وسیمای عبوس به تما شا نشسته ، حکومتیکه امداد گرفتن از نهاد های سیاسی، اجتماعی ومدنی برایش به مفهوم دست دراز کردن بسوی دشمن است ،بیجا نخواهد بود که بگوئیم دلیل جدایی ودوری حکومت انحصاری افغانستان از مردم بر بنیاد همین اندیشه استوار است.                                                  

ادامه خواندن بسته پیشنهادی أحزاب سیاسی یا حیات تازۀ دموکراسی: احمد سعیدی

مرکز ملک عبدالله در کابل احداث می‌شود

 

 مقامات افغان از ساخت بزرگترین مرکز اسلامی افغانستان از سوی کشور عربستان؛ با هزینه بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دالر خبر می دهند، که قرار داد آن قبلا میان مقامات افغان و عربستانی به امضا رسیده بود . به گزارش خبرگزاری جمهور؛‌ داعی الحق عابد معاون وزارت حج و اوقاف کشور در این رابطه گفته است: این مرکز در سطح منطقه بی نظیر بوده و قرار است به زودی در تپه مرنجان شهر کابل اعمار گردد .

ادامه خواندن مرکز ملک عبدالله در کابل احداث می‌شود

ادامهِ تحلیل علمی و قرآنی: طالبان ـ جلادان امپراتوران زمین ـ را بهتر و بیشتر بشناسید!!!

 قاعدتاً، منطقاً و علماً امروزه؛ ما و مجموع جهان اسلام بائیست در اوج دومین دوران طلایی ی تمدن اسلامی می بودیم .

نخستین دوران طلایی تمدن اسلام (نخستین به اعتبار این بحث!) که از اواسط قرن هشتم هجری تا اواسط قرن یازدهم هجری را در برگرفت و «دوران ترجمه» نیز خوانده میشود؛ به برکت درایت و شور و شعور خلفای متأخر عباسی عمدتاً هارون الرشید، پسرش مامون الرشید و جانشینان آنان شگوفا گردید. این هنگامی بود که تشکیل خلافت اسلامی که از بزرگترین امپراتوری های تاریخ شمرده میشود؛ به قوام و ثبات رسیده و از نظر مالی و اقتصادی غنای کافی کسب نموده بود.

اینجا بود که سرمایه گذاری ها برای علوم و ادبیات و هنر های تجسمی مانند معماری و تعلیم و تربیت بیسابقهء اولادهء مسلمانان و دعوت و تشویق و ترغیب دانشمندان و اصحاب اذهان و عقول برجسته به ویژه در بغداد ـ پایتخت دوران طلایی اسلام ـ آغاز گردید و روز تا روز و سال تا سال فزونی گرفت و با نتایج و دستاورد های بسیار جالب و حتی محیر العقول به روندی جوشان و خروشان مبدل شد.

ادامه خواندن ادامهِ تحلیل علمی و قرآنی: طالبان ـ جلادان امپراتوران زمین ـ را بهتر و بیشتر بشناسید!!!

ازعید قربان و جش دیوالی تا شیطان سوزی و شیطان یابی!…عالم افتخار

در همانحال که صد ها هزار مسلمان به قصد حج و رجم شیطان وارد عربستان سعودی شده اند و شیطان را در آنجا سنگسار میکنند؛ میلیونها هندوستانی طی شب گذشته 24 اکتوبر 2012؛ به جاده ها و کوی و برزن این کشور پهناور بر آمده صد ها هزار مترسک و آدمک شیطان را با ترقه ها و فشفشه ها از هم پاشاندند و به آتش کشیدند. تصادف شگرفی است که در فاصله یک یا دو روز؛ آنسو مسلمانان عید اضحی و حج و قربانی یعنی کشتار حیوانات معینه را بر گذار میکنند و اینسو؛ هندوان که به لحاظ نفوس در هند و کشور های همجوار تقریباً برابر با مسلمانان میباشند؛ طی طلایهء جش یا عید بزرگترین خویش یعنی «دیوالی» به انجام پوجا ها و عبادات مفصلی می پردازند که یکی از آنها و جالب ترین و حیرت انگیز ترین آنها «راوون سوزان» یا همان سنگسار و خاکستر نمودن شیطان است که به نام ویژهء «دی شیره» نیز موسوم میباشد.

ادامه خواندن ازعید قربان و جش دیوالی تا شیطان سوزی و شیطان یابی!…عالم افتخار

بسم الله الرحمن الرحیمُ پیام کمیسون صلح وآزادی برای افغانستان بمناسبت عید سعید قربان « هموطنان گرامی»!!!- 24 اکتوبر 2012

کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان عید سعید اضحی را بتمام افغانهای داخل وخارج کشور وهمه مسلمین مبارک باد میگوید .امید وار هستیم روز های عید موفقیت های بیشتری را درراه کسب رضامندی خداوند که ازراه عبادات فردی واجتماعی متصور است حاصل نمائید.

 هموطنان عزیز! مسئولیت پذیری در امور اجتماعی از باورهای عقیدتیست که ماراازنظاره گری وبیتفاوتی دور ساخته و اعتماد به نفس را در ما زنده میسازد وبه ما این رامی آموزاند که مسئول حالت وسرنوشت خود خود باشیم ودرمقابل مسایل اجتماعی وماحول خود بیتفاوت نباشیم .

 بدین لحاظ لازم میگردد تابمنظورجستجوی راه حل بحران وطن درهرجا وهرحالت که هستیم دست بکارشده ودراین مقطع اساس تلاش ورزیم تاهمه به اتکأ وحدت وارادۀ ملت مسلمان خود مشکلات وبحران کشور خودرابا استدلال ، وتفاهم حل نمائیم

ادامه خواندن بسم الله الرحمن الرحیمُ پیام کمیسون صلح وآزادی برای افغانستان بمناسبت عید سعید قربان « هموطنان گرامی»!!!- 24 اکتوبر 2012

أهمیت کانفرانس تاریخی دهه تحول در هرات : احمد سعیدی

                                                                                                                                                 أهمیت کانفرانس تاریخی دهه تحول در هرات بلی کانفرانس مهم وتا ریخی زیر نام دهه تحول  به منظور بر رسی نقش کشور های منطقه در “دهه تحول” در افغانستان روز شنبه ۲۹ میزان  با شرکت نمایندگان و کارشناسان حدود سی کشور منطقه و جهان در شهرباستانی هرات در یک قلعه تاریخی  بر گزارشد که از نظرم خیلی با أهمیت وپر بار بود ..هدف از بر گزاری این کانفرانس که به ابتکارانیستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان”  راه اندازی شده بود گفت ‌و‌گوی همه جانبه و ویافتن موقعیت استراتیژیک افغانستان  در دهه پس از ۲۰۱۴ میلادی، که موسوم به دهه “تحول” بوده است.   

ادامه خواندن أهمیت کانفرانس تاریخی دهه تحول در هرات : احمد سعیدی

تحلیل علمی و قرآنی اینکه : مسلمانان به برائت گرفتن از “کشتن” کاران؛ احتیاج تاخیر ناپذیر دارند! ….عالم افتخار

 

      حسب تصادف در ویبسایتی به نام رادیو پشتو؛ از طریق دریچه گوگل؛ به چند گزارش و مصاحبه روی مسایل مبرم روز برخوردم. یکی؛ مورد حمله طالبان به یک دانش آموز دختر در پاکستان و مصاحبه با نجیب منلای مشاور وزارت اقتصاد افغانستان و نویسنده و استاد سابق یک موسسه علمی در فرانسه پیرامون بازتاب گسترده حمله طالبان پاکستانی به ملاله یوسفزی بود.

قبل از هر چیز به دو سه پراگراف این گفت و شنود توجه بفرمائید:

«س/ احسان ا… احسان سخنگوی طالبان پاکستانی در توجیه حمله به ملاله گفته است،حضرت خضر که همراه حضرت موسی (ع) بوده و یک کودک را کشته بود، در پاسخ حضرت موسی گفته بود، والدین این کودک ادم های بسیار نیک و نجیب هستند و اگر این کودک بزرگ می شد باعث بدنام شدن والدین خود می شد.
شما این توجیه را چگونه ارزیابی می کنید؟

ادامه خواندن تحلیل علمی و قرآنی اینکه : مسلمانان به برائت گرفتن از “کشتن” کاران؛ احتیاج تاخیر ناپذیر دارند! ….عالم افتخار

Hope & Education by Aaron Beswick, Truro Bureau, The Chronicle Herald October 20, 2012

 

Maliha Hussaini is one of four Afghan teachers who talked about the future of her country while doing workshops at St. Francis Xavier University’s Coady Institute in Antigonish. The teachers were in Nova Scotia this week for the Canadian Women for Women in Afghanistan symposium held in Pictou. (AARON BESWICK / Truro Bureau)MALIHA HUSSAINI smiled as if consoling a despondent child.

“Of course, there’s hope. If there is no hope, there is no life”.

Hope is a word thrown around casually in this country, where there’s plenty of it.

But on Wednesday, as undergrads with the easy smiles of those bearing great expectations moved through the golden leaves falling on St. Francis Xavier University’s Coady Institute, inside a classroom, four veteran Afghan teachers shared their experiences of hope and education.

ادامه خواندن Hope & Education by Aaron Beswick, Truro Bureau, The Chronicle Herald October 20, 2012

فکر ها در باره بدبختی های زنان و برپایی حکومت قانون: به قلم الهه افتخار

 

این بار برخلاف قبل ـ از حالت روحی که البته به سبب تحولات اخیر در افغانستان  و همچنان بعضی از پرسش های که در نزدم خلق شده بود تعطیل و خلل  در نوشته هایم ایجاد گردیده بود. به هرحال خوشبختانه به کمک پدرجانم و عزیزان دیگر توانستم از این معضل به در آیم .

اما آن چی را که من دریافته ام که در طول وعرض کشور ما مشکلات و تحولات که  در تغییر و تبدیل  به اشکال نگران  کننده  است  تاثیرات  شدید روحی  روانی و جسمی  حتی بیشتر و  بزرگتر از حالت  من  بالای جوانان و نوجوانان میگذارد که البته  در این بحران های شدید اجتماعی متاسفانه هم دختران و هم پسران قربانی میشوند لاکن  چالش های فراوان تر فرا راه زنان و دختران افغان که البته در طول تاریخ با آن مواجه بوده اند به دو نوع  یکی اذیت و آزارهای جنسی، روحی و جسمی و دوم  بی عدالتی وعدم  اراده تطبیق حقوق ایشان میباشد.

با این در دو مورد امروز عرایض دارم که زیاد جدا از هم نمی باشد:

ادامه خواندن فکر ها در باره بدبختی های زنان و برپایی حکومت قانون: به قلم الهه افتخار

مصاحبه ی امان معاشر با جنرال جنرال نبی عظیمی:

  به شروطی؛ پس از خروج قوای خارجی؛ دولت افغانستان ” هرگز سقوط نخواهد کرد!” برعکس ” بهانه یی برای جهاد در برابر دولت برای طالبان باقی نمی ماند.”

 با عرض ارادت بسیار خدمت خوانندگان عزیز از مدتی بدینسو در تلاش یک مصاحبه با جناب جنرال نبی عظیمی نویسنده و تحلیلگر والا مرتبه و نویسنده کتاب معروف « اردو و سیاست» بودم. اینکه چطور بالاخره موفق شدم در ذیل به بهترین کلمات توسط جنرال صاحب تحریر شده است :

لحظاتی با جناب امان معاشر

خبر نویس آزاد

ادامه خواندن مصاحبه ی امان معاشر با جنرال جنرال نبی عظیمی:

تیم بحران آفرین وگروه بحران سنج وملت اسیر درپنجۀ بحران : احمد سعیدی

   افغانستان در حلقه تیم ها وگروه های بحران آفرین وبحران سنج گیر مانده است یکی با بی کفایتی ، بی مسئولیتی وبی تفاوتی آفت بحران را توسعه وگسترش میدهد وگروهی در بیرون عمق بحران وپیامد های آنرا در ایندۀ افغانستان ذره بینی میکند وبد تر از همه اینکه مردم مظلوم افغانستان در برابر اثرات بدی بحران دست بسته اند وحتی کوچکترین چانس بخاطردفاع  در برابر هجوم مصیبت های ناشی از بحران وفرار را ندارند.ملت را قصدا اسیر پنجه بی رحم بحرانهای فراگیر وغم انگیز ساخته اند.

آفریدگاران بحران:  اینکه عامل زایش وافزایش بحران در کشور کیست نیازی به پاسخ ندارد،آری شلاق بی عدالتی وبی کفایتی حاکمان خود پسند روح ملت را خسته و وهوش هواس را بغارت برده است میدانید در اوج بحران وموج مصیبت های پیشبینی ناشده یکی رجز قهرمانی میخواند ودیگری کابوس وحشت را بعد از 2014 بی  شرمانه پیشروی مردم قرار میدهد در چنین حالتی مردم در بادیه بی سر نوشتی وحتی وحشت سر گردان اند. در آموزه های دینی بد ترین خصلت را دروغگوئی پادشاه  وتکبر مفلس وگدا  معرفی کرده است دو خصلت که در کشور ما به وفور مشاهده میگردد .دروغ سلطان پردۀ است بر همه نا رسائیها ومصیبتها وناگواریها وتکبر گدا هم طفره رفتن از نیاز ها ومشکلاتی است که

ادامه خواندن تیم بحران آفرین وگروه بحران سنج وملت اسیر درپنجۀ بحران : احمد سعیدی