نوشته محترم احمد سعیدی را درباره بازی با سرنوشت ملت مطالعه کردید و حالا شما را دعوت میداریم که بالای لینک نیوریاک تایم فشار دهید ُ سخنان دو ریئس جمهور (امریکا و افغانستان ) را بشنویدُ برای شنیدن ویدویو را باز کنید.

http://atwar.blogs.nytimes.com/

سفر جناب  کرزی  ریئس جمهور  افغانستان به قصر سفید امریکا

سفر واشنگتن حامد کرزی وشوخی بر سر نوشت یک ملت: احمد سعیدی

 هدف اساسی این سفردر ظاهربحث پیرامون شرائط قرار داد امنیتی، نحوۀ انتقال مسئولیت های امنیتی ،نحوۀ تجهیز نیرو های امینتی وشرائط صلح با مخالفین مسلح است. هر چند پیمان استراتیژیک با آمریکا در نیمه های شب ودور از چشم دیگران در ارگ ریاست جمهوری افغانستان اتفاق افتاد، امید واریم قرار داد های امینتی که در واشنگتن بدون تهدید های امنیتی به بحث  وبر رسی گرفته میشود طور جدی ودر روشنی روز صورت گیرد، هر چند خبر سفر جناب حامد کرزی به واشنگتن به منظور بحث روی جزئیات قرارد های امنیتی و تحلیل مواد پیمان استراتیژیک وگذاشتن امضا بر پای توافقات نهائی هفته ها قبل در رسانه ها انعکاس یافته بود، درست زمانیکه رئیس جمهور در یک سخنرانی تاریخی خطاب به مردم گفت با غربیها در رأس آمریکا طوری معامله میکنم که

ادامه خواندن سفر واشنگتن حامد کرزی وشوخی بر سر نوشت یک ملت: احمد سعیدی

آقاي معنوي روی سخنم با شماست :احمد «سعیدی»

         جناب آقای معنوی رئیس کمسیون انتخابات دوست شخصی من است روی این اصل تصمیم نداشتم در مورد نبود استقلال در کمیسون انتخابات چیزی بنویسم اما بعد از آنکه مکتوب آمرانه به امضای داکتر صاحب صادق مدبر  رئیس محترم اداره امور را بخاطر عدم توزیع کارت های انتخاباتی با آدرس کمیسون بشما صادر و از طریق رسانه ها دیدم بعد از این مرتکب گناه کبیره می شوم که اداره شما را کمیسون مستقل انتخابات خطاب کنم جناب آقای معنوی  هرچند افغانستان دیگر کشوری نیست که آنرا به نورم ها و هنجارهای معمول و رایج جهان معاصر هماهنگ و قابل مقیاس دانست یا اینکه قضایا تحولات و واقعیت های مشهود را در میزان عقل و سنجش قرار داده ، نتایج قابل انتظاری را پیش بینی نمود ،

ادامه خواندن آقاي معنوي روی سخنم با شماست :احمد «سعیدی»

قاضی القضات افغانستان و «برهان قاطع» مافیای پنجشیر! به مناسبت سومین سالگشت حکم تفتیش قضایی پیرامون: “خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی در مسند قضا” : نوشته عالم افتخار

 

قاضی القضات افغانستان

به تقویم که دیدم در آستانه سومین سالجشن حکم طلایی جناب قاضی القضات جمهوری اسلامی افغانستان قرار گرفته ام . عزیزانی که تازه به این موضوع مهم؛ بر میخورند؛ باید بدانند که دیگر بزرگداشت همه ساله ازین سالگره بی همتا یک فرض عین گردیده؛ احتمال می رود که در آینده های نه چندان دور مقامات قانونگذاری کشور آنرا مانند هفته شهید وغیره درج تقویم ملی نمایند و حتی ـ چه  میدانم ـ روزی هم سازمان ملل متحد تجلیل سالیانه جهانی آنرا تجویز بنماید!!!

ادامه خواندن قاضی القضات افغانستان و «برهان قاطع» مافیای پنجشیر! به مناسبت سومین سالگشت حکم تفتیش قضایی پیرامون: “خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی در مسند قضا” : نوشته عالم افتخار

شرق میانه :نوشته اکادمیسین دستگیر پنجشیری

     ویکتور هوگو ،   سخنرانی   درمجمع  قانونگزاری  فرانسه 

5511     ژانویه  – 51                      

در صفحه  ) 5  (   جلد اول کتاب ”   پس از هزار  وچهارصدسال “شجاع الدین  شفا ، متن  سخنرانی   بیداری بخش  ویکتور هوگو ، نشرشد ه است 

این   سخنرانی  درست  261 سال  پیش  ،   برای نخستین  بار درمجمع  عمومی  

قانونگزاری  فرانسه  بتاریخ     25  ژانویه    2551 م  بازتاب  روشن  وگسترده 

جهانی یافته  بود  اینک  متن  همان سخنرانی تاریخی بدون  هرگونه پیراستن  –                 

و آرا ستن    در دسترس  –    “جبهه متحد  احزاب  دموکراتیک – ملی ” هوا  دار 

سیکولرزم  افغانستان  قر ارمیگیرد .

ادامه خواندن شرق میانه :نوشته اکادمیسین دستگیر پنجشیری

ابتکار ویا شکار دشوار: احمد سعیدی

    زمستان سخت در پیش است برای بیرون رفت از مشکلات زمستان به ابتکار ویا هم شکار  پر بار نیاز است.فکر میکنم بر رسی های أخیر کمیسیون مؤظف پارلمان در مورد شناسائی غاصبین زمین ومشخص ساختن کمیت اراضی وجایداد های غصب شده قبل ازینکه یک ابتکار باشد یک شکار دشوار خواهد بود.طوریکه معلوم میشود ساکنین خانه ملت  روز های آغازین فصل زمستان را به با ابتکارات شکار آفرین به آزمایش گرفتند اول استیضاح یک وزیر وبعد طرح استیضاح یازده وزیر که آوازه است زیاد پول دار اند و

ادامه خواندن ابتکار ویا شکار دشوار: احمد سعیدی

پیام کمسیون صلح و آزادی برای افغانستان – به اشتراک کنندگان جوانب افغانی جلسۀ فرانسه منعقدۀ پاریس!

 

بسم الله الرحمن الرحیم

از آنجائیکه کمسیون صلح و آزادی برای افغانستان از مبدأ تاسیس آن، خشونت را راه حل بحران ندانسته، گفتگو و تن دادن به واقعیت های عینی جامعۀ افغانی را انگیزه های جدی برای قناعت متنازعین داخلی و خارجی افغانستان میداند و در این راه منحیث وجیبۀ انسانی و افغانی پافشاری مینماید، تا از طریق گفتکو های مستقیم و شفاف راه حل بحران و نجات افغانستان جستجو گردد.

پس از آنکه در کنفرانس بین المللی صلح در لندن برای افغانستان، مبنی بر رسمیت شناختن مقاومت مسلح اعتراف صورت گرفت و مقاومت مسلح در سرنوشت جنگ وصلح، اشغال و استقلال  افغانستان نه تنها تأثیرگذار بلکه سرنوشت ساز پذیرفته شد و برای پیشبرد پروسۀ صلح، بودجه وتشکیلات  خاص منظور گردید، کمسیون صلح و آزادی برای افغانستان با وجود آنکه، آن طرزالعمل را برای آوردن صلح ناکافی، جانبدارانه و دور از اعتماد برای جانب مقابل میدانست، آنرا برای درک واقعیت ها و آوردن صلح  قدم موفقیت آمیز خوانده است.  

طوریکه مشاهدات تاریخی نشان میدهد اینکه قدرت های استعماری بمنظوررسیدن ومیل به اهداف شان از تفاوت ها ولایه های کوچک و طبیعی کشور ها بنام حقوق اقلیت ها وغیره، کانال هائی رابرای جریان اهداف خود ایجاد و آنرا تقویت مینمایند، در حالیکه تفاوتها در روش پیاده نمودن گامهای عملی با در نظرداشت ارزشهای ملی، عقیدتی و فرهنگی در یک جامعه امر طبعی میباشد، امیدواریم نه طرف های افغانی و نه میزبانان این کنفرانس آنرا وسیله  و مورد استفاده برای خشونت و اختلافات کمرشکن جامعۀ افغانی بسازند. کمسیون صلح و آزادی برای افغانستان به اشتراک کنندگان طرفهای تأثیرگذار و با نفود افغانی به قضایای کشور که در جلسۀ پاریس بمنظور تبادل نظر و بررسی عوامل بحران اشتراک مینمایند یادهانی و خاطرنشان مینماید که کشور های میزبان یقینآ در پهلوی اینکه در مورد روانکاوی سلیقه های سیاسی اشتراکنندگان توجه مینما یند وعده های خاص و متمایزانۀ بصورت جداگانه در پذیرائی های خاص نیز پیشکش شان خواهد شد که دقت و توجه حکیمانۀ شان را خواهانیم  امید این نشستها وسیلۀ افتراق نه، بلکه وسیلۀ اعتماد و اتحاد در بین افغانها گردد و زمینه های صلح پایدار را در خانۀ مشترک و آبائی شان مساعد و تحکیم بخشند .  والسلام .

داکترعبدالواحد احدزاده  : رئیس کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان

 

پیام طالبان وحزب اسلامی روشنتر از پیام حکومت کابل: احمد سعیدی

     طالبان وحزب اسلامی در نشست پاریس پیام روشنی به حکومت کابل وشورای عالی صلح وجامعه جهانی فرستادند وآن اینکه  اصلاح مواد قانون اساسی وتغییر سیستم نظام سیاسی کشور میتواند دریچه باشد برای وارد شدن به میز مذاکره دو شرط روشن ودر عین زمان نسبتا معقول، اما دولت صلح میخواهد نه اجندا معلوم است ونه هم استراتیزی طوریکه  از طریق رسانه ها شنیده شد وزارت خارجه قبل ازینکه شورای عالی صلح درین زمینه پیامی داشته باشد

 

ادامه خواندن پیام طالبان وحزب اسلامی روشنتر از پیام حکومت کابل: احمد سعیدی

آیا گوهر اصیل آدمی؛ همان «نفخهء روح خداوندی» است؟!… عالم افتخار

حسب مشغلهء ذهنی؛ مصروف تتبع پیرامون «دموکراسی های مدرن» بودم که دوستانی اطلاع دادند: کتابی همنام کتاب من (معنای قرآن) توسط یکی از دانشمندان هموطن در امریکا تألیف و نشر شده است. ایشان به خاطر اینکه بیشتر به موضوع ورود یابم لینک یک برنامه دو و نیم ساعته تلویزیونی را نیز برایم ارسال داشتند که دیدم و تصمیم گرفتم تا مطالعات در باره را وسعت داده و سپس عزیزان خواننده ی خویش را در جریان امر قرار دهم.
اما حینیکه شب خوب پخته شده بود و میخواستم استراحتی کنم؛ تلیفون به صدا آمد و جوانی خیلی مؤدب و صاحب سویه از جایی مربوط به تخارستان تاریخی مخاطبم ساخته و پرسید:

ادامه خواندن آیا گوهر اصیل آدمی؛ همان «نفخهء روح خداوندی» است؟!… عالم افتخار

چه باید کرد؟ برای آنکه تاریخ؛ لاشهِ “سگی مرده” نشود؟

   در لحظاتی که این سطور را می نویسم؛ سپیدهء 21 سپتامبر؛ سر زده؛ اوضاع زمین و کیهان حتی بیش از حد معمول عادی و نورمال است. یعنی اینکه دنیا به پایان نرسیده و طبق شایعات عظیم عالمگیر قیامتی رخ نداده است. لذا کمینه به تلاش ها و تفکرات خویش حسب روال عادی و معمول ادامه میدهم و از جمله بحث: برای آنکه تاریخ؛ لاشهِ “سگی مرده” نشود؟” را میخواهم به جایی برسانم. امروز ضمناً روی این پرسش ها دور خواهم زد که:

ـ آیا ما “افغانها” میدانیم و میتوانیم بدانیم که “تاریخ” چیست؟

ـ چرا”انسان حتا در متمدن ترین جوامع می تواند هر زمان به دره بربریت و توحش برگردد!؟”

 و اما؛ مخاطب عزیز و محترم من!

ادامه خواندن چه باید کرد؟ برای آنکه تاریخ؛ لاشهِ “سگی مرده” نشود؟

تراژیدی آمدن دزد وشبخون درخانۀ افغان – همه میدانند که درخانۀ ما دزد آمده : شغنان

بسم الله الرحن الرحیم

 دزد که برای سرقت مال واموال  درخانۀ ما آمده است ، نباید حب مال  سبب ازبین رفتن جان ما شود . گرچه اگر شود با عقیدۀ اسلامی شهید است .ولی ازتعقل میتوانید دزد را اگر هم تشخیص دادید وشناخته اید باید وانمود نسازید که آن دزد را شما شناخته اید چون به حیات تان خاتمه میدهد.ولی دزدی که به منظور دشمنی ، قتل وغارت آمده به هرصورت هم غارت وهم کشتار انجام میدهد. حال ازهدف دزد باید واقف شد تا مطابق آن وتوانائی های خود یک اقدام متناسب انجام داد .

ادامه خواندن تراژیدی آمدن دزد وشبخون درخانۀ افغان – همه میدانند که درخانۀ ما دزد آمده : شغنان

بسم الله الرحمن الرحیم:…… پیام کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان به اشتراک کنندگان جوانب افغانی جلسۀ فرانسه منعقدۀ پاریس ! داکتر عبدالواحد احدزاده

  ازآنجائیکه کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان ازمبدأ تاسیس آن ،خشونت را راه حل بحران ندانسته ،گفتگو وتن دادن به واقعیت های عینی جامعۀ افغانی را انگیزه های جدی برای قناعت متنازعین داخلی وخارجی افغانستان میداند و دراین راه منحیث وجیبۀ انسانی وافغانی پافشاری مینماید، تا ازطریق گفتکوهای مستقیم وشفاف راه حل بحران ونجات افغانستان جستجوگردد.

 پس ازآنکه درکنفرانس بین المللی صلح درلندن برای افغانستان ،مبنی بر رسمیت شناختن مقاومت مسلح اعتراف صورت گرفت ،ومقاومت مسلح درسرنوشت جنگ وصلح ، اشغال واستقلال  افغانستان نه تنها تأثیرگذار بلکه سرنوشت ساز پذیرفته شد، وبرای پیشبرد پروسۀ صلح ، بودجه وتشکیلات  خاص منظور گردید ، کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان باوجود آنکه ،آن طرزالعمل رابرای آوردن صلح ،ناکافی ،جانبدارانه ، و دورازاعتماد برای جانب مقابل میدانست، آنرا برای درک واقعیت هاو آوردن صلح  قدم موفقیت آمیز خوانده است .  طوریکه مشاهدات تاریخی نشان میدهد اینکه قدرت های استعماری بمنظوررسیدن ومیل به اهداف شان از تفاوت ها ولایه های کوچک و طبیعی کشورهابنام حقوق اقلیت هاوغیره ،کانال هائی رابرای جریان اهداف خود ایجاد وآنراتقویت مینمایند ،درحالیکه تفاوتها درروش پیاده نمودن گامهای عملی بادرنظرداشت ارزشهای ملی ،عقیدتی وفرهنگی دریک جامعه امر طبعی میباشد، امید واریم نه طرف های افغانی ونه میزبانان این کنفرانس آنرا وسیله  ومورد استفاده برای خشونت واختلافات کمرشکن جامعۀ افغانی بسازند .کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان به اشتراک کنندگان طرفهای تأثیرگذاروبانفود افغانی به قضایای کشور که درجلسۀپاریس بمنظورتباد ل نظر و بررسی عوامل بحران اشتراک مینمایند یادهانی و خاطرنشان مینماید که کشور

های میزبان یقینآ درپهلوی اینکه درمورد روانکاوی سلیقه های سیاسی اشتراکنندگان توجه مینما یند ،وعده های خاص ومتمایزانۀ بصورت جداگانه درپذیرائی های خاص نیز پیشکش شان خواهد شد که دقت وتوجه حکیمانۀ شان را خواهانیم  امید این نشستها وسیلۀ افتراق نه، بلکه وسیلۀاعتماد واتحاد دربین افغانها گردد.وزمینه های صلح پایداررادرخانۀ مشترک وآبائی شان مساعد وتحکیم بخشند .  والسلام .

داکترعبدالواحد احدزاده  : رئیس کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان

17/12/ 2012

مقدمه بر: برای اینکه تاریخ؛ لاشهِ «سگ مرده» نشود!؟- عالم افتخار

   عزیزان کاربر انترنیت ـ یعنی نه لزوماً همه عزیزان!ـ مستشعر اند که اینجانب؛ طی هفتهء گذشته مقاله منتخبی را از نام و آدرس خود؛ بر روی امواج قرار دادم که از منابع انترنتی اخذ شده بود و بر علاوه عین مقاله را سایت بزرگ و با صلابت آریایی نیز در بخش ” اطلاعات هفته گی” ی خویش درج نموده و به اختیار خواننده گان و خواهنده گان و متفکران و اندیشمندان قرار داده است.

متنی که انگیزه و دلیل و منطق این انتخاب را توضیح میداد؛ چنین است:

*******

ادامه خواندن مقدمه بر: برای اینکه تاریخ؛ لاشهِ «سگ مرده» نشود!؟- عالم افتخار

برای اینکه تاریخ؛ لاشهِ «سگ مرده» نشود!؟ …..عالم افتخار

  
حدوداً شش ماه پیش ایمیلی دریافت کرده بودم حاوی پیام و پرسشی که خیلی ها معذب و حتی بیمارم ساخت. طی تمام این مدت قادر نشده ام از کابوس این پیام و پرسش؛ خویشتن را رهایی ببخشم. حتی گاهگاه؛ همین پیام و پرسش؛ حین صرف طعام به سراغم می آید و لقمه نان تر و خشک و به هر حال غریبانه و از نظر مذهبی و معنوی حلال؛ در گلویم به زهر مبدل میگردد و پشت سر آن بدخوابی و بیدار خوابی و یا هم کابوس هایی که برای از پا در انداختن هر بنی بشری کافی و حتی زیادی است. 
بد روزی و بدبختی من به لحاظ روانشناسی های بالنسبه پیشرفته؛ ناشی از این بوده و هست که قادر نیستم بر سلسله ای از تابو ها و مقدسات متعرض شوم و صریح و پوست کنده خدمت عزیز پیام دهنده و همانند های او عرض نمایم؛

ادامه خواندن برای اینکه تاریخ؛ لاشهِ «سگ مرده» نشود!؟ …..عالم افتخار

پایان جهان: غیبگوئی 2012 مستقیما از زبان راهبان مایا برگردان: دوکتور سید احمد جهش

 

توسط واشینگتن بلاگ

 گرفته شده از تارنمای گلوبال ریسرچ . 9 دسمبر 2012

 در حالیکه کاهلان تحصیل یافته اعتقادی به غیبگوئی 2012 ندارند، اما تعداد زیادی ازاطفال وحشتزده شده اند؛ و ناسا راپورمیدهدکه بعضی شان قصد خودکشی دارند. پس لطفا این مطلب را به مثابه بیانیه خدمات عامه انتشاربخشید.

 تعداد کثیری ازمردم درباره غیبگوئی 2012 سخن میگویند.مگر تعدادکمی میدانند که راهبان مایا درمورد 2012 اصلا چه گفته اند .درحقیقت مهتران مایا چیزی میگویند که بسیار از آنچه شما شاید شنیده باشید، متفاوت است. بطورمثال وکاتل یوتیو- رهبر شورای ملی بزرگان مایا ، زنکا و گاریفونا (زنکا وماریفونا قبایل غیرمایا درامریکای مرکزی اند )،

ادامه خواندن پایان جهان: غیبگوئی 2012 مستقیما از زبان راهبان مایا برگردان: دوکتور سید احمد جهش

“فتنه ها”یی که پیامبر اسلام را به فغان آورده بود؛ چه ها بودند و به چه ها منجر شدند؟ …: عالم افتخار

 

   درود به هموطنان عزیز در وحشتکدهء افغانستان و در سرا سر دنیا!

درود به همزبانان و همدینان!

تعظیم به پیشگاه شهید معصوم انیسهِ دانش آموز و فرشتهِ سلامتی و حیات؛ تازه ترین قربانی توحش و جهل سیاه طالبانی و سایر شهیدان بیشمار و بی حساب وطن و مردم ما!

پیشاپیش مژده گانی میدهم که امروز هدیه بزرگ و فوق العاده با ارزش و سرشار از مباهات خدمت عزیزان دارم و بدینجهت آرزو میکنم مرا تا پایان همراهی بفرمائید.

ادامه خواندن “فتنه ها”یی که پیامبر اسلام را به فغان آورده بود؛ چه ها بودند و به چه ها منجر شدند؟ …: عالم افتخار

خدعه وکلاه برداری در کابل بانک: احمـد سعـیدی

  درین نوشته به دو مطلب اساسی اشاره میشود که هردو به سکوت  معنی داروخوشباوری غیر قابل باور شخص رئیس جمهور در برابر تحولات وقضایای نا گوار کشور  ارتباط دارد یکی خروج پنج ملیارد دالر از کابل بانک وثبوت 900 ملیون اختلاس ودزدی ودیگری خوشباوری رئیس جمهور نسبت به آیندۀ افغانستان بعد از سال 2014 ویا بعد از خروج نیرو های رزمی ناتو از کشور چون این دو مسئله شگفت وبی باوری ناظران اوضاع آشفته وپیچیدۀ افغانستان را در پی داشته .لذا ضروری میدانم  تا نویسندگان وتحلیل گران اوضاع با درایت ودلسوزی چهل اوصاف قضیه را در آورند که چرا در برابر این اختلاسهای بزرگ و  وحشتناک حرکتهای نمایشی بی نتیجه صورت میگیرد  وهم رئیس جمهور بدون ابراز هیچ دلیل از پیش آمد هر اوضاع  در نبود جامعه جهانی استقبال میکند؟

ادامه خواندن خدعه وکلاه برداری در کابل بانک: احمـد سعـیدی

آیا دنیا و بشریت؛ در 21 دسامبر (یکم جدی) نابود خواهد شد؟ من گنگ خوب دیده و خلقی تمام؛ کَـر؛ من عاجزم ز گفتن و خلق؛ از شنیدنش (مولانای بلخی)

 شاید 3 سال پیش بود که صباح هنگام در

جاده های شبرغان؛ گردش میکردم و به

دوستی برخوردم. با پُررویی ی تحسین

انگیز متوقفم ساخت و گفت:

ـ امشب ـ جایت خالی ـ با …. و …. (استادان دانشگاه) شب نشینی پُر کیفی داشتیم. استاد… گفت: افتخار؛ چند دانشجوی ما را از راه به در کرده چرندیاتی به ایشان تحویل میداد؛ مانند “اولین کشف بشر؛ کشف مرگ بوده است!…”

یارا! سه رُخ آنقدر خندیدیم که ساعت ها را در برگرفت؛ بازهم این حالی که دیدمت؛ نتوانستم از خنده خود داری کنم و به همین خاطر هم ایستادت کردم. اوه؛ جناب کاشف! مردم؛ مجهول ها را کشف می نمایند و شما معلوم ها را؟؟؟ هه ههه هه…

ادامه خواندن آیا دنیا و بشریت؛ در 21 دسامبر (یکم جدی) نابود خواهد شد؟ من گنگ خوب دیده و خلقی تمام؛ کَـر؛ من عاجزم ز گفتن و خلق؛ از شنیدنش (مولانای بلخی)

داغ غدۀ سر طانی غصب زمین: احمد سعیدی

   اینکه داغ غدۀ سر طانی غصب زمین،زهر فساد واختلاس وشعف قانون  پیکر نحیف وناتوان کشور را معلول وناتوان ساخته قابل انکاررنیست اما شگفت در این است که سران ورهبران کلیدی کشور چون رئیس جمهور ومعاونین شان بجای مهار این  امراض ساری وریشه کن کردن این غدۀ از سوز وگداز آن شکایت دارند  چنانچه جناب استاد محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور در سخنرانی های اخیر خویش از وجود غدۀ سر طانی غصب زمین ها لب به شکایت کشودند گواینکه قدرتمندان بلا منازع دیگر ی وجود دارند که ایشان را  در مجمر داغ این مصیبت جانکاه کباب کرده اند. احترام که با جناب آقای خلیلی داشته و دارم نمی خواستم درمورد صحبت های شان تبصره داشته باشم اما به حکم وجدان مشت نمونه خروار باید چیزک می نوشتم تا جناب شان در آینده بهتر متوجه وظایف خویش باشند .

ادامه خواندن داغ غدۀ سر طانی غصب زمین: احمد سعیدی

استعمار کهن، نباید چون لسان سانسکریت مُرده شمرده شود بازگشت پیروز مندانهء قوای امپریال و نیروهای مرئوس ازافغانستان درسال 2014 قسمت سوم : سیلمان کبیر نوری

  درینجا میخوانید:

-عوامل تهاجم و اشغال افغانستان

– برداشتن موانع بزرگ از سر راه، قبل از تهاجم ( اولین هدف تیر رس، فقید دوکتور نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان)

– بعد از هجوم، انتصاب مزدوران برای رهبری کشور

– شو ها و نمایش ها برای اغفال ذهنیت عامه جهان و موجه نشان دادن اشغال

– مزدوران منطقوی تاریخی در خدمت امپریال

– پیروزی های شگرف  نیرو های اشغالگر و اعلام خروج از کشور

ادامه خواندن استعمار کهن، نباید چون لسان سانسکریت مُرده شمرده شود بازگشت پیروز مندانهء قوای امپریال و نیروهای مرئوس ازافغانستان درسال 2014 قسمت سوم : سیلمان کبیر نوری

…اگر که جناب فرید مزدک؛ دکتورین دارد!؟. محمد عالم افتخار

   طئ روز های اخیر بحث فیسبوکی را که به ابتکار و خواست و گرداننده گی محترم زلمی نصرت؛ راه اندازی شده بود؛ در همان حدی که ویبسایت وزین وطندار؛ انتشار داده است؛ با علاقه مندی و دقت لازم مرور نمودم:

 http://www.vatandar.at/ZalmaiNasrat16.html

صرف نظر از اینکه کس به نظر و ارزیابی و داوری من ارزشی میدهد یا نه؛ کمینه حین برخورد با چنین موارد؛ احساس مسئولیت ویژه میکنم و بدین لحاظ نتوانستم؛ خاموش و بی تفاوت از کنار این بحث؛ رد شوم و «شوله خود را بخورم و پردهء خود را بکنم!»درین بحث که اساساً موارد مطروحه توسط محترم فرید مزدک معاون منشی عمومی کمیته مرکزی و آخرین رئیس دولت متعلق به حزب دموکراتیک خلق (وطن) یعنی شهید دکتور نجیب الله؛ در برنامهء تازهِ «به عبارت دیگر» بی بی سی؛

ادامه خواندن …اگر که جناب فرید مزدک؛ دکتورین دارد!؟. محمد عالم افتخار

وزیر صاحب تحصیلات عالی من خجالت می کشم شما چطور ؟ احمد ” سعیدی ”

    خیلی خجالت آور است که در یک کانون علمی عده ای بجان هم می افتند سر و کله یک دیگر را خون آلود می سازند برای چه بخاطر چه امام حسین (ع) مربوط به یک قوم زبان و مذهب نیست او یک مکتب است الگوی از مقاومت بخاطر عدالت و انصاف  اما در افغانستان آن هم در لیلیه پوهنتون یا دانشگاه عده ای یا چند کس بی رمق از “نسل جوان ما ” درزیر بار تراژدی و اشتباهات عقده مندانه “نسل گذشته”از یکدیگر انتقام میگیرند گریبان پاره می کنند  دیالوگ های بی معنی  منقطع،و خشونت بار، بی سرانجام و فاقد یک انسجام گفتمانی.و انسانی نمی دانم اینها به نقد چه ساختاری، چه فرهنگ و ارزشی مشغول تحصیل اند وزارت تحصیلات عالی برای وحدت و استخوان شکنی و تضاد های مذهبی تا کنون چه گام های را برداشته یا برای وحدت و انسجام  ملی  چه کسی يا چه كساني را این وزارت آماده همدیگر پزیری کرده  و در کدام افق آینده ما با این وزارت محاسبه کنیم

ادامه خواندن وزیر صاحب تحصیلات عالی من خجالت می کشم شما چطور ؟ احمد ” سعیدی ”

استعمار کهن، نباید چون لسان سانسکریت مُرده شمرده شود بازگشت پیروز مندانهء قوای امپریال و نیروهای مرئوس ازافغانستان درسال 2014 : سیلمان کبیر نوری

 قسمت دوم

 درینجا میخوانید:

-عوامل تهاجم و اشغال افغانستان

– برداشتن موانع بزرگ از سر راه، قبل از تهاجم ( اولین هدف تیر رس، فقید دوکتور نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان)

– بعد از هجوم، انتصاب مزدوران برای رهبری کشور

– شو ها و نمایش ها برای اغفال ذهنیت عامه جهان و موجه نشان دادن اشغال

– مزدوران منطقوی تاریخی در خدمت امپریال

– پیروزی های شگرف  نیرو های اشغالگر و اعلام خروج از کشور

– آغاز جنگ روانی برای ایجاد وحشت، رعب و ترس؛ جنگی بمقابل مردم، ” نه جنگ برضد ترور”؛ مداخلات آشکار انگلیس، سعودی، ایران، پاکستان…

ادامه خواندن استعمار کهن، نباید چون لسان سانسکریت مُرده شمرده شود بازگشت پیروز مندانهء قوای امپریال و نیروهای مرئوس ازافغانستان درسال 2014 : سیلمان کبیر نوری

عمده ترین آسیب مغزی ـ روانی ی سیاسیون و نخبه گان فرهنگی ی افغانستان :عالم افتخار

     قسم حاشیه درخور یاد آوری است که این تیتر(سرنامه،عنوان) برای نوبت های خیلی پسین مد نظر بود؛ ولی اخبار و رویداد ها و جریانات متراکم و متکثر روز های جاری؛ از جمله سرو صدا ها پیرامون «دیورند لاین»، تسلیم تپه مرنجان یعنی قلب پایتخت افغانستان به سلطنت وهابی عربستان سعودی، چرخش 180 درجه ای حزب اسلامی گلبدین حکمتیار به گونه اعلام آماده گی آن در انتخابات ریاست جمهوری با پا در میانی قاضی حسین احمد معلوم الحال پاکستانی، تشکیل شورای مجاهدین و توزیع سلاح به گروه های غیرمسئول و چندین موضوع داخلی و منطقوی و جهانی؛ مبرمیت پرداختن به آن را درین شب و روز برجسته کرد. 

ادامه خواندن عمده ترین آسیب مغزی ـ روانی ی سیاسیون و نخبه گان فرهنگی ی افغانستان :عالم افتخار