نشانه های شکست زود هنگام در اردوگاه حکومت های افراطی « قسمت اول »: مهرالدین مشید

جمهوری آخوندی ایران و امارت طالبانی کوله باری نفرت بر دوش اسلام و مسلمین

قسمت اول

اسلام گرایی انحصاری آخوندی در ایران و اسلام گرایی  تمامیت خواهانۀ طالبان در افغانستان نه تنها تودههای میلیونی این دو کشور را به بند و استبداد کشانده و فریاد های مظلومانۀ آنان را در گلو هایشان خفه کرده و عصیان ها و اعتراض های آنان را به گونۀ وحشیانه و غیر انسانی سرکوب می کنند؛ بلکه این دو حکومت با گرفتن دشنه های زهر آلود برگلوی مردمان شان به کوله باری نفرت انگیز و وحشتناک تبدیل شده اند که درد گرانسنگ آن بر دوش اسلام و مسلمانان سخت سنگینی می کنند. حاکمان افغانستان و ایران مگر فراموش کرده اند؛ به هر میزانی که با مردمان شان سخت می گیرند آنان محکم تر از گذشته در برابر شان می ایستتد.

ادامه خواندن نشانه های شکست زود هنگام در اردوگاه حکومت های افراطی « قسمت اول »: مهرالدین مشید

 توحش طالبان به روایتی دیگر« طالبان مردانی مرموز و هزار چهره» نویسنده : مهرالدین مشید

زمانی که بیانیۀ سازمان ملل در مورد افغانستان را شنیدم که گفت، افغانستان در پرتگاه افتاده است.

خواستم در مورد وحشت آفرینی و بربریت و زن ستیزی و آموزش ستیزی و زبان ستیزی و دانشگاه ستیزی و علم ستیزی و انسان ستیزی و کوچ های اجباری و ترفند های فریب آلود طالبان زیر نام اجنه ها و حمله های تفنگداران آنان بر زنان معترض چیزی بنویسم؛ واژه ای نیافتم که بتواند مصداق واقعی توحش جنگجویان و رهبران هزار چهرۀ طالبان و امارت آنان باشد و سیمای اصلی آنان را آشکار کند و در ضمن بیانگر این واقعیت باشد که مردم افغانستان در زیر سیطرۀ  آهنین طالبان چه می کشند. چنان غم مردم افغانستان بزرگ و ناتفسیر و پرحجم است که با نوشتن مثنوی هفت منی هم نمی توان، اندک ترین گوشه های دردبار و زاویه های تاریک و رنجبار آنان را بیان کرد.

ادامه خواندن  توحش طالبان به روایتی دیگر« طالبان مردانی مرموز و هزار چهره» نویسنده : مهرالدین مشید

 افراطیت طالبانی هرگونه بازخوانی از اسلام را به چالش کشیده است : مهرالدین مشید

استفادۀ ابزاری از اماکن و شعایر دینی، ضربه ای سنگین بر پیکر اسلام

از آنجا که اسلام دین رحمت و مروت و شفقت وهمدیگر پذیری و عطوفت و عشق ورزی صادقانه و دوست یابی و پرستش و عبادت آگاهانه و عامدانه است و قرآن حرمت گذاری به مقدسات سایر ادیان را برای مسلمانان به گونۀ جدی توصیه کرده است؛ زیرا تقدیس یا پاک و منزه پنداشتن از ویژه گی فناناپذیر انسان و پرستش نیاز طبیعی و فطری انسان است. پرستش در واقع جاذبه ای است که بدور از دغدغه های سیاسی قدرت زیستن و مبارزه با ناملایمات و دشواری ها را برای انسان به ارمغان می آورد و بر میزان اتکا به خود و اعتماد  به نفس انسان در حالت های گوناگون می افزاید. پرستش در واقغ چشمۀ زلالی است که روخ حسته و پریشان آدمی درآن غسل تعمید د می یابد.

ادامه خواندن  افراطیت طالبانی هرگونه بازخوانی از اسلام را به چالش کشیده است : مهرالدین مشید

افغانستان دستخوش بدترین وخطرناکترین بازی های استخباراتی : مهرالدین مشید

هرچند افغانستان از چندین دهه بدین سو دستخوش بازی های خطرناک استخباراتی شده و دو تهاجم بسیاری فرصت ها و امکانات از مردم آن گرفته و به وحدت ملی و اقتدار ملی آن ضربۀ جبران ناپذیر وارد کرده است. با تاسف که سقوط جمهوریت و به قدرت رسیدن طالبان افغانستان را وارد فصل جدیدی از وابستگی به گروههای افراطی و کشور های منطقه گردانیده است. حضور فعال گروههای خطرناک تروریستی در افغانستان که شمار شان به بیش از بیست گروه می رسد؛ اکنون درد سر بزرگی برای مردم افغانستان و حکومت طالبان است. موجودیت این گروهها روابط ملی و بین المللی افغانستان را به گونۀ بی پیشینه ای به چالش کشانده است. این سبب شده تا امروز افغانستان بیش از هر زمانی دستخوش بدترین و خطرناک ترین بازی های استخباراتی کشور های منطقه و جهان شود. 

ادامه خواندن افغانستان دستخوش بدترین وخطرناکترین بازی های استخباراتی : مهرالدین مشید

از یک وزیر مزدور و وابسته به ای اس ای توقعی بیش از این میتوان داشت؟ : مهرالدین مشید

وزیر معارف درفشدار جنگ فرهنگی و بلند گوی استخبارات پاکستان

هرچند موضوع  بسته بودن دروازههای مکتب های دختران پس از حاکمیت طالبان یکی از مسایل مهم است که هر از گاهی مورد انتقاد شدید شخصیت ها و آگاهان و مردم افغانستان و مقام های کشور های جهان و سازمان های بین المللی بوده است ؛ اما در این روزها سخنان وزیر معارف طالبان در مورد بسته بودن دروازههای مکتب های دختران بیشتر از هر وقتی رسانه ای و همگانی شد و به این بحث بیشتر هیزم ریخت. وی در ارزگان گفت، «مردم‌مناطق‌دوردست برای‌شان پذیرفتنی نیست که دختران ۱۶، ۱۷ سالهٔ آنها به مکتب بروند.» (1)

در این تردیدی نیست که بسته شدن دروازههای مکتب ها بر روی دختران در کشوری مانند افغانستان که دین آن اسلام است و کتاب آن با اقرا یعنی بخوان آغاز می شود و پیامبرش طلب علم را برای مرد و زن فرض پنداشته است؛ یک امر استخباراتی بوده که برای همه حیرت آور و پرسش برانگیز است. در حالیکه آموختن علم و معرفت برای مسلمانان فرض است و از همین رو بوده که بر مصداق این شعر” چو شمع از پی علم باید گداخت    که بی علم نتوان خدا را شناخت” مسلمانان در دورۀ طلایی اسلام به پیشرفت های بزرگی در عرصه های علمی و فلسفی رسیدند. 

ادامه خواندن از یک وزیر مزدور و وابسته به ای اس ای توقعی بیش از این میتوان داشت؟ : مهرالدین مشید

طالبان ابزار راه بردی گروههای ترورستی در افغانستان : مهرالدین مشید

انزوای سیاسی طالبان و تبدیل شدن افغانستان به پناه گاۀ تروریستان

افغانستان پس از اشغال طالبان وارد فصل تازه ای از حوادث توفانی شده است؛ البته رخداد هاییکه در ظاهر برای طالبان قابل رویت نیست؛ اما تکانه ها و پس لرزههای آن نه تنها مردم افغانستان را وحشت زده و شگفت زده گردانیده است؛ بلکه کشور های همسایه و جهان را نیز نگران کرده است و دامنۀ این نگرانی ها  آرام آرام بیشتر دامنگیر کشور هایی می شود که از حامیان طالبان به حساب می روند. سیاست های تمامیت خواهانه و جنگ طلبانۀ طالبان در داخل و ناپاسخگویی آنان به خواست کشور های جهان سبب شده تا هر روز به انزوای سیاسی آنان افزوده شود و از حضور در نشست های منطقه ای و جهانی محروم  شوند.عدم حضور طالبان در نشست ویانا وسمرقند و دعوت نشدن آنان در این نشست ها نمونۀ آن است. 

ادامه خواندن طالبان ابزار راه بردی گروههای ترورستی در افغانستان : مهرالدین مشید

بزرگ ترین کشور حامی تروریزم در حال فروپاشی کامل : مهرالدین مشیــد

درمانده گی حلقۀ خبیثۀ اتصال گروههای تروریستی 

پاکستان به مثابۀ بزرگ ترین کشور حامی تروریسم در جهان است که مردم آن از هقت دهه بدین سو زیر چتر دموکراسی قلابی تحت پاشنه های آهنین جنرالان تروریست پرور این کشور بسر می برند. سیطرۀ فولادین نظامیان پاکستان در این کشور نه تنها این کشور را به بزرگ ترین حامی تروریسم و پناه گاۀ تروریستان جهانی بدل کرده است؛ بلکه سیطره و وحشت نظامیان حکومت های ملکی پاکستان را دست و پا بین جنرالان این کشور نموده و حالا این کشور با چالش های بزرگ اقتصادی و سیاسی و اجتماعی دست و پنجه نرم می کند. مردم پاکستان تنها زیر انبان سیاست های تروریست پرورانۀ نظامیان این کشور ضجه نمی کشند؛ بلکه آنان در این روز بحران های شدید مالی را در موجی از انفلاسیون بی پیشینه نیز تجربه می کنند.

ادامه خواندن بزرگ ترین کشور حامی تروریزم در حال فروپاشی کامل : مهرالدین مشیــد

حاکمیت طالبان و آینده مبهم ودشوارغیر قابل پیش بینی مردم افغانستان : مهرالدین مشیـد

افغانستان از چهل سال بدین بر روی امواج توفانی لنگر افگنده و سوار بر امواج خروشان بدون آنکه به ساحلی برسد، کشتی به آشوب رفتۀ آن هر لحظه بیشتر در گل می نشیند؛ اما افغانستان پس از حاکمیت طالبان |آیندۀ این کشور را بیش از هر زمانی مبهم و دشوار و غیر قابل پیش بینی می نماید.

هرچند در آغاز معلوم بود که طالبان یک گروۀ استخباراتی و وابسته به شبکۀ آی اس آی پاکستان اند و فقط برای اجرای مامورت خاص ارگ را از غنی در تبانی با شبکۀ استخباراتی پاکستان و معاملۀ پشت پرده با امریکا بدست آورده اند. طالبان که آگاهی سیاسی ندارند و از روابط بین الملل و روابط بین دول خبری ندارند و این ناآگاهی سبب شده که حتا معاهده های بین المللی را دست کم بگیرند و با تمام تعهدات شان با کشور های مختلف بویژه با امریکا پشت پای بزنند. تشت رسوایی طالبان پس از آن از بام به زیر افتاد که طیارۀ بدون سرنشین امریکایی در شیرپور کابل در چند قدمی ارگ الظواهری را در بالکن یک خانه شکار نمود

ادامه خواندن حاکمیت طالبان و آینده مبهم ودشوارغیر قابل پیش بینی مردم افغانستان : مهرالدین مشیـد

 خروج و فرار آخرین سرباز شوروی و امریکا و رنج های بی پایان مردم افغانستان : مهرالدین مشید

از خروج آخرین سرباز شوروی تا فرار آخرین سرباز امریکایی از افغانستان

بحث بر سر خروج سربازان خارجی، بویژه خروج آخرین سرباز روسی و سرباز امریکایی از کشوری به نام افغانستان است که پیشینۀ دردباری را در نتیجه تهاجم کشور های غربی و شرقی پشت سر نهاده است. تاسف بار این که شجاعت ها و دلاوری ها و قهرمانی مردم در طول تاریخ قربانی نیرنگ و فریب شاهان و سلاطین و زمامداران فاسد و مزدور و خود فروخته شده که با معامله های پنهان با قدرت های مهاجم و قدرت های منطقه ای سرنوشت مردم افغانستان را به گونۀ دردناکی به بازی گرفته اند. دراین بازی ها تنها زمامداران دست به خود فروشی نزده اند؛ بلکه آنانی که خود را قایدان و رهبران ملی می شمارند؛ نیز جنایت های زمان تجاوز و پس از خروج نیز دخیل بوده اند و دستان شان حتا فراتر از زمامداران تا آستین در خون مردم غرق بوده است.

ادامه خواندن  خروج و فرار آخرین سرباز شوروی و امریکا و رنج های بی پایان مردم افغانستان : مهرالدین مشید

 اشک بانو الهه صدای خاموش هزاران جنایت و یکی از هزاران قربانی : مهرالدین مشید

الهه در حالی یک تنه  و شجاعانه می رزمد که هر طالب یک سعید خوستی است

افتضاح جنسی قاری سعید خوستی سخنگوی پیشین سراج الدین حقانی وزیر داخلۀ طالبان سیمای واقعی آنان و چهرۀ اصلی امارت طالبان را به جهانیان به نمایش نهاد. این رسوایی به این حقیقت مهر تایید نهاد که طالبان به زنان نه بحیث انسان؛ بلکه به آنان بحیث بردۀ جنسی نگاه می کنند و برای زنان بحیث مادر و خواهر و هسمر و فرزند هرگز حرمت قایل نیستند. این ماجرا پس از نشر نوار تصویری بانو الهه رسانه ای وهمگانی گردید. الهه دلاور در واقع بم اطلاعاتی برضد طالبان را به صدا در آورد و ضربۀ  آهنینی بر سیطرۀ پوشالی طالبان وارد کرد. الهه با این مقاومت حماسه آفرید و درفش اعتراض برضد امارت طالبانی را درآسمان ها به اهتزاز درآود. الهه یک تنه و آشتی ناپذیر با قربانی دادن خود، ندای عدالت خواهانۀ زن مظلوم افغانستان را شجاعانه بلند کرد.  ندای الهه در واقع ندای خاموش هزاران زن افغانستان است که فریاد های حق طلبانه در گلو های شان شکسته شده است. 

ادامه خواندن  اشک بانو الهه صدای خاموش هزاران جنایت و یکی از هزاران قربانی : مهرالدین مشید

جنگ راه حل نیست؛ اما تمامیت خواهی طالبان چه راه حلی دارد : مهرالدین مشید

افغانستان در گرو تمامیت خواهی های طالبان

در این تردیدی نیست که جنگ در افغانستان راۀ حل نیست و تجارب گذشته نشان داده است که پایان هر جنگ فرسایشی به وابستگی های دردناک استخباراتی انجامیده است. ادامۀ فاجعۀ کنونی در افغانستان که حاکمیت طالبان را در پی داشته است؛ نتیجۀ جنگ های فرسایشی بوده است که اکنون مردم افغانستان زهر آن را می چشند. چنانکه فرسایشی شدن جنگ در برابر تهاجم شوروی پیشین و بعد فرسایشی شدن جنگ طالبان در برابر حکومت و مردم افغانستان زیر نام جنگ با نیرو های خارجی افغانستان را در کام استخبارات پاکستان و سپاۀ پاسداران ایران و سایر شبکه های جهنمی فرو برد و نظامیان پاکستان را به قهرمانان جهاد و علم برداران تجاوز ستیزی بدل کرد.

ادامه خواندن جنگ راه حل نیست؛ اما تمامیت خواهی طالبان چه راه حلی دارد : مهرالدین مشید

زمین گیر شدن ملا ذاکر پیش مرگ جنگ نیابتی در دامنه های مغرور هندوکش : مهرالدین مشید

زمینگیر شدن ملا ذاکر در دامنه های مغرور هندوکش 

طالبان به دنبال شکست های پیهم و افتضاح بار در دره های هندوکش در نتیجۀ زورآزمایی سرلشکر های جنگی نیابتی و جنگجویان مزدور، حالا ناگزیر شدند تا ملا ذاکر را به مثابۀ پیش مرگ تازه نفس جنگ نیابتی به اندراب ها و پنجشیر بفرستند تا با نهادن دشنه های خون آلود در گلوی زنان و مردان در دامنه های مغرور هندوکش از این مردم انتقام انتقام شکست های پیهم خود را بگیرد؛ اما طالبان مکار فراموش کرده اند که ” اشک کباب باعث طغیان آتش است” و هرگر ممکن نیست تا با فرستادن پیش قراولان مرگ و مفرزه های جنایت و خشونت و کوچ های اجباری بر مردمی حاکم شد و سرنوشت آنان رابه گروگان گرفت. رهبران طالبان با این رویکرد های نظامی خواسته اند تا بر اراده و خواست های برحق وانسانی مردم افغانستان پای بگذارند و با محلی خواندن جنگ بر روی سیاست های تباری و ضد اسلامی و ضد ملی خود پرده بکشند و بدین وسیله از واقعیت های عینی کشور انکار کنند.

ادامه خواندن زمین گیر شدن ملا ذاکر پیش مرگ جنگ نیابتی در دامنه های مغرور هندوکش : مهرالدین مشید

بی اراده گی رهبران شورای نجات برای مقابله با طالبان : مهرالدین میشد

لنگ لنگان گام برداشتن های شورای نجات ملی  برای مقابله و یا امتیاز گیری؟

پس از شکست و شکستگی ها و فروپاشی ها سکوت ها و ناپاسخگویی ها و تعلل ورزی ها و نمی دانم کاری ها و یک سال پس از سقوط بالاخره شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان موفق شد تا در یک نشست رسمی منشورخود را در هژده صفحه و هفت فصل اعلان کند. رهبران این شورا را شماری از رهبران سیاسی، نماینده گان حزب ها و سیاستگران اند که بر اتحاد برای مبارزه با طالبان تاکید کردند. این شورا سقوط نظام پیشین در افغانستان را «توطئه‌ای خائنانه» از سوی اشرف غنی و حلقه نزدیکانش عنوان کرد که حکومت را به گونۀ عمدی و برنامه ریزی شده به طالبان تسلیم کرد. در این نشست احمد مسعود، رهبر «جبهه مقاومت ملی»، بر ضرورت  دستیابی به یک راه‌حل سیاسی برای حل مشکلات افغانستان تاکید ورزید و گفت

ادامه خواندن بی اراده گی رهبران شورای نجات برای مقابله با طالبان : مهرالدین میشد

آب درهاون کوبیدن های طالبان یا خاک افگندن در چشم جهانیان : مهرالدین مشید

ترفند های طالبان به بهای  قربانی گرفتن مردم افغانستان

هرچند طالبان کشته شدن الظواهری را پنهان کردند و این حادثه را جدی نگرفتند. رهبران طالبان بدین وسیله خواستند، افکار جهانیان را نسبت به خود بیشتر تحریک ننمایند؛ اما بررغم این پنهان کاری ها پس لرزه های این حادثه هر روز آرام آرام  گریبانگیر طالبان می شود و فشار های جهانی بر انان افزایش می یابند. کشته شدن الظواهری به جهانیان ثابت ساخت که طالبان بر تعهدات شان در برابر جهانیان پای بند نیستند و آنچه تا کنون گفته اند و وعده داده اند، دروغ بوده است. حال که پنهانکاری و دروغگویی های طالبان افتابی شده است و ناگزیر اند تا بهای گزافی به این پنهانکاری های خود بپردازند. کشته شدن الظواهری در امن ترین ساحه آنهم در چند قدمی ارگ در کابل ثابت کرد که افغانستان به پناه گاۀ گروه های تروریستی بدل شده است.

ادامه خواندن آب درهاون کوبیدن های طالبان یا خاک افگندن در چشم جهانیان : مهرالدین مشید

روایت سقوط و فروپاشی مرگبار؛ بزرگتراز فاجعه و فراتراز گفتمان ؛ پس ازیک سال سقوط ؛ فروپاشی و فاجعه : مهرالدین مشید

آری چه روایتی دردناک که یاد و خاطرۀ آن چون کابوسی بر روان انسان سنگینی می کند و پس لرزههای آن هنوز هم روح و روان ما را به گروگان گرفته است و وحشت و دهشت آن حتا حالا هم شانه های ما را می لرزاند. روایتی که راویانش همه مخبر صادق اند و سخن از آفتاب می گویند و هرگز نشاید که نشاید که آفتاب آید دلیلی آفتاب؛ زیرا این روایت به اجماع رسیده است. این روایت، روایت سقوط افغانستان است که بزرگتر از فاجعه و فراتر از گفتمان است.

سقوط مرگباری که انسانیت را به ذلت کشید و یک ملت را اسیرو دریچۀ زنده گی را بر روی زنان و مردان آن به کلی بست و آخرین آرزو های آنان را به یاس بدل کرد، نه یک سقوط بل؛ فروپاشی حیرت انگیز و وحشتناک که همه چیز در یک لحظه دگرگون شد؛ برج و باروی زنده گی مردم افغانستان را یک باره فرو ریخت برگ و بار شادی را در سراسر افغانستان خشکانید؛ از زنانش کار و از دخترانش آموزش و از کودکانش آگاهی را گرفت و مردانش را در بتۀ آزمون شرافت و غرور میخکوب نمود. حیرت انگیز تر این که گردانندۀ این سناریوی اندوهبار کسی است که به مردم افغانستان وعده های زیادی داده بود و گفته بود که تا آخرین قطرۀ خون از آنان دفاع خواهد کرد.

ادامه خواندن روایت سقوط و فروپاشی مرگبار؛ بزرگتراز فاجعه و فراتراز گفتمان ؛ پس ازیک سال سقوط ؛ فروپاشی و فاجعه : مهرالدین مشید

 بده و بستان های جدید بر سرتروریسم : مهرالدین میشد

رخداد های تازه حاکی از آن است که یک سلسله تحولات تازه در سطح منطقه و حتا جهان در حال شکل گیری است که محور این بازی ها بازهم افغانستان برگزیده شده و در راس آن بازهم نخست امریکا و بعد پاکستان قرار دارد.

هرچند از چون و چند حوادثی که باید واقع شوند، زود است، پرده برداشت و از جزییات آن سخن گفت؛ اما این قدر میتوان گفت که حوادثی در حال آبستن اند که پیهم جان تازه می گیرند و دیر یا زود به ظهور خواهند رسید. شگفت آور این است که این بار بازهم بازی با کارت تروریزم آغاز شده و از تروریستان و رهبران آنان بحیث سکه های قلب در این بازی استفاده می شود. 

ادامه خواندن  بده و بستان های جدید بر سرتروریسم : مهرالدین میشد

کشته شدن الظواهری ؛ تبدیل شدن افغانستان به پناه گاهء تروریستان خطرناک : نوشتهء مهرالدین مشید

کشته شدن الظواهری و فصل تازهء بحران در افغانستان

در هفتهء گذشته یک طیارهء بدون سرنشین خانه ای را در منطقهء شیرپور کابل مورد حمله قرار داد که بعدها آشکار گرديد که این حمله از سوی یک طیارهء بدون سرنشین امريکايی صورت‌ گرفته و در نتیجهء  آن ایمن الظواهری رهبر القاعده کشته شد. این حمله خاطرهء حمله بر هیبت آباد پاکستان را در سال ۲۰۱۱ از سوی طیاره های بدون سرنشین امريکايی را در خاطره ها تداعی کرد که اسامه رهبر القاعده را در نزدیک یک پایگاهء نظامی در هبت آباد پاکستان هدف قرار داد. در آن حمله دو طیارهء امریکایی شرکت داشت که از ننگرهار افغانستان به پرواز درآمده بودند. آن حمله الظواهری را به مرد شماره یک القاعده بدل کرد

ادامه خواندن کشته شدن الظواهری ؛ تبدیل شدن افغانستان به پناه گاهء تروریستان خطرناک : نوشتهء مهرالدین مشید

حاکمیت طالبان وتبدیل شدن افغانستان به سکوی پرش تروریستان خطرناک : مهرالدین مشید

به صدا درآمدن آژیر خطر و فرار رهبران طالبان از کابل

کشته شدن الظواهری رهبر القاعده در شیرپور در چند صد متری ارگ به تمامی گمانه زنی ها نقطۀ پایان نهاد و به این حقیقت مهر تایید گذاشت که افغانستان تحت حاکمیت طالبان به جای اینکه به مکان امن و رفاه و آسایش به مردم افغانستان بدل شود، برعکس به بهشت تروریستان خطرناک جهانی تبدیل شده است. پس از حمله بر الظواهری زنگ خطر در کابل به صدا درآمد و تمامی رهبران طالبان کابل را ترک کرده اند. حالا نه خبری از رهبران طالبان و نه هم خبری از کنفرانس های مجاهد و لخند های سخنگوی این گروه است. مردم بدین باور اند که رهبران طالبان گویی جان برکف گرفته و سراسیمه و حیرت زده شهر کابل و سایر شهر های افغانستان را ترک کرده اند. آنان خود را در پناه گاۀ پیشین شان پنهان کرده اند. شاید طالبان فکر می کردند که

ادامه خواندن حاکمیت طالبان وتبدیل شدن افغانستان به سکوی پرش تروریستان خطرناک : مهرالدین مشید

 افغانستان فصل دردناکی ازسقوط سیاستگران را تجربه می کند : مهرالدین میشد

وضعیت کنونی و شرمساری های رهبران جهادی و سیاسی افغانستان

پیش از آنکه به اوضاع نابسامان و وحشتناک کنونی افغانستان اشاره کنم و فهرستی از رنج های بی پایان آنان را پیشکش خواننده گان عزیز نمایم تا هرچه بیشتر پردهء شرمساری و ذلت از سیمای رهبران جهادی و سیاسی و زمامداران فاسد و خاین بویژه دو دههء اخیر فرو افتد و در نتیجه “سیاه روی شود هرکه در او غش باشد”. بررسم یادهانی اندکی به مفهوم سیاست اشاره کنم تا فهمیده شود که سیاستگران طیف های گوناگون فکری افغانستان چه چپ و چه راست در چه جایگاهی از فهم سیاسی قرار داشتند و دارند و چه گل هایی را به نام سیاست آبیاری کرده اند که امروز خار های زهرآلود آنها گلو های انسان مظلوم و گرسنه و فلاکت زدهء افغانستان را دریده و بر مغز استخوان آنان سنگینی می کنند. با تاسف که سیاستگران خشکه مقدس جهادی و غیر جهادی ما هنوز هم اسیر بازیگران شبکه های استخباراتی اند که از فرط خستگی جنگ های بیهوده برای خراس های چرچیل در دایرهء سیاست پایکوبی می کنند.

ادامه خواندن  افغانستان فصل دردناکی ازسقوط سیاستگران را تجربه می کند : مهرالدین میشد

کنفرانس افتضاح بار تاشکند یا همایش قدرت و نفوذ واشنگتن و ماسکو : نوشتهء مهرالدین مشید

کنفرانس تاشکند پس از نشست اسلو بزرگ ترین نشست در مورد افغانستان خوانده شده که پس از فروپاشی جامعهء افغانستان و سقوط کابل به دست طالبان یکی در مرکز ازبکستان و دیگری در پایتخت ناروی دایر گرديد.

برگزار کننده گان نشست تاشکند، با بوق و کرنای تبليغاتی خواستند، اهمیت آن را برای افغانستان و مردمش خیلی مهم و حیاتی نشان بدهند؛ اما پایان این نشست پرده از ماهیت این کنفرانس بیرون کرد که نمایش مضحکی بیش نبود. امنیت و توسعهء اقتصادی افغانستان هدف اصلی این نشست را تشکيل می داد و اینکه طالبان از این نشست چه انتظاری داشتند و به چه میزانی به هدف خود رسیدند، یک طرف بحث است و اما آنچه برای مردم افغانستان مهم

ادامه خواندن کنفرانس افتضاح بار تاشکند یا همایش قدرت و نفوذ واشنگتن و ماسکو : نوشتهء مهرالدین مشید

 هندوکش نمادی از پایداری و دژی تسخیر ناپذیر : مهرالدین مشید


این بار هندوکش قبرستان مهاجمان پنجابی و ملیشه های طالب

این بار هندوکش و گذرگاه های مغرور و سر به فلک کشیدهء آن به قبرستان مهاجمان پنجابی و ملیشه های طالب آنان مبدل خواهد شد. این دژ تسخیر ناپذیر آرمان پیروزی را در دل های نظامیان پنجابی و ملیشه های طالب آنان به یاس بدل خواهد کرد. پاسداران آگاهی و آزادی و عدالت در دره های حماسه آفرین هندوکش بار دیگر داستان تهاجم یک لشکر متجاوز دیگر را به موزه های تاریخ خواهند سپرد و آرمان اشغال این سرزمین را نظامیان پاکستانی باخود در گور خواهند برد. زود است که رزم آوران هندوکش با ندای جاودان و زوال ناپذیر آگاهی و آزادی و عدالت آخرین میخ را بر تابوت تروریزم بکوبند و هیمنه و طنطنهء طالبان و همپاتکی های شریر آنان را نه تنها از دره های هندوکش؛ بلکه از سراسر افغانستان برچینند.

ادامه خواندن  هندوکش نمادی از پایداری و دژی تسخیر ناپذیر : مهرالدین مشید

 تعامل کشور های جهان با حکومت نامشروع و حاکمان از خود راضی : نوشتهء مهرالدین مشید

افغانستان یگانه کشوری است که پس از تهاجم شوروی و حملهء امریکا از چهاردهه بدین سو در آتش و خون می سوزد. حالا مردم آن تحت سیطرهء حکومت نامشروع و حاکمان از خودراضی دست و پنجه نرم می کنند و با مصائب فروان و دشوار های بی شمار اقتصادی و امنیتی و اجتماعی رو برو اند؛ اما در چنین شرایط حساس کشور های جهان و منطقه بی توجه به خواست های انسانی مردم افغانستان با در دست گرفتن درفش تعامل هوای  رسیدن به سازش با طالبان را در سر می پرورند. در حالیکه هدف اصلی کشور های یادشده دست یابی به منافع سیاسی و اقتصادی و استراتیژیک در افغانستان است؛ اما پیش قراول اهداف شان عنوان پرزرق و برق دفاع از حقوق بشر را علم کرده اند. این در حالی است که

ادامه خواندن  تعامل کشور های جهان با حکومت نامشروع و حاکمان از خود راضی : نوشتهء مهرالدین مشید

از لبخند زیبای ژوکوند تا خنده های زشت و خیانت بارغنی : نوشتهء مهرالدین مشید

روزی یک فلم کوتاه خندهء غنی را دیدم که در واقع سیمای اصلی و واقعی او را به نمایش می گذارد. این فلم واقعیت تلخی را به افکار می دهد که شبکه های استخباراتی در همکاری با سایر جاسوسان خود چگونه انسان های زبون و ارزه و ذلیلی مثل غنی را با تبلیغات رسانه ای بزرگ می سازند و او را تا مقام دومین متفکر جهان بالا می برند تا خاک برچشم مردم یک کشور بپاشند و سرنوشت آنان را به بازی بگیرند. این فلم غنی را در حال خندیدن نشان می دهد و نه تنها خندیدن که اعجاز فناوری را نیز به نمایش می گذارد که چگونه در یک لحظه نه تنها تصویر واقعی؛ بلکه سیمای وجدانی او را نیز به تماشا می گذارد. این فلم در واقع پرده از تو بودن غنی بیرون می کند و هويت واقعی او را به تماشا می گذارد.

ادامه خواندن از لبخند زیبای ژوکوند تا خنده های زشت و خیانت بارغنی : نوشتهء مهرالدین مشید

سیاست های مبهم طالبان و دورنمای حکومت آنانان : نویسنده؛ مهرالدین مشید

در این تردیدی نیست که طالبان یک گروهء استخباراتی است و از سوی آی اس آی پاکستان با همکاری و همیاری آمریکا و عربستان برای تحقق اهداف استخباراتی بوجود آمدند که سه کشور یادشده روی اهداف گوناگون بالای طالبان سرمایه گذاری کردند. پاکستان از طالبان بحیث ابزاری برای دست یابی به افغانستان بحیث عمق استراتیژی در رقابت با هند استفاده می کند؛ اما آمریکا می خواست و می خواهد تا از طالبان و سایر گروه های تروریستی بحیث ضربه زدن به منافع روسیه و چین استفاده کند. چنانکه مقام های امريکايی بار ها گفته اند، پیش گیری از برتری جویی های اقتصادی چین و امتیاز طلبی های تسلیحاتی روسیه مقدم تر از مبارزه با تروریزم است. به همين گونه سعودی می خواهد تا از طالبان بحیث نیروی فشار بر حکومت ایران و مقابله با مذهب شیعه سود ببرد.

ادامه خواندن سیاست های مبهم طالبان و دورنمای حکومت آنانان : نویسنده؛ مهرالدین مشید

رازآلودی استخباراتی مرگ و زنده گی ملاهبت الله : نوشته مهرالدین مشید


راز سر به مهر مرگ رهبر طالبان و حدث و گمان ها

مرگ و زنده گی ملاهبت الله رهبر طالبان پس از برگزاری نشست علما در کابل بیشتر برای مردم افغانستان رازآلود شد و پرسش های زیادی را در افکار مردم افغانستان برانگیخته است. صدای صوتی منسوب به ملاهبت الله در این نشست پخش شد و شخصی در حال سخنرانی به نمایش گذاشته شد که پشت خود را به طرف اشتراک کننده گان دور داده بود. اين برای همه شگفت آور است که چگونه او در مقابل ۳۵۰۰ نفری پشت داد که به او بیعت کردند.

ادامه خواندن رازآلودی استخباراتی مرگ و زنده گی ملاهبت الله : نوشته مهرالدین مشید