به پا خیزی مردم پاکستان؛ یگانه راۀ نجات ازسیطرۀ نظامیان پنجابی : مهرالدین مشید

مار های آستین نظامیان پنجابی پاکستان  را به آتش کشیدند

انفجار در مسجدی در شهر پشاور پاکستان که جان بیش از۶۰ تن را گرفت و دهها نفر را زخمی کرد. این انفجار هولناک نظامیان تروریست پرور و زمامداران ملکی پاکستان را شگفت زده و جهانیان را وحشت زده گردانید. حیرت زده گی جهانیان در این بود که چگونه تروریستان دست به آشیانه سوزی زدند و به مثابهء افعی دست پرورش دهنده گان خود را گزیدند. این انفجار آنقدر مهیب بود که بخشی از مسجد ویران شد و بسیاری قربانیان مدتها زیر آوار ماندند. مسوءولیت این انفجار را تی تی پی به عهده گرفت. شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، این انفجار را بشدت محکوم کرد و خواهان برقراری نظم و قانون بیشتر در خیبر پختونخوا شد. وی افزود که همه ارکان کشور در برابر تروریسم «متحد اند و به وزیر داخلهء این کشور دستور داد که ظرفیت مبارزه با تروریسم به ویژه در ایالت خیبر پختونخوا افزایش دهند.

ادامه خواندن به پا خیزی مردم پاکستان؛ یگانه راۀ نجات ازسیطرۀ نظامیان پنجابی : مهرالدین مشید

پرداخت بزرگ ترین حق سکوت به مثابهء خیانت بار ترین معاملهء قرن : مهرالدین مشید

خیانتی بزرگ و معامله ای ننگین؛ اما جنایت خریدار بزرگتر از فروشنده

افشای معاملهء ننگین غنی، عطا و دوستم با شبکه های استخباراتی جهان در راس قطر مبنی بر پرداخت پول برای این مثلث خبیثه، آنهم به بهای بازی با سرنوشت یک کشور و مردم و به حراج گذاشتن هر فرد آن در بدل کمتر از سه دالر، بازهم از عمق و گسترده گی توطیه تحویلی ارگ بوسیلهء غنی در تبانی با آی اس آی بیشتر پرده برداشت و به این حقیقت مهر تایید گذاشت که سقوط کابل و واگذاری آن به طالبان به مثابه فاجعه بارترین و غم انگیز ترین حادثه در تاریخ معاصر، چنان هنوز مبهم و مرموز مانده

ادامه خواندن پرداخت بزرگ ترین حق سکوت به مثابهء خیانت بار ترین معاملهء قرن : مهرالدین مشید

تحولات نیم قرن ووابستگی گروههای اسلامی و شکست ها در جهان اسلام : نویسنده ؛ مهرالدین مشید

وابستگی های ذلت بارگروههای چپ و راست و فاجعه های کنونی در جهان اسلام

این پرسش در ذهن هر کسی خطور می کند که آیا فاجعۀ کنونی در جهان اسلام عوامل داخلی دارد و یا عوامل خارجی؟ و چه عواملی در رابطه به حوادث خونین در جهان اسلام نقش تعیین کننده دارند؟ آیا جنبش های اسلامی متاثر از افکار سید جمال‌الدین و پیروانش مسؤول رخداد های کنونی و جنبش های افراطی سلفی و دیوبندی و حقانیه ای مثل طالبان و داعش و القاعده عامل اصلی بدبختی ها در جهان اسلام اند؟ يا اينکه نه فاجعۀ کنونی در جهان اسلام دست ساخت خارجی ها است و گروه‌های یادشده ابزاری در دست کشور های خارجی بوده اند.

ادامه خواندن تحولات نیم قرن ووابستگی گروههای اسلامی و شکست ها در جهان اسلام : نویسنده ؛ مهرالدین مشید

اشغال کنونی افغانستان فاجعه بارتر از اشغال شوروی و امریکا است : مهرالدین مشید

پس از فرار غنی و تحویلی ارگ به طالبان و افتادن افغانستان در دامن پاکستان، شماری آدم های ساده لوح و خوش باور با اشغال خواندن دوران جمهوریت و با زیستن در زیر سیطرهء سیاه اندیشانی به نام امارت اسلامی تحت فرمان آی اس آی بر خود فخر و مباهات می کنند. این بیچاره ها نمی دانند که اکنون افغانستان بدتر از هر زمانی تحت اشغال پاکستان است.  این اشغال بدتر از هر اشغالی سیطرهء سیاسی، فرهنگی و اقتصادی پاکستان را بر مردم افغانستان تحمیل کرده است. دیروز اگر مشاوران آمریکایی به گونهء آشکارا امر و نهی می کردند؛ اما امروز مشاوران پاکستانی تحت رهبری آی اس آی به گونهء مخفی خطرناک تر و فاجعه

ادامه خواندن اشغال کنونی افغانستان فاجعه بارتر از اشغال شوروی و امریکا است : مهرالدین مشید

اسلام سیاسی و ناکارآمدی و شکست آن در جهان اسلام : مهرالدین مشید

اسلام سیاسی کمونیسم را به موزۀ تاریخ برد؛ اما پس لرزههای آن قامت اسلام را شکست

پیش از آنکه وارد بحث اصلی شوم و از چون و چند جنگاوران جهادی در برابر ارتش شوروی سخن بگویم که چگونه اسلام سیاسی کمونیسم را به موزه‌های های تاریخ فرستاد. بیرابطه نخواهد بود که از پس لرزه های حادثۀ سقوط شوروی سخن بگویم که در نتیجۀ اختلاف های شخصی و قومی و گروهی و دخالت آی اس آی پاکستان و درگیری های تنظیمی در کابل چگونه کمر اسلام را شکست و اسلام سیاسی نوزاد های حرامی را در نماد القاعده و طالب و داعش تولد داد که منطق اش واسکت انتحاری و زبانش آشتی ناپذیر با زن و حق کار زنان و آموزش دختران است. پیش از وارد شدن به اصل بخث لازم است تا در نخست اندکی به اسلام سیاسی اشاره شود.

ادامه خواندن اسلام سیاسی و ناکارآمدی و شکست آن در جهان اسلام : مهرالدین مشید

خاموشی پیش از توفان و پیچیده گی اوضاع سیاسی افغانستان : مهرالدین مشید

جنگ های نیابتی و دیپلوماسی نیابتی و شکننده گی اوضاع افغانستان

افغانستان تحت حاکمیت طالبان، پس از فراز و فرود های دوامدار روز های دشوار و آرمونی را سپری میکند و اوضاع سیاسی و اقتصادی و امنیتی به مراتب پیچیده تر از گذشته شده است که فضای اندوهبار و شدید پولیسی آن حکایت از خاموشی پیش از توفان را دارد. حضور ده ها گروۀ تروریستی تحت حمایت طالبان در شمال و حضور گروه‌هایی زیر چتر داعش از جنوب و شرق تا شمال حکایت از پی آمد های ناگواری دارد که به دلیل پیوند ها و قول و قرار های استخباراتی و اعتقادی با طالبان و شبکۀ جهانی تروریزم مهار ناپذیر تلقی می شوند. در این ميان تنها مردم شوربخت و بلا کشیدۀ افغانستان اند که با غم بزرگ و اندوۀ بیکرانی دست و پنجه نرم می کنند؛ اما دریغ و درد که نه تنها هنوز بار گران‌سنگ جنگ نیابتی برروی شانه های زخمی مردم افغانستان سنگینی میکند؛

ادامه خواندن خاموشی پیش از توفان و پیچیده گی اوضاع سیاسی افغانستان : مهرالدین مشید

نجات افغانستان از شرتروریسم ویک جنگ نیابتی دیگر : مهرالدین میشد

  طرح ها و راهکار ها و درازراۀ دشوار نجات افغانستان

جریان های سیاسی و حلقه های فکری و نخبگان چپ و راست افغانستان از نیم قرن بدین سو برای ترقی و پیشرفت و رهایی افغانستان از فقر و نابرابری ها و ستم قومی و تضاد های اجتماعی تلاش های پیگیر نمودند و برای تامین نظام مردم سالار و عدالت اجتماعی وبرابری های انسانی از هیچ گونه قربانی دریغ نکردند. با تاسف که در این مدت نه تنها ایده آل های چپ و  راست به کرسی نه نشست؛ بلکه از همه چیز استفادۀ ابزاری شد و آنانی که در این راه صادقانه تلاش کردند و خون ریختند؛ نه تنها افغانستان را نجات داده نتوانستند؛ بلکه در این مدت رهروان راستین این جریان ها و حلقه ها و نخبگان نیز قربانی اهداف شوم آنانی شدند که شخصیت اصلی خود را زیر لباس رهبران پنهان کرده اند.

ادامه خواندن نجات افغانستان از شرتروریسم ویک جنگ نیابتی دیگر : مهرالدین میشد

جهانیان نباید مرتکب غفلت تاریخی دیگر شود : مهرالدین مشید

گروههای تروریستی و نظامیان پاکستان دو روی یک سکه

جهان نباید رابطۀ نظامیان پاکستان را با گروههای تروریستی دست کم بگیرد و حساب حکومت این کشور را از آنان جدا بپندارد. هر نوع اشتباه در این مورد معنای بزرگ ترین غفلت تاریخی را  دارد. نیرو های صلح دوست و عدالت پسند جهان آگاه اند که چنین غفلتی نه تنها فاجعۀ یازدهم سپتمیر را به بار آورد؛ بلکه تروریسم را چنان تقویت کرد و گسترش داد وپی در پی تولد های جدیدی مانند داعش داد که امروز به مثابۀ خطری فراتر از القاعده امنیت و ثابت جهان را به خطر افگنده است. امروز شاهد هستیم که چگونه کشور هایی مانند عراق و سوریه و افغانستان و لیبیا در آتش فاجعۀ تروریسم می سوزند و تروریسم امنیت جهان را به خطر افگنده است. بدون تردید این غفلت تاریخی پی آمد های خطرناکی را در پی خواهد داشت که وقوع آن را هرگز با عنوان کردن اشتباۀ استراتیژیک نمی توان، توجیه کرد.

ادامه خواندن جهانیان نباید مرتکب غفلت تاریخی دیگر شود : مهرالدین مشید

آنسوی سکۀ رخداد های مرزی و تنش های پاکستان با طالبان : مهرالدین مشید

حمله به تی تی پی یا دست یابی به سلاح اتومی پاکستان

در این روز ها تنش ها میان پاکستان و طالبان در پیوند به حضور تحریک طالبان پاکستان درافغانستان بالا گرفته است و مقام های پاکستانی یکی پی دیگری ادعا کرده اند که این گروه با استفاده از خاک افغانستان در ناامنی های اخیر پاکستان دست دارد. این که در پشت این بازی چه دستانی قرار دارد و هدف اصلی از این تنش آفرینی ها چیست؟ بعد اصلی موضوع است و اما آنچه در روی سکۀ حوادث عبور می کند، حکایت از تنش میان حکومت پاکستان و امارت طالبان دارد؛ اما گمانه زنی هایی وجود دارد که در پشت این تحرکات دستان یگری قرار دارد که هدف آن دست یابی به سلاح اتومی پاکستان و خلع سلاح اتومی این کشور است. 

ادامه خواندن آنسوی سکۀ رخداد های مرزی و تنش های پاکستان با طالبان : مهرالدین مشید

محور های متضاد بحران آفرینی و رازآلودی اوضاع افغانستان : مهرالدین مشید

جهان بجای رقابت با یک دیگرافغانستان را برای داشتن یک نظام یاری کند

افغانستان و مردم آن از سال های دهۀ پنجاه خورشیدی بدین سو قربانی خطرناک ترین جنگ نیابتی کشور های منطقه و جهان شده است. در این مدت مرکز ها و محور های بحران آفرینی چه در اسلام آباد واشنگتن و چه در محور مسکو در بیرون از  افغانستان قرار داشته و محور های یادشده با تصمیم های شتاب زده فاجعه های خونینی را بر مردم افغانستان تحمیل کرده اند.

ادامه خواندن محور های متضاد بحران آفرینی و رازآلودی اوضاع افغانستان : مهرالدین مشید

طالبان یک گروۀ افراطی و استخباراتی و عقده ای و سخت بیمار : مهرالدین میشید

طالبان لشکر بربری و جنگجویان بی اراده و تحریک شونده 
            طالبان یک گروۀ افراطی و استخباراتی و عقده ای و سخت بیمار

در این تردیدی نیست که بحث بر سر طالبان بحث بر سر یک گروۀ استخباراتی هزار سر و هزار پا است که رهبران آنان سخت وابسته به سازمان جهنمی  پاکستان و شماری هم وابسته به شبکه های استخباراتی  ایران و روسیه و آمریکا هستند.  با تاسف که به اندام این گروۀ تندرو و کج اندیش، اسلام افراطی پوشانده شده و مسلح با انتحار و انفجار و انسان دشمنی آموزش ستیزی شده اند. افراد این گروه چنان از خودبیگانه شده و در وادی بی پهنای وحشت و دهشت رها شده اند و گویی سرزمینی به نام افغانستان برای شان بودیعه داده شده است تا هرچه از جنس ظلم و ستم است؛ بر مردم این کشور روا بدارند.

ادامه خواندن طالبان یک گروۀ افراطی و استخباراتی و عقده ای و سخت بیمار : مهرالدین میشید

 افغانستان درآستانۀ تحول و در فراز و فرود آبستن حوادث جدید : مهرالدین میشد

افغانستان در قوس و قزح رخداد های  واقعی یا دستوری

حالا که یک سال و چهارنیم ماه از حکومت طالبان سپری می شود؛ در این مدت هیچ کشوری امارت طالبان را به رسمیت نشناخته و اما در این مدت بررغم سیاست های تروریست پرورانه و خشونت آفرینی های طالبان در داخل افغانستان و بویژه صدور فرمان های پیهم برای وضع محدودیت بر زنان، تعامل جهان با طالبان ادامه یافته است.

ادامه خواندن  افغانستان درآستانۀ تحول و در فراز و فرود آبستن حوادث جدید : مهرالدین میشد

  عمق استراتیژی پاکستان و درگیری های درونی طالبان ؛ نویسنده: مهرالدین مشید

پس از واگذاری ارگ به طالبان بوسیلۀ غنی فراری در تبانی با آی اس آی نخستین کشوری که پیروزی طالبان را به معنای رسیدن به عمق استراتیژی خود در افغانستان جشن گرفت، پاکستان بود. سفر غير مترقبه و نابهنگام فیض حمید رئیس پیشین آی اس آی به کابل و تعیین مهره‌ها در حکومت طالبان بوسیلۀ او تمامی گمانه زنی ها در مورد وابستگی طالبان به پاکستان و رسیدن این کشور را به عمق استراتیژی آن در افغانستان به حقیقت مبدل کرد. در آن زمان دلایل سفر رئیس سازمان استخبارات پاکستان به افغانستان، حل اختلاف ها میان رهبران گروه طالبان بر سر ایجاد حکومت، نشان دادن پیروزی پاکستان به هند و کمک به طالبان در جنگ علیه جبهه مقاومت  بیان شد؛ اما بر بنیاد گزارش های رسانه های بین المللی پیش از پایان رقص و پایکوبی جنرالان پاکستانی،

ادامه خواندن   عمق استراتیژی پاکستان و درگیری های درونی طالبان ؛ نویسنده: مهرالدین مشید

سیاسی و استخباراتی ساختن آموزش و پرورش؛ خیانت ملی است : مهرالدین مشید

حرمت گذاری اسلام به آموزش و روایت زده گی طالبان

صدها دریغ و درد که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان همه ارزش های فکری و فرهنگی این سرزمین بویژه آموزش و پرورش به مثابۀ کلیدی ترین ارزش های تعلیمی و تربیتی به گونۀ بی‌رحمانه ای آماج حمله های افراد و حکومت این گروه قرار گرفته و دارایی های مادی و معنوی و میراث های فرهنگی این کشور بیش از هر زمانی در معرض نابودی قرار دارند. باتاسف که طالبان یک گروۀ افراطی و عقب گرا اند و برای رسیدن اهداف شبکه های استخباراتی در افغانستان نازل شده اند تا همه ارزش های ماندگار دینی، تاریخی و ملی این کشور را به شبکه های جهنمی به حراج بگذارند. طالبان از سوی شبکه های استخباراتی طوری تلقین شده اند که به همه ارزش های حیاتی و جاودانۀ فکری و فرهنگی و تاریخی و ملی این سرزمین نگاۀ کامل شک انگارانۀ استخباراتی و سیاسی داشته باشند.

ادامه خواندن سیاسی و استخباراتی ساختن آموزش و پرورش؛ خیانت ملی است : مهرالدین مشید

از طرح ها و راه حل های ایده آلی و آرمانی تا راه حل های واقعی : مهرالدین مشید

پس از حاکمیت طالبان کارزار تبلیغاتی برای ارایهء راه حل ها بخاطر رهایی افغانستان از بن بست کنونی بیش از هر زمانی افزایش یافته و رسانه ای شده است. سازش پنهان غنی با شبکهء حقانی در تبانی با آی اس آی و فرار غیرمترقبهء او از ارگ و سقوط نابهنگام کابل در نتیجهء یک توطیهء بزرگ منطقه ای و جهانی و تحویلی ارگ به طالبان؛ مردم افغانستان را شگفت زده و وحشت زده گردانید. شگفت زده از آنجهت که چنین سقوطی برای مردم افغانستان غیرقابل تصور بود و وحشت زده گی از آن رو که سرنوشت مردم افغانستان به یک گروهء تروریستی و عامل خطرناک ترین و خونین ترین حمله های انتحاری و وابسته به شبکهء جهنمی آی اس آی سپرده شد. این تسلیمی تنها فروپاشی نظام سیاسی افغانستان را در پی نداشت؛ بلکه تمامی ساختار های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و فکری و رسانه ای این کشور را فروریخت.

ادامه خواندن از طرح ها و راه حل های ایده آلی و آرمانی تا راه حل های واقعی : مهرالدین مشید

 بدرود نامه ای بجای برائت طلبی و پوزش خواهی : مهرالدین مشید

          بسیج شوید تا بت های خود ساخته را خود بشکنید

این بار خواستم بدرود نامه ای بنویسم تا با اعلام برائت خواهی از رهبران جهادی و غیر جهادی و پوزش خواهی از مردم مظلوم افغانستان به ندای ملکوتی وجدان خویش پاسخ مطلوب داده باشم و در عین زمان با توجه به شکست ها و ریخت های گرایش های ایده ئولوژیکی طی چهل سال گذشته، از هر گونه ایده ئولوژی گرایی اعلام بیزاری کنم. هرچند این نامه نمی تواند، از دست کمی از مسوءولیت من بکاهد که حتا با چند روز رفتن در رکاب رهبران جهادی چنان غم بزرگ و رنج بیکران را به مردم افغانستان وسیله شدم که هیچ گاهی تاریخ ما را نخواهد بخشید. هرچند ما آرزو های خوب و انسانی داشتیم و هدف ما توسل جستن و پناه بردن به مبارزهء سیاسی رهایی افغانستان و مردمش از انواع ستم و استبداد حکومت های مستبد و دولت های استکباری جهان بود تا باشد که مردم ما سرفراز و کامگار شوند؛

ادامه خواندن  بدرود نامه ای بجای برائت طلبی و پوزش خواهی : مهرالدین مشید

 سفر کرزی به امارات و تشکیل حکومت فراگیر از شایعه تا واقعیت : مهرالدین مشید

سفر حامد کرزی به امارات پس از شانزده ماه حصر خانگی بار دیگر موضوع تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان را به نقل محافل رسانه های داخلی و خارجی بدل کرد. هرچند تشکیل حکومت فراگیر پس از تشکیل حکومت طالبان مطرح است و هر از گاهی جهانیان از طالبان خواسته اند تا هرچه زودتر یک حکومت همه شمول را در افغانستان تشکیل بدهند؛ اما شایعۀ تشکیل حکومت فراگیر پس از آن به موضوع داغ رسانه ها بدل شد که حامد کرزی پس از شانزده ماه حصر خانگی اجازه یافت تا نخست به امارات برود و بعد ازسه روز دیدار ها با مقام های کشور های منطقه و جهان جهت تداوی وارد آلمان می شود. دلگرمی به این سفر پس از آن بیشتر افزایش یافت که منابعی به “نزاویسیمایا گازتا” گفتند، امریکا طالبان را متقاعد گردانیده تا در اوایل بهار ۲۰۲۳ ، یک دولت فراگیررا  در کابل تشکیل بدهند.

ادامه خواندن  سفر کرزی به امارات و تشکیل حکومت فراگیر از شایعه تا واقعیت : مهرالدین مشید

کوچ اجباری پنجشیری ها ؛طرح مشترک آی اس آی و طالبان : نویسنده ؛ مهرالدین مشید

پنجشیر در حال تبدیل شدن به پایگاۀ نظامی تروریستان جهانی

در این روزهاجابجایی گروه‌های تروریستی مانند، القاعده و ایغور ها و حزب اسلامی ازبکستان و تاجکستان و حتا گروه‌های تروریستی پاکستانی و وابسته به آی اس آی مانند لشکر طیبه و جیش محمد و لشکر جنگوی و سپاۀ صحابه در پنجشیر بیش از هر زمانی بر سر زبان ها است که رسانه ها جسته و گریخته به آن پرداخته اند. منابع مردمی از ساخت و ساز هایی بوسیلۀ گروه‌های تروریستی در پنجشیر سخن می گويند. چنانکه جابجایی القاعده بوسیلۀ آی اس آی و طالبان در قریۀ زادگاۀ مسعود رسانه ای گرديده است. این جابجایی بخشی از برنامۀ راهبردی پاکستان ممکن در تبانی با آمریکا در افغانستان باشد که آی اس آی سال ها روی آن سرمایه گذاری کرده است. هدف از این جابجایی ها در کل انتقال گروههای تروریستی وابسته به آی اس آی و همکاران جنگی طالبان از مرز دیورند به مرز دریای آمو است که پنجشیر بحیث مرکز فرماندهی گروه های یاد شده برگزیده شده است.

ادامه خواندن کوچ اجباری پنجشیری ها ؛طرح مشترک آی اس آی و طالبان : نویسنده ؛ مهرالدین مشید

 افغانستان در پرتگاۀ آخرین شانس برای نجات : مهرالدین مشید

افغانستان پس از حاکمیت طالبان با دشواری های زیادی رو برو است که وحدت ملی و تمامیت ارضی و استقلال سیاسی آن بیش از هر زمانی به چالش کشانده شده است. تمامیت خواهی ها، آموزش ستیزی، زن ستیزی، زبان ستیزی طالبان در موجی از دشمنی با آزادی های مدنی و حقوق بشری، کوچ های اجباری، انعطاف ناپذیری ها، تبعیض ها و برتری جویی های قومی و گروهی آنان زیر چتر شریعت اسلامی چنان روز تا روز شدت اختیار می کند و آرزو های انسانی مردم این کشور را هر لحظه بیشتر از لحظهء دیگر مانند زنگوله های یخ ذوب می کند که هرنوع امیدواری به آیندهء بهتر را به یاس بدل می نماید. این رویکرد طالبان با واکنش های تند اقوام و گروه‌های سیاسی رو به رو شده است.

ادامه خواندن  افغانستان در پرتگاۀ آخرین شانس برای نجات : مهرالدین مشید

 سفر حنا ربانی نقطۀ عطفی در روابط طالبان و پاکستان : مهرالدین مشید

سفر حنا ربانی نقطۀ عطف یا کلید خوردن روابط جدید

هفتۀ گذشته حنا ربانی معاون وزیر خارجۀ پاکستان در راس یک هیآت وارد کابل شد و با مقام های حکومت طالبان روی مسایل گوناگون بحث کرد. هرچند این گونه سفر ها میان کشور ها یک امر عادی است؛ اما انتخاب حنا ربانی در راس هیآت پاکستانی و استقبال گرم او از سوی رهبران زن ستیز طالبان پرسش های زیادی را برانگیخت که رسانه ها به آن پرداختند که چگونه شده، طالبان بدون قید و شرط با اشتیاق تمام و با پیشانی های گشاده و لب های خندان و رخسار شاد دست ها بر سینه از وی استقبال کردند.

ادامه خواندن  سفر حنا ربانی نقطۀ عطفی در روابط طالبان و پاکستان : مهرالدین مشید

احساس بیگانگی با محیط کشنده ترازخود بیگانگی و وحشتناکترازکابوس : مهرالدین مشید

چه بشکن بشکن است امشب

از آنجا که بحث بر سر بیگانگی است و بیگانگی هم معنایی فراگیر دارد که ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی را در بر گرفته و در بسیاری مفاهیم کلان علمی و فلسفی چهره می نمایاند. آنگاه این بیگانگی بهتر حس می شود که انسان با محیط بیگانگی پیدا کرده و در نتیجه با جهانی از پدیدهها بر می خورد که همگی برایش ناآشنا اند. در این حالت است که حس بیگانگی برای انسان دست می دهد، حسی که همه امکانات توافق با محیط را از انسان می گیرد و در نتیجه تو بودن او را در هاله ای از ابهام می پیچاند. اینجا است که همه چیز برای انسان بیگانه می شوند و انسان خود را در دنیایی از بیگانگی ها مخاطب می یابد که گویا هیچ یک میل صحبت و مدارا را با او را ندارند.

ادامه خواندن احساس بیگانگی با محیط کشنده ترازخود بیگانگی و وحشتناکترازکابوس : مهرالدین مشید

هراس از فرهنکشتاین تروریستی و تعامل جهان با طالبان : مهرالدین مشید

تبدیل شدن شمال افغانستان به وزیرستان شمالی و نگرانی های روسیه

در این روزها تلاش های دوگانه ای در پیوند به اوضاع افغانستان در سطح کشور های منطقه و جهان به راه افتاده است که یک سر نخ این تلاش ها به مسکو و پیکنگ و سر نخ دیگر آن به واشنگتن می رسد شگفت آور اینکه چرخه گیر هر دو رابطه نظامیان پاکستان است. این تلاش ها بیانگر این است که حل کلید حل بنیادی مشکل افغانستان نه در داخل، بلکه در ایجاد تفاهم مشترک میان امریکا و روسیه و چین است. در ظاهر هدف هر دو تلاش پیشگیری از خطر تروریسم از افغانستان تحت حاکمیت طالبان ذکر شده است. مقام های کشور های یادشده نگران فعالیت های گروه‌های خطرناک تروریستی در افغانستان بوده و هریک موجودیت این گروه‌ها را خطری جدی نسبت به کشور های خود تلقی می کنند.

ادامه خواندن هراس از فرهنکشتاین تروریستی و تعامل جهان با طالبان : مهرالدین مشید

طالبان ابزاری برای پاکستان؛ برای بازی باامریکا؛ چین و روسیه : نویسنده ؛ مهرالدین مشید

حکومت فراگیر ترفند های تازۀ پاکستان برای مشروعیت بخشیدن به طالبان!

افغانستان تحت حاکمیت طالبان به مثابۀ بهشت و لانۀ امن تروریستان جهانی؛ پس از بیست سال حضور سنگین نظامی و سیاسی امریکا در این کشور روز های دشوار و آزمونی  و شرایط بس پیچیده و مبهم و تنش آلود را در موجی از فقر و بیکاری و ستیزه جویی های همگانی و از هم گسیختگی های شدید سیاسی و اجتماعی و اقتصادی پشت سر می گذارند.

در هرچند بیش از یک سال از حکومت طالبان سپری شده و از قانونیت و مشروعیت ملی و بین المللی آن خبری نیست و تا کنون هیچ کشوری امارت طالبان را به رسمیت نشناخته است؛ اما با همان سنگینی به محل شدید ترین رقابت های سیاسی و اقتصادی میان قدرت های شرقی و غربی زیر نام تعامل سیاسی با طالبان بدل شده است. این تعامل به مثابۀ تیغی زهر آلود بر گلوی مردم افغانستان هر روز طالبان را تقویت کرده و فرصت بیشتری به طالبان می دهد تا پاشنه های خویش را بر گردههای مردم افغانستان بویژه اقوام غیر پشتون بیشتر فرو ببرند.

ادامه خواندن طالبان ابزاری برای پاکستان؛ برای بازی باامریکا؛ چین و روسیه : نویسنده ؛ مهرالدین مشید

بازی سرنوشت : نوشتهً مهرالدین مشید

بازی سرنوشت

کشتی شکستگانیم ای بادشرطه برخیز

باشد که بازبینیم دیدارآشنارا

پس از آن روز دیگر قراری نیافتیم و برعکس چنان در پرتگاه ناقراری های پر از ماجرا ها افتادیم و لالهان و سرگردان شدیم که طلسم حیرت آن چون کابوسی بر روان ما هر لحظه بیشتر از لحظه دیگر سنگینی میکند و بجای بازگشت قرار، بر ناقراری های ما بیشتر می افزاید. اما هزاران دریغ و درد،  این کابوس را که زنده گی اش خوانند و بر آن سرنوشت نام نهاده اند، هر روز طناب عمر ما را مانند دو موش سیاه و سفید کوتاه می سازد و گاهی چنان تیغ از دمار نفس های ما بیرون می کند که حتا توان آه گفتن را هم از ما می رباید. مگر آن روز یک باره سرنوشت خویش را به حراج گذاشتیم و بازی تازه را با آن آغاز کردیم؟ شاید پاسخ گفتن به این‌ پرسش که گویا چه شد، یک باره سرنوشت خویش را چون مهره های شگفت زده و هیجانی در تختهء شطرنج نهادیم، ساده نباشد؛

ادامه خواندن بازی سرنوشت : نوشتهً مهرالدین مشید

 تک درخت آرزو های دختران مظلوم افغانستان چگونه ناشگفته پرپر می شوند : مهرالدین مشید

افغانستان روزگار خیلی حساس و وحشتناک و آزمونی را سپری می کند که شرایط آن حتا در تعریف های متعارف جامعه شناسی قابل تفسیر نیست. سخن برسر افغانستان سخن بر سر درد های بی پایان و رنج های بی‌درمان مردان و زنان این کشور به تاراج رفته در پرتگاه تروریزم و باتلاق تروریستان است که روح و روان آنان در زیر شلاق ها و کیبل طالبان افسرده تر و بیمارتر می شوند. هرچند در ماتم سرای افغانستان تحت حاکمیت طالبان آرزوی های مردان و زنان این سرزمین مانند زنگوله های یخ درحال ذوب شدن است و اما در این میان آرزو های شیرین و تک درخت آرمان های دختران مظلوم این سرزمین بیشتر از هر زمانی ناشگفته در حال پرپر شدن است.

ادامه خواندن  تک درخت آرزو های دختران مظلوم افغانستان چگونه ناشگفته پرپر می شوند : مهرالدین مشید