اسلام گرایان افراطی و انحطاط سیاسی و اجتماعی در جهان اسلام؛ قسمت اول : مهرالدین مشید

طیف های گوناگون سلفی ها و دشمنی آنان با فرهنگ و تمدن بشری

هرچند اسلام گرايی پس از ظهور سید جمال الدین افغان در قرن نوزدهم پیشینه ی دوصد ساله دارد؛ اما اسلام گرايی افراطی که پس از ظهور گروه های تروریستی مانند، القاعده، طالبان و داعش و … در سه دهه ی اخیر به مثابه ی زخم سرطانی و علاج ناپذیر در جهان اسلام ظهور نموده اند. این گروه ها نه تنها وحشت و نگرانی در کشور های اسلامی؛ بلکه در سراسر جهان بوجود آورده و حتا تمدن و فرهنگ بشری را دچار مخاطره نموده اند. ظهور این گروه ها و سیطره ی گروه‌هایی مثل طالبان در افغانستان بیش از هر زمانی سبب نگرانی های روز افزون مسلمانان و کشور های اسلامی در سراسر جهان شده است. زد و بند های استخباراتی و روابط پنهان این گروه ها با شبکه های جهنمی منطقه و جهان ثبات و آرامش در کشور های اسلامی و حتا سراسر )هان را به چالش کشیده است. از رویکرد های وحشتناک و تروریستی گروه‌های یاد شده فهمیده می شود که

ادامه خواندن اسلام گرایان افراطی و انحطاط سیاسی و اجتماعی در جهان اسلام؛ قسمت اول : مهرالدین مشید

تعامل با طالبان؛ دشنه ی زهر آلود بر گلوی مردم افغانستان: مهرالدین مشید

تعامل قدرت ها با طالبان؛ خیانت به مردم

افغانستان و لکه ی ننگی بر جبین انسانیت

اکنون دو سال و سه ماه و چند روز از حاکمیت استبدادی طالبان بر مردم افغانستان سپری می شود؛ اما لحظه شماری های مردم این کشور برای  رسیدن به یک زنده گی آرامش بخش و زیستن زیر چتر حکومت قانون نقش معکوس پیدا می کند؛ بجای آنکه قدرت های منطقه و جهان مردم افغانستان را برای رسیدن به حاکمیت قانون و نظام برخوردار از حمایت مردم یاری برسانند تا اندکی از رنج های سنگین آنان چیزی کاسته شود، برعکس با راه اندازی بازی های مرموز سیاسی و استخباراتی برای رسیدن به اهداف ژیوپلتیک و ژیو ایکونومیک بقا و استمرار حاکمیت استبدادی حق ستیز و زن ستیز و آموزش ستیز طالبان را توجیه کنند.

ادامه خواندن تعامل با طالبان؛ دشنه ی زهر آلود بر گلوی مردم افغانستان: مهرالدین مشید

اسلام گراها و نبود اجماع آنان در دراز راۀ حکومت سازی: مهرالدین میشد

اسلام گرا ها در فرازی از گزینه ی اسلام حکومتی و فرودی از حکومت اسلامی

رخداد ها و تحولات و سده ی اخیر حکایت از شکست های پیهم اسلام گرا ها در سراسر جهان از جنوب تا غرب آسیا، آسیای میانه، خاور میانه و افریقا دارد. این شکست ها سرنوشت ناپیدای اسلام گرا ها را در فراز و فرودی از حکومت اسلامی و اسلام حکومتی به گروگان گرفته است و تا حالا هر گونه تلاش های شان در این زمینه به ناکامی انجامیده است. اسلام گرا ها نه تنها تا کنون قادر به تعریف روشن از حکومت اسلامی نشده اند؛ بلکه اسلام و آرزو های میلیون ها مسلمان جهان را در چنبره ی اسلام حکومتی به زنجیر کشیده آمد. از اینکه در متون معتبر دینی به نوع حکومت در اسلام اشاره نشده و فقها و متکلمان و دانشمندان متقدم هم به دلایل محافظه کاری باب گفت و گو در این مورد را نگشودند.

ادامه خواندن اسلام گراها و نبود اجماع آنان در دراز راۀ حکومت سازی: مهرالدین میشد

افغانستان میدان یکه تازی طالبان و جنگ برسر تقسیم عادلانه ی قدرت: مهرالدین مشید

بحران مشروعیت و ستمروایی طالبان؛ نارضایتی سراسری مردم افغانستان

مردم افغانستان پس از نیم قرن کودتا ها و جنگ های وحشتناک داخلی در زیر موج های سنگین لشکر کشی ها و تجاوز و مداخله های کشور های خارجی، حالا به این نتیجه رسیده اند که جنگ های خونین دیروز و جنگ های امروز بر ضد حاکمیت استبدادی و تک گروهی طالبان جنگ بر سر تقسیم عادلانه ی قدرت، تامین عدالت اجتماعی و تحقق حقوق بنیادی انسان این سرزمین است. این جنگ ها در واقع از چندین دهه بدین سو سرنوشت مردم افغانستان را به گروگان گرفته و خوشی و سعادت و شگوفایی های زنده گی را از آنان گرفته است. هرچند این جنگ ها پس از کودتای هفت ثور و بعد تهاجم شوروی رنگ مقدس را به خود گرفت؛ اما واقعیت این است که گذشته از داوری بر سر حقانیت جنگ های گذشته، پیشینه ی این جنگ ها ریشه در منازعه ی قدرت و جنگ بر سر تقسیم عادلانه ی قدرت در افغانستان داشت و هنوز هم دارد.

ادامه خواندن افغانستان میدان یکه تازی طالبان و جنگ برسر تقسیم عادلانه ی قدرت: مهرالدین مشید

نیم قرن رخداد های خونین درجهان اسلام و ناکارآمدی اسلام سیاسی :مهرالدین مشید

نیم قرن مبارزات گروه‌های اسلامی و تبدیل شدن آنها به جنگجویان نیابتی

در اواخر قرن نوزدهم برای نخستین بار جنبش های اسلامی در جهان اسلام بوجود آمدند که هدف آنان هویت بخشی به مسلمانان، بسیج مسلمانان بر ضد استعمار و آشتی دادن اسلام با ارزش های جدید در جهان معاصر بود. این تفکر زمانی بوجود آمد که جهانی شدن به عنوان یکی از جریان های مسلط فکری پدیده های مهم فرهنگی جهان معاصر موضوع هایی چون، فرهنگ و هویت در جامعه های گوناگون را به چالش رو برو نمود. در آن زمان بیشتر کشور های اسلامی تحت سیطره ی کشور های غربی قرار داشتند. جریان های فکری ای چون؛ ناسیونالیسم، سوسیالیسم و پان عربیسم برای مبارزه با استعمار شکل گرفتند؛ اما این جریان ها بجای آنکه مسلمانان را به هویت مشترک اسلامی نزدیک بسازند؛ برعکس بحران هویتی در جهان اسلام را بیشتر دامن زدند و هر روز آنان را از آرمان تشکیل امت واحده ی اسلامی دور گردانیدند.

ادامه خواندن نیم قرن رخداد های خونین درجهان اسلام و ناکارآمدی اسلام سیاسی :مهرالدین مشید

خستگی جهان ازجنگ افغانستان؛ فرصتی برای طالبان و چالشی برای مردم افغانستان : مهرالدین مشید

چشم اندازی بر فردا های ناروشن افغانستان

جنگ های طولانی  افغانستان که پس از کودتای هفت ثور سال  1357 بدینسو آغاز گردید و تهاجم شوروی و شکست آن بوسیله ی مجاهدین و بعد ظهور طالبان و حمله ی امریکا به افغانستان و سقوط طالبان و بالاخره تحویلی ارگ به طالبان را در پی داشت که پی آمد های ناگوار آن هر روز گریبانگیر مردم افغانستان است. هرچند این جنگ های طولانی مردم افغانستان را بیشتر از همه خسته و زمین‌گیر کرده است؛ اما این جنگ ها کشور های جهان بویژه کشور های درگیر در موضوع افغانستان را نیز خسته و دلگیر گردانیده است. این خستگی و دل زده گی در واقع فرصتی برای طالبان و چالشی بزرگ برای مردم افغانستان است که هر روز بر دشواری های آنان می افزاید و رنج های شان را بی پایان تر می نماید.

ادامه خواندن خستگی جهان ازجنگ افغانستان؛ فرصتی برای طالبان و چالشی برای مردم افغانستان : مهرالدین مشید

اخراج مهاجران یا جابجایی تروریستان؛ طرح مشترک طالبان و نظامیان پاکستان : مهرالدین مشید

تشدید جنگ های قومی و رفتن افغانستان به ایستگاه حوادث

در این روز ها فرمانی منسوب به رهبر طالبان در رسانه های اجتماعی دست به دست‌ می شود که از منابع وزارت مهاجرین طالبان به بیرون درز کرده است. بر بنیاد این فرمان مهاجرینی که از پاکستان اخراج می شوند، در 22 ولایت شمال، غرب و منطقه های مرکزی افغانستان باید جابجا شوند و برای آنان زمین، خانه و پول نقد کمک شود. بر بنیاد این فرمان مهاجرین باید در منطقه های آسیب پذیر و  بیشتر استراتیژیک مانند اطراف کانال قوش تیپه جابجا شوند. در این جابجایی بیشتر به محل هایی توجه شده که از آنجا ها رژیم طالبان تحت تهدید قرار دارد.

ادامه خواندن اخراج مهاجران یا جابجایی تروریستان؛ طرح مشترک طالبان و نظامیان پاکستان : مهرالدین مشید

بحث برسرطالبان یعنی گفتمانی فراتر ازافراطیت و تروریسم: مهرالدین مشید

بدون تردید هرگونه بحث بر سر طالبان، نه تنها گفتمان افراطیت و تروریسم؛ بلکه گفتمانی فراتر از افراطیت و  تروریسم را بر می تابد؛ زیرا گروه ی طالبان از لحاظ ساختاری، خاستگاه، رویکرد های مبارزاتی، حمله های وحشتناک انتحاری، روابط ان با شبکه های استخباراتی و گروه های خطرناک تروریستی به اثبات رسانده که یک گروه ی افراطی و تروریستی است که با تعبیر های نادرست و افراطی از اسلام، همه رویکرد های تروریستی خویش را زیر چتر دین توجیه کرده و حالا هم تروریسم دولتی خویش را زیر نام حکومت اسلامی بر مردم افغانستان تحمیل کرده است. این در حالی است که ، شیوه ی های حکومتداری، سخت گیری های طالبان بر زنان چون، گرفتن حق کار و حق آموزش از زنان و دختران و کشتار های صحرایی همراه با جنایت های بشری این گروه همه ضد اسلام و ارزش های دینی است. 

ادامه خواندن بحث برسرطالبان یعنی گفتمانی فراتر ازافراطیت و تروریسم: مهرالدین مشید

سیاست در قاموس پاکستانیها در زیر ردای دین با تروریسم گره خورده است : مهرالدین میشد

زمامداران تروریست پرور پاکستان و ادعای دروغین مبارزه با تروریسم

نخست‌وزیر موقت پاکستان، ۲۵ میزان در پیکنگ، در ملاقات با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، با مشترک خواندن منافع پاکستان و روسیه برای مبارزه با تروریسم، خاطرنشان کرد که در پیوند به موضوع تروریسم، به‌ویژه در افغانستان به یک رویکرد منطقه‌ای نیاز است. وی خواهان ابتکار و همکاری کشور های همسایه، در زمینه‌های اطلاعاتی، دفاعی و مبارزه با تروریسم گردید. در این تردیدی نیست که آقای کاکر افغانستان را به مرکز گروههای تروریستی سراسر جهان بدل کرده است و اما این که او اکنون با شراکت کشور های همسایه خواهان مبارزه با تروریسم در افغانستان است. این سخنان او مسخره آمیز ترین رویکرد سیاسی زمامدران دست نشاندۀ نظامیان این کشور برای جهانیان است. 

ادامه خواندن سیاست در قاموس پاکستانیها در زیر ردای دین با تروریسم گره خورده است : مهرالدین میشد

طالبان عوامل بیگانه و گروهی آشتی ناپذیر با مردم افغانستان: مهرالدین میشد

آشتی و صلح طالبان با مردم افغانستان، سرنوشت آنان را رقم می زند

 
پس از حاکمیت رژیم طالبان نوعی خاموشی پیش از توفان در افغانستان برقرار شده است. طالبان این خاموشی را به عوضی گرفته و نه تنها به آن‌ افتخار میکنند؛ بلکه با تعبیری وارونه از آن به عنوان آرامش و ثبات یاد میکنند. این در حالی است که طالبان بیشتر از 35 میلیون مرد و زن و کودک افغانستان را به اسارت گرفته و این کشور را به زندانی برای مردم آن بدل کرده اند. طالبان با افگندن این جمعیت بزرگ در زندانی به نام افغانستان، در موجی از فقر و بیکاری جانکاه داد از صلح و ثبات سراسری پس از چهار دهه در این کشور می زنند. در این تردیدی نیست که مردم افغانستان خواهان صلح و آرامش اند و از جنگ های طولانی و درگیری های گروهی و مداخله های زبان بار خارجی ها و شبکه های استخباراتی منطقه و جهان خسته شده اند؛ اما طالبان با استفاده از این خسته گی

ادامه خواندن طالبان عوامل بیگانه و گروهی آشتی ناپذیر با مردم افغانستان: مهرالدین میشد

حادثه آفرین های دراماتیک در جهان و به حاشیه رفتن رخداد های افغانستان : مهرالدین مشید

هیچ تهاجمی مقدس نیست و هر تهاجمی ذلت آور است

فرار سازمان یافته ی غنی و تحویلی ارگ به طالبان در موجی از وحشت آفرینی ها و ارعاب در تبانی با شبکه های استخباراتی منطقه و جهان که منجر به فروپاشی جمهوریت و تمامی ساختار های سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان، گردید. نه تنها این؛ بلکه پس لرزه ی این وحشت میلیون ها شهروند افغانستان را به فرار وحشتناک و حیرت انگیز از این کشور واداشت که افتادن چند شهروند این کشور از بال طیاره خبر ساز ترین حادثه در تاریخ اطلاع رسانی جهان گردید. این رخداد های فاجعه بار و غم انگیز یک باره افغانستان و اوضاع سیاسی و اجتماعی آن را در سرخط خبر گزاری های جهان قرار داد.

ادامه خواندن حادثه آفرین های دراماتیک در جهان و به حاشیه رفتن رخداد های افغانستان : مهرالدین مشید

پنجشیر دردمند مشتی بر ایوان؛ درکش و قوس رقابت جناح های گروۀ طالبان : مهرالدین مشید

آشتی جویی طالبان با پنجشیری ها؛ رقابت های درونگروهی یا بازی استخباراتی

چند روز پیش شماری از اعضای کابینه ی طالبان برای اشتراک در یک گردهمایی وارد پنجشیر شدند و مردم این ولایت را به آشتی فراخواندند. پیش از این سراج الدین حقانی به پنجشیر رفته بود. شهاب الدین دلاور در سفر اخیر خود به پنجشیر در یک نشست مردمی در این ولایت، گفت که اکنون زمان اختلاف‌ها به پایان رسیده و نیاز است تا برای اعتمادسازی، بیش‌تر تلاش شود. وی با اشاره به وفا داری پنجشیریان با بزرگان شان افزود که به ضمانت شما در های امارت اسلامی بر روی آنان باز است. وی دلیل آزار های پنجشیریان را بوسیله ی طالبان وفا داری آنان به بزرگان شان عنوان کرد. رهبران طالبان در ظاهر در این دو سفر پیام دوستی و آشتی را به باشنده گان پنجشیر انتقال دادند؛ اما این پیام بوسیله ی رهبران دو جناح هواداران شبکه ی حقانی و شبکه ی قندهاری ها به رهبری ملاهبت الله در تبانی با شبکه های استخباراتی منطقه نشانه ای از تلاش های دوگانه است که به هدف بدست آوردن رضایت پنجشیریان یا به فریب کشاندن آنان و افکار جهانیان صورت گرفته است.

ادامه خواندن پنجشیر دردمند مشتی بر ایوان؛ درکش و قوس رقابت جناح های گروۀ طالبان : مهرالدین مشید

حملۀ غافلگیرانۀ حماس و وحیرت افزایی و حشت زده گی اسراییل 

فلسطین  زخمی ناسور در شرق میانه و قلبی خونین  در جهان اسلام

حمله غافلگیرانه زمینی و هوایی گروه های مقاومت فلسطینی حماس و جهاد اسلامی به شهرک های اطراف نوار غزه و همزمان حمله های موشکی گسترده از سوی نوار غزه به شهرک های اسراییلی و شهرهای تل آویو و عسقلان در سالگرد جنگ سال 1973 بین اسراییل و کشورهای سوریه و مصر ضربه ای سهمگین به رژیم تل آویو و دولت بنیامین نتانیاهو وارد کرده است. حمله ایکه اسراییل هرگز فکر نمی کرد تا از سمت نوار غزه اینچنین مورد حمله گسترده قرار می گیرد و تلفات بی پیشینه ای را متحمل می شود. این عملیات فلسطینی ها که “طوفان الاقصی” نامگذاری گردیده، یک شوک بزرگ به دستگاه های امنیتی و نظامی رژیم اسراییل وارد کرد و بسیاری از شبه نظامیان مسلح فلسطینی را نیمه شب و در ساعت آغازین بامداد بالای سر نظامیان در اتاق خواب آنان رساند و دهها نفر از نظامیان اسراییل به اسارت نیروهای فلسطینی درآمده اند.

ادامه خواندن حملۀ غافلگیرانۀ حماس و وحیرت افزایی و حشت زده گی اسراییل 

افغانستان سرزمین درد های بی پایان و رنج های بی‌درمان : مهرالدین مشید

زلزله ی هرات زخمی ناسور بر پیکر کشوری زیر پاشنه های تروریسم

زلزله ی خونین و وحشتناک هرات بار دیگر مردم افغانستان بویژه هراتیان عزیز را در سوگ خانواده ها و اقارب و دوستان شان بنشاند. این رخداد المناک و غم انگیز در کشوری بوقوع پیوست که سرزمین زخم خورده ای در جنوب آسیا است که از نیم قرن بدین سو در خون و آتش و حالا هم در زیر سیطره و پاشنه های خشن و ضد انسانی گروه های تروریستی زیر چتر طالبان نفس های گلوگیر می کشد. هزاران دریغ و درد که مردم افغانستان طی سال های گذشته پیش از آنکه اندکی از کوله بار رنج های مردم این کشور کاسته و از غم و اندوه دیرینه ی آنان چیزی کم شود و چراغ امید به زنده گی از سوی حاکمان و زمامداران شان به سوی آنان روشن شود؛ برعکس  هر روز بیشتر از روز دیگر مورد بی مروتی و سرد مهری پیهم زمامداران و سیاستگران خود قرار گرفته اند. هرچند در این مدت گاه و ناگاه حوادث طبیعی هم مشت های آهنین خویش را بر سر و گردن مردم ما فرو برده؛

ادامه خواندن افغانستان سرزمین درد های بی پایان و رنج های بی‌درمان : مهرالدین مشید

کژ راه های ایده ئولوژی و دراز راۀ آرمان شهر : مهرالدین مشید

جامعه ی ایده آل رویای دیرینه ی انسان ایده 

اینکه جامعه ی ایده آل چه نوع جامعه و انسان ایده آل چگونه انسانی است و پرسش مهم تر اینکه جامعه ی ایده آل محصول انسان ایده آل است و یا انسان ایده آل محصول جامعه ی ایده آل است؟

این ها پرسش هایی اند که در طول تاریخ افکار متفکران و اندیشمندان و بویژه مورخان، جامعه شناسان و فیلسوفان را به خود مصروف داشته است. در این مورد نظریه های متفاوتی وجود دارد. شماری فیلسوفان و دانشمندان جامعه را سازنده ی انسان ایده آل و شماری هم انسان ایده آل را سازنده ی جامعه ی ایده آل تلقی کرده اند؛ اما رسیدن به چنین جامعه دشوارتر از پرسش هایی است که تا کنون گره آن گشوده نشده است. زیرا در دنیایی که به نحوی از انجان ایده ئوولوژی های گوناگون حاکم است، عبور از کژ راهه های ایده ئولوژی ها و تمکین بر جامعۀ ایده آل دشوارتر از گذشتن از هفت «خوان رستم» است. 

ادامه خواندن کژ راه های ایده ئولوژی و دراز راۀ آرمان شهر : مهرالدین مشید

عشق زلالی  که در فراز و فرود حوادث به نفرت بدل شد :مهرالدین مشید

از عشق تا نفرت

زنده گی دریای خروشانی را ماند که موج های توفنده و خروشان آن تازه به تازه حادثه می آفرینند و تحولات بزرگ سیاسی و اجتماعی را از خود بر جای می گذارند. موج های سنگین آن بیشتر از همه افتاده گان ساحل را طعمه ی حوادث می سازد و افتاده گان آنسوی ساحل ها را وادار به تصمیم گیری های جدید و محکوم به انتخاب از دو گزینه می کند. آن اینکه یا با حادثه سازان تاریخ همسفر و به تعبیری با گرفتن حق سکوت تسلیم حوادث شد یا اینکه نه گفت، با افتاده گان آنسوی ساحل ها هم آویز گردید و موج سواری را در پیش گرفت. 

ادامه خواندن عشق زلالی  که در فراز و فرود حوادث به نفرت بدل شد :مهرالدین مشید

حکومت های تروریست پرور پاکستان و ایران و اخراج اجباری مهاجران: مهر الدین مشید

مهاجر ستیزی پاکستان و ایران و رنج های بی پایان آواره گان افغانستان

در این روزها پاکستان و ایران در یک تصمیم شتاب زده دستور اخراج اجباری آواره گان افغانستانی  را صادر کرده و محدودیت های جدی ایرا بر آنان وضع کرده اند که از زمان تجاوز شوروی تا کنون در هر دو کشور بی پیشینه می باشد. بسیاری از این مهاجران بیش از چهل سال بدین سو بدون هرگونه مدرک قانونی در این دو کشور زنده گی دارند؛ اما حکومت های  پاکستان و ایران، یکی زیر فرمان نظامیان تروریست پرور و دیگری هم تحت اداره ی آخوند های لجوج و بیمار با نقض آشکار از حقوق بشر و حق مهاجرت و روابط نیک همسایگی فشار های شدیدی را بر آواره گان افغانستانی وارد کرده اند تا آنان با جبر و زور وادار به بازگشت به افغانستان شوند. این در حالی است که زنده گی بسیاری از این مهاجران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با خطر جدی روبرو است.

ادامه خواندن حکومت های تروریست پرور پاکستان و ایران و اخراج اجباری مهاجران: مهر الدین مشید

عبور از جنگل های وحشتناک پاناما؛ سفری پر مخاطره از برازیل تا آمریکا و کانادا : مهرالدین مشید

پس از فرار غنی و سقوط جمهوریت و فروپاشی تمامی ساختار های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در افغانستان، وحشت و دهشت طالبانی چنان چون، کابوسی بر روان مردم این کشور سایه افگند که شهروندان افغانستان همه از این کشور پا به فرار نهادند. اکنون که دو سال از حاکمیت طالبان می گذرد، نه تنها فرار از افغانستان متوقف شده، برعکس هر روز به شدت فرار از این کشور افزوده می شود. بربنیاد گزارش های جهانی پس از حاکمیت طالبان تا کنون در حدود پنج میلیون شهروندان افغانستان در پاکستان، پنج میلیون در ایران، بیش از  300 هزار در ترکیه و در حدود یک میلیون هم در آب های مدیترانه و بحر الکاهل سرگردان اند.
این مهاجرت های اجباری برای رسیدن به یک کشور امن تر رنج های بی پایان و راه های پرمخاطره را در پی دارد. مهاجران افغانستان برای عبور از مرز های ايران، پاکستان و بویژه مرز های ترکیه تا آنسوی آب های مدیترانه و بحر اطلس و بویژه با وارد شدن به برازیل و عبور از جنگل های پاناما چنان راه های دشوار و خطرناک را پشت سر می گذارند که عبور از هر کوره راه ی آن مشکل تر از پیمودن ” هفت خوان رستم” است.

ادامه خواندن عبور از جنگل های وحشتناک پاناما؛ سفری پر مخاطره از برازیل تا آمریکا و کانادا : مهرالدین مشید

طالبان حامی تروریسم و حکومت آنان تک گروهی و نامشروع است : مهرالدین مشید

آخر خط و پایان بازی کشور های منطقه با امارت طالبان

پنجمین نشست منطقه‌ای ای زیر نام  فارمت مسکو به اشتراک ده کشور عضو و حضور نماینده گان کشور های ناظر در  29 سپتامبر سال روان در کازان روسیه برگزار گردید. اشتراک کننده گان این نشست اعتراف کردند که طالبان حامی تروریسم و حکومت آنان گروهی و نامشروع است. این نشست با صراحت بیشتر از نشست‌های پیشین خواست‌های خود را از حکومت طالبان مطرح کرد. اشتراک کننده های این نشست، برخلاف گذشته خواسته های مشخصی از طالبان داشتند که ایجاد حکومت فراگیر، مبارزه با تروریزم و رعایت حقوق بشر به ویژه حق کار و آموزش بانوان در راس این خواست ها قرار داشت. کشورهای منطقه با

ادامه خواندن طالبان حامی تروریسم و حکومت آنان تک گروهی و نامشروع است : مهرالدین مشید

خطر افراطیت در جهان اسلام و نیاز به آیین نامه ی مشترک : مهرالدین مشید

رسیدن به قرائت رسمی از دین یگانه راه برای نجات دین و غلبه بر ویروس افراطیت

با ظهور گروه های افراطی در کشور های اسلامی، اوضاع سیاسی، اجتماعی و امنیتی در بسیاری از این کشور ها بیش از هر زمانی آشفته و بحرانی شده است. گروه های افراطی با قرائت  های ظاهر گرایانه و قشری از متون دینی، نه تنها جهان اسلام را به تشنج کشانده اند و صلح و ثبات در اکثر کشور های اسلامی را در معرض خطر جدی قرار داده اند و در کشور هایی مانند افغانستان با وضع محدودیت های سنگین بر زنان در عرصه های کار و آموزش زنان، این کشور را برای زنان به جهنم بدل کرده اند؛ بلکه دین و ارزش های دینی را چنان به شدت تقلیل داده اند که اسلام گریزی را بدتر از اسلام هراسی وارد مرحله ی جدید کرده اند. برای مقابله با این ویروس فاجعه آور، در کنار تدابیر امنیتی، نیاز به یک آیین نامه ی مشترک یا مانیفست جهانی در سطح کل کشور های اسلامی است.

ادامه خواندن خطر افراطیت در جهان اسلام و نیاز به آیین نامه ی مشترک : مهرالدین مشید

از شایعه پراگنی های استخباراتی  تا بازی های بزرگ جیوپولیتیک : مهرالدین مشید

گفت و گو های پنهان؛ طالبان ابزار رقابت های جیوپولیتیک کشور های جهان

در این روز ها گفت و گو های پنهانی در اطریش، یونان، پاکستان، ترکیه و کابل از یک طرف میان سیاسیون مخالف طالبان و از سویی هم میان شماری سیاسیون افغانستان و طالبان مطرح است و در ضمن از برگزاری لویه جرگه نیز سخن زده می شود. هرچند این خبر ها هنوز از سوی منابع خبری موثق مورد تایید قرار نگرفته است؛ اما آنانیکه یک شبه افغانستان را به طالبان سپردند و با انفجار دادن جامعه ی افغانستان، تمامی ساختار ها را یک باره شکستند و سرنوشت مردم این کشور را بیرحمانه به بازی گرفتند. در این شکی نیست که آنان قادر به ساختن سناریو های دیگری نیز در افغانستان باشند که  حالا برای مردم این کشور ناممکن و شگفت آور به نظر می رسد.

ادامه خواندن از شایعه پراگنی های استخباراتی  تا بازی های بزرگ جیوپولیتیک : مهرالدین مشید

اعتصابهای غذایی از شهر کلن تا اسلام آباد و ماجراهای غم انگیز زنان افغانستان : مهرالدین مشید

بی تفاوتی جهان در برابر اعتراض ها و حماسه آفرینی های زنان افغانستان

اعتصاب غذایی شماری از زنان رزمنده و با شهامت افغانستان در هفته ی گذشته در ایالت کلن آلمان و کشور های سویدن و اسلام آباد به مثابه ی فریاد اعتراض میلیون ها زن و دختر مظلوم افغانستان در تحت حاکمیت استبدادی زن ستیز و آموزش ستیز طالبان، بار دیگر پرده از عمق فاجعه ی استخوان سوز رزیمی بیرون کرد که از دو سال بدین سو خوش بختی و رفاه ی زنان و دختران افغانستان را به گروگان گرفته است.

ادامه خواندن اعتصابهای غذایی از شهر کلن تا اسلام آباد و ماجراهای غم انگیز زنان افغانستان : مهرالدین مشید

روابط طالبان و هندوستان و خط و نشان کشیدن های جدید پاکستان : مهرادلین مشید

از آنجا که در فضای سیاسی دوست دایمی و دشمن دایمی وجود ندارد و همه چیز را منافع راهبردی دو طرف کلید می زند. بنا بر این وقوع هر اتفاقی در فضای مناسبات دو کشور افغانستان و پاکستان و یا افغانستان و هند غیر قابل پیش بینی نیست.
پس از حادثه ی چترال و حمله ی طالبان پاکستانی “تی تی پی” به قرارگا های نظامیان این کشور رابطه میان کابل و اسلام آباد را تنش آلودتر کرده است. هرچند پیش از آنهم خوب نبود و اما سفر رئیس ارتش پاکستان به ترکیه و دیدار او با رهبران جهادی پیشین می تواند، نشانه هایی از چرخش سیاست اسلام آباد را در رابطه با طالبان افغانستان رقم بزند. این سفر این گمانه زنی ها را تقویت می کند که گرمی رابطه میان طالبان حاکم در کابل و دهلی هرچه بیشتر سبب سرد مهری پاکستان نسبت به طالبان شده است. این رابطه پاکستان را واداشته تا خط و نشان دیگری برای افغانستان بکشد.

ادامه خواندن روابط طالبان و هندوستان و خط و نشان کشیدن های جدید پاکستان : مهرادلین مشید

ما همه قربانیان یک بازی بزرگ؛ دیروز زیر چتر تهاجم شوروی و آمریکا:مهرالدین مشید

و امروز هم زیر پاشنه های تروریسم

هر چند به گفته ی کارل مارکس، تاریخ دو بار تکرار می شود، یک بار بصورت تراژیدی و بار دیگر هم بصورت کمیدی که قهرمانان آن یک بار بصورت اسطوره؛ اما بار بار بصورت دلقک ها آشکار می شوند؛ اما پنجاه سال گذشته ی دردناک افغانستان نشان می دهد که تاریخ در این کشور بار بار تکرار شده و تراژیدی های دردناکی بر مردم افغانستان تحمیل شده است که بازی گران آن افتضاح بار ترین کمیدی های سیاسی تاریخ را از خود به نمایش گذاشته اند؛ بازیگرانی که هر یک فقط یک بار خود را بصورت قهرمانان اسطوره ای و حماسه آفرینان در چشم مردم جا زدند؛ اما خیلی زود هنگام وابسته به شبکه های استخباراتی گردیده و به دلقک های سیاسی بدل شدند. هزاران دریغ و درد که این بازی به اینجا پایان نیافت و در موجی از وابستگی های ننگین نه تنها زنده گی ما و نسل ما؛ بلکه زنده گی نسل های بعدی را نیز به قربانی گرفت.

ادامه خواندن ما همه قربانیان یک بازی بزرگ؛ دیروز زیر چتر تهاجم شوروی و آمریکا:مهرالدین مشید

یوتیوب ابزاری برای نهادینه شدن ارزشها نه چراه گاهی برای زهر پاشیها و نفرت افرینی ها : مهرالدین مشید

استفاده ی نادرست از آزادی های رسانه ای؛ عملی ضد اخلاقی و جنایتکارانه

هدف اصلی از اختراع فناوری ها تغییر دادن زنده گی با شیوه های ممکن است و اختراع هر فناوری به نحوی زنده گی انسان ها را وارد دگرگونی های شگفت انگیزی می سازد. یوتیوب یکی از فناوری هایی است که از آن به حیث رسانه های تصویری و صوتی استفاده می شود. این فناوری برای گرداننده گان خود فرصت داده تا از تریبیون آن نظریه ها و اندیشه های گوناگون علمی، فلسفی، ادبی و آموزشی خود را به نشر برسانند. 

ادامه خواندن یوتیوب ابزاری برای نهادینه شدن ارزشها نه چراه گاهی برای زهر پاشیها و نفرت افرینی ها : مهرالدین مشید