پس لرزه های اختلاف و تکانه های آن بر مخفی گاۀ رهبر طالبان از شایعه تا واقعیت : مهرالدین مشـید

سرمایه گذاری های تازه بر سر حقانی و نگرانی ملاهبت الله

هرچند نشانه های اختلاف در میان طالبان چیزی تازه ای نیست؛ اما نشر پیام عیدی ملاهبت الله از اختلاف جدی و شدید در میان طالبان پرده برداشت. این پیام نشان داد که زگنال اختلاف درونی میان دسته های گوناگون طالبان فراتر از شایعه، به واقعیت تبدیل شده و زنجیر مخفی گاه ی ملاهبت الله  را نیز به صدا درآورده است. پیش از این اختلاف میان جناح های گوناگون طالبان شایع شده بود و رسانه ها از اختلاف میان جناح های گوناگون طالبان چون، شبکه ی حقانی، دسته ی ملایعقوب و دسته ی ملاوثیق برضد تمامیت خواهی های ملاهبت

ادامه خواندن پس لرزه های اختلاف و تکانه های آن بر مخفی گاۀ رهبر طالبان از شایعه تا واقعیت : مهرالدین مشـید

تخیل در نماد هنر و مذهب و درهم تنیده گی ادبیات و تاریخ : مهرالدین میشد

از رویا های باطل تا ایده آل های خوش خط و خال

زنده گی گذرگاه ی پرپیچ و خم است که عبور از هر خم کوچه های آن با کوله باری از رنج های بی پایان، دشوارتر از پیمودن ” هفت خوان رستم” است. این هفت خوانی ها در طول تاریخ  زنده گی انسان ها را در گرو خود گرفته و رویارویی ها با واقعیت های زنده گی را نیز به چالش کشیده است. حرمان پایدار انسان، غلبه ناپذیری بر دشواری های زنده گی و ناتوانی انسان برای رویارویی با واقعیت های آن، پای افسون گرانه ی رویا و خیال را به میدان کشیده است. در واقع رویا های شگفت انگیز و خوش خط و خال و  دق الباب معجزه آسای کلک  نقش آفرین خیال بر واقعیت ها

ادامه خواندن تخیل در نماد هنر و مذهب و درهم تنیده گی ادبیات و تاریخ : مهرالدین میشد

تعامل سیاسی روپوشی برای توطیه های ژرف و مرموز بر ضد مردم افغانستان : مهرالدین مشید

افغانستان دارالقرای گروه های تروریستی تحت حاکمیت طالبان

با تاسف که در اوضاع پیچیده ی جهان بازی با گروه‌های تروریستی و استفاده ی ابزاری از این گروه‌ها، آنهم به بهای بازی با سرنوشت ملت ها، زیر چتر تعامل سیاسی به رویکرد خطرناکی تبدیل شده است که عواقب آن بیش از هر زمانی تمامی کشور های جهان، بویژه کشور هایی مثل افغانستان را بيش از هر زمانی متاثر گردانیده است. این بازی های مرموز سیاسی در موجی از توطیه های ژرف‌تر بیش از هر کشوری از مردم افغانستان قربانی میگیرمی‌گیرد.

ادامه خواندن تعامل سیاسی روپوشی برای توطیه های ژرف و مرموز بر ضد مردم افغانستان : مهرالدین مشید

فلسفۀ امرور، سفسطۀ فردا و فلسفۀ پس فردا، سفسطۀ پس فردا ها: مهرالدین مشید

مطلق انگاری و بسته شدن دریچه های انعطاف پذیری های فکری

گفته ی مشهوری وجود دارد که میگویند، فلسفه ی امروز سفسطه ی فردا است. این به معنای آن است که فلسفه ی فردا هم سفسطه ی پس فردا و بالاخره اینکه تمامی قوانین علمی و فلسفی در معرض دگرگونی قرار داشته و ثبات در نظام قوانین علمی و فلسفی پرسش برانگیز است. نخستین بار این سخن را در کتاب چهار مقاله ی دانشمندان گرامی کشور زنده یاد جناب سلجوقی صاحب در سال های دهه ی پنجاه خورشیدی خوانده بودم. این بیانگر این واقعیت است که شک انگاری و مثبت گرایی به مثابه ی میراث بزرگ از گذشته ها برای انسان به ارث مانده و برای آینده گان انتقال می یابد.

ادامه خواندن فلسفۀ امرور، سفسطۀ فردا و فلسفۀ پس فردا، سفسطۀ پس فردا ها: مهرالدین مشید

همه پذیری، کثرت گرایی و مشارکت سیاسی نردبان اقتدار ملی : مهرالدین مشید

عبور از پله های مدارا و همه پذیری تا رسیدن به اقتدار و شکوه ی ملی

کثرت گرایی، همدیگر پذیری و مشارکت سیاسی از سرمایه‌های بالنده و سرشار معنوی در یک جامعه بوده که با ایجاد فضای تفاهم و همدلی های صادقانه و صمیمانه زمینه را برای تفاهم ملی و مشارکت سیاسی واقعی و بصورت کل برای ترقی و شکوفایی هرچه بیشتر یک جامعه فراهم می گرداند. مدارا، همدیگرپذیری و سازگاری از سرمایه‌های معنوی و پربار یک جامعه بوده که با ایجاد فضای تفاهم و همدلی های صادقانه و صمیمانه زمینه را برای تفاهم ملی و مشارکت سیاسی واقعی و بصورت کل برای ترقی و شکوفایی هرچه بیشتر یک جامعه فراهم می گرداند. همدیگر پذیری و مدارا و مشارکت سیاسی از راس تا قاعده در جامعه ی جنگ زده و به خشونت کشیده شده ی

ادامه خواندن همه پذیری، کثرت گرایی و مشارکت سیاسی نردبان اقتدار ملی : مهرالدین مشید

قلاده داران تروریستان جهان؛ محور رقابت های کشور های منطقه و جهان: مهرالدین مشید

رقابتکشور های منطقه و جهان و به حاشیه رفتن مخالفان طالبان

این پرسش در ذهن هر کس خطور می کند که چگونه شده تا طالبان به مثابه ی قلاده داران گروه های تروریستی به سکوی بازی های کشور های منطقه و جهان بدل شده اند. طالبان هم با استفاده از فرصت آغوش خویش را برای این بازی گشوده و برای هر کشوری دام دلخواه خود را فرش کرده اند. در همین حال رویکرد کشوررهای یاد شده نسبت به طالبان شکل باجدهی به آنان را دارد و هر کدام به نحوی برای طالبان باج می دهند تا از خطر نفوذ و صدور گروه های تروریستی از افغانستان به کشور های شان درامان بمانند. سر نخ این باجدهی ها و بازی های سیاسی از یک سو در دست روسیه، چین و ایران و از سوی دیگر در دست امریکا و هم‌پیمانانش قرار دارد.

ادامه خواندن قلاده داران تروریستان جهان؛ محور رقابت های کشور های منطقه و جهان: مهرالدین مشید

چه کسانی جهان را اداره می کند؛ قدرت های واقعی یا قدرت های سایه؟ : مهرالدین میشد

اداره کننده گان اصلی جهان قدرت های واقعی اند و یا قدرت های سایه

با توجه به‌ اینکه هر روز اوضاع جهان پیچیده تر و وقوع رخداد ها مرموز تر می شود و به همان میزان کنترول حوادث جهانی از دست انسان خارج می شود. این پرسش در ذهن انسان تداعی می شود که آیا جهان را قدرت های واقعی حاضر در صحنه رهبری می کنند و یا اینکه قدرت های سایه اند و چرخ حوادث را به پیش می زنند. یعنی اینکه جمعیتی اندک در جهان بر اکثریت مردم حکومت می‌کنند. ردپای آن‌ها همه جا از سیاست و اقتصاد گرفته تا صنعت موسیقی قابل درک است. در واقع این گروه ی اندک اند که سایرین را عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی خود گردانیده اند. گفته هایی وجود دارد که این گروه‌ها با مکاتب و فرقه‌های مرموز در ارتباط هستند و پیمان‌‌نامه‌های تجاری طلایی و مخفیانه‌ای داشته و برنامه‌های پنهانی را برای ایجاد نظم نو جهانی در سر دارند؛ این‌ها گروه اقلیت، ثروتمند‌ترین خاندان‌های جهان هستند.

ادامه خواندن چه کسانی جهان را اداره می کند؛ قدرت های واقعی یا قدرت های سایه؟ : مهرالدین میشد

دوحه محور توطیه های خوش خط و خال برضد مردم افغانستان : مهرالدین مشید

نشست های بین المللی و نبود اراده ی جهانی برای حل دشواری افغانستانقرار است، دوحه به تاریخ ۳ جون و اول جولای میزبان سومین نشست مشورتی نمایندگان ویژۀ کشورها در امور افغانستان، باشد. هرچند آجندای این نشست به شمول اشتراک طالبان تا کنون نهایی نشده؛ اما قرار است، در این نشست نماینده‌گان ویژه ی کشورها به میزبانی منشی عمومی سازمان ملل متحد در مورد  ایجاد راهکار برای تعامل جامعه جهانی با طالبان، ادغام افغانستان در ساختار بین‌المللی و تعیین نماینده ویژه ی سازمان ملل برای افغانستان، باهم به گفت‌وگو بپردازند.

ادامه خواندن دوحه محور توطیه های خوش خط و خال برضد مردم افغانستان : مهرالدین مشید

تجمع گروه های تروریستی در شمال؛ بستر سازی برای جنگ های جدید نیابتی : مهرالدین مشید

جغرافیای شمال زیر پاشنه های تروریسم و سکوی بازی بزرگ دیگر

افغانستان پس از حاکمیت طالبان به لانه ی امن گروه‌های تروریستی بدل شده و همه گروه‌های تروریستی فعال در پاکستان و دو طرف مرز دیورند و حتا بیرون از آنها وارد این کشور شده اند. گروه های یادشده از حمایت کامل گروه ی طالبان و داشتن پایگاه ها در  سراسر افغانستان برخوردار اند؛ اما جابجایی این گروه‌ها در شمال افغانستان نگرانی های کشور های مشترک‌المنافع را به بار آورده است. مقام های کشور های یادشده بر رغم داشتن تعامل سیاسی، تجاری و اقتصادی با طالبان هر از گاهی نگرانی شان را در این باره ابراز کرده و برای گشایش این بن بست تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان را به طالبان ارایه کرده اند. چنانکه در این اواخر (۴ جوزای سال روان) کامچی‌بیک تاشیف رئیس کمیته امنیت ملی قرغیزستان در نشست سران امنیتی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در بیشکک گفت: «تمرکز تروریست‌ها در ولایات شمالی افغانستان به ابعادی رسیده است که تمامیت مرزهای جنوبی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع را تهدید می‌کند.»

ادامه خواندن تجمع گروه های تروریستی در شمال؛ بستر سازی برای جنگ های جدید نیابتی : مهرالدین مشید

دفاع از جمهوریت یعنی دفاع از خون هزاران سرباز و داعیه ی مردم افغانستان:مهرالدین مشید

دفاع از جمهوریت به معنای دفاع از ارزش ها و نه دفاع از خاینان با نام و نشان

دفاع از جمهوریت دفاع از یک نظام ارزش محور و ارزش مدار است و پرنسیب های قوانین پذیرفته شده در آن است. این دفاع مقدس را نباید به دفاع از مفسدان و خاینانی چون، کرزی و غنی نباید به عوضی گرفت که زیر چتر این نظام بیست سال تمام حتا پیش از آن در افغانستان فساد و جنایت کردند. بنابراین فساد و خیانت و جنایت زمامداران و مقام هایی از کرزی تا غنی و شرکای آنان که از دو دهه بدین سو سرنوشت مردم افغانستان را در میان خون و آتش به بازی گرفتند، نابخشودنی است؛ زیرا آنان با فساد گستری و خیانت ورزی و تقلب های گسترده و سازمان یافته و با بدترین حکومتداری، بزرگ ترین خیانت تاریخی را در حق مردم افغانستان مرتکب شدند. با تاسف که این دو ضلع فساد و خیانت همراه با ضلع سوم یعنی عبدالله به مثابه ی مثلث شیطانی  هنوزهم گرداننده گان طلسم وحشت طالبان اند.

ادامه خواندن دفاع از جمهوریت یعنی دفاع از خون هزاران سرباز و داعیه ی مردم افغانستان:مهرالدین مشید

سفر ملاهبت الله به کابل؛ نشانه های زوال یا تحول درحکومت طالبان : مهرالدین مشید

نبض زمان و رقم خوردن شمارش معکوس در حاکمیت طالبان

عقربه ی زمان در این روز ها طوری می چرخد که گویا شمارش معکوس در حاکمیت طالبان را  رقم می زند. انکشاف اوضاع عمومی و وقوع رخداد ها در سطح کل کشور چون، بلند رفتن گراف نارضایتی مردم و خیزش های خودجوش مردمی و افزایش عملیات های چریکی بویژه در شهر کابل همراه با گشت زنی طیاره های بدون سرنشین و بمباران های آنها  در موجی از فقر و بیکاری در متن استبداد طالبانی؛ هم چنان تحولات در سطح درون ساختاری طالبان چون تشدید اختلاف شبکه ی حقانی با جناح ملاهبت الله حکایت از آن دارد که نبض حوادث عقربه ی پایانی حکومت طالبان را به پیش می راند.

ادامه خواندن سفر ملاهبت الله به کابل؛ نشانه های زوال یا تحول درحکومت طالبان : مهرالدین مشید

پاکستان و ایران حاميان اصلی طالبان وعاملان فاجعه درافغانستان: مهرالدین مشید

ابراز نگرانی پاکستان و ایران از گروه‌ های تروریستی در افغانستان

داکتر رئیسی رئیس جمهور ایران در اوایل ماه ثور سال روان سفری به پاکستان داشت. رهبران دو کشور پس از دیدار های رسمی و عقد قرار داد هایی در زمینه های تجاری، صحی، اقتصادی، امنیتی، قضایی و زراعتی در پایان اعلامیه ای صادر کردند که در آن آمده است، با تسلط طالبان بر افغانستان حمله‌های هراس‌افگنی در کشور‌‌های همسایه به‌ویژه پاکستان و ایران افزایش یافته است. رهبران پاکستان و ایران کشوری را مرکز صدور تروریسم خوانده اند که حکومت کنونی آن تحت اداره ی طالبان نتیجه و محصول مداخله های بیشرمانه و سیاست های تروریست پروانه ی رهبران سیاسی و نظامی هر دو کشور است.

ادامه خواندن پاکستان و ایران حاميان اصلی طالبان وعاملان فاجعه درافغانستان: مهرالدین مشید

خیزش های مردمی نشانه های شکست طلسم وحشت طالبانی : مهرالدین مشید

تبعیض، حرمت شکنی و استبداد کار نامه ی سیاه طالبان

اوضاع ناگوار و شکننده ی سیاسی و اجتماعی افغانستان در موجی از خشم روزافزون، نارضایتی و اعتراض های پنهان و آشکار مردم این کشور حکایت از شکستن طلسم وحشت گروه ی طالبان دارد که این گروه نتوانسته بر رغم استبداد و اعمال اختناق حاکمیت خود را بر مردم افغانستان تحمیل کند. این نشانه ی آشکار خشم عمومی و لبریز شدن صبر مردم افغانستان نسبت به گروه ی طالبان است که بر رغم خشونت های فزیکی و روانی، تیرباران های صحرایی و حرمت شکنی های آشکار، نتوانسته صدای اعتراض مردم این کشور را خاموش نماید. بلند شدن صدای اعتراض بدخشانی ها در ولایت های درایم و ارگو آغاز توفانی است که به زودی تمام کشور را فراخواهد گرفت.

ادامه خواندن خیزش های مردمی نشانه های شکست طلسم وحشت طالبانی : مهرالدین مشید

تنهایی وغربت شناخت نامه ی تبعید : مهرالدین مشید

روایت دیگری از تنهایی و غربت

روایت تبعید یعنی روایت نابهنگام خروج و داستان غم انگیز جدایی از میهن است که شناخت نامه ی تراژیک آن را فقط می توان در پهنا و گستره ی واژه های تنهایی و غربت و در ژرفنای سکوت می توان به تفسیر گرفت. یا به عبارتی دیگر روایت از دردی جانکاه که هنگام خروج از کشور از پس پرده های سینه برخاسته و هر روز آرام آرام پارچه های از وجود تبعیدی را با خود می برد. این درد چیزی است که گویی از پایانه های وجود از میان کوه های پرفراز و نشیب و آسمان خاکستری برخاسته و چیز هایی را با خود می برد که آنها را در هیچ جغرافیایی دوباره نمی توان بدست آورد.

ادامه خواندن تنهایی وغربت شناخت نامه ی تبعید : مهرالدین مشید

دستار پوشان اسلام ستیز و پاچه بلندهای حرمت شکن : مهرالدین میشد

گروه ی طالبان از نظر حسن عباس نویسنده ی کتاب ” بازگشت طالبان”

زمانیکه گزارش وزارت خارجه ی امریکا در مورد تخطی ها و تجاوز های طالبان بر زنان زندانی را خواندم؛ به ژرفنای جنایت در امارت طالبان پی بردم و این گزارش در واقع وثیقه ی محکمی است که سیمای واقعی طالبان را بحیث یک گروه ی نه تنها تروریستی؛ بلکه بحیث یک گروه ی دستار پوشان اسلام ستیز و پاچه بلند های حرمت شکن به اثبات می رساند. این گزارش جنایت گروهی را آفتابی کرده که در قاموس زنده گی شان خط سرخی وجود ندارد و حرمت شکنی و بی عزتی و تجاوز به نوامیس ملی به کار روزمره ی جنگجویان و رهبران این گروه بدل شده است. این گزارش در واقع سیلی محکم سازمان ملل بر روی سیاه ی طالبان و رهبران موزی و مرموز آنان است و به این حقیقت مهر تایید می گذارد که طالبان دین ستیزان و اسلام دشمنان دستار پوشان و تروریست اند که حرمت شکنی در شهر ها و روستا های افغانستان به کار روزمره ی آنان بدل شده است؛ اما دریغ و درد که جهانیان در برابر این جنایت های طالبان خاموشی اختیار کرده و بی توجه به رنج های بی پایان مردم افغانستان به دنبال منافع ژیو ایکونومیک و ژیواستراتژیک خود در این کشور اند و افغانستان را سکوی بازی های ژیوپولیتیک خود قرار داده اند.

ادامه خواندن دستار پوشان اسلام ستیز و پاچه بلندهای حرمت شکن : مهرالدین میشد

حاکمیت طالبان؛ افزایش بحران بی ثباتی ملی در افغانستان:مهرالدین مشید

استبداد و تبعیض طالبان و به صدا درآمدن آژیر اعتراض ها در افغانستان

از آنجا که هر گونه ثبات ملی وابسته به ثبات سیاسی، اقتصای، اجتماعی، امنیتی و در کل فکری و فرهنگی یک کشور است و زمانی پایه های صلح پایدار و ثبات ملی در یک کشور استوار می گردد که نخست از همه در آن کشور ثبات در عرصه های یاد شده بصورت واقعی بوجود آید. هرچند افغانستان از پنج دهه بدین سو پس از تهاجم شوروی به این کشور ثبات ملی و مولفه های آن را از دست داده است؛ اما پس از حاکمیت گروه ی طالبان مولفه های ثبات ملی به کلی در این کشور بهم خورده و همه چیز در سایه ی وضع محدودیت های سخت گیرانه و استبدادی این گروه در حال بی ثباتی و فروپاشی است.

ادامه خواندن حاکمیت طالبان؛ افزایش بحران بی ثباتی ملی در افغانستان:مهرالدین مشید

انسان گرایی پاسخی ناتمام در برابر ناپاسخگویی اندیشه های فلسفی و باورهای دینی : مهرالدین مشید

 
انسان گرایی به مثابه ی داعیه ی برگشت ناپذیر انسان در آثار اندیشمندان بزرگ و فرهنگ های بشری از گذشته های تاریخ بدین سو بازتاب داشته است. این بیانگر این حقیقت است که انسان گرایی یا به گفته ی مولانای بزرگ “انسانم آرزوست” در واقع پاسخی بوده به ناپاسخگویی های فلسفی و دینی که نتوانسته اند تا انسان را برای رسیدن  به آرمان شهر زیبای عدالت پرور، آگاهی پرور و آزادی گستر کمک نمایند. انسان گرایی ندای کثرت گرایانه و جاودانه ی انسان بر ضد انحصار حق مداری فلسفه ها و ادیان گوناگون بوده که هر یک خود را حقیقت بدون منازعه خوانده اند و با این درفش به جنگ سایر فلسفه و سایر ادیان رفته اند. جنگی که از زمان هابیل و قابیل آغاز شده و بدون هر گونه انعطاف ناپذیری تا امروز زیر چتر های گوناگون به شدت ادامه دارد. دو جنگ اول ودوم جهانی به مثابه ی دو خونین ترین رویداد در تاریخ که میلیون ها انسان را به کام مرگ برد. جنگی که به دنبال پیامد های بحران اقتصادی سال‌ ۱۹۲۹ و از همه‌ مهم‌تر رقابت‌ سیاسی‌ فاشیسم‌ و دموکراسی‌های‌ غربی‌ و مارکسیسم‌ بوجود آمد و به گونه ی بی سابقه عموم‌ مردم‌ را به‌ قلمرو جنگ کشاند. 

ادامه خواندن انسان گرایی پاسخی ناتمام در برابر ناپاسخگویی اندیشه های فلسفی و باورهای دینی : مهرالدین مشید

افراطیت پادزهرخیانت رهبران اسلام سیاسی و یا شکست مبارزات حق طلبانه ملت ها: مهرالدین مشید

علل و عوامل یا چگونگی و چیستی باز تولید گروه‌های افراطی

افراط گرایی پدیده ی تازه نیست؛ بلکه این پدیده ی خطرناک پیشینه ی تاریخی دارد و نشانه های آشکار آن از دوران روم باستان تا ظهور خوارج در صدر اسلام و جنگ های صلیبی سده های وسطی و مبارزات سیاه پوستان در امریکا و نبرد های آزادی بخش خلق های کوریا، برما، ویتنام و جاپان تا ظهور القاعده، بوکوحرام، طالبان و داعش در گستره ی تاریخ قابل درک است. هرچند افراط گرایی پیشینه ی تاریخی زیادی دارد؛ اما حمله های انتحاری بوسیله ی گروه های افراطی برای نخستین‌ بار زمانی آغاز شد که یک خلبان جاپانی طیاره ی خود را در سال ۱۹۴۴ به کشتی آسترالیایی کوبید.

ادامه خواندن افراطیت پادزهرخیانت رهبران اسلام سیاسی و یا شکست مبارزات حق طلبانه ملت ها: مهرالدین مشید

جهان دریکقدمی فاجعه و ناخویشتن داری رهبران سیاسی جهان: مهرالدین مشید

افغانستان در حاشیه ی حوادث؛ اما در اصل در متن فاجعه ی جهانی

در این روز ها جهان بشریت روزگار دشواری را تجربه می کند و حادثه سازان تاریخ بی توجه به رفاه و خوش بختی انسان هر روز در پی حادثه آفرینی اند و با حادثه آفرینی های مرگبار در گوشه و کنار گیتی بشریت را به پرتگاه یک قدمی فاجعه نزدیک ساخته اند. جهان بشریت در نتیجه ی حادثه آفرینی های ناعاقبت اندیشانه، رقابت های ناسالم و غیر عادلانه، و یا به تعبیری جهانخوارانه، بیش از هر زمانی به جولانگاه ی ناخویشتن دارانه و غفلت بار سیاستگران و قدرت های تاثیر گذاری جهانی بدل شده است. از پیش آمد های شتاب زده و غیر مترقبه در جهان طوری فهمیده می شود که جهان در حال رسیدن به نقطه ی بحران غیر قابل بازگشت است. اوضاع کنونی نگرانی های جدی را با بار آورده است که مبادا رخداد های رو به افزایش، یک باره از کنترل بیرون گردد و دستاورد های چندین صد ساله ایرا یک باره نابود کند که منجر به ظهور انسان امروز و تمدن امروزین شده است.

ادامه خواندن جهان دریکقدمی فاجعه و ناخویشتن داری رهبران سیاسی جهان: مهرالدین مشید

ناپاسخگویی به چالش های جهانی؛ نشانه های زوال تمدن غربی!؟ مهرالدین مشید

بحران های جهانی پدیده ی تمدنی یانتیجه ی برتری خواهی و سلطه جویی

با پایان جنگ جهانی دوم دانشمندان و فیلسوفان غربی بویژه تمدن شناسان بر این باور بودند که فرهنگ و تمدن غرب توانایی هایش را از دست داده و در حال پایان یافتن است و باید منتظر ظهور فرهنگ و تمدن جدید بود. در میان فیلسوفان غربی، سارتر مشهور ترین فیلسوف اگزیستنسیالیست از نخستین فلاسفه ی غربی بود که گفت غرب برای نجات از فاجعه آفرینی فرهنگ و تمدن جدید، نیاز به فرهنگ و تمدن تازه دارد. به باور او فرهنگ و تمدن غرب جهان را به سوی فاجعه ی خطرناک به پیش می برد و یگانه راه برای رهایی از این فاجعه، جانشینی این فرهنگ و تمدن را به یک فرهنگ و تمدن جدید پیش بینی کرد؛ اما این اتفاق رخ نداد و آمریکا از نظر ژیوپلیتیک، احیای تمدن غرب را بر عهده گرفت و به فرسودگی این تمدن جانی دوباره بخشید. اما ظهور انقلاب اسلامی در ایران و بعد ظهور چین و هند بحیث اقتصاد های بزرگ و روسیه پس از فروپاشی شوروی  دوباره این تمدن را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

ادامه خواندن ناپاسخگویی به چالش های جهانی؛ نشانه های زوال تمدن غربی!؟ مهرالدین مشید

نویسنده ی متعهد نمادی از شهریاری و شکوهی از اقتدار انسانی

تعهد در قلمرو  ادبیات و رسالت ملی و فراملی نویسنده گان

هرچند تعهد به معنای اینکه هر کس خود را در برابر کسی یا برای انجام کاری ملزم بداند، کاربرد عام دارد. از این لحاظ هر شخصی در برابر خود و جامعه و جهان خود رسالت دارد. این رسالت را خودآگاهی های انسانی، اجتماعی، جغرفیایی و تاریخی رقم می زند؛ اما تعهد و رسالتمندی انسانی، اجتماعی، زمانی و مکانی یک نویسنده، شاعر، ادیب، هنرمند و روزنامه نگار از نوع دیگر است. از همین رو است که رسالت و مسؤوليت آنان در برابر انسان جامعه و انسان جهان شان متفاوت است. در قلمرو این تفاوت است که تعهد در قلمرو اندیشه ی یک نویسنده و ادیب و هنرمند معنای دیگری پیدا می کند که با سایرین متفاوت است. در این نوشته تلاش به عمل آمده تا از یک سو اندکی از این تفاوت ها پرده برداری شود و از سویی هم جایگاه و نقش واقعی و راستین نویسنده گان و شاعران در سطح ملی و فراملی روشن شود؛ زیرا یک نویسنده و شاعر نخست از همه کشور و مردم خود را دوست دارد و برای خوشبختی و سعادت مردم و شگوفایی کشور اش به روابط جهانی باور دارد.

ادامه خواندن نویسنده ی متعهد نمادی از شهریاری و شکوهی از اقتدار انسانی

نگرانی ملاهبت الله از به صدا درآمدن آجیر فروریزی کاخ اقتدار گروه ی طالبان : مهرالدین مشید

پیام امیر الغایبین و فرار او از مرگ؛ نمادی از دو رویی و ریاکاری او

رسانه ها روز شنبه ۱۸ حمل برابر به ۲۷ رمضان پیامی را به مناسبت فرارسیدن عید از سوی رهبر غایب طالبان به نشر سپردند که در قسمتی از این پیام عیدی منسوب به رهبر طالبان، چنین آمده است : «روزی‌دهنده و حفاظت‌کننده ما الله تعالی است، قدرت‌های دنیا نه روزی شما را گرفته و نه آنرا قطع می‌توانند.» رهبر طالبان در بخش دیگری از پیام خود بدون اشاره به میلیون‌ها دالر کمک نقدی ایالات متحده امریکا و سازمان ملل که به عنوان «کمک بشردوستانه» وارد افغانستان می‌شود؛ گفته است،  قدرت‌های بزرگ دنیا «زندگی» اعضای طالبان را «گرفته نمی‌توانند.» شگفت آور اینکه رهبر طالبان در حالی این سخنان را گفت که روز سه‌شنبه گذشته ۲۳ رمضان به دلیل پرواز هواپیمای بی‌سرنشین بر فراز دفتر اش مجبور شد تا اقامتگاه خود را تغییر دهد. رسانه ها به نقل از مولوی عبدالاحد طالب، فرمانده نیروهای ویژه امنیتی رهبر طالبان نوشته اند که او این موضوع را یک «خطر فوری» برای امنیت هبت‌الله آخندزاده تلقی کرده و اقدام برای تغییر مکان او نمود. بنابر اطلاعات منابع، طالبان رهبر خود را به «پایگاه نظامی تلوکان» در ولسوالی پنجوایی قندهار منتقل کردند.

ادامه خواندن نگرانی ملاهبت الله از به صدا درآمدن آجیر فروریزی کاخ اقتدار گروه ی طالبان : مهرالدین مشید

بازی های ژیوپولیتیکی یا دشنه های آخته برگلوی مردم افغانستان: مهرالدین مشید

بازی های سیاسی در جغرافیای افتاده زیر پاشنه های تروریسم

افغانستان پس از حاکمیت طالبان به زنجیره ی بی پایان بازی های جیوپولیتیکی میان کشور های منطقه جهان بدل شده است. قدرت های منطقه ای و جهانی با سپردن قدرت به طالبان همه به نحوی خویش را دچار اشتباه ی محاسباتی غیر قابل پیش بینی تلقی می کنند. این محاسبات زمانی ناموفق از آب بیرون شد که افغانستان خلاف وعده های طالبان و انتظار های آنان به بهشت گروه‌های خطرناک تروریستی جهان بدل شد. حالا که اوضاع در افغانستان به گونه ی خطرناکی رقم خورده و این کشور به باروت تروریسم بدل شده است. کشور های منطقه و جهان با رها کردن افغانستان به چنگال اژدهای تروریسم خود را بر سر کار ناعاقبت اندیشانه ی خود نادم احساس می کنند و هر نوع بازی با حکومت طالبان را نه چندان مطمئن که پس از رخداد های تروریستی زاهدان ایران و مسکو روسیه خطرناک و حادثه آفرین تر تلقی می کنند. آنان دریافته اند که اوضاع در افغانستان به گونه ی غیر قابل پیش بینی در حال انکشاف است و حالا می خواهند با بی توجهی به شناخت ژئوپولیتیک افغانستان بازی های پیچیده و مرموز و خطرناک ژیوپولیتیکی به اهداف خود نایل آیند.

ادامه خواندن بازی های ژیوپولیتیکی یا دشنه های آخته برگلوی مردم افغانستان: مهرالدین مشید

افراطیت و تروریسم زنجیره ای ازتوطیه های بی پایان :مهرالدین مشید

تهاجم شوروی به افغانستان و به صدا درآمدن ناقوس افراطیت و تروریسم

کودتای هفت ثور ۱۳۵۷ و بعد تهاجم شوروی در ۲۶ جدی ۱۳۵۸ به افغانستان، در واقع سرآغاز یک تحول نامیمون و غم انگیز بود که ناقوس افراطیت و تروریسم در منطقه به صدا درآمد و طومار خوشبختی نه تنها افغانستان؛ بلکه کشور های منطقه و حتا جهان را درهم پیچید. افغانستان پس از تهاجم شوروی به مرکز درگیری گروه‌های جهادی و ارتش شوروی و حکومت های تحت حمایت این کشور قرار گرفت‌. این جنگ با توجه به‌ مرکزیت گروه‌های جهادی در پاکستان، پشاور را به مرکز سربازگیری گروه‌های جهادی و حضور گرم سایر گروه‌ها و جنگجویان اسلامی تبدیل کرد که از کشور های شرق میانه، آفریقا، جنوب آسیا، آسیای مرکزی و اروپا و آمریکا به پشاور سرازیر می شدند.

ادامه خواندن افراطیت و تروریسم زنجیره ای ازتوطیه های بی پایان :مهرالدین مشید

اعلام دشمنی با زنان؛ زیر پرسش بردن اسلام و یا به چالش کشاندن حقوق بشر : مهرالدین مشید

رهبر طالبان از غیبت تا حضور و اعلان جنگ و دشمنی او با زنان افغانستان

رهبر طالبان پس از یک مدت طولانی بار دیگر از غیبت بیرون شد و با ظهور تازه نوار صوتی ای را به نشر رساند که در آن با تشدید خشونت و اجرای سنگسار بر زنان با آنان اعلام جنگ و دشمنی کرده است. وی گویا خواسته با تاکید به فرمان سنگسار به نماینده گی از خداوند حقوق بشر از نظر غرب را به چالش بکشد تا بدین وسیله یک و سر گردن بلند تر از دیگر طالبان در مقام امیرالمومنین خیالی تمکین نماید. روز  یک شنبه 5 حمل نوار صوتی ای از سوی رادیو و تلویزیون ملی تحت اداره ی گروه ی طالبان منتشر شد که رهبر طالبان در این نوار صوتی بر مجازات افراد متهم در محضرعام تأکید می‌کند و می‌گوید که این گروه حدود را اجرا و زنان را در محضر عام سنگسار می‌کند. او در این نوار صوتی از ارزش‌های حقوق بشر غربی و آزادی زنان انتقاد کرده و میگوید که عالمان دینی طالبان به‌طور دوامدار در برابر غرب و شکل دموکراسی آن در افغانستان مخالفت خواهند کرد. این اظهارات رهبر طالبان با واکنش‌های گسترده شهروندان کشور، سیاسیون، فعالان جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشری روبه‌رو شده است.

ادامه خواندن اعلام دشمنی با زنان؛ زیر پرسش بردن اسلام و یا به چالش کشاندن حقوق بشر : مهرالدین مشید