یاددهانی چندی به احمد مسعود : مهرالدین مشید

  هژده سال پیشتر از امروز دو تروریست عرب به نام خبرنگار در همکاری نزدیک با شبکه های تروریستی منطقه و جهان به گونهء بیرحمانه و ناحوانمردانه به شهادت رسید. با تاسف که تا کنون موضوع ترور وی طور شاید و باید مورد بازرسی قرار نگرفته و پروندهء ترور آن مانند سایر ترور های سیاسی بسته نگهداشته شده است. آشکار است که بسته ماندن آن دلایل گوناگون سیاسی دارد که شناسایی عاملان اصلی ترور او نیاز به بازرسی های جدی و دقیق چه در سطح داخل و چه در سطح کشور های منطقه و جهان دارد؛ البته به دلیل این که توطیه شهادت او در سطح استخبارات منطقه یی و فرامنطقه یی سنحیده شده بود و دستان مریی و نامریی در آن از داخل تا بیرون از کشور دخیل اند که هر یک باید شناسایی شوند. ادامه خواندن یاددهانی چندی به احمد مسعود : مهرالدین مشید

آیا ممکن است تا منافع ملی خود را در عمق منافع استراتیژیک امریکا رقم زد ٬ صلح در پشت هفتاد کوچۀ بن بست و هفت خوان خط های سرخ و بنفش : مهرالدین مشید

    پس از آن که اعلام شد، امریکا و طالبان در اصول باهم به توافق رسیده اند و به زودی تواففنامه از سوی دو طرف امضا خواهد شد. هرچند مردم افغانستان بنا بر این که از جزییات توافقنامه آگاهی نداشتند و آن را به نحوی معامله میان امریکا و طالبان در تبانی با پاکستان تلقی می کردند و از این رو در رابطه به آن نگران بودند؛ اما با وجود این همه نگرانی ها اشتیاقی که به صلح داشتند، آخرین امید های شان را به گفت و گو های بین الافغانی دوخته بودند که بعد از امضای معاهده میان طالبان و امریکا آغاز می شد. این امیدواری همراه با نگرانی ها زمانی بیشتر شد که خلیل زاد که به گفتۀ ستفن کول نویسندۀ جنگ اشباح از سال ها پیش بحیث لابی طالبان در مجامع امریکایی و کاخ سفید فعالیت کرده است، مواففتنامه را به رهبران حکومت نشان داد که ارگ از دیدن آن ابراز نارضایتی و اما ریاست اجراییه از آن به عنوان شانسی برای رسیدن به صلح پایدار استقبال کرد؛ اما رهبران حکومت در مورد جزییات آن با توجه به نارضایتی هایی که داشتند، برای مردم افغانستان اطلاع رسانی ادامه خواندن آیا ممکن است تا منافع ملی خود را در عمق منافع استراتیژیک امریکا رقم زد ٬ صلح در پشت هفتاد کوچۀ بن بست و هفت خوان خط های سرخ و بنفش : مهرالدین مشید

خشونت آفرینی های طالبان سبب لغو گفت و گو ها شد : مـهرالـدیـن مشیـد

   خلیل زاد نماینده خاص وزارت خارجۀ امریکا در امور صلح افغانستان، پس از نه ماه نشست های طولانی و چانه زنی های نفسگیر بالاخره  موفق شد تا روی اصول با طالبان به موافقت برسد. وی پس از پایان دور نهم گفت وگو ها در دوحه در تویترش نوشت: «ما در آستانۀ یک توافقی استیم که خشونت را کاهش داده و راه را برای افغانها خواهد گشود تا برای مذاکرات در مورد یک صلح با عزت و پایدار و یک افغانستان متحد و بااقتدار که ایالات متحده، متحدینش و هیچ کشور دیگری را تهدید نکند، با هم بنشینند.». در همین حال، سهیل شاهین، سخنگوی دفتر طالبان در قطر، نیز گفت که گفتوگوهای این دور پایان یافتهاست اما موارد تخنیکی باقی ماندهاند که طرفها روی آن بحث خواهند کرد. این مذاکرات به تاریخ ۳۱ اسد آغاز و ده روز را در بر گرفت. خلیلزاد برای شریک ساختن متن توافق نامۀ صلح با رهبران حکومت وحدت ملی به کابل آمد. زلمی خلیلزاد، روز دوشنبه برابر به ۱۱ سنبله پس از دیدار با رییسجمهور غنی و عبدالله عبدالله، رییس اجراییه در ارگ، پیش نویس چارچوب توافق صلح امریکا با طالبان را به رهبران حکومت وحدت ملی سپرد. رییس روابط عامه و استراتیژیک ریاستجمهوری درصفحۀ تویترش نگاشتهاست که حکومت این سند را بررسی خواهد کرد و بحثها با خلیلزاد، ادامه خواهند یافت. ادامه خواندن خشونت آفرینی های طالبان سبب لغو گفت و گو ها شد : مـهرالـدیـن مشیـد

به بهانۀ دیدار با سپیدار بلند آزادی در کاجستان های غرور و قامت شکوهمند هندوکش: مهرالدین مشید

     درست سال ۱۳۷۲ خورشیدی بود که همراه با دوستانی کابل را به قصد بگرام ترک کردیم. در آن زمان آقای بسم الله محمدی مسؤول میدان هوایی بگرام بود و نظر به امروز خیلی متفاوت بود؛ زیرا در آن روزگار هنوز چشمان مجاهدین بویژه رهبران و فرماندهان آنان بسته بود و پول و ثروت و کاخ ها هنوز جذبۀ اسلامی آنان را به کلی نبلعیده بود و هوای ایثار و رنج انسان داشتن اندکی بر آنان غلبه داشت. هنوز بار و برگ عطوفت در آنان به خشکی نگراییده بود و صداقت و راستی بر خیالات واهی و آرزو های نامشروع آنان غلبه داشت و بزرگ خواهی ها نامعقول آنان را مهمیز می کرد. یعنی هنوز جاذبه های اسلامی و جهادی بر دل های آنان ناخون می زد و شور دینی در آن شعله ور میهن دوستی، مردم دوستی و حق مردم داشتن در آنان زنده بود. ادامه خواندن به بهانۀ دیدار با سپیدار بلند آزادی در کاجستان های غرور و قامت شکوهمند هندوکش: مهرالدین مشید

مسعود را جدا از یاران به صد راه رفته اش باید تحلیل نمود: مهرالدین میشد

 از آنجا که سخن بر سر احمدشاه مسعود است و ناگزیر باید داد سخن را بر سر مردی ها راند و از  نامردی ها فرسنگ ها دوری نمود. سخن از مردی هایی که تاریخ کشوری را با خط زرین رقم می زند و سیمای واقعی مردمی ها و نامردمی ها را آشکارا می گرداند. زیرا سخن از مردان شجاع و افتخار آفرین معنای غرور آفرینی و شهامت گستری ملتی را دارد که گویی درفش شهکاری ها و آزادی پروری ها را از آنسوی زمان به سوی ما در حرکت آورده اند. این ها مردانی اند که در یک دست شمشیر و در دست دیگر علم بیداری و ترقی خواهی و آزادی و عدالت گستری را برای مردم شان به اهتزاز در می آورند. این مردان به قول توین بی فیلسوف و مورخ انگلیسی تاریخ سازان جامعۀ شان هستند و با سوار بر شهپر حوادث چرخ تاریخ را به پیش می رانند. ادامه خواندن مسعود را جدا از یاران به صد راه رفته اش باید تحلیل نمود: مهرالدین میشد

بجای ایجاد موانع در راۀ صلح برای صلح عادلانه باید تلاش کرد از دراز راهان صلح تا کوره راهان انتخابات : مهرالدین مشید

 در این روز ها صلح و انتخابات در افغانستان به مثابهء دو گزینهء مهم در مجامع مهم دیپلوماتیک داخلی و خارجی در حاشیهء نشست دور نهم دوحه به گونهء جدی مطرح بحث می باشد. شماری که صلح را مهمتر از اننخابات می شمارند،  مدعی اند که امنیت در سراسر کشور موجود نیست و طالبان در بخش هایی از کشور مسلط اند و می توانند، روند انتخابات را تخریب کنند و مانع برگزاری انتخابات آزادانه و شفاف در کشور شوند. آنان استدلال می کنند که بنا بر این برگزاری انتخابات شفاف و بدون تقلب در کشور ناممکن است. شماری با توجه به تقلب های گسترده در انتخابات ریاست جمهوری گذشته که از بدترین و افتضاح بار ترین انتخابات دنیا خوانده شد و هم چنین انتخابات پرتقلب پارلمانی گذشته که اعلان نتایج آن بیشتر از هفت ماه را در بر گرفت، می گویند که برگزاری انتخابات شفاف و بدون تقلب در کشور ناممکن است. بنا بر این می گویند که در صورت برگزاری انتخابات، تقلب های انتخاباتی حتمی بوده و از سویی هم به نسبت نبود امنیت و تهدید طالبان و مخالفت آنان با انتخابات اشتراک و سهم گیری مردم در انتخابات را اندک می شمارند. آنان با برشمردن دشواری های یادشده نتایج انتخابات را نامطلوب، غیرشفاف و پر از تقلب عنوان می کنند و تاکید می نمایند که برگزاری چنین اانتخابات جز بحران خطرناک که کشور را به پرتگاهء یک کشمکش و منازعهء خطرناک بکشاند، پی آمدی دیگری در قبال نخواهد داشت. ادامه خواندن بجای ایجاد موانع در راۀ صلح برای صلح عادلانه باید تلاش کرد از دراز راهان صلح تا کوره راهان انتخابات : مهرالدین مشید

تشدید حمله ها درشمال تخریب روند صلح و یا امتیاز گیری های سیاسی و نظامی : مهرالدین مشید

   در این شکی نیست که جنگ در افغانستان زیر نام مبارزه با تروریزم در مقابل طالبان و سایر شبکه های تروریستی خیلی پیچیده شده و این جنگ ویرانگر پای حریفان منطقه یی و جهانی را به کارزار خونین افغانستان کشانده است تا هر کدام حریف و رقیب و دشمن خود را در افغانستان مجازات نماید. این رویکرد ظالمانه افغانستان را به میدان جنگ نیابتی کشور های منطقه و جهان بدل کرده است. امریکا ابنحا می جنگد تا خیابان های نبویارک واشنگتن از خطر حملهء تروریستان درامان باشد. به همین گونه پاکستان شماری را زیر نام طالب فربه کرده تا برای رسیدن به عمق استراتیژی اش در رقابت و دشمتی با هند از هیچ گونه حمله های وحشیانه انتخاری و انفجاری برضد مردم مظلوم افغانستان دریغ نکنند تا این مردم را هر روز بدتر از روز دیگر قربانی سیاست های ضد انسانی شان کنند. به همین گونه هند هم می خواهد تا با استفاده از این کانال حریفان پاکستانی خود را ضربه بزند. نه تنها این؛ بلکه ده ها گروه های اجیر و تفنگداران بی فرهنگ و انسان دشمن زیر نام ” لشکر سیا” و لشکر طیبه و جیش محمد و غیره همه در افغانستان ساخته شده و به این کشور صادر می شوند تا با انتقام گیری های وحشیانه از مردم افغانستان فربانی بگیرند. ادامه خواندن تشدید حمله ها درشمال تخریب روند صلح و یا امتیاز گیری های سیاسی و نظامی : مهرالدین مشید

نشست دوحه و تفاوت دیدگاه ها و تناقض گویی ها در واشنگتن و اختلاف ها در کابل : مهرالدین مشید

        گفت و گو های دور نهم میان خلیل زاد و طالبان به گونۀ نفس گیر و خیلی دشوار از یازده روز بدین سو در دوحه  ادامه دارد.  در حالی که تاکنون فیصله ها و تصامیم این نشست به بیرون درز نکرده است؛ اما برداشت های گوناگون از این نشست،  در موجی از و تناقض گویی های مقام های امریکایی و اختلاف های شدید میان حکومت و گروه های سیاسی به شدت ادامه دارد.

این در حالی است که گزارش های خبری از نهایی شدن توافقات میان امریکا و طالبان و از همسانی تفاهمنامه به زبان های دری، پشتو و انگلیسی خبر دادند. قرار بر آن بود که در صورت نهایی شدن گفت و گو ها و رسیدن توافق دو طرف بر سر این تفاهمنامه، خلیل زاد به کابل بیاید و یک کاپی این تفاهمنامه را به  مقام های حکومت افغانستان تسلیم و آنان را در جریان قرار بدهد و پس از آن این تفاهمنامه در حضور وزیران خارجۀ کشور های مختلف بویژه وزیران خارجۀ کشور هایی امضا خواهد شد که این معاهده را ضمانت می کنند. این در حالی است که گفت و گو ها پس از یک روز وقفه روز شنبه از سر گرفته شد و هنوز ادامه دارد.  ادامه خواندن نشست دوحه و تفاوت دیدگاه ها و تناقض گویی ها در واشنگتن و اختلاف ها در کابل : مهرالدین مشید

تروریزم جز با فرهنگ ترور و وحشت، به هیچ اصولی باور ندارد: مـهرالـدین مشـید

       اختلاف زمامداران و سیاستگران بستر ساز فاجعه های وحشتناک و تهاجم های پیهم

تروریستان به تاریخ شب ۲۶ اسد بار دیگر دست به جنایت و حشتناک و ضد انسانی زدند و با حملۀ انتحاری در یک محفل عروسی در هوتل “شهر دوبی” در ناحیۀ ششم شهر کابل فاجعۀ خونین و سیاۀ دیگر را آفریدند تا باشد که وحشت تروریستان بویژه گروهک داعش بحیث سیاه ترین عمل ضد انسانی و ضد اسلامی ثبت تاریخ شود. فاجعه یی که ننگ آشکار بر جبین انسانیت و لکۀ ننگین و سیاه بر دامان بشریت است. این حادثۀ دردناک و غم انگیز که صدها خانواده را سوگوار و داغدار گردانید بار دیگر از سیمای واقعی و هولناک تروریستان پرده برداشت و ثابت کرد که تروریزم به هیچ اصولی باور ندارد و در اصل تروریزم دشمن انسانیت است و با تمامی اعتقادات و باور های دینی و فلسفی به کلی بسر آشتی ندارد. آنانی که زیر نام اسلام دست به ترور می زنند، مزدوران شبکه های استخبارتی بویژه پاکستان اند؛ زیرا در اسلام بر بنیاد آیت (لَا تُلْقُوا بِایدیکمْ اِلَی التّهْلکهِ) هر نوع خودکشی حرام پنداشته شده است. ادامه خواندن تروریزم جز با فرهنگ ترور و وحشت، به هیچ اصولی باور ندارد: مـهرالـدین مشـید

پیشرفت های گفتگو ها در دور نهم و اما همراه با نگرانی های تازه: مـهرالـدیـن مشـید

   رسانه ها به نقل از منابع امریکا و طالبان از پبشرفت ها در نشست دور نهم خبر می دهند و گفته می شود که در اصول نوافق شده و رای زنی ها برای رسبدن به تفاهم در جزییات ادامه دارد و برای تسریع روند صلح گفت و گو ها روی حل مسایل اختلافی در سطوح کوچک ادامه دارد. منابع آگاه از گفت‌وگوهای نهمین دور ایالات متحدۀ امریکا و طالبان، می‌گویند که دوطرف دربارۀ خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان و نیز تضمین طالبان دربارۀ قطع روابط با گروه‌های هراس‌افگن توافق کرده‌اند. گفته می شود که در پیوند به خروج نیرو ها و تشکیل ادارهء موقت توافق بیش از هر زمامی نزدیک شده است؛ اما خلیل زاد و طالبان با رد گزارش الجزیره هر نوع بحث بر سر تشکیل حکومت موقت را رد کرده اند. در همین حال زلمی خلیل زاد می گوید که رسیدن به توافق نهایی صلح معنای رسیدن به توافق  روی تمامی موضوع ها را در بر دارد که به گفتۀ سفیر امریکا در افغانستان، صلح با عزت در این کشور تامین شود. هرگاه اظهارات خلیل زاد و سفیر امریکا در افغانستان صادقانه و غیر سیاسی باشد. ادامه خواندن پیشرفت های گفتگو ها در دور نهم و اما همراه با نگرانی های تازه: مـهرالـدیـن مشـید

امضای معاهده با طالبان و درد زایمان یک شکشت افتضاح بار برای امریکا: مـهـرالـدیـن مشید

     رسانه های بین المللی گزارش دادند که ترامپ روز حمعه نشست مهمی را در حضور مشاور امنیت و مقام های دفاعی، امنیتی و سیاسی این کشور برگزار کرد.  در این نشست معاونش، مشاور امنیت ملی، وزیران دفاع و امور خارجه، رییس ستاد مشترک ارتش امریکا، رییس سی آی ای و زلمی خلیلزاد، فرستاده ویژه امریکا برای مصالحه افغانستان حضور داشتند و آنان در باره اوضاع افغانستان و مذاکرات صلح با طالبان به او معلومات دادند. این گفتگوها بر مذاکرات جاری با طالبان و توافقنامه نهایی صلح و مصالحه با طالبان و حکومت افغانستان متمرکز بودند. پس از این دیدار، دانلد ترمپ در تویترش نوشت که اگر ممکن باشد، دو طرف مخالف جنگ نزده ساله، به دنبال یک توافق استند. ترامپ در حالی از توافق صلح با طالبان ابراز رضایت کرده است که در پایان گفت وگو های دور هشتم گفته شد، دو طرف برای مشاورت های نهایی با رهبران شان برای آماده شدن توافق کار می کنند. این نوافق شامل تضمین طالبان برای استفاده نشدن خاک افغانستان برضد منافع امریکا و تعیین جدول زمانی برای خروج نیرو های امریکایی از افغانستان می باشد. ادامه خواندن امضای معاهده با طالبان و درد زایمان یک شکشت افتضاح بار برای امریکا: مـهـرالـدیـن مشید

بانوان غزل سرای چنداول : امـان کبـیری

      زنان به عنوان نیمی از پیکره اجتماع نه فقط امروز بلکه در تمام ادوار تاریخ نقش تاثیر گذار و تعین کننده داشته و در تمامی برهه های حساس حضور پر صلابت در تمام عرصه های اجتماعی و سیاسی همانطوریکه مردان فعالیت می نمودند رول به سزا داشته است.
زنان هم چو مردان در ساختن جامعه نوین در کشور بذل مساعی بخرج داده و چه افتخاری بالاتر ازین که زنان بزرگوار افغان همیشه از خود شهامت و مقاومت در طول تاریخ نشان داده زنان موفق و اثرگذار سرزمین ما با تلاش های فراوان تابو های سنتی جامعه را شکستانده برابر و همدوش با مردان در تمام فعالیت های اجتماعی ، فرهنگی ، هنری و سیاسی اشتراک و سهم خویش را ادا نموده اند .
از جمله بانوان این مرز و بوم بانو مستوره افغان شاعره میهن ، بانو شفیقه محسنی معلمه و شاعره و بانو شازیه صابری شاعره جوان و با درد را به معرفی می گیرم.

مستوره افغان

مستوره افغان که نام اصلی اش زبیده بوده صبیه منشی میرزا محمد امین خان نصرتی می باشد .
مستوره افغان در سال ۱۲۸۷خورشیدی در یک فامیل روشنفکر در شهر کابل دیده به جهان گشود. پدرش یک شخص دانشمند ، ادیب و فاضل بود وی را از کودکی تحت تربیت خویش قرار داده برایش درس فارسی و عربی را تدریس نمود.
مستوره افغان درس اول را از پدر روشنفکر و با تدبیر خود آموخت . بعد در سال ۱۳۰۲ خورشیدی شامل مکتب جدیدالتأسیس نسوان گردید .
مستوره افغان از آوان کودکی قریحه عالی شعری داشته با صراحت لهجه و خوش صحبتی که داشت شنونده را مجذوب خود می ساخت ، در فصاحت زبان هم با مردان همسری می نمود.
ادامه خواندن بانوان غزل سرای چنداول : امـان کبـیری

دوستی های راستین انسانی٬ کلیدی برای گشایش تبعیض و تعصب : مـهـرالـدین مشـیـد

 آری دوست داشتن یگانه واژهء آسمانی است که در کتاب واژهء انسانیت و پاسداری از ارزش های انسانی نه تنها الگو است؛ بلکه شاه کلید گشایش ارزش های ماندگاری است که در وادی شگفت انگیز خلقت جمال و کمال انسان را به نمایش می گذارد و به وضوح می نمایاند که دوست داشتن آدمیت را کمال و زیور و عز و وقار و باور است.  دوست داشتن یعنی خویشتن خویش را داشتن، همدیگر را صادقانه و بی ریا تحمل کردن، همدبگر پذیری ها را پاس داشتن، گل های امید را برای شگفتن های تازه آبیاری کردن و با خشم و نفرت بریدن و از قهر و غضب اجتناب کردن و از تعصب و تبعیض دوری جستن و گل های رنگارنگ محبت را باهم به شگوفایی رساندن و بالاخره چنان درخت دوستی را استوار تنومند آبیاری کرد و گلدسته های ریبای محبت را به نوازش کشید و به مقامی رسید که هر چه از دوست آید نکوست و به قول حافظ سگان کوی او را چون خویش دانست” سگان کوی او را من چو جان خویشتن دانم” از همین رو خددوند بالاتر از دوست داشتن که فراتر از عشق اش خوانند تا کنون واژه یی نیافریده است. ادامه خواندن دوستی های راستین انسانی٬ کلیدی برای گشایش تبعیض و تعصب : مـهـرالـدین مشـیـد

احتمال ایجاد دگرگونی های استراتیژیک در منطقه و جهان- نویسنده: مهرالدین مشید

    گفت و گوبا امریکا با طالبان و امضای تواففنامه آنان با امریکا پرسش های گوناگونی را در افکار مردمان منطقه و جهان به بار آورده است. از جمله این که آیا امضای توافقنامه میان امریکا و طالبان وضعیت استراتیژیک در منطفه و جهان را تغییر خواهد داد و چه پیامد هایی را در فبال خواهد داشت. آیا امضای این معاهده انصراف امریکا از اهداف راهبردی اش و دست کم گرفتن اهمیت جیو استراتیژبک، جیو اکونومیک و جیو استراتیژیک منطقه و حتا اثرات جهانی آن است که به قول مقام های امریکایی پیشگیری از برتری جویی های اقتصادی چین و برتری طلبی های نظامی روسیه تلقیمی شد. این که این یک عقب گرد تکتیکی امریکا را نشان می دهد تا با ایجاد شرایط جدید کم هزینه تر برگردد یا رها کردن افغانستان در دههء نود. این در حالی است که قلع و قمع زود هنگام داعش پس از این توافق امری ساده نیست؛ بلکه در عقب این گروه شبکه های کلان استخباراتی منطقه و جهان دخیل است و در صورت خروج نیرو های خارجی از افغانستان کمک به تقویت داعش است. در همین حال معضل کشمیر که اسلام آباد آن را به اوضاع فغانستان پیوند میدهد، نقطهء تنش میان دهلی و اسلام آباد است و آیا در معادلهء خروج چه جایگاهی خواهد داشت. ادامه خواندن احتمال ایجاد دگرگونی های استراتیژیک در منطقه و جهان- نویسنده: مهرالدین مشید

گذار از عقلانیت دینی به علانیت مدرن (قفس آهنین) تا چالش های هویتی درشرق : مهرالدین مشید

     از آنجا که روشنگری به قول کانت خروج انسان از صغارتی است که خود بر خویش تحمیل کرده است و زمانی از این صغارت بیرون می شود که از نابالغی بیرون شده  و به تقصیر خویشتن و نالغی و ناتوانی خود پی ببرد و این زمانی ممکن است که فهم خویشتن را بدون هدایت دیگران به کار بندد. درست این زمانی است که او از نابالغی و ناتوانی خارج شده و به خرد ورزی یا عقلانیت پناه ببرد. این صغارت و خودکم بینی در واقع در فقدان عزم و شهامتی نهفته است که انسان جرات بروز آن را از دست می دهد. از این رو شعار روشنگری این است که ” در به کار بردن فهم خود شهامت داشته باش” استفاده از فهم و به کار بردن آن زمانی ممکن است که به عقلانیت یا خرد ورزی چنگ زد و به قول کانت از صغارت عقلی بیرون شد و برای اندیشیدن پا به عرصۀ  بلوغ نهاد. هرچند فوکو معتقد است که  کانت در دفاع از روشنفکری، متوجه درهم تنیده گی “نقد” و “قدرت” بوده است؛ اما فوکو و مكتب فرانكفورت، هر دو در پی طرح اين پرسش نقادانه اند که چگونه عقلانی سازی، به طغيان قدرت می انجامد؟ و هر دو با پرسش کانتی روشنگری دست به گريبان و هردو ادامه دهندۀ جريان استنطاق از عقل هستند که با کانت آغاز شده است و هر دو با عقل و عقلانیت سازگاری دارند. ادامه خواندن گذار از عقلانیت دینی به علانیت مدرن (قفس آهنین) تا چالش های هویتی درشرق : مهرالدین مشید

افغانستان قربانی لابی های کلان یا خطا هاو اختلاف میان اداره های امریکا برد پاکستانی ها در وحدت آنان و باخت ما در اختلاف ما است : مهرالدین مشید

   از جنگ امریکا در افغانستان ۱۸ سال و چند ماه سپری می شود و این جنگ از دراز ترین جنگ های امریکا خوانده شده است. این جنگ که پس از رخداد خونین سپتمبر با حملۀ امریکا برای سرنگونی طالبان آغاز شد و هنوزهم ادامه دارد. این جنگ با ورود نخستین دسته از گروۀ ۸ هزار نفری سربازان امریکایی آغاز و پس از شدت جنگ در سال ۲۰۰۱  به ۱۳ هزار رسید.  این در حالی بود که نیرو های امریکایی پس از ۳۷ روز حمله های سنگین که در ۱۶ میزان ۱۳۸۰ آغاز طالبان  از کابل بیرون راندند و بر امارت طالبان شش سالۀ پایان دادند و حامد کرزی درتاریخ اول جدی ۱۳۸۰ پس از فیصلۀ بن قدرت را در کابل به دست گرفت. مقاومت های پراگندۀ طالبان در سراسر کشور پایان یافت و بر بنیاد توافق امریکا و مشرف چندین هزار نیرو های جنگی طالب از ولایت های شمالی کشور به پاکستان منتقل شدند. رهبران طالبان که آسیمه و دست پاچه شده بودند، مدتی منتظر ماندند و اما به زودی به کمک جنرال مشرف به ایجاد پایگاه ها در پاکستان آغاز کردند و تا آن که امریکا در سال  ۲۰۰۳م به عراق حمله کرد و آی اس آی پاکستان با استفاده از این فرصت به اعزام دسته های طالبان ادامه خواندن افغانستان قربانی لابی های کلان یا خطا هاو اختلاف میان اداره های امریکا برد پاکستانی ها در وحدت آنان و باخت ما در اختلاف ما است : مهرالدین مشید

قامت این ملت را شکسته اید؛ اما آزمون قامت آرایی های مردمان آن ناشکسته باد : مهـرالدیـن مشید

   پاسخی کوتاه برای “داکوی” کاخ سفید

داکوی قصر سفید دی شب گویی از پهلوی چپ برخاسته بود و بار دیگر خواب های پریشان حالش را بهم زده بود و بی آنکه طبیبان، حاجبان و پرده دارانش به سراغ او آیند و اندکی از نوشیدنی هایش بکاهند، برعکس او پیش دستی کرد و برعکس مقداری بیشتر بر آن ریخت و حالش بدتر شد. شاید هم آنگاه که طبیبان آگاه شدند، کار از کار گذشته بود و بعد خبر گفت وگوی ترامپ را با عمران خان شنیدند و پس از آن بدمستی او را فال نیک گرفتند و مصلحت پنداشتند که داکوی یک دنده و گپ ناشنو کاخ سفید از رسیدن عمران خان به نزدیکی های کاخ سفید دیرتر آگاه شود تا مبادا سخنان پیشین اش در مورد دادن احمق پولی ها از سوی امریکا به پاکستان در افکارش خطور کند و بجای سر وسامان دادن بهتر گفت و گو ها با خان، برعکس هار شود و سررشتۀ کار گفت و گو ها را بیشتر خراب کند و آنگاه که پرده داران کاخ سفید از موضوع آگاه شوند، سرشتۀ کار از دست شان رفته باشد؛ اما هرچه بود، حالت از کنترول بیرون شد و آقای ترامپ  هار شد و بی آنکه خمارش در گفت و گو ها با عمران خان بشکند و نشه اش تخت شود، یک باره مست و بی حال به بیرون رفت و در پاسخ به خیرنگاران در مورد جنگ افغانستان گفت” اگر ما بخواهیم در افغانستان چنین بجنگیم که برنده شویم، گفته می‌توانم که در یک هفته موفق می‌شویم. من نمی‌خواهم که ده‌ها میلیون نفر کشته شوند.                                      ادامه خواندن قامت این ملت را شکسته اید؛ اما آزمون قامت آرایی های مردمان آن ناشکسته باد : مهـرالدیـن مشید

بی اعتمادی به وعده های طالبان و گفت وگو های مبهم امریکا با طالبان طالبان بدانند؛ دور خوردن عقربۀ زمان در دقیقۀ نود غیر قابل پیش بینی است: مهرالـدیـن مشیـد

  در این تردیدی نیست که صلح بک روند پیچیده و چندین لایه بوده و دارای هفتاد کوچه و هفتاد هزار خم است  که منازعه های درازمدت جنگ افغانستان را که به تعبیری به “کهنه درد بیدرمان”بدل شده است، حل آن را چنان به امری دشوار مبدل کرده است  که عبور از کوه و کتل آن را  به تعبیری “هفت خوان رستم” چه که “هفتاد خوان رستم” می توان خواند و پیمودن هر خوان آن معنای پشت سر نهادن دشواری های پرفراز و نشیب را در پی دارد. بدون تردید حل و فصل صلحی که پس از نیم قرن جنگ بدست می آید. این قدر ساده نیست و دست کم نیاز است تا خم و پیچ های زیادی را پیمود تا به خمی از هفت خم کوچۀ صلح نزدیک شد. پیچیده گی صلح افغانستان تنها در طولانی بودن آن نیست و دوطرف منازعه تنها از داشتن اجماع ملی  و داخلی سخت رنج نمی برند؛ بلکه اختلاف در درون حکومت بر سر صلح از یک سو و اختلاف حکومت با شخصیت ها و گروه های سیاسی از سوی دیگر به دشواری آن افزوده است.  ادامه خواندن بی اعتمادی به وعده های طالبان و گفت وگو های مبهم امریکا با طالبان طالبان بدانند؛ دور خوردن عقربۀ زمان در دقیقۀ نود غیر قابل پیش بینی است: مهرالـدیـن مشیـد

اوضاع پیچیدۀ پاکستان و منطقه و سفر عمران خان به امریکا ٬ دور تازۀ چانه زنی های پاکستان با امریکا : مـهـرالـدیـن مـشـید

  عمران خان، نخست وزیر پاکستان در یک سفر رسمی سه روزۀ به روز به واشنگتن رسید. این سفر که به دعوت رئیس جمهور امریکا صورت گرفته است، هدف این سفر جلب حمایت امریکا و سرازیر شدن کمک های مالی این کشور به پاکستان و امضای چند قرار داد اقتصادی میان دو کشور ذکر شده است. این سفر پس از آن صورت می گیرد که کمک های مالی امریکا به پاکستان قطع شده و روابط دو کشور به سطح پایینی سقوط کرده است. روابط پاکستان با امریکا پس از آن به تنش گرایید که رئیس جمهور امریکا کمک هالی کشورش را به پاکستان قطع کرد و گفت پول هایی را احمق پولی به پاکستان خواند که طی سال های گذشته از سوی امریکا به این کشور پرداخته شده بود. ادامه خواندن اوضاع پیچیدۀ پاکستان و منطقه و سفر عمران خان به امریکا ٬ دور تازۀ چانه زنی های پاکستان با امریکا : مـهـرالـدیـن مـشـید

سلفیت تیغی آخته و زهر آلود در گلوی جهان اسلام ( قسمت اول ) : مـهرالـدین مشـید

قسمت اول

هرچند هدف اصلی بحث خطر تبدیل شدن دانشگاۀ  کابل به سنگر افراطیت و گروه های فکری سلفی است؛ اما بخاطر روشنی افگندن به تجارب گذشته و انگشت نهادن بر کاستی ها و کوتاهی های گذشته لازم دانستم تا به پیشینۀ فعالیت های دانشگاهی در افغانستان اشاره داشته باشم که چگونه اشتباهات دیروزی افغانستان را به دامن افراطیت افگند و با تاسف که افراطیت هم اکنون هر روز از مردم ما گروه گروه قربانی می گیرد.

هدف از نوشتن مقاله در واقع روشن ساختن خطر بالقوه یی است که اسلام را زیر نام سلفیت تخدیر می کند و زیر نام اسلام در اصل اسلام زدایی می کند. شبکه هایی به این شیطنت های فکری در موجی از تبلیغات خیلی ماهرانه و اشک آلودمی پردازند که بیشتر وابسته به شبکه های استخباراتی یهود و نصارا و همکاران نزدیک آنان شیخ های عیاش خلیج اند. 

                        ادامه خواندن سلفیت تیغی آخته و زهر آلود در گلوی جهان اسلام ( قسمت اول ) : مـهرالـدین مشـید

پیشینۀ تنش ها میان کابل و اسلام آباد، کنفرانس لاهور و سفر رئیس جمهور به پاکستان آیاسفر آقای غنی به پاکستان را می تواند نقطهء عطفی در روابط دو کشور باشد: مـهرالـدیـن مشیـد

    درست ۴۵ سال پیشتر از امروز ذوالفقار علی بوتو نخست وزیر فقید پاکستان محمد داوود را در سال ۱۳۵۶ که برای اشتراک در کنفرانس کشور های غیر متعهد عازم سریلانکا شده بود. وی را به پاکستان دعوت کرد ومورد استقبال قرار داد و او را در شکرپریان مهمان نوازی کرد. شکرپریان واقع در منطقه یی سرسبز در دامنهء کوه ها میان راولپندی و اسلام آباد می باشد. سفر داوود به پاکستان زمانی صورت گرفت که پیش از آن دعوت سادات رئیس جمهور وقت مصر را برای اشتراک در کنفرانس کشور های اسلامی در لاهور نپذیرفت. سادات رئیس جمهور مصر از داوود خواست تا در کنفرانس لاهور در سال ۱۳۵۵خورشیدی اشتراک کند که هدف اش بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد بود؛ اما داوود از اشتراک در این کنفرانس خودداری کرد و عبدالرحمان پژواک را برای اشتراک در این کنفرانس فرستاد. وی به خواست کابل در این کنفرانس به موضوع پشتونستان اشاره کرد که سبب خشم سادات شد و برایش اجازه داده نشد تا سخنرانی خود را به پایان برساند. ادامه خواندن پیشینۀ تنش ها میان کابل و اسلام آباد، کنفرانس لاهور و سفر رئیس جمهور به پاکستان آیاسفر آقای غنی به پاکستان را می تواند نقطهء عطفی در روابط دو کشور باشد: مـهرالـدیـن مشیـد

پنجشیر در ګذرګاۀ تاریخ و شیری خوابیده در کوهپایه های مغرور هندوکش -نویسنده: مهرالدین مشید

   حال که سخن بر سر درۀ زیبا و تماشایی پنجشیر و مناظر طبیعی آن است، آنهم از دره یی که حماسه های مجاهدان و مقاومت شیر مردان دیروزی اش به اسطورۀ روزگار بدل شده است و گواۀ آشکار بر ماندگاری این درۀ قشنگ و سرفرازی و شکوهمندی باشنده گانش می باشد. بیجا نخواهد بود که گفت، پنجشیر، شیر مغرروری را ماند که در کوهپایه های سر به فلک کشیدۀ هندوکش هر از گاهی شجاعانه می غرد و حماسه می آفریند.  آری تنها یک دره نه؛ بلکه دره تنگی که روزگاری در قلب جغرافیای آن نبض تاریخ می جنبید و چون کویری تفتیده جغرافیایی بود، بر صورت تاریخ که گویی داشت، حوادث منطقه و جهان در سینۀ آن زبانه می کشیدند.

پس از شهادت احمد شاه مسعود و رخداد یازدهم سپتمبر معجزۀ این دره آشکار شد و به مثابۀ عطفی در تاریخ کشور ناقوس حوادث در آن به صدا در آمد. در این میان گمانه زنی هایی هم وجود دارد که سناریوی شهادت مسعود و یازدهم سپتمبر سال ۲۰۰۱ سر و تۀ یک کرباس اند که کوردلان تاریخ و دشمنان انسانیت عظمت خدایی و داد خدایی آن را تحمل کرده نتوانستند.

در هر حال اکنون که بحث بر سر این درۀ زیبا و شاداب است، بی جهت نیست که اندکی به زیبایی های طبیعی آن پرداخت و از چشمه ساران سرد و زیبای مردان خانش حرفی گفت و اندکی به دریا های مست پارنده و مناظر طبیعی اش اشاره کرد. این درۀ زیبا که در واقع از دره های زیادی تشکیل شده و مجمع الجزایری از دره های گوناگون می باشد که در دل یک درۀ طولانی آرام گرفته اند و در کوهپایه های مغرور شاداب هندوکش قامت آرایی کرده اند. پنجشیر یعنی درۀ  زیبا و دلکش  که ده ها درهء زیبا در میان کوه های سر به فلک کشیدهء هندوکش مغرور در عرض آن موجود اند و ادامه خواندن پنجشیر در ګذرګاۀ تاریخ و شیری خوابیده در کوهپایه های مغرور هندوکش -نویسنده: مهرالدین مشید

به متملقان دستگاهیان و طوطی های خوش گفتار و شکر شکن ــــــــــــ حافظ وظیفهء تو دعا گفتن است و بس – در بند آن مباش که نشنید یا شنید : مهـر الـدیـن مشیـد

از داوری تاریخ نباید، غافل بود و امروز را غنمت شمرد و فردا ها را  در تاق نسیان گذاشت. بعید نیست که این غفلت ها ریشه در شتاب های سیاسی آنانی دارد که زنده گی خویش را در گرو زرق و برق امروزین قدرت خیلی ناشیانه در قمار بازی دیگران گذاشته اند و به دست آوردن چیز های اندک چیز های گرانبها تری را از دست می دهند. آنان نمی دانند که با رویکرد ساده لوحانه و مزدور منشانه نه تنها شخصیت خود را به حراج گذاشته اند و امروز و فردای خویش را در ترازوی داوری های سنگین تاریخ به گونۀ خیلی ناشیانه به قربانی گرفته اند؛ بلکه بدتر از آن با قرار گرفتن ملعبه یی در دستان قدرت به بهای بازی با سرنوشت مردم جفای بزرگی را مرتکب می شوند که از بدترین داوری تاریخ درامان نخواهند بود.                                                                                                            به سخن وینستون چرچل این فرزند کهنه کار و آبدیدۀ استعمار؛ این آقایان گویی درک کرده اند که  بزرگترین درس زندگی این است كه گاهی احمقها هم درست می گویند. بی جهت نیست که آنان با این گونه بیماری خوش باوری دچار شده اند و به قول فلاسفه ” نمی دانند که نمی دانند” ادامه خواندن به متملقان دستگاهیان و طوطی های خوش گفتار و شکر شکن ــــــــــــ حافظ وظیفهء تو دعا گفتن است و بس – در بند آن مباش که نشنید یا شنید : مهـر الـدیـن مشیـد

کشور را نباید قربانی توطیۀ توهم یا همه دشمن پنداری نمود هیچگاهی غمنامۀ این ملت این قدر پرحجم نبوده است : مـهـرالـدیـن مـشیـد

   امشب تاریخ مختصر آریانا و خراسان دیروز و افغانستان امروز را به سرعت ورق زدم و دریافتم غم و رنج این ملت در هر برهه یی از تاریخ بزرگ و دردناک بوده است و اما سوگمندانه باید گفت که درد و رنج هایش هیچ گاهی غمبارتر و وحشتناک تر از امروز نبوده است. دیده می شود که خیلی بیرحمانه مردم و کشور قربانی توطیۀ توهم و همه دشمن پنداری شده است.

این سبب شده تا برداختن به مسایل کلان ملی، به مسایلی پرداخته شود که بجای کاهش دردی های بیکران این ملت برعکس بر کوله بار دشواری های شان بیشتر می افزاید. زمانی که تاریخ حوادث این کشور را از زمان های کهن پس از تشکیل حکومت های مستقل و حمله های بربر های شمال، هجوم اسکندر، درگیری های بزرگ شاهان موریایی هند، کوشان شاهان و ساسانیان، یفتلی ها و کابل شاهان، حمله های مسلمانان، حکومت های مستقل ملی و بالاخره حمله های وحشیانه چنگیز در موجی از به سر نیزه کشیدن کودکان این سرزمین، کله منار سازی های تیمور لنگ و بالاخره سه هحوم پی در پی انگلیس پس از هر چهل سال و خاطرۀ شکست افتضاح بار شکست انگلیس و زنده ماندن داکتر برایدن، تهاجم شوروی و زنده به گور کردن های گروهی در پولیگون پلچرخی، ، لشکرکشی امریکا و امروز تهاحم تروریزم به ادامه خواندن کشور را نباید قربانی توطیۀ توهم یا همه دشمن پنداری نمود هیچگاهی غمنامۀ این ملت این قدر پرحجم نبوده است : مـهـرالـدیـن مـشیـد

جهان اسلام به رهبران آزاده و مردم سالار و سیاستگران مستقل نیاز دارد پایان کنفرانس مکه در موجی از اختلاف های کشورهای اسلامی : مهرالدین مشید

   چهاردهمین اجلاس سران سازمان همکاری‌های اسلامی به تاریخ ۱۰ جوزا سال ۱۹۹۸خورشیدی در مکه پایان یافت. دراین کنفرانس سران حکومت و ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری‌های اسلامی به استثنای سوریه، نایجیریه، اندونیزی، مراکش و مالیزی حضور داشتند. رئیسان و رهبران کشور های اسلامی در این کنفزانس هر کدام سخنرانی کردند و با تاسف که سخنرانی ها چنان آشفته و فاقد پیام روشن برای آیندۀ روشن به جهان اسلام بود که سخت مایۀ نگرانی می باشد. بربنیاد گزارش های رسانه ها در سخنرانی هیچ کدام به استثنای اردوغان رئیش جمهور ترکیه و محمود عباس رئیس خودگردان فلسطین پیام روشنی وجود نداشت که نوید دهندۀ صلح و ثبات وامنیت و شگوفایی در جهان اسلام باشد. بیشترین سخنرانان به منازعات داخلی شان اشاره کرده و از حرف های پیام آور در سخنان آنان خبری نبود. پادشاه عربستان وامیران امارات متحده و بحرین، با صراحت اعلام دشمنی با آخوند های صفوی ایران کرده و در مورد فلسطین در اصل حرفی برای گفتن نداشتند. دراین مراسم پادشاه عربستان گفت: “نیاز است تا در خصوص مقابله با هراس‌افگنی و افراطیت که هدف اش آخوند های ایران بود، جهان، منطقه ودنیای اسلام را با تهدید مواجه ساخته اند، موقف مشترک و متحدانه اتخاذ گردد و در زمینۀ قطع منابع مالی آن باید تمام میکانیزم های لازم روی دست گرفته شود. موضع ضد ایرانی ریاض در قطعنامۀ مکه به گونۀ آشکار حکایت از ضد ایرانی بودن این نشست دارد. ادامه خواندن جهان اسلام به رهبران آزاده و مردم سالار و سیاستگران مستقل نیاز دارد پایان کنفرانس مکه در موجی از اختلاف های کشورهای اسلامی : مهرالدین مشید