پشت صحنۀ نشست مسکو خبرسازتر از روی آن بود رمز آرایی پشت صحنۀ نشست مسکو خبر ساز تر بود: مـهـرالـدیـن مـشـیـد

  نشست مسکو در حالی برگزار شد که نشست بین الافغانی دوحه بنا بر اختلاف های داخلی و بیرونی به شکست انجامید و این بار روسیه توانست تا زیر نام نشست صدومین سالگرد روابط افغانستان – روسیه هیآت رهبری طالبان را به رهبری ملا برادر خیلی قشنگ بر رخ رسانه ها بکشد و با نشان دادن آن در کنار دختران زیبا و تناز روسی هوای ثمرقند و بخارای قدیم را در کلهء شان تازه کند و هرچه بیشتر تیغ از دمار شان بیرون کند.

در این نشست دو طرف به صلح تاکید کردند و بار دیگرخروج نیرو های امریکایی از افغانستان را یگانه بدیل برای گفت و گو های بین الافغانی و صلح عنوان کردند که این گزینه برای امریکایی های مطلوب نیست و قبول این به معنای شکست قطعی امریکا در افغانستان تلقی می شود. از همین رو امریکا تلاش می کند تا طالبان را به قبول نیرو های امریکایی و تشکیل حکومت بین الافغانی ترغیب کند که با این خواست امریکا کشور های روسیه، چین و ایران هم نظر نیست و آنان از حضور نیرو های امریکایی در منطقه نگران اند. آقای اتمر که گفته می شود، در زمانی که وزیر داخله بود، ورود طالبان به شمال را فرصت سازی کرده بود و در آن زمان رسانه ها از نقل و انتقال طالبان بوسبلهء هلیکوپتر ها به شمال کشور سخن ها می گفتند.                                                                                              در این نشست درفشانی ها کرد و در خطاب با ملابرادر گفت که او و آقای کرزی پنج سال پیش تلاش های زیادی برای بیرون کردن  جناب ملابرادر از زندان یا مهمانخانه   نظامیان پاکستان به خرج دادند که  هدف شان صلح بود و اما تلاش های شان به نتیجه نرسید و افزود که خدا را شکر که حالا این فرصت فراهم شد. ادامه خواندن پشت صحنۀ نشست مسکو خبرسازتر از روی آن بود رمز آرایی پشت صحنۀ نشست مسکو خبر ساز تر بود: مـهـرالـدیـن مـشـیـد

رمضان ماهء هدایت و رستگاری و خرد ورزی وغلبۀ نور بر ظلمت : نویسنده – مـهـرالدین مـشیـد

  رمضان ماهء هدایت و رستگاری و غلبۀ نور بر ظلمت است تا چراغ رهایی و پیشرفت بشریت برای همیش درخشان باقی بماند و رمضان در واقع با گذشت هر سال بر قندیل آن روغن تازه می ریزد تا چراغ هدایت برای همیش روشن باشد و نور امید و هدایت بر چشمان انسان ها درخشنده تر از پیشتر بدرخشد. این روغن در واقع همان زیتونی است که به قول قرآن در بوتل شیشه یی جان ریخته می شود و چنان می درخشد که “نورا علی نور” دل های خفته را بیدار و انسان های نشسته را به قیام، ایستاده را به تکان، افتاده را به قیام، خاموشان  را به فریاد، خوابیده گان را بیدار، بی تفاوتان را تفاوت و فرصت جوبنده گان  را فرصت میسر می سازد تا عشق انسان داشتن در آنان زنده شود و شور انسان بودن در آنان جان تازه بگیرد و آهسته و پیوسته به سوی آدم شدن گام بردارند. به این ترتیب به مقامی برسند که “از ملک پران شوند و آنچه اندر وهم ناید آن شوند” تا باشد که شیخ چراغ بدست ما دیگر با چراغ دنبال انسان نرود و فریاد بزند که ” از دیو ودد ملولم انسانم آرروست”. رمضان در واقع جرقه یی است که پیامبر را به سوی ادامه خواندن رمضان ماهء هدایت و رستگاری و خرد ورزی وغلبۀ نور بر ظلمت : نویسنده – مـهـرالدین مـشیـد

نیایش دریچه یی به سوی امید و کلیدی برای تحرک و دگرگونی ها: الهی تو آن کن که پایان کار – تو خوشنود باشی و ما رستگار : نویسنده – مـهـرالدین مـشیـد

  الهی پروردگارا به برکت این ماهء خجسته و پرمیمنت بر حال این ملت مظلوم و دردمند رحم کن، به لطف و عظمت خویش بر غمنامهء چهل سالهء این ملت نقطهء پایان بگذار و  دفتر خونین و غمبارهء درازمدت این ملت از پا افناده و بی درمان را ببند. الهی حالا که کار از دست این ملت رفته است و سرنوشت اش زیر بازو های آهنین اژدهای تروریزم و بازی گران منطقه یی و جهانی با تروریزم بسا بیرحمانه به بازی گرفته شده است. تنها دستان قدرتمند و مقدس تو گارساز است تا کابوس جنگ و وحشت و دهشت را از فضای این سرزمین برداری و نسیم صلح و آرامش را به این کشور به ارمغان آوری. الهی تو مسبب الاسباب هستی، برای عبور از کوه و کتل دشواری ها ما را یاری رسان، تو سبب ساز واقعی هستی و در این مقطع حساس  تاریخی بر ما سبب ساز شو تا از این توفان بیرحم که کشتی سرنوشت ما در گل نشسته است،  رهایی یابیم، الهی اکنون که چرخ تاریخ در کشور ما پا در گل مانده است و تپیدن و از جا جنبنیدن بررغم نیاز های شدید دشوار و نهایت آزمونی شده است، بر ما چتر رحمت را بگستر. الهی برای زمامداران ما ارادۀ  راستین برای خدمتگذاری  به مردم، مبارزه با مفسدان بزرگ و غارتگران زمین ارزانی نما و برای شان نیت نیک، شجاعت خوب، استقلال عمل عنایت بفرما تا حاکمیت قانون در کشور برپا و این طلسم شوم جنگ در کشور ما شکسته شود. الهی سیاستگران ما را توفیق عطا کن تا صادقانه و صمیمانه دست به دست هم بدهند و بدور از مرض و غرض در راهء خدمتگذاری راستین به مردم ما بی ریا و دور از فریب با یکدیگر همسو و هم صدا شوند. ادامه خواندن نیایش دریچه یی به سوی امید و کلیدی برای تحرک و دگرگونی ها: الهی تو آن کن که پایان کار – تو خوشنود باشی و ما رستگار : نویسنده – مـهـرالدین مـشیـد