اوضاع پیچیدۀ پاکستان و منطقه و سفر عمران خان به امریکا ٬ دور تازۀ چانه زنی های پاکستان با امریکا : مـهـرالـدیـن مـشـید

  عمران خان، نخست وزیر پاکستان در یک سفر رسمی سه روزۀ به روز به واشنگتن رسید. این سفر که به دعوت رئیس جمهور امریکا صورت گرفته است، هدف این سفر جلب حمایت امریکا و سرازیر شدن کمک های مالی این کشور به پاکستان و امضای چند قرار داد اقتصادی میان دو کشور ذکر شده است. این سفر پس از آن صورت می گیرد که کمک های مالی امریکا به پاکستان قطع شده و روابط دو کشور به سطح پایینی سقوط کرده است. روابط پاکستان با امریکا پس از آن به تنش گرایید که رئیس جمهور امریکا کمک هالی کشورش را به پاکستان قطع کرد و گفت پول هایی را احمق پولی به پاکستان خواند که طی سال های گذشته از سوی امریکا به این کشور پرداخته شده بود. ادامه خواندن اوضاع پیچیدۀ پاکستان و منطقه و سفر عمران خان به امریکا ٬ دور تازۀ چانه زنی های پاکستان با امریکا : مـهـرالـدیـن مـشـید

سلفیت تیغی آخته و زهر آلود در گلوی جهان اسلام ( قسمت اول ) : مـهرالـدین مشـید

قسمت اول

هرچند هدف اصلی بحث خطر تبدیل شدن دانشگاۀ  کابل به سنگر افراطیت و گروه های فکری سلفی است؛ اما بخاطر روشنی افگندن به تجارب گذشته و انگشت نهادن بر کاستی ها و کوتاهی های گذشته لازم دانستم تا به پیشینۀ فعالیت های دانشگاهی در افغانستان اشاره داشته باشم که چگونه اشتباهات دیروزی افغانستان را به دامن افراطیت افگند و با تاسف که افراطیت هم اکنون هر روز از مردم ما گروه گروه قربانی می گیرد.

هدف از نوشتن مقاله در واقع روشن ساختن خطر بالقوه یی است که اسلام را زیر نام سلفیت تخدیر می کند و زیر نام اسلام در اصل اسلام زدایی می کند. شبکه هایی به این شیطنت های فکری در موجی از تبلیغات خیلی ماهرانه و اشک آلودمی پردازند که بیشتر وابسته به شبکه های استخباراتی یهود و نصارا و همکاران نزدیک آنان شیخ های عیاش خلیج اند. 

                        ادامه خواندن سلفیت تیغی آخته و زهر آلود در گلوی جهان اسلام ( قسمت اول ) : مـهرالـدین مشـید

پیشینۀ تنش ها میان کابل و اسلام آباد، کنفرانس لاهور و سفر رئیس جمهور به پاکستان آیاسفر آقای غنی به پاکستان را می تواند نقطهء عطفی در روابط دو کشور باشد: مـهرالـدیـن مشیـد

    درست ۴۵ سال پیشتر از امروز ذوالفقار علی بوتو نخست وزیر فقید پاکستان محمد داوود را در سال ۱۳۵۶ که برای اشتراک در کنفرانس کشور های غیر متعهد عازم سریلانکا شده بود. وی را به پاکستان دعوت کرد ومورد استقبال قرار داد و او را در شکرپریان مهمان نوازی کرد. شکرپریان واقع در منطقه یی سرسبز در دامنهء کوه ها میان راولپندی و اسلام آباد می باشد. سفر داوود به پاکستان زمانی صورت گرفت که پیش از آن دعوت سادات رئیس جمهور وقت مصر را برای اشتراک در کنفرانس کشور های اسلامی در لاهور نپذیرفت. سادات رئیس جمهور مصر از داوود خواست تا در کنفرانس لاهور در سال ۱۳۵۵خورشیدی اشتراک کند که هدف اش بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد بود؛ اما داوود از اشتراک در این کنفرانس خودداری کرد و عبدالرحمان پژواک را برای اشتراک در این کنفرانس فرستاد. وی به خواست کابل در این کنفرانس به موضوع پشتونستان اشاره کرد که سبب خشم سادات شد و برایش اجازه داده نشد تا سخنرانی خود را به پایان برساند. ادامه خواندن پیشینۀ تنش ها میان کابل و اسلام آباد، کنفرانس لاهور و سفر رئیس جمهور به پاکستان آیاسفر آقای غنی به پاکستان را می تواند نقطهء عطفی در روابط دو کشور باشد: مـهرالـدیـن مشیـد

پنجشیر در ګذرګاۀ تاریخ و شیری خوابیده در کوهپایه های مغرور هندوکش -نویسنده: مهرالدین مشید

   حال که سخن بر سر درۀ زیبا و تماشایی پنجشیر و مناظر طبیعی آن است، آنهم از دره یی که حماسه های مجاهدان و مقاومت شیر مردان دیروزی اش به اسطورۀ روزگار بدل شده است و گواۀ آشکار بر ماندگاری این درۀ قشنگ و سرفرازی و شکوهمندی باشنده گانش می باشد. بیجا نخواهد بود که گفت، پنجشیر، شیر مغرروری را ماند که در کوهپایه های سر به فلک کشیدۀ هندوکش هر از گاهی شجاعانه می غرد و حماسه می آفریند.  آری تنها یک دره نه؛ بلکه دره تنگی که روزگاری در قلب جغرافیای آن نبض تاریخ می جنبید و چون کویری تفتیده جغرافیایی بود، بر صورت تاریخ که گویی داشت، حوادث منطقه و جهان در سینۀ آن زبانه می کشیدند.

پس از شهادت احمد شاه مسعود و رخداد یازدهم سپتمبر معجزۀ این دره آشکار شد و به مثابۀ عطفی در تاریخ کشور ناقوس حوادث در آن به صدا در آمد. در این میان گمانه زنی هایی هم وجود دارد که سناریوی شهادت مسعود و یازدهم سپتمبر سال ۲۰۰۱ سر و تۀ یک کرباس اند که کوردلان تاریخ و دشمنان انسانیت عظمت خدایی و داد خدایی آن را تحمل کرده نتوانستند.

در هر حال اکنون که بحث بر سر این درۀ زیبا و شاداب است، بی جهت نیست که اندکی به زیبایی های طبیعی آن پرداخت و از چشمه ساران سرد و زیبای مردان خانش حرفی گفت و اندکی به دریا های مست پارنده و مناظر طبیعی اش اشاره کرد. این درۀ زیبا که در واقع از دره های زیادی تشکیل شده و مجمع الجزایری از دره های گوناگون می باشد که در دل یک درۀ طولانی آرام گرفته اند و در کوهپایه های مغرور شاداب هندوکش قامت آرایی کرده اند. پنجشیر یعنی درۀ  زیبا و دلکش  که ده ها درهء زیبا در میان کوه های سر به فلک کشیدهء هندوکش مغرور در عرض آن موجود اند و ادامه خواندن پنجشیر در ګذرګاۀ تاریخ و شیری خوابیده در کوهپایه های مغرور هندوکش -نویسنده: مهرالدین مشید

به متملقان دستگاهیان و طوطی های خوش گفتار و شکر شکن ــــــــــــ حافظ وظیفهء تو دعا گفتن است و بس – در بند آن مباش که نشنید یا شنید : مهـر الـدیـن مشیـد

از داوری تاریخ نباید، غافل بود و امروز را غنمت شمرد و فردا ها را  در تاق نسیان گذاشت. بعید نیست که این غفلت ها ریشه در شتاب های سیاسی آنانی دارد که زنده گی خویش را در گرو زرق و برق امروزین قدرت خیلی ناشیانه در قمار بازی دیگران گذاشته اند و به دست آوردن چیز های اندک چیز های گرانبها تری را از دست می دهند. آنان نمی دانند که با رویکرد ساده لوحانه و مزدور منشانه نه تنها شخصیت خود را به حراج گذاشته اند و امروز و فردای خویش را در ترازوی داوری های سنگین تاریخ به گونۀ خیلی ناشیانه به قربانی گرفته اند؛ بلکه بدتر از آن با قرار گرفتن ملعبه یی در دستان قدرت به بهای بازی با سرنوشت مردم جفای بزرگی را مرتکب می شوند که از بدترین داوری تاریخ درامان نخواهند بود.                                                                                                            به سخن وینستون چرچل این فرزند کهنه کار و آبدیدۀ استعمار؛ این آقایان گویی درک کرده اند که  بزرگترین درس زندگی این است كه گاهی احمقها هم درست می گویند. بی جهت نیست که آنان با این گونه بیماری خوش باوری دچار شده اند و به قول فلاسفه ” نمی دانند که نمی دانند” ادامه خواندن به متملقان دستگاهیان و طوطی های خوش گفتار و شکر شکن ــــــــــــ حافظ وظیفهء تو دعا گفتن است و بس – در بند آن مباش که نشنید یا شنید : مهـر الـدیـن مشیـد

کشور را نباید قربانی توطیۀ توهم یا همه دشمن پنداری نمود هیچگاهی غمنامۀ این ملت این قدر پرحجم نبوده است : مـهـرالـدیـن مـشیـد

   امشب تاریخ مختصر آریانا و خراسان دیروز و افغانستان امروز را به سرعت ورق زدم و دریافتم غم و رنج این ملت در هر برهه یی از تاریخ بزرگ و دردناک بوده است و اما سوگمندانه باید گفت که درد و رنج هایش هیچ گاهی غمبارتر و وحشتناک تر از امروز نبوده است. دیده می شود که خیلی بیرحمانه مردم و کشور قربانی توطیۀ توهم و همه دشمن پنداری شده است.

این سبب شده تا برداختن به مسایل کلان ملی، به مسایلی پرداخته شود که بجای کاهش دردی های بیکران این ملت برعکس بر کوله بار دشواری های شان بیشتر می افزاید. زمانی که تاریخ حوادث این کشور را از زمان های کهن پس از تشکیل حکومت های مستقل و حمله های بربر های شمال، هجوم اسکندر، درگیری های بزرگ شاهان موریایی هند، کوشان شاهان و ساسانیان، یفتلی ها و کابل شاهان، حمله های مسلمانان، حکومت های مستقل ملی و بالاخره حمله های وحشیانه چنگیز در موجی از به سر نیزه کشیدن کودکان این سرزمین، کله منار سازی های تیمور لنگ و بالاخره سه هحوم پی در پی انگلیس پس از هر چهل سال و خاطرۀ شکست افتضاح بار شکست انگلیس و زنده ماندن داکتر برایدن، تهاجم شوروی و زنده به گور کردن های گروهی در پولیگون پلچرخی، ، لشکرکشی امریکا و امروز تهاحم تروریزم به ادامه خواندن کشور را نباید قربانی توطیۀ توهم یا همه دشمن پنداری نمود هیچگاهی غمنامۀ این ملت این قدر پرحجم نبوده است : مـهـرالـدیـن مـشیـد

جهان اسلام به رهبران آزاده و مردم سالار و سیاستگران مستقل نیاز دارد پایان کنفرانس مکه در موجی از اختلاف های کشورهای اسلامی : مهرالدین مشید

   چهاردهمین اجلاس سران سازمان همکاری‌های اسلامی به تاریخ ۱۰ جوزا سال ۱۹۹۸خورشیدی در مکه پایان یافت. دراین کنفرانس سران حکومت و ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری‌های اسلامی به استثنای سوریه، نایجیریه، اندونیزی، مراکش و مالیزی حضور داشتند. رئیسان و رهبران کشور های اسلامی در این کنفزانس هر کدام سخنرانی کردند و با تاسف که سخنرانی ها چنان آشفته و فاقد پیام روشن برای آیندۀ روشن به جهان اسلام بود که سخت مایۀ نگرانی می باشد. بربنیاد گزارش های رسانه ها در سخنرانی هیچ کدام به استثنای اردوغان رئیش جمهور ترکیه و محمود عباس رئیس خودگردان فلسطین پیام روشنی وجود نداشت که نوید دهندۀ صلح و ثبات وامنیت و شگوفایی در جهان اسلام باشد. بیشترین سخنرانان به منازعات داخلی شان اشاره کرده و از حرف های پیام آور در سخنان آنان خبری نبود. پادشاه عربستان وامیران امارات متحده و بحرین، با صراحت اعلام دشمنی با آخوند های صفوی ایران کرده و در مورد فلسطین در اصل حرفی برای گفتن نداشتند. دراین مراسم پادشاه عربستان گفت: “نیاز است تا در خصوص مقابله با هراس‌افگنی و افراطیت که هدف اش آخوند های ایران بود، جهان، منطقه ودنیای اسلام را با تهدید مواجه ساخته اند، موقف مشترک و متحدانه اتخاذ گردد و در زمینۀ قطع منابع مالی آن باید تمام میکانیزم های لازم روی دست گرفته شود. موضع ضد ایرانی ریاض در قطعنامۀ مکه به گونۀ آشکار حکایت از ضد ایرانی بودن این نشست دارد. ادامه خواندن جهان اسلام به رهبران آزاده و مردم سالار و سیاستگران مستقل نیاز دارد پایان کنفرانس مکه در موجی از اختلاف های کشورهای اسلامی : مهرالدین مشید

تلاش های جدید صلح و دور هفتم گفت و گو ها با طالبان تلاش های جدید صلح یا دور باطل نشست های دوحه : مهـرالـدیـن مـشیـد

     خلیل زاد دور جدید سفر به کشور های جهان و منطقه را آغاز کرده تا دور جدید و هفتم گفت و گو ها با طالبان را تا ده روز دیگر در دوحه یا جرمنی برگزار کند. از تبصره های رسانه ها معلوم می شود، وی قصد دارد که بن بست موجود در این نشست را بشکند تا از یک طرف فرصت جدول زمان بندی خروج نیرو های امریکایی و از سویی هم زمینهء نشست حکومت با طالبان را فراهم کند. هرچند خلیل زاد ومقام های امریکایی از پیشرفت گفت و گو ها با طالبان سخن می گویند و بن بست در مذاکرات با طالبان را رد می کنند؛ اما ناظران بین المللی نشست ششم دوحه را بی نتیجه خوانده و این نشان دهندهء بن بست در مذاکرات است. از همین رو می گویند که خلیل زاد از جرمنی و اروپا خواسته تا به صلح افغانستان کمک کنند. بر همین اساس گفته هایی وجود دارد که قرار است نشست بعدی خلیل زاد با طالبان بجای دوحه در جرمنی برگزار شود که از حمایت مالی قطر برخوردار خواهد بود. این که چگونه این بار جرمنی بحیث میزبان گفت و گو های صلح افغانستان شده، شاید به دلیل بی طرفی و پیشینۀ روابط خوب اش با مردم افغانستان باشد. بعید نیست که انتخاب آلمان بحیث میزبان دور ششم نشست بیرابطه به آن نباشد؛ زیرا نشست بن در سال ۲۰۰۱ منجر به تشکیل حکومت پس از سقوط طالبان در حابل شد که عدم حضور طالبان و حزب حکمتیار از جمله کاستی های مهم این نشست خوانده شده که سبب ادامهء جنگ شد و حال تلاش دارند تا همچو خلا بار دیگر بوجود نیاید. ادامه خواندن تلاش های جدید صلح و دور هفتم گفت و گو ها با طالبان تلاش های جدید صلح یا دور باطل نشست های دوحه : مهـرالـدیـن مـشیـد

پشت صحنۀ نشست مسکو خبرسازتر از روی آن بود رمز آرایی پشت صحنۀ نشست مسکو خبر ساز تر بود: مـهـرالـدیـن مـشـیـد

  نشست مسکو در حالی برگزار شد که نشست بین الافغانی دوحه بنا بر اختلاف های داخلی و بیرونی به شکست انجامید و این بار روسیه توانست تا زیر نام نشست صدومین سالگرد روابط افغانستان – روسیه هیآت رهبری طالبان را به رهبری ملا برادر خیلی قشنگ بر رخ رسانه ها بکشد و با نشان دادن آن در کنار دختران زیبا و تناز روسی هوای ثمرقند و بخارای قدیم را در کلهء شان تازه کند و هرچه بیشتر تیغ از دمار شان بیرون کند.

در این نشست دو طرف به صلح تاکید کردند و بار دیگرخروج نیرو های امریکایی از افغانستان را یگانه بدیل برای گفت و گو های بین الافغانی و صلح عنوان کردند که این گزینه برای امریکایی های مطلوب نیست و قبول این به معنای شکست قطعی امریکا در افغانستان تلقی می شود. از همین رو امریکا تلاش می کند تا طالبان را به قبول نیرو های امریکایی و تشکیل حکومت بین الافغانی ترغیب کند که با این خواست امریکا کشور های روسیه، چین و ایران هم نظر نیست و آنان از حضور نیرو های امریکایی در منطقه نگران اند. آقای اتمر که گفته می شود، در زمانی که وزیر داخله بود، ورود طالبان به شمال را فرصت سازی کرده بود و در آن زمان رسانه ها از نقل و انتقال طالبان بوسبلهء هلیکوپتر ها به شمال کشور سخن ها می گفتند.                                                                                              در این نشست درفشانی ها کرد و در خطاب با ملابرادر گفت که او و آقای کرزی پنج سال پیش تلاش های زیادی برای بیرون کردن  جناب ملابرادر از زندان یا مهمانخانه   نظامیان پاکستان به خرج دادند که  هدف شان صلح بود و اما تلاش های شان به نتیجه نرسید و افزود که خدا را شکر که حالا این فرصت فراهم شد. ادامه خواندن پشت صحنۀ نشست مسکو خبرسازتر از روی آن بود رمز آرایی پشت صحنۀ نشست مسکو خبر ساز تر بود: مـهـرالـدیـن مـشـیـد

رمضان ماهء هدایت و رستگاری و خرد ورزی وغلبۀ نور بر ظلمت : نویسنده – مـهـرالدین مـشیـد

  رمضان ماهء هدایت و رستگاری و غلبۀ نور بر ظلمت است تا چراغ رهایی و پیشرفت بشریت برای همیش درخشان باقی بماند و رمضان در واقع با گذشت هر سال بر قندیل آن روغن تازه می ریزد تا چراغ هدایت برای همیش روشن باشد و نور امید و هدایت بر چشمان انسان ها درخشنده تر از پیشتر بدرخشد. این روغن در واقع همان زیتونی است که به قول قرآن در بوتل شیشه یی جان ریخته می شود و چنان می درخشد که “نورا علی نور” دل های خفته را بیدار و انسان های نشسته را به قیام، ایستاده را به تکان، افتاده را به قیام، خاموشان  را به فریاد، خوابیده گان را بیدار، بی تفاوتان را تفاوت و فرصت جوبنده گان  را فرصت میسر می سازد تا عشق انسان داشتن در آنان زنده شود و شور انسان بودن در آنان جان تازه بگیرد و آهسته و پیوسته به سوی آدم شدن گام بردارند. به این ترتیب به مقامی برسند که “از ملک پران شوند و آنچه اندر وهم ناید آن شوند” تا باشد که شیخ چراغ بدست ما دیگر با چراغ دنبال انسان نرود و فریاد بزند که ” از دیو ودد ملولم انسانم آرروست”. رمضان در واقع جرقه یی است که پیامبر را به سوی ادامه خواندن رمضان ماهء هدایت و رستگاری و خرد ورزی وغلبۀ نور بر ظلمت : نویسنده – مـهـرالدین مـشیـد

نیایش دریچه یی به سوی امید و کلیدی برای تحرک و دگرگونی ها: الهی تو آن کن که پایان کار – تو خوشنود باشی و ما رستگار : نویسنده – مـهـرالدین مـشیـد

  الهی پروردگارا به برکت این ماهء خجسته و پرمیمنت بر حال این ملت مظلوم و دردمند رحم کن، به لطف و عظمت خویش بر غمنامهء چهل سالهء این ملت نقطهء پایان بگذار و  دفتر خونین و غمبارهء درازمدت این ملت از پا افناده و بی درمان را ببند. الهی حالا که کار از دست این ملت رفته است و سرنوشت اش زیر بازو های آهنین اژدهای تروریزم و بازی گران منطقه یی و جهانی با تروریزم بسا بیرحمانه به بازی گرفته شده است. تنها دستان قدرتمند و مقدس تو گارساز است تا کابوس جنگ و وحشت و دهشت را از فضای این سرزمین برداری و نسیم صلح و آرامش را به این کشور به ارمغان آوری. الهی تو مسبب الاسباب هستی، برای عبور از کوه و کتل دشواری ها ما را یاری رسان، تو سبب ساز واقعی هستی و در این مقطع حساس  تاریخی بر ما سبب ساز شو تا از این توفان بیرحم که کشتی سرنوشت ما در گل نشسته است،  رهایی یابیم، الهی اکنون که چرخ تاریخ در کشور ما پا در گل مانده است و تپیدن و از جا جنبنیدن بررغم نیاز های شدید دشوار و نهایت آزمونی شده است، بر ما چتر رحمت را بگستر. الهی برای زمامداران ما ارادۀ  راستین برای خدمتگذاری  به مردم، مبارزه با مفسدان بزرگ و غارتگران زمین ارزانی نما و برای شان نیت نیک، شجاعت خوب، استقلال عمل عنایت بفرما تا حاکمیت قانون در کشور برپا و این طلسم شوم جنگ در کشور ما شکسته شود. الهی سیاستگران ما را توفیق عطا کن تا صادقانه و صمیمانه دست به دست هم بدهند و بدور از مرض و غرض در راهء خدمتگذاری راستین به مردم ما بی ریا و دور از فریب با یکدیگر همسو و هم صدا شوند. ادامه خواندن نیایش دریچه یی به سوی امید و کلیدی برای تحرک و دگرگونی ها: الهی تو آن کن که پایان کار – تو خوشنود باشی و ما رستگار : نویسنده – مـهـرالدین مـشیـد