رمـــضـــان المــــبـــارک : تـتبـع ونــگارش الــحـاج امــیــن الــدین «ســعــیــدی ســعـــیــد افــغــانــــی »

دورنــمـای روابــط روسـیــه واتــحــادیــه اروپـا : نوشتــه دکتـورعـلـی احـمـد کریــمـی

imagesبحران اوکرائین دامنه اختلافات وبی اعتمادی را درروابط روسیه واتحادیه اروپا تشدید بخشیده است ، رهبران اتحادیه اروپا وروسیه تحریم های اقتصادی بالمثل رابه ضرراقتصاد طرفین وجهان می دانند. ولادیمیرپوتین درهمایش اقتصادی بین الملی سان پترزبورگ که درآن ژانکولد یونکررییس کمیسون اتحادیه اروپا، نیکولای سارکازی رییس جمهورپیشین فرانسه وبزرگترین شرکتهای اروپای شرکت ورزیده بودند آمادگی کشورش را برای برگردانیدن اعتماد درروابط روسیه واتحادیه  اروپا ابرازنمود، پوتین همزمان تاکید ورزید که آمادگی روسیه معنای بازی به یک دررا نمی دهد، تحریم، ابتکاراتحادیه اروپا بود وروسیه اقدام به عمل باالمثل نموده است. یونکر الحاق جزیره کریما را بروسیه مغایرقوانین بین المل خواند ولغو تحریم های اقتصادی را منوط به اجرای کامل قرارداد مینسک وانمود گردانید.

ادامه خواندن دورنــمـای روابــط روسـیــه واتــحــادیــه اروپـا : نوشتــه دکتـورعـلـی احـمـد کریــمـی

جايگاه شاهنامه در افغانستان « شــهـنـامــه فــردوســی و افــغــانـــســتـان » :نويسنده: سيده شکوفه اکبرزاده دانشجوي دکتراي زبان وادبيات فارسي از افغانستان

مـلــت افــغــانــســتـان بـعـد ازهـرغسل خون و آتـش هـمـان پـیراهـن چرکین گذشــتـه را بر تـن میکـنـنـد: نـوشــتــه : مـــاریـــا دارو

غبار Maria-Daro-2008 copy     بزرگمردان اندیشمند با چند سطر کوتاه  یک  کتاب را بیان  مینمایند تا ملت ها جاده های  خونینی را که دراثر استعمار خارجی  و استبداد و ارتجاع داخلی  پیموده اند٬ دوباره  تکرار نکنند. هرگاه  تاریخ  پر افتخار و مبارزات سیاسی  نیاکان  مارا از  زمان آریانای  باستان  ٬ خراسان  و افغانستان امروز مرور کنیم  بتمام دسایس استعماری پی  میبریم  اما افسوس که یکتعداد مزدوران  در طول تاریخ بخاطر منافع  شخصی  خویش زیر نام  مسایل  قومی  ٬ مذهبی  , زبانی و نژ‌ادی ٬مردم عادی را  که از دسایس  اگاهی  نداشته اند ٬بخاک وخون کشانیده اند. نباید فراموش  کرد که همین  مبلغین  تبعیضات  نژادی  و زبانی دست  به تفتین  وتفرقه  زده انده  و مبارزین مردم را که برای  نجات میهن کفن  پوشیدند و دشمن  خارجی  را شکست  دادند  ٬فراموش  کرده  اند.  اما یقین  داشته باشید که تاریخ  رحم  نمیکند و واقعیت ها نوشته میشود.  روی  همین  دلیل  بزرگمرد تاریخ  شادروان  میر غلام  محمد غبار فرموده  است  :« مــــلـــت افـــغـــانـــســتــان بــعـد ازهر غـــســل خـــون وآتــش هـــمــان  پــیــراهـــن چــرکـــیــن گـــذشـــتــه را بـــه تـــن مــیـکــنـد»  این گفتار اشاره است به واقعیات تاریخی که  پس  از تسلیم  شدن  دولت  های  استبدادی به  تجاوزات  استعمارگران ٬ مردم افغانستان  قیام  کرده  و اشغال  گران استعماری  را شکست  داده  اند اما بار دیگر شاهان  و حکومات استبدادی و نوکران  استعماری  براریکهٓ  قدرات نشسته  اند.  مثلاٌ جنگ  اول  و دوم  مردم  افغانستان  در مقابل  اشغال اسعمارگران انگلیس و همچنین در برابر تجاوز اتحاد شوروی .

ادامه خواندن مـلــت افــغــانــســتـان بـعـد ازهـرغسل خون و آتـش هـمـان پـیراهـن چرکین گذشــتـه را بر تـن میکـنـنـد: نـوشــتــه : مـــاریـــا دارو

چگونه سیاست اقتصادی ؟ : نــوشــتــه مــیــرعــنــایــت الله ســادات

enayatsadat   اکثریت افغانها از جریان وضع ناهنحار اقتصادی در وطن شان به ستوه آمده اند. همه می پرسند که سرنوشت آنهمه پولهای ظاهرا” امداد شدهُ خارحی برای افغانستان به کجا کشید ؟ چرا با صرف آنهمه پول ِ، در زیربنای اقتصادی جامعة ما تحولی رونما نگردید؟ چرا محلات کار ایجاد نشد و چرا شمار انسانهای که در زیر خط فقرمجبور به امرار حیات اند ، هنوز هم در حال افزایش هستند ؟

        پاسخ به این سوالها، مشکل نمی باشد. زیرا عوامل بمیان آورندۀ چنین وضع ، مبهم و نامعلوم نیستند . همه مردم ، همین یک جواب را میشنوند که : ” این پولها  زیر نام متشبثین خصوصی ( افغان یا خارجی ) به جیب دزدان ، قاچاقبران  و زورمندان وابسته به مافیای بین المللی رفت”

. ولی باز هم این سوال مطرح میشود که چرا چنین وضع بوجود آمد ؟ تا آنهمه مبالغ هنگفت در زیر نام امداد به افغانستان و مردم زجر کشیدۀ آن ، در اختیار مفسدین قراربگیرد ؟

ادامه خواندن چگونه سیاست اقتصادی ؟ : نــوشــتــه مــیــرعــنــایــت الله ســادات

خـــود فریــبـی یــا مــردم فــــریــبــی؟ نـوشــتـه: داود سـیـاووش

محترم داوود سیاووش    حاصل 16 سال حضور جامعه جهانی در افغانستان چوکات و فورمول های یک زندگی مدنی میباشد که در آن تفکیک قوای ثلاثه، آزادی بیان و رعایت حقوق مدنی مردم به روی صفحات قانون اساسی افغانستان ریخته شد. اما افشای نسخه اصلی قانون اساسی مصوب لویه جرگه با نشانی امضای صبغت الله مجددی رییس آن جرگه که در 70 مورد با قانون اساسی توشیح شده و منتشره در جریده رسمی دارای تناقض و اختلاف خوانده میشود در واقع همه اجراأت و فعالیت های از نام قانون اساسی را اکنون ضرب صفر نموده است.                                                  

ادامه خواندن خـــود فریــبـی یــا مــردم فــــریــبــی؟ نـوشــتـه: داود سـیـاووش

افــغــانــســـتــان: کــشوری دارای تــمــدنــهــای اســلامــی و فـــرهــنــگی: حــکــیــم مـهــری

 mehry-picture   افغانستان: کشوری دارای تمدنهای اسلامی و فرهنگی، کشوری دارای تاریخ بگفتهء رئیس جمهور این کشور ( پنج هزار ساله)، کشوری دارای فرهنگ و عنعنات پسندیده، و بالاخره کشوری که امروز ازهرگوشه و کنارآن شقاوت ، خونریزی، بدبختی ، بی فرهنگی، رنج ، عذاب، و ده ها ناملایمات دیگرسرازیرمی شود.

کشوریکه درگذشته ها با وجود هیچ نوع پیشرفتی ازهردر ودیوار آن صدای  انسانیت، آدمیت، صفا و صمیمیت ، و در کل مردانگی و جوانمردی شنیده می شد و دارای چنان فرهنگ و رسومی بود که هر بیگانهء از آن لذت می برد.

ادامه خواندن افــغــانــســـتــان: کــشوری دارای تــمــدنــهــای اســلامــی و فـــرهــنــگی: حــکــیــم مـهــری

ســلــمــانی : نـــویــسنــده انـتــون پــاولــوویــچ چـــخــوف – بــرگـــردان از زبـــان روســی: هــارون یـــوســفــی

antowanآنتوان چخوف

صبح است.هنوز ساعت هفت نشده اما دکان کوچک ماکار کوزمیچ سلمانی باز است. صاحب دکان٬ جوانک بیست و سه ساله٬ باسر و روی نا شسته و کثیف و پیراهن و پتلون ساده٬ مشغول مرتب کردن دکان است. گر چه در واقع چیزی برای مرتب کردن وجود ندارد٬ با آنهم٬ از زوری که میزند٬ سر و صورت اش پُر از عرق است. اینجا را صافی میکند و آنجا را با انگشتانش میمالد. در گوشه دیگر٬ مادر کیکا را با امپلق خود از روی دیوار به زمین سرنگون میکند.

Haroun Josefi

دکانش تنگ و کوچک و کثیف است.به دیوار های چوبی نا هموارش چند پارچه تکهء فرسوده کوبیده شده. پارچه هاییکه آدم را به فکر پیراهن رنگ و رو رفته گادیران ها می اندازد.

بین دو پنجره تاریک و گریه آور٬ دروازه باریک و فرسوده و بالای آن زنگوله سبزِ زنگ زده ای دیده میشود که گاهگاه ٬ خود به خود و بدون هیچ دلیل خاصی تکان میخورد و جرنگ جرنگ بیمار گونه ای سر میدهد.

کافیست به آیینه ای که به یکی از دیوار ها آویخته شده ٬ نیم نگاهی بکنید تا قیافه تان به گونه ترحم انگیز٬ کج و کور شود. در برابر همین آیینه است که ریش مشتری ها را میتراشد و سر شان را اصلاح میکند.

ادامه خواندن ســلــمــانی : نـــویــسنــده انـتــون پــاولــوویــچ چـــخــوف – بــرگـــردان از زبـــان روســی: هــارون یـــوســفــی

شاد روان صـایــمــه مــقــصــودی : لیکونکی داود مقصودی

صایمه  مقصودی

چی پیداشوی تا ژړل خلکو خندا کړه

هسی مړ شه چی ته خاندې خلک ژاړي

دا شعر دهغه قبر په شناختي لیکل شوی چی دنن نه ٣٥ کاله پخوا دمرنجان دشهیدانو په غون‌‌‌‌‌‌‌ډی کی دد هیواد وا او دهنر دمینه وال لخوا خاوروته سپارل شویده.  هو، صایمه مقصودي یادوم.                                                  صایمه مقصودي د١٣٢٩لمریز کال دکابل ولایت دچاردهی دواصل اباد په کلې کی دیوی متوسطې روحاني او روښنفکره کورنۍ کی دنیا ته راغله ددی دخاپوړو ځآی هماغه دواصل اباد کلی وو. خو کله جی لږه بوټکۍ شوه ددینی زده کړو تر څنګ دمحجوبه هیروي په لمړنۍ ښوونځي کې لوست پیل کړ چی بیا دهماغی لیسی ددولسم تولګي نه فارغه شوه.     په کال ١٣٤١ کی دکابل پوهنتون دادبیاتو په پوهنځي کی په لوړو زده کړو پیل وکړ خو ‌‌‌‌‌‌ډیر زر دځینو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو له کبله لوړې زده کړی ناتمامه پآتی شوې.

ادامه خواندن شاد روان صـایــمــه مــقــصــودی : لیکونکی داود مقصودی

ا قوام پشتون و تاجک افغانستان اجداد مشترک دارند : دوکـتـور نـــوراحـــمــد خــالــدی

 دکتور  نور  احمد خالدیمقایسه ساختمان ژنیتیکی نفوس اقوام پشتون و تاجک افغانستان شباهت های بسیار زیاد میان آنها را نشان میدهد که دال بر میراث ژنیتیکی مشترک آنها میباشد. مطالعات بسیار دقیق اخیر احصاییوی بالای نمونه های ژنتیکی دی ان ای نفوس افغانستان (2012م) نشان میدهد که اقوام پشتون و تاجک افغانستان اقوام بومی این سرزمین را تشکیل میدهند. این نتیجه گیری با برداشت تاریخی که تاجکها را اولادهای اعراب زاده شده در خراسان، آسیای میانه و افغانستان امروزی میدانند مغایرت کامل دارد (مراجعه شود به معنی تاجیک در برهان قاطع چاپ سال 1601م و تجدید چاپ تهران ۱۳۳۰ هجری شمسی استاد محمد معین). این نتیجه همچنان میرساند که تیوری قبلی مبنی بر مهاجرت آریایها از شمال قفقاز به افغانستان امروزی و از آنجا به هندوستان نادَرست میباشد. بر اساس این مطالعات ژنیتیکی، اقوام پشتون و تاجک افغانستان از لحاظ ژنیتیک با نفوسهای اقوام شمال و غرب هند بسیار نزدیکتر اند تا اقوام، شرق میانه، شمال قفقاز، اروپا وایران امروزی. این مطالعات برعکس قضیه را ثابت میکند به این معنی که پروسه انتقال وراثت ژنیتیکی از هندوستان به افغانستان به اقوام پشتون و تاجک جریان داشته است.

ادامه خواندن ا قوام پشتون و تاجک افغانستان اجداد مشترک دارند : دوکـتـور نـــوراحـــمــد خــالــدی

تاریـخـچـــۀ مخـتصــرهنــر در افغــانســتان : دکتور پــروفـیـسور عنایت الله شهـرانی

 shahrani درتاریخ درخشان مملکت عزیزماهنرمندان زیادی حیات بسربرده وفعالیتهای چشمگیری درقسمت هنرهای نقاشی، هیکلتراشی، صنایع مستظرفه، صنایع دستی، معماری ومهندسی وغیره انجام داده اندکه کثرت وتعدد شواهدهنری شان باعث افتخارات مامی باشد. پیش ازآنکه موزیم ملی افغانستان غارت وتاراج گردد،نمایانگر وباعث اثبات نظرفوق میگردید، همچنان نمونه های نقاشی وصنایع دستی مردم هنرپیشۀ افغانستان سبب زیب بسیاری ازموزیمهای دنیا شده بود. آثارهنری که ازکشف استوپۀ بودا درتپۀ سردار بدست آمد، تاریخ هنرکشورمارا کهن تر وغنی ترجلوه میدهد.     این استوپه که درخلال حفریات سال1959 بواسطۀ باستانشناس ایتالوی صورت گرفت، بزرگترین ستوپۀ دورۀ بودایی افغانستان بشمارمیرود. درطلاتیپۀ ولایت جوزجان که ازشش قبربیش ازبیست ویکهزاراثر طلایی بدست آمد، نمایانگرقدرت هنری سه ونیم هزارسال قبل مارابیان میسازد.

ادامه خواندن تاریـخـچـــۀ مخـتصــرهنــر در افغــانســتان : دکتور پــروفـیـسور عنایت الله شهـرانی

درآمدی بر فلسفۀ سیاسی ابن خلدون : احــمــد ذکــی “مـوسـی”

احمد زکی  موسی  عبدالرحمن ابن خلدون سیاست‌مدار، جامعه‌شناس، انسان‌شناس، تاریخ‌نگار و فیلسوف مسلمان در سال های 732-808هـ می زیست، و این سال ها را می توان پایان درخشندگی تمدن اسلامی نامگذاری کرد. وی در چنین زمانی کتابی بنام (مقدمه) را نوشت و این کتاب عصارۀ تفکرات و تاملات طولانی وی در زمینۀ فلسفۀ تاریخ و سیاست است، و با نوشتن این کتاب علم جامعه شناسی را پایه گذاری کرد. ابن خلدون پیشتر ازهمگان به تحلیل طبیعت بشری و سببیت تاریخ پرداخت و اسباب قیام و فروپاشی دولت ها را مورد بحث قرار داد. یکی از بزرگترین فیلسوفان معاصر بنام ارنولد توینبی در باره کتاب (مقدمه) می گوید:«صاحب این کتاب فلسفۀ تاریخ را تصور و طراحی کرد که بدون تردید بزرگترین کاری از نوع خود است که عقل بشری به آن دست یافته است و در پیشنهاد کردن نظریه‌هاى جامعه ‌شناسانه و پژوهش‌هاى تاریخى فراتر از عصر خویش حرکت کرده است».                                                               قیام وفروپاشی دولت ها از منظر ابن خلدون

ادامه خواندن درآمدی بر فلسفۀ سیاسی ابن خلدون : احــمــد ذکــی “مـوسـی”

وزارت معارف: ما با هیأت حقیقت یاب همکاری کردیم خبر ها – افغانستان : نوشته تمیم حمید

وزارت معارف می‌گوید که در تهیۀ گزارش مکتب های خیالی و روشن ساختن وجود فساد اداری در زمان فاروق وردک در این وزارت با هیأت حقیقت یاب همکاری کرده است. این وزارت از تلاش‌ها برای از میان برداشتن کاستی‌هایی سخن می‌گوید که در این گزارش به آنها پرداخته شده‌ است.  مکتب‌ها، آموزگاران و دانش آموزان خیالی، حیف و میل پیمان‌ها در وزارت معارف، دادن بورسیه‌ها به افراد دل‌خواه، حضور افراد غیر حرفه‌ای در همایش‌ها، راه‌اندازی دوره‌های آموزشی خیالی در ولایت‌ها و به کرایه گرفتن مکان‌ها برای مکاتب از یافته‌های هیأتی است که در ماه اسد امسال از سوی رئیس جمهور برای بررسی‌های بیشتر در این باره تعیین شدند.

ادامه خواندن وزارت معارف: ما با هیأت حقیقت یاب همکاری کردیم خبر ها – افغانستان : نوشته تمیم حمید

Persians, not the Aryan race – فارس ها، نژاد آریایی ندارند : محقق شهریار صیامی

نقشه  فار سنقشه مدیترانه

به گزارش تلویزیون بی بی سی که اخیر به نشر رسید مشعر است که گروهی از محققین جنتیک Genetic در پوهنتون پورت موس Poort Moos University انگلیس، به سرپرستی یک محقق ایرانی به نتایج جالبی درباره نژاد ایرانیان امروزی (فارس ها) رسیده‌اند. این گروه معتقدند اکثر مردم بر خلاف آنچه تصور می شود، نژاد آریایی ندارند بلکه به نژادی تعلق دارند که حدود ده هزار سال پیش ساکن آندریار بوده‌اند. این تحقیقات که قسمتی از تحقیقات جهانی ژنتیک است به سرپرستی دکتر مازیار اشرفیان بناب سالها پیش در پوهنتون کمبریج شروع شده و درپوهنتون پورت موس به نتیجه رسیده است.
شهریار صیامی گفتگویی با سرپرست این گروه تحقیقاتی کرده است.لینک مدیافایر Media Fire

سرحدات طبیعی باستان شناسی افغانستان

نام باستانی افغانستان آریانا مردم آنرا آرین یا ایرن نژاد آنرا آریائی میگویند. آریانا سرزمین بود که دارای هشت ولایت بود که این ولایتها شامل آرﯾﺎ، درﻧﮕﯿﺎﻧﺎ، اراﮐﻮزﯾﺎ، ﮔﺪروزﯾﺎ، ﮔﻨﺪﻫﺎرا، ﺗﺨﺎر، ﺑﺎﺧﺘﺮﯾﺎﻧﻪ و ﺳﻐﺪﯾﺎﻧﻪ بود. تاریخ دانان و ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن حدود جفرافیای یک قوم یا ملت را ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻗﺮاﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎي ادوات ﺳﻨﮕﯽ ، ﺗﯿﮑﺮي ، اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ و ﻓﻠﺰي ﻣﯿﺎن ﯾﮏ دﯾﮕﺮ هکذا ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ مشترک ، ﺗﻤﺪن واﺣﺪ را مورد پذیرش قرار داده اند. بدین ملحوظ سرحدات طیبعی بیولوژیکی با شواهد فوق در محلات ذیل قابل مطالعه است . ﺳﻐﺪ، ﺳﺮدرﯾﺎ (بدخشان تخار) ، ﺑﺎﺧﺘﺮ ( ﺑﻠﺦ) ، ﭘﺎرﭘﺎﻣﯿﺰاد ( ﮐﺎﺑﻞ ) اراﮐﻮزي ( ارﻏﻨﺪاب ) ﮔﻨﺪﻫﺎرا (ﻗﻨﺪﻫﺎر) ﺳﯿﺴﺘﺎن (بلوچستان) و ﻣﺮو (از شبرغان الی بادغیس به شمول ده نو)، ( ﭘﻨﺠﺪه ) ﺳﻨﺪ، ﻫﯿﺮﻣﻨﺪ، ﭘﻨﺠﺎب و ﮐﺎﺷﺎن دراﯾﺮان امروزی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

 نوت:  محقیقین افغانستان چون شاد روان احمد علی کهزاد و شادروان میرغلام محمد غبارسالها قبل این حقایق را در کتب شان درج نموده اند. کسانیکه  از واقعیت  تاریخی  مطلع  نیستند به  کتب مورخین  افغانستان  واسناد  تاریخی و  تحقیقاتی که  به سرپرستی یک محقق ایرانی در انگلستان  انجام  گردیده  است  مراجعه  نمایند.
برگرفته  شده  از پست  جناب حلیم تنویر

(بعد از وفات تربت ما در زمین مجوی در سینه های مردم عارف مزار ماست) در بار شناخت مـیـرزا عبــدالــقــادر بــیــدل: امــان مــعــاشــر

MirzaA.QaderBidel« ميرزا ابوالقاسم ترمذي »که از سلاله های امام  امان معاشر“ترمذی” استاد مولانا جلال الدین محمد “بلخی” است و صاحب همتي والا در علوم رياضي و نجوم داشت براي طفل نورسيده عبدالقادر فرزند عبدالخالق آينده درخشاني را پيشگويي نموده ارتباط میرزا عبدالقادر “بیدل” به خاندان تورکی چغتایی اوزبیکی را آشکار نمود.  تاریخ نویسان نویشته است ابوالمعانی میرزا عبدالقادر “بیدل” فرزند عبدالخالق از قوم برلاس (اوزبیک)است . در سال 1054 در اعظم آباد پتنه هند تولد یافته و نصبآ ارتباط مستقیم به امیر تیمور گورگانی دارد، و از اقارب امپراطوران سمر قندی یا بابریان به شمار میرفته است و یکی از دلایلی که وی را میرزا گویند ، اصلآ از بقای کلیمه امیر زاده گان تورکان واز خاندان بابر شاه پادشاه میباشند.

ادامه خواندن (بعد از وفات تربت ما در زمین مجوی در سینه های مردم عارف مزار ماست) در بار شناخت مـیـرزا عبــدالــقــادر بــیــدل: امــان مــعــاشــر

گفت وگوی شاه امان الله که تا کنون نخوانده اید. ( درد دل شاه و ملکه افغان ) ارسالی تور اچکزی

امان الله وخانمش این مصاحبه در کشتی (مولتان) توسط یک ژورنالیست آلمانی انجام شده است. این کشتی باید شاه امان الله را به تبعید بدرقه میکرد.

درین مصاحبه پاسخ های ازجانب ملکه ثریا نیز آمده است.

” اگر درد و الم شوهرم را بزرگ نسازم؛ من این سقوط را پذیرایی می کنم که بالاخره به من دوباره آزادی را اعطا نمود. کسی نمی تواند تصور کند که من در افغانستان چه را تحمل می کردم. پدرم رهبر یک قوم سرحدی افغانی بود؛ مادرم یک سوریه ی است و من در دمشق بزرگ شده ام. هنگامی که من از یک فضای روشنفکری دمشق به کابل آمدم، نمی توانستم خود را با شرایط افغانستان وفق بدهم. افغانستان یک کشورخشن و غیر دوستانه است و شهروندان اش با خشونت بی سابقه همراه اند. فقط عشق من به شوهرم و خاطرات فراموش نشدنی و شادِ دوران جوانی ام مرا کمک کردند تا ضربات سرنوشت را تحمل کنم”

شاه امان الله می گوید:

ادامه خواندن گفت وگوی شاه امان الله که تا کنون نخوانده اید. ( درد دل شاه و ملکه افغان ) ارسالی تور اچکزی

اسلام دين ترور نيست! تتبع ونگـارش : الحاج امــیـن الـدیــن» سعـیـدی – سعید افـغــانی« مدیـــر مطـالعات سـتراتیژیک افغان و مسؤل مرکز کلتوری دحـــــق لاره-جرمنی

  امین الدین سعید افغانی اګر ارشادات قرآني، وهدايات ودساتير پيامبر بزرګ وار اسلام حضرت محمد صلۍ الله عليه وسلم بطور دقيق ، همه جانبه ، بيطرفانه ومنصفانه مورد تحليل وارزيابي قرار گيرد، بوضاحت تام در خواهيم يافت كه دين اسلام دين صلح ودين رحمت بوده، ودر هيچ زماني دين تروريست نبوده ونخواهد بود.

پيامبر محمد صلۍ الله عليه وسلم براۍ ګسترش صلح، آرامش ورحمت مبعوث ګرديده است. طبيعتا ديني كه اساس آن رحمت باشد، پيامبر آن نيز بايد پيام آور رحمت وصلح باشد. (وما ارسلناك اِ لا رحمة للعالمين ) ( انبيا ء : ١٠٧ ) ( وما  تورا جــزء مايه رحمت براي جهانيان نفرستاديم ) .
همچنان پيامبر اسلام محمد صلی اله علیه وسلم  در اين مورد مي فرمايد : (
وأنا نبي الرحمة )( ترمذي ،٢٠٦)
و(
انما انا رحمة مهداة ) ( ابن كثير : ٣ / ٢٢١ ) .

در روايات اسلامي آمده است بعد از اينكه مسلمانان به فتح عظيم – فتح مكه – نايل ګرديدند . و مسلمانان جوقه جوقه وارد شهر مكه ميګرديدند يكي از صحابه كرام ( سعد بن عباده) كه بيرق فتح را بدست داشت شعار ميداد : ( اليوم يوم الملحمة … ، ) ( امروز روز شفقت و بخشش است ) .
همچنان در تاريخ اسلام آمده است : كه صحابه كرام بعد از همه تجاوزات و اهانت هاي كه مشركان مكه عليه پيامبر صلي الله عليه وسلم واصحابش، روا داشتند.

ادامه خواندن اسلام دين ترور نيست! تتبع ونگـارش : الحاج امــیـن الـدیــن» سعـیـدی – سعید افـغــانی« مدیـــر مطـالعات سـتراتیژیک افغان و مسؤل مرکز کلتوری دحـــــق لاره-جرمنی

حادثه خونین پاریس : نوشته اسعمیل فروغی

اسماعیل  فروغی من از حوادث خونین پاریس همانقدر غمگینم که از انفجارات هولناک هفته ی پیش در بیروت و قتل عامهای تقریبن همه روزه در کشور خودم ، سوریه ، عراق ، یمن ، لیبیا و کشورهای اسلامی دیگر . ایکاش دول و مردم جهان کم از کم در یکی از قتل عامهای رخداده در کشورما ( مثلأ بازار شهراورگون پکتیکا یا قتل عامهای رخداده در سوریه یا عراق ) هم همینگونه واکنش نشان میدادند . که نداده اند ! بخاطر قربانیان ترور وحشتناک پاریس بسیار اندوهگینم ؛ اما نمیتوانم از گفتن و نوشتن این دو گپ دلم خودداری کنم : گپ اول اینکه

ادامه خواندن حادثه خونین پاریس : نوشته اسعمیل فروغی

سقوط شهر کندز بدست طالبان : اسمعیل فروغی

 اسماعیل  فروغی هرچند موقتی هم بود ! بی تردید مهر تأیید و تأکید بر بی کفایتی و بیکاره گی حکومتداران کابل کوبید.

اینکه سقوط یک شهر توسط طالبان، داعشیان و یا مجاهدان چه مصایبی ببار آورده؛ فاتحان سرمست گروههای مختلف اسلامی کدام فجایع و جنایات را پس از فتح شهری مرتکب میشوند؛ همه میدانیم. (در تمام زمانه ها، چور و چپاول، تجاوز به ناموس مردم و کشتار بیرحمانه اولین تحایف این فاتحان سرمست بوده است) و اینکه عوامل سقوط کندز کدامها هستند مورد بحث من نیست. آنچه من میخواهم درین نگارش کوتاه بیاورم اینست که:

ادامه خواندن سقوط شهر کندز بدست طالبان : اسمعیل فروغی

جاودانگی آخرین پرچمدار مشروطیت : میرعبدالواحد سادات

میرعبدالواحد سادات.  مرگ صاحبدل جهانی را دلیل کلفت استAAahang6محمد آصف آهنگ

شمع اگر خاموش گردد داغ محفل میشود

نمیدانم چگونه توضیح نمایم ، وفات زنده یاد آصف آهنگ مرا سخت مغموم ساخت و نوعی افسردگی بر ذهن و روان من مستولی گردید ، صادقانه اعتراف مینمایم که احوال سرگردان « قبیله یی » روشنفکر و منور افغان که من از ذمره یی آنان می باشم ، شاید اندوه درونی مرا بازتاب میدهد .

ادامه خواندن جاودانگی آخرین پرچمدار مشروطیت : میرعبدالواحد سادات

صدها معتاد، خطر جدی برای فامیل‌ها/ توزیع‌کنندگان مواد مخدر در تبانی اعلان‌ناشده با پولیس : نوشته -سید اصغر اشراق

مواد مخدره

در میان ازدحام و تجمع هراس‌انگیز و رنج‌آور معتادان، دختر جوانِ 16 یا 17 ساله توجه عابران را به خود جلب کرده است که با گریه و داد و فریاد از معتادان مرد، تقاضای مواد دارد. یکی فاحشه می‌خواندنش، دیگری از وی پول می‌خواهد و عابری هم از دور 10 افغانی برایش کمک پیش‌کش می‌کند. اما دختر همچنان جیغ می‌زند و مواد می‌خواهد، نه ده افغانی دردش را دوا می‌کند و نه هم الفاظ زشت و رکیکی چون: «فاحشه» به گوشش می‌رود. او معتاد است و این دردی است همیشگی در گوشه‌یی از پایتخت که مسوولان‌اش، غرق در حکومت‌داری خوب استند! و وزارت مبارزه با مواد مخدر و سایر نهادهای مسوولش، با بی‌مسوولیتی تمام از کنار این معضل خطرناک و تباه‌کننده می‌گذرند.

ادامه خواندن صدها معتاد، خطر جدی برای فامیل‌ها/ توزیع‌کنندگان مواد مخدر در تبانی اعلان‌ناشده با پولیس : نوشته -سید اصغر اشراق

بازتاب هویت ملی بر زندگی افغانها : نوشته ء : میر عنایت الله سادات


enayatsadatانسانها همانطوریکه ذریعۀ هویت فردی خود ، شناسایی میشوند ، بوسیلۀ هویت های جمعی نیز مشخص میگردند. هویت های جمعی در طول تاریخ بشری به انواع متفاوت و مختلف بمیان آمده اند و انسانهای ساکن در اطراف و اکناف جهان ، خودرا وابسته به یکی از این هویت ها ، پنداشته اند .                                                            
 هرهویت جمعی خودرا بوسیلۀ یک سلسله مشخصات ، از هویت جمعیت های دیگر متمایز میسازد . همۀ این هویت های ظهور یافته در طول تاریخ ، نتوانسته اند که بطور یکسان و برای همیش پا برجا بمانند.  شماری از آنها که توان سازگاری با روند تکامل جوامع بشری را نداشتند و جبرا” درتحت عوامل نوظهور ، از میان رفتند . از زمرۀ هویت های جمعی که تا هنوزبطور کامل منحل نشده اند ، مطرح ترین همۀ آنها ، هویت های قومی ، نژادی ، مذهبی و سرانجام متعلق شدن انسانها به «هویت ملی» شان میباشد .

ادامه خواندن بازتاب هویت ملی بر زندگی افغانها : نوشته ء : میر عنایت الله سادات

بــا یک ســیلی چنــد روی افـــگار میشــود : نوشته ء : دکتور اکبر همت فاریابی ( مطالعین محترم این مقاله را با مقاله بنام هویت ملی مقایسه نمائید)


hemat-faryabi همت فاریابی بغــاوت در برابــر قــانون, اضــافه خــواهی و زورگــویی چپــاولگــران قــدرت ســیاسی خطــرات جبــران ناپــذیر در تمــامیت ارضی کشــور خــواهد داشت ٬ 
با این نوشته کوتاه خود قصد ندارم که خدا ناخواسته به قوم شریف افغان بی احترامی بکنم, چونکه همه اقوام افغانستان گل های رنگارنگ همان قالین هستند که ما روی آن میگردیم و مجبور هستیم که با پذیرش هویت همدیگر زندگی باهمی داشته باشیم و همچنان درحالیکه بهترین دوستان من از دوره های مختلف تحصیلی از قوم افغان هستند که امروز هر کدام ایشان به مناصب مختلف اعم از وزیر, معین و سفرآی مملکت قرار گرفته اند و دوستی ما هیچگاهی خدشه دار نشده است. اما مخاطب سخنان من آن عده حلقات فاشیستی اند که سرکوبی و اضمحلال اقوام غیرافغان را به مشی سیاسی خود تبدیل نموده اند که خلق عادی قوم افغان را نیز در بیش از یک قرن اخیر به گروگان گرفته اند و بدترین مجازات سیاست فاشیستی قشر به اصطلاح پیشرو خود را تجربه میکنند. اگر یک لحظه وضعیت اجتماعی خلق عادی قوم حاکم را با خلق عادی اقوام محکوم مقایسه کنیم, مدعای ما روشن میگردد.

ادامه خواندن بــا یک ســیلی چنــد روی افـــگار میشــود : نوشته ء : دکتور اکبر همت فاریابی ( مطالعین محترم این مقاله را با مقاله بنام هویت ملی مقایسه نمائید)

جهــان عرب دیگرگون میشود٬ غرب و حمایت از رژیمهای خودکامه عربی : نوشته ء – م- اسماعیل فروغی

اسماعیل  فروغی   حامد کرزی  آمد  رویداد های اخیر در کشور های عربی ، جهان عرب را  وارد مرحله ی نوینی از تاریخ خویش گردانیده است ـــ مرحله ییکه به گمان اغلب ،  غرب  پیشبین آن نبوده   و هما نگونه که برخی از  تحلیلگران گفته اند :  دگرگونی های اخیر ، همه غربیان بخصوص آمریکاییان را  حتا غافلگیر و شوکه کرده است .  بدون شک غرب و قبل ازهمه امریکا ییان میکوشند تا از وضعیت موجود نیز سود برده  ، هرچه  زودتر  بر اوضاع تسلط پیدا نمایند ؛ اما سرعت حوادث و رخداد ها تا هنوز این مهلت را به آنان نداده است .  ملتهای عرب و مسلمان ، بخصوص جوانان بیدار و بی تعصب عرب که جفای حکومات مستبد و مزدور خویش را با تمام وجود درک  نموده اند ؛ دیگر نمیخواهند زیر بار استبداد سلاطین ، امیران  و شیوخ عیا ش بروند .                                                  

ادامه خواندن جهــان عرب دیگرگون میشود٬ غرب و حمایت از رژیمهای خودکامه عربی : نوشته ء – م- اسماعیل فروغی