نظر کـــوتــــاه بــــکـــتاب هــنرمـــندان تـــاریخ ســــاز تـــیــاتـــر – تالــیـف : مــــاریـــا دارو : م – اســـــــحـــاق ثــــــــنا – از ونـــکــــــوور کانـــــادا

 unnamedکتاب  هنرمندان تاریخ ساز تیاتر افغانستان  در این  تازگی  ها توسط  نویســنده  گرامی  بانو ماریا دارو  تالیف  و چاپ شده ُ یک  جلد از این  کتاب  توسط  بانوی  سخنور همراه  با یک  جلد کتاب دیگر این نویسنده بنام « چهره  های  جاودان » بدســتــم رسید تا حال هر دو جلد کتابهای  یاد شده را بار بار خواندم در این  نوشته کوتاه سخنی  درباره بانو ماریا  دارو داشته و بعداٌ آنچه درباره کتاب » هنرمندان  تاریخ ساز  تیاتر دارم با شما درمیان  میگذارم.

بانو ماریا  دارو در رسانه های داخل  کشور و رسانه  های  برونمرزی  و نشرات چاپی  نام آشناست. وی  سالهاست  قلم  میزند و مینویسد و در نوشته  های  خود آگاهی مفید و ارزنده را به خوانندگان خود پیشکش میکند. او بی هراس مینویسد و درد و رنج مردم خود را در لابلای  نوشته هایش  انعکاس میدهد و هیچگاهی هم در برابر مردمان زور و زر سرخم نکرده  استُ  شجاع و دلیر است  زهی  به همت  و شجاعت  او.

ادامه خواندن نظر کـــوتــــاه بــــکـــتاب هــنرمـــندان تـــاریخ ســــاز تـــیــاتـــر – تالــیـف : مــــاریـــا دارو : م – اســـــــحـــاق ثــــــــنا – از ونـــکــــــوور کانـــــادا

مصا حبه با خانم ماریا دارو – نویسنده چیره دست کشور مصاحبه از : نذیر ظفر

ماریا  و ظفر

خواندن هر کتاب بدون داشتن سواد نا ممکن است ؛ مگر نوشتن کتاب با داشتن سواد و بینش مشکل تر از آنست که خواننده تصور میکند .

برای اینکه از مشکلات نگارشی یک نویسنده آگاه شویم ، آنهم یک خانم نویسنده افغان ( ماریا جان دارو) در زنده گی مها جرت ؛ من

چاپ دو اثر تازه این نویسنده را که اخیرا اقبال چاپ حاصل نموده ؛ بهانه قرار داده و با ایشان گفتشنودی تر تیب نموده ام که شما عزیزان را به خوانش این مصاحبه فرا میخوانم :

1 – پرسش : کدام اصول باید در نگارش یک کتاب مد نظر گرفته شود؟

ادامه خواندن مصا حبه با خانم ماریا دارو – نویسنده چیره دست کشور مصاحبه از : نذیر ظفر

قسمت دوم : دنباله معرفی کتاب « هنرمندان تاریخ ساز تیاتر» در شماره ۹۶۷ جریده وزین امید بتاریخ ۱۹ فبوری ۲۰۱۴ از قلم پوهاند دکتور لطیفی در بخش نظری به نشرات تازه جریده امیدچنین به نشر رسید. نام نکتاب هنرمندان تاریخ ساز تیاتر «بخش دوم»

فوتو برای  نشر  در  مضمون  امید نام کتاب  هنرمندان  تاریخ ساز تیاتر «بخش  دوم»  

مولف  : ماریا  دارو 

این  ابرها که  مینگرم  اسمان  کیست ؟  
اندر ورای  ابر نهان اختران کیست؟ 

این  دود های  تیره که  ر باغ شد بلند  
از شاخسار سوخته و آشیان کیست؟

چون انکه از هلاکو و چنگیز گذشته است  
 گوید زمانه باز  که اکنون زمان کیست؟

دشمن  اگر قویست  ُ نگهبان  قویتر است
 میدانم  اینقدر که خدا پاسبان کیست ؟

(شاروان عبدالرحمن  پژواک)

 در سلسله گلچینی  از ذکر زندگینامه ها و دست اورد های  هنرمندان ُ نویسندگانو درامه  نویسان که در واقعیت تمثیل گران و روشنگران نشیب  وفراز دردهای کهن وزخمهای نوین اجتماع را درهم کوبیدهُ ولی پر طاقت وسربلند  ملت باشهامت افغانستان میباشدُ کتاب  ارزشمند  وپر محتوای  پژوهشگر عزیز  بانو ماریا دارو  راددرصحفه ء «۱۳۷» آن میکشایُم ُ تصویر و زندگینامه شخصیت  نخبه  و شهیر وطن ُ نویسنده و شاعر در هردو زبان  فارسی  دری  و پشتو ُ دپلومات ورزیده  وآزموده و مبارز سخن و قلم مرحوم استاد عبدالرحمن  پژواک  جلب  نظر میکند.من گوشه وشمه یی از  احساسات  وطن خواهی ُ داغ هجرت و دردهای  غربت اورا  در چند مصرع از یک قطعه شعرش  که در آغاز این  نوشته  به شما مطالعین گرامی جریده  وزین  امید تذکر دادمُ منعکس می یابم.  

ادامه خواندن قسمت دوم : دنباله معرفی کتاب « هنرمندان تاریخ ساز تیاتر» در شماره ۹۶۷ جریده وزین امید بتاریخ ۱۹ فبوری ۲۰۱۴ از قلم پوهاند دکتور لطیفی در بخش نظری به نشرات تازه جریده امیدچنین به نشر رسید. نام نکتاب هنرمندان تاریخ ساز تیاتر «بخش دوم»

هفته نامه امـــــیـــد شـــماره ۹۶۶ در بخش نظری به نشرات تازهُ از قلم جناب پروفیسور ُداکتر عبدالواسع لطیفی مطالب خیلی جالب در باره نشرکتاب جدیدی بنام هنرمندان تاریخ ساز تیاتر چنین تحریر گردیده است. عــــنــوان کـــتــاب: هنرمندان تاریخ ساز تیاتر افغانستان – مـــولـــــف : بـــانــــو مــــاریـــا دارو

 فوتو برای  نشر  در  مضمون  امید بیا باهم به عصر خویش  برگردیم – بیا با لحظه های داغ تاریخ  همسفر گردیم

تو نام قهرمانان را اگر پرسی ُ بجز چند تا نمیدانم 

درون  رده  های  داغ تاریخ هزاران  قهرمان بوده ُکه بی نام  و نشان مرده

کتاب  تازه  چاپ شدهء بانوی  نویسنده ُ پژوهشگر و دوستدار فرهنگ  و هنر وطن ُ بانو ماریا دارو را که چند هفتهء گذشته از دست  دوست  عالم و هنرمندم  استاد داکتر  عنایت الله  شهرانی بدستم رسید بخاطری بااین جمله شعر از خانم  نجیبه  آرش نشره  شده  در صفحه ء« ۴۰۴» آغاز کردمُ  که کوشش بر همت خستگی ناپذیری ماریا دارو نیز در همین راستا شناسایی و به نمایش گذاشتن  نخبگان و قهرمانان هنر وادبیات وطن تحریر یافته ُ و تازه  در  ۴۱۱ صفحه با تصاویر یادگاری از زندگینامه های درخشان هنرمندان و درامه نویسان و رژسوران وسناریو نویسانُ توسط موسسه« پیچ  ون پرینگینت  »  page One printing  با ویراستاری استاد شهرانی در کانادا به چاپ رسیده است. 

ادامه خواندن هفته نامه امـــــیـــد شـــماره ۹۶۶ در بخش نظری به نشرات تازهُ از قلم جناب پروفیسور ُداکتر عبدالواسع لطیفی مطالب خیلی جالب در باره نشرکتاب جدیدی بنام هنرمندان تاریخ ساز تیاتر چنین تحریر گردیده است. عــــنــوان کـــتــاب: هنرمندان تاریخ ساز تیاتر افغانستان – مـــولـــــف : بـــانــــو مــــاریـــا دارو

پادشاهی کیومرث سی سال بود : ترجمه از شاپور احمدی – اصفهان ایران

شاپور  احمدی
شاپور احمدی

سخنی در باب کتاب چهر ه های جاودان : اثر ماریا دارو

 Jawedan Book Cover   چهره های  جاودان  کتابیست  که  در طی  چهار سال  تحت  تحریر قرار داشت  و اکنون  زیر  چاپ  رفته  است.

  این  کتاب  از  چگونگی  مطبوعات  کشور از سده های  قبل  تا امروز  ُ جریان  نشرات  اخبار و جراید  و برکاست امور  رسانوی  را مورد بحث  قرار داده  است.

فرهنگ  وادبیات  در وطن  ما ریشه  عمیق  دارد و فرهنگیان بخاطر پخش و نشر مطالب ادبی  ُ سیاسی  و تاریخی  بنابر تمام  موانع  ومشکلات  و سانسور های  حکومات برای  پر بهار ساختن  فرهنگ  کشور  دست  بقلم بردند و آثار ماندگار از خویش  بر جاگذاشتند.

فرهنگ  کلام  زیبایست  که یک  کشور را در سطح  جهان بنمایش  میگذارد خواه  از طرطق  یک  اثر ادبی  ُ  یک  نمایشنامه  هنری  ُ یک  تابلو نقاشی  و یا سروده  های بکر شعری  باشد و یا از طریق  نشر برنامه رسانوی .  هر یک  این  آثار تاریخ  گذشته را جاودانه  میسازد.

جاودانگی  فرهنگ  افغانستان  در گزشته  های  دور از بلخ  تا کابل  ُاز غزنه  تا هری  ُ از زابل تا بدخشت‌ ُ خلاصه  از شمال  تا جنوب و از شرق  تاغرب  کشور  فرهنگیان  عزیز  وطن  آثار شان را افریدند و از  قیودات  و سانسور های  حکومتی  فرزانه سر بلند  کردند.

هرگاه  خواسته باشیم  از هریک  شاعرانُ معمارانُ نمایش نامه  نویسانُ فیلم سازان  و برنامه  پردازان  ذکر خیر نماییم باید زندگینامه  آنرا هارا مرور  نموده  از زحمات  شان در پربار ساختن  فرهنگ  غنی که  اکنون باعث  مباحات  ماست ُ یاد آوری  بنماییم. 

روی  همین  دلیل  کتاب چهره  های  جاودان یاد از هنر آفرینان مینماید.

وطن  عزیز ما  دارای  تاریخ  کهن  فرهنگی  در خطه  آسیا بوده  که نمیتوانیم  هرک  آنان را بصورت  مفصل  به  معرفی  بگیریم زیرا در این سرزمین  دانشمندان بزرگ ُ ادبای  نامی  هنرمندان  وصنعت گران با استعدادی  ظهور کرده  اند که بصورت  نمونه  مشت  نمونه  خروار بصورت گلچین  و فشرده از هر گلشن  گلی را بر چیده  و بمعرفی  گرفته  ام.

در این  مجموعه  کوشش  شده  است  که  از روی  انساد و شواهد تاریخی بمعرفی  بزرگان  شعر وادب  ُ موسیقی  و نویسندگان ُ از هر بخش  هنر های  زیبا  بصورت  نمونه  چند شخصیت  سرسناس ُ موسیقی  دان  بینظیر ُ نقاش چیره  دست ُ تاریخ  نویس  واقعیت گرا وغیره  معرفی  گردد.

 کتاب  چهره  های  جاودان ُ در جاودانه  ساختن  هنرمندان  و بزرگان شعر وادب  و صورتگران  کار  عظیمی  را انجام داده  است.

دوستان  که به  هنرهای  زیبا علاقمند میباشند ُ عنقریب  این  مجموعه  زیبا  بدسترس شان  قرار خواهند  گرفت.

هـنـــرمـــنــدان تـــاریـــــخ ســـاز تـــیــاتــــر

 1459879_564370573629937_187280411_n

هنرمندان تاریخ ساز تیاتر افغانستان ُ نام  کتابیست  که  تازه  از قلم  ماریا  دارو  به  اتمام  رسیده  و تحت  طبع  قرار  دارد و عنقریب   سترس  علاقمندان  تیاتر میرسد.

این  کتاب تاریخ  ممکمل  پیدایش  اولین  تیاتر و اولین  نمایش  نامه  نویس  ُ اکتور  و اکتوریست  را در افغانستان  به شما  معرفی  میدارد. 

هنرمندان  تاریخ  ساز  تیاتر نام با مسمایست  که  روی  اسناد وشواهد  بر رشته  تحریر  درآمده و
گفتنی  های  هنرمندان از  قول  خودشان ویا  برویت  انساد  و شواهد موجه  دربابت  تشکیل  این  خانه  هنری   ثبت  گردیده  است.

این کتاب  در طی بیشتر  از  چهار صد  صفحه  با نشر  فوتو ی هنرمندان    و تاریخ  تاسیس  تیاتر ُ رادیو  و تلویزیون ُ موسسه تولیدی  افغانفیلم  و سایر نشرات  اخباری  ُ درمدت چهار سال  تحریر  گردیده  است  ُ شما را به  معلومات  دست  اول  رسانه  های  جمعی  افغانستان  یاری  میرساند. Theater Artists Book Cover 2 copy

همه  میدانند  در کشور  ما تا چند سده قبل  از تیاتر  ریالیزم  اثری  نبودُ  مولف  تلاش  نموده  است  تا  اولین  اکتورست با گفتنی  های  هنرمندان و  شواهد عینی  ثبت  کتاب  نماید تا بدانیم  که نقش  زنان  را چه  کسانی  در تیاتر  بازی  کرده  اند و همچنان اولین  بانوی  که  در تیاتر  رو آورد و سنت  دیرین  را شکست  کی  بوده  است.

 این  مجموعه  هنری  برای  نسل  ایند منحیث  خوبترین  ماخذ تحویل  داده  میشود. کسانیکه  به  فرهنگ  کشور علاقمند  میباشند مطالعه  این  کتاب  فراموش  نه نمایند.

 

شـــگــوفــــانــی هــنــر در عــهــد تــیــموریـان هــــرات : تالیف داکتر عنایت الله شهرانی

به پاسخ محبتهای بی پایان استاد کهزاد گرامی ! … نــــگارنده : مــــــــــاریـــــــا دارو

 

imagesبتاریخ  هفتم  ما جون  (2013 )  دیباچه  اشعار زیبا  تحت  عنوان « من  وسروده  هایم  » از طریق  استاد هدف به  ادرسم  مواصلت نمود  که با خط  و امضای  استاد  کهزاد بنام  بنده  با محبت  بی  پایان  تقدیم  گردیده بود.

با گشود  این  دیباچه ء اشعار  پر فروغ  استاد  محمد یوسف  کهزاد چشمانم برق  زد ُ شاعر  گرامی  وطنم  که  درد  از دردهایش  را  با زبان  لطیف  شعر  بیان  کرده  استُ  شبنم  مژگان  به  سینه ریختم.

این  بزرگمرد  ادیب  ُ نقاش  چیره  دست ُ  درامه  نویس  ممتاز در ساحه  هنر های  زیبا  افغانستان  خدمات  بس  بزرگ  انجام داده است ُ مدت  طولانی  در غنی  سازی  هنر های  زیبا  گامهای  استواری  برداشته   است . احساس  وطن پرستان  و مویه  کردن  بخاطر  بخاک  وخون  کشیدن  وطن  و جوانان وطن از  میان  اشعار درد  ناکش  هویداست  که  خواندن  آن  مو در بدن راست  میدارد و با زبان  گویای  غزل  از بی  توجهی  ها ضعف  تدابیر  هموطنانش  بخاطر  وحدت و  استحکام  روابط  انسان دوستانه وطندرانش  ناله  سر میدهد.

ادامه خواندن به پاسخ محبتهای بی پایان استاد کهزاد گرامی ! … نــــگارنده : مــــــــــاریـــــــا دارو

لي بو (762-701) از شاعران سرزمين چين است. او عضو گروهي از فرزانگان چين بود بنام «هشت جاودانه‌ي پياله‌ي باده» و از ديرباز با دو فو، يكي از دو شاعر بزرگ در تاريخ ادبيات چين به شمار مي‌آيد.

شعر بي‌قهرمان: شاپور احمدی

ويرايش تازه

شعر بي‌قهرمان

آنا آخماتوا

Анна Андреевна Горенко

(1889-1966)

چنين تلخي در هر واژه‌،

چنين اندوهي در عشقت،

آيا چكه‌اي خون نيست

لك انداخته بر شكوفه‌ي گونه‌ات؟
?

--Akhmatova-Poem_Without.pdf –Akhmatova-Poem_Without.pdf
7311K   View   Download

افغانستان تخته خیز استعمار: امان معاشر

      در واخر کتابهای متعدد از قلمزن توانا معاصر کشور ما محترم خلیل حیقی در شهر ونکوور کانادا  به شیلف های مغازه های افغانی به چشم میخورد.یکی ازین کتابها” افغانستان تخته خیز استعمار” است که با صحافت زیبا در پشت کتاب رسم یک عقاب با انگشتان نویسنده رسم شده  است که نقشه افغانستان را در چنگال خود گرفته است. کتاب در 140صفحه با 14عنوان مقاله های علمی،تحلیلی و تاریخی: (تجارت افیون ، فرستادگان ونمایندگان دینی ومذهبی استعمار ، حاجی پیرکرم شاه کی بود؟،امریکا واستعمارقانون گزاری ، هدف امریکا درتخریب وترمیم اردوی افغانستان ، استعمار واپرچیوتونیستها ،حقوق بشریا افزار جدید استعمار، دشمن آفرینی یا مبارزه علیه تروریسم ،استعمال بم های شیمیایی ومازاد اتومی وانتشار آن درماحول ما ، نشست بن و واقعیت های ماقبل آن، قوای اشغالگرو چالش جنگهای چریکی.امریکا ) با ادبیات سلیس و ساده  اقبال چاپ یافته است.

«ابرها بر شانه»

         وقتی  خبر نشر سومین کتاب خانم نادیه «ابرها بر شانه»  را  که بعد از«پرنیان خیال» و «جوانه‌های سبز غزل” از چاپ برآمده ، در انترنیت خواندم ،با اخلاص این خبر خوش را همچو سوغات نغز با چاپ در  مجله زن به دوستان رسانیدم  و خودم تا به امروز در انتظار بدست آوردن این کتاب بودم.

این مجموعۀ پر از غزل همچو تهفۀ ناگهانی توسط محترم اسحاق ثنا برایم اهدا شد.

ادامه خواندن «ابرها بر شانه»

معرفی کتاب

 

دوستان گرامی   کتاب (افغانستان آماجگاهی فتنه ها وآسیب ها) اثر اینجانب احمد سعیدی بوده که از طرف مطبعه مسلکی افغان با قطع وصحافت زیبا چاپ گردیده .این کتاب که تر کش حوادث دردناک را با انگیزه وعوامل زایش وپیدایش عناصر وپدیده های مصیبت آفرین تاریخ کشور بصورت علمی ومنطقی مورد تحقیقی وارزیابی قرار داده هرورقش دفتری عبرتیست برای نسل های اینده که میتوانند در روشنی آن خطا های گذشتگان را تشخیص وراه خودرا از اقیانوس پر تلاطم حوادث وفتنه ها بسوی ساحل سعادت وپیروزی باز نمایند.بناءٌ این کتاب را از لحاظ محتوا میتوان عبرتنامه نیز نامگذاری کرد واگر کسی از اشتباهات گذشته نیاموزد وپند نگیرد سخت در لجنزار خود خواهی وجهالت فرو رفته است. اینجانب که دو سال تمام عمر را در تتبع ونگاترش متن این کتاب صرف نموده از همکاری های معنوی ومادی دانشمندان وفر هنگیان همکار وهمطراز خویش نیز سپاس گزارم.

ادامه خواندن معرفی کتاب

موفقیت بزرگ تازه برای کتاب و تئوری گوهر اصیل آدمی : عالم افتخار

محمد عالم افتخار

    سحرگاه امروز (1/9/2012) با گشودن ویب سایت گفتمان دموکراسی افغانستان که توسط دانشمند فرهیخته و با ارزش کشور جناب استاد اسدالله الم اساس گذاشته شده و به نحوی موفقانه و تحسین بر انگیزی گرداننده گی میشود؛ چشمم به این عنوان روشن گردید:

نقدی بر “گوهر اصیل آدمی” اثری عالم افتخار ( محمد نادر نورزائی)

بدینگونه با احساس شعف و مسرت زاید الوصف؛ به عرض میرسانم که یک مؤفقیت خیلی خیلی مهم دیگر نصیب کتاب «گوهر اصیل آدمی» و ایدهء مرتبط شد.

ادامه خواندن موفقیت بزرگ تازه برای کتاب و تئوری گوهر اصیل آدمی : عالم افتخار

“اندمه ها”اثر خلیل حیفی از چاپ برآمد

اهل فرهنگ ، ادبیات وهنرافغانستان درهر گوشه یی ازجهان با نام خلیل حیفی شاعر ، نویسنده وادیب کم نظیر سیاسی  به خوبي آشنا است. در این هفته کتاب اخیر محترم خلیل حیفی”اندمه ها” به وسیله محترم سید همایون ایشان فعال فرهنگی در شهر ونکوور کانادا که برادر محترم خلیل حیفی است، بدست ما رسیده است.

ادامه خواندن “اندمه ها”اثر خلیل حیفی از چاپ برآمد

( موسیقی میراث گنجینه یی ) مولف شریف الله

شریف الله مولف کتاب با امان معاشر

( موسیقی  میراث   گنجینه  یی  )

مولف   شریف  الله

گنجینه از میراث موسیقی ما مجموعه از گرد آورده از ژورنالست وپزوهشگر موفق کشور ما آقای شریف الله است که به شکل تذکره موسیقی گرد آورده در آن از حیات هنر های موسیقی ما در صده ها هزاره ها ی  گذشته در ساختمان نظام اجتاعی مختلف که پیشقراول هنر وساز وآواز در سطح منطقه جهان تبلور نموده وقدریت های ملی مارا حفظ وسینه به سینه ونسل به نسل انتقال داده است بیان- تصویرو آواز ثبت شده دارد.

ادامه خواندن ( موسیقی میراث گنجینه یی ) مولف شریف الله

مجموعه ء از اشعار دلنشین شاعر جوان محترم « نذیر ظفر » تحت عنوان « شب یلدا » تازه از طبع برآمد.

           مجموعه ء از اشعار  دلنشین شاعر  جوان محترم « نذیر ظفر  » تحت  عنوان « شب یلدا » تازه  از طبع  برآمد.                      

    هفته  قبل  مجموعه  اشعار  محترم  نذیر  ظفر تحت  عنوان  شب  یلدا بدستم رسید ُ جناب  ظفر با اهدای  مجموعه  اشعارش که  مزین  با امضای شان  میباشدُ بنده را  افتخار  بخشیده اند  اظهار سپاس و امتنان  مینمایم.

 این مجموعه  با قطع  وصحافت مرغوب بارنگ  امیزی  شاعرانه  و جلوه  از مهتاب  چهارده  در فضای  صلح  آمیز و دل آرا با نمایش سنگ و صحرای  در پرتو  مهتاب  چهارده  که  نمایانگر سلیقه ناشرُ و آرام بخش  روان  انسانی  میباشد  خیلی دلپذیر است  در پشتی چهارم  این  مجموعه  که با فوتوی  محترم  ظفر و شمعهای  افروخته  که  نمایانگر  الهام و اندیشه  شاعرانه   شاعر شیرین  سخن  چون  «ظفر» میباشد ُ فضای  دیگریست که عطشه  خواننده  را بیشتر میسازد و در همین  پشتی  چهارم سخن از چاپ  دو  مجموعه شعر دیگر ش  بنام  های : جلوه گاه  مهرُ  شام  غزل  و مجموعه اخیر  «شب یلدا» و آثار آماده  چاپ: و مقالات داغ  با نشانی و ادرس  ناشر یادآیانی گردید است (  استانبول  — ترکیه ۱۳۹۱  خورشیدی- ۲۰۱۲ میلادی)

ادامه خواندن مجموعه ء از اشعار دلنشین شاعر جوان محترم « نذیر ظفر » تحت عنوان « شب یلدا » تازه از طبع برآمد.

دومین نشریه خانه فرهنگی مولانا در شهر ونکوور کانادا از طبع بر آمد.

محترم قیام و محترم نورزی

 دومین نشریه خانه فرهنگی مولانا در شهر  ونکوور کانادا از طبع بر آمد. 

      این  نشریه  تحت  عنوان «یادگاری  یکی ازجنبش  مشروطه خواه  افغانستان» به بزرگ داشت  از شخصیت  مشروطه خواه  جناب  الحاج  محمد کبیر  نورزی باابتکار خانه مولانا تحت ریاست (عبدالمجید قیام) با قطع  و صحافت  زیبا برنگ  آبی مزینن  با تصوریر مولانای  بزرگ  و تصاویر فرهنگیان ارجمند محترم  عبدالمجید قیام  و محترم  محمد اسحق  ثناُ محترم  معاشر و جناب  محترم  «نورزی» درحال قطع  افتتاحیه ای  خانه جدید  فرهنگی مولانا دیده میشود در قسمت  اخیر همین  صفحه ادرس ناشر چنین  بچشم  میخورد.
ناشر خانه  فرهنگی « مولانا» شهر ونکورور  – کانادا  ُ ۳۰  اپریل ۲۰۱۲ میلادی

ادامه خواندن دومین نشریه خانه فرهنگی مولانا در شهر ونکوور کانادا از طبع بر آمد.

اطلاعیه

       دوستان گرامی سلام.
طوریکه اطلاع دارید زندگی ما شاهد ویا تجربه از تحولات پر رنگ کشور است که برایش شرین گفته نمیشود یعنی زندگی با نا گواریها وتلخ کامی در موج بازی های سیاسی و نظامی که سر  انجام کشور را به ویرانه مبدل ساخت.برای اینکه نسل های بعدی شکار عواطف واحساسات  سیاستمداران کم تجربه واستخبارات منطقه وجهان نشوند کتابی را برشته تحریر در آورده  ام  زیر عنوان ( آسیب شناشی سیاسی سه دهه تاریخ خونین وغمبار کشور )   من تنها عوامل وانگیزه های اسیب ها ولغزش های سیاسی را تحقیق وبرشته تحریر در آورده ام که چاپ آن هزینه بیشتر از توانمندی شخصی بنده را می طلبد بناء از تمام دوستان وعلاقمندان فرهنگ وسیاست  توقع دارم تا من را درین زمینه یاری فرمایند.البته حساب بانکی من قرار ذیل است..

000103251256745   Account No:

9417 Customer ID:

SA. USD

همچنان حساب افغاني در عزيزي بانك قرار ذيل است

000103148846129 Account No:

9417 Customer ID: