پانزدهم اگست لکۀ ننگی بر دامان غنی و سیاه ترین روز در تاریخ افغانستان : مهرالدین مشید

روزی که ماموریت فروپاشی یک باره به انجام رسید

افغانستان روز های تاریخی بی شماری دارد که رخداد های بزرگ تاریخی این کشور را بر می تابد؛ اما پانزدهم اگست سال 2021 سیاه ترین روز در تاریخ پرفراز و نشیب این کشور، بویژه در چهل سال اخیر است. این روز، نه تنها روز سقوط حکومت افغانستان؛ بلکه روز فروپاشی تمامی ساختار های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی این کشور است که در نتیجۀ فرار زنگی مست یکسره همه چیز فرو ریخت و افغانستان دچار شق قومی خطرناک و بی پیشینه گردید.

ادامه خواندن پانزدهم اگست لکۀ ننگی بر دامان غنی و سیاه ترین روز در تاریخ افغانستان : مهرالدین مشید

قانون اساسی و شکست نظام جمهوری : میر عبدالواحد سادات

  بزرگترین دستاورد دو دهه اخیر و انهم بعد از دهه انارشی تنظیمی و استبداد طالبان ، انفاذ قانون اساسی است ( بررسی مندرجات آن قانون بحث جداگانه راایحاب مینماید . ) 

بخش اصلی که همیشه مورد تایید است ، همانا فصل دوم قانون اساسی است که حقوق و آزادی‌های شهروندان را مسجل ساخته است . 

همچنان باید متذکر گردید که بزرگترین نقص در دو دهه اخیر نقض مستدام آن قانون اساسی است که به استثنایی چند مواد آن در عمل رعایت نگردیده است . 

ادامه خواندن قانون اساسی و شکست نظام جمهوری : میر عبدالواحد سادات

احمدضیاء سراج یکی ازچهره های اسرارآمیز درکابینه اشرف غنی ؛ بخش اول : نویسنده – محمد عثمان نجیب

به بهانه‌ی مصاحبه‌ی ضیاء سراج  با  BBC!

مصاحبه  ضیاء سراج با بی بی سی  لازم  تشریحات  طولانی  دارد  نخست  میپردازیم  به  تحلیل  از  ایجاد  مراکز  اطلاع  رسانی که از  کدام زمان  واز  کجا  پدید  آمد  و چطور پیشرفت  نموده  وچرا  جهان  امروز  ما را  مسایل  اطلاعاتی   پوشش  میدهد.

آمریکا اول توسط مجاهدین و آی اس آی و بار دوم به اساس خیانت مستقیم کرزی و آی اِس آی و سی آی اِی و بارِ سوم توسطِ غنی و سی آی اِی و آی اِس آی مانورهای کاری امنیت ملی ما را از بین برده و بی ارزش ساخت.

کارنامه های ننگین کرزی در انجام جاسوسی های آگاهانه و غیر آگانه‌ی او سببِ همه بدبختی های وطن و مردم ما شد.

 پیشا ورود به‌ متن کمی روشنی در مورد پیشنیه‌ی خدمات جاسوسی می‌اندازیم.

ادامه خواندن احمدضیاء سراج یکی ازچهره های اسرارآمیز درکابینه اشرف غنی ؛ بخش اول : نویسنده – محمد عثمان نجیب

ملاقات احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی با پوتین رئیس جمهور روسیه : نوشته محمد عثمان نجیب

تنش های سیاسی نظامی جهانی، قدرت نمایی های افتاده از پرده های راز و ابهام جهانی بیان‌گر آن اند که حتا در کوتاه مدت پسا آغاز جنگ اوکراین هم برنده نبردهای سرد و گرم در بيست سال پسین فقط روسیه بوده و بازنده آمریکا و متحدانش.

در این نبرد های نابرابر آمپریالیسم و انگلیس و متحدان هزینه‌های کمرشکن مالی و جانی و حتا حیثیتی داشتند و این تنها روسیه بود که قامت برافراشته و غرب را زمین‌گیر ساخته. سنگینی تحریم ها، راه اندازی سبوتاژ ها،  سعی در بی اعتبار سازی های ارزی و اقتصادی روبل و جای‌گاه گاه اقتصادی سیاسی روسیه، اشتعال فوران های کاذب تقابل گیری و تقابل قرار دهی علیه روسیه و خود روسیه با شرکای سنتی تجارتی آن کشور در جهان و مجامع بین‌المللی انرژی گاز، تلاش‌های مستمر غرب

ادامه خواندن ملاقات احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی با پوتین رئیس جمهور روسیه : نوشته محمد عثمان نجیب

اوکراین این جنگ؛ جنگ شما نیست !… محمد عثمان نجیب

سال ها قبل به این اندیشه بودم که‌ چرا اروپا نه‌‌ می‌خواهد به ظرفیت های خود باورمند و‌ متکی باشد؟ حال می‌گویم، اروپا باید بی درنگ به خود آرایی بپردازد. چون هم توان اقتصادی دارد و ظرفیت های فکری و دفاعی و علمی. معادلات اوکراین نشان دادند که وابسته‌گی های حیاتی اروپا در محراق قابل توجهی به بیرون از ساختار اروپا است.

این وابسته‌گی ها به خصوص در مورد گاز و بنزین و انواع دیگر مایحتاج اروپا ملموس است. ذخایر راه‌بردی هر قدر هم باشند وقتی اکمال نشوند سر‌انجام تهی می‌گردند. صنایع سنگین اروپا وابسته‌گی بی‌گسستی با جهان به خصوص روسیه دارد. وابسته‌گی های خوراکی بیش‌تر از آن است و به همین سان همه‌ی این وابسته‌گی ها الترناتیفی یا جاگزینی‌یی هم ندارند. و بر عکس مانند بحرِ بی‌آب جریان رودخانه‌ی را می‌بلعند و سیر آبی ندارند. 

ادامه خواندن اوکراین این جنگ؛ جنگ شما نیست !… محمد عثمان نجیب

یادداشت فوری من به محترم مارشال دوستم:  محمدعثمان نجیب

محورِ بحث تان بایستی حمایت از مقاومت تحتِ رهبری مسعودپسر باشد؛در جست‌وجوی رهبرِ پشتونِ اقتدارگرا نباشید

خبرهایی دست به دست می‌شوند که تحت ریاست شما جلسه‌یی برای بحث های احتمالی سیاسی و تصمیم‌گیری یا دایر است یا در حال دایر شدن. میفهمم که شما میدان‌دار رزم و بزم و حماسه‌های دفاع وطن بودید ‌و هستید. اما سوگ‌مندانه در روابط و تصمیم‌گیری های تان تحت تاثیر عواطف و خوش‌باوری‌ های تان نسبت به بیش‌ترین ها قرار گرفته و عِنان اعتمادِ بدون نظارت را به دستِ شان می‌سپارید که در نتیجه یا شما را می‌فروشند یا در مضیقه و تنگنای عبور از بحران قرار می‌دهند. و این موارد بارها تکرار شده که اکثرِ معامله‌گران از خوش‌باوری های تان چه‌ استفاده هایی برده اند.

ادامه خواندن یادداشت فوری من به محترم مارشال دوستم:  محمدعثمان نجیب

قابل توجه همه منسوبانِ قوای مسلح دیروز!..نوشته ؛ محمد عثمان نجیب

 سندی بیرون درز کرده که نمایان‌گر اقدامات مخفی طالبان برای یک کشتار جمعی یا فردی ولی دوامدار است.

طالبان برنامه های خطرناکی را در مورد پاک‌سازی و به شکنجه و‌ زندان و شهادتِ همه‌ی ما کمر بسته اند اگر که به دامِ شان بیافتیم. بسیار متوجه باشید و امنیت تان را در داخل تأمین کنید، فریب وعده های قومی و تباری شان را نخورید. تا کنون صدها جوان وطن را به شهادت رسانیده اند. این یک برنامه‌ی ترتیب شده از سوی آمریکا و انگلیس و همه کشورهای‌ ذی‌دخل در منازعات جهانی از طریق افغانستان و خود افغانستان است. این نامه ها پشتوانه‌ی حمایتی رهبری حقانی ها و سازمان های استخباراتی را دارند و‌ شوخی نیستند.

ادامه خواندن قابل توجه همه منسوبانِ قوای مسلح دیروز!..نوشته ؛ محمد عثمان نجیب

  روایات زنده گی من : محمد عثمان نجیب 

 اما در کشور ما، خود هراسی نجیب از پیروزی نیرو های مسلح عمدتاً غیر پشتون به خصوص دوستم در ولایات ننگرهار و خوست و تنگی واغ جان لوگر: مؤفقیت های پی هم نظامی که شادروان دکتر نجیب در نقطه‌ی آغاز قدرت و رهبری قرار داشت و همه از جان بازی های سربازان، افسران، حزبی ها و مجلوبین اجباری غیر از تبار خودش و به خواست خودش برای سرکوب سر بلند کرده های تبار خودش علیه خودش به دست آمده بودند او و هم‌نگاه ها و هم‌فکران او را به قهرمانان خیالی افسانه‌وی و خودبزرگ بینی تبدیل کرده بود تا جایی که توهمات آن پیروزی ها سبب شک و شبه ایجاد شدن و اختلالات ذهنی و تفکری شان شد و شمال هراسی و غیر پشتون هراسی در وجود شان به غلیان رسید و حس نفرت شان را بر علیه کسانی تقویت کرد که شجاعانه در دفاع از بقای شان و حاکمیت سیاسی شان می رزمیدند و به یمن الطاف کردگار هر از گاهی هم برنده های نبرد ها بودند.

ادامه خواندن   روایات زنده گی من : محمد عثمان نجیب 

  نكته هايي به فرزندانم: نوشته ؛ محمد عثمان نجیب

يادكرد مختصر!

«صد سخن» را در اغاز بدون طبع در مجلدي، با قلم در يك كاپي فقط بخاطر رهنمايي فرزندانم نگاشتم . بعداً دوستاني كه آن را مرور كردند توصيه ي چاپ آنرا برايم نمودند و من چنين كردم.

با چاپ اول دوستان بيشتر منت گذاشتند و آن را مطالعه فرمودند كه زودتر از انتظار تقاضاي دريافت آن افزوني گرفت. نسبت مصروفيت هاي زياد نتوانستم به چاپ مجدد آن اقدام كنم. حالا هم قبل از چاپ دوم خواستم آنها را ابتدا از طريق سايتهاي انترنتي تقديم خواننده هاي عزيز كنم و با جمع نظريات و انتقادات در صورت تقاضا چاپ ديگر ان را هم زير كار بگيرم.

دوستان!

آنچه را ميخوانيد، توصيه هايي اند براي آينده ي فرزندانم و خانواده ام، زيرا مسؤوليت رهنمايي آنها فقط به دوش من است، همانگونه كه همه بزرگان فاميلها اين مسؤوليت را دارند.

ادامه خواندن   نكته هايي به فرزندانم: نوشته ؛ محمد عثمان نجیب

خبرگزاری تسنیمِ ایران دروغ می‌گوید؛ دوستم هرگز وطن‌فروش و تروری‌ست نیست : محمد عثمان نجیب

بارِ چندم است تکرار می‌کنیم. همه رهبرانی که دو دهه مردم و قومِ خویش را فراموش کرده بودند، از ملت معذرت بخواهند و برگردند در کنارِ مردم شان که از جفای آنان حالا رنجِ بی‌دادِ طالبانی را می‌برند. طالبِ تروری‌ست آدمیتی ندارد و غیر از پشتون کسی را نه‌ میخواهد. اهانت به جسد بی‌جانِ آن فرزندِ قهرمانِ بلخ فراموش ملت نه می‌شود. خونِ سهیل خونِ همه‌ی مردم افغانستان است که در دفاع از ملت زمین را رنگین ساخت. 

ادامه خواندن خبرگزاری تسنیمِ ایران دروغ می‌گوید؛ دوستم هرگز وطن‌فروش و تروری‌ست نیست : محمد عثمان نجیب

از تیتر دفاع مقدس : محمد عثمان

گزارش‌نامه‌ی افغانستان نوشت و منتشر کرد.

۱۴۰۱ اردیبهشت ۱, پنجشنبه

آیا به راستی یک افغان ازبک تبار، سه روحانی شیعه را کشت؟

 قلم چی های رژیم ایران می نویسند:

حتما بلافاصله خواهند گفت این فرد افغانستانی وهابی است و با‌ فضای جدید به وجود آمده در افغانستان شرایط را فراهم دیده و وارد ایران شده است.

نظر یک کارشناس مسائل جنائی  

ادامه خواندن از تیتر دفاع مقدس : محمد عثمان

از تیترِ دفاعِ مقدس  : محمد عثمان نجیب

مقاله از گزارش‌ نامه‌‌ی وزینِ افغانستان است

۱۴۰۱ فروردین ۲۵, پنجشنبه چلنچ بزرگ سراج الدین حقانی به ارتجاع مذهبی

خلیفۀ شیاطین می گوید:

سخنان اخیر سراج الدین حقانی رهبر تروریست ها درکابل، متحد امریکا، روسیه، ایران و چین موی براندام راست می کند. او داستان اسلام درخطر است شعار 45 ساله را باطل کرد درعوض، نشان داد که اسلام خود درقدم اول برای مسلمانان به نماد یک ترس تبدیل شده اما برای غیرمسلمانان ترسناک نیست؛ یک پارتنر کار جهاد به جایی رسید که امروز علنی می گویند که پیامبر اسلام قوماندان عملیات انتحاری است.

اسلام در خطر است یا هستی افغانستان؟

مهم تر این که: هیچ مسلمان افغانستانی در داخل و خارج واکنش نشان نمی دهد. 

ادامه خواندن از تیترِ دفاعِ مقدس  : محمد عثمان نجیب

نقد ما از احمدِ مسعود به معنای مخالف با او نیست؛ احمد مسعودِ همچنان تنها رهبرِمقاومت است؛ وی را تنها نگذارید : محمد عثمان نجیب

پاسخِ محمد‌عثمان نجیب:

پسا نشرِ دیدگاهِ حقیر اندربابِ نامه‌ نویسی رهبرِ مقاومت دوستانِ زیادی محبت کرده و ابرازِ دیدگاه داشتند که من به هر دو گروه احترام دارم. منتهای کسانی نتوانستند خُلقِ آدمیت در نوشته را رعایت کنند.

آقای فایق عقابِ آزادی در رخ‌ نامه‌ام با محبتِ فراوان پرسشی را مطرح کردند این گونه: 

(…شماکه اینقدر درسیاست تجار ب دارید چرا پیشقدم و درکنار مبارزین قرار نمیگیریدبه دانش و اندوخته های شما افتخار دارم)

عقاب آزادی فائق صاحب گرامی را سلام! 

ادامه خواندن نقد ما از احمدِ مسعود به معنای مخالف با او نیست؛ احمد مسعودِ همچنان تنها رهبرِمقاومت است؛ وی را تنها نگذارید : محمد عثمان نجیب

دین ملامت است یا دین‌دار؟ « بخش ششم » : نوشته محمد عثمان نجیب

قابل توجه برخی از کسانی‌که در این ماه مبارک دین را به استهزا می‌گیرند!

ندانسته خود تان راز دین خارح نکنید خدای نخواسته به سوی ارتداد ناخواسته نروید. مطالعه‌ی تاریخی کنید،‌ اسلام را درست بشناسید، جنگ‌های صلیبی را در تاریخ بخوانید، جنگ‌های معاصر را بخوانید که طی آن چقدر انسان‌ها کشته شده اند،. از هیروشیما و‌ ناماساکی یاد کنید، از کشته شدن پنجاه میلیون انسانی یاد کنید که هرگز مسلمانان در آن دخیل نبودند،‌ از بیداد اسرائیل علیه فلسطین یاد کنید،. از سپرده شدن کشور تان به دست تروریستان توسط غرب یاد کنید، جنگ اوکرائین که از اسلام نیست.

عوامل جنگ‌ جمل را یاد کنید. جنایات مختار ثقفی،‌ مسیلمه‌ی کذاب را به مردم معرفی کنید،‌را یاد کنید.‌یا مسلمان باشیم و شکاک نباشیم که خدای ناخواسته به دست و‌ پای خود به سوی   گناه نرویم. با دین شوخی نمیشود.

ادامه خواندن دین ملامت است یا دین‌دار؟ « بخش ششم » : نوشته محمد عثمان نجیب

 روایاتِ زنده‌گی من«‌ بخشِ ۲۱۲؛ قسمتِ ششم » نوشته‌ء محمد‌عثمان نجیب

دومارشال،دواقتدار، دواشتباهِ مرگ‌بار

اضطرابِ خاطرِ ما برای نظارت دولت و وزارت دفاع در چاپ‌خانه وجود نداشت و بی‌ تفاوتی مقاماتِ وزارتِ دفاعِ مجاهدین تحتِ سرپرستی آقای یونسِ قانونی و به خصوص آقای اشراق‌حسینی نسبت به آن سرمایه‌‌ی‌ ملی را قبل بر آن دیده بودم. محلی که اصلاً مکان یا معرکه‌گاهِ جنگ هم نبود. راکت‌پراکنی که هرجایی بود. رفتیم به چاپ‌خانه و آغاصاحب به مشکل با هم‌کاری برخی از کارگرانِ محترم مطبعه ماشین‌های چاپ را آماده ساخته و چاپ آغاز شد. در جریانِ چاپ می‌دیدم که حامد نوری مانندِ یک هیولازاده‌ی بی‌رحم امکاناتِ موردِنیاز دست‌گاه‌های چاپ و مواظبت از کارگرانِ محترم راارزشی نداده  و پول را  به کَنچوسی مصرف می‌کند.

ادامه خواندن  روایاتِ زنده‌گی من«‌ بخشِ ۲۱۲؛ قسمتِ ششم » نوشته‌ء محمد‌عثمان نجیب

روایات زنده‌گی من بخش «۲۰۹»: نوشتنهء محمد عثمان نجیب

             هر گپِ من  را که هرکسی با سند رد کرده می‌تواند، بفرماید. از کرزی تا خلیل‌زاد.

قسمتِ سوم:

در دورِ اولِ بی‌کاری مارشالِ فقید بود که روزی به دیدنِ شان رفتم. در چوکی خود ‌و در اتاقِ پذیرایی تنها نشسته بودند. پسا صحبت‌ها گفتند که از وقتِ برطرفی و خانه‌نشینی بسیاری‌ها به طرفِ شان نیامدند.‌ آن‌گاه یادم آمد که در زمانِ اقتدار وقتی مارشال حتا تا تشناب هم می‌‌رفتند منادیانِ دربار که گاهی کم‌تر از پنج‌صد نفر نبودند برای باز کردنِ دروازه‌ی تشناب از هم سبقت می‌جستند. مارشال راست گفته بودند. به خاطرم آمد که در زمانِ تصدی شان به عنوانِ وزیرِ امنیتِ‌ملی موضوعِ سرقت و‌ مفقودی یک مقدار پول نقد ‌و گزاف از دفترِ شان درز کرد. شاید در آن‌ حادثه‌ی سرقت همه حواریونِ شان دخیل نبودند. اما معلوم بود که فکری برای حفظِ جای‌گاه و منزلتِ مارشال هم نه‌داشتند. 

ادامه خواندن روایات زنده‌گی من بخش «۲۰۹»: نوشتنهء محمد عثمان نجیب

 روایات زنده‌گی من بخش  (۲۰۸) نوشتهء محمد عثمان نجیب

              مارشال فهیم بسیار بسیارتنها بود –   دوستم اگر دیربُجُنبَد،برای همیش می‌مِیرَد. دو‌مارشال،دواقتدار ودو اشتباهِ مرگبار

بخش دوم

مارشال دوستم پای‌گاه وسیع و مقتدرِ اجتماعی داشته و‌ دارد تمامَ دورانِ‌ دهه‌ی شصت ثابت ساخت که او‌ ماشینِ عظیمِ اقتدارسازی مردم‌سالاری دارد. دوستم آن‌قدر در خود‌سازی و نیروسازی مصروف و آن‌قدر غرقِ حفاظت از مردم و میهن بود که حتا چهره‌ی دورانِ نو‌جوانی ‌و کار در تفحصاتِ شبرغان را فراموش کرده بود. البته نه فراموشی که بازتابِ کِبر و‌ نَخوَت در وجودِ او باشد بل برای شتافتنِ او از این‌ گذرگاهِ‌ دفاع به آن گذرگاهِ دفاعِ وطن.

ادامه خواندن  روایات زنده‌گی من بخش  (۲۰۸) نوشتهء محمد عثمان نجیب

چرا اردوگاه ضد طالب سقوط کرد؟ : محمد عثمان نجیب

ایستاده گی و مقاومت، نیاز به تعریف دارد که وجود ندارد

کتاب خلیلزاد – فرستاده

196 – تا برگ 200- فهیم به خلیلزاد روایت کرده بود:

پیش از یازده سپتامبر در باره آینده افغانستان صحبت می کردیم. مسعود از فهیم می پرسد: چه نوع ترتیبات سیاسی می تواند ثبات را در افغانستان تامین کند.

فهیم پس ازین لحظاتی طفره روی می گوید:

دلیل این که ما نمی توانیم به جایی برسیم این است که تو می خواهی رهبر افغانستان شوی تاجیک ها ازبک ها وهزاره شاید ترا قبول کنند اما باید رای پشتون ها را هم جلب کنیم.

ادامه خواندن چرا اردوگاه ضد طالب سقوط کرد؟ : محمد عثمان نجیب

روایت زندگی من بخش (۲۰۷) : محمد عثمان نجیب

دو مارشال دواقتدارد و اشتباهِ مرگ‌بار. 

مسئولِ تحمیلِ مقاومتِ امروز به شانه‌های نسلِ جوان کی‌هاستند؟

مارشال‌فهیم خاین نه بود اماباسیاستِ‌های آمپریالیسم ناآشنا و در مطالعاتِ سیاسی و ترفند‌ های غرب، عرب و پشتون اقتدار گرا خوش‌ باوری داشت. مارشالدوستم هرگز سعی نه‌ کرد اقتدارِ واقعی خودش راحتا برای خودش استفاده کند.

هرقدر و هر ساعتی که برای ورد در بحثِ اقتدار و مدیریت و کشورداری در افغانستان به خصوص دورانِ حاکمیتِ ستم‌شاهی سلطنتی نزدیک به نیم قرن توسط خاندانِ جبارِ آل یحیا دیرینه‌نگری کنیم به همان اندازه نفرتِ ما نسبت به این گروهِ دجال بیش‌تر می‌شود.

ادامه خواندن روایت زندگی من بخش (۲۰۷) : محمد عثمان نجیب

اوکرائین افغانستان نیست: محمد عثمان نجیب

غیرِ افغان‌ها در یک تصفیه‌ی عملی قومی و تباری قرار دارند، موردی که سال‌هاست فریاد می‌کنیم.

مادردِخودرادرمانکنیم و خوشی‌های  ناحق نه کنیم.

این روزها بحثِ داغ و در عینِ حال تراژیدِ حمله به اوکرائین در سرخطِ خبرهای جهان قرار دارد.‌ در این بحبوحه است که افغانستان بارِ دگر به فراموشی سپرده ‌می‌شود. با آن که جهان عمداً هر دو کشور را فدای‌ امیالِ تفوق‌طلبانه‌ی خود کرده با خونِ انسان‌های روی‌زمین بازی کرده و ‌حیات خلوت‌‌های شان را در عشرت نگاه‌داری می‌کنند. علت‌ها و معلول‌ها در تحولاتِ اوکرائین فقط و فقط حاصلِ دشمنی آمریکا و انگلیس و اروپا و متحدانش با انسانیت است که مردم‌اش مثلِ ما رنج می‌برند و شاهدِ ویرانی و نابودی خود و کشورِ شان اند. البته در این میان است که برخی‌ها به نام تحلیل‌گر حالاتِ حمله به اوکرائین را فرصت‌های پیش آمده در گویا حلِ معصل اشغال افغانستان ….

ادامه خواندن اوکرائین افغانستان نیست: محمد عثمان نجیب

خواهران و مادرانِ ما قهرمان‌تر از مردانِ ما بودند ‌و خواهند بود  : نوشهء محمد عثمان نجیب

                      هشتِ مارچ و زنانِ افغانستان

 پوزِ طالب توسطِ زنانِ شجاعِ افغانستان به خاک مالیده شد.

اولین مراسم برای گرامی‌‌داشتِ زن در سال ۱۹۰۹ به عنوان یک رویداد سیاسی سوسیالیستی توسط اروپای شرق برگزار شد.

 این مراسم حاصل آمیخته‌گی فرهنگِ چندین کشور و در درجه‌ی‌ اول کشورهای سوسیالیستی به ویژه اتحادِجماهیرِشوروی سوسیالیستی بود. این روز در سال ۱۹۱۷ در یک مناسبتِ‌ ملی اعلام شد و به دیگر کشورهای هم‌سایه هم انتقال یافت. در حالِ حاضر بسیاری کشورها این روز را جشن می‌گیرند.

پیشینه‌ی برگزاری روزِ جهانی زن که از دیرینه‌‌ها صورت می‌گیرد. سازمان ملل هم از سال ۱۹۷۷ این روز را به‌عنوانِ «روز حقوق زنان و صلح بین‌المللی» به‌ رسمیت می‌شناسد. اما پیشینه‌ی تساوی حقوقِ زن را خدای بزرگِ ما از بدوِ خلقتِ آدم‌ علیه‌السلام و بی‌بی‌‌حوا مادرِمان به بنده‌گانِ شان آموختاند..

ادامه خواندن خواهران و مادرانِ ما قهرمان‌تر از مردانِ ما بودند ‌و خواهند بود  : نوشهء محمد عثمان نجیب

دزدِی از فقیر‌ترین مردمِ جهان که قربانی جنایت آمپریالیسم اند : نوشه ء محمد عثمان نجیب

درطرح اولِ بایدن رئیس جهمور امریکا ۳۴میلیون افغانستان برابربودندبه یک سرباز آمریکایی. 

در فرمان یا طرحِ دومِ رئيس جمه.ر امریکا ؛  افغانستان کشور و افغانستانی ها و ملتی بی رهبر و بی‌پرسان و تحت ستم اند.

در تصمیم تازه‌ی را که قصرِ سفید گرفت؛ نشان داد هرچیزی بخواهد بالای کشور‌ها و ملت‌های فقیر و نادار انجام می‌دهد. به خصوص آن که رهبرانِ کشوری مثل افغانستان دزد و جاسوس و وطن‌فروش باشند. به خاطر داشته باشیم، رهبرِ غیرملی در ادبیات سیاسی به شخصی اطلاق می‌شود که صلاحیتِ کاملِ تصمیم‌گیری دارد، در اقتدارِ متمرکز حاکمیت می‌راند، هیچ چیزی و‌ هیچ کسی غیر از خودش و گروه یا تبارِ او و یا گروه‌های مافیایی تحتِ نظر او برایش ارزش ندارد.

ادامه خواندن دزدِی از فقیر‌ترین مردمِ جهان که قربانی جنایت آمپریالیسم اند : نوشه ء محمد عثمان نجیب

کی باید غرامت بپردازد؟ : محمد عثمان نجیب

                  

دومین ثمره‌ی نشستِ اسلو و اولین ثمره‌ی نشستِ سویس با گروه تروریستی طالبان. در طرح اولِ بایدن ۳۴ میلیون افغانستانی برابر بودند به یک سرباز آمریکایی.  آقای جو بایدن کی باید غرامت بپردازد؟…شما دزدی علنی کردید. در فرمان ویا طرح جوبایدن رئیس جمهور امریکا ؛ افغانستان کشور و افغانستانی ها ملت بی رهبر ؛ بی پرسان وتحت ستم اند. کشوری که مثل افغانستان از هر سویی آسیب‌پذیر باشد و رهبری نداشته باشد و همه سیاسیونِ صاحب اقتدارِ آن یا مزدور، یا جاسوس یا نادان یا دزد و رهزن باشند و همه از یک تبار قبیله حمایت کنند هیچ‌گاهی مصئون نیست، آرام نیست، شکوه و جلال ندارد، استقلال ندارد، هویت ندارد، اهمیتِ جهانی و کشوری ندارد، تصمیم‌ها در موردش را صاحبانِ اقتدار و آمپریالیست‌ها و غربی‌ها و انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها می‌گیرند. دیدیم که دایرشدنِ جلسه‌ی اسلو و گردِ هم‌آوری تروریست‌ها، تروریست پرورها به چی مضحکه‌ی اوپرایی داشت و چی کسانی در آن به دعوتِ سازمان‌های استخباراتی اشتراک کردند و اینک در حالی‌که چنین مهمانی‌ها و میزبانی‌های آشکار هیچ دردی از تنِ زخمی ملتِ‌ ما و کشورِ ما را درمان نکرد بل‌که ماهیت انسانی غرب و‌ ارزش دادنِ یک سرباز جُلُونبُرِ امریکایی به عوض سی و چهار میلیون انسان را آشکار ساخت، یک مقام آمریکایی از لویه‌جرگه سخن به میان آورد که مربوطِ پشتونِ تمامیت‌خواه است،

ادامه خواندن کی باید غرامت بپردازد؟ : محمد عثمان نجیب

سکوتِ‌ مرگ‌بار، براستبداد ؛ا قتدار‌گرا گناه و جنایت است : محمد عثمان نجیب

 گر فارسی‌گویان و به صورتِ خاص تاجیک‌تباران مقاومت را پشتیبانی نه کنند و نخبه‌های شان با سکوتِ مرگ‌بار نظاره‌گرِ به مه چی گوی باشند و یا محافظه‌کاری و عزلت‌گزینی نمایند، معنایش این است که آنان ارزش های خودشناسی را یا زیرِ پا می‌کنند یا نابخردانه و نامردانه جبر بر ملت را نادیده می‌گیرند. می‌دانیم که تاجیک‌ها و همه فارسی گویان نه مانیفیستی دارند و نه برنامه یی و نه تصمیمی برای رهایی از یوغ پشتونیسم اقتدارگرا. اکثریت تاجیک ها درگیرِ بیماری‌های خود‌هراسی، سکوتِ‌ مرگ‌بار بر استبداد و سیطره‌ی هژمونی پشتونِ اقتدار‌گرا و همیشه در کمینِبودن به پله‌های سوم و چهارم. هزاره همین گونه، ازبیک همین‌گونه و همه پارسی گویان و غیرپشتون‌ها همین‌گونه. چون اینان بارِخود‌گران شماری نه دارند.

ادامه خواندن سکوتِ‌ مرگ‌بار، براستبداد ؛ا قتدار‌گرا گناه و جنایت است : محمد عثمان نجیب

   یک اداره و صد خاطره ؛ روایات زنده‌گی من بخش (۲۰۶):محمد عثمان نجیب

اواخرِ بهار و اوایلِ تابستان سال ۱۳۶۹ ( آرزو دارم سال را اشتباه نه‌کرده باشم. ) است و محترم نبی پاکطین استادِ بزرگ و خردورزِ ما لطف کرده جمعی زیادی از هم‌کارانِ محترمِ ما را و دوستانی مثلِ جنرال‌صاحب بابه‌جان قهرمان واقعی خدمتِ وطن و مردِ با شکوه بلندِ مردانه‌‌گی را دعوت می‌کنند. روز‌ جمعه است و هنوز مهربانو فریده جانِ پاکطین خواهرِ ما در قیدِ حیات بودند.

ازدحام زیاد، آپارتمان چهار اتاق یا کم و بیش بود و محترم غلام‌شاه با لبانِ خندان و گفتار‌های گرده‌کفان نُقلِ محفل و گلِ سرسبدِ آن‌‌روزِ ما.‌ گپ ‌و گفت‌ها شروع شدند و هر کسی با کسی یا گروهی با گروهی مصروفِ بازی‌های دوستانه اند. استاد پاکطین که نظیری در طنز پردازی ندارند و شخص آقای اشکریز هم باالنوبه گفتار‌هایی دارند که دلنشین و روح‌انگیزی داشتند تا آن روز را به خوبی و‌خوشی بگذرانند. معمولاً و یا گاهی چنین دورِ همی هایی در آخرِ هفته‌ها ترتیب و سازمان‌‌‌دهی می‌شدند تا در ستردنِ غبارِ ملالت ‌و رُفتنِ بارِ کسالتِ پرکارِ هفته کارا باشند.

ادامه خواندن    یک اداره و صد خاطره ؛ روایات زنده‌گی من بخش (۲۰۶):محمد عثمان نجیب