جـهـان باپـوتـیـن و ترامـپ بـه کـجـا میرود؟…: خـالـد کوهـستـانـی

 درکل وضیعت جیو استراتیژیک جهان دارد  رنگ و بوی دیگری را به خود میگیرد، تقابل منافع استراتیژیک غول های نظامی-اقتصادی  برای چند قطبی ساختن جهان به نقاط حساسی رسیده . به نظر میرسد که نقض پیمان منع راکت های هسته ای میان برد میان روسیه وامریکا،  رونمایی و عملیاتی ساختن سلاح های مرکباتر با آخرین تکنولوژی روز ونصب این سلاح ها در حریم های مستقیم وغیر مستقیم یک دیگر حکایت از برهم خوردن نظم جهان در آینده نزدیک دارد، جغرافیا و عساکر این جنگ ها در محور استراتیژی  روسیه وامریکا، کشور های جهان سوم خواهد بود. ادامه خواندن جـهـان باپـوتـیـن و ترامـپ بـه کـجـا میرود؟…: خـالـد کوهـستـانـی

ادارۀ تـرمـپ یـک مـاهـه شـد : مبـصر سیـاسـی: میـرعبـدالرحیـم عزیز

 از به قدرت رسیدن دونالد ترمپ به حیث رئیس جمهور امریکا یک ماه می گذرد. از روز اول تا اکنون، مظاهرات ضد ترمپ در سراسر امریکا ادامه داشته و معلوم نیست که چه وقت به پایان خواهد رسید. بالاخص طرح ضد مهاجرت ترمپ، اعتراضات بی شماری را باعث شده است. در داخل قصر سفید، تضاد های آشکار بین ترمپ و تیم کاری آن ظهور نموده که همه را در تعجب انداخته است. استعفای (برطرفی) مشاور امنیتی ملی ترمپ جنرال مایکل فلن نسبت دروغگوئی اش  به معاون رئیس جمهور به ارتباط تماسش با مقامات روسی، بحران قصر سفید را از داخل وسعت بخشیده و پردۀ ابهام بر عملکرد ادارۀ ترمپ انداخته است. ادامه خواندن ادارۀ تـرمـپ یـک مـاهـه شـد : مبـصر سیـاسـی: میـرعبـدالرحیـم عزیز

حکومت وحدت مـلی؛ تـجـربـه تـلـخ وبـحـران آ فرین امریکا درافـغـانـستـان: مـحـمـد علـی مـهـرزاد

  محمد علی مهرزادمفهوم بهره گیری از اسلام برای فروپاشیدن اتحاد شوروی درسال 1979 میلادی عینیت یافت؛ ایا لات متحده ، پاکستان وعربستان سعودی، بطوررسمی جهاد اسلامگرا یان را علیه دولت کابل آنوقت تدارک دید ند واینگونه شوروی را به اشغال افغا نستان برانگیختند، نطفه وعامل جنگ طولانی را با ایجا د لانه های تروریستی درپاکستان کاشتند.ازدید گاه برژینسکی،جنگ افغانستان دومساله راباهم درامیخت. اول-(( کمربند اسلامی)) دراسیای جنوب غربی به عنوان سدی دربرابر شوروی –  ودومین وجه نمایان این نقشه سازماندهی اسلام علیه (( نقاط ضعف)) بالقوه ی مسکودراسیا بود. سازمان سیا امریکا وسازمان استخبارات پاکستان ، در اغازبه رهبری ذوالفقارعلی بوتووسپس جنرال اسلامگرا ، ضیا ءالحق- ونیزشاه ایران ، بی درنگ برای به زیرکشیدن دولت نوپای افغانستان همراه شدند. ادامه خواندن حکومت وحدت مـلی؛ تـجـربـه تـلـخ وبـحـران آ فرین امریکا درافـغـانـستـان: مـحـمـد علـی مـهـرزاد

مـحـور تـوکـیـو – دهــلی : مـبـصـر سیـاسـی: میـرعبـدالرحـیـم عـزیـز

 وزن رو به افزایش  اقتصادی چین در سطح جهانی و گسترش  روز به ازدیاد نظامی  این کشور در بحیرۀ چین و بحر هند، چاپان و هند را در اضطراب قرار داده است که چطور بتوانند  “خطر” احتمالی چین را مهار نمایند. تماس های متدوام  بین این دو کشور  قبلاً برقرار شده  که سفر تاریخی ماه نومبر 2016 ناریندا مودی صدراعظم هند به جاپان قرینۀ محور توکیو – دهلی را در تقابل با بیجینگ تقویت نموده است. همکاری این دو کشور بیشتر متوجه نگهداری   راه های بحری و امنیت آن خواهد بود که چاپان و هند سخت بدان نیازمند اند. قوای بحری هند و  جاپان تا حال چند بار تمرینات  نظامی در بحر هند انجام داده و متعهد شده اند که این گونه تمرینات تداوم بیابد.  ادامه خواندن مـحـور تـوکـیـو – دهــلی : مـبـصـر سیـاسـی: میـرعبـدالرحـیـم عـزیـز

پاکستان: از بـازدارنـدگی ستراتژیک تـا بازدارنـدگی طـیـف کامـل : داکتر مـیـرعـبـدالــرحــیـم عــزیــز مبـصــر سـیـاســی

 اسلحۀ  اتمی و استعمال آن جزء تکتیک و ستراتیژی نظامی پاکستان است که از اواخر دهۀ هشتاد تا اکنون منحیث یک وسیلۀ بازدارنده علیه تجاوز احتمالی هند در ذهن حاکمان نظامی و ملکی پاکستان پرورش یافته است. برتری کیفیتی و کمیتی نظامی هند، پاکستان را وادار ساخته است که در صورت تجاوز هند بر پاکستان، دوکتورین نظامی خود را بر پایۀ استعمال اول اسلحۀ  اتمی بنا نماید. به عبارت ساده تر، پاکستان خود را ناگزیر می بیند که در تقابل با توانائی عظیم نظامی هند و در صورت حملۀ این کشور،  برای دفاع خود از اسلحۀ اتمی استفاده نماید که عاقبت آن نه تنها برای این دو کشور، بلکه  برای منطقه و جهان مصیبت بار خواهد بود.

پاکستان سریعاً در حال اتمی شدن است. این کشور قادر خواهد بود تا حد اقل تا ده سال دیگر، بین 300 تا 350 بم اتمی تکتیکی و ستراتیژیک تولید نماید. پاکستان اولین کشور است که دوکتورین نظامی خود بر مبنای استعمال اول اسلحۀ  اتمی بنا نهاده است، آنهم در صورتی که خاک و امنیت پاکستان به خطر جدی مواجه گردد.  

ادامه خواندن پاکستان: از بـازدارنـدگی ستراتژیک تـا بازدارنـدگی طـیـف کامـل : داکتر مـیـرعـبـدالــرحــیـم عــزیــز مبـصــر سـیـاســی

بـیـانـیـه دونـالـد تـرمـپ و طبـقۀ حـاکـم امـریـکا : مبـصـر سیـاسـی: میـرعبـدالرحـیـم عزیز

 بیانیۀ حلف وفاداری دونالد ترمپ در نوع خود استثنائی و خارق العاده بود. استثنائی بدین مفهوم، این بار اول بود که یک رئیس جمهور امریکا جملات  و کلماتی بکار برد که در تاریخ امریکا سابقه نداشته است. خارق العاده بدین معنی که این هم بار اول بود که یک رئیس جمهور امریکا آنهم یک بیلیونر علیه گروه نخبۀ و سیاست کشتگان این کشور صحبت نمود و خود را طوری جلوه داد که گویا از طبقۀ رنجبر امریکا برخاسته است. در آوانیکه چهار رئیس جمهور سابق  و دو معاون ریاست جمهوری در پهلوی وی نشسته بودند و به حرف های غیر عادی و نیشدار ترمپ گوش میدادند، مشت بالاکردن هایش  به سوی مردم که هرگز در گذشته چنین اتفاقی نیفتاده بود، همه را حیرت زده ساخت. نتایج سخنرانی ترمپ “پاپولیست” بعداً آشکار خواهد شد، البته به شرط اینکه اگر برای مدتی “بقاء” نماید.

ادامه خواندن بـیـانـیـه دونـالـد تـرمـپ و طبـقۀ حـاکـم امـریـکا : مبـصـر سیـاسـی: میـرعبـدالرحـیـم عزیز