زخـــم خــونـیـن دیـورنـد : احـمـد سـعـیدی

تاریخ سیاست آمیزه ای از افکار، عقاید و آداب و رسوم در گستره زمان است و بیان واقعیات آن به واقع نگری و روشن بینی نیاز دارد پرداختن به مقطع از تاریخ امریست در خوری اهمیت که ما با آن با ور داریم و از همین نقطه میتوان آنرا آغاز نمود.

كشور محبوب ما افغانستان در گذشته شاهد تحولات بس عظیم سیاسی تاریخی بوده راه رشد و انكشاف خویش را از مسیر های هولناك و پر مخاطره تاریخ طی نموده. از میان حوادث عدیده درد ناك تاریخ كشور میتوان از دسیسه ها و توطیه های شومی كه در پنج دهه اخیر بوسیله دشمنان خارجی و وابسته گان داخلی آنها علیه كشور ما اعمال گردیده یاد آوری كرد كه از جمله ميتوان از تجاوز قشون سرخ شوروی وقت به افغانستان توطیه علیه واقعیت نگری ملت مظلوم و خدا پرست افغانستان چاق کردن تضاد های قومی، زبانی، مذهبی در زمان و مکان مختلف در بین مردمان با هم برادر ما متاسفانه از چندی بدینسو به دستور و اشاره دشمنان مردم افغانستان نام و یاد خط دیورند به یک زخم خونین در بین سیاسیون در سرزمین ما تبدیل گردیده است.

ادامه خواندن زخـــم خــونـیـن دیـورنـد : احـمـد سـعـیدی

شمارش معکوس به سوی مصیبت: تـرمـپ و بحران افغانستان: نویسنده: دیوت روسن – ترجـمـه و تـخـلـیـص: مـیـرعبـدالرحیـم عـزیـز مبصر سـیـاسـی

 جنگ در افغانستان در سال شانزدهمین خود رسیده است که طولانی ترین جنگ تاریخ امریکا محسوب می شود. کی میداند که این جنگ تحت نظر ترمپ قومندان اعلای قوای نظامی، استخباراتی و اتمی امریکا تا چه مدتی ادامه  خواهد یافت. از زمان حکمروائی جنگ طلبان سه گانه، جورج بوش، دین چین و دونالد رمزفیلد، 6800 تن از عساکر امریکائی در جنگ های افغانستان و عراق بین سالیان 2003 و 2015 مرده اند. البته که این رقم تلفات به تناسب کشته شدگان امریکائی در ویتنام که به 48000 و در  جنگ دوم جهانی به 292000    تن رسید،  قلیل معلوم میشود.   

در 1983، موافقنامه ای  بین برتانیه و افغانستان در کابل  به امضاء رسید که پیمان بازی بزرگ 1873 را تائید نمود. یک قرن بعد، بازی بزرگ در سال 1979 شاهد تجاوز شوروی به افغانستان بود که با شکست و عقب نشینی این کشور در 1989 پایان یافت. طویکه در فلم “چارلی ولسن” گزارش یافت، کمک مخفی سی آی ای به مجاهدین افغان باعث شکست نظامی شوروی گردید.* حال تقریباً 16 سال بعد از حادثۀ تروریستی سپتمبر 11، امریکا در آخرین دور بازی بزرگ مرتکب لغزش میشود. آیا ترمپ مانند نکسن در قبال شکست در ویتنام اعلام پیروزی نموده و عقب نشینی خواهد کرد؟

ادامه خواندن شمارش معکوس به سوی مصیبت: تـرمـپ و بحران افغانستان: نویسنده: دیوت روسن – ترجـمـه و تـخـلـیـص: مـیـرعبـدالرحیـم عـزیـز مبصر سـیـاسـی

سفـر ستـراتـیـژیک مـلک سلـمان به جـنوب شـرق آسیا : مبصر سیاسی: میرعبدالرحیم عزیز

 

ملک سلمان شاه کنونی عربستان سعودی عکس اسلاف خود که کمتر از کشور خارج میشدند و برای خود قدسیت مافوق همه قایل بودند، به سفر هائی آغاز نمود که عصر نوینی را در سیاست خارجی کشورش تبارز می دهد. سلمان به مالیزیا، اندونیزیا و چین با 1500 تن همراه و حمل 459 بکس، سفری نمود که برای عربستان سعودی ارزش ستراتیژیک دارد. دلایل سفر هم داخلی است و هم خارجی. عربستان مصمم است که به اقتصاد خود تنوع ببخشد و اتکای خود را از منبع عایداتی تیل و گاز کاهش داد.                                                

ادامه خواندن سفـر ستـراتـیـژیک مـلک سلـمان به جـنوب شـرق آسیا : مبصر سیاسی: میرعبدالرحیم عزیز

قدرت نمائی مسکو در مسکو : مبصر سیاسی: میرعبدالرحیم عزیز

    فدریشن روسیه به تاریخ 15 فروری کنفرانسی پیرامون بحران افغانستان در مسکو به راه   انداخت که در آن نمایندگان کشور های افغانستان، پاکستان، هند، ایران و چین اشتراک نموده بودند. درین اجتماع شش گانه از امریکا دعوت نشده بود. روی همین دلیل بود که افغانستان یک نمایندۀ پائین رتبۀ خود را به مسکو فرستاد تا باعث غضب امریکا نگردد. این کنفرانس زمانی راه اندازی شد که سران ناتو روسیه را متهم ساخته اند که این کشور روش امریکا را برای حل مسایل منطقه ئی زیر سوال برده است.  ادامه خواندن قدرت نمائی مسکو در مسکو : مبصر سیاسی: میرعبدالرحیم عزیز

اندیشیدن برای یک افغانستان ٬ بیشتر کار افغان هاست نه خارجی ها : مهرالدین مشید

  در شرایطی که افغانستان و مردم اش دست خوش خطرناک ترین توطیه های  شبکه های استخباراتی غرب و شرق اند و هر روز دسیسه های رنگارنگ از  بام  و دروازه اش قد و قامت تازه می کشند و سرنوشت مردم اش درآشفته بازار  سیاست بوسیلۀ دلالان سیاسی به حراج گذاشته می شود و فقر و تنگدستی و بدروزگاری از کنج و کنارش بیداد می کند و تند باد فصل پائیزی دوامدار برگ و بار نسل کنونی و حتا نسل های آیندۀ آن را سخت تهدید می کند و هر روز بیشتر از روز دیگر تیغ از دمار آنان بیرون می کند و در ضمن در چاله یی از بی مروتی های زمامداران بیشتر فاسد و سیاستمداران طامع و معامله گر و دلالان زر و زور به گونۀ بیرحمانه یی ضجه می کشند و امروز و فردای خود را در هاله یی از  بازی های  نامحرمانۀ سیاسی شماری از خودبیگانه ها به تماشا نشسته اند و می بیینند که چگونه شماری ها هر روز حتا زمینه های رسیدن به دست کمی ازخوشبختی های شان را به آتش می زنند و  با هیزم پاشی های خاینانه و جنایتکارانه هر روز شانس به زیستن را از آنان می گیرند. این در حالی است که این حادثه آفرینان دلالا از آخرین امکانات زنده گی برخوردار اند و به قول معروف بوت های ” بلغار در پای دارند و بر لحاف ” کمخواب” می خوابند، خوان تلخ فقر را هرگزنچشیده اند و چه رسد به آنکه رنج بیکران مادری را احساس کنند که با منتهای بیچاره گی و تنگدستی و با داشتن صده آرزوی انسانی فرزندی را با شیرۀ جان می پرود و یک باره خبر مرگ اش را می شنود و به تعبیری دل از “دلخانه اش “بیرون می شود. حال بحث بر سر این است که چه باید کرد و از کجا آغاز باید نمود.
ادامه خواندن اندیشیدن برای یک افغانستان ٬ بیشتر کار افغان هاست نه خارجی ها : مهرالدین مشید

جـهـان باپـوتـیـن و ترامـپ بـه کـجـا میرود؟…: خـالـد کوهـستـانـی

 درکل وضیعت جیو استراتیژیک جهان دارد  رنگ و بوی دیگری را به خود میگیرد، تقابل منافع استراتیژیک غول های نظامی-اقتصادی  برای چند قطبی ساختن جهان به نقاط حساسی رسیده . به نظر میرسد که نقض پیمان منع راکت های هسته ای میان برد میان روسیه وامریکا،  رونمایی و عملیاتی ساختن سلاح های مرکباتر با آخرین تکنولوژی روز ونصب این سلاح ها در حریم های مستقیم وغیر مستقیم یک دیگر حکایت از برهم خوردن نظم جهان در آینده نزدیک دارد، جغرافیا و عساکر این جنگ ها در محور استراتیژی  روسیه وامریکا، کشور های جهان سوم خواهد بود. ادامه خواندن جـهـان باپـوتـیـن و ترامـپ بـه کـجـا میرود؟…: خـالـد کوهـستـانـی

ادارۀ تـرمـپ یـک مـاهـه شـد : مبـصر سیـاسـی: میـرعبـدالرحیـم عزیز

 از به قدرت رسیدن دونالد ترمپ به حیث رئیس جمهور امریکا یک ماه می گذرد. از روز اول تا اکنون، مظاهرات ضد ترمپ در سراسر امریکا ادامه داشته و معلوم نیست که چه وقت به پایان خواهد رسید. بالاخص طرح ضد مهاجرت ترمپ، اعتراضات بی شماری را باعث شده است. در داخل قصر سفید، تضاد های آشکار بین ترمپ و تیم کاری آن ظهور نموده که همه را در تعجب انداخته است. استعفای (برطرفی) مشاور امنیتی ملی ترمپ جنرال مایکل فلن نسبت دروغگوئی اش  به معاون رئیس جمهور به ارتباط تماسش با مقامات روسی، بحران قصر سفید را از داخل وسعت بخشیده و پردۀ ابهام بر عملکرد ادارۀ ترمپ انداخته است. ادامه خواندن ادارۀ تـرمـپ یـک مـاهـه شـد : مبـصر سیـاسـی: میـرعبـدالرحیـم عزیز

حکومت وحدت مـلی؛ تـجـربـه تـلـخ وبـحـران آ فرین امریکا درافـغـانـستـان: مـحـمـد علـی مـهـرزاد

  محمد علی مهرزادمفهوم بهره گیری از اسلام برای فروپاشیدن اتحاد شوروی درسال 1979 میلادی عینیت یافت؛ ایا لات متحده ، پاکستان وعربستان سعودی، بطوررسمی جهاد اسلامگرا یان را علیه دولت کابل آنوقت تدارک دید ند واینگونه شوروی را به اشغال افغا نستان برانگیختند، نطفه وعامل جنگ طولانی را با ایجا د لانه های تروریستی درپاکستان کاشتند.ازدید گاه برژینسکی،جنگ افغانستان دومساله راباهم درامیخت. اول-(( کمربند اسلامی)) دراسیای جنوب غربی به عنوان سدی دربرابر شوروی –  ودومین وجه نمایان این نقشه سازماندهی اسلام علیه (( نقاط ضعف)) بالقوه ی مسکودراسیا بود. سازمان سیا امریکا وسازمان استخبارات پاکستان ، در اغازبه رهبری ذوالفقارعلی بوتووسپس جنرال اسلامگرا ، ضیا ءالحق- ونیزشاه ایران ، بی درنگ برای به زیرکشیدن دولت نوپای افغانستان همراه شدند. ادامه خواندن حکومت وحدت مـلی؛ تـجـربـه تـلـخ وبـحـران آ فرین امریکا درافـغـانـستـان: مـحـمـد علـی مـهـرزاد

مـحـور تـوکـیـو – دهــلی : مـبـصـر سیـاسـی: میـرعبـدالرحـیـم عـزیـز

 وزن رو به افزایش  اقتصادی چین در سطح جهانی و گسترش  روز به ازدیاد نظامی  این کشور در بحیرۀ چین و بحر هند، چاپان و هند را در اضطراب قرار داده است که چطور بتوانند  “خطر” احتمالی چین را مهار نمایند. تماس های متدوام  بین این دو کشور  قبلاً برقرار شده  که سفر تاریخی ماه نومبر 2016 ناریندا مودی صدراعظم هند به جاپان قرینۀ محور توکیو – دهلی را در تقابل با بیجینگ تقویت نموده است. همکاری این دو کشور بیشتر متوجه نگهداری   راه های بحری و امنیت آن خواهد بود که چاپان و هند سخت بدان نیازمند اند. قوای بحری هند و  جاپان تا حال چند بار تمرینات  نظامی در بحر هند انجام داده و متعهد شده اند که این گونه تمرینات تداوم بیابد.  ادامه خواندن مـحـور تـوکـیـو – دهــلی : مـبـصـر سیـاسـی: میـرعبـدالرحـیـم عـزیـز

پاکستان: از بـازدارنـدگی ستراتژیک تـا بازدارنـدگی طـیـف کامـل : داکتر مـیـرعـبـدالــرحــیـم عــزیــز مبـصــر سـیـاســی

 اسلحۀ  اتمی و استعمال آن جزء تکتیک و ستراتیژی نظامی پاکستان است که از اواخر دهۀ هشتاد تا اکنون منحیث یک وسیلۀ بازدارنده علیه تجاوز احتمالی هند در ذهن حاکمان نظامی و ملکی پاکستان پرورش یافته است. برتری کیفیتی و کمیتی نظامی هند، پاکستان را وادار ساخته است که در صورت تجاوز هند بر پاکستان، دوکتورین نظامی خود را بر پایۀ استعمال اول اسلحۀ  اتمی بنا نماید. به عبارت ساده تر، پاکستان خود را ناگزیر می بیند که در تقابل با توانائی عظیم نظامی هند و در صورت حملۀ این کشور،  برای دفاع خود از اسلحۀ اتمی استفاده نماید که عاقبت آن نه تنها برای این دو کشور، بلکه  برای منطقه و جهان مصیبت بار خواهد بود.

پاکستان سریعاً در حال اتمی شدن است. این کشور قادر خواهد بود تا حد اقل تا ده سال دیگر، بین 300 تا 350 بم اتمی تکتیکی و ستراتیژیک تولید نماید. پاکستان اولین کشور است که دوکتورین نظامی خود بر مبنای استعمال اول اسلحۀ  اتمی بنا نهاده است، آنهم در صورتی که خاک و امنیت پاکستان به خطر جدی مواجه گردد.  

ادامه خواندن پاکستان: از بـازدارنـدگی ستراتژیک تـا بازدارنـدگی طـیـف کامـل : داکتر مـیـرعـبـدالــرحــیـم عــزیــز مبـصــر سـیـاســی

بـیـانـیـه دونـالـد تـرمـپ و طبـقۀ حـاکـم امـریـکا : مبـصـر سیـاسـی: میـرعبـدالرحـیـم عزیز

 بیانیۀ حلف وفاداری دونالد ترمپ در نوع خود استثنائی و خارق العاده بود. استثنائی بدین مفهوم، این بار اول بود که یک رئیس جمهور امریکا جملات  و کلماتی بکار برد که در تاریخ امریکا سابقه نداشته است. خارق العاده بدین معنی که این هم بار اول بود که یک رئیس جمهور امریکا آنهم یک بیلیونر علیه گروه نخبۀ و سیاست کشتگان این کشور صحبت نمود و خود را طوری جلوه داد که گویا از طبقۀ رنجبر امریکا برخاسته است. در آوانیکه چهار رئیس جمهور سابق  و دو معاون ریاست جمهوری در پهلوی وی نشسته بودند و به حرف های غیر عادی و نیشدار ترمپ گوش میدادند، مشت بالاکردن هایش  به سوی مردم که هرگز در گذشته چنین اتفاقی نیفتاده بود، همه را حیرت زده ساخت. نتایج سخنرانی ترمپ “پاپولیست” بعداً آشکار خواهد شد، البته به شرط اینکه اگر برای مدتی “بقاء” نماید.

ادامه خواندن بـیـانـیـه دونـالـد تـرمـپ و طبـقۀ حـاکـم امـریـکا : مبـصـر سیـاسـی: میـرعبـدالرحـیـم عزیز