اهــــدای لقب هنــــری برای بانو آتش نشین خانم آریانا سعید بنام « ستاره آواز » افغانستان

 1779904_755505211196393_1486030972_nلقب  هنری « ستاره آواز »  از طرف اتحادیه  سراسری  هنرمندان افغانستان  در خارج از کشور تحت ریاست  دکتور عنایت  الله  شهرانی  ُ بعد از نظر سنجی  هنرمندان بزرگ  و بادرنظر داشت فعالیت های مثمرهنری  خانم »سعید»  برایش اهدا شد و محفل از طرف  تلویزیون  تحت سرپرستی  جناب  برکی  در شهر لندن  برگذار گردیده بود و یکتعداد هنر دوستان  و فرهنگیان  شهر لندن انگلستان اشتراک  ورزیده  بودند.
ســـایـــت مــاریـــا دارو  مراتی  تبریکات  خویش  را خدمت  تمام هنردوستان  و بانو آریانا سعید تقدیم  میدارد. 

 

برای  تماشای  محفل  بالای  ویدیو فشار  بدهید

http://youtu.be/daggarUufgU

از ستیج ستاره افغان تا یونان باستان: دوستان گرانقدر اگر بخاطر داشته باشید در دور هشتم ستاره افغان خانم باران آریا بخاطر هنرنمایی و هنرمند شدن اشتراک داشتند و اکنون از کشور خارج گردیده و در یونان بسر میبرند . به گفتنی هایش توجه بدارید .

http://www.youtube.com/watch?v=FGUqUfosJwM&feature=youtu.be

بـــوی جـــوی مـــولـــیـان آید هـــمــی آید هـــمی : شعر شادروان عبدالله رودکی با حنجره فرزند پامیر بدخشان جناب داوود پژمان …

بوی جوی مولیان آید همی – یاد یار مهربان آید همی

ریگ آموی و درشتی راه او – زیر پایم پرنیان آید همی

صلح نیاز بشریت است ُ بخصوص کشور های جنگ زده به صلح نیاز بیشتر دارندُ زنده باد جوانان صلح جوی کشور که از هر طریق ممکن خواسته های صلح آمیز شانرا بیان میدارند و توجه جهان را بخود جلب نموده اند. ویدیو ذیل را که جناب میر عنایت الله سادات ارسال نموده اند ُ جهت استماع شما گذاشته شده است لطفا بشنوید.

 

آهنگ زیبا از خانم ماهره طاهری ُ کمپوز از امیر جان صبوری

دوستان  گرامی  :
 در  این  زندگی  کوتاه  ُ کوتاه فکران  صدای  جنگ  را  بلند  میدارند  و صدای  مهیب  جنگ قلیها را  میلرزاند ُ اما یک  هنرمند با صدای  موزیک  و اهنگ  زیبا قلب  انساها را  شادی و  سرور  می بخشد ُ به  اواز  خانم  ماهزه طاهری  گوش  بدهید تا اندکی غم هار فراموش  کنیم  و شاد باشیم .

آریانا سعید با هنر ستوده : امان معاشر

255105_130563387101541_1756044946_n چرخ زمان همیشه درگردش است. چون باد، بی وقفه به پیش می تازد.افراد زبون وتاریخ زده نمی توانند پا به پا با آن گام بردارند.لابد به عقب میروندو مردود و منفور تاریخ میگردند . در کشور ما افعانستان که از نظر عقب ماندگی درجهان یکم و از نظر اندیشه و تفکر به دوره ی حجر باز می گردد ؛آهسته آهسته شیوه ی تفکر قبیلوی و متحجر به اندیشه ی روشن وتفکرانسانی جا خالی میکند. برخی ها باافکار تاریک وچشمان نا بینا می خواهند سد راه ترقی، پیشرفت و تغییرنا گزیر گردند.عقربک زمان را به چرخش نگذارند و مانع پیشرفت های جوامع بشری گردند.بی خبر از انکه عقبگرد امکان ندارد و این مردم بی فرهنگ، تاریک و کج نگر در برابر سیل خروشان تغییر و پیشرفت قرار دارند.خواهی نخواهی با انبوه خاشاک نابود میشوند. تجارب تاریخی جوامع اروپایی و پیشرفته ثابت میکند که افکار متحجر دیگر حتی در کشور ما جای پایی ندارند . روشنفکران ما به خصوص قشر جوان که بالنده و آینده ساز اند ، از چنبره ی این دیوان وحشی در آتیه ی نه چندان دور،رهایی خواهند یافت. اندیشه، راه و رسم سالم ، مشروع و فارع از فساد عرض وجود خواهد کرد . نسل جوان میهن با درنظر داشت نیروی بالنده ونقش کارای شان در جامعه،بادشواری های جدی روبرواند. این پدیده های منفی در برابر هنرواستعداد خلاق شان که چون شعله زبانه می کشد ، قرار میگیرند و اشکالاتی را با عث می گردند. الگوی این مدعا، آریانا سعید دخترجوانیست که به تازگی به هنر آواز خوانی رو کرده، در عرصه ی هنرو موسیقی ، خوب می درخشد .او با عشق، احساس و جذابیت کم نظیری روی ستیژ می درخشد. نام این دوشیزه درمدت زمان بسیار کوتاه بر زبانها افتیده. عاشق است، عاشق هنر، جوانی،مردم،میهن…جسارتش را باید ستود .

امان معاشر

 

شـجـاع‌ تــریـن آواز‌خـــوانــان جــهـان ُ اسما و حمیرا دو خواهر هنرمند تحت تهدید قـــرار دارنــد: محمد محسن

1374137130326.cached
پدر و مادر اسما و حمیرا، سال گذشته وقتی دیدند که دخترانشان در یک برنامه‌ی تلویزیون آواز می‌خوانند و عمل‌کرد برجسته‌ای دارند، تکان خوردند. آن‌ها می‌دانستند که دختران شان حتا از دوران کودکی علاقه‌ی خاصی به آواز‌خوانی داشتند و پیوسته در اطراف خانه ساده‌ شان در کابل، آواز می‌خواندند. اما آنها راهنما نداشتند‌ و به شکل دزدکی روزانه به یک هنرکده‌ی موزیک سر می‌زدند تا عمل‌کرد شان را صیقل بزنند و اصلاح کنند و به استدیوی تلویزیون ژوندون می‌رفتند تا آهنگ ثبت کنند، که بعدا در سرتاسر افغانستان در معرض نمایش قرار می‌گرفت. چهار برادر‌، عموها و پسرعموهای این دختران، بیش‌تر از این که غافل‌گیر شوند، وحشت‌زده شده بودند و این کار را اهانت شدید به خود می‌دانستند. خانواده‌ی این دو هنرمند و سایر مردم محل‌ آن‌ها در حوالی ولایت کاپیسا، اجرای آهنگ توسط اسمای ۱۸ ساله و حمیرا عیار ۲۲ ساله در محضر عام را، توهین غیر‌قابل تحمل به خود می‌دانستند. این بی‌حرمتی به وقار خانواده بوده، برای برادران قابل تحمل نبود. آن‌ها تصمیم گرفته بودند که به هر‌قیمت ممکن جلو این دو‌ هنرمند را بگیرند، حتا با زور و خشونت. طالبان هم آن‌ها را تهدید به مرگ کرده و وضعیت را برای آن‌ها دشوارتر ساختند. آن‌ها اکنون پنهانی زندگی می‌کنند.

گفت و گویی خودمانی با: سرکار خانم مهستی خاکپور 

تاسیس سالگرد پنجاهمین ۴۱۴۴ سال و است کرده کار به شروع ۴۶۹۴ سال ازSaskatchewan Internationa Association سازمان Open door society مثل مهاجرین به مربوط دیگر های سازمان و است بوده سسکچوٓان ملیتی چند سازمان اولینSIA بود. خواهد سازماناین ادامه در اند. کرده فعالیت به شروع سازمان این از بعد گذرد) می ٓان تاسیس از سال ۴۴ به نزدیک (کهglobal gathering و ۴۶۱۱)(تاسیس

کنند. مراجعه باید سازمان کدام به اموری چه برای کسانی چه و چیست دیگر های سازمان با سازمان این تفاوت که داد خواهمتوضیح

executive به ٓان از بعد و مدیریتی های سمت بهcoordinator از ۴۱۱۱ اواخر از تقریباْ و هستم همکاری به مشغولSIA با ۴۱۱۲ سال ازمن مختلف های قسمت های فعالیت ببریم. پیش تر شده تعریف را سازمان های فعالیت کردیم سعی ما بعد به تاریخ ٓان از ام. داشته سمت تغییرdirector به مربوط های برنامه یکی کنیم. می تقسیم بخش سه به راSIA های فعالیت خالصه طور به کنیم. مشخص را غیره و ٓاموزش سکونت٬ واحد ازاعم ٓاموزشی های برنامه و دیگر های زبان ٓاموزشی های برنامه وESL انگلیسی زبان ٓاموزش های دوره شامل ٓاموزشی های برنامه دیگری است٬کاریابی

هست. جامعه در ٓاموزش سطح باالبردن بر تمرکزش که outreachهست برنامه دیگری وجوانان. ما ی هزینه تامین منبع واقع در چراکه متفاوتند. کنیم فراهم خدماتی کاریابی یا ٓاموزش سکونت٬ واحدهای از هریک در برایشان توانیم می ما کهکسانی  است. متفاوت مختلف های برنامهبرای

ادامه خواندن گفت و گویی خودمانی با: سرکار خانم مهستی خاکپور 

خانم ناذیه اقبال ، هنرمند توانا ……:عنایت سادات

خانم ناذیه اقبال ، هنرمند توانا از منطقۀ پشتونخواه میباشد .درین پارچۀ هنری او ، سراسر انتقاد و نکوهش ازاوضاع مسلط در جامعۀ مورد نظر وی بیان شده است .این بیان ، دقیقا” وضع موجود وطن مارا مشخص می نماید . بهتر است خود تان این پارچۀ زیبا را بشنوید.

http://youtu.be/FCPeod67WHo

وحیدامید پیشقراول (راک ان رول)درموسیقی افغانستان : امان معاشر

Untitled1

  در باره ی وحید امید که تاریخ پر شکوه و جاویدانه ی هنرکشور با ان خانواده ی گرامی که شخصیت های چون: غلام محمد میمنگی ،غلامعلی امید گره خورده است مطالب را عرض میداریم:

وحید امید از طرف مادری نواسه غلام علی امید نویسنده ، شاعر ، نقاش و هنر مند با نام افغانستان و از طرف پدری نواسۀ پروفیسور غلام محمد میمنگی پدر هنر نقاشی و یکی از فعالین مشروطه خواهان جوان  دور امان الله خان بحساب میرود. مادرش ماری امید (سرخابی)نطاق ، سخنور و هنر بیشه سینما و تیاتر افغانستان است که  مرتبط به خانواده ی هنر و فرهنگ میهن است.
Untitled2
وحید امید از سن پنج سالگی پیش از انکه شامل مکتب شود همراه با مادر هنر مندش ماری امید به میدان هنر قدم گذاشته در رادیو کابل میرفته است  و در دها نمایشنامه و تیاتر در جمع هنرمندان نامدار افغانستان محترمان: استاد رفیق صادق، بایقرا، حاجی محمد کامران، پردیز، فریده انوری و دیگران نقش  بازی کرده علاقمندان زیادی داشته است.

ادامه خواندن وحیدامید پیشقراول (راک ان رول)درموسیقی افغانستان : امان معاشر

با هنرمند جوان عبدالله کمال رفیع آشنا شوید .

Abdullah Kamal Rafi Safi is an Afghan singer and tabla player who was born in Germany. At the age of 5 he grew an interest in tabla, harmonium and singing. To play tabla he tried to use everything he could get his hands on. At the age of 12 he started to learn tabla with his father, Ustad Same Rafi. His father is an established tabla player himself. He is also a great singer, poet and writer and teaches tabla, harmonium and singing.

تاچر و هنرمندان خشمگین دنیای موسیقی : « فرانک عمیدی » ارسالی مرجان از هالند

الویس کاستلو،در انتقاد از جنگ فالکند آهنگ ‘کشتی سازی’ را خواند

مارگارت تاچر را بیشتر به خاطر سیاستهای رادیکال اقتصادی و یکدندگی های سیاسی اش می شناسند تا تاثیرش بر موسیقی و فرهنگ بریتانیا. واقعیت این است که خانم تاچر شاید به طور مستقیم خدمت چندانی به فرهنگ و هنر در بریتانیا نکرد، ولی خشم حاصل از سیاستهای اقتصادیش در قشر کارگر آن دوره باعث تولید یکی از بهترین دوره های موسیقی اعتراضی در تاریخ بریتانیا شد.

در اواخر دهه هفتاد میلادی جنبش پانک در موسیقی صدای نارضایتی جوانان از وضعیت موجود را به گوش مردم رساند. پیروزی خانم تاچر در سال ۱۹۷۹ و سیاستهای اقتصادی اش آتش موسیقی و فرهنگ پانک در بریتانیا را در دهه هشتاد میلادی شعله ورتر کرد.

آهنگ “صدای دو میلیون نفر” (Voice of two Million) از گروه پانک راک “انجلیک آپ استارتز” در مورد جمعیت بیکاران و نرخ بیکاری در بریتانیا در سال ۸۲ میلادی بود و طولی نکشید که به سرود اعتراضی مردم تبدیل شد، آن چنان که در بسیاری از تظاهرات ضد تاچر این آهنگ شنیده می شد.

ادامه خواندن تاچر و هنرمندان خشمگین دنیای موسیقی : « فرانک عمیدی » ارسالی مرجان از هالند

آینده سازان موسیقی افغانستان با اکامی موزیک مربوط وزارت تعلیم وتربیه به مدیریت داکتر ناصر سرمست و دوره نهایی ستاره افغان سال (۱۳۹۲ – ۲۰۱۳م) بمناسب جشن نوروز این برنامه زیبا را برای شما عزیز ان انشتار دادیم تا آغاز یک بهار خوب داشته باشیم

برای  تماش  این برنامه  بالای  ویدیو  فشار  دهید

کودکان آینده ساز و داکتر احمد ناصر سرمست: نوشته از ماریا دارو

    در  کشور  جنگ  زده  ما در کنار  همه  تشویشها  آمید واری  های  دیگر  هم  وجود  دارد ُ هرگاه  جای  تفنگ  از سلاح علم ودانش  و تقویه  هنر و فرهنگ کار گرفته شود ُ برای  انکشاف  این  بخش  بزرگ  و قابل  افتخار کار  صورت گیریدُ به  یقین  جهان چهره دیگر  از  افغانستان  جنگزده را تماشاه  خواهند کرد.  خردمردانی بکار است  که ذهنیت  کودکان و جوانان را  در این  راستا  تشویق و تربیت  بدهد  . همانطوریکه  استاد سلیم سرمست  در گذشته  هنر موسیقی وطن ماُ  صاحب  نام  و نشان  قابل  افتخار  بودند امروز  ما شاهد فرزندش  ارجمندش هستیم  که قدمهای  پدرش را  تعقیب  میدارد  و هنر  افغانستان را  به جهان  از طریق  تربیت  کودکان ی  که  جاهلان  بی فرهنگ  پدر  ُ مادر  و زندگی  شان را  گرفتند و آنها را روانه پرورشگاه کردند  ُ اما داکتر ناصر سرمست  همان کودکان را که بیشترین  صدمه را  درزمان جنگ  دیده اند  و بیشتر  از دیگران  نیاز به  پرورش  و نوازش  روحی دارنددر انستیتوت  موسیقی  جمع  کرده  است تا آیند  افغانستان را از  طریق  هنرنمایی  در ستیج  جهانی  معرفی  بدارند … و به  جهان نشان بدهند  که افغانها  تنها به  سلاح  جهت  کشتار  ومنازعه  متوسل  نیستند  بلکه  هنر و  علم ودانش  را نیز  دوست دارند … باید برای  این  نورسته  ها زمینه  مساعد  گردد تا در دامان زیبای  مادر وطن شگوفان گردند  و راه شان را  نسل  آینده  تعقیب  نمایند و سلاح زنگ  زده و نفرین شده را  از  وطن  دور  افگنند.  برای  داکتر سرمست این موقفیت بزرگ را تبریک  وتهنیت  گفته و برای  کودکان و نوجوانان  در کنار  تبریکات صمیمانه آینده درخشان  آرزو میدارم. همیشه موفق  وکامگار باشند.
برای  شنیدن  کنسرت  در  کنیدی  سنتر  بالای  لینگ  فشار  دهید  و تماشاه بدارید.

 http://www.kennedy-center.org/explorer/videos/?id=M5339

موسیقی یا سمبول از وحدت ملی فرزندان اقشار مختلف افغانستان

چند  سال  قبل  جناب  داکتر احمد  ناصر  سرمست  جهت  ایجاد  و رهبری  انستیتوت  موزیک  وارد  افغانستان  گردید و توانست  یک  تعداد  کودکان  پرورشگاه  ها را  تحت تربیه  قرار بدهد و بعداز  فرا گرفتن  کورسهای  مویسقی  کلاسیک  شاگردان او  قادر بعه  اجرای  کنسرت  در ایالات  محتمده  امریکا  گردیند.  برای  وحدت  و همبستگی  نژاد  ها  و زبانهای  مختلف  کشور ما  راه  های  خیلی  مفید  مانند  موسیقی  ُتیاتر  و  نقاشی  وجودذ دارد که  در سطح  بین المللی  افغانستان را با نه  تها از طریق  سلاح  بلکه  از  طریق  ارت  نیز  به  جهان  معرفی  بدارد. در این  راستا  از اتبکار  و اقدام  نیک  داکتر  سرمست  اطهار  امتنان  نموده  شمار ا به  شیندین  موزیک  کودکان  افغان  دعوت  مینمایم.لطفاٌ بالای  لینک  فشار دهید

http://cdnbakmi.kaltura.com/p/1175831/sp/117583100/serveFlavor/entryId/0_u9tc4i26/flavorId/0_l5jmgn2t/name/a.

 

جوانه های موسیقی در انستیتوت موزیک : نوشته ماریا دارو

  بعد از  سه  دهه  جنگ  در کنار  همه مشکلاتیکه  هموطنان ما  همه روزه  مقابله  میدارند  ُ امید  های  هم  وجود دارد  ُ جوانان  کشور با  تجارب  تلخ  که  از جنگ  داشته  اند ُ دست  به  مبارزه  دیگر  زده  اند  که  خیلی  امید وار  کننده  و نشاط  آفرین  است .  جنگ  مصبیت های   زیاد  به ارمغان  آورد  کسانیکه  دست  به  میله  تفنگ  میبرند  ُ دست  هنر مندان  و فرهنگیان  را  قطع  میدارند  تا در ظلمت  شبگونه  بتوانند  اهداف  نا  میمون  شان را  عملی  نمایند اما  فرزندان  گرانقدر مادر وطن  با همه  زجر و شکنجه  های  روحی  ُ هجرت آباد  کشور  های  بیگانه  داشته  اندُ  دوباره  مصدر خدمات  در دامان مادر وطن گردیده  اند  که  جای  بس  خوشی  میباشد  و  باید برای  ایشان  مرحبا  ودرود  فرستاد.

ادامه خواندن جوانه های موسیقی در انستیتوت موزیک : نوشته ماریا دارو

چرا داوود سرخوش هنرمند محبوب ماُ در تلویزین ها ظاهر نمیشود: ماریا دارو

چند سال قبل مراسم سال نو و یا میله جش نور روز در هامبورگ کشور جرمنی از طرف یک تعداد افغانان برگذار گردید و هنرمندان سابقه و جوان دران محفل جهت هنرنمایی امده بودند مگر جای انکه کنسرت بدهند به لبسنگ پرداختند …جناب همایون مروت سیمنا گر افغان چشم دید خودرا از آن محفل طی یک انتقادیه در سایت ها نوشت واینجانب « ماریا دارو» نیز اطلاعیه و شکایت از طرف هنرمندان اشتراک کننده  ای  بخش تیاتر در آن محفل  را دریافت  نمودم  و با تائید از نوشته جناب مروت در همین سایت انتقاد نوشتم که باعث… آزردگی بسیار از هنرمندان آواز  خوان  که دران محفل اشتراک کرده بودندُ گردید . هرقدر انتظار کشیدم که هنرمندان سابقه دار به تائید از نظریات من و جناب مروت چیزی بگویند و یا بنویسند اما هیچ کس چیزی نگفت … گویا حالت بیتفاوتی اختیار کردند. ب ا تشکر از هنرمند محبوب کشور داوود سرخوش که در یک محفلی در همان باره سخن گفته اند اینک ویدیو  محفل را جهت استماع شما عزیزان گذاشته ام …لطفاٌ به سخنان هنرمند گرامی گوش دهید.

آهنگ دلنشین از هنرمند جوان شهرزاد عدیل : نوشته از ماریا دارو

دوستان گرامی  :

امید  قوی  همه  وطنداران  وابسته با  افکار  جوانان  وطن  در  وحدت  وتحکیم  پیوند  های  دوباره از  صمیم  قلب  برای  نسل  آینده  کشور  همین  جوانان  عزیز ماست. امید  وارم  تعداد  این  جوانان  با  احساس  افزون  گردد  و این  گل دسته  های  بوستان  وطن  رنگین  تر  از  امروز برای  فردای  شگوفان  باشد . شهرزاد  گرامی  آهنگ  خیلی  زیبا  و با  احساس  اجرا  نمودید  احساس  شما  و شاعر  گرامی  که  تصنیف  را سروده  اند  قابل  قدر و تمجید  میباشد.  دوستان  لطفاٌ بروید  ویدیو  فشار  دهید  و از آهنگ لذت  ببرید . 
http://www.youtube.com/watch?v=NrJnBNgpo04&feature=related

اولین آواز خوان « موسیقی پاپ » خانم سوسن فیروز

سوسن  اولین  آواز  خوان  موسیقی پاپ ( زن ) در «افغانستان»

در طول  تاریخ  هنرمندان  و فرهنگیان  هر کشور گفتنی ها و تظالم اجتماعی  را توسط  آرت  بیان کرده  اند. استعداد های  هنری  در همه  زمانها بیانگر  واقعیتهای  تلخ  زندگی  مردم  بوده  است ُ یونان  قدیم  توسط هنر نمایی  تیاتر دربرابر کلیسا قد علم کردُ  نقاشان  توسط  انگشتان  هنر  آفرین شان  تصاویر  جنگهای اول  و دوم  جهانی را ترسم  واز وحشت جنگ مردم جهان مطلع  ساختندُ آهنگساز و آواز خوان گفتنیهای را ذریعه  هنر شان  تقدیم  جامعه  کردند… بلی افغانستان در حال  حاضر گفتنی های  زیاد در باره جنگهای  سی ساله  دارد. جوانان عزیز ما در داخل و خارج از طریق  هنر آواز  خوانی شان پیام  صلح  برای  مردم  میدهند…. هرگاه تاریخ  گذشته  امریکا را نگاه  کینمُ تعصب  درمورد مردم سیاه  به  انداز  زیاد بود که  سیاه پوستان حق  شمولیت  به  مکتب  و بخصوص  دانشگاه را نداشتند. در سرویس  شهری  کسی  در یک  چوکی  کنار  شان  نمی  نشست ُ ظلم دولت  و مردم امریکا سیاه  پوستان امریکایی  را به فریاد  رساند و آنها بدون موزیک  در کوچه  و بازار  از ظلم ُ توهین  وحق  تلفی شان در برابر مردم  سفید پوست  فریاد میزدند  و اهسته آهسته  به موزیک  دسترس  پیدا کردند و آهنگ  های «ر پ »  موسیقی را با نوای موزیک  بگوش  سفیدان  پر قدرت  امریکایی رسانیدند و«رپ» موسیقی  پاپ  بنام موزیک  سیاه پوستان  معرفت پیدا کرد. این پاپ سرودن  بذات خود یک  مبارزه  قوی در برابر استعمار بود.
سال  «۲۰۰۴ م-  اولین  خوانند  رپ یا  موسیقی پاپ جناب کندوزی  بود که موسیقی پاپ  را به افغانستان برد. سال « ۲۰۱۲» م- یگانه خوانند « رپ » از طبقه نسوان  خانم  سوسن «فیروز»  میباشد که تجارب  تلخ هجرت در کشور ایران و پاکستان و برخورد توهین  آمیز مردم دو کشور همسابه را هنرمندانه انتقاد مینماید.  خوش بحال  فامیل  هنرپرور «سوسن  فیروز» که برای  فرزند شان  نه  تنها اجازه  هنرنمایی  داده اند بلکه  شجاعت مندانه از هنرنمایی سوسن  دفاع  مینمایند. سوسن عزیز موفقیتهای بیشتر برایت آرزو  میدارم.
برای  شنیدن روی  ویدیو فشار دهید

http://www.youtube.com/watch?v=clp0hBH3Lyg&feature=youtu.be

روز پدر برای خانواده استاد همآهنگ خیلی ناگوار است

  ُ با بزرگداشت  از خدمات  هنری استاد در این روز  خجسته پدر  اندک در  معرفی  وی  میپردازم:

                                            الحاج  عبدالمحمد  همآهنگ

عبدالمحمد فرزند طلا محمد  زاده  کوچه  خواجه خوردک  «خرابات» شهر کابل سال (۱۳۱۶) میباشد.  پنچه  های  هنر آفرین  کودکان  خرابات  که زاده  دامان مادران  و پدران  هنرمند میباشند  همیشه  از کودکی  روی  پرده  های  آرمونیه  و روی  صفحه  تبله  در آهتزاز  بوده  است  و از همان  آوان  کودکی  مجالس  و محافل  را برای  وطنداران  شان نشاد بخشیده  اند.  در گذشته  های  دور که  محافل  عروسی  زنانه و مردانه از هم  جدا بودُ  کودکان خرابات برای  هنرآفرینی  در دسته  ساز زنان میرفتند و مجلس  ارایی  میکردند و درکوره  هنر  نوازه گی  وآواز خوانی  پخته  میشدندُ همآهنگ  نیز در آنزمان  کودکی  نظر به  رسم و عادات  مردم  خرابات بنام بچه طلا در دسته  های  ساز زنانه شهرت کشید.

ادامه خواندن روز پدر برای خانواده استاد همآهنگ خیلی ناگوار است