به مناسبت روز بین المللی زبان : شعر زبان پارسی از بهار سعید

بهار سعید

اندیشه را زبان گواراست پارسی
هر واژه یک نگینه گویاست پارسی

از هر دهن ز بس که دل‌انگیز می‌چمد
گویی سروش بردن دل‌هاست پارسی

شب‌ها نیوشه، کودک گهواره ی مرا
شیرینی ترانه فرداست پارسی

آوازه‌ساز بلخ و سمرکند و دامغان
شیراز و غزنه، توس و هریواست پارسی

فردوسی و سنایی و خیام و مولوی
حافظ، فروغ و رابعه ی ماست پارسی

از روزگارحنظله تا روزگار من
آموترین سروده ی دریاست پارسی

پیشینه ی تو را ز چه آغاز سر نهم؟
زیرا هزاره‌هاست که برپاست پارسی

نازم به یادگار نیاکانی‌ام، نگر
پیداست هر چکامه که زیباست پارسی

برگیزه ی شناسه ی من، وخش چامه‌ام
ای خوش که سرزمین مرا خاست پارسی

پرپر کنم درود، «بهارِ سعید» را
در پیش پا اگر که پذیراست پارسی

بهار سعید.