آگــاهـــی :کتب آوای ماندگار زنـان افـغـانستان٬ پابرهنه بازگشت٬هنرمندان تاریخ ساز تیاتر و چهره های جاودان : اثـــر مـــاریـــا دارو در آنلین در خدمت دوستان قرار دارد.

کتب  های  بنده

کتاب  آوای  ماندگار زنان افغانستان (چاپ اول 2008)                                                                         اولین  کتابیست  که پس از تحقیقات چندین  ساله ( 2005  الی  2008 میلادی )٬ چهره  های  برجسته  زنان  افغانستان را که در رسانه  های جمعی ایفای  وظیفه  میکردند٬ معرفی  میدارد.  این کتاب  در شرایط  خیلی  دشوار و امکانات محدود با تماسهای مکرر تحریر گردیده است. 

      پابرهنه بازگشت (چاپ اول  2009 )                                                                                      کتابیست  که شرح حال  خانواده ها و جوانان  افغان را که در اثر جنگ خانماسوز داخلی صدمه  دیدند ٬مشت  نمونه خروار بیان  میکند.

  هنرمندان تاریخ ساز تیاتر و چهره های جاودان (چاپ اول اکتوبر 2013 )                                                      کتاب هائیست که پس از تحقیقات زیاد طی چهارسال از آغاز تیاتر در افغانستان تا مسدود ساختن تمام ابعاد فرهنگی در زمان طالبان برای  معرفی هنرمندان تیاتر وچهره های ماندگار فرهنگی و تاریخی  به  رشته تحریر آورده شده است. همچنان                                                                                                                        

ادامه خواندن آگــاهـــی :کتب آوای ماندگار زنـان افـغـانستان٬ پابرهنه بازگشت٬هنرمندان تاریخ ساز تیاتر و چهره های جاودان : اثـــر مـــاریـــا دارو در آنلین در خدمت دوستان قرار دارد.

به جواب نوشتهء داکتر عمر صدر راجع به زنده یاد میر غلام محمد غبار و کتاب افغانستان درمیسر تاریخ در روز نامه هشت صبح : داکتر دنیا غبار

چون  نویسنده بسیار محترم این مقاله  داکتر صاحب  عمر صدر نظریات  “مسلکی شخصی» خویش را  که مبتنی بر نظریات راست یا غلط دیگران وانمود می‌شود  در باره  زنده‌ یاد غبار قلم اندازی کرده اند و نتیجه   گیری غیر علمی و درهم برهم شخصی شانرا  ثبوت حقیقت  در مورد «غبار» و کتابش ابراز نموده اند. خیلی قابل حیرت است که کتابی را ک مقتدرین سیاسی و نوکران بریتانیای کبیر کوشیدند به هر صورتی باشد نابود کنند ، غیر مسلکی خواند؟ تا جوانان را از خواندن حقایق تاریخی و مبارزه انسانی آینده دور نگه دارند؟…؟ به چه منظور؟ … من کار  خواننده گان گرانقدر را آسان نموده و با احترام خاص  زندگی نامه حقیقی م. غبار را  در ینجا  درج میکنم تا خوانندگان خود حقیقت  را دریابند.

ادامه خواندن به جواب نوشتهء داکتر عمر صدر راجع به زنده یاد میر غلام محمد غبار و کتاب افغانستان درمیسر تاریخ در روز نامه هشت صبح : داکتر دنیا غبار

دیالوگ مسخره وشرم آور اشرف غنی و داوود جنبش : عبدالسمیع کارگر

         ( هرنوع ماست مالي در خيانت ملي ، جنايت است )

   اقاي اشرف غني ،  به نظرم شما مانند ديو زمين لرزه

ماموريت داشتيد تا افغانستان را زير و رو كنيد كه كرديد

سقوط و فرار ، كار وخدمت يكماهه شما نه  بلكه از اغازانتصاب شما بنام ريس جمهور از فساد مالي و شدت فقير سازي  مردم اغاز يافت . مردم وطن بياد دارند كه نخستين فرمان شما  وزارت ماليه را از هرنوع نظارت عدلي و قضايي عليه فساد مالي معاف كرديد ، از شما پاسخ ميخواهيم كه اين صلاحيت را كدام مرجع قانوني به شما داده بود و در كدام كشور دنيا چنان كانگستري  مالي وجود داشته است كه شما از ان اقتباس كرده ايد ؟ در كنار اين كانگستري مالي كود  ٩١  ايجاد كرديد و تمام عوايد ملي و كمك هاي جامعه بين المللي را در قبضه شخصي دراورديد ، وزراي ماليه را از شركاي فساد مالي تان و خواهر زاده داكتر عبدالله عبدالله را بحيث معين ان وزارت  سهميه مالي داديد ؟ اقاي استاد فرهنگ وزير اقتصاد پيشين  در مصاحبه ويژه با تيلويزيون طلوع مشت غارت هشت مليارد دولاري شما را از كمك هاي جامعه بين المللي باز كرد و شما در انتقام گيري از ايشان ، برايش دوسيه  سازي كرديد و محاكم فرمايشي شما او را در غياب به يكسال  حبس تنفيذي و جريمه نقدي محكوم كرد  ، به نمونه از دست پاك تان اشاره شد ؟ ولي هيچ گاه پاسخ  اختلاس هشت ميليار د دولاري را نداديد بايد محاسبه دهيد ؟ 

ادامه خواندن دیالوگ مسخره وشرم آور اشرف غنی و داوود جنبش : عبدالسمیع کارگر

روایت سقوط و فروپاشی مرگبار؛ بزرگتراز فاجعه و فراتراز گفتمان ؛ پس ازیک سال سقوط ؛ فروپاشی و فاجعه : مهرالدین مشید

آری چه روایتی دردناک که یاد و خاطرۀ آن چون کابوسی بر روان انسان سنگینی می کند و پس لرزههای آن هنوز هم روح و روان ما را به گروگان گرفته است و وحشت و دهشت آن حتا حالا هم شانه های ما را می لرزاند. روایتی که راویانش همه مخبر صادق اند و سخن از آفتاب می گویند و هرگز نشاید که نشاید که آفتاب آید دلیلی آفتاب؛ زیرا این روایت به اجماع رسیده است. این روایت، روایت سقوط افغانستان است که بزرگتر از فاجعه و فراتر از گفتمان است.

سقوط مرگباری که انسانیت را به ذلت کشید و یک ملت را اسیرو دریچۀ زنده گی را بر روی زنان و مردان آن به کلی بست و آخرین آرزو های آنان را به یاس بدل کرد، نه یک سقوط بل؛ فروپاشی حیرت انگیز و وحشتناک که همه چیز در یک لحظه دگرگون شد؛ برج و باروی زنده گی مردم افغانستان را یک باره فرو ریخت برگ و بار شادی را در سراسر افغانستان خشکانید؛ از زنانش کار و از دخترانش آموزش و از کودکانش آگاهی را گرفت و مردانش را در بتۀ آزمون شرافت و غرور میخکوب نمود. حیرت انگیز تر این که گردانندۀ این سناریوی اندوهبار کسی است که به مردم افغانستان وعده های زیادی داده بود و گفته بود که تا آخرین قطرۀ خون از آنان دفاع خواهد کرد.

ادامه خواندن روایت سقوط و فروپاشی مرگبار؛ بزرگتراز فاجعه و فراتراز گفتمان ؛ پس ازیک سال سقوط ؛ فروپاشی و فاجعه : مهرالدین مشید

ملک ستیز کیست ؟ : محمد عمرهژیر

دکترملک ستیز  فرزند امیرمحمدخان خوشیوال در 2 ماه می سال 1964 درولایت خوست افغانستان دیده به جهان گشود. ابتدائی را در مکتب عبدالعی مستغنی شهر کابل و دوره متوسطه و لیسه را در لیسه عالی حبیبه به انجام رسانیده است .

بعداٌ دررشته حقوق ومناسبات بینالمللی در  دانشگاه روابط بینالملل مسکو  درسطح ماستری علوم درس خواند وبعد ازمهاجرت  به کشور  دنمارک برای  دوسال درمرکز  مطالعات  ستراتیژک وانستیوت  حقوق بشر آنکشور به  تحصیلاتعالی  پژوهشی  پرداخت .

ملک ستیز ازسال 1999 میلادی  به اینسو دربخش مناسبات جهانی  انستیتوت حقوق بشر  دنمارک درسمت  مشاوریت ارشدایفای  وظیفه مینماید  اودرمدت شانزده  سال کار  تحلیلی و تحقیقی  تجارب زیادراد رروابط بینالملل درکشورهای افریقایی، جنو ب شرق اسیا، اسیای  میانه و  اروپا یی غربی به دست آورد .

ادامه خواندن ملک ستیز کیست ؟ : محمد عمرهژیر

 بده و بستان های جدید بر سرتروریسم : مهرالدین میشد

رخداد های تازه حاکی از آن است که یک سلسله تحولات تازه در سطح منطقه و حتا جهان در حال شکل گیری است که محور این بازی ها بازهم افغانستان برگزیده شده و در راس آن بازهم نخست امریکا و بعد پاکستان قرار دارد.

هرچند از چون و چند حوادثی که باید واقع شوند، زود است، پرده برداشت و از جزییات آن سخن گفت؛ اما این قدر میتوان گفت که حوادثی در حال آبستن اند که پیهم جان تازه می گیرند و دیر یا زود به ظهور خواهند رسید. شگفت آور این است که این بار بازهم بازی با کارت تروریزم آغاز شده و از تروریستان و رهبران آنان بحیث سکه های قلب در این بازی استفاده می شود. 

ادامه خواندن  بده و بستان های جدید بر سرتروریسم : مهرالدین میشد

چالش های عاشورایی ؛ حکومت و مردم : استاد هادی عزیزی

 عزا داران حسینی همه ساله از دهم محرم الحرام سال‌روز شهادت سرور و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام در سراسر جهان مجالس سخن‌رانی، مداحی، سینه زنی و ختم قرآن عظیم الشان را بر پا می دارند. این عزا داری ها منوط به خود شناسی، خدا شناسی و شناختن پیامبر خدا و اهل بیت پیامبر علیه السلام است.

دنیای فعلی عصر جهانی شدن و تکنالوژی است، امروز ما بهتر می دانیم که قیام امام حسین در عاشورا برای احیای دین جدش رسول خدا بود و مبارزه اش با حق طلبی بود نه برای جا طلبی و قدرت طلبی و نیک نامی! ما شاهد عزاداری ها برای امام حسین در سراسر جهان هستیم و می بینیم که کشورهای غیر اسلامی نیز از محرم تجلیل می کنند و راه امام حسین را سر لوح زندکی شان در بعدهای اجتماعی،سیاسی، فرهنگی و حکومتداری قرار می دهند. 

ادامه خواندن چالش های عاشورایی ؛ حکومت و مردم : استاد هادی عزیزی

تشکیل اتحادیه آسیایی ، پاسخ مثبت بر ضرورت کنونی تاریخ قاره ای ماست : عبدالسمیع کارگر

قاره آسیا با عظمت ترین بخشی از کره زیبای زمین است که چهل وشش کشور ثروتمند جهان را به خود اختصاص داده است . 

این قاره ای ثروتمند ، جغرافیای بیش از چهل ویک میلیون کیلو متر مربع «کره زمین» را احتوا کرده است که بلند ترین قله های سربه فلک جهان را در دلش دارد . 

این قاره کهن وباستانی ما جمیعت بیش از چهارملیاردویکصدوبیست میلیون نیروی انسانی را « احصاییه سال 2010 » در خود متوطن نموده که تقریبا« 60 فیصد » نفوذ جهان را در آغوش پر عطوفتش تغذیه میدارد . 

این پرجمعیت ترین قاره ای جهان با ثروتمند ترین طبیعت ، لشکر های فقیری را بازندگی زیرخط فقر در خود متحمل شده و‌بیش‌ترین قربانی های انسانی جهان را براین پیکر جهان تحمیل نموده اند ؟

ادامه خواندن تشکیل اتحادیه آسیایی ، پاسخ مثبت بر ضرورت کنونی تاریخ قاره ای ماست : عبدالسمیع کارگر

قصه‌ی عشق “رجنی” و “اسد” : استاد جاوید فرهاد

لاله”اوتار سِنگ” مشهور به”حکیم‌جی”، سال‌ها پیش در “هندو گذر” کابل می‌زیست و در “سنگ‌تراشی” دکان عطاری داشت.

دختری داشت “رجنی” نام که بسیار زیبا بود. موهای درازِ سیاهِ تا کمر افتاده، چشمانِ میشی و کلان، قدِ متوسط، ابروان درشت، پوستِ گندمی و لب‌های سیاه و آمیخته با رنگِ جگری‌اش، از هر بیننده‌ای دل می‌ربود.

هنگامی که رجنی از کوچه می‌گذشت، بوی تن عنبرآلودش به دماغ اسد که دکان بقالی داشت، می‌خورد و دیوانه‌اش می‌کرد.

می‌خواست موهای سیاهش را با انگشتانش نوازش نماید، دستش را در دست بگیرد و به‌چشمان میشی‌رنگش ساعت‌ها نگاه کند.

ادامه خواندن قصه‌ی عشق “رجنی” و “اسد” : استاد جاوید فرهاد

اشک فقیر ؛شعر از : استاد محمد اسحاق ثنا

من دشمنی از حد فزون انسان به انسان دیده ام

نه اینقدر وحشت‌گری حیوان به حیوان دیده ام

نه مهر و نه هم عاطفه نه شیوه‌ی مردانگی

مانده چنین در مُلک ما مردم پریشان دیده ام

ادامه خواندن اشک فقیر ؛شعر از : استاد محمد اسحاق ثنا

« مسافرسیاه » مجموعه داستان از نجیب روشن : معرفی کننده؛ خالد نویسا

مجموعهٔ داستان«مسافر سیاه» نوشتهٔ نجیب روشن به دستم رسید. این مجموعه یک داستان کوتاه و دو داستان دراز دارد که انتشارات فردا آن را در ۲۰۳ صفحه چاپ کرده است. داستان‌ها بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴ نوشته شده‌اند.

در داستان دراز «بازگشت» جوانی پس از بیست سالی از خارج به کابلِ دور اول ظالبان می‌‌رود و با«دگرگونی‌های عمیق در تمامی ذرات زندگی شهری»رو‌به‌رو می‌شود: با کتابخانه‌یی‌که به مستراح مبدل شده، با لیسهٔ ملالی‌که خالی از شاگردان است و شهری‌که زمینهٔ قصاص و اختطاف و ترس و خفقان است.

   «دیدار در آخرت» روایت داستانی فرو ریختن برج‌های  دوگانگی‌ مرکز تجارت جهانیست‌که ما را با رخ درونی‌تر تروریزم رو‌به‌رو می‌کند. از نیمهٔ دوم داستان نویسنده «جنیفه»،دخترکی‌‌که در روز یازده سپتامبر کشته شده،را با مریم، دخترکی‌که در حملهٔ انتحاری در افغانستان جان خود را از دست داده، در بهشت تعقیب و تصویر می‌کند. بهشتی‌که به زعم نویسنده پر از نویسندگان و هنرمندان و فیلسوفان و حتی حیوانات گوناگون است؛ اما در آن خبری از انتحاری‌ها و تروریست‌ها نیست.

ادامه خواندن « مسافرسیاه » مجموعه داستان از نجیب روشن : معرفی کننده؛ خالد نویسا

جهان بینی و سؤاستفاده از آن : میرعنایت سادات

پیش از آنکه بکاربرد “جهان بینی” و نقش آن در زندگی انسانها به مباحثه گرفته شود، لازم است تا نخست روی خود اصطلاح “جهان بینی” و مفهوم آن، اندکی مکث گردد. در مسیر تاریخ بشر، جهان بینی به گونه های متفاوت و حتی متضاد ظهور نموده و مبتنی بر اصول پیدایش آن، در هر عصر، از جانب انسانها به معرفی گرفته شده است. زیرا تعبیر انسانها از جهان و محیط ماحول آنها، بر پایه درک و شناخت ایشان بوجود آمده و همگام با تکامل جوامع، معرفت انسانی نیز ارتقاء میآبد. بناءً می توان گفت: جهان بینی، مجموعۀ از سوالات و جواباتی است که مبتنی براصول معین فکری و اعتقادی، درک انسان را از زندگی و جهان او مشخص میسازد. 

ادامه خواندن جهان بینی و سؤاستفاده از آن : میرعنایت سادات

کشته شدن الظواهری ؛ تبدیل شدن افغانستان به پناه گاهء تروریستان خطرناک : نوشتهء مهرالدین مشید

کشته شدن الظواهری و فصل تازهء بحران در افغانستان

در هفتهء گذشته یک طیارهء بدون سرنشین خانه ای را در منطقهء شیرپور کابل مورد حمله قرار داد که بعدها آشکار گرديد که این حمله از سوی یک طیارهء بدون سرنشین امريکايی صورت‌ گرفته و در نتیجهء  آن ایمن الظواهری رهبر القاعده کشته شد. این حمله خاطرهء حمله بر هیبت آباد پاکستان را در سال ۲۰۱۱ از سوی طیاره های بدون سرنشین امريکايی را در خاطره ها تداعی کرد که اسامه رهبر القاعده را در نزدیک یک پایگاهء نظامی در هبت آباد پاکستان هدف قرار داد. در آن حمله دو طیارهء امریکایی شرکت داشت که از ننگرهار افغانستان به پرواز درآمده بودند. آن حمله الظواهری را به مرد شماره یک القاعده بدل کرد

ادامه خواندن کشته شدن الظواهری ؛ تبدیل شدن افغانستان به پناه گاهء تروریستان خطرناک : نوشتهء مهرالدین مشید

یادوارهء از فریدریش انگلس : ترجمه ازعارفه ورحمت ایماق

مبارزه طبقاتی میراث بنیان گذاران سوسیالیسم علمی،کارل مارکس،و فریدریش انگلس است!

درگرامی داشت از ۱۲۸ سال در گذشت فرید ریش انگلس بنیان گذارسوسیالیسم علمی:

فرید ریش انگلس در ۵ ام آگست / اوت، ۱۲۸ سال قبل در لندن – انگلستان، در گذشت.

“…..فرید ریش انگلس، با دوست تمام عمرش، کارل مارکس دیالکتیک را سرازیر نموده، وبه مارکس کمک نمود تا اقتصاد سیاسی را مورد نقد قرار دهد، و مبارزه طبقاتی را بمثابه انگیزه اصلی تاریخ توسعه داد.

 ما بمثابه ادامه دهنده میراث فرید ریش انگلس، به ایشان میگوییم  که ممنون شما هستیم! “

ادامه خواندن یادوارهء از فریدریش انگلس : ترجمه ازعارفه ورحمت ایماق

بگانم رهبران سیاسی وحکومت داران افغانستان هیچ گاهی گلستان سعدی را برگردان نکرده اند : نوشتهء استاد پرتو نادری

پیر مرد گفت: به گمانم رهبران سیاسی و حکومت‌داران در افغانستان، هیچ‌گاهی گل‌ستان سعدی را برگ‌گردانی نکرده‌اند و از آن گنجینۀ بزرگ پند، اندرز و حکمت چیزی نیاموخته‌اند.

پرسیدم: چگونه؟

گفت: اگر از گل‌ستان بویی می‌بردند، حکمت کشورداری و دادگری را فرا می‌گرفتند. 

بعد در پیوند به شیوۀ‌ حکومت‌داری شاهان از نظر سعدی گفت و گفت. 

تاکید کرد که گل‌ستان سعدی دریایی از حکمت است. باید آن را بار بار بخوانی. آن گونه بخوانی تا بدانی که او چه می‌گوید.

گفتم: در روزگار کودکی نزد ملای ده‌کده خوانده بودم.

ادامه خواندن بگانم رهبران سیاسی وحکومت داران افغانستان هیچ گاهی گلستان سعدی را برگردان نکرده اند : نوشتهء استاد پرتو نادری

حاکمیت طالبان وتبدیل شدن افغانستان به سکوی پرش تروریستان خطرناک : مهرالدین مشید

به صدا درآمدن آژیر خطر و فرار رهبران طالبان از کابل

کشته شدن الظواهری رهبر القاعده در شیرپور در چند صد متری ارگ به تمامی گمانه زنی ها نقطۀ پایان نهاد و به این حقیقت مهر تایید گذاشت که افغانستان تحت حاکمیت طالبان به جای اینکه به مکان امن و رفاه و آسایش به مردم افغانستان بدل شود، برعکس به بهشت تروریستان خطرناک جهانی تبدیل شده است. پس از حمله بر الظواهری زنگ خطر در کابل به صدا درآمد و تمامی رهبران طالبان کابل را ترک کرده اند. حالا نه خبری از رهبران طالبان و نه هم خبری از کنفرانس های مجاهد و لخند های سخنگوی این گروه است. مردم بدین باور اند که رهبران طالبان گویی جان برکف گرفته و سراسیمه و حیرت زده شهر کابل و سایر شهر های افغانستان را ترک کرده اند. آنان خود را در پناه گاۀ پیشین شان پنهان کرده اند. شاید طالبان فکر می کردند که

ادامه خواندن حاکمیت طالبان وتبدیل شدن افغانستان به سکوی پرش تروریستان خطرناک : مهرالدین مشید

رادیکالیسم یا تند روی دینی چیست؟ : نوشتهء ملک ستیز

۱. زبان وحشتناک مرگ برای انسانیت است. در این زبان تنها ادبیات کشتار، شکنجه و اهانت را می‌شنوید، می‌خوانید و در نهایت مجبور می‌شوید تا بنویسید. 

۲. نگاه خفت‌بار ظلمت است. در چشمان آن تنها انتحار، انفجار و سرکوب را می‌بیند. وقتی چشمان شما با آن پیوند می‌یابد، خشم بدن شما را فرا می‌گیرد و حاضر به قربانی می‌شوید، قربانی خود و خانواده خود برای اهداف رهبرانی که خود عاشق زندگی هستند.  

ادامه خواندن رادیکالیسم یا تند روی دینی چیست؟ : نوشتهء ملک ستیز

مطلبی را که در مورد فرود آوردن بیرق سه رنگ ملی افغانستان ازتپه وزیر محمد اکبر خان غازی- توسط طالبان درآغاز ورود شان بکابل قبلاٌ نشرکرده بودم؛ بمناسبت روز بیرق ؛ مجددآٌ منتشر گردید : ماریا دارو

ماجرای کنون  افغانستان  برمی گردد به  دشمنی  خاص دول  استعمارگر  و خاصیت  انتقام  جویانه  آن. 

 بطور  مثال ؛ پایین  کردن بزرگترین  بیرق  ملی  افغانستان  که تعریف از حوادث  تاریخی  کشور  میباشد و  بر  فراز  تپه  وزیر  محمد  اکبر  خان غازی  در  اهتزاز بود؛  در  اولین روز  حاکمیت  طالبان  در شهر کابل بتاریخ  ۲۵  اسد ۱۴۰۰ خورشیدی  یک  تصادف نیست ؛ بلکه  نمونه  از انتقام  گیری  انگلیس  توسط  نوکرانشان میباشد.  

وزیر محمد اکبر خان  غازی شخصیت  ملی  و وطن  دوست  کشور ما مکناتن  سر قوماندان  قوای  انگلیس  را در جنگ  اول  افغان  و انگلیس  (   ۱۸۳۸ الی  ۱۸۴۲ ) بقتل  رسانیده بود.

ادامه خواندن مطلبی را که در مورد فرود آوردن بیرق سه رنگ ملی افغانستان ازتپه وزیر محمد اکبر خان غازی- توسط طالبان درآغاز ورود شان بکابل قبلاٌ نشرکرده بودم؛ بمناسبت روز بیرق ؛ مجددآٌ منتشر گردید : ماریا دارو

 افغانستان فصل دردناکی ازسقوط سیاستگران را تجربه می کند : مهرالدین میشد

وضعیت کنونی و شرمساری های رهبران جهادی و سیاسی افغانستان

پیش از آنکه به اوضاع نابسامان و وحشتناک کنونی افغانستان اشاره کنم و فهرستی از رنج های بی پایان آنان را پیشکش خواننده گان عزیز نمایم تا هرچه بیشتر پردهء شرمساری و ذلت از سیمای رهبران جهادی و سیاسی و زمامداران فاسد و خاین بویژه دو دههء اخیر فرو افتد و در نتیجه “سیاه روی شود هرکه در او غش باشد”. بررسم یادهانی اندکی به مفهوم سیاست اشاره کنم تا فهمیده شود که سیاستگران طیف های گوناگون فکری افغانستان چه چپ و چه راست در چه جایگاهی از فهم سیاسی قرار داشتند و دارند و چه گل هایی را به نام سیاست آبیاری کرده اند که امروز خار های زهرآلود آنها گلو های انسان مظلوم و گرسنه و فلاکت زدهء افغانستان را دریده و بر مغز استخوان آنان سنگینی می کنند. با تاسف که سیاستگران خشکه مقدس جهادی و غیر جهادی ما هنوز هم اسیر بازیگران شبکه های استخباراتی اند که از فرط خستگی جنگ های بیهوده برای خراس های چرچیل در دایرهء سیاست پایکوبی می کنند.

ادامه خواندن  افغانستان فصل دردناکی ازسقوط سیاستگران را تجربه می کند : مهرالدین میشد

محمد عثمان صدقی ابرمرد اندیشه، ادب و فرهنگ اصیل افغانستان : داکتر ناصر اوریا

“صد حیف که دانایی فیضی نبرد از عشق

یک جرعه از این ساغر در کام فلاطون کن”

صدقی او هغه ته ورته ژمن افغانان په علم او قلم د هیواد د فرهنگ او ادب ساتونکی وه ولی اوس…

انسان های دانشمند و متعهد به منافع ملی چون صدقی و همفکرانش بودند که با درایت و فهم خویش وطن را از شر و فتنهٔ اجانب محفوظ نگهداشته بودند، ولی حالا !!!

ادامه خواندن محمد عثمان صدقی ابرمرد اندیشه، ادب و فرهنگ اصیل افغانستان : داکتر ناصر اوریا

قصه‌ای از خانقاه کوچه‌ی علی‌رضاخان : نوشتهء استاد جاوید فرهاد

هشت‌ساله بودم و با پدر زنده‌یادم که به‌تعبیر خودش یکی از پیروان طریقه‌ی “چشتیه‌ی شریف” بود، هر پنج‌شنبه‌شب، به‌خانقاه “کوچه‌ی علی‌رضاخان” در شهر کهنه‌ی کابل می‌رفتم.

فضای خانقاه گرم و با حال بود. مردان زیادی از هر طیف و تبار، برخی دستار بر سر، برخی کلاهِ سورِ قره‌قل بر فرق و برخی هم سرلُچ آن‌جا نشسته و غرقِ شنیدن آهنگ‌های قوالی‌ و غزل‌های صوفیانه که توسط آوازخوانان “خرابات” و “شوقی‌ها” خوانده می‌شد، بودند.

ادامه خواندن قصه‌ای از خانقاه کوچه‌ی علی‌رضاخان : نوشتهء استاد جاوید فرهاد

کنفرانس افتضاح بار تاشکند یا همایش قدرت و نفوذ واشنگتن و ماسکو : نوشتهء مهرالدین مشید

کنفرانس تاشکند پس از نشست اسلو بزرگ ترین نشست در مورد افغانستان خوانده شده که پس از فروپاشی جامعهء افغانستان و سقوط کابل به دست طالبان یکی در مرکز ازبکستان و دیگری در پایتخت ناروی دایر گرديد.

برگزار کننده گان نشست تاشکند، با بوق و کرنای تبليغاتی خواستند، اهمیت آن را برای افغانستان و مردمش خیلی مهم و حیاتی نشان بدهند؛ اما پایان این نشست پرده از ماهیت این کنفرانس بیرون کرد که نمایش مضحکی بیش نبود. امنیت و توسعهء اقتصادی افغانستان هدف اصلی این نشست را تشکيل می داد و اینکه طالبان از این نشست چه انتظاری داشتند و به چه میزانی به هدف خود رسیدند، یک طرف بحث است و اما آنچه برای مردم افغانستان مهم

ادامه خواندن کنفرانس افتضاح بار تاشکند یا همایش قدرت و نفوذ واشنگتن و ماسکو : نوشتهء مهرالدین مشید

افغانستان سرزمین حماسه وفاجعه اثر محترم میرعنایت الله سادات را چند سال قبل معرفی نموده بودم ؛ در اثر تقاضای دوستان اینک دوباره نشرگردید: نوشته ء ماریا دارو

کتاب  « افغاستان  سرزمین حماسه  و فاجعه » اثر گران بهاء  جناب محترم  میر عنایت  الله سادات  واقعیت های انکار  ناپذیر از حوادث  جامعه  ما و عوامل  تاثیر گذاری  منفی  کشور های  خارجی  بر وطن  مارا و  پادشاهان  و رهبران الی دو نیم دهه گذشته را همه  جانبه  مورد برسی  قرار داده است.                                      

     خوشبختانه  جناب  محترم سادات  کتاب با ارزش  خویش را برایم  اهدا کردند٬ جا دارد که  از این  تحفه  ذیقمیت  شان  اظهار سپاس  نمایم. 

محترم  سادات  با موشگافی  خیلی  دقیق  و صادقانه  حوادث  وطن رااز سالهای کهن  یعنی  آریانای باستان٬ خراسان دیروز  و افغانستان امروز با جزئیات  و اسناد  موثق  و معتبر داخلی  و خارجی  با تحلیل  دقیق  علمی نوشته  است .   بامطالعه  این  کتاب٬ حوادث گنگ  که  تا  هنوز  ذهن عده  از هموطنان  مارا مشکوک  نگهداشته  است ٬ روشن  میشود . وضع  رقتبار  فعلی و آینده  نا مشکوف و پوشش  از تبلیغات از جوانب  مختلف ٬ روی  واقعیتهای  وطن خاک  پاشیده  است   اما وطنداران صدیق  و قلم  بدستان راستکار  مانند جناب  سادات  وظیفه  خویش دانسته اند٬تا تمام حقایق  را بدون  در نظرداشت  ملحوظات سیاسی٬ قومی  و زبانی  برای  نسل  آینده  کشور بیان نمایند.

ادامه خواندن افغانستان سرزمین حماسه وفاجعه اثر محترم میرعنایت الله سادات را چند سال قبل معرفی نموده بودم ؛ در اثر تقاضای دوستان اینک دوباره نشرگردید: نوشته ء ماریا دارو