تقدیر از خدمات شایسته خانم های جهان و خانم ملالی بهادری یک شیرزن افغان در امریکا : عنایت الله سادات

قابل توجه هموطنان عزیز :
بروز هشتم مارچ ، 9 زن از گوشه و کنار جهان به دعوت وزارت خارجۀ امریکا به واشنگتن آمده بودند ، آنها از جانب دولت امریکا مستحق جایزه شناخته شدند. این خانمها ابتداء از جانب جان کیری وزیر خارجۀ ایالات متحده امریکا در یک محفل اختصاصی به همین مناسبت معرفی شده و سپس از جانب میشل اوباما خانم رئیس جمهور ، جوایز به هریک آنها تفویض گردید . درین نمایش ویدیوئی ، شما خانم ” ملالی بهادری ” را از افغانستان می بینید که منحیث اولین افسر زن در بخش مبارزه علیه مواد مخدر این جایزه را دریافت میدارد. خانم بهادری با مهماندارانش دیشب به رستورانی در شهرسندیگو تشریف آورده و با شماری از افغانها ی هم وطن خود ملاقات کرد . باید یاد آور شد که این رستورانت محل بازی های شطرنج افغانها بوده و درین بازدید اعضای تیم شطرنج  از خانم بهادری استقبال نمودند. آنها طی صحبت ها از زندگی نامه و کارنامه های شجاعانۀ  موصوفه درین نشست آگاهی یافتند. خانم ملالی بهادری، روزگار سختی را گذرانده  است . در جریان جنگهای تنظیمی که کابل به آتش کشیده شد ، شوهرش از جانب مجاهدین اسیر گرفته شده و آنقدر مورد شکنجه قرار گرفت که پس از رهایی ، تعادل روانی خودر از دست داده بود . او در نهایت فقر و محرومیت مکلف به پرورش طفل و نگهداری از شوهرش بود . ولی خانم بهادری عزم و ارادۀ قوی داشت . او کوشید تا درپهلوی مسئولیت های شخصی ، خدمت شائیستۀ را به هموطنانش نیز انجام دهد. از همین جهت او با قبول خطر،  بخاطر پیکار علیه قاچاقبران مواد مخدر ،شامل قطعۀ رزمی وزارت داخله جهت از بین بردن این پدیدۀ شوم گردید و درین راستا آنقدر مؤفقانه پیش رفت که امروز در سطح جهانی مورد چنین استقبال قرار گرفته است. سلامتی و موفقیت بیشتر خانم ملالی بهادری آرزوی ماست. لطفا” بالای لینک زیرین کلیک کنید تا جریان توزیع جایزه به وی را ببینید.