بیایید از راست گفتن را، از خودمان شروع کنیم : پترام

 petram   اگرچه دروغگویی در بسیاری از ملل و ادیان ناپسند است اما به نظر میرسد در جامعه ما رو به افزایش است.بر اساس نتايج يک تحقيق بزرگ ميداني در شهر تهران در سال ۱۳۸۸، به اعتقاد ۹۹ درصد مردم، دروغ در جامعه رواج دارد و حدود نيمي از افراد معتقدند ۹۰ درصد مردم راست نمي گويند.دکتر علی انتظاری استاد جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، با تأکید بر اینکه ما شواهدی نداریم ثابت کنیم که هم اکنون به سمت دروغگویی گرایش پیدا کرده ایم، می گوید: <دروغگویی در جامعه ایران متعلق به امروز نیست و از گذشته رواج داشته، در حقیقت دروغگویی بیشتر محصول نظام‌های حکومتی تمامیت خواه و شبه استبدادی گذشته بوده، چون شرایط سیاسی حاکم بر جامعه به شکلی بوده که اقتضای دروغگویی می کرده است.

یعنی مردم در آن دوران بیشترسعی بر پنهان کاری داشتند و به اجبار بسیاری از داشته‌ها و امکاناتشان را از دید حاکم دور نگه می داشتند، چرا که ممکن بود مخل امنیت آنها باشد

او با بیان این که مردم در این دوران‌ نسبت به داشته‌های خود تظاهر می‌کردند، می‌افزاید: <این ظاهر سازی البته در دوره‌های مختلف رواج داشته، اما از زمانی که تعصب اندیشه‌ها در جامعه رایج شد یعنی از زمان سلطان محمود غزنوی این رفتار نیز بیشتر نمود پیدا کرد

دکتر عماد افروغ استاد دانشگاه و جامعه‌شناس درباره ریشه‌های دروغ و عوارض ناشی از آن در جامعه به خراسان می‌گوید: بخشی از ریشه‌های دروغ به شیوه کشورداری برمی گردد و این شیوه در کشور ما مربوط به مقطع خاصی نیست و به نحوی در ایران جریان داشته است. شیوه متمرکز در اداره کشور خواه ناخواه فضا را به سمت رواج دروغ در جامعه می‌برد و بی‌اعتمادی در جامعه رواج پیدا می‌کند. وی این مشکل را بیشتر در نظام‌هایی که به صورت متمرکز اداره می‌شوند می‌داند و می‌گوید: در این نظام‌ها که نهادهای مدنی بسط پیدا نکرده‌اند، دروغ و فرهنگ دروغ گویی شایع می‌شود. دکتر افروغ با اشاره به مذمت دروغ گویی در شرع اسلام و توصیه به عدم دروغ گویی از دوران کودکی با عنوان اینکه دروغ گو دشمن خداست می‌گوید: در عمل در جامعه شکافی بین ایده‌ها و رفتار‌ها به وجود آمده است و می‌توان از آن به عنوان یک معضل معرفتی یاد کرد. به همین دلیل می‌توان معتقد بود نوع تعامل دولت با مردم و به عکس می‌تواند بر فرهنگ دروغ و دروغ گویی اثرگذار باشد، پدیده‌ای که نتیجه‌اش بی‌اعتمادی درجامعه است.سئوال اینجاست که آیا دروغگویی در جامعه در حال شیوع است؟

علل و عوامل دروغگویی چیست؟

آیا دروغ مصلحتی کار درستی است؟

بیایید از راست گفتن را، از خودمان شروع کنیم