خـوشحـال سـدوزی آواز خـوان مـعـروف کشور وفـات کرد

 علی شاه  معروف  به خوشحال سدوزی ، آوازخوانی را زمانی که شاگرد مکتب بود شروع کرد. او 13 سال داشت که اولين آهنگ خود را به زبان پشتو، در راديو افغانستان اجرا کرد. خوشحال، آموزش موسيقی را نزد استاد صوفی قربانعلی، مامای استاد سرآهنگ فرا گرفت.

آهنگهای معروف “سر سر پشته”، “برويد ای حريفان”، “سکينه مست و من مست سکينه”، از ساخته های خوشحال است که شادروان احمدظاهر، خانم هنگامه و ديگر آواز خوانان معروف اجرا کرده اند. وی  در  زمان  جنگهای  داخلی  وطن  را ترک کرد و درکشور  آلمان و در شهر هامبورگ زندگی می کرد.

او کارمند وزارت معارف آلمان است و در يکی از مکابت معتبر آن کشور، موسيقی افغانی تدريس می نمود .با درد و دريغ خبر وفات عليشاه جان سدوزى ( خوشحال ) هنرمند بى بديل تمام جامعه هنری افغانستان را متاثر  ساخت. روحش شاد و يادش گرامى باد .                                                 سایت  ماریا دارو  مراتب  تسلیت  خویش را  برای  خانودهء شادروان  سدوزی  و تمام هنرمندان  افغانستان عرض  میدارد.

أنا لله و أنا اليه راجعون