شیرغزنوی ی هنرمند محلی خوان کشور درگذشت.

 شیر غزنوی محلی خوان با استعداد وسابقه داررادیوتلویزیون ملی به اثرمریضی که داشت از جهان چشم پوشید و درزادگاه اش درغزنی به خاک سپرده شد.                                              شیرغزنوی در قریه حکیم سنایی ولايت غزنى تولد گردید. مکتب را تا صنف ششم در همانجا خواند و بعد به کابل آمد و شامل مکتب اقتصاد شد. سپس تحصیلات خود را تا صنف یازدهم در لیسه ابن سینا ادامه داد. بعد از فوت پدر، بنابر مشکلات خانوادگی نتوانست دروس خود را به پایان برساند، دوباره به غزنی رفت و به صفت تحویلدار ادارۀ مخابرات غزنی شامل کار شد.

شیرغزنوی در زمان تحصیل، همواره در کنسرت های مکتب آواز می خواند و مورد استقبال زیاد استادان و شاگردان قرار می گرفت.                                                                                 در سال 1332 هجری شمسی در اثر تشویق دوستان به کابل آمد و اولین آهنگ خود را به نام “نن زما جانان راځى” در رادیو افغانستان خواند که مورد تشویق استاد برشنا، استاد قاسم و استاد چاچه محمود قرار گرفت. دومین آهنگ شیرغزنوی “ای گل من، بیا باز در آغوش من” بود که وی را به شهرت رساند.                                                                                                           شیرغزنوی بیش از سه صد آهنگ در رادیو افغانستان خوانده و حدود بیست آهنگ نیز در تلویزیون افغانستان ضبط نموده است.                                                                                       سایت  ماریا دارو  مراتب  تسلیت خویش را نسبت  این  ضایعه  هنری  به  خانواده  محترم غزنوی  و تمام هنرمندان  وهنر دوستان  افغانستان اظهار  میدارد.