بنویسید به روی کفنم، بی‌ وطنم : میرا ابوالپشم

این چه روزی‌ست که من در وطنم بی‌وطنم

رخت خود را به کجا بر فکنم بی‌وطنم

هر طرف پای نهادم به رهم دامی بود

مرغ بی‌بال و پر این چمنم بی‌وطنم

این‌که افتاده به خاکم، سبب‌اش بی‌وطنی‌ست

این‌که پا در گل و لای و لجنم بی‌وطنم

این‌که روز و شب من با نگرانی گذرد

این‌که یک‌سر، غم و رنج و محنم بی‌وطنم

این‌که جایی نرسد ناله و فریاد مرا

این‌‌که بر هیچ نیرزد سخنم بی‌وطنم

بس‌که کم‌مایه شدم در نظر دشمن و دوست

موردِ طعنه زاغ و ذغنم بی‌وطنم

خورده‌ام زخم ز بیگانه و از خویش بسی

داغ داغ‌است تمام بدنم بی‌وطنم

بس که زد ناکس و نامرد به تیغم از پشت

جای تیغ دگری کو به تنم بی‌وطنم

به وطن می‌نگرم: این که وطن نیست مرا

 به خودم می‌نگرم: این نه منم بی‌وطنم

حرف دل را نتوان گفت به الفاظ بلند

بسته تفتیش عقاید دهنم بی‌وطنم

من و اندیشه‌ی آزادگی و زور قلم

تا که این یوغ اسارت شکنم، بی‌وطنم

بعد مردن به هواداری‌ام این شعر مرا

بنویسید به روی کفنم، بی‌وطنم