پیام تسلیت شورای افغانان مقیم دنمارک

شورای افغانان مقیم دنمارک  مراتب عمیق ترین تأثر و تألم خویش را به مناسبت وفات نا به هنگام شخصیت اجتماعی و فرهنگی مرحوم محمد انور صفدر ابراز میدارد.

مرحوم صفدر که نبود شان ضایعه ای بزرگ محسوب میگردد ، طول عمر پر بارش را در خدمت به  وطن ، مردم و به خصوص جوانان کشور وقف نمودند.

ما در حالیکه برای خانواده ، دوستان و اقارب مرحومی صبر جمیل آرزو داریم ، روح وی را شاد و بهشت برین برایش استدعا داریم.
محمد نسیم صدیقی رئیس

کوپن هاگن اگست 2012