دوستان گرامی: یقین دارم برنامه ستاره افغان را همه تماشاه کردید و داوری صاحب نظران موسیقی را نیز بخاطر دارید . اکنون شمارا دعوت میدارم تا درد دل داور های ستاره افغان را نیز بشنوید

برای  دیدن  و شیندن  این  درد  دل  اینجاه  شفار دهید 

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.