آینده سازان موسیقی افغانستان با اکامی موزیک مربوط وزارت تعلیم وتربیه به مدیریت داکتر ناصر سرمست و دوره نهایی ستاره افغان سال (۱۳۹۲ – ۲۰۱۳م) بمناسب جشن نوروز این برنامه زیبا را برای شما عزیز ان انشتار دادیم تا آغاز یک بهار خوب داشته باشیم

برای  تماش  این برنامه  بالای  ویدیو  فشار  دهید

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.