رسول سياف کانديدي رياست جمهورميشود؟؟؟ :استاد (صباح)

 saba

عبدالرب رسول سیاف مسوول تنظیم دعوت اسلامی  (حزب اتحاد اسلامی سابق) و نماینده کابل در پارلمان می‌باشد. وی بارها بخاطر نقشش در جنگ‌های داخلی افغانستان از جانب سازمان دیده‌بان حقوق بشر به جنایات جنگی متهم شده است. وی طرفدار حرکت سلفی‏گری وهابی در افغانستان است و برداشت‌های افراطی از اسلام دارد. به همین خاطر است که  او را نماد تندروی در افغانستان می شمردند. سیاف در جنگها داخلی افغانستان در بین سالهای ۱۳۷۱۱۳۷۴مهم ترین نقش را داشته است طوریکه به دستور وی غرب کابل به یک ویرانه تبدیل شده و هزاران غیر نظامی به دستور رسول سیاف قتل‌عام شده است.

ما کسی را تااکنون حد نزدیم

سنگ جز بر سر لحد نزدیم

روی حکم کسی که حق می گفت،

مهر« محکوم تا ابد» نزدیم

صید ميکرديم وچوچه آهو را

تا که دیدیم می دود، نزدیم

انديشمند را که با کلام لطیف

حرفی از انتقاد زد، نزدیم

ما زبان داشتیم، مثل شما

حرف با مشت و لگد نزدیم

پس چرا مارافرارداده ايد؟

ما که یک بار حرف بد نزدیم…