وژمه “خلیل” و کتب آن : امان معاشر

download                        download (1)

(وطن ما در اتش بیداد  فریاد می زند وضع رقت بار زنان دل سنگ را آب می کند.وقتیکه انسان با چهره های رنگ پریده، بینی بریده، گوش قطعه شده،ناخون کشیده نگاه می کند ننگ بشریت است ننگ بشریت است، اربابان حاکم به قدرت خواب اند و خواب اند)

بانو وژمه “خلیل”!  در گستره ادبیات سیاسی  یکی از بهترین  قلمزنان جوان  در جامعه ماست . کسانیکه کتابهای وی را خوانده خامه توانای او را درزمینه های جامعه شناسی و مردم شناسی  ستوده اند.  به مثابه یک جوان متعهد و دلسوز  دربرابر قضایای اجتماعی در ساحه بین المللی ، کتابهایش را نویشته است.

 وی در گستره ی کشور های جهان: هندوستان،عراق،پاکستان،ایران،انگلستان و جرمنی همراه فامیل زندگی بسر برده است و  در سال 1995 در امریکا مهاجر  و مسکن گزین شده است. سفرهای گوناگون اسباب بیداری و درک عمیقش را نسبت به مسایل اجتماعی فراهم کرده با استعداد خلاقه و بیدار دلش  همراه با  قلم و قدم در  میدان ژرف اندیشی قدم گذاشته است.این خانم دختر اولین دانشمند افغانی است که کتاب بیشماری را بزبان انگلیسی تالیف نموده و بدسترس گزیده ترین خواننده قرار داده  که وسیله ی شهرتش  را فراهم ساخته است.این  کتاب ها در سایت خواندنی  (ابوت داد کام )بنشر رسیده است.

چهار جلد کتاب ارزشمند  و ارزنده  از این نویسنده جوان تا به حال اقبال چاپ یافته  ، راجع به مباحث مندرج  و محتوای آنها سوالاتی  را طرح نموده برایشان ارسال نموده بودم که جوابهای آنرا با هم بخوانش میگیریم .

پرسش: کتابهای تان حاوی چه نوع مطالب است ؟راجع به محتوا و درونمایه ی کتابهای تان  مختصر توضیح فرمایید ،  و انگیزه ی نشرات ان چیست؟

سوال: سوال من  در مسایل اجتماعی و سیاسی بر میگردد اگر توضیح بدهید اسباب خوشی ما را فراهم می اورد:

زنان افغان زیر سیطره ی ستم های چند گانه اند چطور میتوان جامعه ی زن را به طرف آزادی و رفاه سوق داد؟ و گریبان انها را از دست ستم رهانید؟بدون اشتراک زنان در مسایل اجتماعی و سیاسی جامعه نمی تواند رنگ و روغن بگیرد،راه های رسیدن به این هدف را چگونه می یابید؟

بنام خداوند بزرگ ؛

از احساس و مرحمت شما جهان سپاس.

پاسخ:باید به جواب سوالات شما نوشت که محتوای هر چهار کتاب من در دفاع از حقوق بر حق زن است.زنانیکه سالها زیر چکمه های استبداد خورد و خمیر شده اند،زنانیکه از جور و تعدی اربابان زر و سیم مردان درنده خو به گودالهای بدبختی افتیده اند. زنان ودختران جوانیکه خلاف حکم قران سنگسار شده اند، دوشیزه گان که بر خود تیل می پاشند و به خود از نا بکاریهای دیو صفتان آتش زده اند”ای وای چقدر وحشتناک است”و همچنان با مسلمانیکه بعد از سقوط تاور های امریکا چه زجر های نیست که نمی کشند نوشته ام.

که همه آنها قطره یی از دریا و جرقه یی از امواج آتش است.بهتر خواهد بود که کتب را خود مطالعه کنید.

وطن ما در آتش بیداد  فریاد می زند وضع رقت بار زنان دل سنگ را آب می کند.وقتیکه انسان با چهره های رنگ پریده، بینی بریده، گوش قطعه شده،ناخون کشیده نگاه می کند ننگ بشریت است ننگ بشریت است، اربابان حاکم به قدرت خواب اند و خواب اند.

“اگر بینی که نابینا و چاه است

اگر خاموش بنشینی گناه است”

امان معاشر:تشکر از شما بانوی نازنین ! به نمایندگی از دست اندرکاران مجله زن موفقیت های شما را مبارک  وشادباش می گویم.

وژمه “خلیل”:تشکر ازخانم شفیقه مؤسس و مدیر مسؤول و همه دست اندرکاران نشریه ی  وزین زن منتشره ی کانادا

امان معاشر خبرنگار نشریۀ زن

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.