فدای شکار : نوشته نذیر ظفر لویزیانا 13/10/09

 download

وقتیـــــکه دل محــــــبت او آشکار کرد

راهی عشـــق گشت که تا دیده کار کرد

گفتـــــــند نو بهار به یـــــک گل نمیشود

گـــلروی من به جلوه خود صد بهار کرد

مرغ دلم بـــــشاخ مــــــــحبت مکان گزید

خود را اسیر صــــــید و فدای شکار کرد

خال ی که در کـــــناره ی ابروی یار بود

تفسیری از ســــــــــتاره ی دنباله دار کرد

دیشب به خوابم آن مهـی تابان بخـنده گفت

آخــــــــــــر تــرا محبــــت من خاکسار کرد

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.