سخنی در باب کتاب چهر ه های جاودان : اثر ماریا دارو

 Jawedan Book Cover   چهره های  جاودان  کتابیست  که  در طی  چهار سال  تحت  تحریر قرار داشت  و اکنون  زیر  چاپ  رفته  است.

  این  کتاب  از  چگونگی  مطبوعات  کشور از سده های  قبل  تا امروز  ُ جریان  نشرات  اخبار و جراید  و برکاست امور  رسانوی  را مورد بحث  قرار داده  است.

فرهنگ  وادبیات  در وطن  ما ریشه  عمیق  دارد و فرهنگیان بخاطر پخش و نشر مطالب ادبی  ُ سیاسی  و تاریخی  بنابر تمام  موانع  ومشکلات  و سانسور های  حکومات برای  پر بهار ساختن  فرهنگ  کشور  دست  بقلم بردند و آثار ماندگار از خویش  بر جاگذاشتند.

فرهنگ  کلام  زیبایست  که یک  کشور را در سطح  جهان بنمایش  میگذارد خواه  از طرطق  یک  اثر ادبی  ُ  یک  نمایشنامه  هنری  ُ یک  تابلو نقاشی  و یا سروده  های بکر شعری  باشد و یا از طریق  نشر برنامه رسانوی .  هر یک  این  آثار تاریخ  گذشته را جاودانه  میسازد.

جاودانگی  فرهنگ  افغانستان  در گزشته  های  دور از بلخ  تا کابل  ُاز غزنه  تا هری  ُ از زابل تا بدخشت‌ ُ خلاصه  از شمال  تا جنوب و از شرق  تاغرب  کشور  فرهنگیان  عزیز  وطن  آثار شان را افریدند و از  قیودات  و سانسور های  حکومتی  فرزانه سر بلند  کردند.

هرگاه  خواسته باشیم  از هریک  شاعرانُ معمارانُ نمایش نامه  نویسانُ فیلم سازان  و برنامه  پردازان  ذکر خیر نماییم باید زندگینامه  آنرا هارا مرور  نموده  از زحمات  شان در پربار ساختن  فرهنگ  غنی که  اکنون باعث  مباحات  ماست ُ یاد آوری  بنماییم. 

روی  همین  دلیل  کتاب چهره  های  جاودان یاد از هنر آفرینان مینماید.

وطن  عزیز ما  دارای  تاریخ  کهن  فرهنگی  در خطه  آسیا بوده  که نمیتوانیم  هرک  آنان را بصورت  مفصل  به  معرفی  بگیریم زیرا در این سرزمین  دانشمندان بزرگ ُ ادبای  نامی  هنرمندان  وصنعت گران با استعدادی  ظهور کرده  اند که بصورت  نمونه  مشت  نمونه  خروار بصورت گلچین  و فشرده از هر گلشن  گلی را بر چیده  و بمعرفی  گرفته  ام.

در این  مجموعه  کوشش  شده  است  که  از روی  انساد و شواهد تاریخی بمعرفی  بزرگان  شعر وادب  ُ موسیقی  و نویسندگان ُ از هر بخش  هنر های  زیبا  بصورت  نمونه  چند شخصیت  سرسناس ُ موسیقی  دان  بینظیر ُ نقاش چیره  دست ُ تاریخ  نویس  واقعیت گرا وغیره  معرفی  گردد.

 کتاب  چهره  های  جاودان ُ در جاودانه  ساختن  هنرمندان  و بزرگان شعر وادب  و صورتگران  کار  عظیمی  را انجام داده  است.

دوستان  که به  هنرهای  زیبا علاقمند میباشند ُ عنقریب  این  مجموعه  زیبا  بدسترس شان  قرار خواهند  گرفت.