کاندیدان ریاست جمهوری 1393 روی سخنم باشماست : احمد سعیدی

39B46C46-D7CA-431D-9083-2B9CA5D8DE52_w640_r1_s   درست است که در هر انتخابات ، بازی های سیاسی و  دستهای پنهانی زیادی وجود دارد که می تواند سرنوشت انتخابات را به کلی تغییر دهد ، اما رفتارهای انتخاباتی کاندیدها برای هر پژوهشگری بیش از هر چیز دیگری اهمیت دارد و نمونه این رفتارها ، شعارهای انتخاباتی  و عملکرد های انتخاباتی که  باید همه جانبه برسی کرد. 

علاوه بر كاركردهاي خودی نهادينه كردن گروهاي مختلف و بي شكل ، مشاركت دادن مردم ، كارايي نظام سياسي و پرورش و رشد آینده  سياسي ، روشن نه تنها  سعي و تلاش  بخاطر به قدرت رسيدن ،. اگر خوب دقت كرده باشيم در بطن اين شعارهاي بيان شده شما یازده نفر کاندیدان ریاست جمهوری چه باغ های سبز و سرخ که نهفته نیست، مي توانيم به يك ويژگي مشترك بين همه شما به این نتیجه برسيم که حروف زرین شما  موضوع و مقوله اقتصاد امنیت صلح  و رفاه همگانی  است. شما این شعار ها را  با توجه به گرايشات خاص مردم در مقطع زماني و مكاني خاص بخوز مردم داد اید تا به شما باور مند و امیدوار شود اکثریت شما را دیده ام  وقتیکه میخواهید

در يك جمع سخنراني كنید هوشیارانه  در ابتدا جمع را مورد ارزيابي قرار مي دهيد و يا بهتربگوییم ، مخاطب شناسي مي كنيد و سعي مينمایید  بر اساس مو ضوعات مورد دلخواه و علاقه آنان و با ادبيات آنان صحبت را شروع كنيد، همين عامل باعث شده تا  ، هيجانات و احساسات مردم برانگيخته شود و مردم بيشتر به طرف شما جذب گردند باور داشته باشید . تسخير ذهن مخاطبان در يك اقدام تبليغاتي باتوجه به سه اصل امكان پذير است . نخست اينكه راي دهندگان و خصوصيات آنرا شناسايي نمایید. دوم اينكه آنان را تقسيم بندي كنيد زيرا راي دهندگان گروهاي نامتجانس و از اقليت ها مختلفي هستند كه هميشه مشابه و هم فکر نيستند . مرحله پاياني نيز به اولويت بندي آنان اختصاص دارد . که این رنگ را شما بهتر میدانید گرچه

بسياري از شعارها و برنامه های  انتخاباتي شما تکراری و آرمان گرایانه است اما یک اصل انکار ناپذیر فراموش تان  نشود که مردم افغانستان مردمان چند دهه پیش نیستند تعداد زیادی آگاهانه می اندیشند فردای خود و کشور خود را از زاویه های مختلف تحلیل و برسی کرده میتواند در انتخابات آینده مردم به کسانی رای خواهند داد که در روز های دشوار و سرنوشت ساز در پهلوی ملت بوده بر غم و اندوه شان شریک و همراه بوده اند عالی جنابان مردم افغانستان در حال حاضر روز های دشوار و سخت را پشت سر میگذارند روز هایکه لحظه غفلت در آن میتواند فاجعه جبران نا پذیر را ببار آورد طی دوازده سال که از عمر حاکمیت موجود می گذرد مردم ما امیدواری های زیادی داشتند اما توفیق آنرا نیافتند تا سر پای خود ایستاده شوند و به تنهایی از کشور و مردم خود دفاع کرده بتوانند نه تنها مداخلات بی شرمانه همسایه های نا عاقبت اندیش نه تنها حضور گروه های تروریستی و مزدور بیگانه در آن طرف خط دیورند نه تنها انتحار و انفجار بی اعتمادی ملی نبود باور و فردای مطمئن و دوام نظام ما را زمینگیر کرده است بلکه اقتصاد برهم و درهم و غیر کنترول آینده هر هموطن ما را هر لحظه تهدید میکند قوت های مسلح ما که مدافعین راستین وطن اند بر علاوه اعاشه و اباطه ضرورت به تجهیز سلاح و مهمات نیز دارند آیا توان آنرا داریم که یک شبه خود کفا شویم و سر پای خود بیستیم آیا آنچه را که امریکا و ناتو بما وعده همکاری نموده اند کشور های همسایه ده فیصد توان همچو همکاری ها را دارند  ارقام واسناد نشان میدهد که مصارف مجمع قوت های مسلح ما یعنی اردوی ملی پولیس ملی و امنیت ملی طی 24 ساعت 17 ملیون دالر است عاید داخلی کشور ما حدود یک فیصد از این مصارف را تکافو میکند متباقی باید از جای دیگری بدست اورده شود اگر روزانه 17 ملیون دالر را ضرب 365 روز نماییم چقدر مبلغ هنگفت می شود  وزیر مالیه کشور بودجه پیشنهادی را در پارلمان به این ارقام ارایه کرد عاید داخلی 203 ملیون دالر مجمع بودجه 7،9 ملیارد دالر کثر بودجه یا کمبود 5،1 ملیارد دالر این پول از کجا می شود جناب رئیس جمهور در سفر هند می گوید اگر سفارشات من را امریکایی ها قبول نکنند قرار داد را امضا نمی کنم بادا باد هر چه که شد آیا با این منطق میتوان بقای نظام را ضمانت کرد عالی جنابان کاندیدان ریاست جمهوری شما میدانید جناب کرزی روی اهداف که خود بهتر میداند و تا هنوز در سینه دارد  بعد از فیصله های جرگه مشورتی پا را در یک موزه نموده  تصمیم گرفته تا در راه امضای قرار داد امنیتی جز از مشکل آفرینی ها باشد قیمت ها به اوج خود رسیده سرمایه هر روز فرار میکند اکثریت مردم در تشویش اند که چرا این قرار داد امضا نمی شود جناب کرزی آواز مردم را نمی شنود  مرغ آقای کرزی لنگ دارد هرچه باد باد چیزی که نهایت سوال بر انگیز است خاموشی تعداد زیادی از شما کاندیدان محترم ریاست جمهوری است اگر امضای این قرار داد خواست اکثریت مردم افغانستان است و برای بقای کشور ونظام یک ضرورت عینی است خلاف منافع ملی نیست چرا صدای خود را بلند نمی کنید با ملت هم صدا و  یکجا نمی شوید اگر به ضرر مردم افغانستان است بدون امضای این قرار داد و کمک های جامعه جهانی راه دیگری وجود دارد بدون پرده بگویید شما نمیتوانید دو تربوز را به یک دست بگیرید هم ملت را راضی نگهدارید و هم از پشتیبانی آقای کرزی بر خوردار باشیداین رنگ بازی ها را مردم میدانند . همه جا دوکان رنگ است همه رنگ می فروشند ……. دل من به شیشه سوزد همه سنگ می فروشد .

باور داشته باشید موقف گیری صادقانه شما و نماینده های مردم در خانه ملت  کمک میکند تا این گره محتاج دندان نشود امیدواریم از طریق رسانه ها در قدم اول بطور دسته جمعی و در قدم دوم بشکل انفرادی جهت حل این مشکل صدای خویش را بلند کنید و از نماینده گان مردم در خانه ملت نیز توقع برده می شود تا صدای خویش را با صدای  مردم افغانستان یکجا و هم صدا نمایند و در شرایط دشوار از خواسته های بر حق مردم خود که اکثریت طرفدار امضای این قرار داد اند دفاع نمایند مردم افغانستان در آینده کسانی پشتیبانی و حمایت خواهندکرد که در روز های دشوار در سرنوشت شان آگاهانه نقش بازی کرده باشند .