پیام تسلیت به خانواده محترم امان معاشر

Untitled شمع

                                                                                           با اطلاع  خبر المناک و جنایت بشر برخانواده  بیگناه  هموطن گرامی ما – در ولایت  سمنگان ُ یکبار دیگر چهره آدم کشان و ستمگران  حاکم برملا گردید. کشتن زنان و اطفال در هیچ  قانوان روا نبوده وحتی در جنگهای  اشغالگرانه زنان واطفال از تعر ض مصئــون میباشند اما حاکمین بر اقتدار تماشاگر چنین  جنایت  بشری در وطن ما میباشند.
سایت  ماریا دارو  نبست این خادثه دلخراش و غم بزرگ خانواده محترم معاشر خویش را شریک  دانسته  و اظهار تسلیت مینماید.