یــادی از شــخــصـیـت چـنـد بـعـدی امـور فــرهــنـگ : نـوشـتـه نـور عــدیــل

%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d8%af%db%8c%d9%84 hewaddoost با نام یوسف هیواد دوست تقریبا همه کارکنان رادیو تلویزیون و افغان فلم از گذشته ها تا امروز آشنا استند ، من امروز به بهانه سالروز تولدش از او و کار کرد هایش در رادیو تلویزیون و افغانفلم سابق یاد میکنم.

یوسف هیواد دوست فرزند کارتوگراف مشهور کشور روانشاد گل احمد است که به تاریخ 26سرطان 1335در قریه حسین خیل ولایت کابل تولد شده ، مادرش دختر یکی از علمای جید ولسوالی نور گل ولایت کنرهاست او از دوران کودکی زمانیکه پنج ساله بود از ملا مسجد شان دروس دینی را آموخت ، بعدا در مکتب ابتداییه استاد بیتاب شامل و تا صنف ششم دروسش را به درجه عالی بسر رسانید که بعدا به لیسه انصاری شامل و در سال 1356از ان لیسه به درجه اول فارغ گردید.

در زمان جمهوریت شهید سردار محمد داود خان به پوهنحی ادبیات و علوم بشری شامل شد ودر سال 1360از ان دانشکده فارغ گردید.

یوسف هیواد دوست زمانیکه 9ساله بود وجدیدا به صنف چهارم مکتب درس کامیاب شده بود بر اثر تشویق پدر و برادرش روانشاد شا ه محمد به برنامه اطفال رادیو افغانستان مراجعه کرد و هفته دو روز به اداره روزنه آمده در برنامه اطفال سهم میگرفت واین همکاری درست در سال 1346بود

هیواد دوست در آن برنامه ها هم مطلب میخواند و هم تمثیل میکرد ضمنا در گروه ترانه خوانان سهم فعال داشت

او میگوید (…..من از ده سالگی شامل پوهنتون شدم و این بدان معناست که رادیو افغانستان برایم حیثیت یک پوهنتون را داشت …..) محترم هیواد دوست هر صبح از خانه به مکتب و از مکتب هر ظهر دفتر به دفتر در شعبات روزنامه ها، کتابخانه عامه معارف ، کلوپ معارف و حارندویان آنوقت و رادیو افغانستان میرفت و از نشست و برخاست وسهم گرفتن در محافل فرهنگی علاقمند بود از بزرگان چیزی یاد گیرد ظهر ها با برادران و هم کوچه گی های خود هفته سه روز در چمن حضوری کابل فتبال میکرد با گذشت زمان هیواد دوست همکاری خود را با شعبات مختلف رادیو افغانستان آغاز کرد.

خودش در زمینه میگوید (… من هنوز سالهای زیادی را در برنامه اطفال رادیو نگذشتانده بودم که روانشاد استاد ف فضلی تشویقم کرد که با اداره درام و دیالوگ اداره هنر و ادبیات رادیو همکاری کنم استاد فضلی دستم را به مثابه پدر گرفت و او برایم معلم آشنایی با هنر و ادبیات بخصوص تیاتر و تمثیل بود ……)

سال 1348به اداره درام و دیالوگ همکاری اش را آغاز نمود وبعد این تاریخ تقریبا هر روز یوسف هیواد دوست به رادیو میامد

آقای هیواد دوست هم در مکتب و هم در پوهنتون عضو فعال انجمن های کلتوری بود و بنابر تشویق مامایش روانشاد محب الرحمان هوسا نوشتن برای مجله دکمکیانو انیس راآغاز نمود و بعد از چندی بدای همان مجله و از سالهای 1353به بعد برای روزنامه های هیواد، انیس و سایر مطبوعات آن وقت راپورتری و نوشتن مطالب را آغاز نمود کار در رادیو مشغولیت روزانه هیواد دوست بود گاهی در ستیژ مصروف تمثیل بود ، زمانی هم عقب میکروفون در ستدیو های رادیو افغانستان مصروف ادای نقشش در درام ها و دیالوگ ها و یا داستان های دنباله دار هفته بود او در کار تمثیل بیشتر تحت تاثیر رهنمای های روانشاد استاد ف فضلی ، مرحوم استاد رفیق صادق و زنده یاد استاد بیسد بود اما به گفته خودش(….سهم شخصیت های چون مرحوم منان ملگری ، باری چتک، رحیم سیلی ، ستوری منگل و داود مقصودی در بهبود کارهایش موثر بوده)

هیواد دوست درتعدادی زیادی از درام ها ، پارچه های تمثیلی و فلم های تلویزیون سهم گرفت و از فلم های که هیواد دوست در آن نقش برجسته داشت میتوان از :نوحیری و بد قول :نام برد هیواد دوست میگوید (…خانم فریده انوری برای همه ما حیثیت استاد را داشت ، او برنامه ساز، مدیر و رهبر خوب برای کار های تیاتری و ادبی بود….)

هیواد دوست زمانی هم در اداره شاهکار های ادبی جهان همکاربود و آرام آرام نوشتن بعضی متون ، داستان های رادیویی، پارچه های تمثیلی برای برنامه کورنی ژوند ، دهقان ، کارگر ، اطفال، زن و جامعه ، ترانه ها و سخن ها خبری او سندری و سایر برنامه ها را آغاز نمود که مورد حمایت استادان و همکارانش واقع گردید و این وقتیست که دیگر هیواد دوست در مطبوعات و بعضی رسانه های آنوقت چهره شناخته شده معرفی گردیده بود

در سالهای بعد از تاسیس تلویزیون در افغانستان در کنار تمثیل و برنامه های هنری، بنابر استعداد خوب که هیواد دوست داشت کار های ژورنالیستیک را با تلویزیون افغانستان آغاز نمود وقتی در سال 1360از پوهنتون کابل فارغ شد به خدمت عسکری سوق شد اما بنابر ضرورت که برای وی در اداره وجود داشت در برنامه های حارندوی و فرمایشی سهم فعال گرفت

خودش میگوید (…خدا فضل نمود که مسلکم به دردم خورد و عوض اینکه در دوران خدمت عسکری سلاح بدست گیرم در ستدیو های رادیو تلویزیون مصروف کار مسلکی ام بودم……)

هیواد دوست در دبنگ و نریشن بعضی فلم های هندی ، امریکایی، روسی و هم بعضا در ستدیو های افغانفلم و تلویزیون دیده میشد درین ایام عضو اداره روزنه یا سیاسی و اجتماعی رادیو افغانستان بود بعد از خدمت عسکری در همان اداره تعین بست شد و بسیار زود بنابر ضرورت به مدیریت سیاسی و اجتماعی تلویزیون تبدیل و بحیث مدیر برنامه های اطفال و جوانان آعاز بکار کرد درین ایام هم او اکثرا در ولایات کشور مصروف تهیه برنامه ها برای این بخش تلویزیون افغانستان بود .کمی بعد در اداره نشرات نظامی بحیث اولین مدیر عمومی انتخابی به کار گماشته شد و تاآغاز دور دوم خدمت مقدس عسکری در آن اداره کار کرد

پس از از یکنیم سال خدمت ترخیص شد و این بار به حیث مدیر عمومی اداره هنر و ادبیات رادیو و کمی بعد به حیث مدیر عمومی اداره هنر و ادبیات تلویزیون کار نمود درین دوران در پردیوس ، دایرکت و رهنمای کارمندانش به مثابه یک رفیق مهربان سهم بسزای گرفت

او میگوید (.. آغاز کار دو باره من در اداره هنر و ادبیات در حقیقت افتادنم در مسیر اصلی و رشته مورد علاقه من بود که جدا از باور و اعتماد وزیر اطلاعات و کلتور آنوقت بشیر رویگر ممنون استم …………..از کارم در اداره هنر و ادبیات خاطرات فراموش ناشدنی دارم………….) هیواد دوست زمانی هم به حیث سر پرست ریاست هنر و ادبیات رادیو تلویزیون ایفای وظیفه نمود .زمانیکه مهاجر شد در پیشبرد امور انجمن های مهاجرین افغان و نهاد های فرهنگی افغان ها در شهرهای مختلف روسیه در کنار سایر هم مسلکان اش سهم فعال داشت او از موسسین و نوسیندگان مجله (لیمه) شمرده میشود زمانی هم مدیر مسول جریده (اتحاد و عمل) بود مدتی را به حیث مسول یک بخش از امور فرهنگی مرکز فرهنگی افغان ها شامل کار بود با محترم دکتور لطیف بهاند در رادیو مسکو برای افغانها و با محترم نذیر در تلویزیون افغان های مسکو همکاربود و زمانیکه تقدیر به دنمارک مهاجرش ساخت این سه کار اساسی را با سایر دوستان اش و از جمله خانم محترمه شان فیضیه جان هوسا اساس گذاشت تاسیس انجمن فرهنگی افغانستان در کوپنهاگن تاسیس جریده خپلواکی و تاسیس برنامه تلویزیونی بنام گوشه (گوشه از یوسف و تلویزیون مهاجر)

اکنون هیواد دوست و فیضیه هوسا هر دو مصروف تهیه و نشر رادیو (صدای افغان از دنمارک میباشند) که هفته دو بار آنلاین هر روز برای یک ساعت نشرات دارد در رابطه به شخصیت و کرکتر اجتماعی هیواد دوست خوب است از گفته هایشان نقل قول کنیم (…(…کوشش کردم خنده برلب خدمتگار و فرمانبردار همه باشم ، به کسی زیاد آزار نرساندم و تا توانسته ام کمک کرده ام .از کسی زیاد نیستم ممکن در عمر بزرگتر اما در عقل و دانش از همه کمتر..)…)

محترم هیواد دوست اولین کارمند فعال رادیو تلویزیون و افغان بود که سه کار اساسی را در زندگی را در زندگی بدون مرزی با افتخار آغاز نمود

1….معرفی کارمندان سابق رادیو تلویزیون و افغانفلم درصفحات فیسبوکی که داکتر اسلام الدین معارج ،ژورنالیست مبتکر و توانا سهیلا حسرت نظیمی براه انداخته بودند

2…..اختصاص صفحه فیسبوک خود برای تاریخچه ، کار مندان رادیو تلویزیون و افغانفلم

3…..پشنهاد تدویر و تاسیس اولین دیدار بین المللی همکاران سابق رادیو تلویزیون و افغانفلم درجولای 2015در شهر کریفلیند آلمان بود

درین مورد آقای هیواد دوست میگوید (قبل از این پشنهاد من سهیلا جان حسرت نظیمی یک نشست را براه انداخته بود اما از گذشته ها در ذهنم بود که چرا نتوانیم در یک طیف وسیع همه همکاران ژورنالیستان ، نطاقان کارمندان اداری و تخنیکی ممثلین برنامه سازان آن موسسه را به دیدار سالانه به دیدار بنشینم من یک پشنهاد کردم و همکاران انرا جامعه عمل پوشانند قلبا تشکر میکنم از احمد شاه شهاب ، سهیلا حسرت نظیمی ، زرغونه عطا ژواک .محمد اسماعیل فروغی ، ظاهر کاظمی نجیب شفقیار ،هارون یوسفی و سایر همکاران که در تحقق اولین نشست بین المللی همکاران سهم فعال گرفتن تشکر و از جناب فرید شایان که اینک دومین دیدار آشنایان را با جمعی دیگر سازماندهی میکند سپاس و آرزومندم هر سال این نشست در یکی از کشور ها تدویر یابد …..)…)

من در حالیکه زاد روز تولد همکار عزیز ما جناب هیواد دوست را تبریک عرض میدارم از خداوندج برایشان طول عمر و سعادت خانواده گی آرزو میکنم