خشونت علیه زنان در تخار کاهش یافته است

خشونت  زنان تخار
زنان تخاری سواد میآموزند

عبدالحسیب شریفی

در مقایسه با سال های گذشته آمار و ارقام موجود نشان می دهد که خشونت در مقابل زنان در ولایت تخار به میزان نه چندان زیاد کاهش یافته است. به گفته ی رزم آرا حواش رییس امور زنان تخار در مجموع در سال جاری در حدود 98 قضیه خشونت های گونه گون در این ریاست به ثبت رسیده است که 36 مورد لت و کوب، 49 مورد شامل قضایای حقوقی، 4 مورد قتل و 9 مورد آن قضیه تجاوز جنسی بوده است. رییس امور زنان تخار اضافه می کند که علاوه از موارد متذکره موضوع بد دادن و بدیل دختران در سال های گذشته وجود داشت؛ اما در سال جاری این چنین موارد وجود نداشته است.
وی تأکید می کند تلاش های وزارت امور زنان در ارتباط به جلوگیری از خشونت ها بی تأثیر نبوده و در قسمت کاهش خشونت کمک کرده است. او می گوید : « به اساس تلاش های این وزارت قانون منع خشونت علیه زنان تصویب و توشیح شده و همچنان کمیسیون منع خشونت از مرکز تا سطح ولایات جود دارد و جلسات ماهوار خود را دایر می کنند و در قسمت آگاهی دهی برای مردم، برنا مه های آموزشی، تدویر کنفرانس ها و سیمینار ها برای اقشار مختلف جامعه در زمینه موثر و مفید واقع شده است. » رییس امور زنان از فراهم سازی زمینه های کار و اشتغال نیز یاد آوری نموده می گوید : « برای یک هزار خانم  در سطح ولایت تخار پروژه های کار در بدل غذا تطبیق شده و از این قبیل برنامه های دیگر نیز وجود داشته که در قسمت جلوگیری از خشونت ما را کمک کرده اند.»

خشونت زنا تخار
زن تخاری در حال آشپزی

آقای شیرزادی رییس محاکم تخار با تأکید به این که زنان در اسلام از حقوق و جایگاه ویژه یی برخوردار هستند می گوید : « خواهران ما مطالعه ی کمتر از حقوق زن در اسلام دارند. در جوامع غربی از زن استفاده ی ابزاری صورت می گیرد، از زن به عنوان متاع بازاری بهره کشی می شود، در حالی که در جامعه ی اسلامی این چنین موارد اصلاً وجود ندارد. اسلام احترام خاصی برای زنان قایل شده است.» وی اضافه می کند که اسلام هیچ گاهی نگفته دختران خود را جبراً به نکاح بدهید. این را تأیید می کنیم که زندگی زنان ما خالی از رنج و مشقت نبوده است.» سهیلا جویا عضو شورای ولایتی تخار نیز وضعیت زنان را نسبت به سال های پیشین خوب ارزیابی نموده پایین بودن سطح فرهنگ و موجودیت رسوم و عنعنات نا پسند را در ازدیاد خشونت موثر می خواند. وی می گوید : « سال گذشته دریکی از ولسوالی های تخار  دختر جوانی به خاطر ارتباط تلفونی با یک پسر از جانب خانواده اش توسط چاقو قطعه قطعه گردید که شامل شدید ترین خشونت ها می شود؛ اما اکنون وضعیت بهتر از گذشته است.» شفیقه سپر، مسوول بخش انکشاف و حمایت از حقوق زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر کندز می گوید : « نظر به ارقام موجودی که  سال قبل از جانب ریاست های امور زنان و شفاخانه ها به ما رسیده  در سطح زون شمال شرق در حدود 661 مورد خشونت های مختلف وجود داشت؛ ولی  در سال جاری قضایای که از جانب خود کمیسیون مستقل حقوق بشر کندز به ثبت رسیده 85 مورد است که 21 قضیه ی آن مربوط ولایت تخار می شود. » وی اضافه کرد که خشونت های به ثبت رسیده شامل لت و کوب، فسخ نامزدی، خواهان تفریق و طلاق، تجاوز جنسی، نامزدی اجباری، فقر اقتصادی، عدم پرداخت نفقه، اخراج از منزل، اختطاف، فرار از منزل، قتل و غصب ملکیت ها می شود.  عزیزه ناصری، از فعالان جامعه ی مدنی در تخار به این باور است که برگزاری محافل و مجالس در حد یک نمایش و عملکرد بی تأثیر بوده و باید زمینه های بنیادی برای ریشه کنی خشونت  علیه زنان جستجو شود. وی می گوید : « با وجود این که گفته می شود خشونت ها کاهش یافته  است؛ اما من باوری چندانی به این گفته ندارم؛ چون هنوز هم خشونت در سطح ولایت تخار فوق العاده زیاد است. نه تنها که کم نشده؛ بلکه ازدیاد یافته است. این به خاطر آن است که قشر روشن فکر و آگاه در این ولایت کم است و اقشار عمومی مردم تقریباً بی سواد هستند و در میان آنان این مسأله بسیار زیاد است. برای مثال اگر خانه به خانه این موضوع جستجو شود به انواع و اقسام خشونت های خانوادگی بر می خوریم. وی تأکید بر این دارد که همیشه به دایر کردن محافل سخن رانی اکتفا نشود؛ بلکه برنامه های آموزشی و آگاهی بیشتر مورد توجه باشد؛ تا این گونه مجالس. و توجه بیشتر به خانواده هایی شود که از نعمت سواد محروم هستند و از حقوق خود آگاهی ندارند.  به گفته ی مولوی سید محمد توفیق یکی از علمای تخار  خشونت در اسلام هیچ جایگاهی ندارد و یک پدیده ی بسیار زشت، محکوم و تقبیح شده  است. وی می گوید : « اسلام دین رحمت است. در حدیث آمده است که : « مسلمان کسی است که مردم  از ضرر زبان و دست او در امان باشد.» به اساس این اصل کلی در اسلام هر انسانی چه زن و چه مرد باشد مکلف است و مسوولیت دارد که در قبال انسان مانند خودش همیشه زبان شیرین داشته باشد، احترام داشته باشد. خاصتاً در مسایل خانوادگی پیامبر اکرم ص می فرمایند : بهترین و کامل ترین مسلمان ها از نگاه ایمان  کسی است که اخلاق شایسته داشته باشد و بهترین شما کسی است که با خانواده ی خود برخورد نیک و معاشرت خوب داشته باشد.» این در حالیست که آمار و ارقام ارائه شده از جانب ریاست صحت عامه ی تخار خبر از ازدیاد خشونت ها در تخار می دهد و با گفته های رزم آرا حواش رییس امور زنان تخار در قسمت کاهش خشونت در تناقض قرار می گیرد. به گفته ی محمد حسن بسیج معاون و سرپرست ریاست صحت عامه ی تخار ده ها مورد از خشونت های مختلف که شامل لت و کوب، خود سوزی، تجاوز جنسی و قتل می شود ثبت اداره ی آنان گردیده است. قابل یاد دهانی است که علاوه از خشونت های فزیکی، فقر اقتصادی، عدم دست رسی به سهولت های آموزشی، عدم پذیرش محیط و صد ها دشواری دیگر از عوامل پیشرفت زنان در تخار شمرده می شوند.