نخستین برنامه تصویری از بلخ تا قونیه : نوشته وصدا از استاد پرتو نادری

درود بر دوستان عزیز ، نخستین بر نامۀ از بلخ تا قونیه را یکی از دوستان تصویری ساخته است، دوستانی که علاقه دارند می توانند ببینند و بشنوند! برگ سبز است تحفۀ درویش چه کند بی نوا همین دارد پرتو نادری

Posted by Partaw Naderi on Tuesday, April 4, 2017