گنجینه هویت فرهنگی ما یا متل های عامیانه : نوشته – نوشته: داکترشکرالله کهگدای سابق استاد دانشگاه کابل

             به همت والای فرهنگ سالار پروفیسور داکتر عنایت الله شهرانی استاد سابق دانشگاه کابل:

  بنده در 50 سالی که در داخل وخارج کشور دست اندرکار فعالیت های رسانه یی بوده و بیشتر با بزرگان دانشگاهی سر وکار داشته ام، شخصیت والامقام فرهنگ سالار پروفیسور داکتر عنایت الله شهرانی را در کار پژوهش و نگارش آثار متعدد فرهنگی بویژه پاسداری و بازتابی گنجینه های ماندگار هویت فرهنگی مان در چنان جایگاهی یافته ام که جا دارد مقام او در همین سالهای حیاتش دریک همایش بزرگ دانشگاهی به ویژه در یکی از دانشگاه های داخل کشور، مورد ستایش و قدردانی بیمانند قرار بگیرد.

  از این فرهنگ سالار گرانسنگ، آثار بسیاری در زمینه های ادبی و هنری و تبارشناسی و بسیاری گوشه های زندگی اجتماعی مان، بدسترس علاقمندان گذاشته شده است و هرکدامش با منزلت و اعتبار بالایی برای فرهنگیان و فرهنگ دوستان دست به دست گشته است و هر کدام ازاین آثار پر ارزش، زینت بخش کتابخانه های عمومی و انفرادی گردیده است.

در همین تازگی ها، کتابهای (کابلیان و کابلستان)، (سخنوران صاحبدل) و (عارفان و سالکان) از قلم فرهنگ سالار پروفیسور داکترعنایت الله شهرانی به زیور چاپ آراسته شده است که خود نمایانگر کوشش های فزاینده این دانشمند گرامی در زمینه نشر و پخش و ماندگارسازی داشته های پربهای فرهنگی مان به شمار میرود. 

  فرهنگ سالار عزیز پروفیسور داکتر عنایت الله شهرانی نه تنها در کارهای فرهنگی و نشر و پخش آثار شان هم در هنگام بود و باش شان در داخل کشور سرآمد اقران و پیشگام بوده اند و هم در نقش آفرینی و میناتوری و رسامی دست بالایی دارند و اینک چهار دهه میشود که در امریکا بود و باش دارد مگر بازهم آرام نه نشسته  و رسالتمندانه  هیچ سالی نیست که از جناب ایشان چندین اثر جذاب و ماندگار به دسترس علاقمندان قرار نگرفته باشد.

  فرهنگ سالار زبردست عزیز ما پروفیسور داکترعنایت الله شهرانی، در دو جشنواره هنر و فرهنگ (1997 و 2001 م) که از طرف ماهنامه کاروان در امریکا براه افتاد و در تاریخ مطبوعات کشور بار نخست بود که چنین جشنواره ها برپا شده بود، بخاطر استقبال از کارکردهای ادبی و هنری شان برای بار اول، بحیث فرهنگ سالار شناخته شد و از مقام شان بصورت شایسته تجلیل بعمل آمد.

  فرهنگ سالار پروفیسور داکتر عنایت الله شهرانی، در مدت 14 سالی که ماهنامه کاروان (1991- 2005 م) در امریکا به مدیریت بنده چاپ و انتشار یافته بود، با بسیار مهربانی و صمیمیت فراوان، یکی از نویسندگان و همکاران بسیار عزیز بود که از مشاوره های دانشمندانه جناب شان استفاده های بسیاری صورت میگرفت.

  این فرهنگ سالار عزیر، در گستره ادبی و هنری دیروز و امروز کشور، چنان حافظه قوی و دست بالا دارد که ساعتها قادر است درباره هر شاعر و نویسنده و هنرمندان و هنرهای هفتگانه سخنرانی نماید و هیچ آثار خستگی و ملالت درگفتار شان نمایان نمیشود.

 خوشبختانه که جناب شان از بخت و طالع نیک نیز برخوردارند که از جمله یک جوان برومند و نویسنده عزیز و فرهنگی ارجمند یعنی وحدت الله درخانی بحیث ویراستار کارهای چاپ تعدادی از آثار گرانبهای جناب آقای فرهنگ سالار پروفیسور داکتر عنایت الله شهرانی را به دوش دارد که با بسیار کوشش و درستی، آثار جناب فرهنگ سالار پروفیسور داکتر شهرانی را به زیور چاپ می آراید.

کتاب ضرب المثل های عامیانه که اینک چاپ تازه آن روی دست است، یک اثر سنگ پایه فرهنگی ما است که کار برد این متل ها در زندگی روزمره ما کار بسیار ارزشمند و بجا بشمار میرود.

 تندرستی وکامیابی های بیشتری برای استاد فرهیخته جناب فرهنگ سالار پروفیسور داکتر عنایت الله شهرانی و همچنان ویراستار و ادیب جوان وحدت الله درخانی، آرزو دارم.

ومن الله توفیق

داکتر شکرالله کهگدای

استاد سابق دانشگاه کابل

ایالات متحدۀ آمریکا