فرهاد دریا هنرمندیکه همیشه برای ملیتهای مختلف میسراید

آهنگ جدید
فزهاد دریا

فرهاد دریا  نام  آشنا  برای  تمام  ملیتهای  افغانستان، مملک هم زبان ، همچنان شخصیت  صاحب  افتخار در جامعه هنری  وفرهنگی  ما میباشد.  او در مورد هنرش  همیشه تلاش  کرده  تا برای  پیوند  ملیت های  مختلف  کشور پل اتصال باشد. او با اجرای  کنشرتهایش، کمک به  اطفال  افغانستان  و با پشتکار هنریش ، با فداکاریش  این  مقام وشخصیت را کمایی نموده  است. اینک  آهنگ  جدید اورا خدمت تان پیشکش  مینمایم. لطقاً روی ویدیو  فشار دهید .