یکی از جنایات جنگی نظامیان متجاوز واشغالگرامریکایی در کابل: محمد حنیف حریف

یکی از جنایات جنگی نظامیان متجاوز واشغالگرامریکایی که منجر بخاک وخون کشانیده شدن یک خانواده بی گناه وبی دفاع درشهرکابل گردید.

بتاریخ ۱۵ اگست سال روان یک هواپیمای بی سرنشین امریکا یک خانه مسکونی را درکابل  هدف شلیک راکتی قرارداده که طی آن ۱۰ تن از اعضای این خانواده ازجمله ۷ کودک که کوچکترین شان ۲ سال داشت به قتل رسیدند.

امریکایی ها مدعی شدندکه مقصد حمله گروه داعش بوده است .واما وزیر دفاع امریکا به فردای همان روز، از حمله اشتباهی شان معذرت خواست.

خانواده احمدی متضرر طلب جبران خساره ویا غرامت نموده است. ولی بعداز بیشتر از دوماه پنتاگون به اصطلاح نتایج بررسی خنده دار اشرا بشکل زیر همگانی ساخته است:

 «ما در یورش پهپادی خود در کابل قانون جنگ را نقض نکرده ایم.»

بر پایه پژوهش وزارت دفاع امریکا، یورش پهپادی امریکا که منجر به کشته شدن ۱۰ غیرنظامی به‌شمول هفت کودک در کابل شد، قانون جنگ را نقض نکرده است.

، صمد سعید، رئیس بازرس نیروی هوایی ایالات متحده گفت، که در یورش هواپیمای بدون سرنشین در کابل در اواخر ماه اگوست، که منجر به کشته شدن غیرنظامیان از آن میان چندین کودک شد، هیچ نقض قانون مشاهده نشد.

وی گفت: در سطح ما، من نقض قانون و قوانین جنگ را ندیدم.

وی با یادآوری اینکه در نتیجه این یورش، ده غیرنظامی، سه مرد و هفت کودک کشته شدند، تاکید کرد، که این اقدام “در دفاع از خود” انجام شده است.

پیش از این، این وزارتخانه به “عدم دقت در حمله” و همچنین “خطا در اطلاع رسانی و نقض ارتباطات که منجر به کشته شدن غیرنظامیان شد” اعتراف کرد.

در ماه سپتامبر، لوید آستین، وزیر دفاع ایالات متحده به دلیل حمله اشتباه هواپیماهای بدون سرنشین ایالات متحده به کابل که منجر به کشته شدن ده افغانستانی از جمله هفت کودک شد، عذرخواهی کرد.

این است مشت نمونه خروار برخوردغیر مسولانه وغیر انسانی واشنگتن درقبال جنایت تمام عیار جنگی شان که درنتیجه آن یک خانواده بیگناه که قراربودبه فردای آن به حساب کارمندان همکار امریکایی ها بایستی به خارج انتقال داده می شدند.

 چنین جنایت تمام عیار جنگی بایستی بوسیله دادگاه جزایی جهانی جنایت جنگی مورد بررسی قانونی وعادلانه قرارگرفته ،مسولین ومرتکبین جنایت جنگی متذکره محکوم به مجازات شده وازجانبی به خانواده آقای احمدی جبران خسارت عادلانه ویا غرامت پرداخته میشد.

 واما بادریغ ودردکه واشنگتن، دادگاه جزایی جنایات جنگی را به رسمیت نشناخته وحتا وقتی دادستان های محکمه لاحه درسال ۲۰۲۰ جهت بررسی جنایات جنگی نظامیان امریکایی درخواست ویزه وسفر به امریکا رانمود، به واکنش تند واشنگتن وشخص دونالدترامپ ریس جمهور وقت  آنکشور واقع گردید.

 گذشته از آن واشنگتن بادرک کامل از اینکه نظامیان اشغالگر اش درهمه کشور زیر تجاوز واشغال مرتکب جنایات جنگی وضدبشری بی حد وحصری  میشوند، باکشور های میزبان(زیر اشغال) «قراردادهای امنیتی » را به امضا رسانیده که هدف اصلی چنین قراردادهای امنیتی همانا حصول«مصئونیت قضایی» برای نظامیان جنایت پیشه شان میباشد. طوریکه واشنگتن چنین قرارداداسارت بار را درسال ۲۰۱۴ باحاکمیت مزدور وتحمیلی  اشرف غنی احمدزی به امضا رسانید.

 قابل یادوری میدانم که حکومت عراق که عین منزلت حاکمیت های دست نشانده واشنگتن در کابل را داشت، از امضای «قراردادامنیتی» با واشنگتن امتناع ورزیده ، وبا حفظ پافشاری امریکایی ها تا اخیر به عقد وامضای آن موافقت نکرد.

ننگ ونفرین ابدی برامریکای متجاوز ، اشغالگر وجنایت پیشه !