داغ لاله : استاد محمد اسحاق ثنا

در سینه دل به‌ یاد عزیزان نشسته است 

خونیین ز درد حسرت یاران نشسته است 

از حادثات کشوری در خون تپیده ام 

مردم به گریه زار و پریشان نشسته است 

چون سیل غم که کرد بسی خانه ها خراب 

چشم از سرشک به موجه توفان نشسته است 

دختر ز ترس دشمن و درس و کتاب و علم 

در کنج خانه خسته و حیران نشسته است 

در دشت لاله با دلی خونین و داغ دار 

با داغ دل به یادی شهیدان نشسته است 

مرده است بزم شعر و هنر در دیار ما 

ساز از ترنگ مانده بی الهان نشسته است

محمد اسحاق ثنا 

ونکوور کانادا 

۶.۱۱.۲۰۲۲