مردها را قول است جناب رئیس جمهور!

مرد ها را  قول  است
درین روزها باز بازار  تپ تپ پای و بچه ترسانی های سیاسی که دیگربسیار مسخره و نا امید کننده شده ، گرم شده راهی است.
آقای جوبایدن معاون رئیس جمهور امریکا با دفاع از تعیین ضرب الاجل آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال آینده گفته که این مسئله موجب می شود تا رئیس جمهور حامد کرزی خود بار مسئولیت برخورد با مشکلات افغانستان را احساس کند و برای ریشه کن ساختن فساد و آموزش نیروهای پلیس و ارتش افغانستان اقدامات جدی انجام دهد.
آقای بایدن که با تلویزیون ان بی سی آمریکا صحبت می کرد، دولت افغانستان را مخاطب قرار داده گفت که آمریکا برای همیشه در افغانستان حضور نخواهد داشت و اشتیاق این کشور برای تامین امنیت در افغانستان نمی تواند بیشتر از دولتمردان افغانستان باشد.
اینجا پرسشی پیدا میشود که اکثر افغانستانیها میخواهند پاسخ آنرا نیز ازجناب آقای جوبایدن معاون ریاست جمهوری امریکا بشنوند؛ و آن پرسش چنین است:

همه مردم عامه افغانستان و امریکا بطور کلی و شخصیتهای نخبه وکلیدی به ویژه امریکا و افغانستان دیدند و یقین پیدا کردند که آقای حامد کرزی وهشتاد فیصد از دور وبرکابینه ومشاور ینش دوست و همراه و پشتیبان طالبان چه در زمان تسلط وحشیان قرون وسطایی در افغانستان ، در هرگوشه و کنار جهان در هر موسسه ای که کار مینمودند؛ و چه در زمانی که خود  بر اریکه قدرت دولت و حکومت خداد افغانستان نصب گردیدند؛ بودند و هستند و می باشند. از یکسو؛ از جانب دیگر همه دیدند و باورپیدا کردند که همین آقای کرزی با تقلب آشکار  در انتخابات خودرا به پیروزی رسانید و بعدا نیز چیزهای افراز کرد که همه  و به ویژه شخصیت های کلیدی را شوکه و عصبانی ساخت؛ و بلاخره همین اشخاص تشریف گرامی آقای کرزی را برروی قالین سرخ خوش آمدید گفتند و مهر تائید هم بر همه کارنامه ها و کردار وگفتارش گذاشتند!!
حالا می آیند و هی بچه ترسانی کرده با خمچه به پالان زده راهی هستند؛ با تمامی فساد های گسترده اداری وناکارآیی های 9 ساله و ضعف و بیچارگی های بیش از حد آقای کرزی که بار مسئولیت ها دوشش را خم ساخته و خودش را از پا انداخته؛ چرا شما بقایش را تضمین و برشخصیت و کاردانی اش مهر تائید گذاشتید؟
باور و یقن دیگری که همه مردم دارند اینست: که ازآغاز دوران جهاد در عقب جبهه درپاکستان همه پناهگاها و تونل ها و سمچهای را که مجاهدین در آن طرف خط دیورند درسرتاسر سرحد ساختند و شگافتند، دستگاه آی اس آی و افسران کلیدی حکومتی از جنرال ضیا گرفته تا حمید گل و مولاناها برصفحه های خریطه های نظامی مشخص شده و هر پناگاهی را که در زمان شوروی سابق مجاهدین استفاده میکردند و مراکز انبارهای اسلحه وآموزش و پرورش ونیز پخش تئوری کابل باید بسوزد وراه های تجارتی و لوله نفت وگاز پاکستان به آسیای مرکزی باز شود؛ بود. که بعدا نوکران و دیوانگان دینار و کلدار مانند گلبیدین- حقانی – ملا عمر واسامه بن لادین را در این دره ها و پناهگاهای که مشخص و زیر نظر و آگاهی صد درصد آی اس آی و جنرالان ارتش پاکستان جابجا شده اند و همه هم میدانند که اگر پاکستان بخواهند هر شخص کلیدی طالب و القاعده را از پناهگاهایشان موی کشال کرده دربند میکشند و یا بداخل افغانستان می فرستند؛ و هنوز هم از رئیس جمهور اوباما گرفته تا صدراعظم بریتانیا و ووو مردم مارا در قندهار و فراه و پکتیا و خوست وکنر چسپیده اند که  یا تخم بده یا چوچه!

به همه ای مردم دنیا دیگر هیچ گونه شک و شبهه ای باقی نمانده که هر کُخی هست در جیب پاکستانی هاست و هرچه فساد و نیرنگ وفریب وچال و تِرِک هست در پاکستان است! در پاکستان است! در پاکستان است!.
 وقتی که چنین است چرا با پاکستان مدارا می شود و با افغانستانی ها جفا؟ مگر خون مردم افغانستان سرخ و بدرد بخور نیست؟ مگر خدا ملت مارا برای کشتن وبستن و آتش زدن آفریده؟
درکجای دنیا درکدام قانون و دین و آئین آمده که ملیونها انسان را بخاطر یک دسته شیادان بی دانش و سرتمبه به خاک و خون کشانده حق زندگی آرام و انسانی شان را پامال گردد؟
ز آهن نیستم  جان دارم آخر  آدمی زادم
سال پار بنده نامه ای از طرف یکعده از افغانستانی های شمال  کلیفرنیا بدفتر جناب جلالت مآب رئیس جمهور اوباما فرستادیم و ضمن عرایضی پیشنهادی واصلاحی چلنجی نیزداده بودیم که هستند افغانستانی های که برعلیه تروریستان القاعده وتندروان طالبی میتوانند با امکانات و وسایل و تجهیزات درجه یک در طی کمتر از شش ماه کار پاکسازی از وجود امراض ضد انسانی وضد تمدن و ضد حقوق زن یعنی طالبان و القاعده را با طرح های ضد حمله و وحمله های پیشکیرانه وگوریلایی انجام بدهیم. و نیز تصریح شده بود که ترس از آن باید داشت که اگر مردم تنگ آمد ند وهمه بپاخاسته برای دفع مضرت به جنگ آمدند آن وقتیست که دیگر هیچ کوهی هم نمیتواند جلو سیلاب و طوفان و برف کوچ را بگیرد.
ونیز خاطرنشان شده بود که با این بازی های بچه گانه اگر وحشیان طالبِ القاعده به بمب های اتمی پاکستان دست یافتند آنروزچه برسر دنیا خواهد آمد؟  که از دفتر ریاست جمهوری ضمن نامه ای خاطرنشان کردند که در استراتیژی جدید رئیس جمهور اوباما انعکاس پیشنهادات تان را مشاهده خواهید کرد. این درست است که بسیاری از نکاتی را خواندیم و شنیدیم که در پلان استراتیژی جدید نوشته شده؛ اما راه و روش عملی را که مشاهده میکنیم  بیت مشور و پرمعنی فارسی را به یاد می آورد که

ترسم  نرســــــی به کعبه  ای اعــــرابی

کاین ره که تومیروی به ترکستان است.

مردهارا قول است، به قول خود ایستاده هستیم! جناب رئیس جمهور!./

         طاها کوشان              

     فریمونت، کلیفرنیا